:

Stackelberg nr 192

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Stackelberg nr 192

Friherrlig 1727-07-11, introd. s. å. Utdöd.

Ätten immatrikulerades 1818-10-30 på riddarhuset i Finland under nr 10 bland friherrar.

Stackelberg F19200.png

Stackelberg F19201.jpg

Stackelberg F19202.jpg

Stackelberg F19203.jpg

Stackelberg F19204.jpg

TAB 1

Wolter Stackelberg (son av Georg Johan Stackelberg, se adliga ätten Stackelberg, Tab. 2), till Kamby och Oidenthurn. Född omkr. 1538. Följde, då tsar Ivan Vasiljevitj härjade Livland, sin fader till Westfalen och blev där ägare av godset Wicheln i grevskapet Amsberg. Återkom till Livland 1587, då ridderskapet på riksdagen i Warschau fordrade, att de ur landet bortresta skulle återinsättas i sina lagliga godsrättigheter. Tillerkändes full arvsrätt till fädernegodsen 1588-05-25. Köpte Obias i Jakobi socken i Estland 1587-07-03 och överlämnade det westfaliska godset till sin styvdotter Catharina von Thielen 1589. Död omkr. 1612. Gift 1:o med Anna von der Recke i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Fredrik von Thielen), dotter av Didrik von der Recke, till Summern, och Teveke von der Recke. Gift 2:o med Gertruda von Asserien, dotter av lantrådet Arnt von Asserien och Magdalena Moritsdotter Wrangel.

Barn:

 • Magnus Stackelberg, till Menhof i Ubbenorms socken i Livland, å vilket han fick konfirm. 1621 2711. Befann sig vid svenska hären i Riga 1621 och deltog därefter i polska kriget. Stupade 1626 i slaget vid Wallhof. Gift med Margareta von Schilling i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Evald Reinholdsson von Vietinghoff, död 1663), dotter av Georg von Schilling till Lambertshof och Margareta Urader.

Barn:

 • Wolter Stackelberg, till Eichenangern och Pürckelsdorf i Allendorfs socken i Livland, som han fick genom sitt första gifte, samt Haflinap och Wrangelsholm i S:t Johannis socken i Estland. Född 1625-06-25. Ryttmästare vid M. G. De la Gardies värvade livkompani till häst 1655. Sårad vid stormningen av Riga 1656-08-21. Medföljde konung Carl X Gustaf till Wismar. Major vid kavalleriet 1661. Överste. Avsked 1679. Mannrichter i Harrien 1680-02-20. Lantråd i Estland s. å. 11/7. Död 1691-10-10 i Reval och begraven 1692-02-07 i domkyrkan därst., varest hans vapen uppsattes. Gift 1:o 1649 på Jürgensburg med Elisabet von Ungern-Sternberg, född 1630, död 1655, dotter av Richard Fabiansson von Ungern-Sternberg till Eichenangern och Margareta von Mutscheidler. Gift 2:o 1660 med Helena von Liewen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1650-02-13 med överstelöjtnanten vid Gustaf Horns livregemente till häst Herman Reinholdsson Anrep, till Haehl, född 1625-03-25 i Reval, död där 1658-09-27 och begraven i domkyrkan i nämnda stad), dotter av estländska lantmarskalken Bernhard Liwe eller von Liewen och Gertrud von Yxkull samt syster till Reinhold och Bernt Otto Liwe, friherrar von Liewen.

Barn:

 • Bernt Otto Stackelberg, friherre Stackelberg, till Hallinap. Född 1662-05-14 i Reval. Kom i tjänst 1685. I holländsk krigstjänst 1688–1690 och sedan i fransk samt bevistade därunder flera fälttåg och belägringar. Återkom till fäderneslandet vid nordiska krigets utbrott. Generaladjutant vid infanteriet 1700-07-12. Överste för Björneborgs regemente 1702-03-11. Kommenderade högra flygeln i slaget vid Jakobstadt 1704-07-26. Intog fästningen Birsen s. å. 14/9. Kommenderade vänstra flygeln och inledde slaget vid Gemauerthof 1705-07-12. Generalmajor av infanteriet 1706-06-12. Anförde infanteriet i slaget vid Liesna 1708-09-29 och ledde övergången av floden Desna s. å. 10/10. Ledde stormningen av Veprik 1709-01-09 och blev där sårad. Anförde en av de fyra kolonnerna i slaget vid Poltava s. å. 28/6 och blev under själva slaget fången. Generallöjtnant 1720-03-14. General av infanteriet 1722-04-09. Befälhavare över finska armén s. å. 12/4. Natural. svensk adelsman 1726-09-07 (introd. 1727 näst efter nr 1791, men avfördes ur matrikeln s. å., då ätten upphöjdes i friherrlig värdighet). Överste för Åbo läns infanteriregemente s. å. 9/6. Friherre 1727-07-11 (introd. s. å. under nr 192). Fältmarskalk s. d. Död 1734-08-29 i Åbo. Gift 1696-07-06 i Reval med friherrinnan Margareta Elisabet Maydell, född 1681-04-27 i Reval, död 1767-04-22 på sin gård Brollsta i Össebygarns socken Stockholms län, dotter av generallöjtnanten Georg Johan Maydell, friherre Maydell, och hans 1:a fru Hedvig Helena Taube.

Barn:

 • Georg Johan, född 1697. Lantråd. Död 1765. Se Tab. 2.
 • Helena, döpt 1698-12-09 i Reval, död 1749-06-12 på Wattkull. Gift 1:o med kaptenen vid Smålands tre- och femmänningsintanteriregemente Leonard Wrangel, född 1698-05-27, begraven 1731-06-29, farbroder till herrarna Wrangel, natural. Wrangel. Gift 2:o 1734-03-16 i Reval med ryska brigadieren, lantrådet i Estland baron Mikael Bielsky, född 1685, död 1746-05-10.
 • Hedvig Juliana, döpt 1700-01-16 i Reval, död 1763-03-27 i Åbo och begraven i Pargas kyrka. Gift 1744-07-23 på Brollsta med vice landshövdingen friherre Carl Johan Creutz, i hans 2:a gifte, född 1688, död 1757.
 • Margareta Elisabet, döpt 1701-01-24 i Reval, död 1773-04-04 Sonnäs Gift 1729-12-28 med översten Johan Hastfer, natural. och friherre Hastfer, född 1692, död 1769.
 • Bernt'' Otto, född 1703. Fältmarskalk. Död 1787. Se Tab. 51.
 • Wolter Reinhold, född 1705. General. Död 1801. Se grevliga ätten Stackelberg, Tab. 1.
 • Helena Christina, döpt 1706-08-17 i Reval, död 1736-10-22. Gift 1734-10-17 Kaltenbrunn
 • Anna Catharina, född 1708-05-00, död 1744 på Brollsta och begraven s. å. 8/3 i Österåkers socken.

TAB 2

Georg Johan (Jürgen) (son av Bernt Otto Stackelberg, friherre Stackelberg, Tab. 1), till Hallinap, Wrangelsholm, Kaltenbrunn, Jürgensberg, Kattentack och Fähna, alla i Estland. Döpt 1697-05-16 i Reval. Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente. Fänrik vid livgardet 1714-12-22. Kapten vid Västmanlands regemente 1717-10-25. Stabsadjutant hos fältmarskalken greve Dücker. Kapten vid Tavastehus läns intantertregemente 1721-09-26. Majors karaktär 1722-09-21. Transp. till Åbo läns infanteriregemente 1723-02-13. Avreste med k. permission till Estland 1734. Avsked 1737-03-24. Lantråd i Estland. President i provinsialkonsistorium därst. Död 1765-05-29 på Kaltenbrunn. Gift 1725-12-23 i Reval med Margareta Anna Elisabet von Rosen, döpt 1695-06-12, död 1731-09-18 på Kaltenbrunn, dotter av lantrådet och ritterschaftshauptmannen Bengt Gustaf von Rosen av en 1617-10-00 adlad, men ej introd. ätt, och friherrinnan Magdalena Elisabet von Fersen.

Barn:

 • Bernt Gustaf, född 1727. Statsråd. Död 1793. Se Tab. 3.
 • Wolter'' Adam, född 1728. Assessor. Död 1794. Se Tab. 4.
 • Georg Johan, född 1729. Hakenrichter. Död 1777. Se Tab. 5
 • Margareta Elisabet, född 1730, död 1735.
 • Otto Fredrik, född 1731. Statsråd. Död 1802. Se Tab. 50.

TAB 3

Bernt Gustaf (son av Georg Johan, Tab. 2), till Kattentack i Goldenbecks socken, Estland. Född 1727-02-20. Student i Göttingen, där han 1750 höll ett äreminne över tsar Peter2. Lantråd i Estland. Verkligt ryskt statsråd och president i tribunaldomstolen i Reval. Död 1793-08-01. Gift 1:o med Renata Christina von Engelhardt, född 1739, död 1766-04-16 i barnsäng, dotter av Bernt Gustaf von Engelhardt till Henelshof, och Margareta Beata Elisabet von Engelhardt. Gift 2:o 1766-10-13 med Anna Magdalena von Engelhardt, född 1740-10-10, död 1770-12-19, dotter av lantrådet Casper Fredrik von Engelhardt och Birgitta Eleonora von Rosen. Gift 3:o 1771-07-26 med Anna Margareta von Lantingshausen i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Carl Gustaf von Brümmer), född 1726-04-08, död 1799, dotter av lantrådet Bernt Jurgen von Lantingshausen och Elisabet Helena von Rosen.

Barn:

 • 1. Georg Bernt, född 1764-07-02, död 1766-10-05.
 • 1. Beata Louise, döpt 1766-04-14.
 • 2. Fredrika Eleonora Margareta, född 1767-12-12. Död 1768-03-28.

TAB 4

Wolter'' Adam (son av Georg Johan, Tab. 2), till Hallinap, Wrangelsholm och Kaunisar. Född 1728-07-24. Student i Göttingen. Mannrichter i Wierland. Assessor i oberlandgerichtsrätten i Reval 1783. Död 1794-01-07 på Hallinap. Konstvän och samlare. Gift 1761-07-28 Mexhof

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1764-04-08 på Mexhof, död 1805-02-24. Gift 1785-09-19 i Reval med sin faders kusin kammarjunkaren friherre Bernt Wolmar Stackelberg, född 1753, död 1810.

TAB 5

Georg Johan (Jürgen), (son av Georg Johan, Tab. 2), till Jürgensberg. Född 1729-08-12. Hakenrichter i Harrien. Död 1777-11-30 Kaltenbrunn Gift 1:o 1768-09-05 Vieso Gift 2:o 1777-01-19 i Reval med Henrietta Helena von Dücker i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1775-06-18 i Reval med friherre Wolmar Stackelberg, född 1741, död 1775. Gift 3:o 1779-06-20 med lantrådet Carl Ludvig von Brevern, i hans 1:a gifte, född 1757-05-20, död 1823-02-15), född 1758-08-19, begraven 1794-10-212 dotter av hovmarskalken Gottschalk Henrik von Dücker och Anna Cramer.

Barn:

 • 1. Georg Fredrik, född 1769. Riddarhussekreterare. Död 1808. Se Tab. 6.
 • 1. Otto Gustaf, till Kaltenbrunn samt Oethel i Emmerns socken. Född 1771-03-27 på Jürgensberg. Riddarhussekreterare i Reval. Ritterschaftshauptman 1809. Död barnlös 1811-01-26 på Kaltenbrunn. Gift 1810-08-20 i Reval med Henriette Elisabet von Berg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1816-07-07 med kaptenen och hakenrichtern, friherre Bernt Wolter Otto Stackelberg, född 1786, död 1863), född 1792-11-10 på slottet Fall, död 1873-01-09, dotter av statsrådet Jakob Georg von Berg och Ulrika Charlotta von Ramm.
 • 2. Wolter Henrik, född 1777. Kapten. Död 1846. Se Tab. 23.

TAB 6

Georg Fredrik, (son av Georg Johan, Tab. 5), till Rawaküll i S:t Johannis socken,. Född 1769-12-01 på Jürgensberg. Rysk gardeslöjtnant. Riddarhussekreterare i Reval 1800. Död 1808-03-25 på Rawaküll. Gift 1796-07-11 på Maart med sin styvmoders dotter Magdalena Anna von Brevern, född 1780-06-26 på Jürgensberg, död 1857-10-24 på Rawaküll, dotter av lantrådet Carl Ludvig von Brevern och hans 1:a fru Henriette Helena von Dücker.

Barn:

 • Carl'' Otto, född 1797. Ryttmästare. Död 1848. Se Tab. 7.
 • Henriette (Jettchen) Eleonora, född 1798-06-16 på Rawaküll, död 1875-11-07 på Raeküll i Rappels socken. Gift 1817-11-21 å Kaltenbrunn med ryttmästaren baron Gustaf Gideon von Schilling, född 1795-02-05 Orgena
 • Anna Magdalena, född 1800-02-16, död ogift 1826-04-11.
 • Georg Fredrik, född 1802-01-16, död 1805-11-22.
 • Helena Juliana, född 1803-05-09, död 1805.
 • Juliana Elisabet, född 1804-05-03 på Kaltenbrunn, död 1865-08-04 Engdes Gift 1825-07-31 på Kaltenbrunn med mannrichtern Alexander von Harpe, född 1802-12-05 i Reval, död 1869-07-06 på Engdes.
 • Alexander Georg Wolter, född 1806. Godsägare. Död 1894. Se Tab. 11.
 • Georg Wolter, född 1808. Lantråd. Död 1863. Se Tab. 19.

TAB 7

Carl'' Otto (son av Georg Fredrik, Tab. 6), till Oethel i Emmerns socken, Estland. Född 1797-05-16 Maart Löjtnant vid livgardets ulanregemente. Gjorde fälttåget mot Napoleon under Barclay de Tolly och var med vid intagningen av Paris 1814-03-18. Gardesryttmästare. Kurator för domskolan i Reval 1839–1845. Kreisrichter i Harrien 1845. Död 1848-12-31 på Oethel. Gift 1821-09-23 Tammiko

Barn:

 • Eva Magdalena Vilhelmina, född 1822-12-17, död 1887-09-02. Gift 1852-08-30 med överstelöjtnanten Wotdemar von Renteln, född 1815-03-01, död 1906-02-09.
 • Magdalena Elisabet, född 1824-04-05, död 1831-11-22.
 • Johanna Henrietta Helena, född 1826-01-16 på Oethel, död där ogift 1897-07-09.
 • Georg Wolter Constantin Otto, född 1828-01-17, död 1831-11-14.
 • Anna Margareta Maria, född 1830-04-22, död 1832-06-23.
 • Anna Juliana Alexandra Matilda, född 1833-02-05, död ogift 1886-11-24.
 • Charlotta Emilia Catharina, född 1835-03-04 på Oethel, död ogift 1886-04-20 i Dorpat.
 • Arnold Bernhard Alexander, till Rawaküll och Heidemetz i Ampels socken. Född 1837-01-24 på Oethel. Student i Dorpat samt i Berlin 1856. Hakenrichter 1880–1882. Ledamot av styrelsen för ridderskapsgodsen t. f. barnlös 1907-09-07 i Reval. Gift 1872-06-02 Koddasem
 • Carl'' Otto Fredrik, född 1839. Godsägare. Död 1913. Se Tab. 8.
 • Wolter Rudolf, född 1841-01-24, död 1850-07-22 på Oethel.
 • Marie Louise, född 1843-08-14 på Oethel, död 1925-03-30 på Röal. Gift 1875-01-15 på Oethel med sin syssling hakenrichtern friherre Ferdinand Otto Constantin Stackelberg, född 1846, död 1925.

TAB 8

Carl'' Otto Fredrik (son av Carl Otto, Tab. 7), till Oethel. Född där 1839-03-29. Student i Berlin och vid högskolan i Hohenheim 1862. Död 1913-09-14 på Oethel. Gift 1869-01-24 i Reval med sin kusin friherrinnan Anna Maria Gertrud Stackelberg, född 1842-08-22, död 1928-05-08 i Berlin, dotter av kollegiesekreteraren friherre Patrik Villiam Stackelberg, och Vilhelmina Juliana Augusta von Kursell.

Barn:

 • Wolter Arnold, född 1869. Före detta godsarrendator. Se Tab. 9.
 • Maria Vilhelmina Elisabet, född 1870-12-10 på Bremerfeld, död 1884-01-30 på Oethel.
 • Carl'' Otto Constantin, född 1871-11-10 på Bremerfeld. Volontär vid dvinska infanteriregementet. Död ogift 1894-03-01 i Reval.
 • Anna Vilhelmina Helena, född 1873-04-09 på Bremerfeld, död 1883-05-25 på Oethel.
 • Margareta Julie Johanna, född 1874-05-20 på Oethel. Gift 1903-01-24 i Reval med baron Woldemar von Hoyningen-Huene, död 1928-01-12 i Berlin.
 • Eva Alexandrine Vilhelmina, född 1876-12-12, död 1877-01-16.
 • Alexander Georg Gustaf, född 1878. Före detta godsägare. Se Tab. 10.
 • Vilhelmina Maria Matilda, född 1879-12-19, död ogift 1921-11-21, på Röal.

TAB 9

Wolter Arnold (son av Carl Otto Fredrik, Tab. 8), född 1869-12-05 i Bremerteld. Student i Jena 1893. Arrenderade godset Jöpern i Livland till 1926, då han flyttade till Tyskland. Gift 1909-08-04 på Oethel med Margareta Dressler, född 1877-03-08 i Glatz i Schlesien.

Barn:

 • Johan'' Jürgen Alexander Woldemar, född 1910-07-18 Meldsern

TAB 10

Alexander Georg Gustaf (son av Carl Otto Fredrik, Tab. 8), född 1878-03-19 på Oethel. Bodde på nämnda egendom, tills den exproprierades 1919, Bosatt i Tyskland. Gift 1905-04-05 Riga med Helena Augusta Sofia Moll, född 1879-12-22 i Königsberg.

Barn:

 • Veronika Maria, född 1906-05-17 i Reval. Gift 1:o 1925-03-12 i Berlin med Oswald von Reibnitz, från vilken hon 1927-05-01 blev skild. Gift 2:o i Berlin med N. N.
 • Rut Vilhelmina Augusta Johanna, född 1907-12-19 på Oethel.
 • Marianne Wilhelmina Juliana, född 1913-09-24 i Reval.

TAB 11

Alexander Georg Wolter, (son av Georg Fredrik, Tab. 6), till Mohrenhof, Emmomeggi och Ladigfer i S:t Simonis socken, Sarnakorb i Kosch's socken och Kaltenbrunn i S:t Johannis socken, alla i Estland. Född 1806-06-28 på Rawaküll. Student i Dorpat 1826. Död 1894-06-05 på Mohrenhof. Gift 1833-11-10 i domkyrkan i Reval med Catharina von Patkull, född 1815-08-31 död 1896-12-12 i Wesenberg, dotter av generalen Woldemar Carl Fredrik Reinhold von Patkull och friherrinnan Maria Elisabet von Arpshoten.

Barn:

 • Georg Woldemar Alexander, till Kurküll i S:t Jakobi socken, Estland. Född 1835-07-04 i Reval. Student i Dorpat. Kreisgerichtsassessor. Ordförande i Stackelbergska familjestiftelsen 1899–1907. Död ogift 1907-02-14 på Kurküll.
 • Woldemar Carl Otto Alexander, född 1837. Hakenrichter. Död 1907. Se Tab. 12.
 • Magdalena (Masha) Elisabet Maria, född 1839-05-11 på Mohrenhof, död ogift 1917-03-26 på Kurküll.
 • Alexandra Anna Catharina, född 1841-03-09, död ogift 1869-11-20.
 • Sofia Henriette Alexandrine (Adine), född 1843-02-07 på Mohrenhof, död 1932-02-18 i Reval. Gift 1861-03-03 i nämnda stad med ritterschaftshauptmannen och lantrådet i Estland, ryska kammarherren baron Fredrik Ernst Edvard von Maydell, född 1830-12-09, död 1899-02-11.
 • Woldemar Georg Carl Otto, född 1844-12-17 på Mohrenhot, död 1870.

TAB 12

Woldemar Carl Otto Alexander, (son av Alexander Georg Wolter, Tab. 11), till Mohrenhof, Emmomeggi, Ladigfer och Lassinorm, alla i S:t Simonis socken, Estland. Född 1837-05-15 på Mohrenhof. Student i Dorpat och Berlin. Hakenrichter i Wierland. Död 1907-10-08 på Lassinorm. Gift 1868-10-02 Kono

Barn:

 • Henrik (Henri) Alexander, född 1869. Löjtnant. Se Tab. 13
 • Adine, född 1870-12-20 på Lassinorm. G2 där 1899-02-23 med sin kusin godsägaren baron Ernst Alexander von Maydell, till Kattentack, född 1866-12-27, död 1909-04-04 i Reval.
 • Georg Rudolf, född 1872. Kretsdeputerad. Se Tab. 14
 • Fredrik Otto, född 1874-05-06, död ogift 1909-07-17.
 • Nikolai Wolter, född 1876. Före detta godsägare. Se Tab. 15.
 • Ernst Rudolf, född 1878. Direktör. Död 1925. Se Tab. 16.
 • Rudolf (Rua) Bengt, född 1880. Ceremonimästare. Se Tab. 17.
 • Elisabet, född 1883-02-08 död 1885-03-27.
 • Karin, född 1884-12-28 på Lassinorm. Gift 1909-09-21 i Reval med Carlo Craupa, född 1886-08-06 i Wien.
 • Bengt Arnold, född 1887. Före detta banktjänsteman. Se Tab. 18.
 • Märta, född 1889-07-04 på Lassinorm. Gift 1917-01-03 med Frank von Veh, född 1890-11-20.

TAB 13

Henrik (Henri) Alexander (son av Woldemar Carl Otto Alexander, Tab. 12), till Mohrenhof och Ladigfer. Vilka exproprierades 1919. Född 1869-08-24 på Lassinorm. Student i Dorpat 1888. Kretsdeputerad i Wierland 1911-02-02. Löjtnant vid 3. preussiska kyrassiärregementet (greve Wrangel) 1918. Gjorde fälttågen i Estland och Finland 1918 och 1919. RPrJK. Gift 1892-08-10 på Wardes med Elisabet (Lili) Sofie Julie von Weiss, född 1871-01-15 i Charkov, dotter av ingenjören Alexander Carl Clemens von Weiss och grevinnan Alexandrine Nieroth.

Barn:

 • Helena, född 1893-08-21 på Ladigfer, död 1915-10-30 i Blankenburg i Timringen. Gift 1913-01-25 i Reval med ingenjören Fredrik Carl Ivan von Schubert i hans 1:a gifte (gift 2:o 1917-07-18 i Berlin med Berta Clara Schroedter, född 1887-07-20 i Kiel, dotter av skeppsbyggnadsingenjören Roderich Schroedter och Elise Gilmer), född 1883-12-24 på Wayküll i Estland.
 • Karin, född 1896-05-10 på Mohrenhof.
 • Elisabet, född 1898-10-03 på Mohrenhof. Gift 1927-01-16 Cronsnest
 • Margareta, född 1899-09-21 på Mohrenhof. Gift 1928-07-26 på Cronsnest med Kurt Jansson.
 • Edit, född 1901-10-13 på Ladigfer.
 • Ilse, född 1912-05-11 i Reval.

TAB 14

Georg Rudolf (son av Woldemar Carl Otto Alexander, Tab. 12), till Kurküll, som han erhöll efter sin farbroder Georg Woldemar Alexander, men vilken egendom exproprierades 1919. Född 1872-09-20 på Lassinorm. Kretsdeputerad och ehrentriedensrichter. Fänrik vid Baltenregementet mot bolsjevikerna 1919. Deputerad för tysk-baltiska partiet i estländska parlamentet. Preses i Stackelbergska familjestiftelsen. Gift 1902-04-09 i Dresden med Carmen Anna de Vedja, född 1879-09-20 i Buenos Aires, död 1929-02-28 på Kurküll, dotter av Enrique de Vedja och Carmen Arce.

Barn:

 • Maria Delfina, född 1903-03-06 på Lassila.
 • Anna (Anita) Valerie, född 1904-08-21 på Kurküll. Gift 1922-08-22 med friherre Viktor Beatus Taube af Karlö, från vilken hon blev skild, född 1895.
 • Dora Elisabet, född 1907-02-01 på Kurküll.

TAB 15

Nikolai Wolter (son av Woldemar Carl Otto Alexander, Tab. 12), född 1876-06-21 på Lassinorm, vilken egendom, liksom Emmomeggt han ägde, tills de exproprierades 1919. Fänrik i rysk tjänst under världskriget. Gift 1:o 1903-02-27 i Dresden med sin broders svägerska Josefine Emelie de Vedja (Vena), från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte, född 1882-03-08 i Buenos Aires, dotter av Enrique de Vedja och Carmen Arce. Gift 2:o 1922-04-06 med sin andre broders svägerska baronessan Olga Barbara von Maydell, född 1894-04-22 på slottet Felcks, dotter av baron Gottlieb Mikael von Maydell och Lydia von Schmidt.

Barn:

 • 1. Carmen, född 1904-06-01 på Emmomeggi.
 • 1. Marie Rosa, född 1906-12-22 på Emmomeggi.
 • 1. Nikolai, född 1908-12-15 i Reval.

TAB 16

Ernst Rudolf (son av Woldemar Carl Otto Alexander, Tab. 12), född 1878-07-16/7 på Lassinorm. Ingenjör. Verkstadsdirektör för Moskauer AGS »Elektrische Kohlen Kudinowo». Efter världskriget ingenjör i Ober Schlesien och i Köln. Död 1925-04-02 i Köln. Gift 1904-12-08 på Lassinorm med sin broders svägerska Louisa Augustina de Vedja, född 1880-11-20 i Buenos Aires. Dotter av Enrique de Vedja och Carmen Arce.

Barn:

 • Henrik, född 1905-10-18 i Kudinowo vid Moskva.
 • Cornell, född 1907-11-22 i Kudinowo, död 1924-11-04 i Köln.
 • Herbert Alexander, född 1911-05-10 i Moskva.
 • Alexis Ernst, född 1913-05-10 i Moskva.

TAB 17

Rudolf Bengt (son av Woldemar Carl Otto Alexander, Tab. 12), född 1880-04-20 på Lassinorm, Estland genomgick Alexanderlyceum i S:t Petersburg tjänsteman vid hovkansliet i S:t Petersburg kammarjunkare och ceremonimästare vid kejserliga hovet. Gift 1904-05-19 i Reval med baronessan Helena Elisabet von Maydell, född 1885-07-02 på Edinburg vid Riga. Dotter av baron Gottlieb Mikael von Maydell och Lydia von Schmidt.

Barn:

 • Alexander. Född 1906-12-26 i S:t Petersburg.
 • Peter Georg, född 1909-12-01 i Jalta.
 • Helene, född 1913-07-12 i Peterhof.

TAB 18

Bengt Arnold (son av Woldemar Carl Otto Alexander, Tab. 12), född 1887-07-22 på Lassinorm. Tjänsteman hos Bauernagrarbanken i S:t Petersburg. Under världskriget anställd vid ryska röda korset. Gift 1918-07-14 i S:t Petersburg med Maria Pavlovna Jusjkov i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1906 med ryska gardeskaptenen Boris von Bützew, som stupade 1914-12-06 under världskriget), född 1888-04-30, dotter av senatorn. Paul Jusjkov och furstinnan Natalie Wolkonskij.

Barn:

 • Dmitri, född 1920-03-04 i S:t Petersburg.
 • Maria, född 1922-02-12 i Reval.

TAB 19

Georg Wolter (son av Georg Fredrik, Tab. 6), till Kaltenbrunn i S:t Johannis socken, Sarnakorb i Kosch's socken, Wannamois i Kegels socken, Hördel och Payel i Jördens socken och Kaulep i S:t Matthei socken, alla i Estland. L. 1808-05-24 på Rawaküll i S:t Johan- nes socken. Student vid lantbruks- och forstinstitutet i Hohenheim. Lantråd i Estland 1858. Död 1863-03-04 på Kaltenbrunn. Hans vapen uppsattes i domkyrkan i Reval. Gift 1852-09-17 med sin kusins dotter friherrinnan Anna Stackelberg, född 1836-01-28 på Staraja Russa, död 1920-03-13 i Wittensten, dotter av generalmajoren friherre Otto Fredrik Johan Stackelberg, och hans 1:a fru Anna Kowanko.

Barn:

 • Anna, född 1853-09-27, död 1882-01-20 på Kaltenbrunn. Gift 1873-08-15 på Kaulep med godsägaren Paul Ludvig Herman von Benckendorff, till Löwenwolde och Warrang, född 1845-10-31 på Warrang, död 1902-10-13 på Löwenwolde i Marie-Magdalenen socken, Estland.
 • Alexandrine, född 1855-05-27, död ogift 1905-01-13 i Reval.
 • Magdalena, född 1859-10-07 på Kaltenbrunn, död 1932-02-24 i Hapsal. Gift 1879-12-04 på Kaltenbrunn med estländska lantrådet baron Georg Otto Adolf Rausch von Traubenberg, född 1845-04-13 Tecknal
 • Ernst, född 1860-09-17 död 1880-07-31.
 • Marta, född 1862-06-19 på Kaltenbrunn, död 1924-12-29 i Hapsal. Gift 1882-05-29 på Kaltenbrunn m. m. doktorn Carl Otto von Renteln, född 1853-08-09, död 1907-11-27 i Freiburg.
 • Georg Wolter, född 1864. Godsägare. Död 1907. Se Tab. 21.

TAB 20

Georg (son av Georg Wolter, Tab. 19), till Kaltenbrunn, Sarnakorb och Kirrisaar, född 1857-01-10 på Kaltenbrunn. Student i Dorpat 1876. Kretsdeputerad för Jerwen 1902–1907. Lantråd 1907. Gift 1892-10-15 Orgena

Barn:

 • Anna, född 1894-01-14 på Kaltenbrunn.

TAB 21

Georg Wolter (son av Georg Wolter, Tab. 19), till Hördel och Payel. Född 1864-06-20 på Kaltenbrunn. Bodde på sina gods. Död 1907-11-27 i Reval. Gift 1886-06-03 Wodja

Barn:

 • Georg Wolter, född 1887-02-24 på Hördel. Vid världskrigets utbrott underlöjtnant vid livgardets ismailovska regemente 1914. Gift 1:o 1917-09-19 på Lückholm i Nuckö socken med baronessan Benita Agnes von Rosen, född 1889-10-19, död 1919-03-03 på Hördel, dotter av baron Woldemar Gustaf Adolf von Rosen till Lückholm och Lucie Anna Helena Susanna von Hunnius. Gift 2:o 1924-04-23 på Lückholm med 1:a hustruns halvsyster Ada Johanna Pauline Elisabet von Krusenstierna, född 1884-10-13 i Hapsal, dotter av kaptenlöjtnanten Adam Johan von Krusenstierna, och Lucie Anna Helena Susanna von Hunnius.
 • Julius Arnold Helmuth Ernst, född 1889-08-06. Kulturingenjör. Anställd vid Baltenregementet mot bolsjevikerna 1918. Stupade 1919-04-06 i Ingermanland.
 • Anne'' Marie, född 1893-09-29 på Hördel. Lärarinna vid Ateneura i Helsingfors. Gift 1921-11-00 i Reval med ingenjören Ervin Bernhard, född 1881-01-09.
 • Olof Henrik, född 1898-06-28. Student i Dorpat. Königsberg och Wurzburg. Deltog i kriget mot bolsjevikerna 1918–1930. Gift 1932 på Wack med Renata von Rennenkampff, född 1909-03-07 på slottet Wesenberg, dotter av kretsdeputeranden i Wierland Carl August von Rennenkampff, till Wesenberg, och baronessan Gerda von Toll.
 • Jürgen (Jocken) Johan Rudolf, född 1900-12-05 på Hördel. Student vid högskolan i Hohenheim 1922.

TAB 22

Patrik (son av Georg Wolter, Tab. 21), född 1891-08-14. Diplom2 agronom. I rysk krigstjänst under världskriget 1915–1917. Anställd vid Baltenregementet mot bolsjevikerna 1918–1920. Gift 1920-10-08 med Lucie Elita Johanna von Hunnius född 1894-03-24 på Kay, dotter av godsägaren Artur Alexander Edvard Constantin von Hunnius och Elisabet Lucie Anna Marie von Lilienfeld (Lilliefelt).

Barn:

 • Anna Hilda, född 1922-03-04 i Reval.
 • Georg Wolter, född 1925-05-28 på Hördel.
 • Lucie, född 1926-11-28 på Hördel.

TAB 23

Wolter Henrik (son av Georg Johan, Tab. 5), till Jürgensberg i S:t Johannis socken och Tammiko i S:t Simonis socken, båda i Estland. Född 1777-10-18. Rysk gardeskapten. Hakenrichter i Wierland. Död 1846-12-04 på Jürgensberg. Gift 1:o 1796 med Vilhelmina Fransiska von Wartmann, född 1779-08-01, död 1803-01-11 på Jürgensberg, dotter av lantrådet Johan Bernhard von Wartmann och Eva Juliana von Kursell. Gift 2:o 1805-02-03 i Reval med Vilhelmina Elisabet von Baranoff, född 1781-03-02 i Wesenberg, död 1861-04-21 i Wittensten, dotter av löjtnanten Peter August von Baranott och Johanna Juliana von Hastfer.

Barn:

 • Helena Eva Henriette, född 1798-11-27 på Jürgensberg, död 1831-12-18 på Serrefer. Gift 1814-07-24 med löjtnanten och lantrådet Carl Rafael von Schilling, född 1789-01-27 Orgena
 • Otto Fredrik Johan, född 1799. Generalmajor. Död 1850. Se Tab. 24.
 • Constantin Frans Vilhelm, född 1801. Kretsdomare. Död 1874. Se Tab. 25.
 • Vilhelmina Juliana, född 1803-01-12 på Jürgensberg, död 1874-06-17 Oethel Gift 1821-09-23 på Tammiko med ryttmästaren friherre Carl Otto Stackelberg, född 1797, död 1848.
 • Alexandrine Margareta, född 1805-11-01, död 1886-04-07 i Wittensten. Gift 1827-08-12 med sin systers svåger ryttmästaren baron Georg Henrik Gabriel von Schilling, född 1800-07-12 på Orgena, död 1847-08-14.
 • Patrik William, född 1807. Kollegiesekreterare. Död 1859. Se Tab. 39.
 • Ferdinand Wolter Henrik, född 1813. Kapten. Död 1878. Se Tab. 44.
 • Johanna Magdalena Elisabet, född 1821-02-17, död 1825-11-24.

TAB 24

Otto Fredrik Johan (son av Wolter Henrik, Tab. 23), till Iwankowo vid Pleskov. Född 1799-11-17 på Jürgensberg. Överste för jekaterinoslavska grenadjärregementet 1842. Generalmajor 1849. Död 1850-02-27 i Bjälostok. Gift 1:o 1828 med Anna Kowanko, född 1808, död 1836-01-28. Gift 2:o 1836-12-29 Hasik

Barn:

 • 1. Natalie, född 1831-12-15. Gift 1850-10-22 med statsrådet Alexander Lukin, född 1827-02-18, död 1881-03-03.
 • 1. Constantin, född 1835-01-09. Rysk gardeskapten 1862. Överste 1864. Generalmajor och kommendör för 11. kavalleridivisionen 1881. Död barnlös 1892-08-09. Gift 1855-04-15 med Malvina Nasimov, född 1832-05-20, död 1885.
 • 1. Anna, född 1836-01-28 på Staraja Russa, död 1920-03-13 i Wittensten. Gift 1852-09-17 i Wesenberg med sin faders kusin lantrådet friherre Georg Wolter Stackelberg, nr 192, född 1808, död 1863.
 • 2. Margareta Vilhelmina Eva Matilda, född 1839-08-23. Gift med ingenjören Mikael von Bötticher, född 1803, död 1888-12-04.
 • 2. Alexandra Elisabet Vilhelmina, född 1842-05-21, död 1843-11-11.

TAB 25

Constantin Frans Vilhelm (son av Wolter Henrik, Tab. 23), till Fegteuer i S:t Johannis socken, Estland. Född 1801-03-01 på Jürgensberg. Major i rysk tjänst. Kretsdomare i Harrien 1845. Död 1874-06-01 på Fegfeuer. Gift 1834-01-08 med Emelie Sofia von Renteln, född 1812-05-05, död 1860-04-15 på Fegfeuer. Dotter av kaptenen Gottlieb von Renteln och Dorotea von Liphardt.

Barn:

 • Johannes Fredrik Woldemar, född 1835. Generalmajor. Död 1917. Se Tab. 26.
 • Teofil Ferdinand Otto, född 1838. Löjtnant. Död 1905. Se Tab. 32.
 • Constantin Woldemar, född 1840-05-05, död 1855-02-24.
 • Maria Paulina, född 1842-07-07, död ogift 1924-04-05 i Helsingfors.
 • Emelie Catharina, född 1844-12-21. Gift 1865-03-01 med sin kusin Nikolai Peter Westenryk.
 • Paul Gottlieb, född 1847. Telegraftjänsteman. Död. Se Tab. 36.
 • Wolter Woyn Woldemar, född 1849. Överste. Död 1901. Se Tab 37.
 • Vilhelm Christoffer, född 1853-01-08, död 1859-01-19.

TAB 26

Johannes Fredrik Woldemar (son av Constantin Frans Vilhelm, Tab. 25), till Kaunisar i S:t Johannis socken. Född 1835-12-29 Parzimois Överste för pskovska dragonregementet 1875. Adjutant hos generalguvernören i Charkov 1878. Generalmajor 1886-02-10. Död 1917-07-27 i S:t Petersburg. Gift 1868-09-10 i S:t Petersburg med Natalie (Eulalie) Olga Teofila Emilie von Lisarch-Königk, född 1852-05-23 i S:t Petersburg, död 1920-04-29, dotter av filosofie doktorn Alexander von Lisarch-Königk.

Barn:

 • Alexander Constantin Wolter Johannes, född 1869. Överstelöjtnant. Död 1915. Se Tab. 27.
 • Nikolai Fredrik Vilhelm Teofil, född 1870. Generalmajor. Död 1926. Se Tab. 28.
 • Johannes Alexander Maximilian Wolter, född 1871. Överste. Död 1922. Se Tab. 29.
 • Wolter Alexander Johannes, född 1873. Kontrollör. Se Tab. 30.
 • Teodor Constantin, född 1875-08-02 i Novgorod. Kapten vid livgardets preobrasjenska garde. Överste för livgardets jägarregemente. Deltog med detta i världskriget. RRS:tStO2kl m sv. Kommendör för Baltenregementets reservbataljon i Reval 1919. Gift 1:o 1900-09-09 Koloshiza von Rehekampff. Gift 2:o 1917-02-20 på Alt-Sommerhusen i Estland med sin kusins dotter baronessan Elisabet Matilda Alexandra von Vietinghoff, född 1893-10-25, dotter av statsrådet baron Georg Henrik von Vietinghoff och friherrinnan Alexandrine Emelie Marie Stackelberg.
 • Natalie Constance Valentine, född 1878-09-22 i Charkov. Gift 1899-04-21 i S:t Petersburg med ryska gardeslöjtnanten Alexander Henrik Johan Silberg, död 1926-01-24.
 • Vilhelm Alexander Edvard, född 1883. Kapten. Död 1931. Se Tab. 31.
 • Olga Alexandra Natalie, född 1884-11-18 i S:t Petersburg. Gift 1905-10-04 med tjänstemannen vid italienska legationen i Riga Fabio Zanetti.

TAB 27

Alexander Constantin Wolter Johannes (son av Johannes Fredrik Woldemar, Tab. 26), född 1869-10-08 i S:t Petersburg. Löjtnant vid Lomska gränsbevakningskåren 1896. Ryttmästare därst. Överstelöjtnant 1915-02-06. Stupade s. å. 8/2 under världskriget. Gift 1894-04-24 i Brest-Litovsk med Eleonora Maria Johanna Tusch, född 1872-07-11 Zabeln

Barn:

 • Irmgard Natalie Johanna, född 1895-05-20 i staden Lomska i Polen, liksom syskonen, död ogift 1922.
 • Sigfrid Nikolai, född 1896-10-22.
 • Renata Tamara Johanna Vera, född 1898-04-18.
 • Valentina Eleonora, född 1902-08-12.
 • Margareta Elisabet, född 1911-12-07, död 1922.

TAB 28

Nikolai Fredrik Vilhelm Teofil (son av Johannes Fredrik Woldemar, Tab. 26), född 1870-10-03 i Novgorod. Underlöjtnant vid livgardets keksholmska regemente 1894. Löjtnant därst. 1901. Stabskapten 1903. Kapten 1907. Överste för nämnda regemente, med vilket han deltog i världskriget. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet. RRS:tAO2kl och S:tVlO4kl. RRS:tGO4kl för striden 1916-07-15. Död 1926 i New York. Gift 1894-12-15 i Sevastopol med Anna Sofia von Westenryk, född 1894-07-19 dotter av Johan von Westenryk och Maria Stiller.

Barn:

 • Nikolai Alexander Johannes, född 1899-08-11 i Warschau, liksom syskonen, mördad 1920 av bolsjevikerna.
 • Jürgen, född 1901-04-21. Student.
 • Constantin Johannes Alexander, född 1903-08-23.
 • Alexander, född 1907-05-01.
 • Juliana Elisabet Anna, född 1910-07-23.

TAB 29

Johannes Alexander Maximilian Wolter (son av Johannes Fredrik Woldemar, Tab. 26), född 1871-10-30 i Novgorod. Kapten vid Novo Tjerkaskiska infanteriregementet. Deltog i rysk-japanska kriget 1904–1905 och i världskriget. Överste 1915-05-26. RRS:tStO3kl. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet och S:t AO2kl. Död 1922-01-10. Gift 1894-10-30 i S:t Petersburg med Anna Popov, född där 1870-08-13.

Barn:

 • Anna, född 1896-01-28 i S:t Petersburg, liksom syskonen. Gift.
 • Teodor, född 1897-07-20 i S:t Petersburg, mördad 1917.
 • Ivan, född 1902-07-23 i S:t Petersburg.
 • Nikolai, född 1904-09-14 i S:t Petersburg.

TAB 30

Wolter Alexander Johannes (son av Johannes Fredrik Woldemar, Tab. 26), född 1873-07-18 Taitzy Äldre kontrollör vid 3. avdelningen av petersburgska accisförvaltningen. Avsked. Gift 1:o 1897-09-06 med Maria Concordia Lange, från vilken han blev skild. Gift 2:o med Catharina Bollmann.

Barn:

 • 1. Woldemar, född 1898-08-02.
 • 1. Rikard Alexander, född 1906-07-08.

TAB 31

Vilhelm Alexander Edvard (son av Johan Fredrik Woldemar, Tab. 26), född 1883-01-10 i Starobelsk i guvern. Charkov. Kapten och kompanichef vid livgardets keksholmska regemente 1916-07-19. Blev under världskriget sårad och fången. Död 1931-04-28 i S:t Petersburg, mördad av bolsjevikerna. Gift 1906-12-10 Smolegowizy

Barn:

 • Sigismund Verner Vilhelm, född 1907-11-03 i Warschau, död 1919-03-00 S:t Petersburg.
 • Elsa Margareta Alice, född 1909-08-25 på Smolegowizy.

TAB 32

Teofil Ferdinand Otto (son av Constantin Frans Vilhelm, Tab. 25), till Fegfeuer i S:t Johannis socken, Estland, samt Koloshiza och Oseritza i Ingermanland. Född 1838-02-20 Parzimois Fänrik vid ryska grenadjärregementet Frans II av Österrike 1856. Löjtnants avsked. Hakenrichter i Harrien. Död 1905-09-07 på Koloshiza. Gift 1863-03-01 i Dorpat med Alexandrine Carolina Vilhelmina Riesenkampff gen. von Rehekampff, född 1843-01-05 i Warschau, död 1921-12-16 i Wesenberg, dotter av med. doktorn Gustaf Otto Riesenkampff gen. von Rehekampff och baronessan Emmeline von Rosen.

Barn:

 • Emmeline Vilhelmina, född 1863-12-27 på Fegfeuer. Gift 1:o 1883-01-04 i Reval med godsägaren Nikolai von Hagemeister, till Pannküll, född 1855-06-25, död 1898-10-05 på Pannkull. Gift 2:o 1901-10-10 på Koloshiza med godsägaren Wilhelm Trofim Alexei von Baranoff, född 1860-10-25 i Reval, död 1918-03-15 vid Omsk på väg till Sibirien.
 • Constantin Carl Otto Woldemar, född 1865. Löjtnant. Se Tab. 33.
 • Bruno Peter Otto, född 1867-06-11 på Fegfeuer. Student i Riga. Äg. godset Fehtenhof vid Dorpat. Gift 1:o 1900-08-11 i Nestved, Danmark, med Caja de S:t Aubin, från vilken han blev skild, född 1879-10-12 i Köpenhamn. Gift 2:o 1925-05-28 med Stella Hörschelmann i hennes 2:a gifte (gift 1:o med baron N. N. Wrichen).
 • Alexandrine Emelie Marie, född 1868-12-14 på Fegfeuer. Gift 1893-01-08 på Koloshiza med verkl. ryska statsrådet baron Georg Henrik von Vietinghoff, född 1851-07-23, död 1914-12-02.
 • André Carl Wolter, född 1870. Godsägare. Se Tab. 35.
 • Elisabet Natalie Emmeline, född 1877-11-27 på Fegfeuer, död 1915-04-11. Gift 1900-09-09 på Koloshiza med sin kusin översten friherre Teodor Constantin Stackelberg, i hans 1:a gifte, född 1875.

TAB 33

Constantin (Kosti) Carl Otto Woldemar (son av Teofil Ferdinand Otto, Tab. 32), till Fegfeuer och Rohküll i Kosch's socken. Född 1865-10-28 på Fegfeuer. Löjtnant vid tsarskojeseloska infanteriregementet 1916. RRS:tStO 2kl. Gift 1897-07-08 Sarkfer

Barn:

 • Ingeborg Alexandrine Nelly, född 1902-03-27 på Fegfeuer. Gift där 1925-09-29 m. m. doktorn Nikolai Justus Vilhelm Riesenkampff, född 1896-02-11 i Reval.
 • Emmeline (Emmy) Annette Lisbet, född 1907-11-16 i Reval. Gift 1929 på Fegfeuer med advokaten i Reval Herman Cromel.

TAB 34

André Teofil Carl (son av Constantin Carl Otto Woldemar, Tab. 33), född 1898-11-15 på Fegfeuer. Student i Dorpat och München 1920–1923. Doctor rel. pol. i Reval. Gift 1925-09-20 Pöddes

Barn:

 • Georg (Gero) Peter André, född 1926-05-09 i Gratz, Steiermark.

TAB 35

André Carl Wolter (son av Teofil Ferdinand Otto, 32), till Koloshiza, Geritza och Moloskowizy, alla i Ingermanland. Född 1870-02-01 på Fegfeuer. Direktör för Genossenschaft baltischer Ritterguter. Överflyttat till Finland. Gift 1898-05-26 i Helsingfors med Ellen Hougberg, född 1870-12-12 i Viborg, dotter av finska senatorn Sven Vilhelm Hougberg och Lilly Lovisa Gustava Riesenkampff gen. von Rehekampff.

Barn:

 • Carin Eva Marianne (Maria), född 1899-04-19 i Narva. Gift 1923-10-27 i Helsingfors med banktjänstemannen Walter von Glehn.
 • Ingrid Mary Anita, född 1900-11-14 i S:t Petersburg. Gift 1924-07-30 i Helsingfors med sekreteraren i Åbo handelskammare, filosofie magister Carl Axel Gadolin, finska adl. ätten nr 245, född 1898-11-14.
 • Hjördis Lilly Märta, född 1902-11-30 i S:t Petersburg.
 • Irmelin Ellen Margareta, född 1908-05-12 i S:t Petersburg. Gift 1931-06-14 i Helsingfors med Gustaf Adolf Schnitt.

TAB 36

Paul Gottlieb (son av Constantin Frans Vilhelm, Tab. 25), född 1847-04-01 på Fegfeuer. Telegraftjänsteman i S:t Petersburg. Född. Gift 1874-04-21 i Moskva med Adeline Charlotta Emelie Sengbusch, född 1836-06-20 i Reval, död 1902-02-07 i Saratov, dotter av Hans Sengbusch och Henriette Emelie Lungart.

Barn:

 • Marie Pauline Henriette, född 1866-08-20 i Moskva.

TAB 37

Wolter Woyn Woldemar (son av Constantin Frans Vilhelm, Tab. 25), född 1849-03-07 på Fegfeuer. Löjtnant i rysk tjänst 1872-04-02. Stabskapten 1877-05-05. Deltog i rysk-turkiska kriget 1877–1878. Kapten 1880-01-21. Överstelöjtnant 1891-01-01. Överste och kommendör för bugska dragonregementet 1893. Död 1901-02-17 i Bjelaja Zerkov i guvern. Kiev. Gift 1:o med Anna Ivanov, född 1851, död 1899-07-00 i Kiev, dotter av godsägaren Ivan Ivanov. Gift 2:o 1900-08-29 i Dorpat med Caroline Hortense von Bock av huset Köllitz i Livland, född 1860-05-09 på Köllitz.

Barn:

 • Woldemar Woyn, född 1885. Agronom. Se Tab. 38. Olga, född 1887-10-19 i S:t Petersburg. Med. stud. i Kiev. Gift 1916 i Moskva med magister farm. N. N. Korwin-Kavlovsky.

TAB 38

Woldemar Woyn (son av Wolter Woyn Woldemar, Tab. 37), född 1885-09-04 i Sofia. Agronom. Gift 1912 i Paris med Nadesjda Antipov.

Barn:

 • Georg, född 1913-12-31 i Nancy, Frankrike.

TAB 39

Patrik William (son av Wolter Henrik, Tab. 23), till Eyefer i S:t Annen socken, Estland. Född 1807-02-26 i Reval. Kollegiesekreterare. Död 1859-04-12 på Pallo Emmerns socken, Estland. Gift 1834-05-11 med Juliana Vilhelmina Augusta von Kursell, född 1808-07-30, död 1868-04-17 i Reval, dotter av majoren Christoffer Reinhold von Kursell och Anna Vilhelmina von Wulff.

Barn:

 • Wolter Carl Christoffer, född 1835. Löjtnant. Död 1869. Se Tab. 40.
 • Constantin Johan Nikolai, född 1836. Hovråd. Död 1909. Se Tab. 42.
 • Vilhelmina (Minna) Anna Elisabet, född 1837-10-16 på Pallo, död 1929-02-18 i Blankenburg, Harz. Gift 1858-02-26 på Pallo med Carl Bernhard Ferdinand Woldemar von Ditmar till Kerro, född 1822-08-27, död 1892-04-13.
 • Elisabet (Lily) Alexandra Johanna, född 1839-02-27 på Pallo, död ogift 1916-10-02 i Basel.
 • Peter Georg Ferdinand, född 1840-12-30, död 1860-02-21.
 • Maria Anna Gertrud, född 1842-08-22 på Pallo, död 1928-05-08 i Berlin. Gift 1869-01-24 i Reval med sin kusin, godsägaren friherre Carl Otto Fredrik Stackelberg, född 1839, död 1913.
 • Peter Otto Reinhold, född 1845-05-28, död s. å. 30/110.
 • Alexandra Augusta Dorotea, född 1846-10-19 på Pallo, död 1910-04-13 i Tübingen. Gift 1874-06-22 i Stuttgart med professorn baron Johannes Bernhard Samuel von Hoyningen-Huene, född 1846-02-21 Forbushof
 • Patrik William, född 1849-07-05: ingenjör. Död ogift 1871-03-17 i Stuttgart.

TAB 40

Wolter Carl Christoffer (son av Patrik William, Tab. 39), till Eyefer i S:t Annæ socken i Estland. Född 1835-04-27 i Reval. Rysk kyrassiärlöjtnant. Död 1869-06-27 på Pallo. Gift 1863-05-11 Koddasem

Barn:

 • Reinhold Patrik Moritz, till Eyefer. Född 1864-06-14. Officer i rysk tjänst. RRS:tStO3kl. Död ogift 1914-08-08 i Reval.
 • Ernst Vilhelm, född 1868. Kretsdeputerad. Se Tab. 41

TAB 41

Ernst Vilhelm (son av Wolter Carl Christoffer, Tab. 40), till Kuy i S:t Johannis socken i Jerwen, samt Eyefer, Rawaküll och Haydmetz, alla i Estland. Född 1868-07-19. RRS:tStO3kl 1908-04-06. Kretsdeputerad för Jerwen 1911-02-02. Kurator för domkyrkan i Reval 1920. Stadsfullmäktig i nämnda stad 1922. Gift 1898-11-14 på Orgena i Emmerns socken med baronessan Gabriella von Schilling, född 1870-08-25 g på Orgena, dotter av godsägaren baron Julius Carl Otto von Schilling och Elisabet Catharina Fredrika von Benckendorff.

Barn:

 • Henriette Marie Helene, född 1902-05-23 på Kuy, liksom systrarna. Gift 1924-09-06 Kedder
 • Marie, född 1904-01-12 på Kuy. Gift 1926-10-07 i Reval med baron Patrick Edvard von Dellingshausen, född 1902-11-24 Loop
 • Elisabet, född 1909-10-14 på Kuy. Gift 1931-07-09 i Wesenberg med Ernst von Rennenkampff, till Borckholm.

TAB 42

Constantin Johan Nikolai (son av Patrik William, Tab. 39), till Pallo och Pochjack i Emmerns socken. Född 1836-06-25 på Pallo. Löjtnant vid gardesartilleriet 1864. Chef för accisförvaltningen i Sedletz i Polen.Hovråd. RRS:tStO2kl. Död 1909-07-20 på Pallo. Gift 1863-05-21 i Wilna med Helena Hedvig Jeannette von Baranoff, född 1840-12-06 i Radom, död 1927-03-10 i Reval, dotter av generalen Moritz Gustaf von Baranoff och Johanna Juliana Vilhelmina von Baranoff.

Barn:

 • Leo, till Pallo. Född 1864-02-04 i Minsk. Jur. kandidat i Dorpat 1890. Rechtsanwalt i Weissenstein 1892. Juris konsulent vid ryska konsulatet i Frankfurt a. M. 1906–1911. Död barnlös 1919-11-28. I Helsingfors. Gift 1917-11-20 i Reval med baronessan Lucie von Rosen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1924-07-20 på villa Rosen vid Laulasmaa med kretsdeputeranden baron Carl Wilhelm von Schilling i hans 2:a gifte, född 1872-10-09 Kook
 • Elisabet, född 1865-04-18 i Minsk. Gift 1889-08-02 på Pallo med Woldemar von Ditmar, från vilken hon blev skild, född 1865-07-06.
 • Ernst, född 1866-07-06 i Minsk. Student i Dorpat 1886–1871. Ledamot av estländska försäkringsföreningen. Tjänsteman i försäkringsbolaget Eka i Reval.
 • Helena, född 1869-01-13 i Sedletz, död ogift 1891-10-12 på Pallo.
 • Artur Carl, född 1876. Överforstmästare. Se Tab. 43.

TAB 43

Artur Carl (son av Constantin Johan Nikolai, Tab. 42), född 1876-01-05 på Pallo. Elev vid forstakademien i Tharant, Sachsen. Student i München 1898–1902. Överforstmästare i Aya i Livland. Gift 1906-05-09 i S:t Petersburg med Molly Clara Margareta von Ditmar, född 1879-09-09 i Dorpat, dotter av hovrådet Alexander Edmund von Ditmar och Marie Jeannette Fredrika Margareta von Lilienfeld (Lilliefelt), nr 497.

Barn:

 • Wolfram Ernst Constantin, född 1907-05-11 i Dorpat, död 1920-02-26 på Aya.
 • Brita Helena Elisabet, född 1909-10-26 Aya
 • Agneta Gertrud Mary Alice, född 1911-07-05 död 1927-07-01 i Dorpat.
 • Vendla Maria Margareta, född 1913-02-06.
 • Görvel Susanna (Susi), född 1914-10-27.
 • Bengt (Leo) Henrik, född 1917-06-11.

TAB 44

Ferdinand Wolter Henrik (son av Wolter Henrik, Tab. 23), till Jürgensberg. Född 1813-03-13 i Tammiko i Wierland. Rysk gardeskapten. Tjänsteman för särskilda uppdrag hos generalguvernören i Estland. Död 1878-12-12 i Reval. Gift 1843-09-21 Wrangelshof

Barn:

 • Reinhold Wolter Patrik, född 1844. Ingenjör. Död 1924. Se Tab. 45.
 • Ferdinand Otto Constantin, född 1846. Hakenrichter. Död 1925. Se Tab. 47.
 • Wolter Jürgen Johan Carl Otto, till Hallinap. Född 1848-03-13 på Jürgensberg. Civilingenjör i Karisruhe 1872. Död barnlös 1914-01-27 i Reval. Han donerade 1911 Hallinap till Stackelbergska familjestiftelsen. Gift 1883-01-26 i Reval med friherrinnan Anna Stackelberg, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1901-01-20 på Koloshiza i Ingermanland med godsägaren Vilhelm Nerling till Kida i Kusals socken, Estland), född 1863-08-20, dotter av stationsinspektören friherre Bernt Otto Georg Fredrik Stackelberg, och Sofie Popov.
 • Vilhelmina (Willy) Ulrika Catharina, född 1850-03-12 på Jürgensberg, död 1907-03-23 i Arco vid Gardasjön. Gift 1895 med löjtnanten Carl Woldemar Wilhelm von Harpe, född 1836-04-16, död 1913-12-24 i Ballenstedt i Harz.
 • Nikolai Peter Carl, född 1852-09-28 i Reval. Kornett vid livgardets ulanregemente i Warschau 1874. Deltog i rysk-turkiska kriget 1877–1878. Ryttmästare 1893. Generalmajors avsked. Död 1916-03-08.

TAB 45

Reinhold Wolter Patrik (son av Ferdinand Wolter Henrik, Tab. 44), till Surro i Kusals socken, Estland. Född 1844-07-08 på Jurgensberg. Ingenjör i Karlsruhe 1865. Järnvägsbyggare i Schweiz. Död 1924-04-02. Gift 1871-07-15 i Stuttgart med Marie Fredrika Louise Lichtenfels, född 1852-03-02 i Karlsruhe, död 1917-03-24.

Barn:

 • Wolter Christian Ferdinand, född 1872. Godsarrendator. Se Tab. 46.

TAB 46

Wolter Christian Ferdinand (son av Reinhold Wolter Patrik, Tab. 45), född 1872-03-16 i Karlsruhe. Ägde först och arr. efter expropriationen 1919 fäderneegendomen Surro i Kusals socken. Gift 1895-04-05 i S:t Johannis socken med Henriette Marie-Louise (Marlitta) Christoph, född 1874-04-03 i S:t Johannis socken, död 1931-07-16 i Reval.

Barn:

 • Anna'' Maria Elisabet, född 1896-06-12 på Surro, liksom syskonen. Gift 1923-07-18 med med. doktorn August Luck, död.
 • Louise Matilda, född 1897-08-26.
 • Herta Agata. 1898-11-18. Gift 1926-03-24 med Osvald Dreher i Narva.
 • Nikolai Patrik, född 1901-03-12. Agronom.
 • Barbara Vilhelmina Gertruda, född 1902-09-01.
 • Fredrik (Fred) Wolter Alexander, född 1914-05-29.

TAB 47

Ferdinand Otto Constantin (son av Ferdinand Wolter Henrik, Tab. 44), till Röal i Turgels socken. Estland. Född 1846-07-15 på Jürgensberg. Student i Dorpat. Jur. kandidat därst. 1870. Hakenrichter i Jerwen. Död 1925-10-23 o på Röal. Gift 1875-01-03 Oethel

Barn:

 • Arnold Carl Otto Ferdinand, född 1877-02-12 på Röal, död 1905-02-26 i Sjitomir.
 • Patrik Ernst Olof, född 1878. Kollegieregistrator. Se Tab. 48.
 • Kurt Wolter Georg, född 1880-03-27 på Röal. Löjtnant på pansarkryssaren Rjurik och deltog i rysk-japanska kriget 1904. Stupade ogift s. å. 1/8 i sjöslaget vid Korea.
 • Bernt Georg Alexander, född 1882. Tjänsteman. Se Tab. 49.
 • Anna Margareta Elisabet, född 1885-02-18 på Röal. Gift 1:o 1915-10-14 med baron Eugen Heyking i hans 2:a gifte, död 1919-02-22 (mördad) i Talsen i Kurland. Gift 2:o 1924-01-27 med Valentin von Bock.

TAB 48

Patrik Ernst Olof (son av Ferdinand Otto Constantin, Tab. 47), född 1878-12-02 på Röal. Rysk kollegieregistrator 1910. Adjoint hos chefen för fängelserna i S:t Petersburg. En tid arrendator av familjeegendomen Hallinap. Har överflyttat till Reichenhall i Bayern. Gift 1905-11-15 i S:t Petersburg med Stella Agnes Bernewitz, född 1883-05-28 i Nurmhusens socken i Kurland, dotter av pastorn därst. Fredrik Bernewitz och Zelina Houplart-Dupré.

Barn:

 • Carl (Kurt) Ferdinand Ernst Fredrik, född 1910-05-11 i S:t Petersburg.
 • Ethel Anna Maria, född 1913-12-01 på Hallinap i S:t Johannis socken.

TAB 49

Bernt Georg Alexander (son av Ferdinand Otto Constantin, Tab. 47), född 1882-03-29 på Röal. Tjänsteman hos prokuratorsämbetet i kejserliga senaten i S:t Petersburg och för särskilda uppdrag hos generalguvernören för Finland 1913. RRS:tStO2kl och S:tAO3kl. Advokat i Reval. Gift 1911-04-24 i Grodno med Tatiana Lüders, född 1891-01-03 i Bobruisk.

Barn:

 • Marina, född 1911-12-01 Grodno.
 • Galina, född 1916-03-29.

TAB 50

Otto'' Fredrik (son av Georg Johan, Tab. 2), till Kaltenbrunn och Rawaküll i S:t Johannis socken samt Rachküll i S:t Simonis socken, alla i Estland. Född 1731-08-24. Student i Göttingen 1758. Anställd vid ryska beskickningen i Stockholm 1754. Lantråd i Estland och verkligt ryskt statsråd. Död 1802-07-13. Gift 1772-11-08 i Reval med Catharina Elisabet von Dücker, dotter av hovmarskalken Gottschalk von Dücker och Anna Cramer.

Barn:

 • Anna'' Margareta, född 1774-08-10 i Reval, död 1793-11-09.
 • Otto Johan, född 1775-12-08, död 1776-07-00.

TAB 51

Bernt'' Otto (son av Bernt Otto Stackelberg, friherre Stackelberg, Tab. 1), döpt 1703-03-22 i Reval3. Volontär vid Tavastehus läns regemente 1714 och vid amiralitetet 1716. Lärstyrman och arklimästare därst. Fänrik vid förutn. regemente 1718-08-27. Löjtnant vid hessiska livgrenadjärregementet till häst. Tillika hovjunkare vid Hessen-Casselska hovet 1726. Svensk kammarherre 1731. Kapten vid regementet Alt-Württemberg i kejserlig tjänst s. å. Äldste kapten vid Barnbergska regementet därst. 1732. Deltog i polska och österrikiska successionskrigen 1733–1735 och i fälttåget mot Turkiet 1738. Kammarherre hos hertigen av Württemberg 1735. Överstelöjtnant i württembergsk tjänst 1738. Äldste överstelöjtnant vid 3. jutska kyrassiärregementet 1739-05-04. Avsked 1746-04-18. Överstelöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente s. å. 18/12. RSO 1748-11-17. Överste för sistnämnda regemente 1749-09-25. Generalmajor 1760-07-28. RSOmstk 1763-11-21. President i generalkrigsrätten2 1765-05-09. Generallöjtnant 1770-03-02. General en chef i Finland 1776-04-01. Avsked från Åbo läns regemente 1777-04-23. Fältmarskalk 1778-02-27. Avsked från överbefälet2 1780-05-24. Död 1787-06-04 på Stor-Heikkilä kungsgård2 i Åbo län. Gift 1:o 1731-07-31 i Stuttgart2 med Sofie Henrietta Fredrika von Werkamp, gen. Alt-Barckhausen2, död 1733-12-31 i Frankfurt a. M., dotter av2 överamtmannen Gerhard Fredrik von Werkamp och riksfriherrinnan Sofie Wilhelmina von und zu Irmtraut. Gift 2:o 1734-12-27 på slottet Jagstheim med riksfriherrinnan Amalia Elisabet von Ellrichshausen, född 1717-06-17, död 1778-04-15 i Åbo,5 dotter av kejserl. rådet, riksfriherre Johan Christoffer von Ellrichshausen och riksfriherrinnan Margareta Elisabet von Weiler.

Barn:

 • 1. Sofia Fredrika Elisabet Maria, född 1732-08-15, död 1819-10-09 Saustila Gift 1757-08-17 med överstelöjtnanten Reinhold Vilhelm Fock, B, i hans 2:a gifte, född 1721, död 1782.
 • 1. Bernt Fredrik Johan, född 1733. Generallöjtnant. Död 1801. Se Tab. 52.
 • 2. Augusta Amalia Elisabet, född 1735-10-26, död ogift 1806-08-06 i Helsingfors.
 • 2. Henriette Benedikta, född 1736-10-21, död 1816-02-05 i Helsingfors.4. Gift med kaptenen N. N. Rising5.
 • 2. Carl, född 1738-05-08, död 1742-06-18 i Vordingborg2.
 • 2. Elisabet Augusta Charlotta Fredrika, född 1739-04-03, död ogift 1827-12-23 i Helsingfors.
 • 2. Christina Sofia Magdalena, född 1740-07-22 i Köpenhamn, död 1816-02-10 på Gotland. Gift 1775-09-17 i Helsingfors med överstelöjtnanten Nils Albrekt Ehrenström, i hans 2:a gifte, född 1723, död 1799.
 • 2. Ulrik, född 1741-08-27, död 1742-06-16 i Vordingborg.2
 • 2. Ulrika Amalia Dorotea, född 1742-09-17, död 1818-08-06 på Valkeala i likan2 socken. Gift 1775-04-18 i Helsingfors med sin fasters mans brorson, majoren Johan Gustaf Wrangel, natural. Wrangel, nr 2092, född 1723, död 1787.
 • 2. Amalia Elisabet, född 1743-11-13, död 1746-04-11 i Vordingborg.2
 • 2. Fredrik Ulrik Bernt Otto, född 1745. Överstelöjtnant. Död 1810. Se Tab. 53.
 • 2. Lovisa Margareta, född 1746-02-09, död ogift 1814-06-19 Johannisberg
 • 2. Gustaf Johan Christoffer, född 1747-03-26 Hacksta, död s. å. 22/5.
 • 2. Hedvig Helena Juliana, född 1749-01-25, s. å. 23/7 i Åbo.5
 • 2. Bernt Christoffer, född 1750-06-20, död 1758-01-20.
 • 2. Bernt Gustaf, född 1751-11-10 i Åbo län. Sergeant vid kronprinsens regemente. Fänrik vid Jämtlands dragonregemente 1769-10-10. Löjtnant därst. 1771-06-05. Stabskapten 1778-04-01. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1781-02-07. Deltog i finska kriget 1788–1790. Död ogift 1800-04-17 Ratula
 • 2. Bernt'' Wolmar, född 1753. Kammarjunkare. Död 1810. Se Tab. 66.
 • 2. Bernt Magnus, född 1755. Major och ståthållare. Död 1815. Se Tab. 72.
 • 2. Hedvig, född 1757-03-28, död s. å. 10/7.

TAB 52

Bernt Fredrik Johan (son av Bernt Otto, Tab. 51), född 1733-12-04 i Frankfurt a. M. Student i Åbo 1748. Furir vid Åbo läns regemente 1749-08-02. Fänrik därst. s. å. 29/12. Löjtnant 1750-02-15. Kapten 1754-12-30. Gick 1756 i fransk tjänst vid regementet Royal Deux Ponts. Bevistade vinter- och sommarfälttåget, slagen vid Rossbach, Kassel m. m. Deltog från 1758 i pommerska kriget till dess slut. RSO 1761-11-23. Kompanichef vid Åbo läns regemente 1767-11-18. Transp. genom byte till Björneborgs regemente 1769-10-17. Sekundmajor vid sistnämnda regemente 1770-05-29. Premiärmajor vid Södermanlands regemente 1773-09-18. Överstelöjtnant i armén 1777-06-06. Överstelöjtnant vid bergsregementet s. å. 28/8. Överste i armén 1786-12-14. Generaladjutant 1788-06-08. Överste för bergsregementet s. å. 22/7. 8/6. RSOmstk 1790-05-15. Generalmajor s. å. 21/8. Generallöjtnant 1795-11-02. KSO 1796-11-21. KmstkSO 1799-01-16. Död 1801-02-02 i Lovisa och begraven i Borgå. Han bevistade finska kriget 1788–90. Gift 1766 före 28/7 i Stockholm med Virginia Sofia Adlerberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1753-07-03 med kanslirådet Per Schyllberg, adlad och adopt. Carlsköld, B, född 1718, död 1765), född 1735-05-04, död 1790-11-24 i Stockholm, dotter av ryttmästaren och kammarherren Olof Adlerberg, B, och hans 2:a fru grevinnan Anna Sofia Gyllenborg.

Barn:

 • Bernt Fredrik, född 1767-06-20, död s. å. 7/7 och begraven i Åbo domkyrka
 • Henrietta Amalia, född 1771-08-15 i Stockholm, död 1796. Gift 1792-12-04 i Lovisa med en av rikets herrar, generalen Carl Johan Adlercreutz, friherre och greve Adlercreutz, i hans 1:a gifte, född 1757, död 1815.
 • Ottiliana Beata Maria, född 1773-04-09 i Frösunda socken Stockholms län, död 1836-02-26 i Stockholm. Gift 1796-02-09 visa5 med generallöjtnanten greve Johan Adam Cronstedt, född 1749, död 1836.

TAB 53

Fredrik Ulrik Bernt Otto (son av Bernt Otto, Tab. 51), född 1745-01-08 Brollsta. Sergeant vid Åbo läns infanteriregemente 1753-03-01. Fänrik vid Västerbottens regemente 1756-03-26. Löjtnant därst. 1760-08-11. Löjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1766-04-22. Stabskapten därst. 1770-12-20. RSO 1772-05-00. Kapten 1773-07-11. Major i regementet 1777-06-06. Överstelöjtnant vid regementet 1787-04-26. Avsked från regementet 1795-11-13. Död 1810-09-06 Johannisberg Han bevistade pommerska kriget 1757–1762. Gift 1775-02-26 i Helsingfors med stiftsjungfrun Johanna Gustava Blomcreutz, född 1757-02-24, död 1807-04-13 på Johannisberg, dotter av kaptenen Johan Henrik Blomcreutz, och Anna Elisabet Schening, adlad von Schening.

Barn:

 • Amalia Ottiliana, född 1776-03-17, död tre dagar gammal. Bernt Otto, född 1777. Kammarjunkare. Död 1847. Se Tab. 54.

TAB 54

Bernt Otto (son av Fredrik Ulrik Bernt Otto, Tab. 53), född 1777-02-21. Volontär vid Åbo läns regemente s. å. 6/6. Korpral därst. 1779-06-24. Sekundadjutant 1782-06-15. Kammarjunkare 1802-03-16. Avsked ur krigstjänsten 1803-06-08. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 10 bland friherrar. Död 1847-02-26 på sin gård Johannisberg (Pihlois) i Vemo socken. Gift 1:o 1802-10-03 på Ratula med sin kusin friherrinnan Ulrika Fredrika Stackelberg, född 1786-09-02, död 1817-11-05 på Johannisberg, dotter av majoren och ståthållaren friherre Bernt Magnus Stackelberg, och hans 1:a fru friherrinnan Ottiliana Ulrika De Geer af Tervik. Gift 2:o 1818-12-08 med sin 1:a frus syster friherrinnan Ottiliana Lovisa Stackelberg, född 1793-09-11, död 1866-02-02 Riikilä

Barn4:

 • 1. Ottiliana Gustava, född 1803-07-15 på Johannisberg, död 1876-04-06 i Tavastehus. Gift 1835-07-12 på Johannisberg med översten Alexander Petroffsky, född 1813, död 1863-09-23 i Tavastehus.
 • 1. Fredrika Maria, född 1804-09-20 på Böhle. Stiftsjungfru. Död ogift 1840-01-13 på Johannisberg.
 • 2. Bernt Otto Casimir, född 1827. Godsägare. Död 1859. Se Tab. 55.
 • 2. Bernt Fredrik Carl Emil, född 1831. Kronolänsman. Död 1892. Se Tab. 58.
 • 2. Bernt Wolmar, född 1835-11-14 på Johannisberg, död 1845-03-20 i Åbo och begraven i Vemo.

TAB 55

Bernt Otto Casimir (son av Bernt Otto, Tab. 54), född 1827-03-27 på Johannisberg. Student i Helsingfors 1846-06-09. Ägnade sig därefter åt skötseln av sin fäderneegendom Johannisberg. Död där 1859-01-12. Gift 1850-07-28 med Judit Vilhelmina Palmgren, född 1827-10-22 död 1867-08-04 i Åbo och begraven i Vemo, dotter av jordbrukaren Erik Palmgren och Maria Mickelsson.

Barn:

 • Vilhelmina Ottiliana, född 1850-04-08 på Johannisberg, död 1896-09-04 i Nådendal och begraven i Raumo socken. Gift 1875-12-30 i sistnämnda socken med politirådmannen Hjalmar Fredrik Isidor Ridderstad, född 1848, död 1928.
 • Bernt Woldemar, född 1851. Kofferdikapten. Död 1910. Se Tab. 56.
 • Aina Rosina, född 1856-12-29 på Johannisberg, död där 1861-06-24.

TAB 56

Bernt Woldemar (Wolmar) (son av Bernt Otto Casimir, Tab. 55), född 1851-08-19 på Johannisberg. Kofferdikaptensexamen vid navigationsskolan i Åbo 1878. Fyrskeppare på fyrfartyget Relanders grund 1892. GMnor i S:tAO:s band 1898-04-17. Död 1910-08-28 i Raumo. Gift 1884-12-30 i Raumo med Matilda Antoinette Wahlroos, född 1865-10-20 i nämnda stad, död 1927-03-04, dotter av handlanden och kofferdikaptenen Gustaf Vilhelm Wahlroos och Juliana Vilhelmina Friberg.

Barn:

 • Berna Matilda, född 1886-02-20 i Raumo, liksom syskonen. Student i Helsingfors 1905-06-05. Extra kassör vid tullkammaren i Raumo 1907. Därefter anställd i Finlands handelsbanks kontor i Helsingfors. Död 1922-02-02 i Viborg. Gift 1912-11-13 i Raumo kyrka med kapellanen i Viborgs stads finska församling Kustaa Aapo Santavuori i hans 1:a gifte (gift 2:o med Ringa Andersin), född 1883-06-05 i Sastmola socken.
 • Bernt Vilhelm Ragnar, född 1887. Sjökapten. Se Tab. 57.
 • Astrid Vilhelmina, född 1889-03-30. Sjuksköterska. Gift 1921-07-04 med fabriksägaren Adolf Nordlund, född 1886-10-08
 • Bernt Otto Woldemar, född 1890-09-01, död 1892-02-17 i Raumo.
 • Malin Torhild, född 1894-02-25. Var en tid anställd i Finlands handelsbanks kontor i Helsingfors. Gift 1919-06-13 i Raumo med andre stadsdirektören i Vasa, ingenjören Hjalmar Ludvig Erik Saxén, född 1888-06-16 i Seinäjoki socken.
 • Saga Maria, född 1895-11-30. Gift 1917-01-01 i Raumo med forstmannen, kaptenen Alfred Emil Wegelius, född 1893-02-28 i Helsingfors.
 • Elin Gunborg, född 1897-02-10. Gift 1920-08-05 i Raumo med löjtnanten vid Nylands regemente Lauri Ilmari Kumlin, född 1899-02-14.

TAB 57

Bernt Vilhelm Ragnar (son av Bernt Woldemar, Tab. 56), född 1887-07-29 i Raumo. Sjökapten. Fyrskeppare på fyrskeppet Relandersgrund 1928-03-13. Gift 1921-12-17 i Raumo med Brynhild Rosalie Haavikko, född där 1897-09-08.

Barn:

 • Birgit Rosalie, född 1922-06-13.
 • Bernt Weli Brynolf, född 1924-06-03.
 • Bernt Tapio Casimir, född 1926-10-23.

TAB 58

Bernt Fredrik Carl Emil (son av Bernt Otto, Tah. 54), född 1831-06-10 Johannisberg Först lantbrukare och ägde intill 1851 Böhle och Sunila Vemo socken samt därefter Tammisto i Tövsala socken. Underofficer vid 7. (Björneborgs) finska indelta skarpskyttebataljon 1861-09-23. Fältväbels avsked 1868. Extra ordinarie landskontorist vid länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs län s. å. 12/8. Landskontorist därst. 1869-10-08. Kronolänsman i Pöytis distrikt 1876-08-07. Avsked 1883-01-17. Född född stadsfiskal i Raumo 1886–1887. Död 1892-07-15 i nämnda stad. Gift 1:o 1855-07-18 med Christina Eufrosyne Rosell, född 1831-06-07, död 1882-02-11 i Pöytis socken, dotter av hemmansägaren Efraim Rosell och Eva Andersson. Gift 2:o 1890-06-06 i Raumo med Lydia Vilhelmina Alén, född 1874-04-18 i Raumo, död 1907-07-02 i Helsingfors.

Barn:

 • 1. Fredrik Oskar, född 1855. Skeppsklarerare. Död 1893. Se Tab. 59.
 • 1. Carl Magnus, född 1856-05-23 på Tammisto, död s. å. 25/12.
 • 1. Fredrik Magnus, född 1857. Sjukhussyssloman. Död 1929. Se Tab. 60.
 • 1. Fredrik Casimir, född 1858-11-04, död s. å. 20/11 i Vemo socken.
 • 1. Fredrik Casimir, född 1859-10-18, död 1861-03-17 i Vemo socken.
 • 1. Edit Götilda, född 1861-07-17 på Johannisberg. Erhöll sedan hon blivit änka anställning vid barnsjukhuset i Helsingfors. Gift 1888-10-25 i Raumo med stadsfiskalen därst. Verner Johannes Gahmberg, född 1860-07-15, död 1919-11-07 i Helsingfors.
 • 1. Fredrik Otto Casimir, född 1863. Jordbrukare. Se Tab. 62.
 • 1. Fredrik Valdemar, född 1865-02-10 i Eura socken. Lantmäterielev. Död 1884-10-05 i Björneborg.
 • 1. Fredrik Hjalmar, född 1866. Agronom. Död 1928. Se Tab. 64.
 • 1. Aina Rosina, född 1869-08-26 i Åbo, död 1886-11-03 i Björneborg.
 • 1. Dagmar Ottilia, född 1871-11-18 i Åbo, död 1882-07-06 i Helsingfors.
 • 2. Alma Irene, född 1890-05-18 i Ikalis socken. Gift 1912-08-18 med yngre lektorn vid finska flickskolan i Åbo, filosofie doktorn Bernhard Armas Ensiö, född 1884-04-18 i Åbo.

TAB 59

Fredrik Oskar (son av Bernt Fredrik Carl Emil, 58), född 1855-04-28 i Tövsala socken. Understyrman i handelsflottan 1884. Mäklare och skeppsklarerare i Åbo. Död där 1893-05-11. Gift 1884-07-27 i Åbo med Augusta Sofia Kjellberg, född 1859-09-11 i Åbo, död 1894-08-12, dotter av lektorn Johan Gustaf Kjellberg och Helena Sofia Mattsdotter.

Barn:

 • Fredrik Volmar, född 1884-07-31 i Åbo. Styrman.
 • Ingrid Beatrice, född 1888-10-05. Gift 1909-08-03 i Åbo med apotekaren Hjalmar Fredrik Lindeberg, född 1880-08-23.

TAB 60

Fredrik Magnus (son av Bernt Fredrik Carl Emil, Tab. 58), född 1857-07-22 Tammisto Telegrafist vid statsjärnvägarna i Finland 1875-06-01. Förrådsskrivare vid järnvägarnas huvudförråd i Helsingfors 1876-11-07. Bokförare vid banavdelningen 1880-12-01. Förvaltare av järnvägarnas förråd i Vasa 1883-10-05 och av huvudförrådet i Helsingfors 1886. Avsked 1889. En tid generalagent i Finland för engelska livförsäkringsbolaget Star. Avgick från denna befattning 1900. Ägde Rapattila gård i Viborgs socken 1900–1904. Notarie vid polisinrättningen i Viborg 1905-05-31. Tillika kontrollör vid Viborgs spritfabriks aktiebolag 1911-12-20. RRS:tStO3kl 1913-04-27. Avsked från nämnda polisinrättning 1918-05-10 och från kontrollörsbefattningen s. å. 31/12. Revisor vid krigsministeriets räkenskapsavdelning 1919-01-01–1920-07-01. Syssloman vid allm. sjukhuset i Helsingfors 1920-05-26. Avsked därifrån 1926-11-17. Död 1929-11-24 i Reval. Genealogisk forskare och samlare. Har utg. bl. a. Finlands ridderskaps och adels kalender årg. 1890 och 1897, Kalender över ätten Stackelberg (1897) samt Bidrag till släkten Stackelbergs historia (i Geneal. samf. i Finland årsskrift 1923). Gift 1:o 1884-09-12 i tyska kyrkan i Helsingfors med Natalie Stiernschantz, född 1858-03-13 i Tavastehus, död 1886-03-08 i Vasa, dotter av trafikdirektören Johan Vilhelm Blidberg, adopt. Stiernschantz, finska adl. ätten nr 101, och hans 1:a fru Natalie Kavalev. Gift 2:o 1893-10-06 i Reval med Carolina Elisabet Ernestine Amalia Lida von Wetterstrand, född 1862-04-02 Alt-Harm dsk adlig ätt, och Lida Marie von Peterstorff.

Barn:

 • 1. Bernt Vilhelm Magnus, född 1885-05-08 i Vasa, död s å. 4/6.
 • 1. Natalie, född 1886-02-27 i Vasa, död 1927-11-26 i Björneborg. Gift 1908-05-30 med översten Maximilian Hugo Adolf Spåre, född 1879.
 • 2. Benita, född 1896-03-27 i Helsingfors. Anställd först vid statsjärnvägarnas i Finland godskontor i Viborg och därefter vid aktiebolag Nordiska föreningsbankens huvudkontor i Helsingfors 1919-06-01. Gift 1920-12-19 i Helsingfors med tjänstemannen i aktiebolag Kniep-Werner i Reval, filosofie kandidat Leo Adolf Edmund Sesemann, född 1891-04-02 i Reval.
 • 2. Bernt'' Magnus Andreas Boris, född 1901. Banktjänsteman. Se Tab. 61.

TAB 61

Bernt'' Magnus Andreas Boris (son av Fredrik Magnus, Tab. 60), född 1901-08-14 på Rapattila. Tjänsteman vid Nordiska föreningsbankens centralkontor i Helsingfors. Gift 1925-06-19 Ratula

Barn:

 • Andrea Barbara, född 1932-05-22 i Helsingfors.

TAB 62

Fredrik Otto Casimir (son av Bernt Fredrik Carl Emil, Tab. 58), född 1863-04-22 i Björneborg. Överflyttade till Australien och blev jordägare i Merickwille därst. samt sedermera husägare i Doriville och i Sidney. Gift 1892 i Sidney med Emma Ballhause, född 1869-01-24, dotter av gods- och industriägaren Heinrich Ballhause och Emma Moore.

Barn:

 • Fredrik Wolmar, född 1893-04-16 i Sidney, liksom syskonen. Student i Sidney. Kapten i engelska armén. Deltog i världskriget. Äg. lantgods i Griffith i Australien.
 • Fredrik Oskar, född 1895-12-01 student i Sidney. Löjtnant i engelska armén. Deltog i världskriget.
 • Ina Doris, född 1897-12-29. Gift 1919-12-31 i Sidney med Alfred Dannock, född 1894-08-08 i Melbourne.

TAB 63

Fredrik Ernest (son av Fredrik Otto Casimir, Tab. 62), född 1904-06-30 i Sidney. Student därst. Löjtnant i engelska armén. Ingenjör. Gift 1929 med Violet Cornwell, född 1905-05-16, dotter av arkitekten Ernest Robert Cornwell och Lizzie Bank.

Barn:

 • Velma, född 1930-05-18 i Sidney.

TAB 64

Fredrik Hjalmar (son av Bernt Fredrik Carl Emil, Tab. 58), född 1866-10-31 i Lappo socken. Lantbrukare. Ägde Ojakkala gård i Vichtis socken intill 1899. Arrenderade Nukari i Nurmijärvi socken 1899–1900. Innehade agentur-, kommissions- och fastighetsbyrå i Tavastehus från 1900 och i Tammerfors från 1904. Konsulent vid hästavelsföreningen Nylands Hippos 1906. Ägde därefter en tid Naarslahti i Sagu socken och blev därefter delägare i körsnärsaffär i Åbo. Död 1928-12-20 i Åbo. Gift 1:o 1896-04-26 i Viborg med Maria Mallén, från vilken han 1907 blev skild, född 1871-08-03 i Lesnoi i Ryssland, död 1929-03-23 i Helsingfors, dotter av ryska generalmajoren Reinhold William Mallén och Olga Hasse. Gift 2:o 1910-02-19 i Åbo domkyrka med Sigrid Maria Sofia Gustafsson, född 1870-05-15 i Åbo, dotter av sjökaptenen Mattias Gustafsson och Maria Helena Holmström.

Barn:

 • 1. Bernt Reinhold Oswald, född 1897-02-20 i Viborg. Junkare vid Vladimirska militärläroverket i Petrograd. Fänrik vid arméinfanteriet med kommendering till livgardets jägarregemente 1916. Underlöjtnant 1917-08-09. Avgick ur rysk tjänst 1918 och ingick i finsk tjänst som kornett vid finska dragonregementet s. å. Bevistade Finlands frihetskrig s. å. FFrK4kl. Död ogift 1918-10-03 i Åbo.
 • 1. Bernt Reinhold Hjalmar, född 1899-04-11 i Vichtis socken. Junkare vid Vladimirska militärläroverket i Petrograd 1916-12-01. Fänrik 1917-04-01. Underlöjtnant. Bevistade världskriget på kaukasiska fronten. Avgick ur rysk tjänst 1918. Deltog s. å. i Finlands frihetskrig som underlöjtnant vid Egentliga Finlands reg:s 2. bataljon. FFrK4kl 1919. FMM. Kornett vid karelska hästjägarregementet 1919. Löjtnant därst. s. å. 6/12. Transp. till Nylands dragonregemente 1921-01-01. Ryttmästare därst. 1922-05-16. RFinlVRO2kl 1924-12-08. Major 1927-12-06. Transp. till Tavastlands ryttareregemente 1928-06-15. Stabschef vid kavalleribrigaden 1930-07-20. Överstelöjtnant därst. s. å. 6/12. RJohO. Gift 1929-03-28 med (Dolly) Dora Julie af Forselles, född 1899-12-28 i Viborg, dotter av bankdirektören Gustaf Edvard af Forselles, och friherrinnan Aline Julie Amalia von Koskull.
 • 1. Bernt Reinhold Magnus, född 1900. Ryttmästare. Se Tab. 65.
 • 2. Doris-Benita Maria, född 1911-02-24 i Åbo. Gift 1932-09-00 i Villmanstrand med löjtnanten vid Nylands dragonregemente Lars Rönnquist, född 1910-02-14 i Hangö.

TAB 65

Bernt Reinhold Magnus (son av Fredrik Hjalmar, Tab. 64), född 1900-12-11 i Viborg. Inträdde i finsk militärtjänst 1918. Genomgick krigsskolan i Viborg. Kornett vid karelska hästjägarregementet 1919-04-12. Transp. till Tavastehus ryttarregemente 1921-01-01. Löjtnant därst. s. å. 16/5. Regementsadjutant. Ryttmästare 1926-12-06. Transp. till Tavastlands ryttareregemente 1928-06-15. Avsked och överförd till reserven 1930-08-00. RFinlVRO2kl 1930-12-08. Kretschet vid skyddskårerna 1931-02-01. FFrK4kl. Gift 1927-04-27 i tyska kyrkan i Helsingfors med Clary Harriet Hildén, född 1907-02-17 i nämnda stad, dotter av direktören Carl Julius Hildén och Dagmar Forsén.

Barn:

 • Bernt Reinhold Arent, 1928-03-13 i Helsingfors.

TAB 66

Bernt Wolmar (son av Bernt Otto, Tab. 51), till Hallinap samt Herküll och Saremois i Jördens socken, Estland. Född 1753-03-26 Kuustö Volontär vid Västgötadals regemente 1763-09-26. Furir vid Åbo läns infanteriregemente 1764-03-08. Sergeant vid livdragonregementet 1768-09-08. Premiäradjutant vid Åbo läns infanteriregemente 1770-05-20. Fänrik därst. 1772-12-26. Löjtnant 1775-12-06. Kapten 1777-06-06. Avsked 1783-05-28. Kammarjunkare vid svenska hovet 1784. Överflyttade till Estland. Död 1810. Gift 1785-09-19 i Reval med sin kusins dotter, friherrinnan Margareta Elisabet Stackelberg, född 1764-04-08, död 1805-02-25, dotter av assessorn friherre Wolter Adam Stackelberg, och friherrinnan Anna Amalia Elisabet Stackelberg.

Barn2:

 • Bernt Wolter Otto, född 1786. Hakenrichter. Död 1863. Se Tab. 67.
 • Bernt (Boris) Otto Fredrik, född 1788-07-17 på Herküll. Major vid ryska kavalleriet. Verkl. Ryskt statsråd och direktör för kejserliga uppfostringsanstalterna i S:t Petersburg. Död ogift 1862-10-29 i nämnda stad.
 • Anna Amalia Elisabet, född 1789-11-22 på Herküll, död 1819-08-21. Gift 1818-07-05 med mannrichtern Pancratius von Klugen, till Lodensee.
 • Bernt Georg Magnus, född 1791. Hovråd2 död 1853. Se Tab. 69.
 • Margareta Elisabet, född 1792-07-15 Mexhof

TAB 67

Bernt Wolter Otto (son av Bernt Wolmar, Tab. 66), till Hallinap. Född 1786-07-05 Kaltenbrunn Genomgick ryska generalstabsakademien. Kapten i generalstaben. RRSrtAO4kl 1812. RRS:tVlO4kl 1813. Hakenrichter i Ost-Harrien 1836. Preses i estländska domänförvaltningen 1841-04-30. Död 1863-03-11 i Reval. Gift 1816-07-07 med Henriette Elisabet von Berg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1810-08-20 i Reval med ritterschaftshauptmannen friherre Otto Gustaf Stackelberg, född 1771, död 1811), född 1792-11-10 på slottet Fall, död 1873-01-09, dotter av statsrådet Jakob Georg von Berg och Ulrika Charlotta von Ramm.

Barn:

 • Anna Margareta Ulrika, född 1819-03-27 i Reval, död ogift 1885-08-19 på Pikwa.
 • Henriette Ottilia Elisabet, född 1821-07-26, död ogift 1849-04-23.
 • Bernt Wolter Georg Otto, född 1822-12-19. Ryttmästare vid storfurstinnan Olga Nikolajevnas regemente. Död ogift 1862-01-02.
 • Bernt Otto Georg Fredrik, född 1825. Stationsinspektor. Död 1880. Se Tab. 68.

TAB 68

Bernt (Boris) Otto Georg Fredrik (son av Bernt Wolter Otto, Tab. 67), till Hallinap. Född där 1825-03-03. Arrenderade kronogodsen Heidmetz i Ampels socken och Metstacken i S:t Johannis socken 1862. Stationsinspektor i Rasik 1870 och i Baltischport 1873. Död 1880-10-07 i Reval. Gift 1854-01-09 i Reval med Sofie Popov, född 1824-07-27 i S:t Petersburg, död 1904-09-30 i Reval, dotter av geheimerådet Vasili Popov och Sofie Schroll.

Barn:

 • Vladimir, född 1855-12-05, död 1861-08-11.
 • Anna, född 1857-03-18, död 1859-04-23.
 • Boris, född 1858-07-20, död 1876-04-06 (drunknad) i Baltischport.
 • Georg, född 1860, död 1865-09-05.
 • Anna, född 1863-08-20, död 1931. Gift 1:o 1883-01-26 i Reval med civilingenjören friherre Wolter Jürgen Johan Carl Otto Stackelberg, från vilken hon blev skild, född 1848, död 1914. Gift 2:o 1901-01-20 Koloshiza

TAB 69

Bernt Georg Magnus (son av Bernt Wolmar, Tab. 66), född 1791-02-27 på Herküll i Jördens socken, Estland. Kornett vid livgardets ulanregemente 1805. Deltog i fälttågen 1806–1814. RRS:tVlO4kl 1813. Major med anställning för särskilda uppdrag vid tullverket 1824. Kollegieassessor 1834. Tjänsteman vid generalguvernörens i Estland kansli. Hovråd 1842. Kommendör för militärkolonierna i novgorodska guvernementet. Död 1853-08-31 på Medwed vid Novgorod. Gift 1824-10-12 i Kegels socken, Estland med Sofia Helena Berch, född 1804-07-03, död 1885-03-28 i Reval, dotter av hovmarskalken Georg Filip Bergk, natural. och adopt. Berch, och Anna Ulrika Juliana von Berg.

Barn:

 • Bernt Mikael Jakob Filip, född 1825-08-25 i Reval, liksom syskonen. Kornett vid Olviopolska ulanregementet. Död ogift 1849-10-11 i Nemirov.
 • Catharina Ulrika Margareta Bernhardina, född 1827-10-12, död 1851-07-14. Gift 1848-04-23 med kaptenen Peter Posdejev.
 • Margareta Bernhardina Ottilia Henrietta, född 1830-01-23, död 1911-06-04 i S:t Petersburg.
 • Paul Bernt Wolter Gotthard, född 1834. Amiral. Död 1896. Se Tab. 70.

TAB 70

Paul Bernt Wolter Gotthard (son av Bernt Georg Magnus, Tab. 69), född 1834-06-02 i Reval. Konteramiral i ryska flottan. Död 1896-11-14 i S:t Petersburg. Gift 1863-08-16 med Maria Misjev, född 1832-05-15 i S:t Petersburg, död där 1904-03-09, dotter av hovrådet Michael Misjev.

Barn:

 • Olga, född 1864, född
 • Vera, född 1870-03-14 i Reval.

TAB 71

Alexander (son av Paul Bernt Wolter Gotthard, Tab. 70), född 1869-04-17 i Reval. Kanslichef vid vetenskapsakademien i S:t Petersburg. RRS:tStO2kl 1914-01-01. Gift 1:o 1896-07-17 i S:t Petersburg med Maria Pilkin, från vilken han blev skild, född 1865-09-07. Gift 2:o med Olga Worobjeu. Född 1883-11-07.

Barn:

 • 1. Alexander, född 1897-04-10 i S:t Petersburg, liksom halvsyskonen.
 • 2. Olga, född 1907-12-13.
 • 2. Boris, född 1909-09-23.

TAB 72

Bernt Magnus (son av Bernt Otto, Tab. 51), född 1755-07-02 Kuustö Volontär vid Åbo läns regemente 1763. Furir därst. 1765-11-27. Sergeant 1769-12-04. Regementsadjutant 1772-12-26. Löjtnant 1777-06-06. Kapten 1779-02-10. Majors avsked ur svensk tjänst 1781-12-19. RRS:tAO2kl 1809-07-18. Rysk ståthållare inom Finland. Död 1815-01-19 på Valkeala i likan2 socken i Finland. Gift 1:o 1780-03-13 i Pernå socken med friherrinnan Ottiliana Ulrika De Geer af Tervik, född 1760-06-03 död 1798-10-26 Ratula Gift 2:o 1799-11-29 på Stora Ekeby i Rytterns socken Västmanlands län med friherrinnan Dygdig Maria Reuterholm, från vilken han blev skild2 född 1768-11-10, död 1847-04-15 i Västerås, dotter av landshövdingen friherre Gustaf Gottfrid Reuterholm, och hans 2:a fru Gertrud Charlotta Söderhielm. Gift 3:o 1811-04-00 med sin 1:a frus systerdotter Dorotea Fredrika Sofia Brunow, född 1770-08-25, död 1813-12-28 på Valkeala, dotter av överstelöjtnanten Georg Brunow, och friherrinnan Ulrika Charlotta De Geer af Tervik.

Barn:

 • 1. Otto Magnus, född 1780-12-00, död 1781-08-12 och begraven i Pernå socken.
 • 1. En son, född 1781, död 1782-01-02 och begraven i Pernå socken.
 • 1. Bernt Fredrik Ulrik, född 1782. Generalmajor. Död. Se Tab. 73.
 • 1. Bernt Robert Gustaf, född 1784-01-12. Kadett vid Haapaniemi 1798–1861-06-11. Kornett vid lätta livdragonregementet 1800-08-04. Löjtnant vid livgardet till häst 1805-04-16. Bevistade finska kriget och blev vid Ratan lindrigt sårad. RSO 1809-04-19. Ryttmästare s. å. 25/7. Överadjutant och major i armén s. å. 9/6. Major vid skånska karabinjärregementet s. å. 26/9. RSO s. å. 13/7. Överstelöjtnant i generalstaben 1811-07-16. Guvernör på S:t Barthélemy s. å. 3/9. Överste i armén 1815-01-17. Avsked från guvernörsbefattningen 1816. Avsked från regementet 1817-11-04. Åter överste i armén 1818-05-11 och i generalstaben 1819-03-09. D'affaires hos Nordamerikas förenta stater s. å. 21/3. Generaladjutant 1828-08-21. Entledigad från d'attairesbeställningen 1832. Död ogift 1845-11-10 i Stockholm.
 • 1. Ulrika Fredrika, född 1786-09-02, död 1817-11-05 Johannisberg Gift 1802-10-03 med sin kusin, kammarjunkaren friherre Bernt Otto Stackelberg, i hans 1:a gifte, född 1777, död 1847.
 • 1. Göran Bernt Magnus, född 1788. Generalmajor och landshövding. Död 1833. Se Tab. 78.
 • 1. Vivika Ottiliana, född 1789-12-12, död 1848-11-02 Balkis Gift 1807-01-06 med kaptenen Henrik Johan Finckenberg, född 1776, död 1859.
 • 1. Bernt Volter, född 1791-10-12, död 1794-04-18.
 • 1. Dorotea Johanna, född 1792-10-19, död 1793-09-08.
 • 1. Ottiliana Lovisa, född 1793-09-11, död 1866-02-02 Riikilä Gift 1818-12-08 med sin både kusin och svåger, kammarjunkaren friherre Bernt Otto Stackelberg, i hans 2:a gifte, född 1777, död 1847.
 • 1. Vilhelmina, född 1794-11-30, död s. d.
 • 1. Bernt Adam Otto, född 1796-01-30, död s. å. 14/5.
 • 2. Dygdig Henrietta, född 1800-08-24, död 1801-01-29.
 • 2. Bernt Gustaf Gottfrid, född 1801. Sekundlöjtnant. Död 1865. Se Tab. 80.
 • 2. Amalia Sofia Charlotta, född 1803-10-25 på Valkeala. Stiftsjungfru. Flyttade med modern till Sverige2 oldfru på Strömshohns slott. Död ogift 1886-12-07 på Strömsholm.
 • 3. Dorotea Charlotta Ottiliana, född 1813-02-02 på Valkeala, död ogift 1861-08-19 i Sibbo socken.

TAB 73

Bernt Fredrik Ulrik (son av Bernt Magnus, 72), född 1782-11-08 Ratula Kadett vid Haapaniemi 1797–1801-06-11. Kornett vid lätta livdragonregementet 1800-08-04. Löjtnant därst. 1805-03-01. Avsked från regementet 1808-12-08 antogs av översten Adlercreutz till extra brigadadjutant s. å. och bevistade finska kriget, men blev s. å. 11/3 av ryssarna tillfångatagen vid Hatanpää gård i Messuby socken. Ingick efter fredsslutet i rysk militärtjänst. Överste för litauiska ulanregementet 1812-03-31. Bevistade kriget mot Napoleon 1812–1814 och erhöll medaljen därför ävensom guldsabel med påskrift: för tapperhet. RSO 1814-04-24 immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 10 bland friherrar. Generalmajor och brigadchef. RRS:tGO4kl, S:t AO2kl m br, S:tAO1kl, S:tVIO4kl. RPrOPlemér. Död 1824 i Ostrogorsk i guvern. Voronesj. Gift 1:o 1805-10-08 i Stockholm med stiftsjungfrun friherrinnan Fredrika Sofia Carolina von Kaulbars, född 1782-10-17 i Kalmar, hovfröken hos drottningen 1797-09-09, död 1806-12-09 i Linköping, dotter av generalmajoren friherre Lars Fredrik von Kaulbars, och Ulrika Sofia Adlerfelt. Gift 2:o 1810-05-17 i Nastola socken med Margareta Elisabet Heintzius, från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1807-12-24 i Nastola socken med kaptenen Magnus Vilhelm Charpentier, född 1775, död 1809), född 1776-08-30 på Kinttula, död 1863-03-08 i Kuolemajärvi socken, dotter av k. sekreteraren David Gottfrid Heintzius och Margareta Helena von Essen af Zellie. Gift 3:o i Polen med grevinnan Eveline Kempsky von Rokozyn i hennes 1:a gifte (gift 2:o med greve N. N. Humniecki från Ungern), född 1801, död 1850, dotter av översten greve Alexander Louis Andreas Kempsky von Rokozyn och Evelina von Boczkovsky.

Barn:

 • 1. Bernt Fredrik, född 1805-12-01, död 1806-05-11 i Linköping.
 • 2. Bernt Fredrik, född 1810. Major. Död 1899. Se Tab. 74
 • 2. Ottiliana Margareta, född 1811-12-18, död ogift 1870-10-11 i Kuolemajärvi socken.
 • 3. Eveline', född 1820. Gift med godsägaren greve Teofil Humniecki.''
 • 3. Elisabet, född 1822. Gift med godsägaren Alexander von Nartov.
 • 3. En dotter, född

TAB 74

Bernt Fredrik (son av Bernt Fredrik Ulrik, Tab. 73), född 1810-05-23 i Artsjö socken. Elev vid finska kadettkårens förberedande elementarskola 1823–1826. Underofficer. Fänrik vid petrovska infanteriregementet 1829-03-15. Underlöjtnant därst. 1830. Transp. till 1. undervisningskarabinjärregementet s. å. 24/10 löjtnant därst. 1832-06-11. Stabskaptens avsked 1834-09-27. Löjtnant vid jelisavetgradska ulanregementet 1837-05-06. Stabsryttmästare därst. 1839-07-20. Avsked 1844-01-24. Åter i tjänst vid ryska gränsbevakningskåren med stabskaptens grad 1855-03-30. Erhöll en briljanterad ring 1858-08-30. Kapten 1859-04-12. RRS:tStO3kl 1861-04-23 och S:tAO3kl 1866-03-27. Major 1867-09-11. Avsked s. å. 13/10. Död 1899-01-09 i S:t Petersburg. Gift 1:o 1832 med Tatiana Farafontov, från vilken han 1834 blev skild, dotter av kollegierådet Feodor Farafontov. Gift 2:o 1847-10-12 i Nykyrka socken med Carolina Sofia Blomqvist, född 1826-09-20 i S:t Petersburg, död 1866-07-20, dotter av godsägaren E. J. Blomqvist. Gift 3:o med 2:a fruns syster Alida Blomqvist, från vilken han blev skild. Gift 4:o 1869-11-23 i Viborgs socken med Vilhelmina Maria Meerwolff, född 1847-10-08 Talsen

Barn:

 • 1. Feodor, född 1833-01-22. Kapten vid livgardets jägarregemente. Död ogift 1863 i S:t Petersburg och begraven i Oranienbaum.
 • 2. Bernt Fredrik, född 1848. Kapten. Död 1888. Se Tab. 75
 • 2. Ottiliana Sofia, född 1850-02-06 i Viborg. Gift 1878-03-24 i Iittis socken med stationsinspektoren Anders Vilhelm (Nanna) Berghem, född 1842-07-13 i Helsingfors, död 1881-10-13 o vid Kausala järnvägsstation.
 • 2. Bernt Robert, född 1852-06-21 i Kuolemajärvi socken. Bokhållare vid styrelsen för Rysslands järnvägar. Registrator hos styrelsen för Morsjansk–Siljanska järnvägen, sedan stationsinspektor. Död 1898-10-03 i S:t Petersburg. Gift 1884-10-14 med Emma Henriette Nicot, från vilken han blev skild.
 • 2. Vivika Elisabet, född 1855-02-04, död 1857 i Oranienbaum.
 • 2. Carolina Lovisa, född 1856-07-17, död barn.
 • 2. Vivika Elisabet, född 1858-08-23 i Tyris socken i Ingermanland, död 1900-12-25 i Rautas prästgård. Gift 1880-03-30 i Iittis socken med kyrkoherden i Rautus Adam Järveläinen, född 1849-05-13 i Kaavi socken, död 1922-06-03.
 • 2. Bernt Magnus, född 1859-11-22 i Valkeasaari socken i Ingermanland. Kontorist i Kronstadt. Död där 1880-07-14.
 • 3. Elisabet Margareta, död barn.
 • 3. Bernhardina Fredrika, född 1868-03-15. Gift 1894-03-06 med filosofie magister Casper Georg Maximilian Otten, född 1824, död 1900.
 • 4. Bernt Otto Fredrik, född 1870-06-14 i Nykyrka socken. Underfänrik vid 89. bjälomorska infanteriregementet. Underlöjtnant vid 101. Permska infanteriregementet 1887-12-162 placerad på arméinfanteriets depot 1888-12-13. Avsked 1901-05-30, död.
 • 4. Bernt Gustaf Woldemar, född 1873. Ryttmästare. Död 1915. Se Tab. 77.
 • 4. Bernt Ulrik Teodor, född 1875-12-12 i Viborgs socken, torde blivit död 1913.
 • 4. Carolina Amanda, född 1878-12-04 i Iittis socken, död 1902-02-00 i S:t Petersburg. Gift med tjänstemannen vid hamnkontoret i nämnda stad Vladimir Feodosievitj Alexandrov.
 • 4. Olga Maria Lovisa, född 1882-06-13 i S:t Petersburg2 var 1906 anställd vid prinsens av Leuchtenberg kansli i nämnda stad2 död 1921 i Feodosia på Krim.
 • 4. Margareta Hildur Oihonna, född 1884-09-11 i S:t Petersburg, död 1917 i Jekaterinodar. Gift 1909-01-28 med översten vid ryska generalstaben Georg Karlovitj Karlson, född 1874-10-07.
 • 4. Sofia Vivika Vilhelmina, född 1888-03-29 i Nykyrka socken,. Gift 1912-05-14 med sin halvbroders son, stabskaptenen friherre Feodor Stackelberg, född 1883.

TAB 75

Bernt Fredrik (son av Bernt Fredrik, Tab. 74), född 1848-07-05 i Nykyrka socken. Underofficer vid petsjorska infanteriregementet 1867-12-17. Porteépéejunkare därst. 1870-07-12. Fänrik s. å. 5/11. Underlöjtnant 1872-06-17. Löjtnant 1875-05-01. Regementsadjutant s. å. 12/9 kommenderad till 12. astrakanska grenadjärregementet och bevistade med detsamma kriget mot Turkiet 1877 och 1878 samt blev vid fästningen Plevnas intagande sårad 1877-12-10. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1878-02-28. Erhöll den till minne av kriget instiftade medaljen. Stabskapten 1878-04-08. Transp. till sistnämnda grenadjärregemente 1879-03-26. RRS:tStO 3kl m sv o ros s. å. Kapten 1881-06-29. Transp. till 9. sibiriska grenadjärregementet 1887-05-21. Död 1888-03-01 i staden Tambov. Gift 1879 i Rjäsan med Appolinaria Alexandrovna Speranski, död.

Barn:

 • Maria, född 1881-09-14 i Rjäsan. Gift 1903-03-27 med före detta polismästaren i Villmanstrand, kornetten Bruno Sigismund Viktor Emanuel Reudolph Pusirevsky, född 1874-03-20.
 • Feodor (Fredrik), född 1883. Före detta stabskapten. Se Tab. 76.
 • Roman (Robert), född 1885-07-31 i Moskva. Underlöjtnant vid 15. schlüsselburgska infanteriregementet 1907-06-27. Löjtnant därst. 1911-11-18. RRS:tStO3kl 1913-04-17. Bevistade världskriget 1914 och följande år. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet. RRS:tAO 3kl m sv o ros 1916-06-02. Stabskapten.

TAB 76

Feodor (Fredrik) (son av Bernt Fredrik, Tab. 75), född 1883-07-24 i Moskva. Underlöjtnant vid 105. orenburgska infanteriregementet 1904-08-22. Transp. till 162. ahalsichska infanteriregementet s. å. 27/12 bevistade fälttåget mot Japan 1905. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1907-04-20. Erhöll den till minne av kriget instiftade medaljen. Löjtnant 1908-10-03. Återtransp. till 105. orenburgska infanteriregementet. Transp. till avdelta gränsbevakningskåren 1912-06-01. Placerad på 9. lomsjinska brigaden av samma kår s. å. 21/6. Stabsryttmästare 1912-12-19. Stabskapten vid 105. orenburgska infanteriregementet 1913-04-07 deltog i världskriget och råkade i tysk fångenskap. Gift 1912-05-14 S:t Petersburg med sin faders halvsyster friherrinnan Sofia Vivika Vilhelmina Stackelberg, född 1888-03-29 i Nykyrka socken, dotter av majoren friherre Bernt Fredrik Stackelberg och hans 4:e fru Vilhelmina Maria Meerwolff.

Barn:

 • Vera, född 1913-04-07.
 • Helena, född 1921-07-24.
 • Maria, född 1925-10-15.
 • Nina, född 1928-07-11.

TAB 77

Bernt Gustaf Woldemar (son av Bernt Fredrik, Tab. 74), född 1873-03-15 i Viborgs socken. Inträdde i rysk militärtjänst 1891-08-24. Elev vid infanterijunkarskolan i S:t Petersburg. Underfänrik vid 199. svirska infanteribataljonen. Underlöjtnant därst. 1895-11-01. Transp. till avdelta gränsbevakningskåren med kornetts grad 1899-06-30. Placerad på lomsjenska brigaden av nämnda kår s. å. Löjtnant 1901-01-14. Stabsryttmästare 1904-12-19. Ryttmästare 1908-12-19. RRS:tStO3kl 1913-04-27. Transp. till rigabrigaden av gränsbevakningskåren. Bevistade världskriget 1914 och 1915. Stupade 1915-07-31 i slaget vid Kovno. Gift 1907-08-26 i Ostrolenka med Eugenie Korentchuk, dotter av hovrådet Nikolai Mironovitj Korentchuk och Helena Adamovna.

Barn:

 • Boris, född 1908-05-31 i Ostrolenka.
 • Nina, född 1912-11-07.
 • Irina född 1914-10-14.

TAB 78

Göran Bernt Magnus (son av Bernt Magnus, Tab. 72), född 1788-05-10 kornett i Nylands dragonkår 1802-09-26. Kadett vid Karlberg s. å. 26/10. Utexaminerad 1805-04-02. Kornett vid nämnda kår s. å. 25/5. Transp. till skånska dragonregemente 1807-03-14. Transp. till livgardet till häst 1809-12-13. Löjtnant därst. 1810-04-10. Ryttmästare i armén 1813-03-16 och vid livgardet s. å. 15/8. RSO 1814-05-26. Kabinettskammarherre 1815. Major i armén 1817-08-26. Överstelöjtnant i armén 1818-05-11. Major vid regementet 1820-06-24. Överste i armén 1822-01-28. Överste och chef för kronprinsens husarregemente s. å. 13/6. Hovstallmästare hos konungen 1825. Generaladjutant i generalstaben 1827-07-04. Avsked från nämnda stab med generalmajors n. h. o. v. 1830-02-13. Överpostdirektör s. å. i april2 avsked från regementet s. å. 29/4. Vice landshövding i Malmöhus län 1831-02-12. Landshövding därst. s. å. 26//22 död 1833-11-17 i Malmö. Gift 1816-09-22 i Stockholm med Charlotta Oktavia Aurora Lovisa Lind af Hageby, född 1800-08-17 Svaneberg, död 1886-10-01 i Malmö, dotter av ryttmästaren Bengt Gustaf Lind af Hageby, och grevinnan Vilhelmina Sofia Lovisa Stackelberg.

Barn:

 • Bernt Adolf Gustaf Hjalmar Louis, född 1817. Major. Död 1880. Se Tab. 79.
 • Bernt Magnus, född 1819-04-06, död 1820-12-23.
 • Bernhardina Oktavia, född 1822-02-16 i Hälsingborg, död ogift 1880-03-25 i Malmö.
 • Bernhardina Elmira, född 1823-01-19 i Hälsingborg, död ogift 1865-06-15, i Malmö.
 • Bernt Oskar, född 1824-12-12 i Hälsingborg. Kadett vid Karlberg 1837-10-03. Utexaminerad 1846-03-28. Sekundlöjtnant vid flottan s. å. 10/4. Adjutant i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1850–1851 och 1854–1866. Premiärlöjtnant 1853-01-08. Kaptenlöjtnant 1858-10-26. RDDO 1859-08-10. LÖS s. å. RTunNIO3kl 1862. Statsrevisor 1865. RRS:tAO3kl s. å. Överstelöjtnant vid skärgårdsartilleriet 1866-10-01. RSO 1867-06-04. Ledamot av krigsundervisningskommissionen s. å. Chef för sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1869–1874. Ledamot i kommittén för organisation av sjöförsvarets militärpersonal 1871–1872. Ordförande i kommittén för uppgörande av förslag till nytt sjötjänstreglemente 1873–1874. Kommendörkapten av 1. graden 1873-10-01. Deltog i kommittén för granskning av förslag till härordning grundad på utsträckt allmän värnplikt 1873–1874. Ledamot av kommittén för sjöförsvarets ordnande grundat på utsträckt allmän värnplikt 1874. Ledamot i kommittén för granskning av förslaget till ny värnpliktslag 1874–1875. LKrVA 1875. Ledamot i förvaltningen av sjöärendena 1875–1877. Chef för underofficerspersonalen vid Stockholms station 1875–1878. Suppleant krigshovrätten 1875–1881. Ordförande bland statsrevisorerna 1878. HLÖS s. å. Kommendör s. å. 6/12. Ledamot av riksdagens andra kammare 1878–1887. Ledamot av kommittén för uppgörande av förslag till fartygstyper 1879–1880. Ordförande i kommittén för sjöförsvarets ordnande 1880–1882. KSOlkl 1881-12-01. Chef för marinförvaltningens militära avdelning 1882-12-08. Ledamot av krigshovrätten 1882–1883. Chef för marinförvaltningen 1883-01-19–1887. Andre styresman i KrVA 1887– –1888. Konteramiral 1886-01-11. Avsked 1887-12-16. Död ogift 1888-09-04 i Södertälje. Har gjort sig känd som skriftställare under pseudonymen Olof Stig och bland annat utgivit: Träkol af Olof Stig (1870, 2:a upplagan 1872).
 • Bernhardina Paulina, född 1826-02-06, död ogift 1871-07-14 i Stockholm.

TAB 79

Bernt Adolf Gustaf Hjalmar Louis (son av Göran Bernt Magnus, Tab. 78), född 1817-08-02 på Almnäs i Norra Fågelås' socken Skaraborgs län. Fanjunkare vid kronprinsens husarregemente s. d. Fanjunkare vid livgardet till häst 1822-02-24 korpral vid kronprinsens husarregemente 1832-05-25. Kornett därst. 1833-09-14. Kammarpage hos konungen 1834-01-01. Fänrik vid livbeväringsregementet s. å. 15/2. Officersexamen 1835-01-12. Löjtnant 1841-09-11. Kapten 1853-07-07. Kommendant och direktör vid arbetsfängelset i Malmö 1856-01-26. RSO 1862-01-28. Ledamot av styrelsen för Malmö tekniska läroverk 1863. Ordf. i styrelsen 1869–1872. Major i armén och avsked från regementet 1864-01-12. Död 1880-01-18 Malmö. Gift 1844-05-11 i Stockholm med Augusta Maria Vilhelmina Lundbom, född 1820-06-19 i Hamburg, död 1879-03-09 i Malmö, dotter av en kapten Lundbom.

Barn:

 • Bernt Magnus August, född 1845-01-29, död 1862-04-14.
 • Bernhardina Adelaide (Adéle) Oktavia, född 1846-08-23 i Stockholm, död 1884-09-29 i Malmö. Gift där 1879-06-19 med före detta kamreraren vid centralfängelset i Malmö, RVO, filosofie doktorn Ernst Mauritz Dahlin i hans 1:a gifte (gift 2:o 1892-08-13 i S:t Jakobs Kirke i Köpenhamn med Anne Franzisca Emelie Julie Ohlsen, född 1848-09-08 i Köpenhamn, dotter av handelsgartnern, löjtnanten Jörgen Ernst Ohlsen och Albertine Christine Ravn), född 1843-08-04 i Lits socken Jämtlands län.
 • Bernhardina Oktavia Lovisa, född 1847-10-29 i Stockholm, död ogift 1888-05-30 i Malmö.
 • Bernhardina Ebba Augusta, född 1848-11-03 i Stockholm, död ogift 1907-10-30 i Stockholm.
 • Bernhardina Matilda, född 1850-04-07, död s. å. 20/4 i Stockholm.
 • Bernt Otto, född 1852-06-24, död s. å. 22/8.
 • Bernhardina Alice Eleonore, född 1855-04-06 Trälket, död ogift 1902-02-16 i Hälsingborg.
 • Bernhardina Julie, född 1859-07-24 i Malmö, död 1929-02-25 i Hälingborgs Maria förs. ]] . Gift 1895-09-25 i Ronneby med postassistenten Knut Christian Benedictsson, född 1864-03-24 i Hörby socken Malmöhus län, död 1929.
 • Bernhardina Sigrid, född 1861-12-02 i Malmö, död 1924-01-19 i Asarum. Gift 1:o 1884-05-31 i Stockholm med grosshandlaren Fredrik August Sörman, född 1853-12-17 i Stockholm, död där 1893-05-21. Gift 2:o 1895-09-25 i nämnda stad med regementsveterinären vid livregementets husarer, RVO, Ture Georg Axelsson von Zweigbergk, född 1864-08-06 Flyinge, död 1911-05-14 i Skövde.

TAB 80

Bernt Gustaf Gottfrid (son av Bernt Magnus, Tab. 72), född 1801-12-07. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta. Avsked 1827-04-25. Lämnade Sverige 1837-05-00. Död 1865-07-11 i Lima, Peru. Gift 1827-04-24 med Maria Elisabet Eriksdotter, född 1807-12-01, död 1855-12-26 i Tusby socken i Finland, dotter av skattebonden i Takfallet i Bergs socken Västmanlands län Erik Jonsson och Christina Olofsdotter.

Barn:

 • Bernhard, född 1828-11-11 i Svedvi socken Västmanlands län, drunknade 1839-04-24.
 • Gustaf, född 1830-05-06 Amsta Kadett vid Karlberg 1849-09-18. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta 1850-12-04. Premiärlöjtnant därst. 1858-05-29. Död ogift dessförinnan s. å. 15/3 på resa från Sydamerika till England.
 • Maria, född 1831-12-10, död 1907-10-04 i S:t Petersburg. Gift 1851-10-09 i Puumala socken i Finland med generalmajoren Otto Arvid Ferdinand Sirelius, född 1818-04-29, död 1892-03-20 i Tammerfors.
 • Elisabet, född 1833-04-06, död 1910. Gift med kaptenen vid ryska generalstaben, statsrådet Peter Wichman, död 1909.
 • Christina, född 1834-06-30, död 1919-10-12 i Helsingfors. Gift 1862-02-25 med handlanden i Helsingfors Herman Casper Holmström, från vilken hon 1880-07-19 blev skild, född 1834-02-04 i Kristinestad, död 1901-01-22 i Helsingfors.
 • Amalia, född 1836-07-06, död 1875. Gift med ingenjörmekanikus Nikolai Manijev.

Källor

1Riga. 2Medd. av frih. P. M. Stackelberg. 3KHH 4Wä. 5Medd. av frih. T. Carpelan.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: