:

Ehrenborgh nr 366

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Ehrenborgh nr 366 †

Friherrlig 1817-10-07, enl. 37 § R.F., introd. s. å. Utdöd 1930-07-18.

TAB 1

Casper Vilhelm Mikael, friherre Ehrenborgh, (son av Johan Daniel Ehrenborg nr 1109, tab 44), född 1786-04-14 i Nyköping. Student i Uppsala 17996. Hovrättsexamen därst. 1803-06-02. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 21/7. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1806-01-29. Förordnad att förestå Hammarkinds härads domsaga i Östergötland 1807-06-29 och 1808-07-12. Häradshövdings fullmakt 1809-06-29. Kammarherre hos drottning Hedvig Elisabet Charlotta s. å. 10/8. Assessor i Svea hovrätt s. å. 20/12. Ledamot av övre borgrätten6 1812-04-07. T. f. statssekreterare vid kammarexpeditionen 1817-02-05. Friherre s. å. 7/10 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 15/11 under nr 366). RNO 1818-05-10. Statssekreterare s. å. 11/5. Den förste presidenten i hovrätten över Skåne och Blekinge 1821-03-20. KNO 1823-07-03. Ledamot av Nordiska Oldskriftssällskapet 1841-04-29. Död 1844-01-05 i Kristianstad. Gift 1823-05-01 Marsvinsholm med friherrinnan Ebba Fredrika Charlotta Ruuth, född 1802-12-24 på Gundralöv (nu Ruuthsbo) i Bjärshögs socken, Malmöhus län, död 1887-09-13 i Kristianstad, dotter av hovmarskalken, greve Gustaf Erik Ruuth, och hans 1:a fru Hedvig Eleonora Modée.

Barn:

  • Gustaf Johan Vilhelm (Gösta), friherre vid faderns död 1844, född 1824-05-23 i Kristianstad. Student i Lund 1841. Kansliexamen 1843. Student i Uppsala 1844. Kameralexamen 1846-12-08. Extra ordinarie kanslist i civildepartementsexpeditionen 1844-10-26. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1847-09-03. Extra ordinarie riddarhuskanslist s. å. 4/11. Kanslist vid riksdagarna 1847–1848 och 1850–1851. Andre riddarhuskanslist 1853-12-02. Förordnad att vara kopist i civildepartementet s. å. 30/7. Kanslist i nämnda departementsexpedition 1857-03-00. Tjänstg. kammarherre hos drottning Josefina s. å. 15/5. Åtföljde hertigen av Dalarne på resa till Grekland, Mindre Asien och Egypten 1860-10-11–1861-04-12. Kamrerare vid KMO och RNO 1860-11-26. RDDO 1861-04-06. Avsked från kopistförordnandet s. å. 31/5. RRS:tAO3kl 1862-11-08. Åtföljde hertigen av Dalarne på resan till Tyskland 1863-11-25. Överbringade hertigens brev till regerande hertigen av Sachsen-Altenburg 1864-01-06. KSEO2kl s. d. KAnhABjO s. å. 22/4. Ärekors Hohenz.HusO2kl s. å. 27/4. RNS:tOO s. å. 2/5. Förste kanslist i riksdagens 1. kammares kansli 1867-01-22–1882. TMO3kl 1869-06-00. Åtföljde änkedrottning Josefina på resor i utlandet åren 1869 och 1872. KPdaCO m kr 1872-07-00. KSAO2kl s. å. 16/9. StOffNEkkrO 1874. Åtföljde änkedrottningen på resan till Rom 1875-05-10. StOffItKrO s. å. i maj. Ceremonimästare vid hovet 1880-11-08. KBadZLOlkl 1882-11-00. Död 1883-05-09 i Stockholm. Gift 1876-08-08 på Rosenkälla i S:t Lars socken, Östergötlands län med friherrinnan Brite-Charlotte Lagerfelt, född 1841-06-23 Lagerlunda, död 1913-05-26 i Stockholm, Oscars förs, ]], dotter av hovmarskalken, friherre Israel Carl Adam Lagerfelt, och grevinnan Lovisa Wachtmeister af Johannishus.
  • Edvard Vilhelm, född 1826-02-13 och död 1829-05-14 i Kristianstad.
  • Erik Edvard Vilhelm, friherre vid äldre broderns död 1883, född 1830. Major. Död 1894. Se Tab. 2
  • Ebba Hedvig Vilhelmina Mariana Charlotta, född 1832-11-27 och död 1833-06-09 i Kristianstad.

TAB 2

Erik Edvard Vilhelm, (son av Casper Vilhelm Mikael, friherre Ehrenborgh, tab 1), friherre vid äldre broderns död 1883, född 1830-04-08 i Kristianstad. Sergeant utan lön vid skånska husarregementet 1845-06-15. Studentexamen 1848. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1850-02-08. Löjtnant 1858-07-17. RDDO 1863-12-22. Regementskvartermästare 1865. Kassakontrollant i Skånes enskilda bank 1866. Ryttmästare 1869-04-23. RSO 1875-12-01. Major i armén 1883-02-02. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén s. å. 20/4. Kontorschef vid nyssn. banks kontor i Åby s. å. Död 1894-05-20 på sin egendom Fridhem i Gråmanstorps socken, Kristianstads län. Gift 1856-06-21 i Karlskrona med sin kusin, friherrinnan Charlotta Eleonora Emerentia (Lotten) Ruuth, född 1834-10-19 i Karlskrona, död 1900-10-02 i Stockholm, dotter av kommendören, greve Gustaf Edvard Ruuth, och friherrinnan Ebba Maria Charlotta Palmqvist.

Barn:

  • Casper Edvard Erik, friherre vid faderns död 1894, född 1857. Lantbrukare. Död 1904. Se Tab. 3.
  • Ebba Eva Charlotta, född 1858-04-01 Mörshög i Bjuvs socken, Malmöhus län, död 1925-01-25 i Stockholm. Gift 1882-10-14 på Fridhem med häradshövdingen i Luggude härads domsaga, RNO Johan Gustaf Samuel Horney, född 1841-06-20 i Björnekulla socken, Kristianstads län, död 1900-03-30 i Hälsingborg.
  • Hedvig Beata Charlotta (Hedda), född 1862-07-02 på Mörshög, död 1912-07-17 vid Rö i Högsjö socken, (Västernorrland). Gift 1888-05-12 med kronofogden i Södra Ångermanlands nedre fögderi av Västernorrlands län, länsnotarien i nämnda län, vice häradshövdingen Sven Carl Alfred Ekelund, född 1858-08-22 i Ljungby socken, Kronobergs län, död 1917-04-05 i Härnösand.

TAB 3

Casper Edvard Erik, (son av Erik Edvard Vilhelm tab 2), friherre vid faderns död 1894, född 1857-03-29 på Mörshög. Arrenderade Stensnäs i Ryssby socken, Kronobergs län. Sedermera verkst. direktör i Aktiebolaget Engelholms nya brunns och badinrättning. Död 1904-12-13 i Hälsingborg. Gift 1889-03-29 Brännared med Marie Louise (Ivi) Natt och Dag i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1907-10-03 med bildhuggaren (skulptören), överläraren vid Tekniska skolan i Stockholm, RVO Knut Gustaf Emil Malmqvist, i hans 2:a gifte, född 1865-08-12 i Stockholm, död 1926-08-24), född 1865-07-08 på Brännared, dotter av kaptenen Axel Vilhelm Magnus Natt och Dag, och Maria Amelie Ulrika Brummer.

Barn:

  • Ebba Amalia Charlotta, född 1891-05-06 på Stensnäs. Död 1936-03-09. Gift 1910-08-04 i Varbergs kyrka med ryttmästaren Olof Ribbing, i hans 1:o gifte.
  • Gustaf Erik Axel, friherre vid faderns död 1904, född 1892-06-13 på Stensnäs. Tjänsteman i Stora Kopparbergs bergslags aktiebolag 1923–1924. Innehar Ruuthsbo fideikommisskapital nr 2 samt ägde Bergsbrunna i Danmarks socken, Uppsala län till 1920. Död 1930-07-18 i Skellefteå genom olyckshändelse och utslocknade med honom friherrliga ätten Ehrenborg på svärdssidan. Gift 1915-11-07 Valsta med Signe Emilie Louise Lorichs, från vilken han 1924-09-18 blev skild, i hennes 2:a gifte, född 1889-05-25 på Valsta, dotter av godsägaren Fredrik Daniel Lorichs, och Anna von Hofsten.


Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: