:

Coyet nr 117

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Coyet nr 117 †

Friherrlig 1706-12-22, introducerad 1719. Utdöd 1782-05-26.

TAB 1

Vilhelm Julius Coyet, friherre Coyet (son av Peter Julius Coijet, adlad Coyet, se adlade ätten Coyet nr 473, Tab. 2), friherre till Ljungby (nu Trolle Ljungby) i Västra Ljungby socken, Kristianstads län, herre till Borrby i Västra Ljungby socken, Kristianstads län och Årup i Ivetofta socken, Kristianstads län, samt Klågerup i Hyby socken, Malmöhus län och Torsjö i Solberga socken, Malmöhus län. Född 1647-04-14 i Stockholm. Student i Uppsala 1654 (Um.). Kanslijunkare 1666. Sekreterare i justitierevisionen 1673-01-08. Extraordinarie envoyé till Danmark 1682-05-31. Lagman i Skåne 1684-09-10. Lagman i Blekinge 1690-07-04. Kansler i Pommern 1692-11-07. Vice president i Wismarska tribunalet 1693-06-17. Hovkansler 1705-05-21. Friherre 1706-12-22 (äldsta sonen å ättens vägnar introducerad 1719 under nr 117). Död 1709-04-27 och begraven i Storkyrkan, Stockholm, där hans friherrliga vapen uppsattes. 'Såsom kanslijunkare följde han sin fader på ambassaden till Holland, där han bevistade den i Breda emellan England och Holland anställda fredsmedlingen, varvid han sä berömligen förhöll sig, att konung Carl II i Storbritannien år 1668 gjorde honom till knight. Han förordnades 1676 till styresman över undersökningen angående trollväsendet och barnaförförelsen. Stiftade Ljungby till fideikommiss för sin ätt.' Gift 1:o 1673-10-05 med Elsa Palmqvist, född 1649-12-05, död 1679-07-07 och begraven 1681-09-29 i Stockholms storkyrka, dotter av kammarrådet Gustaf Berg, adlad Palmqvist, och Margareta Eriksdotter. Gift 2:o 1683-10-28 i Köpenhamn med Elisabet Gyllenstierna af Svaneholm, född 1661-12-09 Svaneholm, död 1703-02-04 i Wismar och begraven 1703-06-05 i S:ta Mariæ kyrka, Wismar, dotter av ryttmästaren Erik Hardenberg Gyldenstierne, naturaliserad Gyllenstierna af Svaneholm, och Brita Redtz. Gift 3:o 1704-06-29 på Klågerup med Anna Sofia Lindenov, född 1657-12-30, död 1716 Maltesholm s län, och begraven 1716-12-12, dotter av Otto Lindenov, naturaliserad Lindenov, och Else Juel.

Barn:

 • 1. Magdalena Vilhelmina, född 1676-08-02, död 1737-08-02. Gift med överstelöjtnanten Seved Lilliehöök af Fårdala, död 1703.
 • 1. Gustaf Vilhelm, född 1678. Generalmajor. Död 1730. Se Tab. 2
 • 2. Peter Julius, född 1684-09-27, död 1684-10-05.
 • 2. Erik Hardenberg, född 1686-02-10. Volontär vid garnisonsregementet i Wismar 1702. Förare och sergeant vid garnisonsregementet i Wismar 1703. Kornett vid skånska ståndsdragonerna 1704-02-23. Konfirmationsfullmakt 1704-08-11. Löjtnant vid skånska ståndsdragonerna 1708. Stupade 1709-06-29 i slaget vid Poltava.
 • 2. Sten, född 1688. Överstelöjtnant. Död 1755. Se Tab. 3.
 • 2. Elsa, född 1690-12-06. Död 1690-12-06.
 • 2. Axel Julius, född 1692. Kapten. Död 1719. Se Tab. 4

TAB 2

Gustaf Vilhelm (son av Vilhelm Julius Coyet, friherre Coyet, Tab. 1), till Ljungby och Årup. Född 1678-03-25 i Stockholm. Student i Lund. Auskultant i Wismarska tribunalet 1695. Kapten vid greve Erik Sparres tyska regemente i Frankrike 1699. Kapten vid överste Birckholtz dragoner i Holstein 1700-04-25. Kapten vid skånska ståndsdragonerna 1700-10-12. Konfirmationsfullmakt (Lk.) 1702-01-04. Avsked 1705-04-27. Major vid norra skånska kavalleriregementet 1709-10-01. Överstelöjtnant vid Södermanlands regemente 1710-01-20. vid Västgöta kavalleriregemente 1710-05-26 och vid Älvsborgs regemente 1710-06-13. Konfirmationsfullmakt 1711-02-07. Överstelöjtnant vid Kalmar regemente 1711-02-07. Vice landshövding på Gotland 1711-09-20. Överste för Upplands tremänningsinfanteriregemente 1712-04-29. Generalmajor 1719-04-29. Minister plénipotentiaire vid kongressen med Ryssland 1719-06-25. Död 1730 på kastellet i Köpenhamn och ligger begraven i Ljungby kyrka, Kristianstads län. 'Han var en förslagen och tapper krigare, som en gäng med blott 100 soldater och 50 ryttare drev 2,000 polacker tillbaka. Reste 1722-06-00 över till Danmark och Köpenhamn, där han jämte danske stiftsamtmannen Poul Juel förehade stämplingar för Norges skiljande från Danmark till holsteinska husets fördel, för vilket brott Juel blev halshuggen och steglad, men Coyet dömd till livstidsfängelse. Hans lik överfördes i största hemlighet från Köpenhamn av överstelöjtnanten Christoffer Ehrensparre'. Gift 1704-04-00 på Skottorp (Brudvers.) i Skummeslövs socken, Hallands län med Anna Hedvig Örnestedt, född 1674, död 1754, dotter av hovkansleren Pransiscus Joel, adlad ömestedt, nr 659, och Anna von der Deilen.

Barn:

 • Anna Beata, född 1706-07-23 i Malmö, död ogift 1762.
 • Vilhelmina Sofia, född 1709, död 1776-11-20 på Skottorp i Skummeslövs socken, Hallands län. Gift i Skummeslövs socken, Hallands län 1753-09-11 med översten Gustaf Adolf von Snoilsky B, född 1706, död 1784.
 • Mariana Eleonora, döpt 1711-09-17 i Halmstad, död 1790-10-14 på Skottorp. Gift 1740-08-08 med överstelöjtnanten Eberhard Mauritz von Krassow till Dymmelstorp, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1728-05-28 i Halmstad med Ingeborg Hummel i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1718 med rådmannen i Halmstad Peter Corall i hans 3:e gifte, död 1726]) (Brudvers.), född 1691, död 1752-08-16 i Hasslövs socken, Hallands län (Brudvers.).

TAB 3

Sten (son av Vilhelm Julius Coyet, friherre Coyet, Tab. 1), till Ljungby och Årup. Född 1688-10-22. Musketerare vid gamisonsregementet i Wismar 1703. Sergeant vid gamisonsregementet i Wismar 1703. Fänrik 1705-04-04. Löjtnant 1707-04-09. Löjtnant vid Jönköpings infanteriregemente 1707-05-03. Kaptenlöjtnant vid Jönköpings infanteriregemente 1718 etter hemkomsten ur fångenskapen i Ryssland. Överstelöjtnants avsked 1721-11-04. RSO 1748-11-07. Död 1755-10-13 på Ljungby och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven, Ljungby kyrka. Han var med vid Holofzin och Poltava samt blev fången vid Perevolotjna. Gift 1717-12-10 i Moskva med grevinnan Magdalena Sofia Horn af Rantzien, född 1693 på Keksholm, död 1749-09-30 på Ljungby och begraven 1749-10-20 i Ljungby kyrka, dotter av riksrådet och generaltälttygmästaren Henning Rudolf Horn av Rantzien, friherre och greve Horn af Rantzien, och grevinnan Helena Sperling.

Barn:

 • Rudolf Vilhelm, till Ljungby och Årup. Född 1718-10-22 i Moskva. Student i Greifswald och i Lund (At (P).) 1739-02-26. Ryttare vid norra skånska kavalleriregementet 1740. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet 1741. Kvartermästare 1743. Kornett 1743-02-14. Ryttmästare i hessisk tjänst 1747-09-00. Löjtnant vid förutnämnd kavalleriregemente 1747-10-08. Stabsryttmästare vid förutnämnd kavalleriregemente 1753-12-20. Ryttmästare 1754-08-16. RSO. Sekundmajor 1759-05-19. Avsked 1759-12-29. Död barnlös 1763-03-21 i Stockholm. Gift 1757-05-22 friherrinnan Beata Elisabet Oxenstierna a Eka och Lindö i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1768-06-05 med statskommissarien Johan Arndt von Post, i hans 2:a gifte, född 1730, död 1800), född 1735-05-15, död 1772-12-30 på Hargs bruk och begraven 1773-01-04 i Hargs kyrka, Stockholms län, dotter av landshövdingen, friherre Erik Oxenstierna af Eka och Lindö, och Anna Magdalena Bonde.
 • Sten, född 1719-09-11 i Petersburg. Löjtnant vid amiralitetet. Död 1741-11-24 på örlogsskeppet Verden, som då låg för ankar vid Kursala i finska skären.
 • Christina Elisabet, född 1720-09-06. Död ogift 1804-06-03 på Ljungby.
 • Magdalena Sofia, född 1722-01-01, död ogift 1796-11-30 på Årup, vilken egendom hon stiftade till fideikommiss för riksdrotset greve Carl Axel Wachtmeister och hans efterkommande.
 • Brita Catharina, född 1723-09-05, död ogift 1762-02-13 på ryttmästarebostället Svabesholm i Mellby socken, Kristianstads län.
 • Helena Juliana, född 1724-07-15, död 1769-09-25 på Ljungby och begraven 1769-03-00. Gift 1757-07-13 med landshövdingen, friherre Gabriel Erik Sparre, född 1726, död 1804.
 • Hedvig Maria, född 1725-09-15, död ogift 1747-12-27 på Ljungby.
 • Erik Julius, född 1726-10-09, död 1729-10-10.
 • Elsa Eleonora, född 1729-10-10, död ogift 1801-02-19 på Ljungby. Hon och systern Margareta Charlotta ägde var sin 1/4 i Ljungby fideikommiss, som de testamenterade till riksdrotset Carl Axel Wachtmeister.
 • Margareta Charlotta, född 1731-09-29, död ogift 1801-08-29, på Ljungby.

TAB 4

Axel Julius (son av Vilhelm Julius Coyet, friherre Coyet, Tab. 1), till Svaneholm i Skurups socken, Malmöhus län Brodda i Slimminge socken, Malmöhus län och Pugerup i Gudmuntorps socken, Malmöhus län. Född 1692-09-22. Fänrik vid garnisonsregementet i Stade 1711 och vid livgardet (Lk.) 1711-11-10. Kapten vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1712-07-28 och vid livgardet 1713-06-23. Död 1719-04-01 i Stockholm. Gift 1715-12-27 med grevinnan Hedvig Charlotta Cronhielm af Flosta i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1722-02-18 med generallöjtnanten och landshövdingen, friherre Axel Erik Roos, i hans 2:a gifte, född 1686, död 1765), född 1695-08-05, död 1738-01-28, dotter av kungl. rådet och kanslipresidenten, friherre Gustaf Cronhielm, greve Cronhielm af Flosta, och hans 1:a fru grevinnan Maria Wallenstedt.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1716-10-15, död 1772-01-17 på Brodda, som hon fick på sin arvslott. Gift 1740-05-01 med sin systers svåger, ryttmästaren, friherre Jakob Ludvig Maclean, i hans 2:a gifte, född 1697, död 1755.
 • Gustaf Julius, till Svaneholm och Kallhäll. Född 1717-11-08. Volontär vid fortifikationen 1736-08-30 och vid livgardet 1737-07-01 förare vid livgardet 1739-05-08. Fänrik vid regementet Suede-Royal i Frankrike 1740. Löjtnant vid regementet 1741. Grenadjäriöjtnant 1744. Fänrik vid svenska livgardet 1745-03-07. Sekundkapten i fransk tjänst 1745-04-16. Kapten vid Bohusläns dragoner 1747-04-17. RSO 1750-04-17. Major vid Bohusläns dragoner 1751-04-06. Överstelöjtnant vid Bohusläns dragoner 1762-09-13. Överstelöjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1764-10-10. Löjtnant (överste) vid livdrabantkåren 1770-08-06. Avsked 1773-04-22. Död barnlös 1782-05-26 på Svaneholm och utslocknade med honom friherrliga ätten. Coyet, på svärdssidan. Gift 1756-12-18 med friherrinnan Catharina Margareta Fleming af Liebelitz, född 1736-07-21 på Hovgården i Älghults socken, Kronobergs län, död 1769-02-06 på Svaneholm och begraven 1769-02-22, dotter av riksrådet friherre Otto Fleming af Liebelitz, och Catharina Charlotta Gyllengrip. De hade en på Svaneholm dödfödd dotter 1760-10-04, som begravdes 1760-10-11.
 • Vilhelmina Eleonora, född posthuma 1719-05-22, död 1778-04-01 på Brodda och begraven 1778-05-19 i Slimminge kyrka. Hon fick Pugerup på sin del. Gift 1740-05-01 med översten, friherre Ruger Maclean, född 1688, död 1748.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: