Frisenheim nr 197

Från Adelsvapen-Wiki

F 197.jpg

Friherrliga ätten Frisenheim nr 197 †

Adlad 1716-12-06, introducerad 1719. Friherrlig 1727-08-04 introducerad 1727. Utdöd 1737-10-13.

TAB 1

Johannes Frisius. Kyrkoherde vid tyska församlingen i Nyen.

Barn:

Johan Henrik Frisius, adlad och friherre Frisenheim, född i Nyen. Handelsman i Nyen. Krigskommissarie 1709. Överkrigskommissarie 1710. Assessor i kommerskollegium 1711-10-31, men tillträdde ej och fick avsked (Ök.) 1713-06-01. Krigsråd 1716-12-04. Adlad 1713-12-06 jämte sina båda styvsöner och sin styvdotters dotter (introducerad 1719 under nr 1513). Landshövding i Nyslotts och Kymmenegårds län 1721-09-16. Upphöjd i friherrligt stånd 1727-08-04 jämte styvdotterns dotter (introducerad 1727 under nr 197). Död barnlös 1737-10-12 i Villmanstrand och slöt således. på svärdssidan friherrliga ätten Frisenheim. 'Han understödde under kriget mot Ryssland med både livsmedel och penningar och gjorde kronan stora och viktiga tjänster.' Gift 1696 med Catharina Barckman, död 1702, änka efter handlanden och rådmannen i Nyen Didrik Blom, se adliga ätten Frisenheim nr 1513, Tab. 1, och hade med henne tre barn, som alla dogo späda.

TAB 2

Jobst Hueck. Handlande i Helsingfors. Gift med Catharina Blom i hennes 1:a gifte [gift 2:o med kaptenen vid fortifikationen Gustaf Johan Ammondt i hans 1:a gifte (gift 2:o med Hedvig Eleonora Schmiedefelt, född 1716, död 1788-12-17, dotter av överstelöjtnanten Carl Detlof Schmiedefelt, och Beata Eleonora Werdenhoff), född 1690 i Stralsund, död 1737-09-20] (Storkyrkansi Sth. arkiv.), född omkring 1690, död 1730 (Storkyrkansi Sth. arkiv.), dotter av handlanden och rådmannen i Nyen Didrik Blom och Catharina Barckman i hennes 1:a gifte (se adliga ätten Frisenheim nr 1513, Tab. 1).

Barn:

  • Catharina Elisabet Hueck, adlad och friherrinna Frisenheim, döpt 1717-08-12 i Stockholm, död 1753-06-23 Kronovall s län. Gift 1738-07-23 på Hesselby i Uppland med kammarherren Per Palmcreutz, född 1700, död 1743.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.