:

Bunge nr 214

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna Bunge nr 1448 och 214 †

Adlad 1710-09-27, introd. 1719. Friherrlig 1731-07-05, introd. 1746. Utdöd 1816-04-14.

Släkten har utgrenat sig i grevliga ätten Bunge och adliga ätten Bungencrona.

En ätt Bunge med vapen liknande den svenska ättens, men utan samband med denna, är med namnet von Bunge intagen å estländska och kurländska riddarhusen under nr 171 och 327.


1Srr. 2Um. 3KrAB. 4At (Sch). 5RAR.

TAB 1

Jakob Bunge. Levde på 1500-talet och var amtman i Holstein. 'Han var en rik man, men förlorade all sin egendom genom en ovanligt stor och häftig vattutflod.'

son:

 • Jakob Jakobsson Bunge. Kom till Sverige och blev handelsman i Gävle samt arrendator av tullarna därst. Död 1630. Gift med Anna Martens från Tyskland.

son:

 • Mårten Bunge, född 1630-06-27 i Gävle. Handlande först i Västerås, sedan i Stockholm. Assistent i förmyndarekammaren i sistnämnda stad 1667-06-12. Extra ordinarie rådman därst. 1669-05-24. Ord. rådman 1672. Handelsborgmästare och preses i ämbetskollegium därst. 1692. Död 1694-03-14 i Stockholm och begraven s. å. 3/6 i Storkyrkan [Srr]. Gift 1:o 1659 med Margareta Jernstedt, född 1631-02-15, begraven 1680-06-27 i Storkyrkan 1, dotter av rådmannen i Västerås, brukspatronen Jakob Henriksson och Barbro Hising. Gift 2:o 1681-08-14 i Stockholm med Emerentia Leijel, född 1667-02-25, död 1700-12-28 och begraven 1701-01-08 i Storkyrkan 10 dotter av handelsmannen i Stockholm, brukspatronen på. Älvkarleby och Harnäs bruk Henrik Leijel och Judita Rokes, samt syster till Adam Leijel, adlad Leijel.

Barn:

 • 1. Jakob Bunge, född 1663. Justitieborgmästare. Död 1731. Se Tab. 2.
 • 1. Henrik Bunge, adlad och friherre Bunge, född 1672, död 1737. Se Tab. 3.

TAB 2

Jakob Bunge (son av Mårten Bunge, Tab. 1), född 1663-03-04. Student i Uppsala2 1673-10-22. Företog därefter vidsträckta utrikes resor. Efter återkomsten till Stockholm auskultant vid rådhus- och kämnärsrätterna i Stockholm 1689. Kamnär vid Söders kämnärsrätt 1694. Rådman 1699. Borgarståndets talman vid riksdagen i Stockholm 1720 och konung Fredriks kröning. Justitieborgmästare och preses i ämbetskollegium 1721-12-14. Död 1731-11-03 i Stockholm mycket hastigt och begraven i Storkyrkan. På sekreta utskottets tillstyrkande om adelskap för honom, vilket han för sin egen del undanbad sig, blevo tvenne av hans söner för faderns förtjänster adlade 1720-05-06 med namnet Bungencrona (introd. s. å. under nr 1737) [Srr]. Gift 1692 med Anna Margareta Engelcrona i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handelsmannen Johan Weghorst), född 1668-07-25, död 1733-10-29, dotter av generalkamreraren i kammarkollegium Efraim Engelcrona och Margareta Skruuf samt syster till kaptenen Samuel Engelcrona, adlad Engelcrona.


 • Mårten Bunge, adlad Bungencrona, född 1693. Kungl. sekreterare. Död 1749. Se adl. Ätten Bungencrona, Tab. 1.
 • Carl Gustaf Bunge, adlad Bungencrona, född 1700. Kommerseråd. Död 1761. Se adl. ätten Bungencrona, Tab. 2.

TAB 3

Henrik Bunge, adlad och friherre Bunge (son av Mårten Bunge, Tab. 1), född 1672-09-08. Student i Uppsala2 1686-05-08. Extra ordinarie kanslist i kungl. kansliet 1695. Kopist därst. 1697-04-23. Kanslist 1698-05-23. Registrator vid inländska statsexpeditionen 1710-03-02. Kungl. sekreterare och överpostdirektör s. å. 7/6. Adlad 1710-09-27 (introd. 1719 under nr 1448). Kansliråds titel 1719-05-15. Statssekreterares karaktär 1730-01-26. Friherre 1731-07-05 (sönerna introd. 1746 under nr 214). Död 1737-05-04 och begraven i Bungegraven i Storkyrkan. Gift 1:o 1717 med Maria Engel Lohe, född 1694-05-01 i Stockholm, död 1728-04-26, dotter av direktören och brukspatronen Johan Lohe, adlad Lohe, och Anna Blume. Gift 2:o 1730-12-31 på Ågesta4 i Huddinge socken Stockholms län med Catharina Christina Caméen, adlad Caménsköld, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1743-08-23 med presidenten greve Carl Frölich, i hans 2:a gifte, född 1680, död 1754), född 1707-11-29, död 1765-12-13 på Kilafors bruk i Hanebo socken Gävleborgs län, dotter av biskopen i Västerås Sveno Benedicti Caméen och Helena Cederström.

Barn:

 • 1. Henrik, född 1718-06-02, död på 1730-talet efter hemkomsten från sina utrikes resor.
 • 1. Carl Jakob, född 1720-02-25 i Stockholm, död 1733-12-02 efter hemkomsten från sina utrikes resor.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1728-04-19, död 1744 i Uppsala.
 • 2. Sven, greve Bunge, född 1731, död 1801. Se grevliga ätten Bunge nr 102, Tab. 1.
 • 2. Fredrik, döpt 1733-04-24 i Stockholm, död där 1734.
 • 2. Carl, född 1734. Landshövding. Död 1816. Se Tab. 4.
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1737-03-06 (17/3), död 1766-08-26. Gift 1757-06-05 med sin moders kusin, hovmarskalken Tomas Cederström, född 1722, död 1771.

TAB 4

Carl (son av Henrik Bunge, adlad och friherre Bunge, Tab. 3), född4 1734-08-04. Student i Uppsala2 1747-04-01. Extra ordinarie kanslist i kungl. kansliet 1751-02-08. Extra ordinarie kanslijunkare 1752-07-08. Ord. kanslijunkare 1758-12-20. Kungl. sekreterares n. h. o. v. 1762-06-29. Kammarråd 1772-11-06. Landshövding i Västernorrland 1778-04-08. RNO 1779-01-24. KNO 1782-09-01. Avsked 1796-05-06. Konstit. landshövding s. d.6. Död 1816-04-14 Finstaholm och begraven i Häggeby kyrka, där hans vapen uppsattes.4 Med honom utgick friherrl. ätten Bunge på svärdssidan. Gift 1760-07-23 med Anna Lovisa Clason, född 1740, död 1815-12-30, dotter av handlanden i Stockholm Claes Clason och Margareta Catharina Däve.


 • Catharina Lovisa, född 1761-08-09. Stiftsjungfru död 1829-01-19. Gift 1778-08-11 i Stockholm med sin faders styvfaders brorsons son översten greve David Harald Frölich, född 1753, död 1835.
 • Henrik, född 1762-08-23, död s. å. 9/11.
 • Carl, född 1763. Generalmajor samt minister i Wien. Död 1812. Se Tab. 5.
 • Charlotta4, född 1769, död 1772-03-00.4

TAB 5

Carl (son av Carl, Tab. 4), född 1763-07-28 i Stockholm. Volontär vid Dalregementet 1770-02-19. Sergeant därst s. å. Fänrik 1776-01-17. Transp. till Upplands regemente 1783-05-28. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1784-10-18. Stabskapten därst. 1785-04-20. Major i armén 1788-07-19. RSO s. d. Adjutant hos hertig Carl s. å. Regementskvartermästare 1789-11-14. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i regementet 1792-11-22. Kaptenlöjtnant vid hertig Carls livdrabantkår och överste i armen 1793-01-23. Överstelöjtnant vid Göta livgarde s. å. 15/4. Överstelöjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1794-03-13. Överste och chef för Västgötadals regemente 1796-10-26. 1. Stallmästare i survivance hos hertig Carl av Södermanland 1799-11-16. KSO 1805-03-01. Generalmajor i armén 1810-05-01. Minister i Wien s. å. Avsked från regementet3 1811-04-30. KmstkSO s. å. 21/11. LKrVA s. å. Död 1812-08-21 i Wien. Gift 1:o 1795-01-13 Stockholm med Beata Maria Falker, född 1764-10-03, död 1805-02-10 i Stockholm och ligger begraven i Vasaborgska graven i Riddarholmskyrkan, dotter av hovmarskalken Carl Falker, och grevinnan Beata von Rosen. Gift 2:o 1807-12-11 i Stockholm med friherrinnan Ebba Augusta Sofia De Geer af Leufsta i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1816-10-03 med sin kusin, en av rikets herrar, generallöjtnanten m. m. greve Carl Axel Löwenhielm, i hans 1:a gifte, född 1772, död 1861), född 1790-06-23. Död 1822-06-16 i Stockholm och begraven i Löwenhielmska graven på Klara kyrkogård, dotter av riksrådet friherre Emanuel De Geer af Leufsta, och grevinnan Charlotta Fredrika von Fersen.


 • 2. Augusta, född 1811-12-19 i Wien, död där 1812-09-26.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: