:

Schmiedefelt nr 291

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Schmiedefelt nr 291 †

Friherrlig 1772-09-22, introducerad 1776. Utdöd 1797-08-13.


Carl Johan Schmiedefelt, friherre Schmiedefelt (son av Carl Detlof Schmiedefelt, se adlade ätten Schmiedefelt nr 751, Tab. 4), född 1717. Korpral vid Tavastehus regemente 1726-03-01. Rustmästare Tavastehus regemente 1733-08-25. Förare 1734-07-19. Sergeant 1735-02-04. Fänrik 1737-09-28. Löjtnant 1742-06-09. Premiärlöjtnant 1744-12-19. Kapten 1746-10-30. Major 1749-10-24. RSO 1751-12-04. Överstelöjtnant i armén 1760-06-30 och vid Åbo läns regemente 1763-01-27. Överste i armén 1770-11-16 och för Savolaks regemente 1770-11-22. Friherre 1772-09-22 (introducerad 1776 under nr 291). Överste vid Tavastehus regemente 1772-10-29. Generalmajor 1776-10-16. Avsked 1780-05-24. Död ogift 1797-08-13 på sin gård Pyhäniemi i Hollola socken, Finland och slöt själv sin friherrliga ätt. 'Han bevistade kriget i Finland på 1740-talet och därunder bl a attacken vid Husula. Förordnades 1758 till garnisonskommendant i Helsingfors. Blev slutligen friherre för någon sin medverkan vid 1772 års revolution.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: