Löfvenskjöld nr 340

Från Adelsvapen-Wiki

F 340.jpg

Friherrliga ätten Löfvenskjöld nr 340 †

Friherrlig 1810-09-10 enligt 37 § R.F., introducerad 1812.


Salomon, friherre Löfvenskjöld, till Källeryd i Källeryds socken och Nissafors i Öreryd s socken, båda i Jönköpings län (son av Samuel Löfgren, adlad och adopterad Löfvenskjöld nr 1892). Född 1764-12-26 Öströ. Volontär vid konungens eget värvade regemente 1778-01-11. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1778-09-30. Fänrik vid Kronobergs regemente 1779-02-07. 2. adjutant vid södra skånska kavalleriregementet 1782-04-03. 1. adjutant vid södra skånska kavalleriregementet 1788-11-14. Löjtnant 1790-03-22. Stabsadjutant hos konungen och ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementets vargering 1792-06-12. Överadjutant hos konungen och major i armén 1797-12-04. Hovmarskalk 1800-06-14. Vice landshövding i Örebro län 1801-02-26. Landshövding i Örebro län 1801-06-16. RNO 1807-06-28. Friherre 1810-09-10 enligt 37 § R.F. (introducerad 1812-04-04 under nr 340). KNO 1811-11-25. President i bergskollegium 1816-04-02 och i kammarrätten 1818-12-15. RoKavKMO 1825-05-11. Därtill dubbad 1825-06-19. En av rikets herrar 1829-08-21. Avsked från presidentsämbetet 1830-06-25. Död barnlös 1850-02-25 i Stockholm och slöt således själv sin friherrliga ättegren. 'Han var från 1789 till 1792 tjänstgörande adjutant, hos fältmarskalken Toll och åtföljde honom på beskickningen till Warschau, därifrån han återkom 1795. Togs under 1809 års revolution såsom ansedd tillgiven konung Gustaf IV Adolf på Adlersparres befallning i förvar. Hade sig uppdraget överstyrelsen vid allt vad som fordrades för riksdagarnas hållande i Örebro åren 1810 och 1812. Har slutligen jämte sin fru stiftat en betydlig fond vid riddarhuset till släktstipendier för Löfvenskjöldska, Coyetska och Leijonhufvudska ätterna.’ Gift 1802-02-23 Nynäs med Juliana Margareta Coyet, född 1777-05-21 Herrevadskloster s län. Död 1855-12-15 i Stockholm och begraven i Källeryds kyrka, Jönköpings län, dotter av generallöjtnanten Johan Gustaf Coyet, och friherrinnan Hedvig Hamilton af Hageby.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.