Zibet nr 325

Från Adelsvapen-Wiki

F 325.jpg

Friherrliga ätten Zibet nr 325 †

Adlad 1777-06-06 introd. 1778. Uppflyttad i d. v. riddarklassen 1800. Friherre 1805-06-03, introd. 1807. Utdöd 1809-05-16.

  • Christoffer Bogislaus Ziebeth, adlad och friherre Zibet (son av prosten Alexander Ziebeth, se adliga ätten Zibet nr 2124), född 1740-12-25 i Kvidinge prästgård, Kristianstads län. Student i Lund 1752. Jur. examen 1760. Kanslist vid inrikes civilexpeditionen av k. kansliet 1761. Handsekreterare hos kronprinsen med hovsekreteraren fullmakt 1762-08-07. K. sekreterares n. h. o. v. 1766. Andre direktör för k. teatrarna 1773–1786. LMA. Adlad 1777-06-06 (introd. 1778 under nr 2124). Regeringsråd i Pommern 1777, men kvarblev i Stockholm. Arkivarie vid alla k.m:ts ordnar 1782-11-25. Rno 1789-04-28. En av de aderton i svenska akademien 1790. Ledamot av riksens allmänna ärenders beredning 1792-05-15. Statssekreterare vid utrikes expeditionen s. å. 4/6 nedlade detta ämbete 1793-08-00. Åter statssekreterare vid utrikes expeditionen 1799-10-07. KNO 1800-06-14 och uppflyttad i d. v. riddarklassen under nr 2124, A. Hovkansler 1801-05-28. HLVHA 1805-04-24. Friherre 1805-06-03 med succession av värdigheten på äldste son, son efter son (introd. 1807-05-16 under nr 325). Avsked 1809-05-02. Död ogift s. å. 16/5 i Stockholm och slöt således själv sin friherrliga ätt samt jordfäst i Jakobs kyrka, varvid vapnet krossades av landshövdingen Nils Rosén von Rosenstein. Ägde Kvesarum i Södra Rörums socken, Malmöhus län, som han testamenterade till sin broder Ebbe Ludvig.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.