:

Von Platen nr 313

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna von Platen nr 2128 och 313

Natural. 1778-10-23, introd. s. å. Friherrlig 1797-11-01, introd. 1798. Adliga ätterna nr 2128 föra ävenledes sex rosor, varannan silver och varannan svart, över hjälmbindeln.


TAB 1

Filip Julius Bernhard von Platen (översiktstab. 2), natural. och friherre von Platen (son av Christoffer Ernst von Platen, se adl. och friherrl. ätterna von Platen nr 1922 och von Platen nr 364, Tab. 2), till Dornhof på Rugen. Född där 1732-03-14. Volontär vid drottningens livregemente 1746-08-16. Förare vid generalmajoren von Schwerins regemente i svensk tjänst 1748-06-22. Sergeant därst. s. å. 31/12. Sergeant vid drottningens livregemente 1749-08-05. Fänrik därst. s. å. 24/10. Löjtnant 1752-12-14. Ryttmästare för en skvadron husarer, som han själv upprättade 1758-03-03. Sekundmajor vid blå husarregementet s. å. 23/4. RSO 1760-04-28. Premiärmajor vid gula husarregementet 1762-06-23. Överstelöjtnant vid gröna (Bohusläns) dragonregementet 1767-02-17. Överstelöjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1768-12-10. Överste för detsamma 1772-08-17. Generalmajor 1776-10-16. Natural. svensk adelsman 1778-10-23 (introd. s. å. under nr 2128). KSO 1778-12-27 vid drottning Sofia Magdalenas kyrkotagning samt uppflyttad i d. v. riddarklassen under nr 2128. Kmstk SO 1786-11-27. Generallöjtnant 1788-08-23. RmstkSO 1789-09-21. RoKav KMO 1790-11-22, därtill dubbad 1791-04-28. General av kavalleriet 1795-11-02. Generalguvernör i Pommern samt kansler för Greifswalds universitet 1796-04-20. En av rikets herrar s. å. 3/5. Friherre 1797-11-01 (introd. 1798 under nr 313). Fältmarskalk 1799-11-16. Avsked från generalguvernörsämbetet 1800-02-13. Död 1805-04-13 på Dornhof och begraven s. å. 26/6 i S:t Mariakyrkan i Stralsund. 'Han gjorde 1757 med k. tillstånd fälttåget vid preussiska armén i Böhmen och deltog i slaget vid Prag, där han blev blesserad, samt i reträtten därifrån. Bevistade pommerska kriget 1758–1762 och blesserades därunder ånyo 1760 i träffningen vid Löcknitz. Deltog även 1788–1790 under konung Gustaf III i finska kriget, och var med i många blodiga drabbningar, varvid han alltid ådagalade ett oförskräckt mod, militärisk kunskap samt trohet och nit för konung och fosterland, varom konungen själv vid fredens firande å Värälä malm gav honom det mest hedrande vittnesbörd. Behöll vid naturaliserandet och likaså vid upphöjelsen i friherrligt stånd sitt gamla ättevapen allenast med tillagt valspråk: Tout au devoir å en silverbiljett. Erhöll genom överenskommelse med sina bröder det gamla familjegodset Dornhof samt förvärvade sig även Gläde och Steurer, vilka han dock, till följd av en rättegång, måste avstå. Var flera gånger deputerad från adeln på Rugen vid d. v. pommerska kommissionen samt vid 1772 års riksdag i Stockholm, då han var pommerska adelns fullmäktig och i sådan egenskap bevistade konung Gustaf III:s kröning samt fick konungens stadfästelse på pommerska lantständernas privilegier.'. Gift 1761-06-10 med Juliana Regina von Ysedom, född 1741 på Udars på Rügen, död 1810-10-12 på Dornhof, dotter av lantrådet Bogislaus von Ysedom och Maria von Sodenstern (Sodenstierna nr 1398).

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1762. Generallöjtnant. Död 1819. Se Tab. 2.
 • Fredrik Vilhelm, född 1763-09-04. Volontär vid norra skånska kavalleriregementet 1776-02-20. Kvartermästare därst. s. å. 20/7. Kornett 1777-10-16. Löjtnant 1784-12-20. Kammarjunkare. Död barnlös 1788-08-15 på Kartsitz på Rügen. Gift där 1788-01-16 med Maria Carolina Sofia von der Lancken i hennes 2:a gifte (gift 1:o på Vorwerk i Pommern med lantrådet Ernst Joakim Moritz von Usedom, död 1783-08-04 på Kartzitz), född 1760-04-04 på Vorwerk, död 1837-01-22 på Kartzitz, dotter av lantrådet på Rügen Julius Christoph von der Lancken och Eva Sofia von Platen.
 • Juliana Maria Lovisa, född 1765-04-07, död 1824-05-07. Gift 1786-11-25 Tomarp s län med översten Erik Peter Stiernsparre, i hans 2:a gifte, född 1730, död 1802.
 • Baltzar Bogislav, greve von Platen, född 1766. Riksståthållare. Död 1829. Se grevliga ätten von Platen nr 126
 • Ernst Christoffer, född 1768-05-27. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1782-03-04. Ridpage. Sköt sig av våda i ena knäet med en pistol vid karusellen på Drottningholm, varav han död 1785-09-02.
 • Charlotta Vilhelmina, född 1779-03-17 på Tomarp, död 1860-03-16 Onsjö. Gift med generalmajoren Erik Henrik Vilhelm Haij, friherre Haij, född 1773, död 1821.

TAB 2

Carl Gustaf (översiktstab. 2, son av Filip Julius Bernhard von Platen, natural. och friherre von Platen, Tab. 1), född 1762-03-14 i Stralsund. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet 1774-04-01. Kornett i armén s. å. 17/9. Sekundadjutant vid regementet 1777-04-23. Löjtnant 1780-04-12. Ryttmästare 1786-09-21. I preussisk tjänst 1787–1788. Stabsadjutant hos fadern vid armén i Finland 1788-08-12. Major i armén och överadjutant 1789-06-08. RSO s. å. 13/6. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1790-08-21. Fördelningsadjutant vid skånska fördelningen 1792-09-25. Överstelöjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1795-07-29 överste i armén 1797-11-01. Chef för en fältbataljon av regementet, som utkommenderades till Pommern 1807. Generaladjutant hos konungen s. å. 11/7. Chef för 2:a kavalleribrigaden i södra armén 1808–1809. KSO 1811-11-25. Generalmajor 1813-01-26. Inspektör för 2. kavalleriinspektionen 1816-06-11. T. f. generalbefälhavare i Skåne 1817. KmstkSO s. å. 7/10. Generallöjtnant i armén 1818-05-05. Död 1819-02-03 på Lövestads överstelöjtnantsboställe i Lövestads socken, Malmöhus län och begraven s. å. 23/3 i Kristianstad. Deltog med utmärkelse i sjutton strider eller träffningar under finska kriget 1788–1790 och kommenderade vid Värälä avantgardet 1789 samt erhöll s. å. på valplatsen vid Uttismalm svärdsorden och blev svårt sårad i striden vid Korhois 1790-08-21. Under kriget i Pommern utmärkte han sig såsom chef för arriärgardet, då han uppehöll och kastade fransmännen tillbaka vid Franckenthors retranchement 1807-07-15 och blev s. d. utnämnd till generaladjutant hos konungen. – Trolovad med Maria Ottiliana Strantze, född 1771-02-21 i Baskemölla i Gladsax socken, Kristianstads län, död 1811-12-05 på Lövestad, dotter av handlanden Hans Henrik Strantze och Botilla Lagerman.

Barn:

 • Carolina Gustava, född 1799-11-14 i Brostorp, död ogift 1874-08-20 i Ängelholm.
 • Gustaf Otto, född 1801. Löjtnant. Död 1824. Se Tab. 3.

TAB 3

Gustaf Otto (översiktstab. 2A, son av Carl Gustaf, Tab. 2), född 1801-04-18 på Lövestads kungsgård. Student i Lund 1813-02-09. Kvartermästare vid skånska karabinjärregementet s. å. 12/5. Fanjunkare 1816. Fänrik vid södra skånska infanteriregementet s. å. 27/4. 2. Regementsadjutant därst. 1817-03-26. 1. Regementsadjutant 1819-10-12. Löjtnant 1823-03-14. Död 1824-08-03 på sin gård Sofielund vid Malmö och begraven på Malmö gamla kyrkogård. Gift 1823-04-21 i Malmö med Lorentia Wiedberg i hennes 1:a gitfe (gift 2:o 1832-09-28 med ryttmästaren vid kronprinsens husarregemente Anders Gabriel Krook, född 1800-01-12, död 1886-10-13), född 1803-11-06 i Malmö, död där 1838-01-02, dotter av handlanden Joakim Bervadt Wiedberg och Teodora Faxe.

Barn:

 • Carl Teodor Ernst, född 1824. Hovstallmästare. Död 1897. Se Tab. 4.
 • Gustaf Otto, född posthumus 1825-02-15 på Sofielund, död 1834-05-14 i Malmö.

TAB 4

Carl Teodor Ernst (översiktstab. 2A, son av Gustaf Otto, Tab. 3), född 1824-03-30 på Sofielund vid Malmö. Kadett vid Karlberg 1837-10-01. Utexaminerad 1843-12-15. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1844-02-02. Löjtnant därst. 1854-08-23. Ryttmästare 1862-09-18. Adjutant hos konungen 1863-06-18. RNS:tOO 1865-06-25. LKrVA 1866-04-25. 2. Major 1868-04-24. RSO s. å. 3/6. Överstelöjtnant s. å. 4/6. Ledamot av stuterikommissionen 1873. RNO 1876-12-01. T. f. chef för Flyinge stuteri 1881-11-04. Överste i armén samt avsked från regementet s. å. 25/11. Avsked ur armén 1885-12-18. Hovstallmästare 1886-12-01. KVO1kl 1892-12-01. Död 1897-09-15 på Flyinge kungsgård och begraven på Hälsingborgs nya kyrkogård. Ägde Gångvad i Össjö socken, Kristianstads län 1849–1855 och Rönneholm vid Malmö 1871–1883. Framstående hippolog. Har av trycket utgivit handledning i hästavel och föluppfödning samt Flyinge stuteris historia. Gift 1850-06-29 Vegeholm s län med Margareta Helena Beata Catharina Sjöcrona, född 1827-07-27 Pilshult, död 1902-11-21 i Hälsingborg, dotter av överjägmästaren Johan Joakim Sjöcrona nr 2273 och Louise Falkman.

Barn:

 • Laura Louise, född 1851-07-07 på Gångvad, död 1920-08-26 på Björsund. Gift 1877-04-18 med fabriksidkaren och bergsingenjören, RNO, RVO m. m., Frans Henrik Kockum, född 1840-07-02 i Malmö, död där 1910-02-18.
 • Anna Maria, född 1853-04-10 på Gångvad, död ogift 1885-04-21 på Flyinge.
 • Carl'' Gustaf, född 1855. Förste hovstallmästare. Död 1937. Se Tab. 5.
 • Johan Alvar, född 1857-05-30 på Oregård i Välinge socken, Malmöhus län, liksom de följande syskonen. Mogenhetsexamen 1877-05-31. Jur. preliminärexamen 1878-10-05. Affärsman 1884–1895. Stationsinspektor vid Konga å Bredåkra–Tingsryd järnväg 1896, vid Arrie å Malmö–Trälleborgs järnväg 1898 och vid Göteborg–Särö järnvägs station i Göteborg 1903. Trafikchef vid sistnämnda järnväg s. å. Verkst. direktör 1906. Avsked 1908-10-31. Död barnlös 1929-05-23 i Malmö (Caroli förs., db). Gift 1884-04-27 i Köpenhamn med Clara Vilhelmina Christiane Svendsen, född 1865-05-31 i Hälsingör. Död 1924-05-01 i Malmö, dotter av skeppsklareraren Axel Harald Svendsen och Emilie Rebecka Barttram.
 • Margareta Cornelia Aronie (Maggie), född 1859-08-12. Död 1951-10-11 i Maria förs., Hälsingborg (db).
 • Helena Beata (Ellen), född 1861-06-08. Död 1947-07-10 i Maria förs., Hälsingborg (db nr 216).
 • Carola Elisabet, född 1864-05-29 i Välinge förs., Malmö. Död 1962-06-07 i Maria förs., Hälsingborg (db).
 • Frans Axel, född 1866-06-30. Mogenhetsexamen 1885-05-27. Volontär vid kronprinsens husarregemente s. å. 30/5. Sergeant 1886-06-09. Elev vid krigsskolan s. å. 19/7. Utexaminerad 1887-10-04. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet s. å. 4/11. Löjtnant därst. 1894-11-02. Ryttmästare 1905-05-05. RSO 1907-11-30. Avsked 1916-06-14. Död 1943-12-20 i Malmö ( S:t Johannes db nr 172).
 • Sigrid Ernestine, född 1868-03-02 i Välinge förs., Malmö. 1934-01-12 tilldelad medaljen i guld av 5:te storleken "För meborgerlig förtjänst".

TAB 5

Carl Gustaf (son av Carl Teodor Ernst, Tab. 4), född 1855-06-30 Vegeholm s län. Volontär vid skånska dragonregementet 1873-02-09. Mogenhetsexamen 1874-05-26. Vice korpral s. å. 11/6. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Officersexamen 1875-09-30. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 12/11. Genomgick franska ridskolan i Saumur 1879–1880. Löjtnant 1882-11-03. Kommenderad till tjänstgöring hos arvfurstarna 1887-02-02. Ordonnansofficer hos hertigen av Närke 1889-12-01. Ryttmästare 1893-02-03. RDDO s. å. 4/2. I tysk tjänst 1894–1895 och deltog därunder i kejsarmanövern vid Stettin. RPrKrO3kl 1896-02-01. Adjutant hos hertigen av Närke 1897-09-15. OILsJmt s. å. 18/9. RSO s. d. Adjutant hos konungen 1902-01-21. Major vid livregementets dragoner s. å. 12/9. Suppleant i krigshovrätten 1903-12-18. Överstelöjtnant vid sistnämnda regemente 1904-12-08. Avsked 1906-08-24. KDDO2gr s. å. 12/9. OIISGbmt 1907-06-06. OffFrHL 1909-01-00. Hovstallmästare 1911-01-23. Överste i armén s. å. 31/8. GV:sO1M 1912-07-27. KDDO1gr s. å. 18/11. KVO2kl 1917-06-06. KVO1kl 1923-06-06. Förste hovstallmästare 1925-12-31. StkBLeopO 1926-11-02. Äg. hus i Stockholm och Hälsingborg samt villa i Marstrand. Se Biografica. Död 1937-02-26 i Oscars förs., Stockholm (db nr 72). Gift 1892-01-28 i Göteborg med Carin Olga Wijk, född 1870-01-14 i nämnda stad, dotter av grosshandlaren Carl Wijk och Emma Helena Charlotta Röhss.

Barn:

 • Carin Helen Astrid, född 1893-05-31 i Göteborg. Överhovmästarinna. Död 1982-10-30 i Storkyrkoförs., Stockholm. Gift 1913-10-28 i Stockholm med hovmarskalken Nils Fredrik Louis Rudebeck, född 1877 i Malmö. Död 1964-01-31 på Drottningholm (Lovö förs., Stockholms län db).
 • Carl'' Erik, född 1895. Kammarjunkare. Se Tab. 6.
 • Gustaf Olof Eugen, född 1899-03-16 i Stockholm. Studentexamen 1918. Reservofficersexamen 1920. Fanjunkare i livregementets dragoners reserv s. å. Död ogift 1920-11-04 i Stockholm.

TAB 6

Carl Eric (EÄ Erik) (översiktstab. 2A, son av Carl Gustaf, Tab. 5), (se Riddarhusdirektionens protokoll 1927-02-14, 14§ 8), friherre, född 1895-09-08 i Marstrand. Studentexamen 1913-05-15. Volontär vid livregementets dragoner s. å. 10/6. Officersexamen 1915-12-20. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 31/12. Underlöjtnant 1918-01-18. Löjtnant 1920-10-22. Förestått kapplöpningsbanan vid Ulriksdal 1921–1927. Regementsadjutant 1923–1924. RFinlVRO2kl 1925. Bitr. åt militärattachén i paris 1925–1926. Brigadadjutant i X. infanteribrigadens stab 1926. Sekreterare i Jockeyklubben sedan 1927. På övergångsstat vid livregementet till häst 1927-06-09 fr.o.m. 1928-01-01. Tjänstg. kammarjunkare s. å. 30/12. RSpCfO 1928. GV:sJmt s. å. 16/6. OffLettSO 1929. Ryttmästare i Livregementet till häst 1930-11-28. Stallmästare 1935-06-17. RVO 1939-03-22. Ryttmästare vid regementet 1940-08-01. Gift 1921-11-15 i Stockholm (Gunnilbo förs., Västmanlands län vb) med Gunhild Cecilia Nordenfalk, nr 2063, född 1899-07-25 Sturehov, Stockholms län, dotter av kabinettskammarherren, friherre Johan Axel Nordenfalk nr 390, och Hedvig Reuterskiöld nr 1636.

Barn:

 • Carl'' Gustaf Johan Axel, friherre, född 1922-12-18 i Stockholm.
 • Axel Erik Baltzar, friherre, född 1925-08-29 i Stockholm.
 • Juliana Louise, född 1930-03-10 i Oscars förs., Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: