:

Stierncrona nr 166

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Stierncrona nr 166 †

Adlad 1699-01-16, introd. 1703. Friherrlig 1719-06-30, introd. 1720. Utdöd 1927-01-30.

TAB 1

Gabriel Welt, adlad och friherre Stierncrona (son av Per Larsson Welt, se adl. och friherrliga ätterna Lilliecreutz nr 1379, tab 2), friherre till Åkeshov i Bromma socken, Stockholms län samt herre till Söderby och Täckeråker i Österhaninge socken och Lilla Karby i Össeby-Garns socken1 (båda i Stockholms län). Född 1669-09-28 i Uppsala. Student därst.2 1683-08-22. Auskultant i Svea hovrätt 1691. Häradshövding i Kalmar län 1694-09-26 och i Sotholms, Svartlösa och Öknebo härader eller Södertörn 1696-04-18. Adlad 1699-01-16 jämte sin äldre broder Lars (introd. 1703 under nr 1384). Assessor i nyssn. hovrätt 1701-03-14. Ledamot av lagkommissionen 1705. Lagman i Närke 1712-05-02. Förste ombudsman 1714-04-02. Den första justitiekanslern 1719-06-09. Friherre s. å. 30/6 (introd. 1720 under nr 166). President i förutn. hovrätt 1723-09-02. Död s. å. 8/9 i Stockholm, jordfäst s. å. 12/9 i Klara kyrka och ligger begraven i egen byggd grav under koret i Bromma kyrka, där hans friherrliga vapen ses till vänster om altaret. Han gjorde Åkeshov m. m. 1721 till fideikommiss för sina efterkommande. 'Han var 1719 ledamot i kommissionerna, som nedsattes över holsteinska geheimerådet friherre Görtz, greve von der Noth, holsteinska hovrådet von Hagen, krigssekreteraren Ecklef och myntförpaktaren Böijers. Förfäktade vid samma års riksdag påståendet hos adeln att votera klassvis. Utmärkte sig genom trohet och kärlek för konung och fosterland samt hade under de svåra krigsåren sin förmögenhet ospard till rikets tjänst och gjorde vid varjehanda tillfällen ansenliga förskotter. Över honom slogs 1724 av arvingarna en medalj, graverad av J. C. Hedlinger.'. Gift 1708-05-07 med Antoinetta Maria Amya, född 1687-07-01 i Göteborg, död 1721-07-12, dotter av handelsmannen i Göteborg, kommissarien David Amya och Elisabet von Zabeland.

Barn:

 • Gabriel, född 1709-08-01, död 1710-02-18.
 • David Gabriel, född 1711-04-29, död s. å. 11/7.
 • Elisabet, född 1714-01-09, död 1769-07-28. Gift 1729-04-27 med presidenten greve Fredrik Gyllenborg, född 1698, död 1759.
 • David, född 1715. Kammarherre. Död 1784. Se tab 2.
 • Maria Sofia, född 1716-11-26, död 1749-01-02 i Stockholm och begraven i friherrliga Stierncronska graven i Bromma kyrka. Gift 1734-12-17 med sin svågers brorson, riksrådet greve Henning Adolf Gyllenborg, i hans 1:a gifte, född 1713, död 1775.
 • Gabriel, född 1718-03-18, död 1719-05-19.
 • Antoinetta Maria, född 1719-10-25, död 1720-04-07.

TAB 2

David (son av Gabriel Welt, adlad och friherre Stierncrona, tab 1), friherre till Åkeshov och herre till Bärby m. m. Född 1715-03-26 i Stockholm. Student i Uppsala2 1728-06-06. Kammarherre3 1741-08-03. Preses i nedre borgrätten3 1781-02-09. Död 1784-11-13 i Värmdö socken4 och ligger jämte sin fru begraven i familjens grav i Bromma kyrka. Han erhöll5 1752-04-22 k. m:ts tillstånd att få överflytta Bärby fideikommissnatur på säterierna Norrnäs och Kalvandö i Värmdö socken, vilka han inköpt 1751-02-16. Han och hans hustru sålde 1756-04-03 Bredsjö och Lindsta frälsesäterier i Järlåsa socken, Uppsala län till frih. Conrad Falkenberg.6. Gift 1747-02-22 med friherrinnan Agneta Wrede af Elimä, född 1718-12-00 i Stockholm, död 1800-12-27 på Åkeshov, dotter av riksrådet friherre Fabian Wrede af Elimä, och friherrinnan Catharina Charlotta Sparre.

Barn:

 • Gabriel, född 1747-11-12. Student i Uppsala2 1763-02-28. Fänrik vid livgardet 1767-06-15. Död ogift 1772 i Stockholm genom ett olyckligt fall under en exercis på Ladugårdsgärdet s. å. 20/6 och begraven i familjegraven i Bromma.
 • Catharina Charlotta, född 1749-04-04, död 1801-06-22. Gift 1768-11-01 med sin syssling, kammarrådet Lars Silfverstolpe, född 1723, död 1804.
 • Antoinetta Elisabet, född 1751-02-10, död ogift 1811-06-28 och begraven i Bromma.
 • Beata Sofia2 född 1752-11-13, död 1775-07-20 Anjala Gift 1771-06-02 med sin moders halvkusin, löjtnanten friherre Rabbe Gottlieb Wrede af Elimä, i hans 1:a gifte, född 1742, död 1828.
 • David, född 1754. Hovmarskalk. Död 1817. Se tab 3.
 • Agneta, född 1755-12-23, död 1757-04-00.
 • Birgitta Christina, född 1757-02-00, död ogift 1825-06-27 i Stockholm och begraven i Bromma. Ägde Ängby i Bromma socken.
 • Maria Gustava, döpt 1759-08-06 Norrnäs, död 1763-07-00.
 • Fabian Casimir, född 1761-09-21, död s. å. i nov.

TAB 3

David (son av David, tab 2), till Åkeshov m. m. Född 1754-03-11 i Stockholm. Volontär vid livregementet till häst 1767-03-02. Sekundkorpral därst. 1769-09-10. Korpral 1770-08-14. Kornett 1771-10-09. Kammarherre hos drottning Sofia Magdalena. Löjtnant 1775-12-20. Ryttmästare 1781-04-27. Hovmarskalk 1791-08-06. Major vid livregementets kyrassiärkår 1792-04-18. Tjänstg. hovmarskalk hos änkedrottningen (Sofia Magdalena) s. å. 11/5. Överstelöjtnant och chef för livregementetsbrigadens lätta dragonkår 1793-05-07. Överste i armén 1795-10-02. Sekundchef för kyrassiärkåren 1796-10-28. RSO 1797-11-01. Entledigad från hovmarskalksbeställningen 1806-03-08. Avsked från sekundchefsbefattningen 1808-01-12. Död 1817-08-11 på Åkeshov och begraven i familjegraven i Bromma kyrka. Gift 1:o i Frankrike med Elisabet Stegelman, död 1794-01-00 i Stockholm, dotter av bankiren Stegelman och Anna von Creutz. Gift 2:o 1797-05-15 med hovfröken hos änkedrottningen Sofia Magdalena friherrinnan Fredrika Elisabet von Friesendorff, född 1773-07-24, död 1800-07-06 i Stockholm, dotter av hovmarskalken friherre Fredrik Ulrik von Friesendorff, och hans 1:a fru Beata Sofia De Geer. Gift 3:o 1801-12-13 på Gripsholms slott med hovfröken hos drottningen Antoinetta Vilhelmina Charlotta Piper, född 1779-02-24 i Stockholm. Död där 1819-07-30, dotter av hovmarskalken Sten Abraham Piper, B, och friherrinnan Catharina Vilhelmina Ehrensvärd.

Barn:

 • 1. Anna Agneta, född 1778-07-01, död 1779-02-17.
 • 1. Johanna Charlotta, född 1779-10-14. Stiftsjungfru. Död 1816-04-01 i Linköping. Gift 1801-10-25 i Stockholm med hovmarskalken friherre Fredrik August Adelswärd, född 1779, död 1814.
 • 1. Sofia Magdalena, född 1781-10-30, död 1782-11-23.
 • 1. David, född 1783-05-22, död s. å. 29/11.
 • 1. Elisabet, född 1785-02-14, död s. å. 4/3.
 • 1. David Henrik, född 1786. Generallöjtnant. Död 1845. Se Tab. 4.
 • 1. Henrietta Constantia, född 1792-12-03 i Stockholm, död 1861-08-25 Lagmansö och ligger jämte sin man begraven på Vadsbro kyrkogård. Gift 1812-12-29 i nämnda stad med kammarherren friherre Conrad Gabriel Falkenberg af Trystorp, född 1787, död 1858.
 • 2. Fredrik David, född 1798-12-15, död 1801-07-08.
 • 3. Vilhelmina Agneta, född 1803. Hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina. Död 1840-05-02 i Stockholm. Gift 1829-09-22 på Lagmansö med fänriken vid första livgrenadjärregementet, löjtnanten i armén Patrik Georg O'Konor, född 1797-09-08 i Paris, död 1863-10-26 i Uppsala.
 • 3. Lovisa Matilda, född 1804-01-12 i Stockholm, död 1806-01-25 av kopporna.
 • 3. Sten Vilhelm, född 1805-06-25 i Stockholm, död 1806-01-25 av kopporna.

TAB 4

David Henrik (son av David, tab 3), till Åkeshov m. m. Född 1786-03-28 i Stockholm. Kornett vid lätta livdragonregementet 1805-03-02. Löjtnant vid livgardet till häst 1808-04-25. Ryttmästare därst. 1810-04-10. Adjutant hos konungen s. å. 4/10. Adjutant hos kronprinsen s. å. 15/11. GMtf 1813. RSO s. å. 24/12. Överstelöjtnant i armén 1814-01-11. 3. Major vid skånska karabinjärregementet s. å. 4/10. 1. major vid nyssn. regemente 1816-10-08. Överste och chef för regementet 1817-08-26. Generaladjutant i arméns generalstab 1819-06-24. LKrVA 1823. RRS:tAO2kl. Generalmajor och chef för tredje kavalleribrigaden 1825-02-15. 1. adjutant hos konungen s. d. KSO 1826-05-11. T. f. chef för skånska husarregementet 1829-05-28. KmstkSO 1837-09-29. Överhovjägmästare 1838-05-30. Generalbefälhavare i 3. militärdistriktet 1841-01-11. Generallöjtnant 1843-02-06. Död 1845-01-31 Lagmansö hos sin syster och svåger samt begraven i friherrliga Falkenbergska graven i Vadsbro kyrka. Gift 1815-12-07 i Stockholm med Eva Charlotta af Schenbom, född 1795-04-23 i Finland, död 1878-04-19 i Stockholm, dotter av landshövdingen Erik Adolf Schenbom, adlad af Schenbom, och Hedvig Beata Reuterskiöld.

Barn:

 • Hedvig (Hedda) Elisabet Vilhelmina, född 1816-09-07 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1888-06-12 på Össjö i likanämnd socken, Kristianstads län. Gift 1845-07-15 med majoren Carl Otto Filip Berch, född 1811, död 1900.
 • Christina Constantina, född 1818-05-06, död s. å. 6/7.
 • Johanna Charlotta, född 1819-06-08 Lillö s län. Gift 1844-12-26 med sin moders kusin, överstelöjtnanten Casimir Carl Oskar Reuterskiöld, född 1810, död 1886.
 • David Erik, född 1820. Kammarherre. Död 1900. Se Tab. 5.
 • Constance Tomasine, född 1822-11-21, död 1849-09-22 Romestorp s län och begraven s. å. 29/9. Gift 1843-08-05 Tomarp s län med kabinettskammarherren friherre Fredrik Gustaf Gyllenkrok, född 1820, död 1894.
 • Eva Henrika, född 1825-06-28 på Lillö, död 1878-11-28 på Vrams Gunnarstorp i Norra Vrams socken, Kristianstads län. Gift 1850-06-08 i Stockholm med överhovstallmästaren Rudolf Viktor Tornérhielm, född 1814, död 1885.

TAB 5

David Erik (son av David Henrik, tab 4), född 1820-12-13 Lillö s län. Student i Uppsala 1838. Kansliexamen 1844. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet s. å. 1/7. Kavaljer hos kronprinsen 1847. Tjänstg. kammarherre hos kronprinsen 1850. Tjänstfri vid hovet 1852. Statsrevisor 1871. RNO 1883-11-30. Ledamot av Hallands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott i över 30 år till 1886. Död 1900-10-16 i Stockholm. Han innehade Stjärnarp i Eldsberga socken, Hallands län, till vilken egendom han fick k. m:ts tillstånd 1852-07-28 att överflytta fideikommissnaturen från Åkeshov i Bromma socken samt Norrnäs och Kalvandö i Värmdö socken, Stockholms län, varefter han sålde nämnda egendomar5, Åkeshov 1853-01-30, Norrnäs 1853-11-12 och Kalvandö 1854-06-20. Gift 1853-06-02 på Stockholms slott med friherrinnan Charlotta Lovisa Aurora Stierneld, född 1830-04-19 i Stockholm. Hovfröken hos drottningen 1850-11-02. Död 1913-02-19 i Oscars förs, Stockholm ]]. Dotter av en av rikets herrar friherre Gustaf Nils Algernon Adolf Stierneld, och hans 2:a fru grevinnan Jacquette Vilhelmina Gyldenstolpe.

Barn:

 • Eva Vilhelmina, född 1854-03-28 i Stockholm. Gift 1878-11-06 på Stjärnarp med kammarherren Johan Magnus Reinhold Brummer, nr 1772, i hans 2:a gifte, född 1844, död 1901.
 • Charlotte Tomasine, född 1856-10-27 på Stjärnarp. Hovfröken hos drottning Sofia 1881-10-07. OII:sJmt 1897-09-18. OIISGbmt 1907-06-06. Tjänstfri 1914. GV:sJmt 1928-06-06. Död 1938-10-10 i Stockholm (Oscars förs, Sth. db nr. 280).
 • Emilie Louise, född tvilling 1858-01-13 på Stjärnarp. OIISGbmt 1907-06-06.
 • Vilhelmina (Mina) Dorotea, född tvilling 1858-01-13 på Stjärnarp. Död 1941-08-05 i Stockholm (Oscars förs, Sth. db nr 249). Jordf. och begraven i Edsberga förs, Hall, db nr 20).
 • David Algernon, född 1860-01-04 på Stjärnarp. Mogenhetsexamen i Halmstad och student i Lund 1879. Disponent på nämnda fideikommiss. Ledamot i Hallands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1891. Hovjägmästare 1901-11-30. OIISGbmt 1907-06-06. RVO s. å. 1/12. Tjänstfri 1912-12-31. Död ogift 1927-01-30 på Stjärnarp och slöt ätten på svärdssidan. Arrenderade en tid Brunskog i Tönnersjö socken, Hallands län och innehade Stjärnarps fideikommiss från 1900. Död 1927-01-30 i Stjärnarp i Eldsberga förs, Hall. ]] och utslocknade med honom denna friherrl. ätt på svärdsidan.
 • Ellen Sofia Gabriella, född 1864-02-20 på Stjärnarp.
 • Anna Henrietta, född 1867-01-07 och död 1868-05-14 på Stjärnarp.

Källor

1Af. 2Um. 3SAB. 4At (Sch). 5Värmdö lagfartsprotokoll (OA). 6Hagunda lagfartsprotokoll (OA).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: