:

Maclean nr 306

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Maclean nr 306 †

Friherrlig 1708-12-04, introd. 1784. Utdöd 1816-01-14.


TAB 1

David Makeléer, friherre Makeléer (son av Johan eller Hans Maclean, adlad Makeléer, se adliga ätten Makeléer nr 513, Tab. 1), till Gåsevadholm i Halland. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1669-09-00. Kapten därst. 1672-04-03. Major vid Västgötadals regemente 1675-09-23. Överstelöjtnant därst. 1677-05-23. Överste 1680-11-10. Kommendant i Malmö och överste för drottningens livregemente till fot 1691-09-07. Landshövding i Älvsborgs län 1693-12-30. Avsked därifrån och friherre 1708-12-04 (äldsta sonens tvenne yngsta söner å ättens vägnar introd. 1784-02-18 under nr 306 och med ättens urgamla namn, Maclean, och vapen). Död kort före avskedets erhållande och upphöjelsen i friherrliga värdigheten eller 1708-11-10. 'Han bevistade med tapperhet kriget i Skåne och förvaltade med kunskap, rättrådighet och nit sitt landshövdingeämbete i femton år.' Gift 1679-09-14 med grevinnan Eleonora Elisabet von Ascheberg, född 1663-09-13, död 1737-11-13, dotter av k. rådet, fältmarskalken och generalguvernören Rutger von Ascheberg, friherre och greve von Ascheberg, och Maria Eleonora von Busseck, genannt München.

Barn:

 • Magdalena Eleonora, född 1686-12-10 i Göteborg, död 1765-03-26. Gift 1734-03-18 med majoren Gottfrid Ulrik Hertell, natural. Hertell, född 1684, död 1773.
 • Rutger, född 1688. Överste. Död 1748. Se Tab. 2.
 • Johan Filip, döpt 1691-09-06 i Göteborg, död där 1692 och begraven s. å. 6/4.
 • Gustaf Adolf, född 1693. Överste. Död 1779. Se Tab. 3.
 • Johan Adolf, född 1694. Kapten. Död 1761. Se Tab. 4
 • Jakob Ludvig, född 1697. Ryttmästare. Död 1755. Se Tab. 6.
 • Christer Ludvig, född 1699-12-05. Volontär vid änkedrottningens livregemente till häst 1714. Kornett därst. s. å. 22/10. Konfirm.fullm. 1716-06-13. Ryttmästare. Avsked. Död ogift 1759-12-20 och begraven 1760-03-21 i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län.
 • Mariana Lovisa, född 1701-09-29 i Göteborg, död 1775-02-28 på Tosterup i likanämnd socken Kristianstads län och begraven s. å. 5/4. Gift 1726-06-20 med sin kusin, översten Rutger Barnekow, född 1695, död 1772.

TAB 2

Rutger (son av David Makeléer, friherre Makeléer, Tab. 1) till Ström i Hjärtums socken Göteborgs och Bohus län samt Redstorp. Född 1688-10-18 i Göteborg. Volontär vid svenska livregementet till fot 1703. Furir därst. s. å. Fältväbel 1704. Fältväbel vid livdragonregementet 1706. Kornett därst. 1708-03-04. Kapten 1722-06-11. Regementskvartermästare vid Bohusläns dragonregemente 1729-11-15. Kapten därst. s. å. 21/6. Generaladjutant av flygeln 1743. Major vid nämnda dragonregemente 1747-03-10. Överstes avsked s. å. 5/5. RSO 1748-11-07. Död s. å. 20/11. 'Han var med vid Holofzin, där han blev skjuten genom bröstet, då standaret föll honom ur händerna, samt vid Poltava, varest han blev fången och förd till Tobolsk, där han kvarhölls till fredsslutet.' Gift 1740-05-01 med friherrinnan Vilhelmina Eleonora Coyet, född 1719-05-22, död 1778-04-01 Brodda, dotter av kaptenen, friherre Axel Julius Coyet, och grevinnan Hedvig Charlotta Cronhielm af Flosta.

Barn:

 • David Julius, född 1741-03-20. Student i Uppsala1 1758-11-15. Registrator i k. kansliet. Kommissionssekreterares karaktär 1763-07-00. Död ogift 1764-05-02 i Norrköping.
 • Rutger, till Svaneholm i Skurups socken, Malmöhus län. Född 1742-07-27. Sergeant vid Hessensteinska regementet 1763-02-26. Kvartermästare vid Jämtlands kavallerikompani 1770-01-22. Kornett därst. s. å. 15/10. Hovjunkare. Löjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1771-06-05. Kammarherre hos drottning Sofia Magdalena 1775. Kapten vid Kalmar regemente 1776-10-08. Regementskvartermästare 1781-05-25. Avsked 1782-11-28. LVA 1812-10-28. HLLA s. å. 3/12. Död ogift 1816-01-14 på Svaneholm och slöt ätten. 'Han var en stor patriot och så att säga omskaparen av lanthushållningssättet på de stora skånska herrgårdarna. Var en välgörare mot sina underhavande men blev det oaktat vid bondupproret i Skåne 1811 plundrad och våldförd. Över honom lät ridderskapet och adeln 1800 prägla en medalj med påskrift: För frikostiga inrättningar till allmogens undervisning, förbättring, välmåga. Af medborgare och vänner.' Han och hans broder Gustaf antogo vid introduktionen 1784-02-18 namnet Maclean.
 • Gustaf, till Ström. Född tvilling 1744-06-12 på Ström. Volontär vid fortifikationen 1759-09-18. Underkonduktör 1760-12-16. Sergsant vid livgardet 1761-12-19. Fänrik därst. s.å. 22/12. Löjtnant 1768-07-12. Major i armén 1772-09-13. Kapten vid regementet 1774-07-07. Överstelöjtnant i armén 1781-12-19. RSO 1782-04-28. Överste i armén 1784-11-23. Avsked från regementet 1786-03-31. Kammarherre hos hertigen av Södermanland 1787. Avsked ur krigstjänsten 1796-07-25. Död barnlös 1804-02-19 på Ström. Gift 1796 med grevinnan Eva Helena Löwen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1761 med riksrådet, friherre Fredrik Ribbing af Koberg, greve Ribbing, född 1721, död 1783). Född 1743-12-15, död 1813-01-16 på Ström. Dotter av riksrådet och generalguvernören Axel Löwen, friherre och greve Löwen, och hans 2:a fru, grevinnan Eva Horn af Ekebyholm.
 • Eleonora Charlotta, född tvilling 1744-06-12 på Ström, död 1777-02-09 på Örby i likanämnd socken, Älvsborgs län. Gift 1761 på Ström med generalmajoren, friherre Rutger Bennet, i hans 2:a gifte, född 1720, död 1791.

TAB 3

Gustaf Adolf (son av David Makeléer, friherre Makeléer, Tab. 1), till Brunneby i likan, socken Östergötlands län. Född 1693-01-07. Korpral vid Bohusläns dragonregemente 1710-01-25. Kornett därst. s. å. Premiärlöjtnant 1712-09-17. Konfirm.fullm. 1716-04-14. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente s. å. 14/5. Sekundryttmästare vid livregementet till häst 1718-04-02. Premiärryttmästare därst. 1724-07-31. Överstelöjtnant i hessisk tjänst 1745-01-25. Major vid nyssn. svenska regemente 1747-10-02. Överstelöjtnant vid adelsfanan 1748-10-12. Överstes avsked s. å. RSO s. å. 7/11. Död 1779-01-27 på Brunneby. Han var med vid Gadebusch och Tönningen, varest han blev fången, men befriade sig själv. Bevistade även fälttågen i Norge 1716 och 1718. Gift 1720-06-11 med friherrinnan Elisabet Maria Cronberg, född 1705-11-26, död 1760-10-22 på Brunneby, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Fredrik Magnus Cronberg, friherre Cronberg, och Elisabet Broman, adlad Broman.

Barn:

 • David, född 1721-08-13. Student i Uppsala1 1729-12-12. Kom i tjänst 1732-09-06. Sergeant vid artilleriet. Löjtnant i fransk tjänst. Drunknade 1740 i Frankrike.
 • Elias, född 1722-03-28, död dagen därpå.
 • Ulrika Eleonora, född 1723-10-00, död 1724-06-06.
 • Elisabet Mariana, född 1740-10-14, död 1814-03-29 i Stockholm och ligger jämte sin man begraven i Klara kyrka, varest hans gravvård ses på norra väggen, nära koret. Gift 1761-12-08 i Brunneby socken, Östergötlands län med generalen (romersk kejserl. friherren) Gustaf Adolf von Siegroth, född 1725, död 1802.
 • Magnus Gustaf, född 1741-12-11. Drunknade 1754-12-22 i sjön Grön.

TAB 4

Johan Adolf (son av David Makeléer, friherre Makeléer, Tab. 1), döpt 1694-09-03 i Göteborg (Kristine). Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1710-03-05. Fänrik vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente s. å. 29/4. Löjtnant därst. 1712-03-03. Konfirm.fullm. 1717-01-19. Sekundryttmästare vid Upplands femmänningskavalleriregemente s. å. 25/10. Premiärryttmästare därst. 1718-06-26. Kapten vid livgardet s. å. 20/11. Avsked 1741-08-11. RSO 1748-11-07. Död 1761-12-00 i Stockholm. Gift 1743-07-22 på Vittskövle i likanämnd socken, Kristianstads län med friherrinnan Sofia Lovisa Leijonhufvud, född 1717-07-12 i Karlskrona, död 1759-12-00 Johannesberg, dotter av översten, friherre Axel Gabriel Leijonhufvud, och grevinnan Eleonora Wachtmeister af Johannishus.

Barn:

 • Ulrika Margareta Eleonora, född 1744-06-13 på Johannesberg.
 • Ulrika, född 1746-04-02 på Johannesberg, död 1802-05-08 i Laholm. Gift 1762-03-10 på Tomarp med kaptenen, friherre Hans Henrik von Liewen, född 1732, död 1805.
 • Johan David, född 1748. Överjägmästare. Död 1806. Se Tab. 5.

TAB 5

Johan David (son av Johan Adolf, Tab. 4), född 1748-08-15 i Gottröra socken, Stockholms län. Volontär vid livgardet 1763-05-03. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1764. Korpral därst. s. å. 18/7. Livdrabant 1767-07-07. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1771-12-30. Adjutant vid Bohusläns dragonregemente 1774-07-13. Kornett s. å. 15/7. Överjägmästare i Skaraborgs län 1774-07-20–1786. Major i rysk tjänst. Överstelöjtnants avsked. Död 1806-03-13 i Stockholm. Gift 1792-07-11 i Stockholm Hovförsamlingen med Fredrika Rättvik, i hennes 2:a gifte.

Barn:

 • Maria Lovisa, född 1796-10-20.
 • Johanna Fredrika, född 1798-08-19.

TAB 6

Jakob Ludvig (son av David Makeléer, friherre Makeléer, Tab. 1), döpt 1697-06-14 i Göteborg (Kristine). Volontär 1712. Underofficer vid amiralitetet i Karlskrona 1713. Extra ordinarie löjtnant därst. 1714. Avsked 1715. Kornett vid änkedrottningens livregemente till häst. Löjtnant därst. 1716-08-28. Konfirm.fullm. 1717-10-25. Ryttmästares avsked 1720-11-26. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet. Avsked. Död 1755-08-30 Brodda [Lk]. Gift 1:o 1722-06-17 med Charlotta Cremer, född 1698-03-02, död 1750-06-13, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Cremer, och Elsa Catharina Uggla. Gift 2:o med sin broders svägerska, friherrinnan Maria Elisabet Coyet, född 1716-10-15, död 1772-01-17 på Brodda, dotter av kaptenen, friherre Axel Julius Coyet, och grevinnan Hedvig Charlotta Cronhielm af Flosta.

Barn:

 • 1. Eleonora Elisabet, född 1726-09-23, död 1784-09-14 i Göteborg. Gift 1744-07-16 med hovjunkaren Bernt Vilhelm Brummer, i hans 2:a gifte, född 1719.
 • 1. Sofia Lovisa, född 1730-06-24. Reste till Österrike och antog där katolska läran.
 • 1. David Fredrik, född 1737. Löjtnant. Död 1796. Se Tab. 7.
 • 1. Jakob, död som barn.
 • 2. Elsa Maria. Gift med hovsekreteraren Carl Magnus Svanberg, född 1718, död 1792.

TAB 7

David Fredrik (son av Jakob Ludvig, Tab. 6), född 1737-04-23 Öna. Volontär vid Hamiltonska regementet 1750-02-13. Sergeant därst. 1753-06-03. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1754-04-06. Fältväbel vid drottningens livregemente 1756-07-04. Löjtnant vid regementet Royal Suédois i fransk tjänst 1757-09-28. Avsked ur fransk tjänst 1758-03-14. Adjutant vid Närkes och Värmlands regemente s. å. 23/7. Fänrik vid Löwenfels' regemente i Stralsund 1760-04-01. Adjutant vid drottningens livregemente 1769-03-15. Fänrik därst. 1770-09-11. Löjtnant 1779-05-18. Avsked 1785-09-27. Löjtnant vid invalidkåren i Pommern 1790-02-02. Död 1796-05-04 i Loitz i Pommern. Han bevistade pommerska kriget på 1750-talet. Gift med 'en bokhållaränka', som överlevde honom.

Barn:

 • Gustaf Adolf Ture, född 1771-05-17 i Stralsund. Volontär vid drottningens livregemente i Pommern 1774-06-17. Furir därst. 1786-08-28. Förare 1787-08-30. Fänrik 1789-05-25. Död 1790-02-26 i Landskrona.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: