:

Funck nr 189

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Funck nr 189

Friherrlig 1723-10-15, introducerad 1723

Funck F18900.png

TAB 1

Gustaf Funck, friherre Funck (son av Johan Funck, adlad Funck, se adliga ätten Funck nr 826, tab 1), friherre till Brogård i Bro socken, Uppsala län samt herre till Lejondal i Lejondal socken och Kaggeholm i Ekerö socken, Stockholms län. Född 1670-12-24. Student i Uppsala 1680-01-15 och i Leipzig 1685 (De Brun, Holmiana et Alia). Auskultant i bergskollegium 1698-10-12. Bergmästare vid Salberget 1699-10-07. Lagman i Bohuslän 1710-09-03, i Närke 1714-04-07. Vice landshövding i Västmanland 1720-05-19. Ordinarie landshövding därstädes 1720-12-05. Friherre 1723-10-15 (introducerad 1723 under nr 189). Utnämnd president i Åbo hovrätt 1728-01-09, men undanbad sig denna befordran (Ab.). Död 1736-09-12 på Brogård och ligger jämte sin fru begraven i friherrliga ätten Funcks grav i Bro kyrka. Gift 1697-03-14 med Christina Cronström, född 1678-06-27 i Eskilstuna, död 1758-07-27 på Brogård, dotter av assessorn Peter Cronström, och Johanna Grau.

Barn:

 • Elisabet, född 1698-02-24, död 1707-07-12.
 • Christina, född 1699-05-19, död 1745-06-02. Gift 1725-02-17 i Västerås med överhovjägmästaren Melkior von Bergholtz, död 1750-08-18 i Stockholm.
 • Johanna, född 1700-04-26, död 1702-02-26.
 • Johan, född 1702-03-20, död 1702-06-10.
 • Johan, född 1703. Landshövding. Död 1773. Se Tab. 2
 • Margareta, född 1704-08-24, död 1772-07-04. Gift 1721-03-07 med expeditionssekreteraren Johan Jakob Pfeiff, född 1686, död 1740.
 • Gustaf, född 1706-02-22, död 1710.
 • Elisabet, född 1707-10-21, död 1781-09-16, Alby. Gift 1727-05-11 med lagmannen Johan Gyllencreutz, i hans 2:a gifte, född 1689, död 1737.
 • Carl, född 1708. Riksråd. Död 1783. Se Tab. 3
 • Gustaf, född 1709. Direktör. Död 1774. Se Tab. 4
 • Johanna, född 1711-12-09, död ogift 1796-09-15 i Norrköping.
 • Beata, född 1713-09-18, död 1785-06-06 i Norrköping. Gift 1736-05-09 med generalmajoren Gustaf Henrik Mannerheim, friherre Mannerheim, född 1695, död 1777.
 • Alexander, född 1716. Bergsråd. Död 1797. Se Tab. 5
 • Ulrika, född 1717-06-15, död 1806-04-25 på Värnberg i Roslagsbro socken, Stockholms län. Gift 1736-05-13 med hovjunkaren Jakob Radhe, adlad och adopterad Gripenstedt, född 1705, död 1782.

TAB 2

Johan, (son av Gustaf Funck, friherre Funck tab 1), till Lindsta i Järlåsa socken, Uppsala län. Född 1703-04-29 i Sala. Student i Uppsala 1716-02-23. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1721-03-01. Auskultant i Svea hovrätt 1724-10-03. Vice notarie i Svea hovrätt 1725-11-23. Vice häradshövding i Dalarne 1727-04-23 i Västmanland 1730-04-16. Ordinarie häradshövding därstädes 1734-03-12. Vice lagman i Uppsala län 1743 och i Södermanland 1744. Kammarherre 1744-06-12. Lagman i Västmanland 1747-05-02. RNO 1751-12-04. Vice landshövding i Västmanlands län 1757-10-11. Landshövding i Västerbotten 1759-04-09 och i Uppsala län 1762. Död 1773-02-24 i Uppsala. Han har av trycket utgivit »Genväg till Lagfarenheten». Gift 1:o 1735-04-15 på Lindsta med sin moders kusin, grevinnan Charlotta Frölich, född 1698-11-28 (1698-11-20) i Gävle, död 1770-07-21 på Uppsala slott, dotter av kunglig rådet och presidenten Carl Gustaf Frölich, naturaliserad friherre och greve Frölich, och hans 2:a fru Beata Christina Cronström. Gift 2:o 1771-09-29 Vallstanäs med sin sysslings dotter, friherrinnan Anna Catharina von Friesendorff, född 1738-07-25, död 1823-01-23 Björnsnäs, dotter av riksrådet friherre Fredrik von Friesendorff, och Catharina Elisabet Stierndahl.

Barn:

 • 1. En son, dödfödd 1736-11-06.
 • 1. Beata Christina, född 1738-02-07 på Lindsta, död på Lindsta 1738-03-08 och begraven 1738-03-14.
 • 1. En son, dödfödd 1740-06-06.
 • 1. Johanna Charlotta, född 1742-12-14 på Lindsta, död på Lindsta 1743-03-15 och begraven 1743-03-21.

TAB 3

'Carl, (son av Gustaf Funck, friherre Funck, tab 1), till Hovgården i Hovs socken, Östergötlands län, född 1708-12-01. Student i Uppsala 1722-10-01. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1728-02-23. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1730-04-30. Styckjunkare vid Svea artilleriregemente 1731-01-28. Underlöjtnant 1732-09-06. Löjtnant 1734-11-14. Kapten 1741-08-05. Major vid artilleriet i Göteborg 1747-05-07 och vid artilleriet i Stockholm 1748-04-30. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant vid artilleribataljonen på Gotland 1749-10-31. Överstelöjtnant vid Södermanlands regemente 1758-07-03. Överste i armén 1760-04-22. Förordnad att förrätta generalfälttygmästaretjänsten i krigskollegium 1761-09-08. Riksråd 1765-09-11. Entledigad 1769-05-27. KmstkSO 1771-11-25. Ånyo inkallad i rådet 1772-03-27. Entledigad för andra gången 1772-08-22. Död 1783-06-22 på Hovgården. 'Han bevistade flera riksdagar och hade mycket inflytande, synnerligast vid den år 1765'. Gift 1:o 1739-02-22 med friherrinnan Charlotta Elisabet Cronstedt, född 1714-02-22, död 1763-07-08 Brogård, dotter av president en Carl Olderman, adlad och adopterad samt friherre Cronstedt, och Elisabet Arnell. Gift 2:o 1765-12-03 i Stockholm med Brita Rhyzelia, adlad Odencrantz, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1749-02-07 i Linköping med ryttmästaren friherre Otto Johan Lagerfelt, född 1721, död 1759), född 1726-08-19 i Linköping, död 1787-08-07 Lagerlunda och begraven 1787-08-12, dotter av biskopen i Linköping doktor Andreas Olai Rhyzelius och Catharina Ihre.

Barn:

 • 1. Elisabet Gustava, född 1740-01-11, död 1744-12-14.
 • 1. Christina Charlotta, född 1741-04-27. Stiftsjungfru. Död 1791-03-01 på Klosters bruk i Husby socken, Kopparbergs län. Gift 1764-01-19 med krigsrådet Anders Rosenborg, född 1724, död 1787.
 • 1. Johanna Gustava, född 1745-04-07, död 1745-06-28.
 • 1. Fredrik Adolf Ulrik, född 1746-12-02 i Stockholm och döpt på kungliga slottet, varvid konung Fredrik I samt dåvarande kronprinsen och kronprinsessan (sedermera konung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika) voro faddrar. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1765-07-08. Korpral vid livregementet till häst 1766-02-06. Kvartermästare utan lön vid livregementet till häst 1766-10-17. Livdrabant 1766-10-22. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1769-04-25. Stabslöjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1770-02-22 med tur från 1770-01-26. Löjtnant 1770-05-22. Ryttmästare i ryska armén mot turkarna 1770-12-09. Kapten vid nyssnämnda dragonregemente 1772-10-22. Återkom till Sverige 1773-05-00. Major i armén 1774-06-27. RSO 1779-01-24. Major vid regementet 1781-05-30. Överstelöjtnant 1786-04-12. Avsked 1790-10-08. Död ogift 1814-07-06 i Stockholm, sedan han året förut blivit alldeles blind, samt begraven på Johannis kyrkogård. 'Vid dansk-norska infallet i Bohuslän 1788-09-00 blev hans boställe, som låg nära Kvistrum, intaget av danska befälhavaren, prins Carl av Hessen, dennes son samt kronprinsen av Danmark, därvid friherre Funck blev gjord till krigsfånge. I anledning härav utkommo elaka rykten, såväl om honom som om flere landets inbyggare, vilket föranledde rannsakning, vid vilken han väl blev frikänd, men han blev dock av konungen förklarad sin tjänst förlustig.'
 • 1. Beata Sofia, född 1747-10-10, död 1761-08-02.
 • 1. Carl Gustaf, född 1749-12-29 i Stockholm. Kadett vid artilleriet 1758-01-02. Översappör vid artilleriet 1762-01-28. Adjutant vid artilleriet på Gotland 1765-11-27. Underlöjtnant vid artilleriet på Gotland 1772-01-15. Genom byte löjtnant vid Västmanlands regemente 1773-11-10. Kapten vid Västmanlands regemente 1775-11-29. Regementskvartermästare 1777-04-23. Major 1785-05-20. Avsked 1788-07-21. Död barnlös 1810-02-21 på Karlslund vid Västerås av kräftan. Gift 1797-11-21 på Kurö i Teda socken, Uppsala län med grevinnan Beata Fredrika Posse i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1814-06-16 med överstelöjtnanten Otto Henrik Stålhammar, född 1760, död 1841), född 1759-05-07 Svanå, död 1829-05-16 på Karlslund, dotter av översten, greve Knut Posse, och friherrinnan Fredrika Wrangel af Lindeberg.
 • 1. Ulrika Helena, född 1751-07-29, död 1833-05-10 på Solberga i Sya socken, Östergötlands län. Gift 1777-01-14 i Bro kyrka, Västmanlands län med kaptenen Gabriel Wennerstedt, född 1728, död 1793.
 • 1. Fredrika Gustava, född 1756-07-19, död 1756-08-23.
 • 2. Johan Ture, född 1767-04-03. Volontär vid Västmanlands regemente 1776-02-00. Fänrik vid Västmanlands regemente 1778-04-08. Löjtnant 1785-05-20. Avsked 1788-07-20. Död ogift 1824-11-27 i Stockholm och begraven därstädes.
 • 2. Alexander, född 1768-05-04, död 1768-05-04.

TAB 4

Gustaf, (son av Gustaf Funck, friherre Funck, Tab, 1), född 1709-12-28 på Väsby kungsgård vid Sala. Student i Uppsala 1722-10-01. Sergeant vid artilleriet 1734-12-06. Direktör över Garpenbergs kopparverk. Död 1774-10-23 på Dormsjö bruk i Garpenbergs socken, Kopparbergs län. Gift 1740-03-25 på Vifors bruk i Hamrånge socken, Gävleborgs län med Anna Barbara Heijke, född 1714-10-10, död 1777-03-11 i Stockholm, dotter av brukspatronen Abraham Heijke på Vifors.

Barn:

 • Gustaf, född 1740-12-25, på Garpenbergs bruk. Student i Uppsala 1750-03-31. Bergsexamen 1758 (Ab.). Auskultant i bergskollegium 1758-10-17. Hovjunkare (SAB.) 1764-02-24 och gjorde tjänst i konungarna Adolf Fredriks och Gustaf III:s hov. Död ogift 1805-11-29 i Sala.
 • Christina, född 1742-01-09, död 1813-04-14 i Sala. Gift 1764-05-31 på Garpenberg med överstelöjtnanten Svante Ferdinand von Kruus, adlad von Kruus, född 1724, död 1808.
 • Johanna Elisabet, född 1743-02-21, död ogift 1770-04-22 på Garpenberg.
 • Ulrika Barbara, född 1745-02-26, död 1809-07-01 i Sala. Gift 1766-07-24 i Harbo socken, Västmanlands län med sin faders syssling, friherre Carl Gustaf von Knorring, född 1732, död 1809.
 • Beata, född 1746-05-22, död 1825-03-06 i Sala. Gift 1780-03-18 Tibble med majoren Christoffer Verdenstedt, adlad Verdenstedt 1772-09-13, men ej introducerad, född 1726-05-23 i Skogs-Tibble socken, Uppsala län, död 1797-02-21 på Enåker vid Sala.
 • Lovisa, född 1748-08-21, död 1767-05-09 på Garpenberg.

TAB 5

Alexander, (son av Gustaf Funck, friherre Funck, tab 1), till Almstad i Tåby socken, Östergötlands län. Född 1716-02-01 på Lilla Avesta vid Avestafors. Student i Uppsala 1728-02-26. Auskultant i bergskollegium 1735-10-08. Extra ordinarie notarie därstädes 1740-12-18. LVA (Ab.) 1742-09-11. Direktör vid Ljusnedals kopparverk och övriga bergverk i Härjeådalen 1745-11-11. Geschworner vid Salberget 1746-02-27. Bergmästare i Södermanland 1752-11-12. Protonotarie i bergskollegium genom byte 1779-02-10. Avsked 1779-03-02. Bergsråds titel 1779-04-23. Död 1797-11-08 i Norrköping. 'Han var en i sitt yrke kunnig man, utsågs 1741 av sekreta utskottet att företaga en resa till Norge för att göra sig underrättad om det därstädes då inrättade s.k. Svarta kompaniet. Gjorde 1748–1753 en resa genom nästan hela Europa för att studera förnämligast bergshanteringen. Ingav slutligen 1785 till bergskollegium en beskrivning över denna sin senare resa jämte en mineralsamling.' Gift 1756-07-15 i Norrköping med Beata Margareta Löfgren, född 1738-05-19, död 1814-02-07 på Almstad, dotter av rådmannen i Almstad Olof Simonsson Löfgren (av samma släkt som adlad och friherrliga ätterna Löfvenskjöld, nris 1892 och 340) och Helena Catharina Friese.

Barn:

 • Christina Helena, född 1761-04-24, död 1770-04-24 på Almstad.
 • Alexander Olof, född 1763-01-02. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente. Död 1772-01-25 på Almstad.
 • Beata Catharina, född 1763-12-25, död 1763-12-27.
 • Carl Sten, född 1765-09-04. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1779. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1789-03-00. Avsked 1785-09-27. Adjutant 1785-06-07. Död ogift 1792 under resa från Amsterdam till Ceylon.
 • Beata, född 1768-04-23, död 1773-02-27.
 • Ulrika, född 1769-08-10, död 1775-11-16 på Almstad.
 • Christina Margareta, född 1771-07-20, död 1775-11-13 på Almstad.
 • Johanna Helena, född 1772-08-22 och död 1775-11-13 på Almstad.
 • Gustaf Alexander, född 1774-06-24, död 1774-12-21.
 • Gustaf Johan, född 1775. Notarie. Död 1852. Se Tab. 6
 • Ulrika Beata, född 1777-03-18 på Almstad, död 1813-04-26 i Norrköping. Gift 1792-11-01 på Almstad med överauditören Carl Henrik Malmgren, född 1760-05-18 i Linköping, död i Norrköping.
 • Fredrik Jakob, född 1778. Lagman. Död 1864. Se Tab. 11

TAB 6

Gustaf Johan, (son av Alexander, tab 5), till Bolltorp i Skönberga socken samt Tomtaholm och Västtomta i Drothems socken, alla i Östergötlands län. Född 1775-10-11 på Almstad i Tåby socken, Östergötlands län. Sergeant vid Västmanlands regemente. Fänrik vid Västmanlands regemente 1780-11-30. Avsked 1792-09-28. Student i Uppsala 1793 (Ab.). Jur. examen 1794 (Ab.) och bergsexamen 1795 (Ab.). Auskultant i bergskollegium 1795-12-17. Tillförordnad geschworner vid Ädelfors guldverk 1797 och 1798. Vice notarie i bergskollegium 1799-04-30. Död 1852-04-16 på Bolltorp. Gift 1:o 1811-04-15 på Västtomta med Carolina Gustava Catharina Ehrenborg, född 1791-04-05 Tolefors, död 1817-01-03 på Bolltorp, dotter av kaptenen Johan Daniel Ehrenborg, och grevinnan Vilhelmina Douglas. Gift 2:o 1834-01-28 Snällebo med Johanna Carolina Vilhelmina Klöfverskjöld, född 1801-10-11, på Snällebo, död 1893-08-27 i Stockholm, dotter av löjtnanten Otto Reinhold Klöfverskjöld, och Maria Lovisa von Feilitzen.

Barn:

 • 1. Christina Beata Vilhelmina, född 1812-02-08 på Mariehov i Drothems socken, död 1890-07-22 i Linköping. Gift 1831-07-22 Tolefors med kaptenen, friherre Gustaf Adolf Lagerfelt, född 1801, död 1884.
 • 1. Carl Johan, född 1813-09-14 på Mariehov, död 1824-04-18 på Bolltorp.
 • 1. Fredrik Alexander, född 1816. Kabinettskammarherre. Född 1874. Se Tab. 7.
 • 2. Carolina Lovisa, född 1835-02-03 på Tomtaholm, död 1915-09-03 i Köpenhamn (Stockholm, Hedvig Eleonora förs, db). Gift 1864-03-07 på Västtomta med majoren Edvard Lars Mauritz Jägerskiöld, född 1817, död 1883.
 • 2. Gustaf Otto Gösta, född 1837-09-08 på Tomtaholm. Kadett vid Karlberg 1852-07-01. Utexaminerad 1857-02-19. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1857-02-26. Löjtnant 1860-03-06. Generalstabsofficer 1865-05-23. Kapten vid Svea livgarde 1866-08-07. RSO 1877-12-01. Ledamot i direktionen för arméns pensionskassa 1878. Major 1879-05-02. Överstelöjtnant 1886-07-01. RPrKrO2kl 1888. RNS:tOO 1890-01-21. Avsked 1891-04-06. Död ogift 1907-07-05 i Stockholm. Ägde Kullerstad i Mogata socken, Östergötlands län åren 1852–1878.

TAB 7

Fredrik Alexander, (son av Gustaf Johan, tab 6), född 1816-12-20 Bolltorp. Student 1831. Elev vid Möglins lantbruksinstitut i Preussen 1834. Fanjunkare vid 2. livgardet 1834-10-02. Fanjunkare vid 2. livgrenadjärregementet 1837-05-11. Officersexamen 1837. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1837-08-11. Avsked 1848-05-12. Statsrevisor 1851 och 1859. Kabinettskammarherre 1859-08-05. RNO 1862-05-03. Tjänstfri vid hovet 1865. Distriktsdirektör vid Göta kanalverk 1863. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1866. TunNIO2kl 1867. RCXIIL:sO 1868-03-03. Ledamot av kommittén ang. plan för enskilda järnvägsbyggnader 1869–1870. Ordförande i landstinget. KVO 1870-06-10. LLA 1872. Vice talman i 1:a kammaren 1873-01-18. KNO 1kl 1873-05-14. Död 1874-05-28 på sin egendom Bolltorp. Ägde Tomtaholm i Drothems socken, Östergötlands län 1843–1874 och köpte Liljestad i Skönberga socken, Östergötlands län 1861. Gift 1843-12-12 Almstad med sin kusin friherrinnan Altea Beata Gustava Lovisa Emilia Funck, född 1825-08-25 Almstad

Barn:

 • Vilhelmina, född 1844-11-24 på Tomtaholm, död 1925-01-23 i Stockholm. Gift 1868-12-12 på Bolltorp med löjtnanten, friherre Carl Henrik Lagerfelt, född 1837, död 1912-11-29 i Stockholm, Engelbrekts förs,.
 • Carl Johan Fredrik, född 1846-07-02 död 1857-12-04.
 • Tomas Alexander, född 1848. Godsägare. Död 1909. Se Tab. 8.
 • Gustaf Simon, född 1850-01-29, död 1857-11-27.
 • Carolina Beata Maria (Maja), född 1851-10-31 på Tomtaholm, död 1937-01-12 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs, db). Äger hus i Stockholm.
 • Gustaf Johan, född 1853-05-21 på Bolltorp. Mogenhetsexamen i Linköping 1871. Student i Uppsala 1871. Jur. preliminärexamen 1874. Ordinarie elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1877. Extra elev 1878. Avgången därifrån 1879. Död 1924-03-04 i Vadstena (Skönberga förs, Östergötlands län, db). Ägde Liljestad i Skönberga socken, Östergötlands län.
 • Carolina Simonia (Ina), född 1858-09-30 på Bolltorp, död 1911-06-16 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs,. Gift 1890-01-15 i Stockholm med kaptenen vid livregementet till fot, RSO, Per Reinhold August Årman , född 1841-12-09 Rynninge Mellösa socken, Örebro län, död 1906-11-08 i Uppsala.
 • Emelie , född 1861-09-15 på Bolltorp. SMsjv. Död 1933-06-04 i Stockholm (Oscars förs). Gift 1880-09-11 i Stockholm med kammarherren Robert Montgomery-Cederhielm, född 1851, död 1932.

TAB 8

Tomas Alexander, (son av Fredrik Alexander, tab 7), född 1848-07-30. På Tomtaholm i Drothems socken, Östergötlands län. Mogenhetsexamen 1871. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1872–1874. Död 1909-08-04 på Bolltorp (Skönberga förs, Östergötlands län, db). Ägde Bolltorp i Skönberga socken, Östergötlands län samt Petersborg, Edenberga m. fl. gårdar i Halland. Gift 1875-10-02 på Skottorp i Skummeslövs socken, Hallands län med Charlotta Laura Sofia von Möller, född 1850-11-18 Skottorp, db nr 15), dotter av ryttmästaren Peter Möller, adlad von Möller, och hans 2:a fru friherrinnan Sofia Elisabet Silfverschiöld.

Barn:

 • Emilie Charlotta Elisabet Maria, född 1876-11-14 på Bolltorp, liksom syskonen, död på Bolltorp 1890-11-20.
 • Fredrik Alexander, född 1877. Kapten. Död 1939. Se Tab. 9
 • Charlotta Sofia Tomasine, född 1879-01-08. Gift 1902-09-28 i Skönberga kyrka med kaptenen Emil Vilhelm Filip De Geer, född 1871
 • Charlotta (Lale) , född 1880-07-27. Gift 1904-02-25 på Bolltorp med kaptenen, friherre Johan Carl Stiernstedt, född 1874.
 • Gustaf Peter Möller (Gösta), född 1882. Kapten. Se Tab. 10.
 • Emilia Charlotta Maria Anna, född 1884-08-16. Död 1941-02-12 i Stockholm. Gift 1905-08-24 i Skönberga kyrka med kaptenen greve Adolf Göran Mörner af Morlanda, i hans 1:a gifte, född 1881. Kommendör.
 • Margareta Charlotta, född 1887-12-19. Gift 1918-11-17 i Skönberga kyrka och förs, med professorn, arkitekten Carl Melchior Wernstedt, född 1886.
 • Christina Charlotta (Stina), född 1890-09-25, död 1985. Gift 1912-08-25 i Skönberga kyrka och förs, med sin systers svåger, kammarherren, friherre Nils Fredrik Stiernstedt, född 1884

TAB 9

Fredrik Alexander, (son av Tomas Alexander. tab 8), friherre, född 1877-12-18 Bolltorp. Mogenhetsexamen i Uppsala 1897-06-08. Volontär vid Svea livgarde 1897-06-11. Sergeant vid Svea livgarde 1898-08-10. Avsked 1898-08-20. Sergeant vid 2. livgrenadjärregementet 1898-08-23. Kadett vid Karlberg 1898. Fanjunkare 1900-08-11. Officersexamen 1900-11-26. Underlöjtnant vid regementet 1900-12-07. Regementsadjutant 1903-01-01–1905-12-31. Löjtnant 1904-04-08. Kapten 1915-02-12. RSO 1921-06-06. Överförd på övergångsstat 1926-09-04 fr.o.m. 1926-11-01. Avsked 1927-12-16 fr.o.m. 1927-12-19. Äger tillsammans med syskonen, Bolltorp i Skönberga förs, Östergötlands län. Död 1939-04-22 i Stockholm. Gift 1:o 1908-12-07 i Stockholm, Katarina förs. med Eva Nordensvan , från vilken han blev skild genom Södertälje rådhusrätts utslag 1928-10-29, född i Stockholm 1887-01-25, dotter av författaren Georg Gustaf Nordensvan, och Anna Franziska Ekenstierna. Gift 2:o 1932-03-06 i Lidingö förs, ]], med Ebba Disa Tora Rödbom i hennes 2:a gifte (Gift 1:o 1916 med verkst. direktören i Stockholmshus aktiebolag Nils Georg Casper Segerstråle / finska adliga ätten nr 156/, från vilken hon 1926 blev skild, i hans 1:a gifte [Gift 2:o 1928-06-18 med Ebba Anna Lastitia Tisell i hennes 2:a gifte, född 1895-11-30], född 1893-05-31), född 1895-09-07 i Stockholm.

Barn:

 • 1. Åke Tomas Fredriksson, friherre, född 1910-04-27 i Norrköping.
 • 1. Elisabet, född 1912-01-27 Bolltorp,. Kanslist vid skolkansliet i Södertälje. Gift 1935-11-17 i S:t Görans kyrka i Stockholm, med kontoristen Hans Ivar Wallentinus, född 1911-07-20. Fögderiassistent.
 • 1. Hans Fredrik, friherre, född 1917-06-14 i Linköpings domk. förs,.
 • 1. Thomas Fredrik Georg, friherre, född 1919-10-26 i Linköping.

TAB 10

Gustaf Peter Möller (Gösta), (son av Tomas Alexander, tab 8), född 1882-04-01 Bolltorp. Mogenhetsexamen 1900-05-26. Volontär vid 1. Svea artilleriregemente 1900-04-29. Sergeant 1901. Elev vid krigsskolan 1901-09-00. Officersexamen 1902-11-28. Underlöjtnant vid 2. Svea artilleriregemente, sedermera Upplands artilleriregemente, 1902-12-12. Genomgick allmäna artillerikursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1905. Löjtnant vid 1. Svea artilleriregemente 1905-12-30. RÖFrJO 1909. Kapten vid Upplands artilleriregemente 1916-03-31. Kapten på reservstat vid samma regemente 1918-11-27. RSO 1924-12-15. Gift 1904-08-06 i S:t Blaise, Neuchatel med Ebba Sofia Dardel, född 1882-12-22 i Vigner i S:t Blaise, dotter av kaptenen Carl Alexander Dardel, och Ebba Louise Dardel.

Barn:

 • Alexandra Brigitta Augusta, född 1905-05-23 i Stockholm, död 1922-01-21 på Lilla Strö i Strö socken, Kristianstads län
 • Ebba Sofia Charlotta, född 1908-01-14 i Uppsala. Gift 1931-12-18 med Alphonse Georges Du Pasquier, född 1904-05-21 i S:t Blaise.
 • Lisa Sofia (Lise), född 1910-05-15 i Uppsala. Gift 1935-07-10 i Skönberga förs, Östergötlands län, med Jean Jaques Maurice Albert de Tribolet Hardy, från Schweiz, född 1911-01-08.
 • Helena Maria Sofia Cecilia, född 1917-09-21 i Uppsala.

TAB 11

Fredrik Jakob, (son av Alexander, tab 5), född 1778-07-05 Almstad. Student i Uppsala. Auskultant i Göta hovrätt 1795-06-10. Extra ordinarie kanslist i Göta hovrätt 1795-11-30 och i justitierevisionsexpeditionen 1797-05-02. Auskultant i Svea hovrätt 1799-07-01. Extra ordinarie riddarhuskanslist 1799-09-14. Hovjunkare 1802-12-29. Vice häradshövding 1803-12-19. Häradshövdings fullmakt 1805-03-01. Adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1805-03-19. Lagman i Tio häraders lagsaga 1807-08-11. Avsked 1817-02-18. RNO 1858-04-28. KVO 1860-11-26. Död 1864-08-29 på sin egendom Almstad. Gift 1818-06-04 på Skälboö i Skönberga socken, Östergötlands län med Altea Maria De Geer, född Skälboö, 1786-10-08, död 1877-08-16 på Almstad, dotter av majoren Alexander De Geer, och Ulrika Elisabet Wolffelt.

Barn:

 • Ulrika Christina Hilda Vilhelmina, född 1820-12-07 på Almstad, liksom syskonen, död 1910-12-02 på Brunneby, Söderköpings förs,. Ägde Brunneby och del i Fyrby i Tåby socken, Östergötlands län. Gift 1847-08-31 på Almstad med löjtnanten Frans Algot Hedenstierna, född 1821, död 1862.
 • Alexander Fredrik Carl August, född 1823. Godsägare och underlöjtnant. Född 1905. Se Tab. 12.
 • Altea Beata Gustava Lovisa Emilia, född 1825-08-25, död 1915-11-03 i Stockholm. Gift 1843-12-12 på Almstad med sin kusin, kabinettskammarherren, friherre Fredrik Alexander Funck, född 1816, död 1874.
 • Elisabet Maria Beata Sofia, född 1827-04-02, död 1915-01-08 i Norrköping, S:t Olai förs,. Gift 1853-10-25 på Almstad med godsägaren, extra ordinarie notarien i Svea hovrätt Nils Fredrik Fries, född 1820-06-11 Stensnäs, död 1907-04-02 Mariehov

TAB 12

Alexander Fredrik Carl August, (son av Fredrik Jakob, tab 11), född 1823-02-06 på Almstad. Fanjunkare 1845-03-08. Officersexamen 1846. Underlöjtnant vid Smålands husarregemente 1846-08-03. Avsked 1855-01-04. Död 1905-06-05 på Almstad. Har ägt Manheim i Dagsbergs socken, Alm i Tingstads socken, Almstad och Skjerstad i Tåby socken, alla i Östergötlands län. Gift 1855-07-12 Gårdveda med stiftsjungfrun Anna Agata Clara Fredrika Carleson, född 1825-01-08 Valstad, död 1910-01-03 i Norrköping, (Tåby förs, Östergötlands län, db), dotter av överstelöjtnanten Jakob Edvard Carleson, A, och Liboria Fredrika Eleonora Harmens (se adliga ätten af Harmens).

Barn:

 • Alexander Fredrik Edvard August, född 1858. Vice häradshövding. Se Tab. 13.
 • Hans Fredrik Erik August, född 1859, död 1859-09-04, sju mån. gammal.
 • Carl Fredrik Gustaf August, född 1860. Godsägare. Se Tab. 14.
 • Axel Fredrik Johan August, född 1861-03-09 på Manheim, Tåby förs, Östergötlands län, liksom syskonen. Utexaminerad från Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg 1888. Ingenjör vid olika företag i Norrköping 1888–1908. Tillförordnad yrkesinspektör i Härnösands distrikt 1909-11-26. Yrkesinspektör i 3:e distriktet 1912-12-20. RVO 1920-03-31. Avsked 1926-02-19.
 • Altéa Fredrika Anna Augusta, född 1864-10-24 i Dagsbergs förs, Östergötlands län. Gift 1889-06-21 i Tåby kyrka, Östergötlands län med sin kusin lantbrukaren Otto Fredrik Fries, född 1855-10-03, död 1918-01-07 på Mariehof. Ägde Mariehof och Johannesdal i Drothems socken, Östergötlands län.
 • Hilda Fredrika Maria Augusta, född 1866-05-29, död 1929-09-06 i Stockholm. Gift 1890-12-20 på Almstad med kaptenen vid flottan, adjutanten i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition Edvard Johan Leopold Gjerling, född 1862-06-01 i Karlskrona, död i Karlskrona 1900-02-04.

TAB 13

Alexander Fredrik Edvard August, (son av Alexander Fredrik Carl August, tab 12), född 1858-01-01 Manheim. Mogenhetsexamen i Norrköping 1877-06-05. Student i Uppsala 1877-10-01. Jur. preliminärexamen 1881-01-31 och examen till rättegångsverken 1888-05-26. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1888-05-31. Extra ordinarie landskanslist i Västmanlands län 1889-06-06. Vice häradshövding 1891-05-29. Vice auditör vid livregementets grenadjärkår 1892-07-14–1899-10-02. Extra ordinarie landskontorist i Västmanlands län 1892-12-10. Landskanslist vid livregementets grenadjärkår 1893-11-04. Länsbokhållare vid livregementets grenadjärkår 1896-01-24. Kronofogde i Kungsörs fögderi av samma län 1900-08-25. Rådman i Köping 1908-12-06–1918. Avsked från kronofogdetjänsten 1925-01-20. Gift 1902-05-17 i Stockholm med Aura Hillevi Sofia Törngren, född 1877-02-17 i Uppsala, dotter av ingenjören Rudolf Teodor Törngren och Amalia Carolina Teresia Löfström.

Barn:

 • Edvard Rudolf Mattias August, född 1903-03-24 i Köping. Tjänsteman i Södermanlands enskilda bank 1920-05-03. Kamrer vid bankens kontor i Råsunda 1926-02-01. Gift 1925-08-13 i Engelbrektskyrkan i Stockholm med Margareta Elisabet Gustafsson, född 1899-06-05 i Hyltinge socken, Södermanlands län, dotter av Gottfrid Gustafsson och Carolina Broberg. Se Tab. 13A.
 • Gustaf Alexander Fredrik Edvard, född 1904-03-19 i Kung Karls socken, Västmanlands län. Lantbrukselev.
 • Bror Edvard Lorentz Hans, född 1909-04-08 i Köping.
 • Carl Erik Edvard Mauritz, född 1912-08-22 i Köping.

TAB 14

Carl Fredrik Gustaf August, (son av Alexander Fredrik Carl August, tab 12), friherre, född 1860-02-17 i Tåby förs, Östergötlands län . Ägde Alm i Tingstads socken, Almstad och Skjorstad i Tåby socken, alla i Östergötlands län, 1905–1923 samt äger sedan 1923 Fransberg i Tingstads socken, Östergötlands län. Gift 1897-11-30 i Gränna med Ellen Elisabeth Cecilia Carleson, född 1873-04-27 Fredriksberg, dotter av ryttmästaren vid Smålands husarregemente Carl Axel Carleson A, och Emilia Charlotta Anna Fredrika Hultenheim.

Barn:

 • Klara Emilie Ingeborg Fredrika, född 1899-04-10 Almstad, . Stiftsjungfru. Intendent för Svenska färgeritekniska riksförbundets museum. Gift 1923-10-06 i Tåby kyrka i förs med samma namn Östergötlands län, med tjänstemannen Nils-Gustaf Skiöld, född 1898-07-24 i Norrköping. Död 1940.
 • Hedvig Elisabeth Fredrika Augusta, född 1901-10-30 Almstad. Stiftsjungfru. Gift 1927-07-07 Fransberg s förs Östergötlands län, med filosofie kandidat, folkskoleläraren Gunnar Blomqvist, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1935-04-09, född 1902-06-24.
 • Carl-Gustaf Axel Fredrik August, friherre, född 1908-01-11 Almstad.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: