Gyllenstierna af Lundholm nr 3

Från Adelsvapen-Wiki

F 003.jpg

Friherrliga ätten Gyllenstierna af Lundholm nr 3

Friherrlig 1569-07-10. Introd. 1625.

Gammal dansk frälsesläkt, som inkom till Sverige på 1400-talet med nedanstående Erik Eriksson d. ä. Den äldre, icke friherrliga grenen av ätten, Gyllenstierna af Nynäs, introducerades 1625 under nummer 9 i dåvarande riddarklassen, men uteslöts ur matrikeln 1652, då de släkter avfördes, som voro introducerade som friherrliga. Ätten har utgrenat sig i flera grevliga och friherrliga ätter. – Om ättens äldre släktled se adliga ätten Gyllenstierna af Svaneholm.

Gyllenstierna%20Lundholm%20F300.jpg

TAB 1

Erik Eriksson den äldre, ((son av Erik Nielssen Gyllenstjerne), till Demstrup på Jutland, Kråkerum i Mönsterås socken och Fågelvik i Tryserums socken (båda i Kalm.) samt St. Bjurum i Bjurums socken Skaraborgs län. Inkom till Sverige och fick 1446 övertaga sin svärfaders pantlän Öland med Borgholms slott. Var riddare38 1449-02-25 och riksråd 1450-05-13. Konung Karl Knutssons hovmästare 1450. Sändebud till mötet med de danske i Halmstad s. å. Sändebud till konung Kristian I i Danmark 1453-05-07. Lagman i Tio härads lagsaga s. å. Blev vid överlämnandet av Borgholms slott till danskarna 1456-10-10 bortförd i dansk fångenskap och förlorade vid Kristian I:s tronbestigning i Sverige 1457 lagmansämbetet och Kråkerums gods. Sändebud till mötet med danskarna i Halmstad 1468-07-29 och i Lübeck 1469-10-20. Återfick lagmansämbetet 1468. Sändebud till stilleståndsfördraget mellan svenska riksrådet och konung Kristian 1471-09-08 samt till fredsfördragen med danskarna i Kalmar 1472-07-02, 1473-08-17 och 1474-08-19. Hade under sina sista år Stäkeholms län (Tjust, Kinds och Ydre härader) i förläning till sin död. Död 1477. Han förbytte stjärnans i vapnet färg från silver till guld [RHKn]. Gift 1446-09-29 på Svartsjö slott med Kristina Karlsdotter, född 1432(?) och som levde änka ännu 1492, men arvskifte efter henne hölls 1500-01-25, dotter av konung Karl VIII Knutsson (Bonde) och hans 1:a gemål Birgitta Turesdotter (Bielke).

Barn:

 • Carin död som ung.
 • Margareta död som ung.
 • Lisbet död som ung.
 • Abraham Eriksson. Hövidsman på Kalmar. Död 1514. Se Tab. 2.
 • Nils Eriksson. Riddare och riksråd. Död 1495. Se Tab. 3
 • Erik Eriksson den yngre. Riddare och riksråd. Död 1502. Se Tab. 4.
 • Brigitta, död ung.
 • Knut Eriksson. Omnämnes blott i morfaderns, kon. Karl Knutssons testamente 1470, då han erhåller »en röd flögels kappa, fordrad med hermelin och rödt flögel til en tröje och en band af Kastidorian stena».
 • Kerstin Eriksdotter, bodde änka på St. Bjurum1 ännu 1500-01-25. Gift 1473-01-23 med riddaren, riksrådet och lagmannen i Närke Hans Åkesson (Tott), till Bjurum och Frötuna, död 1492-12-20 på Bosgården i Frölunda socken Älvsborgs län, ihjälskjuten av en bonde.2
 • Görvel Eriksdotter, död omkr. 1495. Gift 1488 med ståthållaren på Akershus, riddaren och riksrådet Knut Alfsson (Tre rosor) i hans 1:a gifte [gift 2:o med Metta Ivarsdotter, som levde i Danmark ännu 1525, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med norska riksrådet Anders von Bergen, död 1491. Gift 3:o 1504-11-17 med riksföreståndaren, riddaren och riksrådet Svante Nilsson (Sture), i hans 2:a gifte, död 1512), dotter av Ivar Jenssen (Dyre), som i vapnet förde två horn, och Christina Pedersdotter Oxe till Assarbo], mördad under lejd 1502-08-18 vid Akershus.3

TAB 2

Abraham Eriksson, (son av Erik Eriksson den äldre, tab 1), till Demstrup och Assarbo. Väpnare 1480. Hövidsman på Kalmar 1497-07-22–1503-09-10. Vistades sedermera mestadels i Danmark. Död4 1514-02-09. Hans gravsten tinnes i Skara domkyrka 4. Gift efter 1502 med Elsa Laxmand, död 1546-12-31 och begraven i Valby kyrka i Danmark2, dotter av danske rikshovmästaren Poul Laxmand till Walden och hans 1:a fru Inger Holgersdotter Munk (av släkten Lange).

Barn:

 • Magdalena Abrahamsdotter, död ogift.
 • Görvel Abrahamsdotter Gyllenstierna, till Assarbo och Knapstrup. Död 1577 och begraven i Kalmar. Hon efterlämnade en förmögenhet av omkr. 600 gårdar, vilka föranledde en långvarig arvstvist, som pågick ännu på 1590-talet [se Hh 27:1 (1921), där rättegångshandlingarne äro tryckta]. Gift 1:o med lehnsmannen på Bäckaskogs kloster Gert Jenssen Ulfstand till Bonnet och Ljungby, död 1560-08-06 på Bönnet2. Gift 2:o med lehnsmannen först på Varberg, sedan på Vordingborg Lave Truedssen Ulfstand till Torup i Bara socken Malmöhus län, död 1561-05-12 och begraven i Bara kyrka2
 • Påvel Abrahamsson, till Assarbo och Haga. Väpnare 1530. Satt under någon tid på 1530-talet fången i Lübeck39. Var död 1544. Gift40 1539-01-26 m. Anna Bese i hennes 1:a gifte [gift 2:o med riksrådet och riddaren, ståthållaren Knut Knutsson Lillie (af Ökna), i hans 1:a gifte], död 1581-11-10 enligt gravstenen i Västra Vingåkers kyrka 30, där hon ligger begraven, dotter av väpnaren Nils Nilsson Bese, till Sjöholm, Bagestad och Ekhult, och Kerstin Gotskalksdotter (av Ulfsläkten).
 • 'Erik Abrahamsson. 'Blev av konung Christian Tyrann fången och förd till Danmark. Gift med Sidsele.''

TAB 3

Nils Eriksson, (son av Erik Eriksson den äldre, tab 1), till Fågelvik i Tryserums socken Kalmar län. Var riddare och riksråd 1482-08-17. Fick livstidsförläning på Kastelholms län 1485 och sändes s. å. med en hjälptrupp till Riga mot tyska orden. Hövidsman på Åland 1491-03-20. Hövidsman på Viborg 1491-09-03. Död där våren 1495 [6]. Gift 1487-10-00 med Sigrid Eskilsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1475-01-15 med riddaren och riksrådet Magnus Karlsson till Eka, död 1484), död hösten 1527 troligen på Gäddeholm (nu Tureholm) i Trosa landsförsaml. Södermanlands län och begraven i Trosa kyrka, dotter av riddaren och riksrådet Eskil Isaksson (Banér) och hans 1:a fru Cecilia Haraldsdotter (Gren). Fru Sigrid fängslades av kon. Christian II 1520-11-07 och fördes 1521 jämte dottern Christina och flera andra förnäma kvinnor till Köpenhamn, där hon kvarhölls till början av år 1524. Hon blev genom sitt 1:a gifte mormoder till konung Gustaf I och genom sitt 2:a gifte moder till Christina Gyllenstierna.

Barn:

 • Erik Nilsson till Fågelvik och Tullgarn. Var riddare 1511-11-17. Hövidsman på Kastelholm 1518. Halshuggen i Stockholms blodbad 1520-11-08. Barnlös42. Gift med Brita Jönsdotter i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1528 med riksrådet och hövidsmannen Måns Bryntesson (Lilliehöök), död 1529. 3.O med riddaren, riksrådet och konungens kansler, magister Christoffer Andersson (Röd), som förde ett eklöv i vapnet. Död i landsflykt 1548], död omkr. 1580, dotter av riddaren Jöns Ulfsson (Roos) till Ervalla och Ingeborg Larsdotter Tott.
 • Eskil Nilsson. Riddare41. Halshuggen i Stockholms blodbad 1520-11-08.
Christina Gyllenstierna
 • Christina Nilsdotter Gyllenstierna, född 1494, död 1559-01-06 Hörningsholm. Hon blev efter sin 1:a mans död ledare för det fosterländska partiet i striden mot konung Christian och försvarade modigt Stockholms slott från maj 1520–s. å. 5/9. Erhöll då i förläning Tavastehus slott och län samt Kymmene gärd i Finland, men blev s. å. 7/11 fängslad och följande är, jämte modern och flera andra förnäma kvinnor, förd till Danmark, därifrån hon först i början av år 1524 återsändes till Sverige. Fick 1529 i förläning Bellö fjärding i Södra Vedbo härad och erhöll 1556-06-07 konfirmation på sin avlidne mans förlaning i Höleho härad24 (Trosa och Vagnhärads snr. Söd.). En staty av henne restes 1912 på Stockholms slotts yttre borggård. Gift 1:o 1511-11-16 i Stockholm med riksföreståndaren, riddaren och riksrådet Sten Sture den yngre (se Natt och Dag), född 1492(?), död 1520. Gift 2:o 1527-08-11 (morgongåvebrev följande dag) Lindholmen med riddaren och riksrådet samt hövidsmannen på Nyköpings slott Johan Turesson (Tre Rosor), till Lindholmen och Tullgarn, död 1556 [SK].
 • Carl, död barn.
 • Nils död barn.

TAB 4

Erik Eriksson den yngre, (son av Erik Eriksson, den äldre, tab 1), till Fågelvik i Tryserums socken Kalmar län och Vinstorp i Dalums socken Älvsborgs län. Hade 1485 i förläning Gäsene och Ås' härad i Västergötland24. Var riksråd 1489 och hövidsman på Nyköpings slott 1490. Slottsfogde i Stockholm43 1490-08-11–1491-08-17. Hövidsman på Stäkeholms slott44 1493-02-11–1498. Deltog 1495-08-21 i Kalmar möte och 1497-03-13 i stilleståndsförhandlingarna mellan svenska riksrådet och Sten Sture. Hyllade s. å. konung Hans och blev vid dennes kröning s. å. 29/11 riddare. Hövidsman på Älvsborg 1499. Anslöt sig 1501-09-00 till upproret mot konung Hans. Lagman i Västergötland 1502-01-00. Uppgav Älvsborgs slott till prins Christian av Danmark s. å. 18/7 och blev följande dag4 ihjälslagen av Västgötaallmogen, emedan han icke tillräckligt synes hava sörjt för fästets försvar. Hans gravsten finnes i Skara domkyrka [6]. Gift före45 1493-03-11 med Anna Karlsdotter (Vinstorpaätten) i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1488-06-30 med riksrådet och hövidsmannen Erik Karlsson (Vasa) i hans 2:a gifte (gift 1:o senast 1466 med Iliana Nilsdotter, dotter av riksrådet Nils Jönsson (Oxenstierna) och hans 3:e fru Carin Sture), vid tvångsgästning hos prästen i Överselö i Södermanland så illa sårad 1491-03-20, att han ett par dagar därefter avled], död 1552 och begraven i Dalums kyrka 40 Älvsborgs län, dotter av riksrådet Karl Bengtsson, till i Vinstorp, och Karin Lagesdotter (Sparre).

Barn:

 • Magdalena Eriksdotter. Levde änka 1579, men var46 död 1584-03-21. Gift 1525 med riksrådet Ture Arvidsson Trolle, död 1555.
 • Carl Eriksson. Riddare och riksråd. Död 1511. Se Tab. 5
 • Göran Eriksson. Riddare och riksråd. Död 1575. Se Tab. 8.
 • ? Cleas Eriksson.
 • Kristina Eriksdotter, levde änka7 1560-08-28. Död Penningby och begraven 1561 tredjedag jul i Länna kyrka. Gift 1:o 1515-10-22 (morgongåva) på Ängsö40 i likanämnd socken Västmanlands län med riksrådet Knut Bengtsson (Sparre av Hjulsta och Ängsö), död 1521. Gift 2:o 1528, Larsmässotiden, Lindholmen med väpnaren och riksrådet Lars Turesson (Tre Rosor), till Penningby, död där7 1560-05-19.
 • ? Elin Eriksdotter.
 • Carin Eriksdotter. Levde änka 1556, men var död 1562-03-12. Gift före47 1516-08-23 med sin systers svåger, lagmannen, riksrådet och riddaren Erik Arvidsson Trolle (nr 36), i hans 2:a gifte, död 1530.

TAB 5

Carl Eriksson, (son av Erik Eriksson den yngre, tab 4), till Vinstorp i Dalums socken och Årås i Kölingareds socken (båda i Älvsb.) samt Nynäs i Bälinge socken och Pintorp (Ericsberg) i Slora Malms socken (båda i Söd.), vilken sistnämnda egendom han ärvde efter modern, som 1508 inköpt densamma. Bevistade Västerås riksdag 1527. Riddare vid konung Gustaf I:s kröning i Uppsala 1528-01-12. Erhöll Redvägs härad i förläning s. å. Beseglade dagtingan med de upproriska västgötarna och smålänningarna 1529-05-06 samt erhöll fullmakt att underhandla med dem s. å. 9/5. Ledamot i rätten över Måns Bryntesson (Lilliehöök) s. å. Lagman i Västergötland och Dal s. å. 29/9. Fick Kåkinds härad i förläning s. å. 3/10. Medlem av rådet 1530. Sändebud till mötet med danskarna i Varberg 1530-07-29–7/8. Deltog i herremötet i Örebro 1531-01-25. Fick s. d. i förläning Ås härad24. Förordnad i konungens nämnd 1533-01-19. Underskrev förbundsakten mellan de tre nordiska rikena 1534-02-02. Krigsråd s. å. 8. Erhöll Gudhems och delar av Vartofta härad jämte Ettaks kungsgård i förläning 1536-10-06. Deltog i mötet med danskarna i Halmstad 1537-07-009. Regementsråd10 1540-07-06. Ombud till mellanriksmötet i Kalmar s. å. 1/11. Biträdande ståthållare över Kalmar slott och län 1541. Död s. å. midfastotiden i Kalmar [G Ir],. Gift med sina svågrars systerdotter Marina Nilsdotter, till Nynäs, i hennes 1:a gifte (gift 2:o40 1548-10-07 på Stockholms slott, då konung Gustaf höll bröllopet, med riksrådet Claes Göransson (Stiernsköld), död 1583)11, dotter av riddaren, riksrådet och östgötalagmannen Nils Bosson (Grip), till Vinäs och Anna Arvidsdotter Trolle.

Barn:

 • Nils, död späd.
 • Nils Carlsson, till Nynäs. Riddare 1561 vid konung Erik XIV:s kröning. Underamiral i Hans Björnrams flotta våren 156312 och i Jakob Bagges flotta12 s. å. 29/6. Hövidsman på skeppet Svenska Hektor hösten s. å. 12 Underamiral i Knut Hårds flotta 156412. Död ogift s. å. 4/4 och begraven s. å. 19/4 i Bälinge kyrka där hans gravsten ännu ses.
 • Charlotta, död barn.
 • Erik Carlsson Gyllenstierna. Riksråd. Död 1586. Se Tab. 6.
 • Carl död ung före fadern.
 • Birgitta död ung före fadern.
 • Catharina Carlsdotter, död före 1569. Gift med riddaren, riksrådet och ståthållaren Claes Åkesson Tott (grevl. ätten Tott), i hans 1:a gifte, död 1590.
 • Anna, död efter fadern.
 • Christina, död ung.

TAB 6

Erik Carlsson Gyllenstierna, (son av Carl Eriksson, tab 5), till Vinstorp, Årås, Nynäs och Pintorp samt St. Dala i Dala socken Skaraborgs län. Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560-06-30. Riddare vid konung Erik XIV:s kröning13 1561-06-19. Ståthållare på Kalmar14 1566-03-05–1567 och tillika lagman i Småland. Satt i rådet 156815. Tillförordnat riksråd 1569-01-0015. Avlade rådsed15 s. å. 2/8. Sändebud till fredskongressen i Stettin 1570. Lagman i Kalmar län och Öland s. å. Ledamot av slottsrätten på Stockholms slott16 1573-07-27. Innehade 1562 Blidebergs gäll i Redvägs härad24 och erhöll Böne gäll i samma härad i förläning 1568-12-16. Konfirmerades häri 1576-03-19. Död 1586-05-10 på Årås30 (enligt gravvården) och ligger jämte sin fru begraven i Kölingareds kyrka Älvsborgs län. Gift 1557-08-28 Åkerö med Carin Nilsdotter, född 1539 på St. Dala, död 1596 och begraven s. å. 7/5 i Kölingareds kyrka, dotter av riksrådet Nils Pedersson (Bielke) och Anna Hogenskild till Hedensö.

Barn:

 • Carl, levde ännu 1599-05-00.48
 • Nils, levde ännu 1599-05-00.48
 • Anna, död 1605-01-12 och ligger jämte sin man begraven i Riddarholmskyrkan. Gift 1585-09-26 på Nynäs med riksskattmästaren Seved Svensson Ribbing, född 1552, död 1613.
 • Brita.30
 • Mariana, död 1602-05-30, Säby samt begraven s. å. 4/7 på Visnums gamla kyrkogård. Gift 1600-07-13 på Fästered med sina systrars svåger, riksrådet och landshövdingen Bo Svensson Ribbing, i hans 1:a gifte, född 1560, död 1640.
 • Kerstin.30
 • Margareta.30
 • Emerentia, död 1626-07-10. Hon gav en mässhake till Bottnaryds kyrka Jönköpings län. Gift 1600-07-13 på Fästered i Finnekumla socken Älvsborgs län med sin systers svåger, riksrådet och lagmannen Erik Svensson Ribbing, i hans 2:a gifte, född 1558, död 1612.
 • Carl, född 1575. Bisittare i Svea hovrätt. Död 1621. Se Tab. 7.

TAB 7

Carl, (son av Erik Carlsson Gyllenstierna, tab 6), till Nynäs, Pintorp, Årås, Limmared och Rossberg samt Svaneholm i Ås socken Jönköpings län, född 1575. Vistades i yngre åren vid in- och utländska kungl. och furstliga hov17. Ledamot av domstolen över ärkebiskopen Abr. Angermannus 160617. Bisittare i Svea hovrätt 1614-02-16. Död 1621-02-12 och begraven 22/7 i Bälinge kyrka Södermanlands län. Gift 1600 med sina svågrars kusins dotter Anna Ribbing, född 1576, begraven 1628-09-28 i Bälinge kyrka, dotter av ståthållaren på Älvsborg Christoffer Nilsson Ribbing och hans 2:a fru Carin Kagg.

Barn:

 • Carl, till Årås och Rossberg. Född 1600. Bevistade 1625 lottkastningen på riddarhuset och blev för ätten under nr 9 introd. i d. v. riddarklassen. Fänrik vid Västgöta kavalleriregemente18. Löjtnant därst. 163218. Död8 s. å. 20/8 (enl. annan uppgift49 1633-10-00) och begraven 1633-11-17 i Kölingareds kyrka
 • Anna, född 1601-06-07 på Nynäs, död 1619-02-18 och begraven s. å. 2/5 i sin farfaders grav i Kölingareds kyrka Älvsborgs län.
 • Maria, född 1605, död ung.
 • Brita, född 1606-05-13 på Nynäs. Drottning Maria Eleonoras hovjungfru 1630. Drottning Christinas kammarjungfru (kammarfröken) 1634. Död 1653-12-29 Jälunda och begraven i Nyköpings Östra kyrka. Gift 1640-04-22 på Nyköpings slott med generallöjtnanten sir Georg Fleetwood, friherre Fleetwood, född 1605, död 1667.
 • Christoffer, född 1608, död ung.
 • Catharina, född 1610, död 1629 före 17/7. Gift 1626-02-19. Med riksrådet och fältmarskalken Herman Wrangel (se frih. ätten Wrangel af Lindeberg nr 41) i hans 2:a gifte, född 1587, död 1643.
 • Kerstin, född 1612-09-20 på Nynäs. Hovfröken 1633. Kammarjungfru (kammarfröken) 1640. Död 1644-09-24 på Limmared och begraven 1645-09-29 i Jakobs kyrka i Stockholm. Gift 1643-09-05 på Stockholms slott med översten Johan Fleming, född 1609, död 1646.

TAB 8

Göran Eriksson, (son av Erik Eriksson den yngre, tab 4), till Fågelvik i Tryserums socken Kalmar län. Erhöll Tryserums och Hannäs snr i förläning 1527-10-04 (konfirm. 1559-09-16, men indrogos 1562–64)24. Deltog i mötet i Lödöse 1528-06-30. Erhöll Tuna län i förläning 1532 (återkallat 1542-09-18)24. Kallas väpnare s. å. 10/9. Konungens domhavande s. å. 10/9. En av de kungl. anförarna i Dackefejden 1542-09-061543. Kallad till herremötet i Arboga 1544-07-31. Sändebud till Ryssland 1547-05-04 var med säkerhet riksråd redan 1552. Men tillhörde frälset utan råds ännu 1546. Deltog som fullmäktig i underhandlingarna med danskarna vid Älvsborg 1554. Under ryska kriget en av ståthållarna på Viborgs slott 1555-10-27. Ståthållare på Kalmar 1559. Beseglade bland riksrådet konung Gustaf I:s testamente 1560-06-30. Riddare vid konung Eriks kröning19 1561-06-19. Sändebud till Danmark 1563 och 1568. Slottsloven på Vadstena slott 1564-01-24 och ståthållare i hertig Magnus' furstendöme 1564–1567. Erhöll i förläning Åtvids socken med Åtvidaberg 1568-08-21, som han behöll till sin död24. Sändebud till Danmark s. å. 14/9. Konungens hovmästare 1569. Erhöll 1572-10-27 befallning att hava tillsyn över att frikallade djur icke fälldes inom Stäkeborgs län20. Död 1575-12-19 på Fågelvik och begraven 1576-02-17 i Söderköpings stadskyrka, där hans gravsten finnes och varpå hans bild i krigshabit är uthuggen [G Ir]. Gift antagligen 152711 med sin broders svägerska och sina svågrars systerdotter Kerstin Grip, död 1538 och begraven först i Gryts kyrka Östergötlands län, där hennes gravsten ses, sedan, efter 30 år, flyttad till sin mans grav i Söderköping, dotter av riddaren, riksrådet och östgötalagmannen Nils Bosson till Vinäs och Tärna och Anna Arvidsdotter Trolle.

Barn:

 • Carin, drottning Catharina Jagellonicas hovmästarinna 1583. Levde 1605. Gift 1:o40 1553-10-08 på Bro (Brokind) i Vårdnäs socken Östergötlands län11 med sin broders svåger Nils Månsson (Natt och Dag), till Bro och Säby, död 155411. Trolovad 156632 med riddaren och hövidsmannen Ivar Ivarsson (Lilljeörn) till Strömstad och Visbohammar, som 1567-05-24 blev i Uppsala på konung Erik XIV:s befallning mördad.
 • Nils, friherre Gyllenstierna (af Lundholm), död 1601. Se Tab. 9.
 • Erik. Student i Wittenberg 1542-06-0033. Förseglade 1560-06-30 bland adeln konung Gustaf I:s testamente och 1561-04-15 ständernas bevillning. Riddare vid konung Eriks kröning19 1561-06-19. Stupade barnlös i slaget vid Axtorna 1565-10-20 samt begraven i Linköpings domkyrka. Gift40 1553-10-08 på Bru (Brokind), med Anna Månsdotter (Natt och Dag), död 1555 och begraven i Gryts kyrka Östergötlands län. Där hennes gravsten med påskrift ses, dotter av ståthållaren Måns Johansson (Natt och Dag), och hans 2:a fru Barbro Eriksdotter (Bielke).
 • Anna, död 1582-05-31 Edeby och begraven i Gryts kyrka. Gift 1560 med sin systers svåger Måns Ivarsson (Lilljeörn), till Edeby, som i vapnet förde en halv lilja och en halv örn.
 • Margareta, död 1601. Och begraven s. å. 19/2 i Häradshammars kyrka Östergötlands län. Gift med Olof Olofsson (Mussleskal), till Gottenvik, död 1615.

TAB 9

Nils Göransson, friherre Gyllenstierna af Lundholm, (son av Göran Eriksson, tab 8), friherre till Lundholmen i Vrigstads socken Jönköpings län, samt herre till Fågelvik i Tryserums socken och Nygård i Lotta socken (båda i Kalm.). Var inskriven vid Wittenbergs universitet 154221 och vid universitetet i Rostock 1543-11-0033. Företog vidsträckta resor. Efter hemkomsten anställd i hertig Eriks kansli22 1560-02-18. Beseglade konung Gustaf I:s testamente s. å. 30/7 (30/6?) och ständernas bevillning 1561-04-15. Riksråd och kansler s. å. Riddare vid konung Eriks kröning i Uppsala s. å. 19/6. Sändebud till England 1560. Avfärdades till kejsar Ferdinand 1562, till Hessen 1563, till Sachsen-Weimar 1564 och återvände från Tyskland hösten 1565. Sändebud till Ryssland 156621. Innehade åren 1565–1566 i förläning hela Östbo härad24. Förhandlade med ryska sändebud 1568. Lagman i Tio härads lagsaga 1569. Friherre s. å. 10/7 vid konung Johans kröning och erhöll 1570-06-04 Lundholmen till friherrskap (ätten introd. 1625 under nr 4, vilket nummer sedan ändrades till 3, med namnet Gyllenstierna af Lundholm). Sändebud vid fredsunderhandlingarna med Danmark och Lübeck sommaren 1569 och vid kongressen i Stettin 1570. Ombud vid gränsmötena med Danmark 1575 och 158021. Erhöll i förläning24 Tryserums och Hannäs snr 1576-03-30 och Hjorteds socken 1577-03-05 samt Odensvi och Blacksta snr 1594-07-12. (Alla i Tjust). Överstebefallningsman över allt Småland ånyo 1577-01-04. Riksdrots 1590. Fick 1593 dispositionsrätten till Stäkets kungsladugård Uppsala län och s. å. 19/3 Böne gäll i Redvägs härad24 Älvsborgs län. Erhöll av konung Sigismund stadfästelse på friherreskapet 1594-04-01 samt bekräftelse på sina förläningar s. å. 13/7 och ny fullmakt att vara lagman i Tiohärad och ståthållare över allt Småland s. å. 14/7. Ståthållare på Kalmar slott 1596 med ny fullmakt av hertig Carl 1597-04-28. Död 1601-10-01 på Fågelvik och begraven i Tryserums kyrka. Han var den förste, som efter vapnet antog namnet Gyllenstierna. Gift 1568-03-07 på Nyköpings slott med Ebba Axelsdotter (Bielke), som 1588 gav ett torpställe till Tryserums prästgård och dog i barnsäng s. å. 26/3 på Fågelvik, dotter av riksrådet Axel Eriksson (Bielke) och hans 2:a fru Elsa Posse.

Barn:

 • Kerstin, född 1570-02-21 i Stockholm, död 1619-03-00. Gift 1591-02-14 med riksrådet Peder Nilsson Ryning (nr 15).
 • Erik, född 1571-04-05 i Stockholm. Höll konung Sigismunds parti, gick utur riket och blev katolik50. Död efter 163634 i Warschau. Gift med Anna Roos.
 • Axel, till Björkvik, född 1573-08-03 på Björksund i Tystberga socken Södermanlands län. Höll konung Sigismunds parti och gick ur riket. Död ogift.
 • Carl, född 1574-10-20 på Björksund. Levde 1594, då fadern anhöll att prins Moritz av Nassau måtte taga honom i tjänst. Död ung.
 • Göran, född 1575. Riksråd och president. Död 1618. Se Tab. 13.
 • Elsa, född 1577-02-06 på Fågelvik, död 1650-11-25 och begraven i Brahegraven i Östra Ryds kyrka Stockholms län. Gift 1599-03-13 på Rydboholm i nämnda socken med sin broders svåger, hovrådet och lagmannen greve Abraham Brahe, född 1569, död 1630.
 • Görvel, född 1579-09-02 på Fågelvik, död ogift.
 • Ett barn, dödfött 1580.
 • Elisabet, född 1581-03-01 på Fågelvik. Hovmästarinna hos drottning Christina den äldre. Avsked därifrån 1639. Död 1646-01-00 och ligger jämte sin man begraven i Årstagraven i Österhaninge kyrka Stockholms län. Gift 1608-02-06 med sin broders svåger, riksrådet och amiralen Hans Claesson (Bielkenstierna), född 1574, död 1620.
 • Bo, född 1582-07-30 på Fågelvik, död ung.
 • Nils, född 1585. Vice amiral. Död 1622. Se Tab. 16
 • Gunilla, född 1586-07-02 på Fågelvik, död 1618-04-03 i barnsäng och begraven med sin senare man i Ripsa kyrka Södermanlands län, där hennes gravsten finnes11. Gift 1:o 1609-01-15 på Västerås slott med greve Johan Stensson (Tre Rosor), greve till Bogesund och friherre till Haga, född 1591, död före 1612-10-09 (begraven 1612). Gift 2:o omkr. 1616 med sin broders svåger amiralen Nils Claesson (Bielkenstierna), död 1622.
 • Anna, född 1588-03-26 på Fågelvik, död 1625-03-31 på Nygård och ligger jämte sin man begraven på Ytterselö kyrkogård Södermanlands län uti en upphöjd och övertäckt grav. Gift 1621-02-18 Mälsåker

TAB 10

Johan, (son av Nils, friherre Gyllenstierna af Lundholm, tab 9), friherre till Lundholmen och herre till Fågelvik. Född 1569-01-31 i Stockholm. Ryttmästare under 1598 års fälttåg för konung Sigismunds svenska adelsfana12. Amiral för konungens flotta under sjötåget mot Älvsborg 159912. Död 1617-03-00 i Danzig. 'Han blev 1595-09-00 av riksens ständer dömd att, tillika med sin fru, vara i arrest ett halvt år på sin gård, för det hon övergivit sin fästman Erik Bielke, emedan han var beryktad att hava den onda sjukdomen, samt att till honom utbetala 1,000 rdr och till de fattiga en lika summa.'. Gift 1595-03-19 på Stegeborg och genom prinsessan Annas föranstaltande med grevinnan Sigrid Brahe, född 1568-04-24 på Rydboholm, död 1617-03-00 i Danzig, dotter av riksdrotset Peder Brahe, greve Brahe, och friherrinnan Beata Stenbock.

Barn:

 • Johan, född 1597. Kammarherre. Död 1658. Se Tab. 11
 • Sigismund, född 1598. Ståthållare. Död 1666 (1668?). Se Tab. 12.
 • Casimir, friherre till Lundholmen samt herre till Medevi i Västra Ny socken Östergötlands län. Uppfostrades i Polen och företog i ungdomen studieresor i Tyskland50. Kammarherre hos konung Gustaf II Adolf 1626. Assessor i Göta hovrätt 1634-11-17. Död ogift 1640-05-15 och begraven i Vadstena stora klosterkyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han stod i särdeles nåd hos prinsessan Anna, av vilken han i brev från Warschau av den 13 april 1620 förmanades att ej avfalla från den lutherska läran. Hade slutligen vid Göta hovrätts invigning 1635-09-23 till följd av sin börd säte framför vice presidenten.'

TAB 11

Johan, (son av Johan, tab 10), friherre till Lundholmen, herre till Sjöholm i Östra Vingåkers socken Södermanlands län, Vittvik i Tryserums socken Kalmar län och Medevi i Västra Ny socken Östergötlands län. Född 1597-09-29 på Stegeborg. Student i Rostock33 1615-02-00 och i Leiden33 1623-02-27. Kammarherre hos drottning Maria Eleonora 1626. Fänrik vid Smålands kavalleriregemente 1632–163318. Avsked som kammarherre 1634. Död 1658-02-07 på Medevi och begraven s. å. 15/8 i Jakobs kyrka i Stockholm, samt sedan förd till Västra Vingåkers kyrka Södermanlands län, där ett vackert epitafium över honom uppsattes. 'Han blev hos prinsessan Anna uppfostrad i lutherska läran. Uppvaktade sedermera i hennes hov i Polen till hennes död, och fick då kosteliga gåvor och ett ansenligt testamente efter henne. Var slutligen en mycket lärd herre, som med färdighet talade latin och flere europeiska språk.'. Gift 1:o 1631 med Christina Gyllenhorn, död 1640-12-19 på Medevi och begraven i Fågelviks- eller Gyllenstiernegraven i Tryserums kyrka, dotter av hovjunkaren Josua Gyllenhorn, och Gertrud Mauritzdotter Laxman. Gift 2:o 1645-04-27 Aspenäs med Catharina Posse, till Aspenäs, levde änka, dotter av hovjunkaren Arvid Posse, och Brita Bååt.

Barn:

 • 1. En son, död barn.
 • 1. Sigrid, född 1639-03-31 på Vittvik, död 1700-05-15 i Stockholm, begraven s. å. 11/11 i Jakobs kyrka och ligger jämte sin 2:a man i Västra Vingåkers kyrka Södermanlands län. Hon förärade 1694 ett orgel verk till Gränna kyrka. Gift 1:o 1656-04-26 i Nikolai kyrka 23 i Stockholm med riksrådet och ambassadören Göran Fleming, friherre Fleming af Liebelitz, född 1628, död 1667. Gift 2:o 1674-11-26, också i Stockholm, med k. rådet och fältmarskalken Jakob Johan Hastfer, friherre och greve Hastfer, född 1647, död 1695.

TAB 12

Sigismund, (son av Johan, tab 10), till Guldenfelt och Grundlicht i Preussen. Född 1598. Studerade vid gymnasiet i Thorn. Student vid universiteten i Rostock 1615-02-00 och i Strassburg 1616 samt företog därefter vidsträckta resor. Student i Leiden33 1623-02-27. Efter återkomsten till Polen erhöll han indigenatsrätt som polsk adelsman 1633. Var 1636 ståthållare i Stuhm och skattmästare i Marienburg. Polsk senator. Kastellan i Danzig. Död där 1666 eller 1668 och begraven i S:t Reinholds kapell i Mariakyrkan därst. Han var för sina grundliga kunskaper högt aktad av de lärde samt stod i stor gunst hos konung Vladislav, men höll det oaktat fast vid lutherska läran. Försvarade Marienburg mot svenskarna 1656. Gift 1636-07-20 i Thorns rådhus med Anna Czema, dotter av guvernören i Calm Fabian Czema och systerdotter till vice rikskansleren i Polen Bogislaus Leczinsky.

Barn:

 • Catharina Lucretia. Gift med N. N. Krethowsky i Polen.
 • Barbara. Gift med vojvoden på Marienburg N. N. Lossij.
 • Vladislavs Casimir död ung.
 • Johan Rafael död ung.
 • Dorotea Felicia. Gift med polska starosten N. N. Drohojewsky.

TAB 13

Göran, (son av Nils, friherre Gyllenstierna af Lundholm, tab 9), friherre till Lundholmen i Vrigstads socken Jönköpings län samt herre till Björksund och Helgö, båda i Tystberga socken Södermanlands län. Född 1575-12-31 Kronoberg Konung Carl IX:s hovjunkare 1601. Erhöll vid faderns död s. å. dennes förläning Hjorleds, Odensvi och Blacksta snr, varå han fick konfirm.24 1613-03-20, samt 1602-10-28 Böne gäll i Redvägs härad24. Riksråd 1602-06-17. Amiral för en transportflotta till Reval s. å. 18/6. Fast underamiral 1604–1608. Fick 1606-07-02 i förläning Esbo socken i Nyland, Finland, som indrogs i början av Gustaf II Adolfs regering, och större delen av Vichtis socken i Tavastland, som han behöll till sin död24. Förordnad översteamiral för stora transportflottan till Salis 1607-06-15. Underamiral på riksamiralens flotta till Riga 1608. Erhöll s. å. 22/6 i förläning Rydaholms och Gällaryds snr i Östbo härad (konfirm. 1613)24. Översteamiral eller riksviceamiral 1610-07-17. Fick 1612-01-08 i förläning Stäkets ladugård, som tidigare innehafts av hans fader24. Lagman i Tjust s. å. 10/1. Riksamiral s. d. Fick 1614-09-18 i förläning Lempäälä socken i Satakunta, Finland, som han behöll till sin död24. Riddare vid Gustaf II Adolfs kröning 1617-09-08. Den förste presidenten i amiralitetskollegium s. å. Död 1618-08-24 och begraven 1619-05-14 i Bälinge kyrka [Zf]. Gift 1600-07-27 med Ingeborg Claesdotter, död 1628-07-10 i Stockholm och begraven s. å. 21/7 i Storkyrkan samt därefter förd till Bälinge kyrka, dotter av amiralen Claes Hansson (Bielkenstierna), och Kerstin Nilsdotter (Ryning).

Barn:

 • Göran, född 1601. Amiral och landshövding. Död 1646. Se Tab. 14.
 • Ebba, till Tokanäs. Gift 1644 med konung Johan III:s hovjunkare Erik Eriksson (Ulf af Horsnäs), i hans 3:e gifte, född 1564, död 1657.
 • En son (måhända Nils), döpt 1605-07-26 på Årsta i Österhaninge socken Stockholms län.
 • Nils, till Rävelsta i Altuna socken Västmanlands län. Student i Uppsala 1626-11-0025. Assessor i Göta hovrätt 1636-03-24. Död barnlös 1638-12-15 och begraven 1639-03-24 i Altuna kyrka. Gift 1629-09-22 med sin fränka, friherrinnan Gunilla Bielke, till Vik, född 1594, död 1657 (före 16/7) och begraven s. å. 30/8 i Altuna kyrka, dotter av riksrådet Claes Nilsson Bielke, friherre till Vik (Bielke af Åkerö), och hans 2:a fru Elsa Bielke.
 • Johan. Student i Uppsala 1626-10-0025. Levde utan tjänst, bosatt i Eds socken Kalmar län. Död ogift35 1638-03-30 i nämnda socken.
 • Carl, död 1618 och begraven i Bälinge kyrka under sina i stentavlor uthuggna 32 anor.
 • Christina, död 1671-12-03 Kristersnäs. Gift med överstelöjtnanten Christer Zelow, natural. Zelow, född 1610 död 1696.
 • Gustaf, född 1615. Levde utan tjänst. Död 1641. Se Tab. 15

TAB 14

Göran, (son av Göran, Tah. 13), friherre till Lundholmen, herre till Björksund och Helgö samt Stäket (Almarestäket) i Näs socken Uppsala län. Född 1601 Årsta. Student i Tübingen 1617–162049. Ryttmästare över ett kompani lantryttare 1627-10-10. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1627–163018. Vice amiral12 1633-12-20. Riksamiralens adjutant 1635-12-13. Amiral samt landshövding i Uppsala län 1640. Död 1646-03-30 på Almarestäk och begraven s. å. 31/5 i Riddarholmskyrkan i Stockholm, varest hans änka lät över honom uppsätta ett epitafium av svart och vit marmor med Gyllenstiernevapnet och latinsk påskrift. Gift 1630-08-01 i Dorpat30 med friherrinnan Anna Skytte af Duderhof, född 1610-03-23, död30 1679-05-18 och begraven 1680-07-23 i Riddarholmskyrkan, dotter av riksrådet och generalguvernören Johan Bengtsson Schroderus, adlad och friherre Skytte af Duderhof, och friherrinnan Maria Näf.

Barn:

 • Ingeborg, döpt 1633-12-13 i Stockholm. Drottning Hedvig Eleonoras kammarjungfru. Avsked 1671-08-12, då hon bekom den vanliga brudskatten, men död ogift 1689 Stångby 26 och begraven33 1693-03-19 i Riddarholmskyrkan. 'Hon fick tvist om försätet med grevinnan Hedvig Stenbock, som också blev hovfröken, och vilken tvist gav anledning till mycket gräl i de förnämare slakterna och hennes bröders svurna fiendskap till dem, samt anses vara första orsaken till den sedermera blivande reduktionen.'
 • Nils, född tvilling 1636 och döpt s. å. 12/10 i Stockholm. Student i Uppsala 1649-09-0025. Död 1654 i Strassburg under sina utrikes resor och begraven s. å. 8/10 i Riddarholmskyrkan i Stockholm27.
 • Claes, född tvilling 1636 och döpt s. å. 12/10 i Stockholm. Student i Uppsala 1649-09-0025. Död 1655 i Warschau.
 • Maria, född 1639, död30 1693-09-08 och begraven 1694-03-07 i Lossa socken Uppsala län. Gift med landshövdingen Mauritz Nilsson Posse, friherre Posse af Säby, i hans 2:a gifte, född 1632, död 1702.
 • Två söner, död död barn.

TAB 15

Gustaf, (son av Göran, tab 13), till Björksund i Tystberga socken Södermanlands län. Född 1615. Student i Uppsala 1626-10-0025. Levde utan tjänst. Död 1641 och begraven s. å. 2/10 i Bälinge kyrka. Gift 1635-07-08 på Skedvi37 med Juliana Bonnat, levde ännu 1647, dotter av generalmajoren och hovstallmästaren Bastian Bonnat, till Skedvi, Stora Sundby och Abbotsnäs, och hans 2:a fru Margareta Jostsdotter. 'Juliana Bonnat blev genom Svea hovrätts dom av den 29 nov. 1644 skild från sin mans gods Björksund, eftersom hon ej kunde inom förelagd tid bevisa sin adliga härkomst, och hennes döttrar Gunilla och Anna Gyllenstierna fingo 1664 den 17 aug. K. M:ts brev att anses för frälse, ehuru deras moder genom förutnämnde dom blivit förklarad för ofrälse.'

Barn:

 • Ingeborg, död ung.
 • Margareta, begraven 1642-10-22.
 • Gunilla. Levde 1694. Gift 1660-07-11 Barksäter med majoren Libert Rosenstråle, född 1629. Död 1677.
 • Anna, född 1638, levde 1680. Gift 1657 med överstelöjtnanten Casper Lilliecrona, född 1625.

TAB 16

Nils, (son av Nils, friherre Gyllenstierna af Lundholm, tab 9), friherre till Lundholmen i Vrigstads socken Jönköpings län, herre till Fågelvik och Vittvik, båda i Tryserums socken Kalmar län, Frösåker i Kärrbo socken och Rävelsta i Altuna socken (båda i Vm.) samt Finneranger i Västlands socken Uppsala län. Född 1585-08-31 på Fågelvik. Erhöll vid faderns död 1601 dennes förläning Hannäs och Tryserums snr. Erhöll konfirm. härå 1612-01-21. Hövidsman på skeppet Orfeus i Hans Bielkenstiernas flotta 1608-05-24. Kapten vid flottan 1611. Fast underamiral 1618–1619. Vice amiral 1620. Underamiral i riksamiralens flotta 1621-07-10. Död 1622-10-07 i Stockholm och begraven 1624-02-08 i Fågelviksgraven i Tryserums kyrka [Zf]. Gift med Görvel Jönsdotter (Snakenborg), död 1635-06-02 i Stockholm och begraven 1636-01-21 i Tryserums kyrka, dotter av ståthållaren Jöns Ulfsson Snakenborg (Bååt) och Christina Joensdotter Gyllenhorn.

Barn:

 • Carin, död 1683-05-02. 'Hon blev på ålderdomen blind och dikterade då en bok: »Geistliches Heil Pflaster und Seelen artzeneij von Catharina von Gülldenstern» tryckt i Riga 1677 och dedicerad till drottning Hedvig Eleonora.' Gift 1:o 1641-03-14 med lantrichtern Engelbrekt Meck (en av stamfäderna för adl. ätten Meck), till Sunzel och Absenou, född 1619, död 1665. Gift 2:o 1667 med lantrichtern Otto von Fitinghoff, död 1675-02-13.
 • Ebba, född 1615. Hovfröken. Död ogift 1690-08-17 Stjärneborg '
 • Johan, född 1617. Riksråd och president. Död 1690. Se Tab. 18.
 • Christina. Levde ogift 1661, jordfäst 1674-08-30 i Riddarholmskyrkan (stod bisatt i Jakobs kyrka i Stockholm från 1674-07-04 till 1675-02-09).
 • Agneta. Hovfröken. Levde ogift 1665. Jordfäst 1674-08-30 i Riddarholmskyrkan
 • Carl, född 1621. Överstelöjtnant. Död 1650. Se Tab. 38
 • Elsa, född 1622. Levde ogift 1692. Hon byggde 1672 Molnebo säteri i Västerlövsta socken Västmanlands län.

TAB 17

Nils, (son av Nils. tab 16), till Kurumsnäs i Tryserums socken Kalmar län. Fänrik vid Smålands kavalleriregemente 163018. Löjtnant därst. 163318. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 163518 avsked 163818. Död 1643 efter en långsam sjukdom på Kurumsnäs och begraven s. å. 25/6 i Fågelviksgraven i Tryserums kyrka. Gift 1636-10-23 på Frösåker i Kärrbo socken Västmanlands län med sin kusin Anna Cruus af Edeby, död 1642-06-26 på Kurumsnäs och begraven s. å. 30/10 i Fågelviksgraven i Tryserums kyrka, dotter av hovjunkaren Jesper Nilsson Cruus (af Edeby) och hans 2:a fru Agneta Jönsdotter Snakenborg (Bååt).

Barn:

 • Görvel, till Kurumsnäs, född där 1637, död 1693. Gift 1661, sina anförvanter oåtsporda, med överstelöjtnanten David Davidsson Kohl (broder till fältsekreteraren Reinhold Kohl, adlad Kohl), till Hyvonevälla, Sviestad och Karby, i hans 2:a gifte, född 1621 i Söderköping, död 1682-12-24 Hulterstad och begraven i Mjölby kyrka, där hans vapen uppsattes.

TAB 18

Johan, (son av Nils, tab 16), 'den lärde och vältalige kallad', till Frösåker i Kärrbo socken Västmanlands län, Sjöholm i Östra Vingåkers socken Södermanlands län, Nybyholm i Enköpingsnäs socken Uppsala län, Vittvik i Tryserums socken Kalmar län, Viksjö i Järfälla socken Stockholms län samt Söderby, Byholm och Sverkilstorp. Född 1617. Student i Uppsala25 1632-11-14. Utgav därst. en oration 164118. Vice president i Svea hovrätt17 1647-08-10. Landshövding i Östergötland 1650-08-30. Riksråd och hovrättsråd i Svea hovrätt 1654-02-28. President i Wismarska tribunalet 1662-07-04. President i Dorpats hovrätt 1664-03-11. President i Svea hovrätt 1668-06-26. Tillika kansliråd s. å. 26/10 och häradshövding i Hälsingland 1670-12-10. Nedlade för sjuklighet sina ämbeten 1673-03-10. Död 1690-09-20 i Stockholm och begraven i Durellska familjegraven i Källeryds kyrka Jönköpings län. Gift 1:o 1648-06-09 i Stockholm med friherrinnan Anna Maria Posse af Hedensund, från vilken han 1669 blev skild, född 1621, död 1672-04-13 på Högstad, dotter av riksrådet och presidenten Knut Göransson Posse, friherre Posse af Hedensund, och Ingeborg Torstensdotter av Forstenasläkten. Gift 2:o 1670-07-10 på Vallen i Våxtorps socken Hallands län med sin systersons svägerska Catharina Margareta Durell, född 1655-08-27 på Vallen, död 1675-07-10 och ligger begraven bredvid sin man i familjegraven i Källeryd, dotter av landshövdingen Magnus Nilsson Durelius, adlad Durell, och Brigitta von Krakau. Gift 3:o 1677-06-0036 med sin svågers hustrus systerdotter, friherrinnan Christina Maria Leijonhufvud, född 1648-09-09 i Leipzig, död 1724, dotter av översten, friherre Erik Leijonhufvud och friherrinnan Christina Dorotea Banér.

Barn:

 • 1. Maria Christina, född 1619-03-25 i Stockholm, död 1709-03-10 Ådö och begraven s. å. 10/9 i friherrl. Posseska graven i Dalby kyrka Uppsala län. 'Hon var förlovad 1:o med kaptenen Erik Stake, som dog 1672. Gift 2:o med vice landshövdingen Lennart Mörner, som dog 1675.'. Gift 1677-07-24 i Stockholm med sin 2:a styvmoders broder, landshövdingen, friherre Axel Gabriel Leijonhufvud, i hans 2:a gifte, född 1650, död 1732.
 • 1. Märta Elisabet, döpt 1650-12-19 i Stockholm.
 • 1. Axel Carl, född 1652-03-20 i Linköping, död 1655-07-15 på Fågelvik, enligt påskriften å hans kopparlikkista i Ringarums kyrka Östergötlands län.
 • 1. Nils Erik, död ung.
 • (1. Två barn begrovos 1656-07-06 i Söderköping.)
 • 2. Brita Johanna, döpt 1671-08-15 i Stockholm, död 1698-02-19 Klastorp och begraven s. å. 17/8. Gift 1693-01-10 på Frösåker med majoren Carl Magnus Lilliehöök af Fårdala, i hans 1:a gifte, född 1661, död 1731.
 • 2. Märta Elisabet, född 1672, död 1676, enligt påskriften å hennes kopparlikkista i Ringarums kyrka
 • 2. Görvel Charlotta, döpt 1673-05-18 på Frösåker, död s. å. 20/9, enligt påskriften å hennes kopparlikkista i Ringarums kyrka
 • 3. Axel Erik, född 1678. Landshövding. Död 1751. Se Tab. 19.

TAB 19

Axel Erik, (son av Johan, tab 18), till Frösåker i Kärrbo socken Västmanlands län, Bjärsgård i Gråmanstorps socken Kristianstads län, vilken egendom han fick till fideikommiss av överstinnan Margareta Sofia Hästesko, född Gyldenstierne, samt Vasa i Skepptuna socken Stockholms län, Lejondal i Bro socken Uppsala län, Molnebo i Västerlövsta socken Västmanlands län och Sverkersholm i Ringarums socken Östergötlands län. Född 1678-03-01. Student i Uppsala26 1691-10-21. Musketerare vid livgardet28 1698-04-01. Korpral vid livregementet till häst28 1700-03-31. Livdrabant 1700-04-03. Avsked 1705-10-31. Major vid Södermanlands regemente 1709-10-00. Överstelöjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1710-05-11. Konfirm.fullm. 1713-11-27. Överstes titel 1720-03-22 med expektans vid livregementet till häst 1723. Landshövding i Nylands och Tavastehus län 1737-06-15. Avsked 1746-05-00. RSO 1748-11-07. Död 1751-05-14 på Bjärsgård. Gift 1:o med Catharina Elisabet de Charlière, död 1718-11-24 på Lövestad i likanämnd socken Malmöhus län, dotter av majoren vid Jämtlands regemente Carl Gustaf de Charlière och Anna Planting-Gyllenbåga. Gift 2:o 1722 med friherrinnan Barbro Fleming af Liebelitz, född 1683, död 1747-11-00 på Frösåker och begraven s. å. 10/12 i Kärrbo kyrka, dotter av lagmannen friherre Herman Fleming af Liebelitz, och Catharina Sack.

Barn:

 • 1. Christina Maria, född 1700-12-31, död ogift 1773-04-19 Björksund
 • 1. Elsa Sofia, född 1705-12-04 på Frösåker, död 1774-04-17 Nybo s län. Gift 1730 på Nybo med överstelöjtnanten Reinhold Gustaf Toll, född 1689, död 1751, fader till herrarna Toll, natural. Toll, varifrån härstamma frih. och grevl. ätterna Toll.
 • 1. Catharina Charlotta, född 1708-06-31, död 1764-12-27 i Sjundeå socken i Nylands län i Finland. Gift 1739-04-03 med kaptenen friherre Gustaf Armfelt, i hans 2:a gifte, född 1701, död 1756.
 • 1. Gustaf Johan, född 1709. Presidentssekreterare. Död 1764. Se Tab. 23.
 • 1. Anna Eva, född 1712-11-07 på Lövestad, död där 1714-05-07.
 • 1. Elisabet, född 1713-11-14, död 1798-01-08 på Gotthardsberg i Lerbo socken Södermanlands län. Gift 1744-09-09 med fältmarskalken Gotthard Vilhelm Marcks, adlad och friherre Marcks von Würtemberg, i hans 2:a gifte, född 1688, död 1778.
 • 1. Maria, född 1714-10-15 på Lövestad, död s. å.
 • 1. Maria, född 1716-11-30, död51 1783-01-14 Svedja Gift 1744-11-29 Tunbyholm s län med riksrådet, friherre Esbjörn Christian Reuterholm, född 1710, död 1773.

TAB 20

Gustaf Johan, (son av Axel Erik, tab 19), född 1709-06-24. Extra ordinarie kanslist i kansliexpeditionen 1731. Kanslist därst. 1736. Presidentssekreterare 1738-10-26. Sekreterare i sekreta utskottet vid 1741 års riksdag, men upptäckte för penningar statshemligheter för ryska ministern, med vilken han om nätterna hade sammankomster, och dömdes därför den 21 aug. s. å. ifrån gods, ära och adelskap samt att schavottera, vilket han också undergick. Begav sig 1756 till Ryssland. Död 1764-04-04 Serben Gift 1759-03-11 med Agneta Gertruda von Gersdorff i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1766-07-27 med överstelöjtnanten och kollegiiassessorn Carl Gustaf von Krüdener, till Carlova), född 1714-10-04, död 1789-08-00 på Korküll i Helmets socken, Livland, dotter av kretsdeputeraden Georg Gustaf von Gersdorff, och Margareta Eleonora Kobes.

Barn:

 • Eleonora Christina Elisabet, född 1759, död 1799 på Techelfer vid Dorpat och begraven 1802-02-10 i S:t Johannis kyrka i Estland.29 'Hon fick, i anledning av riksens ständers 1766 tillstyrkta allmänna försköning för alla statsförbrytare, av sin faders syskon ersättning för arvet efter farfadern.'. Gift med lantrådet i Estland, kuratorn för universitetet i Dorpat Claes Gustaf von Baranoff, till Vergel och Penningby i Estland, född 1753-05-18, död 1814-04-14 i Dorpat.29

TAB 21

Nils, (son av Axel Erik, tab 19), till Frösåker i Kärrbo socken Västmanlands län och Bjärsgård i Gråmanstorps socken Kristianstads län. Född 1710-05-10 på Frösåker. Student i Uppsala 172518. Volontär vid fortifikationen 1730-02-04. Konduktör vid Kalmarbrigaden 1735-12-12, vid finska brigaden 1740-02-13 och vid Skånska brigaden 1741-05-26. Löjtnant vid fortifikationen 1742-05-29. Kapten därst. 1750-12-19. Major 1756-12-18. RSO 1759-04-28. Avsked 1761-05-05. Död 1791-01-22 på Bjärsgård. Gift 1:o 1746-05-01 Vegeholm s län med Maria Sofia Morman, född 1722-09-25 på Gedsholm i Ekeby socken Malmöhus län, död 1761-04-08 på Bjärsgård, dotter av majoren Anton Johan Morman, natural. Morman, och hans 3:e fru Maria Christina Cedercrantz. Gift 2:o 1762-01-26 med Maria Henrietta Ehrenborg, född 1742-03-09, död 1827-02-12 Ekhult, dotter av ryttmästaren Casper Ehrenborg, och Elisabet Eufrosyne von Conowen.

Barn:

 • 1. Axel Erik, till Bjärsgård. Född 1747-01-30 på Gedsholm. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet 1765-04-17. Vice ceremonimästare 1767-10-26. Lagman i Halland 1777-01-29. Adjungerad ledamot i Göta hovrätt s. å. 2/6. Landshövdings n. h. o. v. 1779-02-07. Landshövding i Halland 1793-01-11. Ledamot av högsta domstolen s. å. 7/3–1794-05-01. KVO 1794-11-24. Avsked 1810-07-09. RCXIILsO 1811-05-27. KmstkVO 1820-06-23. Död ogift 1823-12-02 på Bjärsgård. Han var bland faddrarna vid kronprinsen Gustaf Adolfs döpelse och erhöll faddertecknet.
 • 1. Carl Christoffer, född 1748. Överste. Död 1811. Se Tab. 22.
 • 1. Maria Charlotta, född 1749-07-08 på Gedsholm, död 1757-08-00
 • 1. Nils, född 1751-01-12, död s. å. 5/7.
 • 1. Margareta Sofia, född 1752-11-13, död 1757-08-00
 • 1. Nils, född 1754-09-13, död 1757-08-00
 • 1. Göran, född 1761-03-28, död 1762-06-15.
 • 2. Catharina Elisabet, född 1763-12-21, död 1833-05-20 i Linköping. Gift 1792-10-30 på Bjärsgård med överstelöjtnanten Olof Rosenstierna, född 1757, död 1845.
 • 2. Maria Sofia, född 1764-08-04, död 1798-11-15 på Halla vid Lidköping. Gift 1791/8 på Bjärsgård med ryttmästaren Lars Reenstierna, i hans 1:a gifte, född 1750, död 1840.
 • 2. Göran Magnus, född 1774-10-03, död 1782-09-02.
 • 2. Elisabet Eufrosyne, född 1778-01-12, död 1833-07-28 Ymsjöholm. Gift 1801-05-31 i Östra Ljungby kyrka Kristianstads län med löjtnanten, friherre Carl Fredrik Cronstedt, född 1765, död 1834.

TAB 22

Carl Christoffer, (son av Nils, tab 21), till Frösåker i Kärrbo socken Västmanlands län. Född 1748-03-16 Gedsholm. Volontär vid kronprinsens regemente 1765. Förare därst. 1766-03-14. Sergeant vid Sprengtportska regementet 1768-05-26. Fänrik därst. 1769-05-30. Löjtnant 1773-08-12. Kapten vid Tavastehus regemente 1777-06-06. Kapten vid artilleriet 1781-08-26. Överstelöjtnant därst. 1786-04-12. Överste och chef för Vendes artilleriregemente 1794-06-23. RSO s. å. 24/11. Avsked 1797-07-10. Död 1811-08-03 Krapperup. 'Blev, endast för det att han var bekant med general Pechlin, misstänkt för delaktighet i konung Gustaf III:s mord och därför i förvar tagen.' Gift 1787-04-16 på Krapperup med friherrinnan Eleonora Antoinetta Florentina von Kochen, född 1768-03-03, död 1841-01-21, dotter av kanslirådet friherre Christoffer von Kochen, och friherrinnan Lovisa Amalia von Düben.

Barn:

 • Nils Christoffer, född 1789. Kammarherre. Död 1865. Se Tab. 23.
 • Erik Axel, född 1791-10-31, död 1792-08-23 på Lundby.
 • Maria Lovisa, född 1797-03-25, död 1887-05-16 i Falun. Gift 1814-09-29 el. 29/11 på Krapperup med sin syssling, översten Gustaf Filip Adam Toll, adopt. friherre Toll, född 1782, död 1865.
 • Johan Göran, född 1798-12-23, död 1799-01-24 på Lundby.

TAB 23

Nils Christoffer, (son av Carl Christoffer, tab 22), född 1789-09-27. Fanjunkare. Kornett vid livgardet till häst 1811-11-19. Deltog i kriget 1813–1814. 2. Löjtnant vid nämnda garde 1813-05-08. GMtf s. å. i slaget vid Leipzig. 1. löjtnant 1815-01-17. Avsked ur krigstjänsten s. å. 24/1. Kammarherre 1819. RSO 1820-06-23. CXIV Joh:s medalj 1854. KNO 1863-05-03. Död 1865-07-15 Krapperup Han har gjort sig känd såsom vetenskapsman, särskilt såsom ichtyologisk författare, bl. a. genom upplysningar lämnade till Sven Nilssons Fauna. Innehade Krapperups och Bjärsgårds fideikommissegendomar med underlydande i Brunnby och Gråmanstorps m. fl. snr i Malmöhus och Kristianstads län. Gift 1:o 1818-10-08 Strömsta med friherrinnan Vivika Sture, född 1800-12-12, död 1828-03-26 på Krapperup, dotter av översten friherre Sten Sture, och Charlotta Florentina Beata Ingelotz. Gift 2:o 1830-06-17 Maltesholm s län med grevinnan Hedvig Maria Amalia De la Gardie, född 1804-04-18 på Maltesholm, död där 1835-11-08, dotter av landshövdingen greve Axel Gabriel De la Gardie, och friherrinnan Christina Gustava Ramel.

Barn:

 • 1. Carl, född 1819. Godsägare. Död 1866. Se Tab. 24
 • 1. Sten, född 1820-11-11 på Krapperup, död där 1828-04-15
 • 1. Christina (Kjerstin), född 1822-03-23 på Krapperup, död 1809-01-09 Vättinge s län. Gift 1851-11-13 på Krapperup med majoren vid skånska husarregementet, RSO, RDDO Filip Baltzar von Platen, född 1819-07-31 på Hjälmshults majorsboställe i Allerums socken Malmöhus län, död 1890-10-23 på Vättinge.
 • 1. Sigrid, född 1823-05-15 Marielund, död ogift 1903-04-17 på Fridhem.
 • 1. Erik, född 1825. Ryttmästare. Död 1870. Se Tab. 27
 • 1. Nils, född 1826. Godsägare. Död 1905. Se Tab. 32
 • 1. Ebba, född 1828-02-08 på Krapperup, död 1908-02-15 i Hälsingborg. Gift 1854-08-19 på Krapperup, Brunnby förs, Malm. med sin systers svåger understallmästaren hos konungen, underlöjtnanten vid skånska dragonregementet Otto Vilken von Platen, född 1820-11-06 i Hälsingborg ]], död där 1900-10-19.
 • 2. Gustava, född 1831-10-10 på Maltesholm. Stiftsjungfru. Död 1903-02-03 i Malmö. Gift 1856-08-02 på Krapperup, Brunnby förs, Malm. med ryttmästaren Bolivar Magnus Carl Fredrik Vilhelm Hallenborg B, född 1828, död 1892.
 • 2. Axel, född 1832-10-18 på Krapperup. Fanjunkare vid skånska dragonregementet 1850-07-03. Student i Lund 1851-03-03. Officersexamen s. å. 12/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1852-07-07. Löjtnant därst. 1858-05-04. Död ogift 1861-11-09 på Maltesholm.
 • Göran, född 1833-09-01 på Krapperup, död s. d.

TAB 24

Carl, (son av Nils Christoffer, tab 23), född 1819-08-29 på Krapperup. Sergeant vid kronprinsens husarregemente 1839-08-01. Officersexamen 1841-04-27. Fanjunkare s. å. 9/5. Underlöjtnant s. å. 30/6. Avsked 1846-11-25. Död 1866-02-28 i Köpenhamn (Brunnby förs, Malm.). Innehade fideikommissegendomarna Krapperup och Bjärsgård med underlydande. Gift 1846-10-04 på Ekhult i Björsäters socken Östergötlands län med sin kusin Beata Rosenstierna, född 1826-11-04 på sistnämnda egendom, död 1905-07-06 i Köpenhamn, dotter av ryttmästaren Nils Mauritz Rosenstierna, och friherrinnan Lovisa Fredrika Sture.

Barn:

 • Vivika, född 1849-09-09 på Krapperup. Död 1930-12-24 Björnviken Gift 1873-06-17 i Uppsala domkyrka med kammarherren, friherre Samuel August Fredrik Stiernstedt, född 1844, död 1924.
 • Nils, född 1855. Hovjägmästare. Död 1926. Se Tab. 25
 • Carl, född tvilling 1855-12-14 på Krapperup, död 1860-08-15 Torp s län.
 • Elisabet, född 1863-02-27 på Krapperup. Stiftsjungfru. Död 1880-05-13 i Köpenhamn.
 • Ebba, född 1866-01-29 i Köpenhamn. Statsfru hos drottning Viktoria 1908-01-10. Avsked från statsfrubefattningen hos drottning Viktoria 1935. Gift 1885-09-19 i Köpenhamn med löjtnanten Carl Ludvig Erik Joakim Hochschild (se frih. ätten Hochschild), född 1860, död 1898.

TAB 25

Nils (son av Carl, tab 24), född tvilling 1855-12-14 på Krapperup. Volontär vid skånska dragonregementet 1873-01-07. Vice korpral därst. 1877. Mogenhetsexamen s. å. 18/5. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1878-10-26. Underlöjtnant vid nämnda dragonregemente s. å. 8/11. Avsked 1880-08-27. Hovjägmästare 1887-12-01. RVO 1896-01-21. OII:sJmt 1897-09-18. KVO2kl 1906-12-01 (1906-02-01). OIISGbmt 1907-06-06. Inneh. sedan 1866 fideikommissegendomarna Krapperup i Brunnby förs, malm. och Bjärsgård i Gråmanstorps förs, Krist. med underlydande. Död 1926-12-13 Krapperup. Gift 1881-05-28 i Uppsala domkyrka med friherrinnan Lilian Eleonora (Ellen) Stiernstedt, född 1862-09-16 i Uppsala. Död 1943-03-11 i Hälsingborg. Dotter av majoren friherre Lars Oskar Stiernstedt, och Johanna Charlotta Carolina Lind.

Barn:

 • Erik, född 1882-03-27 Krapperup Legationsråd. Se Tab. 26.
 • Carl, född 1883-06-20 på Krapperup, liksom syskonen. Mogenhetsexamen 1903-06-10. Volontär vid skånska husarregementet s. å. 5/7. Elev vid Krigsskolan 1904-10-05. Utexaminerad 1906-11-30. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 14/12. Löjtnant därst. 1908-12-18. Avsked 1919-04-11. Inneh. Krapperups och Bjärsgårds fideikommisser, båda i Skåne.
 • Ebba Eleonora, född 1885-09-16 Krapperup Stiftsjungfru. Död 1934-03-06 å Spannarp i Ausås förs, Krist. och begr. i Brunnby förs, Malm. (Ausås förs, Krist. db nr 3). Gift 1920-10-06 i Brunnby kyrka i förs med samma namn, Malmöhus län med sin syssling, friherre Johan Gyllenstierna'' af Lundholm nr 3, född 1890-08-11 Bjärsgård.
 • Gustaf, född 1891-09-30. Friherre. Huvudman 1926. Studentexamen 1910. Student vid Uppsala universitet s. å. Jur. kandidat examen.

TAB 26

Erik, (son av Nils, tab 25), född 1882-03-27 på Krapperup. Mogenhetsexamen 1900. Jur. utr. kandidat 1909-12-15. Tjänstgöring i domarekansli i Luggude och Medelstad 1910–1912. Tings- och domareförordnanden i Medelstad 1912. Amanuens i civildepartementet 1914–1915. Sekreterare i Justitieombudsmansexpeditionen fr. o. m. 1915-07-01 (1915-06-02)–1918. T. f. kansliråd i sjöförsvarsdepartementet 1917-12-31. T. f. extra avdelningschef i Utrikesdepartementet 1918-10-29. Förste legationssekreterare i Helsingfors 1919-09-12. T. f. förste legationssekreterare i Paris s. å. 26/9. OffFrHL 1921. Legationsråd därst. s. å. 16/12. Legationsråd och chef för handelspolitiska avdelningens 3. byrå 1922-08-28. (Förordnad 1922-08-28 att vara legationsråd och chef för tredje byrån å politiska och handelspolitiska avdelningen i Utrikesdepartementet fr. o. m. s. å. 1/9–1927). RNO (s. å.) 1922-11-25. KPolOPOlRest2kl 1926. Legationsråd i London 1927-02-11. KBLeopO 1927. Förordnad 1930-08-06 att vara sändebud i Moskva fr. o. m. s. å. 1/10–1937. KNO1kl 1932-06-06. Sändebud i Teheran 1930-09-05–1936. Sändebud i Bagdad 1934-05-18–1936. Sändebud i Ankara och Atén 1937-12-30 fr. o. m. 1938-03-01. Avsked samt utnämnd till envoyé extraordinaire o. ministre plénipotentiaire i disponibilitet 1939-09-07. IrakRO1kl. IranHYO1kl. Innehar efter faderns död fideikommissegendomarna Krapperup och Bjärsgård, båda i Skåne med underlydande. Biogr. i "Vem är det?" Död 1940-06-26 i Hälsingborg (Brunnby förs, Malm. db nr. 26). Gift 1:o 1910-12-21 i Göteborg, Oscar Fredriks förs ]] med Wanda Charlotte Henriette Henriksson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med sjökaptenen Tage Johan Bertil Follin, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1870-12-24), född 1881-01-05 i Malmö, död 1917-12-09 Sofiahemmet Gift 2:o 1921-02-22 (1922) med Lovise Marie Henriette Crespy, från vilken han 1925-06-25 blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1925-06-25, född 1894-05-08. Gift 3:o 1925-08-29 Ribbingsfors (Sthlm, Skeppholms förs, vb) med Signe Maria Fineman, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1937-07-13, född 1898-01-07 i Sthlm. Dotter av filosofie doktorn Carl Gottfrid Fineman och Ebba af Geijerstam. Gift 4:o 1937-08-31 i Hälsingborg Maria förs, (vb nr 225) med Mrs Dorothy Mary Griffin från London, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1939-09-19 i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Kapten William Charles Love, från vilken hon blev skild 1933-09-23, född 1892-09-03 i Streatham, London), född 1895-04-02 i Wanstead, London, England. Dotter av Rose o Charles Griffin.

Barn:

 • 1. Wanda Ellen Beata, född 1917-11-30 i Matteus förs, Stockholm.

TAB 27

Erik, (son av Nils Christoffer. tab 23), född 1825-01-26 på Krapperup. Student i Uppsala 1845. Furir vid Upplands regemente s. å. 3/9. Officersexamen 1846. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1847-07-16. Transp. till skånska husarregementet s. å. 3/12. Löjtnant 1854-06-06. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut s. å. Avgången därifrån 1855. RDDO 1863-12-22. Ryttmästare 1864-09-07. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1866–1867. RSO 1870-06-11. Död 1870-08-09 genom olyckshändelse vid St. Mölla i Källna socken Kristianstads län. Arrenderade Bjärsgård i Gråmanstorps socken Kristianstads län 1856–1870 och ägde Västraby i Höxeröds socken Malmöhus län 1864–1870. Gift 1856-09-09 på Övedskloster i öveds socken Malmöhus län med friherrinnan Amalia Sofia Eleonora Ramel, född 1835-12-13 på Övedskloster, död 1890-03-08 i Hälsingborg, dotter av löjtnanten friherre Hans Ramel, och hans 1:a fru grevinnan Ebba De la Gardie.

Barn:

 • Ebba, född 1860-07-15 på Bjärsgård, död där 1861-06-09.
 • Elisabet, född 1868-09-09 på Bjärsgård, död där s. å. 24/9.

TAB 28

Johan, (son av Erik, Tah. 27), född 1857-09-14 Övedskloster. Volontär vid Skånska husarregementet 1875-03-19. Mogenhetsexamen 1877-05-22. Elev vid Krigsskolan s. å. 14/7 (17/7). Utexaminerad 1878-10-19. Underlöjtnant vid nämnda husarregemente s.å. 8/11. Student vid universitetet i Lund 1879. Orförande i kommunalstämma och kommunalnämnd 1887. Löjtnant 1889-09-04 (1889-09-07). Ryttmästare 1898-06-22. RVO s. å. 1/12. RSO 1900-07-09. Landstingsman i Kristianstads län 1902. Ordf. i landstinget sedan 1923. Ordförande i vägstyrelsen i Norra Åsbo härad 1902. Ordförande och ledamot av hushållningsselskapets förvaltningsutskott 1903. Direktör i Skånska hypoteksföreningen 1905, ordf. i styrelsen sedan 1910. RNO 1906-12-01. Major i armén och avsked från beställning på stat 1907-10-11. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1907–1914. Kristianstads läns hushålln.sällskaps stora guldmedalj 1915. KVO2kl 1915-06-06. KVO1kl 1928-06-16. Ägde 1/2 av Västraby i Höxeröds socken, Malmöhus län, som han sålde 1915, och köpte Spannarp i Ausås socken, Kristianstads län s. å. Arrenderar Bjärsgård sedan 1886. Biogr. i "Vem är det?" Död 1931-12-28 på Bjärsgård i Gråmanstorps förs, Krist.. Gift 1887-07-26 Sörbytorp s län med friherrinnan Louise Ulla Charlotta Barnekow nr 230, född 1867-11-06 Nygård s län. Dotter av underlöjtnanten friherre Kjell Christian Barnekow, och friherrinnan Sigrid Ulrika Charlotta Duwall.

Barn:

 • Knut, född 1888-10-22 Bjärsgård Friherre. Kapten. Se Tab. 29.
 • Johan, född 1890-08-11 på Bjärsgård.
 • Brita, född 1891-11-26 i Stockholm, Hedv. El. förs

TAB 29

Knut, (son av Johan, tab 28), född 1888-10-22 Bjärsgård Mogenhetsexamen 1908-05-11. Elev vid krigsskolan s. å. Utexaminerad 1910-12-19. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1913-12-31. Genomgick högre artillerikursen vid Artilleri- och ingenjörshögskolan 1914–1916. Lärare i artilleri vid nämnda högskola 1919-10-15. Kapten i regementet 1925-12-04 och vid regementet 1926-10-26 . Ånyo lärare vid Artilleri- och ingenjörhögskolan 1926-08-24 fr. o. m. s. å. 1/11–1928. RVO 1927-09-15. Kapten vid Artilleristaben 1931-01-30. RSO s. å. Major i Vendes artilleriregemente 1935-08-21. Överstelöjtnant i armén 1936-09-11. Överstelöjtnant vid Artilleristaben och tillika chef för artilleriets skjutskola 1937-04-30 fr. o. m. s. å. 1/7. Överste vid Artilleristabskåren samt tillika chef för artilleriets skjutskola 1939-03-24. RNO 1940-06-06. Överste och chef för Vendes artilleriregemente 1941-03-07. KSO2kl 1942-06-06. KFinlVRO. Gift 1915-08-15 i Stockholm, Skeppholms förs ]] med Elsa Josefine Lindström, född 1894-04-24 i Stockholm. Dotter av kommendörkaptenen Carl Fredrik Jakob Lindström och Märta Telander.

Barn:

 • Carl Knutsson, född 1916-06-10 i Stockholm, liksom syskonen.
 • Elisabet Knutsdotter, född 1918-05-26
 • Jan Knutsson, född 1920-08-14

TAB 30

Erik, (son av Erik, tab 27), född 1858-11-27 på Bjärsgård. Död 1935-07-13 i Lund och begraven i Öveds socken (Öveds db n:r 12), Malm. Volontär vid skånska husarregementet 1876-12-04. Transp. till husarregementet konung Carl XV s. å. 6/12. Mogenhetsexamen 1880-06-03. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1881-10-23. Underlöjtnant vid husarregementet konung Carl XV, nu kronprinsens husarer, s. å. 18/11. Genomgick kejserliga ridskolan i Wien 1883–1884. Löjtnant 1889-10-05. T. f. stallmästare vid Hälsingborgs detachement 1891–1896. Ryttmästare i nyssnämnda regemente 1898-04-02 och vid regementet 1899-02-03. RSO 1902-12-01. RDDO 1906-09-11. RPrKrO3kl 1908-06-03. Avsked från regementet 1910-06-10. Major i armen 1913-08-02. Ledamot av Malmöhus läns hästpremeringsnämnd 1913–1923, av stuteriboksstyrelsen för Skåne 1914–1924 och av remontrringsstyrelsen 1911–1922. Äger 1/2 av Västraby i Höxereds socken. Gift 1887-11-15 i Landskrona med Clara Alexandra Emma Sjöcrona, född 1868-07-18 i Malmö, död 1937-10-13 i Lund. Dotter av ryttmästaren Cornelius Alexander Carl Sjöcrona, se adliga ätten nr 2273, och hans 1:a fru Beata Marianne Dieden.

Barn:

 • Sten, född 1888-12-11. Mogenhetsexamen i Malmö 1908. Volontär vid kronprinsens husarregemente s. å. Genomgick kavallerivolontärskolan i Umeå 1908–1909. Elev vid krigsskolan 1909 sept.–dec. Avsked från regementet 1910-01-00. Student i Lund s. å. Med. kandidat därst. 1913. Student vid karolinska institutet s. å. Fältläkarstipendiat i fältläkarkårens reserv 1914-08-08. Anställd som läkare vid röda korsets avdeln. i Wien 1916 sept.–nov. ÖRKIItm krigsdek. 3kl s. å. Med. licentiat 1918-02-00. Läkare vid ambulansen i Wasa under finska frihetskriget s. å. febr.–april. FMM. Bataljonsläkare vid fältläkarkåren s. å. 26/3. Död s. å. 3/12, i Malmö (Öveds förs, Malm, db).

TAB 31

Stig, (son av Erik, tab 30), född 1892-03-03 i Hälsingborg. Friherre. Studentexamen i Malmö 1910-06-07. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1912-02-02. Officersexamen 1914-12-18. Underlöjtnant vid Kronprinsens husarregemente s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1918-05-10. Avsked från lön med tillstånd att kvarstå i regementet s. å. 17/10. Honorärattaché vid beskickningen i Berlin 1918–1919 och i Bryssel 1919–1920. Åter löjtnant vid ovann. regemente 1920-05-14. (På) Överförd till övergångsstat 1927-06-09 fr. o. m. s. å. 1/9. Transport till Norrlands dragonregemente 1929-12-06. Ryttmästare s. d. Avsked 1942-02-27. Gift 1920-07-18 i Malmö garnisonsförs med Maud Elisabet Wirsén'' i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1910-09-10 med inspektören vid aktiebolag Svenska kullagerfabriken i Berlin Erik Hardy Gerhard Robertson), född 1891-10-01 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs, Sthlm), dotter av ryttmästaren vid Livregementets dragonkår greve Carl Gustaf Fredrik Wirsén, och Alma Helena Vilhelmina Ekström.

Barn:

 • Mary-Ann Alexandra Ebba Hortense, född 1926-07-27 i Bryssel. Skådespelerska.

TAB 32

Nils, (son av Nils Christoffer, tab 23), född 1826-04-20 på Krapperup. Student i Uppsala 1845-02-12. Jur. filosofie examen 1849. Extra ordinarie kanslist i ecklesiastikdepartementet s. å. 12/10. Examen till rättegångsverken 1852-06-03. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen s. å. 16/6. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. Avsked 1855. RNO 1883-05-15. Död 1905-07-29 på Älvdalen. Ägde sedan 1874 Älvdalen i Gråmanstorps socken Kristianstads län. Gift 1856-07-15 i Sörby kyrka Kristianstads län med friherrinnan Margareta'' Lovisa Charlotta Duwall, född 1837-01-01 Torp db), dotter av häradshövdingen, friherre Axel Jakob Duwall, och grevinnan Lovisa Catharina Wachtmeister af Johannishus.

Barn:

 • Axel, född 1857. Kammarherre. Död 1941. Se Tab. 33
 • Sigrid, född 1858-12-04 och död 1859-01-09 på Wrangelsberg i Färlövs socken Kristianstads län.
 • Sten, född 1862. Ryttmästare. Död 1932. Se Tab. 35
 • Nils, född 1863-11-25 Tullesbo, död där 1864-03-19.
 • Sigrid, född 1865-04-27 på Tullesbo. Död 1928-12-09 Älvdalen.
 • Catharina, född 1867-10-26 på Sörby i likanämnd socken Kristianstads län.
 • Christina, född 1869-09-26 på Krapperup, död 1876-01-04 på Älvdalen.
 • Margareta (Maggie), född 1871-08-15 på Krapperup.
 • Ingeborg, född 1873-08-14 på Krapperup, död ogift 1905-01-24 på Älvdalen.

TAB 33

Axel, (son av Nils, tab 32), född 1857-04-12 Wrangelsberg s län. Volontär vid skånska husarregementet 1874-03-24. Vice korpral därst. 1875-06-03. Mogenhetsexamen 1876-06-02. Elev vid krigsskolan s. å. 12/7. Utexaminerad 1877-10-26. Underlöjtnant vid nämnda husarregemente s. å. 9/11. Löjtnant 1884-12-12. Ryttmästare 1897-03-26. RSO 1899-05-15. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i regementets reserv 1902-10-17. Kammarherre s. å. 1/12. GVSbm 1906-09-20. Erhöll tillstånd att återinträda i nämnda reserv 1908-09-18. RVO 1911-06-06. Död 1941-12-08 i Stockholm (Hedv. El. förs, Sth. db nr 255). Gift 1888-03-20 i Stockholm med grevinnan Hedvig Snoilsky, född 1868-10-24 i nämnda stad. Död 1928-05-08 i Stockholm, Oscars förs. Dotter av överbibliotekarien, greve Carl Johan Gustaf Snoilsky, och hans 1:a fru grevinnan Hedvig Charlotta Amalia Piper.

Barn:

 • Hedvig Christina, född 1889-01-26 på Gedsholm i Ekeby socken Malmöhus län. Stiftsjungfru. Gift 1911-07-25 i Ausås kyrka, Kristianstads län ]] med löjtnanten., sedermera majoren i Livregementets husarers reserv, greve Carl Gustaf Moritz Ture Lewenhaupt, född 1884-01-07 i Örebro. Död 1935-05-11i Stockholm, Oscars förs (db nr 118).
 • Mogens Nils, född 1897-04-24 på Forsmöllan i Vedby socken, Kristianstads län. Studentexamen i Helsingborg 1915-06-03. Student vid Uppsala universitet s. å. 12/9. Filosofie kandidat examen därst. 1922-01-28. Jur. kandidat 1924-03-08. Extra ordinarie notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. 20/5. Biträde hos domhavanden i Luggude domsaga. Extra ordinarie befattningshavare i riksarkivet 1927-02-01. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådsturätt s. å. i febr. Andre amanuens i Ecklesiastikdepartementet 1929. Arkivarie i Riksarkivet.

TAB 34

Carl, (son av Nils, tab 32), född 1860-08-18 Wrangelsberg s län. Elev vid sjökrigsskolan 1874-09-30. Utexaminerad 1882-10-18. Underlöjtnant vid flottan s. å. 20/10. Löjtnant 1887-07-13. TOO4kl 1889. Kapten 1893-03-24. RSO 1902-12-01. Befälhavare å postångfartyget Öland 1907–1923. Avsked från flottan 1915-12-03. Död 1942-04-29 i Bordighera i Italien. Gift 1889-01-07 i Augerums kyrka Blekinge län med Malin Margareta Hedvig Emilia Crafoord, född 1866-07-11 i Ramlösa, död 1936-06-10 i Bordighersa. Dotter av häradshövdingen Carl Otto Leonard Crafoord, och Helena Magdalena Beata Kahl.

Barn:

 • Malin, född 1889-12-02 i Karlskrona, liksom systrarna. Gift 1915-05-15 i Alexandria i Egypten med före detta översten vid egyptiska kustbevakningen Enrico Pardo.
 • Margrete'' Louise, född 1892-09-01. Stiftsjungfru.
 • Elisabet, född 1894-03-23. Stiftsjungfru. Gift 1916-09-09 i Nacka kyrka Stockholms län ]] med direktören Fredrik Hjalmar Adelborg, född 1886.

TAB 35

Sten, (son av Nils, tab 32), född 1862-09-12 Torp s län. Volontär vid husarregementet konung Carl XV, nu kronprinsens husarer, 1880-01-12. Mogenhetsexamen 1881-06-12. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1882-10-31. Underlöjtnant vid nämnda husarregemente 1882-11-17. Löjtnant därst. 1890-03-07. Ryttmästare 1902-01-04. RSO 1903-05-15. RVO 1912-06-06. Landstormsbefälhavare s. å. 30/9. Avsked med kvarstående i regementets reserv s. å. 6/9. SkytteGM. Död 1932-05-19 i Hälsingborg och begraven i Gråmanstorps socken, Krist.. Gift 1:o 1893-10-23 i Gustavs kyrka Malmöhus län med friherrinnan Anna Cecilia Beck-Friis, från vilken han 1921-12-12 blev skild genom Lunds Rådhusrätts utslag 1921-12-12, född 1860-08-27 på Börringe kloster i Gustavs socken, död 1934-12-11 i Svedals socken, Malm. (db. nr 68), Begraven i Börringe socken, Malm. Dotter av kabinettskammarherren, greve Corfitz Augustin Beck-Friis, och Christina Nordenfeldt. Gift 2:o 1922-01-29 i Åls kyrka Kopparbergs län med Eva Augusta Carlsson i hennes 2:a gifte, (Gift 1:o 1917-11-23 i Bollnäs förs, Gävl., vb. med handelsagenten Olof Elis Olsson, från vilken hon blev skild genom utslag 1921-07-19, lagakraftvunnet 1921-08-08 i hans 1:a gifte (gift 2:o 1921-12-23 enl. pastor i Bollnäs med Anna Hedvig Lif, född 1901-08-06 i Ovanåkers förs, Gävl. enl. pastor i Bollnäs, dotter av sågställaren Hans Jonsson Lif och Anna Christina Persdotter, född 1892-05-12 i Bollnäs ]], död 1935-04-11 enl. pastor i Bollnäs, samt gift 3:o 1936-06-14 i Oslo (Brunnbys, Malm. vb) med jägmästaren Folke Laurentius Bromée i hans 2:a gifte, född 1888-09-03 i Sveg, Jämtl. Gift 1:o med Bettan Augusta Nilsson, dotter av kronojägaren John Nilsson och Ida Söderström), född 1897-01-07 i Stockholm, Katarina förs. Dotter av Alma Vilhelmina Svensson.

Barn:

 • 1. Elsa, född 1896-02-19 i Garnisonsförs, Malmö. Stiftsjungfru. Gift 1928-12-04 i Köpenhamn Gustafs förs (Lund, S:t Peters klosters förs, vb) med konstnären Karl Ola Jonas Åkesson i hans 2:a gifte (gift 1:o med Margareta Hjertström född 1887, skilda 1915, dotter av disponenten Carl Hjertström och mathilda Schmith), född 1879-09-06 i Malmö. Son av lantbrukaren Ola Åkesson o. Lovisa Larson. Se Biografica.
 • 1. Nils Joakim, född 1906-03-21 i Malmö garnisonsförs Studentexamen i Lund 1924-06-02 . Student vid universitetet i Lund. Med. kandidat examen vid Lunds universitet 1928-11-22. Med. licentiatexamen därst. 1936-06-02. Död 1940-01-29 i Landskrona (Gråmanstorps moderförs, Krist. db nr 5).

TAB 36

Göran, (son av Nils, tab 32), född 1876-07-31 Älvdalen s län. Mogenhetsexamen 1893-06-07. Volontär vid kronprinsens husarer s. å. 12/6. Sergeant därst. 1894-07-21. Elev vid krigsskolan s. å. 9/9. Fanjunkare 1895-08-12. Utexaminerad s. å. 20/11. Underlöjtnant vid nämnda husarregemente 1895-12-06. Transp. till Norrlands dragonregemente 1896-01-31. Transp. till skånska dragonregementet s. å. 31/10. Löjtnant därst. 1902-01-04. Elev vid krigshögskolan s. å. Avslutat 1902–1904 års kurs vid nämnda skola 1904-06-27. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1908-04-24. Stabschef i kavalleriinspektionen s. å. 19/10–1910-12-12. Ryttmästare i skånska dragonregementet 1909-01-22. RRS:tAO3kl s. å. Ryttmästare vid regementet 1912-05-03. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1916-01-21. RSO s. å. 6/6. Överadjutant och major vid generalstaben s. å. 9/6. Major vid sistnämnda regemente 1917-10-30. Överstelöjtnant vid skånska husarregementet 1919-06-28. Överste i armén och t. f. sekundchef för livregementets dragoner 1921-04-01. Överste och sekundchef för sistnämnda regemente s. å. 29/4. KSO2kl 1924-06-06. Överste och sekundchef för livregementet till häst 1927-05-20. KSO1kl s. å. 6/6. SkytteGM. KSpMFOvk2kl 1928, GV:s Jmt s. å., överste och sekundchef för Livregementet till häst till 1930. generalmajor i armén och inspektör för kavalleriet 1930-09-28–1940-03-21 fr. o. m. s. å. 1/10, generalmajor vid generalitetet 1939-01-20, KmstkSO 1939-06-06, LKrVA, ordförande i Gunnebo bruksaktiebolag. Gift 1904-10-05 i Stockholm med Anna Charlotta Neijber född 1882-02-09 i nämnda stad. Dotter av stadsmäklaren Magnus Julius Neijber och Augusta Henrietta Moll.

Barn:

 • Görvel Christina, född 1905-10-02 i Stockholm, liksom syskonen. Gift 1:o 1929-02-23 i Stockholm med underlöjtnanten vid förutvarande Upplands artilleriregementes reserv, sedermera kaptenen vid Norrbottens art. kår Charles Thorsten Beavis Odelberg, född 1902-09-18. Död 1941-04-25 i Boden. Gift 2:o i Sthlm med friherre Johan Gyllenstierna af Lundholm i hans 2:a gifte, född 1890.
 • Bo, född 1907-11-09.
 • Ebbe, född 1911-11-12.
 • Sigrid Agneta, född 1917-12-21 i Sthlm, Hedvig Eleonora förs. Arbetsterapeut. Gift 1939-12-16 i Stockholm, Engelbr. förs (vb nr 410) med löjtnanten vid Svea art. regemente William Oscar Guernesey Grut, född 1914-09-17.

TAB 37

Christoffer, (son av Nils, tab 32), född 1878-02-08 Älvdalen s län. Mogenhetsexamen 1898-12-07. Volontär vid skånska dragonregementet 1899-01-10. Elev vid krigsskolan 1900. Sergeant vid nämnda regemente. Fanjunkare därst. 1901. Löjtnant i regementet 1902-01-04. Löjtnant vid regementet 1904-12-31. Ryttmästare 1916. RSO 1922-06-06. På övergångsstat 1926-09-04. Avsked 1928-12-14 fr. o. m. 1929-01-10. V:s OlM. Gift 1:o 1910-03-30 i Malmö med Elsa Mary Hallbäck, från vilken han 1916 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1918-01-20 med ryttmästaren Fredrik Jakob Tage Ulfstand Rosencrantz, född 1879), född 1889-12-20 i S:t Petri förs ]], dotter av persiske konsuln i Malmö Johan Fredrik Hallbäck och Eva Matilda Ingeborg Nanny Rosentwist. Gift 2:o 1919-12-20 i Stockholm med Viktoria Ulrika (Vicky) Matton, född 1894-03-12, dotter av kontorschefen George Emil Matton och Anna Matilda Lennmalm.

Barn:

 • 1. Ingeborg Christina, född 1911-03-05
 • 2. Carin Ulrika Christoffersdotter (Ulla), född 1920-10-29 i Lund.
 • 2. Sigrid Viktoria Margareta Christoffersdotter, född 1922-12-08 i Ystad.
 • 2. Anna Catharina Christoffersdotter, född 1926-03-15 i Ystad.

TAB 38

Carl, (son av Nils, tab 16), till Fågelvik och Hässelby, född 1621-12-21 på Fågelvik. Student i Uppsala 1627-06-0025. Volontär vid svenska armén i Tyskland 1639. Kapten vid Kronobergs regemente 1640. Major därst. 1643. Överstelöjtnant 1645. Vice kommendant i Wismar 1646. Sköt, då han skulle skjuta efter en skata, av våda ihjäl sig 1650-08-03 samt begraven 1651-06-15 i Norrköpings S:t Johannis kyrka, varefter hans lik blev nedsatt i familjegraven i Tryserums kyrka Kalmar län. Han fick 1649 Juttila i Finland i testamente av landshövdingen Henrik Månsson Spåres änka. Gift 1645-12-28 i Göteborg med Sidonia Mannersköld, född 1620-01-23 på Hässelby, död 1656-03-07 och begraven s. å. 7/7 i Söderköpings kyrka, dotter av landshövdingen Nils Assersson, adlad Mannersköld, och hans 1:a fru Christina Böckler.

Barn:

 • Görvel Christina, född 1646, död 1708 i Östra Eneby socken Östergötlands län och begraven s. å. 14/7. 'Var lärd och språkkunnig samt sysselsatte sig mera med studier, jakt och ridderliga övningar, un med fruntimmersslöjder, och skall slutligen ha utmanat överstelöjtnanten David Kohl på duell, för det denne vägat fria till och gifta sig med hennes kusin, Görvel Nilsdotter Gyllenstierna till Kurumsnäs.' Gift 1670 med överstelöjtnanten Leonard Schulman, född 1644, död 1677.
 • Carl Gustaf, född 1648-12-03 på Fågelvik. Student i Uppsala25 1662-05-17. Död 1663-01-02.
 • Elsa Anna, född 1650-08-04 på Fågelvik, död s. å. 31/10 och begraven på samma gång som fadern.

Källor

1Dipl. Norv. 16, s. 370. 2Da. 3SK s. 104. 4Vff d. II, h. 10. 5Pt VI, s. 4. 6Rydberg, Sv. Traktater. 7SK s. 105. 8Hh 20, s. 10. 9Hh 20, s. 43. 10Handl. rör. Skand hist. 29, s. 84. 11SK. 12Zf. 13Hh 20, s. 163. 14Hh 8:2, s. 33. 15Hra. 16Hh 1 s. 54. 17Ash. 18KrAB. 19Hh 20, s. 164. 20Sj. 21NF. 23At (RA). 23Wn. 24Al. 25Um. 26Söd. 27S:t Nikolai förs i Sth arkiv. 28Lk. 29Ha. 30At (Sch). 31Script. rer. Suec. l:1, s. 239. 32H. Rosman, Bjärka Säby II, s. 66. 33At (P.) 34At (S). 35Håhl, Link. stifts Hm II, s. 265. 36At (L.). 37Svea hofr. liber caus. vol. 95, p. 2 (Medd. av assessor O. Adelborg). 38Styffe, Bidr. 3, s. 4. 39Hh 26: 3, s. 99 (1924). 40Lars Siggessons anteckningar, tryckta av J. Permgskiöld 1718. 41Stockholms stads tänkebok 1518–1520. 42Loenbom, Upplysn. i sv. historien 4, s. 77 (1771). 43Stockholms stads tänkebok 1489–91. 44Styffe, Bidr. 4, s. 159. 46UBP. 46Hh 27: 1, s. 137, 146. 47Styffe, Bidr. 5, s. 555. 48Sv. Tidskrift 1918, s. 36. 49Sv. Tidskrift 1918, s. 37. 50Sv. Tidskrift 1918, s. 41–45. 51Sjundeå kyrkoarkiv.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.