:

Hierta nr 250

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Hierta nr 250 †

Friherrl. 1771-02-12, introd. 1772. Utdöd 1926-01-23.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-06 under nr 15 bland friherrar.


Hierta%20F25000.jpg

TAB 1

Lars Hierta, friherre Hierta (son av Lars Hierta, se adliga ätten Hierta nr 121, Tab. 14), till Ymsjöholm i Bäcks socken, Skaraborgs län. Född 1718-01-03 Moholm. Korpral vid Smålands kavalleriregemente1 1734-11-22. Kvartermästare därst. 1736. Volontär vid amiralitetet 1738. Arklimästare därst. 1739. Livdrabant s. å. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1741-03-05. Löjtnant därst.1 1742-10-16. Regementskvartermästare 1746-09-18. Ryttmästare 1747-09-08. RSO 1755-01-13. Major i armén 1758-09-11. Sekundmajor vid Västgöta kavallerireg, s. å. 11/9. Premiärmajor därst. 1760-10-07. Överstelöjtnant i armén1 1761-09-14 och i regementet1 1762-12-14. Överste för Västgöta kavalleriregemente 1768-09-06. Friherre 1771-02-12 jämte sin broder Carl (introd. 1772-09-01 under nr 250). Generalmajor 1772-09-12. Överste för Smålands kavalleriregemente 1775-01-11. Avsked s. å. 18/6. Död 1778-04-16 på Ymsjöholm. 'Han förhöll sig tappert och manligt under pommerska kriget, särdeles vid Demmin, där han med sitt förda regemente angrep preussiska arriärgardet, nedhögg en del samt tog 182 man, 13 underofficerare och 5 officerare till fånga.' Gift 1745-07-25 med friherrinnan Catharina Sofia Rosenhane, född 1721-04-12, död 1777-05-01 på Ymsjöholm, dotter av generalmajoren, friherre Göran Gustaf Rosenhane, och hans 1:a fru friherrinnan Edla Brita Banér.

Barn:

 • Fredrik Georg, född 1746-10-30 Isleryd. Volontär vid Gyllengranats värvade regemente 1754-05-08. Kom i tjänst 1760. Fänrik vid kronprinsens regemente 1764-03-08. Fänrik vid prins Fredrik Adolfs regemente. Löjtnant i armén 1772-09-13. RSO s. å. 22/9. Löjtnant vid konungens eget värvade regemente och kapten i armén s. å. 25/9. Kapten vid regementet 1776-05-01. Sekundmajor 1786-04-12. Premiärmajor 1793-06-17. Överstelöjtnant 1795-04-07. Död barnlös 1798-01-02 i Kristianstad. Gift 1774-04-29 i Karlskrona med friherrinnan Sofia Elisabet Horn af Rantzien, född 1748-08-15 i Varberg, död 1814-05-24 i Kristianstad och begraven s. å. 28/5 i Vittskövle kyrka Kristianstads län, dotter av generalmajoren Jakob Fredrik Horn af Rantzien, natural. och friherre Horn af Rantzien, och grevinnan Elisabet Lovisa Wachtmeister af Johannishus.
 • Anna Charlotta, född 1748-02-14 på Isleryd.
 • Axel Adam, född 1749. Överste. Död 1820. Se Tab. 2.
 • Edla Augusta, född 1750-08-14 Mengsholm, död s. å. 12/10.
 • Hans Gustaf, född 1752-09-09 på Mengsholm, död s. å. 21/10.
 • Lovisa Ulrika, född 1753-03-03. död 1837-07-26 i Kungälv. Gift 1780 med översten Johan Verner Tranefelt, född 1730, död 1806.
 • Carl Anton, född 1755. Kapten. Död 1824. Se Tab. 6.
 • Charlotta Sofia, född 1757-08-27 på Ymsjöholm, död där s. å. 23/11.
 • Conrad Vilhelm, född 1763. Löjtnant. Död 1807. Se Tab. 7.

TAB 2

Axel Adam (son av Lars Hierta, friherre Hierta, Tab. 1), född 1749-07-01 Mengsholm. Kadett vid Karlskrona kadettkår1 1760-01-01. Sekundkorpral vid Västgöta kavalleriregemente 1761-01-03. Överfyrverkare vid artilleriet i Stockholm 1762-01-28. Gjorde resa till Kina på permission som amiralitetskadett 1764. Underlöjtnant vid artilleriregementet i Finland 1767-08-11. Transp, till Stockholm1 1772-01-15. Löjtnant 1776-08-12. Kapten 1783-08-28. RSO 1790-05-02. Major i armén s. å. 23/8. Major och tygmästare vid artilleriet och rikets västra gräns 1793-03-14. Överstelöjtnant och tygmästare vid Göta artilleriregemente 1795-05-08. Överste i armén 1802-02-24. Avsked från tygmästarbeställningen 1806-06-23. Riddarhusdirektör 1812 i aug. Död 1820-07-07 i Stockholm. Gift 1:o 1780 med Charlotta Löwe, född 1762, död i barnsäng 1783-05-20 Bogesund och begraven i Lidingö kyrka, dotter av k. taffeltäckaren och munskänken Johan Gottfrid Löwe och Catharina Charlotta Stålhammar. Gift 2:o 1786-08-02 med den förras syster Lovisa Löwe, från vilken han 1792 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1794-07-02 med generalamiralen Viktor Carl Ernst Bernhard Henrik von Stedingk, natural, och frih. von Stedingk, född 1751, död 1823), född 1764, död 1832.2

Barn:

 • 1. Lars, född 1781-12-17, död s. å. på Östra Älvsala å Värmdön.
 • 1. Bror Axel, född 1783-05-20 och död s. d. Bogesund .
 • 2. Axel Löve, född 1787. Överste. Död 1846. Se Tab. 3.
 • 2. Josef, född 1788. Kommendörkapten. Död 1853 Se Tab. 4.
 • 2. Augusta Vilhelmina, född 1792-09-02 i Stockholm, död 1866-12-08 i Jyväskylä socken, i Vasa län. Gift 1820-06-04 i Vasa med häradshövdingen i Rautalampi domsaga i Finland, hovrättsrådet Herman Bernt Westzynthius, född 1788-04-10 i Idensalmi socken, död 1861-03-01 på Lassila fänriksboställe i Rautalampi socken, [Wä].

TAB 3

Axel Love (son av Axel Adam, Tab. 2), född 1787-05-22. Fänrik vid Nylands regemente 1788-08-23. Kadett vid Karlberg 1800-06-12. Avgången 1805-07-24. Var 1807-07-24–1807-10-04 kommenderad till Pommern under då pågående krig. Tjänstgjorde 1808 på Sveaborg. Gick efter denna fästnings kapitulation i rysk tjänst. Bevistade fälttåget mot Frankrike 1812 i Ryssland och 1813 i Tyskland. RRS:tV1O4kl m ros. Var 1817 lärare vid topografiska kåren på Haapaniemi. Överste vid ryska generalstaben. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-06 under nr 15 bland friherrar. RRS:tGO4kl 1831-12-28. Placerad på armén 1832-04-22. Avsked 1834-08-09. Död 1846-10-03 i S:t Petersburg. Gift 1829-06-21 i Ismail i Bessarabien med Maria Teresia Poltervtseff, född 1806-05-20 på Korfu.

Barn:

 • Josef, född 1830-08-14. Fänrik vid 13. (ryska) skarpskyttebatal jonen. Underlöjtnant därst. 1858-05-17 med tur från 1856-07-26. Löjtnant 1859-04-27. Transp. till litauiska infanteriregementet 1860-01-04. Stabskapten. Kaptens avsked 1863-11-20. Åter i tjänst som stabskapten vid Petrosavodska guvernementsbataljonen 1867-11-22. Kapten 1875-07-15. Avförd ur rullorna såsom död 1876-03-29.
 • Elisabet, född 1832-09-09.

TAB 4

Josef (son av Axel Adam, Tab. 2), född 1788-06-22. Kadett vid Karlberg 1800-06-12. Utexamen 1807-04-02. Underlöjtnant vid örlogsflottan s. å. 10/4. Löjtnant därst. 1809-06-29. GMtf 1813. Kapten 1820-03-30. Major 1823-07-04 RSO 1827-07-04. Chef för matroskompaniet i Karlskrona. Kommendörkapten vid flottan 1833-04-27. Död 1853-09-12 i Stockholm i kolera. Gift 1824-09-16 i Karlskrona med stiftsjungfrun, grevinnan Sofia Gustava Cronhielm af Flosta, född 1808-11-10 i nämnda stad, död 1871-11-30 i Stockholm, dotter av kabinettskammarherren, greve Lars Fredrik Cronhielm af Flosta, och hans 1:a fru friherrinnan Catharina Carolina Constantia Fleetwood.

Barn:

 • Axel Ludvig, född 1827-04-01 och död s. å. 5/6 i Karlskrona.
 • Lars Gustaf Vilhelm, född 1828-06-10 och död 1832-03-17 i Karlskrona.
 • Per Bernhard Josef, född 1829-04-18 i Karlskrona. Extra kadett i Karlskrona. Död ogift 1852-03-22 av gula febern i Rio de Janeiro.
 • Josefina Lovisa, född 1832-10-01 och död s. å. 29/10 i Karlskrona.
 • Ludvig Josef Teodor, född 1833-12-22 och död 1834-01-29 i Karlskrona.
 • Ernst Fredrik, född 1837. Kammarskrivare. Död 1881. Se Tab. 5.

TAB 5

Ernst Fredrik, (son av Josef, Tab. 4), född 1837-07-12 i Karlskrona. Student i Uppsala 1860. Kameralexamen 1863. Extra ordinarie kammarskrivare i krigskollegium 1863-10-13. Extra ordinarie kammarskrivare i telegrafstyrelsen 1868. Extra ordinarie kanslist i arméförvaltningen s. å. Kammarskrivare i telegrafstyrelsen 1872. Död 1881-09-20 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholms län. Gift 1881-03-28 i Stockholms län med Augusta Pettersson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1898-01-11 med linjemästaren vid telegrafverket Per Pehrsson, född 1857), född 1858-11-03 i Jönköping, död 1926, dotter av lantbrukaren Johan Pettersson och Johanna Christina Hasselqvist.

Barn:

 • Ernst Bernhard, född 1876-10-08 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm. Kontorist i nämnda stad sedan 1895. Mäklare. Död där 1926-01-23 i Gustaf Vasa förs. ]]. Gift 1906-12-22 i Stockholm med Elin Maria Ericsen, född 1872-07-05 i Stockholm, död 1951-03-06 (Gustaf Vasa förs. Stockholms län ]]. Med henne utslocknade denna frih. ätt Hierta på kvinnolinjen. Dotter av tjänstemannen i hälsovårdsnämnden Erik Ericsen och Johanna Johnson.

TAB 6

Carl Anton (son av Lars Hierta, friherre Hierta, Tab. 1), född 1755-07-21 Ymsjöholm. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1767. Korpral därst. 1771-01-01. Kornett 1774-06-06. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1775-09-05. Löjtnant därst. 1777-09-23. Livdrabant 1780-02-02. Kapten vid dalfrikåren 1789. Avsked 1791-04-24. Död 1824-10-18 Ågården. Gift 1789 med Maria Sofia Pistolekors, född 1763-11-28, död 1826-07-08 på Stöpafors bruk i Västra Sunds socken, Värmlands län, dotter av kaptenen Adam Pistolekors, och hans 2:a fru Emerentia Erasmi.

Barn:

 • Emerentia, född 1790-10-10 på Jonsbols bruk i Visnums socken, Värmlands län, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Död ogift 1841-08-07.
 • Sofia Lovisa, född 1791-12-02. Stiftsjungfru. Död före 1876. Gift 1821-11-20 med brukspatronen Gustaf Adolf Sandelin, född 1783-03-05, död efter 1841.
 • Carolina Charlotta Alexievna, född 1793-04-17. Stiftsjungfru. Död ogift 1857-11-28 Laggargården
 • Maria Antoinetta, född 1794-06-03. Stiftsjungfru. Död 1884-03-21 i Svardsjö socken Kopparbergs län. Gift 1811-11-27 på Jonsbol med kaptenen Göran Gustaf Uggla, född 1785, död 1825.
 • Carl Axel, född 1796-11-13, död 1797-02-23.
 • Carl Johan, född 1801-12-29. Sergeant vid Värmlands fältjägarregemente 1815-09-20. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1822-04-30. Avsked 1830-04-22. Bokhållare vid järnvägsbyggnadsstaten. Död ogift 1868-04-05 i Malmö.

TAB 7

Conrad Vilhelm (son av Lars Hierta, friherre Hierta, Tab. 1), född 1763-04-12 Ymsjöholm. Volontär 1766. Sergeant vid Bohusläns dragonregemente 1776-09-02. Fänrik vid Savolaks fotjägarkår 1781-08-20. Livdrabant 1787-01-17. Löjtnant i armén 1796-03-07. Löjtnant vid adelsfanan. Avsked från livdrabantkåren 1805-03-27. Död 1807-01-18 i Stockholm. Gift där 1801-06-02 med Louisa Margareta Clementeoff, född 1775-09-08, död 1852-06-04 på Rantala3 i Kumo socken, i Åbo och Björneborgs län, dotter av löjtnanten Magnus Fredrik Clementeoff, och Christina Maria Heinricia.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm, född 1802. Kapten. Död 1853. Se Tab. 8.
 • Lovisa Vilhelmina, född 1803-10-16 på Betsö i österåkers socken, Stockholms län, död 1806-05-20.
 • Maria Sofia Vilhelmina, född 1807, död 1808-01-25 i Stockholm, 7 mån. gammal.

TAB 8

Gustaf Vilhelm (son av Conrad Vilhelm, Tab. 7). född 1802-02-13 i Stockholm. Kadett på Haapaniemi 1815-07-26. Avgick utan avslutad kurs 1819-02-01. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-06 under nr 15 bland friherrar. Fänrik vid 45. (ryska) jägarregementet. Underlöjtnant därst. Avsked. Underlöjtnant vid allm. fängelseinrättningen på Sveaborg 1831-08-09. Löjtnant därst. 1836-05-18. Transp. till 12. finska linjebataljonen 1837-07-12. Platsadjutant på Sveaborg med placering på arméinfanteriet 1840-09-05. Transp. till furst Volkonskijs infanteriregemente 1844, till 7. finska linjebataljonen s. å. 18/3 och till 10. bataljonen av sistnämnda trupper 1845-06-04. Stabskaptens avsked 1846-02-17. Död 1853-07-12 i Närpes socken, under en resa. Gift 1:o 1827-02-13 i nämnda socken, med Aurora Ulrika Wänman, född där 1809-06-07, död 1837-01-08 på Sveaborg, dotter av kapellanen i Närpes Carl Vilhelm Wänman och Maria Elisabet Holstius. Gift 2:o 1837-08-20 med Eva Carolina Lovisa Weissmann von Weissenstein, född 1805-02-11, död 1868-10-19 i Kumo socken, dotter av majoren Adam Gustaf Weissmann von Weissenstein och Christina Lovisa Finheim.

Barn:

 • 1. Axel Vilhelm, född 1828-01-07 kadett i Fredrikshamn 1840-07-23. Kornett vid storfursten Mikael Paulovitjs kyrassiärregemente 1848-06-25. Transp. till storfurstinnan Alexandra Jesefovnas kyrassiärregemente. Avsked 1851-09-11. Reste 1852 till England och vidare till Amerika samt har därefter icke avhörts.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1829-06-07. Port d'epéefänrik vid finska grenadjärskarpskyttebataljonen. Fänrik vid 6. finska linjebataljonen 1849-08-04. Transp. till 4. finska linjebataljonen 1850-08-23. Underlöjtnant därst. 1853-05-29. Transp, till ärkehertig Frans Carls av Österrike grenadjärregemente 1854-03-06. Löjtnant därst. s. å. 3/12. Transp, till 5:e, S:t Michels, finska indelta skarpskyttebataljon s. å. 27/12 och till 6. reservbataljonen av Jekaterinoslavska livgrenadjärregementet 1855-11-19. Stabskaptens avsked 1856-12-24. Blev 1868-03-02 av Tammela sns häradsrätt dömd till fängelse samt förlustig de adliga rättigheterna.
 • 1. Julia Maria Clementina, född 1831-01-26, död barn. 1. Conrad Osvald, född 1832-08-25 på Sveaborg. Student i Helsingfors 1854-02-07. Postkonduktör 1861-08-23. Förstmästare i Muonio revir av Kemi inspektionsdistrikt 1865-05-23. Transp. till Perho revir av Vasa västra inspektionsdistrikt 1874-08-06 och till Kankaanpää revir av Åbo och Tavastehus läns inspektionsdistrikt 1888-02-15. Död ogift 1897-02-17 i Kankaanpää kyrkoby.
 • 1. August Eugen, född 1833. Löjtnant. Död 1906. Se Tab. 9.
 • 2. Frans Oskar, född 1838-08-24 på Sveaborg, död 1852-07-15.
 • 2. Ivar Styrbjörn, född 1839-11-04 på Sveaborg. Kadett i Fredrikshamn 1852. Avgick utan avslutad kurs 1861-10-03. Fänrik i rysk tjänst. Underlöjtnant. Löjtnant. Död ogift 1873-03-03 i S:t Petersburg.
 • 2. Edvard Fritiof, född 1841. Överste. Död 1882. Se Tab. 10.
 • 2. Alexander, född 1842-06-01 på Sveaborg. Elev vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Midshipman vid ryska flottan 1865-07-14. Löjtnant. Död ogift 1868 i okt. i Baku.

TAB 9

August Eugen (son av Gustaf Vilhelm, Tab. 8), född 1833-10-08 på Sveaborg. Kadett vid Alexandrovska kadettkåren i Brest. Fänrik vid Jekaterinoslavska, kejsarens, livgrenadjärregemente 1855-06-23. Transp. till nämnda reg:s 5:e reservbataljon s. å. 10/7. Underlöjtnant därst. 1857-06-19. Löjtnants avsked 1859-12-12. Död 1906-09-10. Gift med Ludmila Nikitin, död 1893.

Barn:

 • Maria, född 1858-04-18. Gift med doktor Eugen Raikoff, född
 • Moza, född 1859-10-07 på godset Petrokovo. Gift 1:o med civilingenjören N. N. von Eliz, från vilken hon blev skild. Gift 2:o 1896-01-05 i Stockholm med grosshandlaren Algot Levin Christenson, född 1860-03-07 i Yllestads socken, Skaraborgs län.
 • Julia, född 1862-02-04. Gift 1882 med järnvägsingenjören Ivan Michailovitj Rossin.
 • Catharina, född 1864-04-23. Målarinna.
 • Eugen, född 1868, död 1877.
 • Sofie, född 1873. Gift 1894 med doktor Ivan Ivanovitj Zaharov.

TAB 10

Edvard Fritiof (son av Gustaf Vilhelm. Tab. 8), född 1841-01-23 på Sveaborg. Kadett vid Paulovska kadettkåren i S:t Petersburg 1851 i mars. Underlöjtnant vid 2:a reservskarpskyttebataljonen 1861-06-28. Bevistade polska upprorets kuvande 1863 och 1864 samt erhöll den till minne härav instiftade medaljen. Löjtnant 1864-05-21. Transp. till 10. skarpskyttebataljonen 1865-01-04 och till livgardets litauiska regemente med underlöjtnants grad s. å. 5/2. Löjtnant därst. 1868-04-12. Stabskapten 1871-04-09. Kapten 1876-04-16. Bevistade turkiska fälttåget 1877–1878. Överste 1878-09-11. RBS:tAO3kl m sv o ros s. å. 16/10. RRS:tStO2kl m sv o ros s. å. 28/11 och S:tV1O4kl m sv o ros s. å. 17/12. Erhöll jämväl den till minne av kriget stiftade medaljen. RRS:tAO2kl 1881-09-11. Död 1882-07-25 och begraven i S:t Petersburg. Gift 1871-08-11 i Orel med Eudokia Emmaysky, född 1853-12-03, dotter av kollegiirädet Vladimir Emmaysky och Maria Susloff.

Barn:

 • Maria, född 1872-07-20 i Warschau, liksom syskonen.
 • Sofia, född tvilling 1873-09-02.
 • Vera, född tvilling 1873-09-02. Gift 1895-08-04 i Tsarskoje Selo med byråchefsadjointen i finansministeriet i Ryssland, statsrådet Vladimir Nikolajevitj Pontilovski, född 1865.
 • Vladimir, född 1875-10-25. Elev vid teknologiska institutet i S:t Petersburg. Utexamen som ingenjörteknolog. Kandidat till klassvärdighet vid ministeriet för kejserl. hovet och apanagerna 1907-02-05. T. f. sekreterare vid huvudstyrelsen i Nertsjinska distriktet, underlydande nämnda ministerium 1914-03-26. Avsked s. å. 31/5.
 • Nona, född 1877-02-14. Gift 1900-01-22 i S:t Petersburg med ärftliga adelsmannen, tjänstemannen för särskilda uppdrag vid inrikesministeriet i Ryssland, statsrådet Nikolai Alexandrovitj Losjkeit.
 • Georg, född 1878-02-19. Kadett vid Jaroslavska kadettkåren. Underfänrik vid 170. Molodetjnenska infanteriregementet. Underlöjtnant därst. 1901-08-23 med tur från 1900-08-22. Transp. till 6:e Sibirisk-Jeniseiska infanteriregementet 1904-12-08. Löjtnant 1905-12-17 med tur från 1904-08-22. Transp. till 170. Molodetjnenska infanteriregementet 1906-09-29. Placerad på arméintanteriets depot 1907-05-13. Ånyo i tjänst. Anställd vid 199. Swirska reservinfanteriregementet 1909-01-05. Död s. å. och avförd ur rullorna s. å. 2/2. Gift 1904-02-12 med Ljubov Jekimov, född 1883, dotter till ärftliga hedersborgaren Ivan Jekimov.
 • Alexander, född 1879-09-13. Elev vid 2. kadettkåren i S:t Petersburg. Junkare vid ryska marinen. Midshipman 1901-08-20. RPrKrO4kl 1902-08-25. Bevistade kriget mot Japan 1904. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet s. å. 13/7. RRS:tStO3kl m sv o ros s. å. 10/10. Löjtnant s. d. med tur från 1904-08-14. Erhöll jämväl den till minne av kriget stiftade medaljen. Placerad på marinens depot 1906-02-12. Lantdistriktschef för 5. distriktet av Kologriwska häradet i guvernementet Kostroma 1911-03-20. Titulärråds grad 1914-05-23 med tur från 1904-10-10. RRS:tAO3kl 1914-12-19. Var under världskriget 1914 och följande år inkallad i krigstjänst. Gift 1910-06-24 på godset Milet i guvernementet Moskva med Catharina Morgoli: inspektris för barnasylen i byn Volovtsovo i Kologrivska häradet 1911-06-20. Dotter av geheimerådet Alexander Morgoli och Sofia Wolkov.
 • Nikolai, född 1882-04-28. Anställd vid rikskontrollörens i Ryssland departementskansli. Avsked 1907-11-29.

TAB 11

Carl Hierta, friherre Hierta (son av Lars Hierta, se adl. ätten Hierta nr 121, Tab. 14), till Lagmansholm i Fullestads socken, Älvsborgs län. Född 1719-01-02 Moholm. Volontär vid Adlerfelts regemente 1737 i okt. Furir vid samma, sedermera von Willebrands regemente 1739 i juni. Fänrik därst. 1740-07-10. Löjtnant vid samma, då Rutensparres regemente 1744-01-05. Kapten vid Älvsborgs regemente 1745-05-13. Major därst. 1749-03-21. RSO 1751-12-04. Överstelöjtnants fullm. med tur från 1759-10-23. Överstes fullm. 1761-08-03. Överste för Jämtlands regemente 1766-04-22 och för dalregementet 1768-09-12. Friherre 1771-02-12 jämte sin broder Lars (introd. 1772 under nr 250). KSO s. å. 30/11. Generalmajor i armén 1773-03-22. Avsked från regementet 1777-11-26. Generallöjtnant 1778-12-27. KmstkSO 1781-11-26. General en chef 1788 emot de från Norge infallande danskarna. Avsked 1789-09-14. Död 1793-12-06 på Lagmansholm. 'Han blev fången vid Willmanstrand i Finland 1741 och vid Pasewalk i Pommern 1760, vid vilket senare tillfälle han förhöll sig ut- märkt tappert'. Gift 1:o 1746-12-26 med sin broders svägerska, friherrinnan Fredrika Johanna Rosenhane, född 1725-10-10,. död 1753-06-12, dotter av generalmajoren friherre Göran Gustaf Rosenhane, och hans 1:a fru, friherrinnan Edla Brita Banér. Gift 2:o 1756-11-04 med Maria Charlotta Plomgren, adlad von Plomgren. född 1735-04-14, död 1793-01-19 på Lagmansholm, dotter av kommerserådet Tomas Plomgren och Brita Christina Funck.

Barn:

 • 1. Charlotta Eleonora, född 1747-09-26, död 1778-12-16 på Högbo bruk i Högbo socken, Gävleborgs län. Gift 1771-01-06 på överstebostället Näs kungsgård i Husby socken, Kopparbergs län med sin farfars sysslings son, kammarherren Hans Hierta, i hans 2:a gifte, född 1728, död 1779.
 • 1. Edla Emerentia, född 1749-09-18, död 1804-05-02 på Stora Foxerna i Äggby socken, Skaraborgs län. Gift 1779-02-12 på Lagmansholm med kammarherren Carl Fredrik Reuterhielm, född 1752, död 1830.
 • 1. Göran Gustaf, född 1750-09-13. Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1757 i juni. Sergeant därst. 1762-05-26. Fänrik 1766-12-19. Fänrik vid Jämtlands dragonregemente 1768-12-10. Löjtnant därst. 1769-04-04. Kapten 1773-06-22. Sekundmajor s. å. 15/12. Premiärmajor 1775-03-22. Överstelöjtnant i armén 1792-05-09. Överste för Jämtlands dragonregemente s. å. 11/5. RSO 1794 i nov. Avsked 1802-04-16. Död ogift 1817-05-20 på sin egendom Maland i Sköns socken, (Västranorrl.).
 • 1. Carl Otto, född 1751-12-03, död 1752-03-15.
 • 2. Carl, född 1757-10-25 på Lagmansholm. Kom i tjänst 1768. Volontär vid dalregementet 1769. Rustmästare därst. 1770-09-22. Förare 1772-03-15. Fänrik 1774-11-30. Transp. till Hälsinge regemente 1776-02-28. Gick i fransk tjänst 1778. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1779-07-22. Remitterad i utrikes tjänst 1783. Kapten vid dalregementet 1784-10-18. RSO 1790-05-02. Transp. till Kalmar regemente s. å. 15/12. Kavaljer hos hertiginnan av Södermanland 1791. Major vid Jämtlands dragonregemente 1792-06-13. Major vid Västgötadals regemente 1793-04-15. Överstelöjtnant därst. 1796-03-29 samt vid Åbo läns regemente s. å. 26/10 och vid Stedingkska regementet s. å. 28/10. Död ogift 1797-11-22 i Köpenhamn. 'Bevistade som underlöjtnant vid Royal Suédois belägringen och intagandet av S:t Philippe samt belägringen av Gibraltar. Deltog jämväl i kriget i Finland 1788–1790.'
 • 2. Brita Maria, född 1760-03-09 på Lagmansholm, död 1824-03-10. Gift 1794-11-18 på Gåsevad med översten Johan Lorentz Rutensparre, född 1752, död 1828.
 • 2. Lars, född 1762-10-18 på Lagmansholm. Volontär vid dalregementet 1771-03-06. Rustmästare därst. 1773-02-19. Förare 1776-06-30. Fänrik s. å. 12/10. Adjutant 1779-11-16. Gick 1782 i fransk tjänst. Löjtnant vid förutn. regemente 1787-03-17. Stabsadjutant hos sin fader 1788. Kapten i armén 1789-06-17. Regementskvartermästare vid Södermanlands regemente 1790-12-15. Kavaljer hos hertigen av Östergötland 1792. Major vid sistnämnda regemente 1795-06-29. Sekundmajor därst. 1796-06-01. Överstelöjtnant vid Åbo läns regemente s. å. 26/10. Överstelöjtnant vid Västgötadals regemente s. å. och dag. RSO 1797-11-01. Överste i armén 1809-06-29. Vice landshövding i Göteborgs och Bohus län s. å. 5/7 samt i Älvsborgs län 1810-12-20. Konstit. 1814-08-01. Konf. med generalmajors karaktär s. å. 4/10. Landshövding i Jönköpings län 1815-12-19. KNO 1816-04-29. Avsked från landshövdingämbetet 1835-04-11. Död ogift s. å. 6/11 i Jönköping.
 • 2. Fredrik, född 1764. Major. Död 1827. Se Tab. 12.
 • 2. Fredrika Johanna, född 1765-05-04. Stiftsjungfru. Död 1835-10-03, Råsta. Gift 1793-04-20 på Lagmansholm med överstelöjtnanten och fälttygmästaren, RSO, Hans Jakob Chierlin, född 1745-05-13 på Östra Eldslösa i Mjölby socken, Östergötlands län4, död 1825-01-04 på Råsta.4
 • 2. Ulrika, född 1768-03-31, död 1851-03-11 i Jönköping. Gift 1791-12-25 på Lagmansholm med överstelöjtnanten Johan Isak Cedercrona, född 1750, död 1800.
 • 2. Hans (Järta), född 1774. Landshövding. Död 1847. Se Tab. 13.

TAB 12

Fredrik (son av Carl Hierta, friherre Hierta, Tab. 11), född 1764-03-18 Lagmansholm s socken, Älvsborgs län. Volontär vid dalregementet 1774. Rustmästare därst. 1776-06-29. Stabsfänrik 1777-04-30. Fänrik vid livgardet 1782-05-15. RSO 1790-06-16. Löjtnant s. å. 28/10. Kapten vid drottningens livregemente 1791-06-16. Sekundmajor därst. 1792-12-18. Avsked 1795-09-13. KVO 1826-05-11. Död 1827-02-22 i Stockholm och begraven i Åtvids kyrka Östergötlands län. Han bevistade finska kriget 1788–1790. Blev fången 1790-07-03 på galären Uppsala och hemkom ur fångenskapen i Ryssland s. å. 1. Gift 1797-06-13 på Lyckås i Skärstads socken, Jönköpings län med stiftsjungfrun, friherrinnan Catharina Charlotta Ulrika Adelswärd, född 1780-06-09 i Norrköping, död 1829-06-22 i Stockholm och begraven i Åtvids kyrka, dotter av översten, friherre Erik Göran Adelswärd, och hans 1:a fru, grevinnan Eva Helena von Fersen.

Barn:

 • Carl Göran, född 1798-12-09. Fanjunkare vid Svea livgarde 1814-12-20. Fänrik därst. 1816-03-26. Löjtnant 1821-11-05. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1822-06-15. Kaptens avsked 1828-06-14. Död barnlös 1839-11-09 Kåveryd. Gift 1887-07-10 i Jönköping med Sofia Lovisa Kugelberg, född 1805-12-16 i nämnda stad, död 1864-08-27 på Kåveryd, dotter av direktören vid Ostindiska kompaniet Johan Niklas Kugelberg och hans 2:a fru Vilhelmina Gyllenskepp.
 • Fredrik Johan, född 1801-03-09 och död s. å. 8/5 Tvetaberg .
 • Eva Charlotta, född 1802-08-19 på Tvetaberg, död 1871-01-08 Harphus. Gift med kaptenen, före detta löjtnanten vid Värmlands fältjägarregemente Adolf Otto Hacksell, född 1800-02-19 i Fogdö socken, Södermanlands län, död 1885-01-09 på Harphus.
 • Fredrik Lars, född 1803-08-08 på Tvetaberg. Student i Uppsala 1815. Kansliexamen. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet. Död ogift 1824-03-26 i Stockholm och begraven i Åtvids kyrka Östergötlands län.
 • Augusta Fredrika, född 1805-04-10 på Tvetaberg, död 1859-06-02 Strömsnäs. Gift 1833-10-06 med kaptenen vid Värmlands regemente Emanuel Örtendal, född 1802-04-26, död 1852-09-05 på Strömsnäs.
 • Hans Edvard, född 1809-08-03 på Tvetaberg. Länsnotarie i Jönköpings län. Död barnlös 1840-04-11 i Jönköping. Gift där 1835-12-29 med Ulrika Eufrosyne Löwenadler, född 1808-08-25 i nämnda stad, död 1889-04-03 Skälnäs, dotter av lagmannen Lars Löwenadler, av en tysk riksadlig ätt, och hans 1:a fru Christina Lovisa Pauli.

Den numera ofrälse grenen som kallar sig Järta

TAB 13

Hans Hierta, sedermera Järta (son av Carl Hierta, friherre Hierta, Tab: 11), född 1774-02-11 på överstebostället Näs kungsgård i Husby socken, Kopparbergs län. Volontär vid dalregementet 1777. Sergeant därst. s. å. 22/12. Fänrik i regementet 1779-11-16. Fänrik vid regementet 1787-12-06. Student i Uppsala s. å. Avlade där jur. examen. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet 1791-02-08. Tillika extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1792-01-10 och i utrikesexpeditionen s. å. 19/6. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen s. å. 8/9. Protokollssekreterare i justitierevisionsexpeditionen 1796-03-07. Adjungerad ledamot av Svea hovrätt s. å. Slöt sig vid riksdagen i Norrköping 1800 till oppositionspartiet och avsade sig därunder adelskapet s. å. 29/5, varigenom protokollssekreterarfullmakten förklarades förverkad, och förklarades han genom k. brev till riddarhusdirektionen s. å. 14/8 adligt stånd, namn och sköldemärke förlustig. Antog namnet Järta s. å. 23/9. Sekreterare i Stockholms stads brandförsäkringskontor 1805–1809. Privatjurist i Stockholm 1809. Sekreterare i konstitutionsutskottet vid 1809 års riksdag och utarbetade därunder Sveriges ännu gällande grundlagar. Statssekreterare för handels- och finansexpeditionen s. å. 12/6–1811-03-18. RNO 1809-07-03. Landshövding i Kopparbergs län 1812-11-19. LLA s. å. 3/12. KNO 1815-08-12. T. f. statssekreterare vid handels- och finansexpeditionerna 1815-10-03–1816-03-13. En av de aderton i Svenska akademien 1819-04-01. Avsked från landshövdingämbetet 1822-03-26. LVA 1828-02-20. HLVS s. å. HLVHA 1832-05-02. LSkS s. å. 28/12. Ledamot av nordiska oidskriftssällskapet i Köpenhamn 1833. T. f. chef för riksarkivet 1837-07-14–1844-12-28. Ledamot av vetenskapssocieteten i Trondhjem 1837. Hedersledamot av finska vetenskapssocieteten 1843-04-03. Död 1847-04-06 i Uppsala och begraven å kyrkogården därst. Framstående politiker och skriftställare. Hans valda skrifter utgåvos 1882–1883 av Hans Forssell, med en av utgivaren författad levnadsteckning. Gift 1:o 1801-10-21 i Stockholm med Maria Charlotta Lewis, född 1775, död 1805-01-09 i Stockholm och begraven å Jakobs kyrkogård därst., dotter av bruksägaren Tomas Lewis och Ulrika Benedikta Gahn. Gift 2:o 1806-10-19 med Fredrika Christina Hochschild, född 1783-11-07 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm, död 1839-04-13, dotter av expeditionssekreteraren Rutger Fredrik Hochschild och Johanna Gustava Rehn samt syster till ministern Carl Hochschild, adlad och friherre Hochschild.

Barn:

 • 1. Carl Tomas (Järta), född 1802. Professor. Död 1841 Se Tab. 14.
 • 1. Hans (Järta), född 1804-11-04 i Stockholm. Student i Uppsala 1818. Kansliexamen därst. 1824. Extra ordinarie kanslist i handels- och finansexpeditionen. Död 1825-03-19 i Uppsala och begraven på kyrkogården därst.
 • 2. Fredrik Rutger (Järta), född 1808-01-27 i Stockholm. Student i Uppsala 1824. Jur. filosofie kandidat 1827. Jur. kandidat 1830. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 1/3. Extra ordinarie notarie därst. 1831-09-29. Vice notarie 1835-12-11. Extra ordinarie fiskal 1836-05-17. Konstit. sekreterare i sjöförsäkringsöverrätten 1837. Fiskal i Svea hovrätt 1838-10-09. Adjungerad ledamot 1839-10-05. Assessor 1841-04-27. Sekreterare i nämnda överrätt 1846. Kanslerssekreterare 1846–1849 i febr. Ledamot av sjöförsäkringsöverrätten 1850-01-15. Hovrättsråd 1852-01-05. RNO 1854-12-18. Avsked 1863. Död ogift 1882-08-02 i Alingsås och där begraven Han ägde hus i Stockholm och Alingsås.
 • 2. Carl August (Järta), född 1810-10-02 i Stockholm. Student i Uppsala 1826. Kansliexamen 1830 och hovrättsexamen 1832. Attaché i Haag 1838-02-14. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1839-07-27. Legationssekreterare i Berlin 1841-06-29. T. f. legationssekreterare i Paris s. d. T. f. chargé d'affaires i Wien 1842. Legationssekreterare i London 1846-08-12. T. f. förste sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1847-12-30. Chargé d'affaires i Wien och München 1850-04-22. Återkallad 1852-03-04. KBajMichO s. å. Chargé d'affaires i Paris 1853. RNO 1854-04-28. Chargé d'affaires i Bryssel 1856-07-29. Ministerresident i Nassau 1857-01-16 och i Bryssel s. å. 23/10. KNassAdO 1kl s. å. Envoyé i Berlin, Dresden och Mecklenburg 1858-12-16. KBelgLeopO 1859-01-03. KNO s. d. StkSachErnstO. KmstkNO 1864-01-27. Död ogift 1865-01-13 i Berlin och där begraven.

TAB 14

Carl Tomas Järta (son av Hans Hierta, sedermera Järta, Tab. 13), född 1802-09-08 i Stockholm. Student i Uppsala 1818. Fil, mag. 1827. Lektor i historia vid gymnasiet i Västerås 1825. Skytteansk professor vid universitetet i Uppsala 1839. Död 1841-11-08 i Uppsala och begraven å kyrkogården därst. Bland hans skrifter märkas: Försök att utreda orsakerna till drottning Christinas afsägelse af svenska kronan, samt Äreminne öfver konungarne Gustaf II Adolf och Carl X Gustaf, båda prisbelönta av svenska akademien. Gift 1833-11-26 med Sofia Albertina. Enebom i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1818-11-29 Rankhyttan, med översten Vilhelm Gustaf Kuylenstierna, född 1784, död 1830), född 1800, död 1839-01-19 i Uppsala och där begraven, dotter av grosshandlaren Gustaf Enebom och Anna Margareta Åberg.

Barn:

 • Hans Gustaf (Järta), född 1836. Kapten. Död 1895. Se Tab. 15.
 • Carl Fredrik (Järta), född 1838-06-30 i Västerås. Student i Uppsala 1856-05-17. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1859-10-12. Död ogift 1866-03-05 i Stockholm.

TAB 15

Hans Gustaf Järta (son av Carl Tomas Järta, Tab. 16), född 1836-12-23 i Västerås. Student i Uppsala 1855-09-11. Furir vid 2. livgardet s. å. 1/10. Officersexamen 1857-05-11. Underlöjtnant vid nämnda garde s. å. 29/9. Löjtnant därst. 1861-01-29. Avsked 1868-07-29. Kapten i armén 1870-02-25. RSO 1878-11-30. Avförd ur rullorna 1892-11-28. Död 1895-03-17 i Falun och begraven i familjegraven på Stora Kopparbergs kyrkogård därst. Gift 1868-09-01 Samuelsdal Kopparbergs län med Maria Fredrika Hellberg, född 1844-01-12 Holm Tuna socken, Kopparbergs län, död 1873-10-12 på Samuelsdal och begraven i familjegraven på Stora Kopparbergs kyrkogård, dotter av kaptenen Carl Gustaf Hellberg och Maria Alin.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1869-10-24 på Samuelsdal. liksom systrarna. Mogenhetsexamen i Falun 1888-06-01. Volontär vid dalregementet s. å. Avsked 1890. Åter i tjänst som sergeant därst. 1893. Reservofficersexamen s. å. Reservunderlöjtnant s. å. 8/12. Avsked 1896-03-28. Anställd hos livförsäkringsbolaget Valand sedan 1901-12-01. Ägde Bergsgården vid Falun 1896–1901. Gift 1896-01-28 i Stockholm med Cecilia Grahn född 1871-09-24 i nämnda stad, dotter av skräddarmästaren Johan Gustaf Grahn och Carolina Rundbom.
 • Maria Sofia, född 1871-09-19, död 1873-08-20 på Samuelsdal och begraven i familjegraven på Stora Kopparbergs kyrkogård.
 • Maria Augusta, född 1873-10-12, död 1923-01-23 i Stockholm och begraven i familjegraven på Uppsala kyrkogård. Gift 1895-07-17 på Samuelsdal med majoren Carl Vilhelm Alexis Hammarskjöld, född 1860, död 1924.

Källor

1 KrAB. 2 Öä. IX s. 295. 3 Wä. 4 Svenska släkter h. 2 (1912). 5 Lns.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: