Siöblad nr 79

Från Adelsvapen-Wiki

F 079.jpg

Friherrliga ätten Siöblad nr 79 †

Friherrlig 1687-12-21, introducerad 1689. Utdöd 1863-01-19.


TAB 1

Carl Siöblad, friherre Siöblad (son av Johan Siöblad. se adliga ätten Siöblad nr 75, Tab. 4), till Flättna i Nikolai socken, Södermanlands län, samt Herrestad i Kärda socken, Jönköpings län, Höreda i Höreda socken, Jönköpings län och Hällstorp i Barnarps socken, Jönköpings län Född 1611-04-08 på Flättna (enligt epitafiet i Kärda kyrka ). Kom i tjänst vid Jönköpings regemente 1626 och bevistade kriget i Preussen. Avsked 1630. Volontär vid Smålands ryttare 1630. Blev i en drabbning mot Wallenstein blesserad av flera kulor, som sutto kvar i kroppen till hans död, samt bevistade slaget vid Lutzen 1632, varifrån han halvdöd fördes till Leipzig. Ingick efter tillfrisknandet som volontär vid det sk röda regementet under överste Bogendorph 1633. Sedan hantlangare vid artilleriet. Konstapel vid artilleriet, då han blev svårt sårad i slaget vid Pfaffenhofen 1633-08-01. Kom efter slaget vid Nördlingen 1634 till Axel Oxenstierna, hos vilken han en tid var anställd som uppvaktande under dennes resa till Paris 1635. Hovjunkare hos änkedrottningen. Kaptenlöjtnant vid artilleriet 1643. Regementskvartermästare vid artilleriet 1644 och befälhavare för artilleriet i Skåne samt bevistade därunder belägringarna av Laholm, Hälsingborg och Malmö. Åtföljde 1648 pfaizgreven Carl Gustaf till Tyskland och bevistade belägringen av Prag, där han blev svårt sårad. Återförde efter freden artilleriet till Pommern. Major 1651. Överstelöjtnant 1655. Bevistade de följande åren kriget i Livland och Polen och deltog därunder bl a i försvaret av Riga mot ryssarna 1656. Deltog med artilleriet i danska kriget mot norrmännen. Överste 1660-03-07. Kommendant på Kronborg efter dess intagande 1660. Häradshövding i Östbo härad av Jönköpings län 1664–1676. Krigsråd 1665-04-29. Generalmajor av artilleriet 1666-07-11. Guvernör på Ösel 1673. General av artilleriet 1674. Avsked från guvernörsämbetet och krigsrådsbeställningen 1681. Friherre 1687-12-21 (introducerad 1689 under nr 79). Ordnade salpetersjuderierna. Död 1696-10-28 på Hällstorp och begraven i Kärda kyrka (med likpredikan av Andreas Spole se Rosenborg nr 1488, vilken dock ej blivit tryckt). Gift 1639 med Maria Stierna, död 1686-06-06 på Flättna, dotter av krigskommissarien Erik Mattsson Stierna, och hans 2:a fru Kerstin Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • Margareta, född 1640-12-02 Tannåker, död strax efter dopet.
 • Maria, född 1641 Bäckeby, död strax efter dopet.
 • Edla Margareta, född 1642-02-07 i Stockholm, död i Stockholm 1698-02-19 och begraven 1698-02-27 i Ösmö kyrka, Stockholms län. Gift 1659-09-18 på Herrestad med kommerserådet Bo Rosenstierna, född 1636, död 1676.
 • Göran, född 1643-09-02 på Flättna. Student i Uppsala (Um.) 1656-01-30. Var 1662 och ännu 1666 konstapel vid Jönköpings artilleri. Död ung.
 • Johan, född 1644. Generalfälttygmästare. Död 1710. Se Tab. 2.
 • Hartvig, född 1646-09-24 i Halmstad, död 1647-09-04.
 • Erik, född 1647. Amiral och guvernör. Död 1725. Se Tab. 8.
 • Nils, född 1648-11-02 på Herrestad, död 1649-02-13.
 • Christina Maria, född 1650-01-24 på Herrestad, död 1697-09-26 och ligger jämte sin man begraven i Ås' kyrka, Jönköpings län. Gift 1668-10-09 med överstelöjtnanten friherre Adolf Jakob Fleetwood, född 1647, död 1676.
 • Hartvig, född 1652-12-25 på Herrestad, död ung.
 • Elisabet Catharina, född 1654, död 1725-07-16 på Stavsjö i Malmbäcks socken, Jönköpings län. Gift 1681 med majoren Isak Georg Silfverhielm, död 1692.

TAB 2

Johan (son av Carl Siöblad, friherre Siöblad, Tab. 1), till Flättna och Branthäll i Nikolai socken, Södermanlands län. Född 1644-09-22 på Flättna. Student i Uppsala (Um.) 1656-01-30. Konstapel vid artilleriet i Jönköping 1662. Styckjunkare 1665. Fänrik vid artilleriet i Stockholm 1666-07-14. Kapten 1668-04-08. Kommenderad till Bremen 1670 och till Stade 1673. Major 1674-04-06. Överstelöjtnant 1678-01-14. Överste för artilleriet i Stockholm 1680-10-03. Generalfälttygmästare och chef för artilleriet 1693-09-12. Död 1710-12-26 på Flättna och begraven i Nikolai kyrka, Nyköping. (At (Sch)) Han förde artilleriet på ett utmärkt sätt under Carl XII:s krig till 1704, då han hemförlovades på grund av sjuklighet, men kvarstod i ämbetet till sin död. Författade det antagligen första svenska artillerireglementet (1690). (NF.) Gift 1678-00-05 med Christina Juliana Appelman, född 1661-06-07, död 1719-01-11 och begraven i Nikolai kyrka, dotter av guvernören Peder Andersson Appelman, adlad Appelman, och Catharina Rehnsköld, nr 270.

Barn:

 • Carolina Ulrika, född 1680, död 1751-02-27. Gift 1711 med majoren Carl Jegerhjelm, född 1686, död 1757.
 • Maria Catharina, född 1681. Hovfröken (SAB.) 1723-07-04 död ogift 1750-07-19 i Stockholm och begraven 1750-07-23 i Riddarholmskyrkan. (At (P)).
 • Per, född 1683. Generalfälttygmästare. Död 1754. Se Tab. 4.
 • Johan, född 1684. Arklimästare vid amiralitetet i Göteborg 1700-04-13. Konstapel i Göteborg 1703-10-29. Underlöjtnant 1705-01-21. Var 1706-00-09–1708 i engelsk örlogstjänst. Extra ordinarie överlöjtnant vid amiralitetet 1708. Kapten vid amiralitetet 1710-03-11. Dömd från tjänsten 1711-09-01 för duell med fänrik Werdenhoff. Artillerikapten vid amiralitetet i Karlskrona 1717-07-03. Tygmästare vid amiralitetet i Stockholm 1719-01-25 RSO 1748-09-26. Död ogift 1758-08-02 i Stockholm och jordfäst 1758-08-04 i Jakobs kyrka, Stockholm.
 • Erik. Löjtnant vid artilleriet. Underlöjtnant vid amiralitetet. Död ogift 1710-00-09 i Stockholm av sjukdom. (Enl. inskription på Svea art. reg:s nattvardskalk på A 1:s officersmäss var hans fullständiga namn Erik Gert, född 1685-07-25, död 1710-09-07. (Se Riddarhuset Ink. skr. 311/95, och från Tre kronor till Rissna (1963), sidan 266)).
 • Gustaf Otto, född 1687. Kapten. Död 1747. Se Tab. 7.
 • Ulrik, död ung.
 • Axel, död ung.
 • En dotter, begraven 1734-02-11 i Nikolai kyrka, Nyköping. [At (Sch].

TAB 3

Carl (son av Johan, Tab. 2), till Flättna. Född 1682 i Stockholm. Kom i tjänst under artilleriet 1696-05-11. Styckjunkare i artilleriet 1700. Fänrik 1700-03-16. Löjtnant 1702-06-13. Kaptenlöjtnant 1704-07-10, kapten 1706-12-06. Kammarherre 1722-03-06. Överstelöjtnants karaktär med kaptens lön vid minörkompaniet i Stockholm 1722-06-26. Fick 1729 ett styckekompani. Överstelöjtnant vid artilleriet 1735. Överstelöjtnant vid artilleriet i Göteborg 1738-10-21 och i Stockholm 1741-10-10. Överste för artilleriet 1747-06-16. Generalmajor. RSO 1748-09-26. Död 1751-10-19. Han blev 1709-07-01 fången vid Perevolotjna och förd till Volodga, därifrån han ej hemkom förrän 1722 eller efter fredsslutet. Gift med Ulrika Juliana von Berchner i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1756 med generalmajoren Johan Christoffer Tunderfelt, född 1698, död 1764), född 1705, död 1774-12-29, dotter av brukspatronen Gerhard von Berchner, och Brita Wallrave. Hon gjorde 1769 Arnö i Nikolai socken, Södermanlands län till fideikommiss för sin dotter och hennes efterkommande.

Barn:

 • Juliana Brita, född 1728-03-20, död 1775-11-23 på Berga i Tuna socken, Södermanlands län och ligger jämte sin man begraven i Nikolai kyrka, Nyköping i en större sarkofag av kolmårdsmarmor till vänster om altaret. Gift 1742-10-19 med riksrådet Fredrik Ulrik Sparre af Rossvik, född 1719, död 1777.

TAB 4

Per (son av Johan, Tab. 2), född 1683-09-05 i Stockholm (At (So)). Underfyrverkare vid fältartilleriet i Stockholm 1699-06-30. Fyrverkare vid fältartilleriet i Stockholm 1700-03-31. Fänrik 1701-03-04. Löjtnant 1703-03-20. Kaptenlöjtnant 1706-12-06. Majors karaktär 1722-06-26. Överstelöjtnants karaktär 1723-10-31. Kaptens lön vid 1. fyrverkarkompaniet 1727. Major vid artilleriet i Stockholm 1729-12-06. Överstelöjtnant vid artilleriet i Stockholm 1735. Generaltälttygmästare 1741-08-18. KmstkSO 1748-04-16. Död 1754-06-29 i Stockholm. Han blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Volodga, varifrån han ej hemkom förrän 1722 eller efter fredsslutet. Gift 1733-12-06 med friherrinnan Anna Helena Cronstedt, född 1712-04-26, död 1793-01-12 i Stockholm och begraven i friherrliga Cronstedtska graven i Irsta kyrka, Västmanlands län, dotter av generallöjtnanten och presidenten Carl Olderman, adlad och adopterad samt friherre Cronstedt, och Elisabet Arnell.

Barn:

 • Ulrika Eleonora, född 1734-10-01, död 1806-01-06 på Örnäs i Västra Ryds socken, Uppsala län. Gift 1754-06-25 med majoren Tyge Gyllencreutz, född 1728, död 1785.
 • Fredrik, född 1735, död ung.
 • Johan Carl, född 1736, död 1739 och begraven 1739-04-04 i Stockholm.
 • Per, född 1738. Överstelöjtnant. Död 1817. Se Tab. 5.
 • Christina Elisabet, född 1740-01-18, död 1769-01-22 på Högbo bruk i Högbo socken, Gävleborgs län. Gift 1759-01-06 med kammarherren Hans Hierta, i hans 1:a gifte, född 1728, död 1779.
 • Carl, född 1742, död ung.
 • Maria, född 1743, död ung.
 • Juliana Helena, född 1744, död ogift 1773 på Gäddeholm i Irsta socken.
 • Nils, född 1745-11-22 i Stockholm. Kadett vid konung Adolf Fredriks kadettkår 1756-00-03. Placerad vid amiralitetet att göra officerstjänst 1756-12-01. Fänrik vid Hälsinge regemente 1766-03-18. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1768-03-18. RSO 1772-09-22. Regementskvartermästare 1777-02-26. Major i armén 1789. Ogift skjuten 1789-08-24 i slaget vid Svensksund. Bevistade på flottan pommerska kriget från 1760.
 • Adolf Ludvig, född 1751-03-25 i Stockholm. Kadett 1762-05-05. Styckjunkare vid artilleriet 1763-06-04 överfyrverkare vid artilleriet i Stockholm 1767-03-08. Underlöjtnant i Visby 1767-11-18. Men 1770 åter transporterad till artilleriet i Stockholm. Löjtnant vid artilleriet i Stockholm. Blev jämte flera för uppstudsighet mot chefen degraderad till underofficer på viss tid. Därunder död 1776-05-22 å Gäddeholm och begraven i friherrliga Cronstedtska graven i Irsta kyrka .

TAB 5

Per (son av Per, Tab. 4), född 1738-09-24 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1752-09-10. Kadett vid artilleriet 1754-03-26. Överminör vid artilleriet 1754-04-10. Underlöjtnant 1757-05-06. Löjtnant 1764-06-26. RSO 1772-09-12. Stabskapten 1773-06-21. Tygmästare (At (P)) 1782-12-20. Överstelöjtnant i armén 1783-08-23. Överstelöjtnant vid artilleriet. Riddarhusdirektör 1800-06-11. Avsked ur armén 1805-05-04. Död 1817-10-04 i Stockholm. Bevistade pommerska kriget. Blev, för sin bekantskap med general Pechlin, inblandad i undersökningen rörande konung Gustaf III:s mord. Gift 1775-02-12 Gäddeholm med sin kusin friherrinnan Anna Charlotta Cronstedt, född 1752-09-10 på Gäddeholm, död 1807-03-13 Örnäs, dotter av generallöjtnanten friherre Jonas Cronstedt, och friherrinnan Helena Dorotea Yxkull.

Barn:

 • Jonas Carl, född 1775. Jägmästare. Död 1843. Se Tab. 6.
 • Ebba Helena, född 1776 i Finland, död 1779-00-03 på Gäddeholm.
 • Per Christer, född 1778, död 1794-03-14 på Örnäs.
 • Carolina Dorotea, född 1781, död 1796-02-27 i Stockholm.
 • Charlotta Ulrika, född 1782-05-19. Stiftsjungfru. Död ogift 1817-11-16 i Stockholm.
 • Johan Fredrik, född 1783-09-03. Underofficer vid arméns flotta 1794-10-05. Kadett vid Karlberg 1796-09-23. Utexaminerad 1802-09-23. Fänrik vid Göta garde 1802-05-01. Löjtnant vid Göta garde 1806-04-23. Placerad på Skaraborgs regemente 1809-01-18. Kapten i armén 1809-04-19. Kapten vid Skaraborgs regemente 1812-04-23. Död ogift 1813-09-01.
 • Erik Gustaf, född 1785-04-16, död 1792-02-14 i Stockholm. (at (Sch).
 • Carl Ulf, född 1792-01-06 sergeant vid arméns flotta 1799-05-06. Kadett vid Karlberg 1807-09-29. Fänrik vid Upplands regemente 1812-03-22. Transportera till Västgöta regemente 1812-05-24. GMtf 1814-04-10. Löjtnant vid Västgöta regemente 1816-09-24. Kapten vid Västgöta regemente 1825-04-19. Avsked 1835-08-13. Död barnlös 1857-13-13 Kastellgården. Gift 1846-12-02 i Sandhems socken, Skaraborgs län med Sofia Lundström, född 1809-07-12, död 1873-05-10.

TAB 6

Jonas Carl (son av Per, Tab. 5), född 1775-11-00. Lärare i handaslöjder vid krigsakademien på Karlberg. Jägmästare vid Rosersbergs kungsgård. Gravör av vapen på bössor. Död 1843-04-07 i Stockholm. Han var dövstum. Gift 1830-03-14 vid Rosersberg i Norrsunda socken, Stockholms län med Margareta Magdalena Kraak, född 1796, död 1851-12-28 i Stockholm.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1831-12-23, på Rosersberg. Gick till sjöss 1847. Sjökaptensexamen i Liverpool 1855. Sjökapten i engelsk och holländsk tjänst. Död ogift 1863-01-19 i Stockholm och utgick med honom ätten på svärdssidan.

TAB 7

Gustaf Otto (son av Johan, Tab. 2), född 1687. Konstapel vid artilleriet i Stockholm 1804-00-07. Sergeant vid artilleriet i Stockholm 1706-00-03. Fyrverkare 1708-04-01. Överfyrverkare 1709-00-01. Fänrik vid livgardet 1709-10-18. Löjtnant vid livgardet 1710-04-27. Konfirmations fullmakt 1711-11-10. Stabskapten 1735-07-05. Premiärkapten 1739-09-08. Död 1747-12-07 i Stockholm och begraven 1747-12-10 i Jakobs kyrka.

Barn:

 • Christina, död 1772-05-20 på Stora Älvstorp i Nora landsförsamling, Örebro län. Gift före 1747 med direktören Samuel Billinggren, född 1714 i Skövde, död 1765-12-23 på Stora Älvstorp. [Nora kyrkoarkiv.]

TAB 8

Erik (son av Carl Siöblad, friherre Siöblad, Tab. 1), till Herrestad i Kärda socken, Jönköpings län och Källunda socken, Jönköpings län, Höreda i Höreda socken, Jönköpings län och Dannäs i Dannäs socken, Jönköpings län, samt Fågelsta i Julita socken, Södermanlands län. Född 1647-08-28 i Halmstad. Student i Uppsala (Um.) 1656-01-30. Lärkonstapel vid artilleriet i Stockholm 1663. Gick i engelsk örlogstjänst 1664. Löjtnant i engelsk örlogstjänst 1666-02-20. Hemkom 1666. Kapten vid svenska amiralitetet 1666-07-11. Gick åter i engelsk tjänst 1670. Kapten i engelsk tjänst 1672-04-04. Avsked ur engelsk tjänst 1673. Kommendör vid svenska amiralitetet 1674-03-29. Major 1674-00-04. Befäl över skeppen i Dalarö 1675-00-08. Major i 3. eskadern av Stenbocks flotta 1675-00-10. Befälhavare över Göteborgseskadern 1676-01-05–1678. Amirallöjtnant 1676-01-24. Amiral och amiralitetsråd 1676-09-27. Förde sin eskader om 8 skepp från Göteborg till Stora Bält 1677-00-05 men blev slagen av amiral Juel vid Möen 1677-06-01 och tillfångatagen på sitt amiralsskepp Amarant. Utväxlad 1677-08-15. Chef för 2. eskadern i Hans Wachtmeisters flotta åren 1678 och 1679. Förordnad att verkställa generalmönstring i Uppland, Södermanland, Östergötland, Västergötland och uppstäderna 1680-03-20. Landshövding i Blekinge län 1683. Guvernör i Göteborgs och Bohus län 1700-11-11. Företog 1701-00-08 en expedition till Arkangelsk, som misslyckades. Död 1725-05-31. Han dömdes för ämbetsförseelser från tjänsten 1711, men benådades till livet 1718 och frigavs följande år. Gift 1681 med friherrinnan Charlotta Regina Palbitzki, född 1663, död 1738-00-01, dotter av regeringspresidenten Mattias Palbitzki, friherre Palbitzki, och friherrinnan Anna Regina Khevenhüller.

Barn:

 • Carl Georg, född 1683. Överamiral och landshövding. Död 1754. Se Tab. 9.
 • Anna Regina, född 1685, död 1768-06-28 på Husby i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län och begraven 1768-07-03. Gift 1708-01-28 på Herrestad med översten friherre Christer Horn af Åminne, född 1672, död 1746.
 • Ulrika Maria, död 1758-03-08 och ligger jämte sin man begraven i Sorunda kyrka, Stockholms län. Gift 1711-07-09 med översten Carl Henrik Bonde, född 1679, död 1722.
 • Erik, till Höreda. Konstapel vid amiralitetet. Underlöjtnant vid amiralitetet 1703-06-01. Kapten 1710-03-11. Kommendör 1720-10-26. Vice amirals avsked 1738-08-09. Död barnlös 1741. Gift med sin kusins dotter friherrinnan Beata Christina Sparre, född 1701-12-21, död 1739, dotter av kaptenen friherre Lars Sparre, och friherrinnan Adolfina Johanna Fleetwood.
 • Charlotta Christina, född 1693, död 1770-06-12 på Julita. Gift 1:o 1711 med ryska vice amiralen. Kenneth Sutherland, lord Duffus, död 1732. Gift 2:o 1733-04-24 med sin kusin, kammarherren friherre Axel Gottlieb Palbitzki, född 1698, död 1750.

TAB 9

Carl Georg (son av Erik, Tab. 7), till Fågelsta och Herrestad samt Torpa i Länghems socken, Älvsborgs län och Marsvinsholm i Balkäkra socken, Malmöhus län mm. Född 1683-11-02. Underlöjtnant vid amiralitetet 1699-04-14. Kapten vid amiralitetet 1703-06-01. Schoutbynacht 1710-02-04. Konfirmationsfullmakt 1714-05-05. Kommendör 1716-02-12. Vice amiral 1719-00-10. Landshövding i Blekinge 1733-11-22. Utnämnd till riksråd men undanbad sig 1739. Landshövding och överkommendant i Malmö 1740-12-12. Amirals karaktär 1741-05-18. Överamirals n. h. o. v. 1747-06-17 KSO 1748-04-16. Död 1754-09-01 på Marsvinsholm och begraven 1754-09-17 i Balkåkra kyrka. Gift 1715-03-01 på Torpa med grevinnan Beata Elisabet Stenbock, född 1693-07-02 i London, död 1765-05-30 Avelsgärde, dotter av generallöjtnanten greve Erik Gustaf Stenbock, och hans 1:a fru grevinnan Johanna Eleonora De la Gardie.

Barn:

 • Charlotta Eleonora, född 1716, död 1787-04-28 i Karlskrona. Gift 1733-10-02 med amiralen och presidenten greve Erik Arvid Sparre af Söfdeborg, född 1707, död 1775.
 • Beata Elisabet (Eleonora), född 1719, död 1803-02-15. Gift 1736-09-23 i Karlskrona med presidenten friherre Carl Harald Strömfelt, i hans 2:a gifte, född 1709, död 1775.
 • Ebba Christina, till Marsvinsholm. född 1720-07-24, död 1786-03-02 Källunda. Gift 1742-01-23 med sin svågers kusin, riksrådet Gustaf Ruuth, född 1697, död 1757.
 • Fredrika Ulrika, född 1722-12-01 på Marsvinsholm, död 1741-11-29 i Malmö och begraven i Länghems kyrka .
 • Erik Gustaf, född 1724. Student i Lund (At (P) 1733-08-24. Hovjunkare ((SAB.) 1741-02-10. Död 1745-10-18 på Marsvinsholm och begraven 1745-10-24 i Balkåkra kyrka .

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.