Sture nr 187

Från Adelsvapen-Wiki

F 187.jpg

Friherrliga ätten Sture nr 187 †

Friherrlig 1720-06-23, introd. 1723. Utdöd 1875-07-14.

TAB 1

Sten Arvidsson, friherre Sture (son av Arvid Ivarsson, se adliga ätten Natt och Dag nr 13, tab 69), till Strömsta i Teda socken Uppsala län och Magda i Näshulta socken Södermanlands län. Född 1681 i Stockholm. Page hos konungen. Volontär vid livgardet. Grenadjärsergeant därstädes 1700-04-04. Grenadjärfältväbel s. å. i april. Fänrik s. å. 11/9. Grenadjärlöjtnant 1701-01-08. Kapten 1704-03-28. Generaladjutant av flygeln 1711-01-30. Tillika överste vid sachsiska infanteriregementet 1712-04-16. Överste för Kalmar regemente 1716-06-26. Generalmajor av infanteriet 1719-04-29. Friherre 1720-06-23 (introd. 1723 under nr 187 och fick då av ridderskapet och adeln tillstånd att upptaga Sturenamnet, eftersom han var av samma ätt som de s. k. yngre Sturarna). Död 1730-01-15. 'Han bevistade 1700 land- stigningen på Seland och var bland de allra första av högra flygeln, som jämte konungen kommo i land. Var även med vid Narva, Dünaströmmen, Thorn, Holovzin och Poltava, varifrån han kom med konung Carl XII till Turkiet. Skickades 1711, tillika med överste Taube, till storvisiren i Konstantinopel, som tog honom till fånga, men strax därefter lösgav honom, och sändes 1712 med en turk och en tartar till Polen för att uträtta några angelägna ärenden. Deltog 1713-02-00 i den ryktbara kalabaliken i Bender, varvid han blev tillfångatagen och förd till Adrianopel. Bevistade 1718 års fälttåg i Norge.'. Gift 1713-05-20 med grevinnan Hedvig Maria Piper, född 1697-08-11, död 1767-03-07 Strömsnäs, dotter av k. rådet och överstemarskalken Carl Piper, adlad, friherre och greve Piper, och Christina Törnflycht.

Barn:

 • Märta Christina Margareta, född 1715-02-08, död 1742-01-19. Gift 1737-10-27 med sin moders syssling, generalmajoren och landshövdingen Gustaf Abraham Piper, C, i hans 2:a gifte, född 1692, död 1761.
 • Carl Arvid, född 1716-06-20. Student i Uppsala1 1732-10-09. Hovjunkare2 1738-10-20. Auskultant i kammarkollegium. Död ogift 1739-02-20.
 • Fredrika Ulrika, född 1719-03-03, död 1772-12-29 i Stockholm. Gift 1746-01-14 på Strömsta med generallöjtnanten greve Fredrik Carl Dohna, i hans 1:a gifte, född 1721, död 1784.
 • Hedvig Beata, född 1720-11-11, död 1722.
 • Ingrid Sofia, född 1722-07-09, död 1751 efter barnsäng. Gift 1750-06-24 på Strömsta med kammarrådet Jöns Steuch, i hans 1:a gifte, född 1725, död 1769.
 • Eva Eleonora, född 1723-10-19, död 1724-04-02.
 • Maria Charlotta, född 1725-09-30 på Strömsta, död i barnsäng 1761-01-26 Hedensö. Gift 1754-11-21 på Strömsta med sin syssling, kammarherren friherre Axel Johan Kurck, i hans 1:a gifte, född 1719, död 1773.
 • Anna Magdalena, född 1727-04-03, död 1738.
 • Beata Johanna, född 1728 Kronobäck och döpt3 s. å. 5/11. Död ung.
 • Sten Gabriel, född 1730. Löjtnant. Död 1803. Se Tab. 2.

TAB 2

Sten Gabriel (son av Sten Arvidsson, friherre Sture, tab 1), född 1730. Student i Uppsala1 1744-12-13. Fänrik vid Hessensteinska regementet. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1754-06-29. Avsked 1758-07-24. Död 1803-06-17 i Stockholm. Han bevistade någon tid sjuåriga pommerska kriget. Gift 1:o 1755-05-01 med sin kusin grevinnan Sofia Löwen, född 1727-06-09, död 1760-07-20 och begraven s. å. 29/7 i Munktorps kyrka Västmanlands län, dotter av riksrådet och generalguvernören Axel Löwen, friherre och greve Löwen, och hans 1:a grevinnan Sofia Carolina Piper. Gift 2:o 1766-07-22 Hässelby med grevinnan Eleonora Gustava Bonde af Björnö, från vilken han 1785 blev skild, född 1746-06-28 på Hässelby, död 1817-04-15 i Uppsala, dotter av riksrådet greve Gustaf Bonde af Björnö, och hans 2:a fru Fredrika Vivika Trolle.

Barn:

 • 1. Axel, född 1759-05-16 Stäholm, död ung.
 • 2. Hedvig Eleonora, född 1767-08-23, död s. å.
 • 2. Sten, född 1770. Överste. Död 1812. Se Tab. 3.
 • 2. Gustaf Fredrik Adam, född 1774. Överste. Död 1841. Se Tab. 4.
 • 2. Vivika Ulrika, född 1775-11-02 på Stäholm, död 1812-01-02 Vidarp och begraven s. å. 17/1 i familjegraven vid Gårdstånga kyrka. Gift 1801-08-11 med sin moders syssling, kaptenen friherre Otto Ramel, i hans 1:a gifte, född 1754, död 1817.
 • 2. Svante, född 1776-11-23 på Stäholm, död där s. å. 7/12.

TAB 3

Sten (son av Sten Gabriel, tab 2), född 1770-09-24 på Stäholm i Munktorps socken Västmanlands län. Korpral vid livregementet 1775-06-02. Fänrik vid Åbo läns regemente 1778-06-03 och vid livgardet 1786-09-04. Löjtnant vid Svea livgarde 1792-09-03. 2. Major vid Upplands regemente med kaptens indelning 1796-04-03. 2. Major 1800-12-02. RSO 1802-04-09. Överstelöjtnant i armén 1809-02-09. 1. Major vid sistnämnda regemente s. å. 10/6. Överstelöjtnant därstädes 1810-05-29. Överste i armén 1812-01-14. Drunknade s. å. 29/12 i Mälaren utanför Krusenbergslandet under åkning på svag is. Han bevistade finska kriget 1808 och 1809 och därunder träff- ningarna vid Lappfjärd och Oravais samt reträtten från Torneå. Gift 1797-07-09 i Stockholm med Charlotta Florentina Beata Ingelotz, född 1777-08-23 Edeby, död 1831-04-03 i Uppsala, dotter av majoren Bernt Gustaf Ingelotz, och grevinnan Maria Antoinetta Leijonstedt.

Barn:

 • Antoinetta Eleonora, född 1798-10-08 på Marielund i Fundbo socken Uppsala län, död 1865-09-08. Gift 1820 med friherre Joakim Ulrik von Düben, född 1797, död 1843.
 • Charlotta, född 1799-12-29 på Marielund, död 1843-02-15 Runsa. Gift 1818-10-08 på Strömsta med kammarherren Teodor Vilhelm Ankarcrona, i hans 1:a gifte, född 1794, död 1865.
 • Vivika, född 1800-12-12, död 1828-03-26 Krapperup. Gift 1818-10-08 Strömsta med kammarherren friherre Nils Christoffer Gyllenstierna af Lundholm, i hans 1:a gifte, född 1789, död 1865.
 • Sigrid, född 1802-06-21, död 1809-01-26.
 • Eleonora Gustava, född 1803-12-29, död 1805-01-28 på Marielund.
 • Lovisa Fredrika, född 1805-03-10, död 1870. Gift 1825-11-30 i Uppsala med ryttmästaren Nils Mauritz Rosenstierna, född 1798, död 1857.
 • Sigrid, född tvilling 1806-06-21, död 1810-01-06.
 • Eleonora, född tvilling 1806-06-21, död 1815-12-01.
 • Ebba Florentina, född 1808-03-27, död 1887-07-24 i Stockholm. Gift 1:o 1827-08-05 på Strömsta med sin faders sysslings son, kammarherren greve Nils Bielke, född 1792, död 1845. Gift 2:o 1846-08-11 i Stockholm med översten greve Carl Gabriel Napoleon Kalling, född 1803, död 1878.
 • Sigrid, född 1811-02-07, död s. å. 20/4 i Uppsala.

TAB 4

Gustaf Fredrik Adam (son av Sten Gabriel, tab 2), född 1774-01-25 i Stockholm Klara förs. i Stockholm. Sergeant vid Västmanlands regemente 1778-01-20. Fänrik därstädes 1779-02-07. Passerade graderna vid Sprengtportska regementet 1781. Kornett vid Mörnerska husarregementet 1790-03-07. Löjtnant därstädes 1793-05-27. Kavaljer hos hertig Fredrik. Ryttmästare vid livregementsbrigadens husarkår 1796-10-29. Avsked 1808-01-12 med tillstånd att kvarstå såsom major i armén. Bataljonschef vid Älvsborgs lantvärn s. å. 12/5. Överstelöjtnant i armén och överadjutant 1809-06-11. Överstelöjtnant vid Västgöta dragonregemente s. d. Avsked därifrån 1810-11-27 med tillstånd att kvarstå i generalstaben. RSO 1814-12-16. Överstelöjtnant i generalstaben. Överstes avsked 1816-08-20. Död 1841-10-12 Hallandsberg och ligger jämte sin fru och samtliga deras barn begraven i familjens grav i Teda kyrka Uppsala län. Han var med i Pommern 1807 och i Norge 1808. Gift 1804-09-16 Ryholm med stiftsjungfrun friherrinnan Anna Beata Fleetwood, född 1784-05-24 på Ryholm, död 1842-04-19 på Hallandsberg, dotter av överjägmästaren friherre Gustaf Miles Fleetwood, och grevinnan Ottiliana Margareta Lagerberg.

Barn:

 • Vivika Ottiliana Eleonora, född 1805-06-10, död 1808-10-29 på Hallandsberg.
 • Sten Miles, född 1806-07-10. Student i Uppsala 1824. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1832. Auskultant i Svea hovrätt s. å. T. f. borgmästare i Skövde 1838. Häradshövdings n. h. o. v. 1839-12-07. Död 1875-07-14 på Hallandsberg samt slöt ätten på svärdssidan. Ägde Hallandsberg, vilket, jämte Nyrud i Trästena socken, blivit tillbytt emot Mellingeholm i Frötuna socken Stockholms län, som hans fader fick av sin mormor Vivika Trolle. Gift 1869-02-17 på Fulltofta i likan1 socken Malmöhus län med Tekla Milow i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1881-04-06 med översten Gillis Fritiof August Boy, i hans 3:e gifte, född 1823, död 1893), född 1848-06-06 i London, dotter av köpmannen Johan Fredrik Milow och Mary Lindgren.
 • Svante Gustaf Otto, född 1807-07-07, död 1826-02-23 på Hallandsberg.
 • Eugenia Matilda Charlotta Teresia, född 1808-07-16 i Fägre socken Skaraborgs län, död 1857-04-29 på Moholm i Mo socken Skaraborgs län. Gift 1848 med majoren friherre Adolf Christian Barnekow, i hans 2:a gifte, född 1805, död 1854.
 • Arvid Teodor Vive. Född 1810-05-04. Kadett vid Karlberg 1824-04-15. Avgången 1828-02-27. Död 1828-03-03 på Hallandsberg.
 • Ivar Oskar, född 1811-09-16, död 1812-07-25 på Hallandsberg.
 • Sten Carl Ivar, född 1813, död 1814-02-10 på Hallandsberg.

Källor

1Um. 2 SAB. 3 At (S).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.