:

Palmqvist nr 123

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Palmqvist nr 123 †

Friherrlig 1712-10-21, introd. 1719.

TAB 1

Magnus Palmqvist, friherre Palmqvist, (son av Gustaf Berg, adlad Palmqvist, se adliga ätten Palmqvist nr 670, Tab. 2), född 1660-08-28 i Stockholm. Student i Uppsala1 1668-04-03. Musketerare vid livgardet 1678. Förare därst. 1680-01-02. Sergeant s. å. Fänrik 1681-06-22. Löjtnant 1686-05-14. Kapten 1691-12-05. Major 1696-08-10. Överste för ett tyskt värvat infanteriregemente i Wismar 1699-01-04. Kommendant därst. s. å. Generalkvartermästare och direktör vid fortifikationen 1706-05-12. Generalmajor av infanteriet 1710-08-21. Friherre 1712-10-21 (introd. 1719 under nr 123). Generallöjtnant av infanteriet 1719-05-25. Landshövding i Västernorrlands län s. å. 23/10. President i bergskollegium 1727-08-28. Död 1729-07-27 i Stockholm. 'Han gick 1689 till tyska allierade armén i Nederländerna samt bevistade belägringen av Bonn ävensom bataljen vid Fleury. Begav sig 1692 åter utrikes och gick direkt till franska armén, varvid han bevistade flera fälttåg, därunder han var generaladjutant hos franska generallöjtnanten Feuquières samt deltog i belägringarna av Namur, Charleroi, Hoy och Dixinuiden ävensom bataljerna vid Steinkirchen, Neerwinden, m. fl. Var för svenska fortifikationsverket en dråplig styresman, som förstod att därtill draga skickliga ämnen samt dem inöva och befordra. Anförde i det märkvärdiga slaget vid Hälsingborg den 28 febr. 1710 vänstra flygeln av infanteriet.'. Gift 1705 med friherrinnan Ulrika Eleonora Stuart, född 1689-02-00, död 1736 (själaringning s. å. 25/10 i Stockholm, Jak.), dotter av generallöjtnanten och fortifikationsdirektören Carl Magnus Stuart, friherre Stuart, och Margareta Funck.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1706. Löjtnant. Död 1743. Se Tab. 2
 • Margareta Elisabet, född 1707, död 1743-06-01. Gift med översten Carl Ridderborg, i hans 2:a gifte, född 1689, död 1754.
 • Magnus Johan, döpt 1708-02-08 i Stockholm, begraven s. å. 6/12 i Värmdö kyrka
 • Ulrika Eleonora, döpt 1710-08-30, död 1774-04-30 i Stockholm och begraven i Värmdö kyrka. Gift 1726-07-24 med generallöjtnanten Per Gustaf Pfeiff, friherre Pfeiff, född 1690, död 1783.
 • Sofia Birgitta, döpt 1712-01-16 i Stockholm, död 1782-01-20 Hånö. Gift efter 1737-05-20 med löjtnanten, friherre Lage Posse af Säby, född 1714, död 1747.
 • Beata Christina, döpt 1713-04-08 i Stockholm, död 1768-05-12 i Söderköping. Gift med sin sysslings son, kaptenlöjtnanten Nils Henrik Hägerflycht, född 1703, död 1751.

TAB 2

Carl Gustaf, (son av Magnus Palmqvist, friherre Palmqvist, Tab. 1), född 1706-12-24. Student i Uppsala1 1718-10-07. Volontär vid bergsregementet 1724. Sedan volontär först vid livgardet och därefter vid livdragonregementet. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1731-04-07. Löjtnant därst. 1739-10-25. Död 1743-04-00. Gift 1737-12-15 i Åbo2 med friherrinnan Helena Dorotea Yxkull i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1749-10-03 med generallöjtnanten, friherre Jonas Cronstedt, född 1711, död 1778), född 1715-09-12, död 1783-03-13 i Stockholm och begraven i friherrliga Cronstedtska familjegraven i Irsta kyrka Västmanlands län, dotter av generalmajoren och landshövdingen Otto Reinhold Yxkull, friherre Yxkull, och hans 2:a fru Anna Magdalena Apolloff.

Barn:

 • Otto Gustaf, född 1738, död 1744.
 • Ulrika Magdalena, född 1741-11-17 i Åbo2, död 1800-08-04 Vesslingbyholm. Gift 1777-04-06 Gäddeholm

TAB 3

Fredrik, (son av Magnus Palmqvist, friherre Palmqvist, Tab. 1), född 1720-05-22. Student i Uppsala1 1737-03-14. Konduktör vid fortifikationen. Löjtnant därst. LVA 1745-10-16. Majors titel. Död 1771-07-19 Ebbesjö 'Han ägde ett förträffligt matematiskt, snille. Har utgivit en mängd skrifter i matematiska, aritmetiska och andra ämnen, ehuru han sin mesta tid besvärades av lamhet nästan i alla leder.' Gift 1758-03-07 med sin systers styvdotter Maria Ulrika Ridderborg, född 1734-08-02 Sunnerå, död 1773-09-27 i Norra Vi socken Östergötlands län, dotter av översten Carl Ridderborg, och hans 1:a fru Maria Elisabet Lillienberg.

Barn:

 • Magnus Daniel, född 1761. Amiral. Död 1834. Se Tab. 4
 • Carl Fredrik, född 1763. Kapten. Död 1833. Se Tab. 5

TAB 4

Magnus Daniel, (son av Fredrik, Tab. 3), född 1761-01-06 i Mogata socken Östergötlands län. Kadett i Karlskrona 1774. Fänrik vid amiralitetet 1778-04-08. I fransk örlogstjänst 1778–1783. RFrOPlemér. RSO 1781-12-19. Löjtnant i örlogsflottan 1783-06-04. Chevalier de l´Institution de mérite militaire (enl. orig:medd. 1783-08-17 till "baron de Stedingk" (1952 hos baron Victor von Stedingk)). Kapten därst. 1788-07-21. Överste vid amiralitetet samt generaladjutant 1790-06-12. Konteramiral 1797-11-01. KSO 1799-11-16. Entledigades 1801-04-06 från befälet vid den armerade örlogsflottan. LKrVA 1809-12-09. Vice amiral s. å. 29/6. KmstkSO 1816-11-26. Amiral 1818-11-24. Inspektör över k. m:ts flottas sjötrupper. Död 1834-11-06 i Karlskrona. Han bevistade på franska flottan kriget emot England, isynnerhet i Amerika, åren 1778–1783 samt deltog på svenska flottan i kriget emot Ryssland 1788–1790 och var därunder generaladjutant hos hertig Carl. Gift 1800-01-11 i Karlskrona med Fredrika Emerentia Modée, född 1781-03-11 i nämnda stad, död där 1842-09-12, dotter av överståthållaren Carl Vilhelm Modée, och grevinnan Ebba Ulrika Sparre af Söfdeborg.

Barn:

 • Ebba Maria Charlotta, född 1806-05-15, död 1846-10-07 i Karlskrona. Gift 1829-12-06 i nämnda stad med sin kusin, kommendören, greve Gustaf Edvard Ruuth, född 1802, död 1866.
 • Fredrika Vilhelmina, född 1808-03-05, död 1889-05-03 i Stockholm. Gift 1833-07-10 med sin kusin samt sin systers svåger, underlöjtnanten, friherre Erik Fritz Emil Ruuth, född 1804, död 1877.
 • Sofia Carolina, född 1811-04-24 i Karlskrona, död där 1812-05-14.

TAB 5

Carl Fredrik, (son av Fredrik, Tab. 3), född 1763-10-15 i Norrköping. Kadett vid artilleriet 1779 och vid fortifikationen 1781. Konduktör därst. s. å. 5/12. Löjtnant därst. 1789-07-24. Kapten 1790-07-29. Avsked 1796-10-26. LLA 1814-09-05. Död 1833-03-18 Hornö. Ägde Stenby, Bårby och Mellby i Adelsö socken Stockholms län m. m. Gift 1799-10-27 på Räf snäs kungsgård i Toresunds socken Södermanlands län med sin moders kusin, grevinnan Henrika Sofia Lillienberg, född 1764-07-05 i Stockholm, död 1812-02-16 på Stenby, dotter av presidenten Johan Georg Lillienberg, friherre och greve Lillienberg, och Maria Juliana Jennings.

Barn:

 • Fredrik Georg (Stiernklo-Lillienberg-Palmquist), till fideikommisserna Ågerup i Norra Rörums socken Malmöhus län, Brunseryd och Nåtåsa i Marbäcks socken Jönköpings län samt Stensnäs i Ryssby socken Kronobergs län, vilka han tillträdde genom sin härkomst från stiftarna, vadan han till sitt eget släktnamn skulle begagna namnen Stiernklo-Lillienberg. Född 1801-06-11 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm. Fanjunkare vid Smålands dragonreg:s infanteribataljon 1817-11-20. Fänrik vid Smålands dragonreg:s infanteribataljon 1820-06-24. Officersexamen 1821-03-22. Löjtnant vid Smålands grenadjärbataljon 1828-12-13. Kapten därst. 1843-06-12. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i bataljonen 1847-02-19. Avsked ur krigstjänsten 1853-06-20. RSO 1854-04-28. Död ogift 1861-02-28 i Stockholm.
 • Maria Sofia, född 1802-07-07 på Stenby, död 1868-02-28 Sandvik. Gift 1826-03-18 Ekebyhov med ryttmästaren (friherre) Carl Johan Fredrik Sylvander, född 1803, död 1882.
 • Carl Magnus Napoleon, född 1804. Löjtnant. Död 1882. Se Tab. 6.
 • Carolina Elisabet, född 1807-07-18, död 1809-12-10 på Stenby.

TAB 6

Carl Magnus Napoleon, (son av Carl Fredrik, Tab. 5), född 1804-01-10 Stenby. Kadett vid Karlberg 1817-09-29. Avgången från krigsakademien 1818-03-28. Fanjunkare vid Jönköpings regemente 1825-08-01. Officersexamen 1827. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 3/10. 2. Löjtnant därst. 1834-07-12. Avsked ur krigstjänsten 1838-06-15. RVO 1869-05-03. Död 1882-06-17 i Linköping. Han innehade såsom fideikommiss Ågerup i Norra Rörums socken Malmöhus län, Brunseryd och Nåtåsa i Marbäcks socken Jönköpings län, Stensnäs Kronobergs län samt (ägde dels Mantorp och Mark i Veta socken, Nybble och Sya i Sya socken (alla i Ög.), Toftnäs i Bolmsö socken och Hjälmaryd i Torskinge socken (båda i Jönk.), dels gård i Linköping. Gift 1838-06-29 i Ekeby kyrka Östergötlands län med stiftsjungfrun Hedvig Burén, född 1812-06-15 Karlsby, död 1889-12-06 i Jönköping, dotter av bruksägaren Peter Carl Burén, adlad af Burén, och Hedvig Elisabet Waller.

Barn:

 • Sofia Elisabet Napoleona Carolina, född 1839-05-22 Hällerö, död 1867-01-03 i Örebro. Gift 1863-09-24 i Veta kyrka Östergötlands län med majoren, greve Carl Johan Lewenhaupt, i hans 1:a gifte, född 1835, död 1920.
 • Matilda Lovisa Napoleona, född 1841-03-17 på Hällerö, död 1920-11-21 i Linköping. Innehade efter sin kusin Aimée Elisabet Georgina Norrström, född Sylvander, som avled 1915, fideikommissegendomarna Ågerup i N. Rörum (Malmöhus län), Stensnäs i Ryssby (Kronobergs län) samt Brunseryd och Nåtåsa i Marbäck (Jönköpings län), vilka enl. beslut i regeringsrätten 1919-06-19 omvandlades till fideikommisskapital. Gift 1864-10-04 på Mantorp med kammarherren, greve Claes Gustaf Ernst Mörner af Morlanda, född 1829, död 1895.
 • Napoleon, född 1844-05-12, död s. d.
 • Hedvig Henrietta Napoleona, född 1846-01-02 på Mantorp. Död 1934-01-12 i Linköping, domkyrkoförs. (db 11). Har ägt del i nämnda egendom samt i Nybble och inneh. Lillienbergska fideikommisskapitalet.
 • En son dödfödd 1848-06-03.
 • Carl'' Georg Napoleon, född 1855. Före detta kapten. Död 1936-03-08. Se Tab. 7.

TAB 7

Carl'' Georg Napoleon, (son av Carl Magnus Napoleon, Tab. 6), född 1855-01-12 Mantorp Mogenhetsexamen 1875-06-02. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1877-03-09. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexamen 1879-11-03. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 21/11. Löjtnant 1886-08-18. Kapten 1899-10-27. RSO 1901-05-15. Avsked från beställning på stat 1907-04-12. Avsked från regementets reserv 1923-01-11. Har ägt Fall och Vimne i Veta socken samt Hökö i Östra Tollstads socken Östergötlands län. Innehade efter sin syster Hedvig Henrietta Napoleonas död 1934 Stora Lillienbergska fideikommisskapitalet. Död 1936-03-08 i Linköping, Domkyrkoförs. (db 71) och begraven i Linköping. Gift 1890-02-26 i Linköping med Maria Lovisa Charlotta (Lotten) Fornell, född 1868-04-15 Alarp. SMsjv, PrRKM2 o. 3kl, ÖRKHt 2kl med krigsdek. Dotter av majoren och fördelningsintendenten vid 2. fördelningen Johan Magnus Edvard Fornell och Charlotta Laurentia Kinnander.

Barn:

 • Carl Edvard Fredrik Gregory, född 1892. Kapten. Se Tab. 8.
 • Erik Magnus Daniel, född 1900-12-06 i Linköping. 1918 studentexamen i Linköping. Civilingenjör från KTH. 1925–1929 anst. vid New Yersey State Highway Dept. USA. 1929–1932 vid Pennsylvania Railroad N.Y. 1932–1934 vid statens arbetslöshetskommission. 1936 vid Patent och registr. verket. Byrådirektör. RNO 1961-06-06. Innehar fideikommisskapital.

TAB 8

Carl Edvard Fredrik Gregory, (son av Carl Georg Napoleon, Tab. 7), född 1892-05-09 i Linköping (Domkyrkoförs.). Friherre. Sjökadett 1906-10-01. Sjöofficersexamen 1912-10-23. Underlöjtnant vid flottan s. å. 25/10. Löjtnant därst. 1916-08-16. Kadettofficer vid sjökrigsskolan 1918–1922. Genomgick sjökrigshögskolans allm. kurs 1919–1920. Kapten 1921-11-18. Tjänstg. i sjöförsvarets kommandoexpedition och såsom adjutant hos chefen för försvarsdepartementet 1922–1923. RDDO 1923-08-26. Adjutant hos stationsbefälhavaren i Stockholm 1923–1927. RSpMerNavO 1925-05-00. OffNedONO m sv 1926. Instruktionsofficer vid underofficersskolan i Karlskrona 1929–1932. RSO 1933-06-16. Gift 1919-09-27 i Växjö med Stina Emma Constance Hederstierna född 1898-09-30 i Växjö, dotter av majoren i armén Erland Samuel Valter Hederstierna, och friherrinnan Carin Emma Augusta Mathilda Raab.

Barn:

 • Carin Anne-Marie, född 1920-08-12 i Växjö, Domkyrkoförs
 • Carl Magnus Georg, född 1921-11-12 i Skeppsholms förs., Stockholm.
 • Hans-Georg Erland, född 1931-02-20 i Karlskrona Amiralitetsförs.

Källor

1Um. 2Åbo kyrkoarkiv.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: