:

Creutz nr 48

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för friherrliga ätten Creutz nr 48
Vapensköld för friherrliga ätten Creutz nr 48

Friherrliga ätten Creutz nr 48

Friherrliga 1654-06-05, introducerad 1654.

Ätten har utgrenat sig i grevliga ätten Creutz. En medlem av ätten (tab 22), som upphöjdes i grevligt stånd, tog såsom sådan icke introduktion.

Creutz F4800.png

TAB 1

Lorentz Creutz, friherre Creutz, (son av Ernst Larsson Creutz, se adliga ätten Creutz nr 92, tab 6), friherre till Kasseritz i Rauge socken, Livland och herre till Sarvlaks gård, som han erhöll vid arvskiftet 1637-09-02 till Sippola och Liikala säterier i Vekkelaks socken, vilka han fick i förläning 1649-04-21, samt till Abborfors i Pyttis socken, Liuksiala i Kangasala, Saaris i Tammela, Selkis i Vichtis, Gästerby i Sibbo, Ekois i Tyrvis, Degerby i Pernå, Kullo i Borgå och Ispois i S:t Karins socken. Född 1615. Student i Dorpat 1632-05-15 och i Leiden 1637-02-21. Assessor i bergskollegium 1638. Förordnad 1643-06-03 att jämte Dav. Fr. von Siegroth hava inspektion och kommando över bergverken i hela Finland, vilket han ensam utövade 1644–1650 (Ab.), landshövding i Åbo och Björneborgs län 1649-02-28. Vice president i bergskollegium 1653–55 och 1663–70 (Ab.). Friherre jämte brodern 1654-06-05 (introducerad 1654 under nr 48). Landshövding i Stora Kopparbergs län 1655-07-02. Kommissarie i Trondhjems län 1658. Riksråd 1660-02-20. Hovrättsråd i Åbo hovrätt 1662-05-10. Avsked från landshövdingeämbetet 1663. Häradshövding i Västerbotten 1670-12-10. Avsked från hovrättsrådsämbetet 1670-12-20. Kammarråd 1673-12-20. Amiral och amiralitetsråd 1675-12-11. Tillförordnad chef för amiralitetskollegium (Zf.) 1676-04-04. Lagman i Norrfinne lagsaga 1676-04-17. Omkom 1676-06-01 då skeppet Stora Kronan kantrade i sjöslaget mot de danska och holländska flottorna vid Öland, mitt för Hulterstads kyrka. 'Han och hans bror voro de sista, som av drottning Christina gjordes till friherrar. Han befullmäktigades 1669-08-07 att vara ordförande i trollkommissionen i Dalarna, då femton personer blevo för vidskepelse avrättade'. Gift 1639-10-02 på Hedensö (Brudvers.) i Näshulta socken, Södermanlands län med friherrinnan Elsa Duwall, född 1620-09-19 i Stockholm, död i Stockholm 1675-03-23, dotter av generalen Jakob Mac-Dougall, friherre Duwall, och Anna von der Berge.

Barn:

 • Catharina, född 1640-09-06 i Stockholm. Begraven 1687-02-24 i gamla Kankasgraven i Åbo domkyrka. Gift 1670-02-00 med översten Bernt Mellin, född 1636, död 1682.
 • Ernst, född 1641-11-19 på Sarvlaks. Student i Åbo 1649 (Lå.). Död 1652-10-19 i Åbo och begraven i domkyrkan.
 • Anna, född 1642-12-25 i Sala, död 1671-02-14 på Abborfors, och begraven i Pyttis kyrka 1671-07-02. 'Hon var snillrik och hade färdighet i musik'.
 • Jakob, född 1645-02-19 på Sarvlaks. Student i Åbo 1649 (Lå.), i Uppsala (Um.) 1660-01-19 och i Heidelberg (At. (P.).) 1662-09-06. Död 1667-04-20 och begraven i Pernå kyrka.
 • Lorentz, född 1646. Landshövding. Död 1698. Se Tab. 2
 • Elsa, född 1647-04-11 på Sarvlaks. Levde 1715 men död sannolikt i början av 1717. Bisatt 1717-02-20 i Edebygraven i Salems kyrka, Stockholms län. Gift 1671-07-03 med landshövdingen Harald Oxe, född 1628, död 1690.
 • Brita, född 1649-01-03 i Åbo, död 1649-01-03.
 • Gustaf, född 1650-03-29 i Åbo. Student i Uppsala (Um.) 1663-10-01 och i Strassburg (At (P.).) 1670-08-01. Överstelöjtnant vid Burghausens dragoner 1675-03-16. Omkom på samma gång som fadern i sjöslaget vid Öland 1676-06-01.
 • Brita, född tvilling 1651-04-07 i Åbo. Död 1710-02-04 i Övergrans socken, (Övergrans sns dödbok.) Uppsala län. Hon ärvde Degerby jämte 41 hemman. Gift 1:o 1675-10-26 i Stockholm (At(L).) med assessorn Nils Natt och Dag, död 1676. Gift 2:o med översten, friherre Gustaf Johan Wrede af Elimä, född 1643, död 1695.
 • Johan, greve Creutz, född tvilling 1651, död 1726. Se grevliga ätten Creutz, tab 1.
 • Ernst Johan, född 1654-01-12 i Åbo, död 1654-01-17 och begraven i Åbo domkyrka
 • Margareta, född 1655-01-18 i Åbo. Gift med översten, friherre Gustaf Adolf Mellin, i hans 1:a gifte, död 1708.
 • Helena, född 1657-11-18 i Falun, död 1730-06-01 i Stockholm. Gift 1:o 1681-07-19 i Stockholm (Wn.) med lagmannen greve Fredrik Stenbock, död 1699. Gift 2:o med generalen, friherre Georg Johan Maydell, i hans 2:a gifte, född 1648, död 1710.
 • Christina, född 1659-01-12 i Falun, död 1699-02-06 i Väse socken, Värmlands län och begraven 1699-04-30 under altaret i Väse kyrka. Gift 1685-01-13 på Sarvlaks med kommendören Göran Soop, död 1690.
 • Carl Gustaf, född 1660. General. Död 1728. Se Tab. 21

TAB 2

Lorentz, (son av Lorentz Creutz, friherre Creutz. tab 1), till Sarvlaks samt Tjusterby i Forsby, Gräggböle och Sjögård i Pernå socken, Molnby och Näse i Borgå socken, Västerby i Pojo, Tyko i Bjärnå och Kirjakkala i Uskela socken. Född 1646-03-31 på Sarvlaks. Student i Åbo 1649, i Uppsala (Um.) 1660-01-19 och i Heidelberg (At (P.).) 1662-09-06. Auskultant i bergskollegium genom kunglig fullmakt 1659-08-13. Assessor i bergskollegium 1666-10-18. Kammarherre 1666. Marskalk vid ambassaden till Polen 1669. Häradshövding i Västerbotten 1670-12-10. Utnämnd landshövding i Västerbotten 1675-12-13, men tillträdde ej. Vice president i bergskollegium 1680-04-10. Landshövding i Åbo och Björneborgs län 1683-01-10. Tillika direktör över bergverken i Finland 1683-01-10. Avsked från vice presidentskapet 1686-05-19. Död 1698-02-07 i Stockholm under riksdagen och begraven 1699-01-18 i Åbo domkyrka. Han gjorde under åren 1662–1665 och 1665–1668 vidsträckta resor genom Europas alla länder [Ab]. Gift 1:o 1671-03-25 Flosta med Ebba Maria Fleming, född 1653-11-21, död 1678-04-23 på Flosta och begraven 1678-12-08 i Riddarholmskyrkan, dotter av amiralitetskaptenen Claes Fleming, och Ebba Soop. Gift 2:o 1684-05-11 i Stockholm, i konungens och drottningens närvaro, med sin svågers kusin, grevinnan Hedvig Eleonora Stenbock, född 1664-06-16, döpt 1664-06-19 i Stockholm Hovförsen, död 1729-04-20 och begraven i Bjärnå kyrka, Finland, dotter av riksrådet och fältmarskalken greve Gustaf Otto Stenbock, och hans 2:a fru grevinnan Christina Eleonora De la Gardie.

Barn:

 • 1. Lorentz, till Lehtis i Virmo socken och Yläne i Pöytis socken, båda i Finland, samt Flosta. Född 1672-04-26 på Lehtis gård. Student i Åbo 1683 och i Uppsala (Um.) 1690-01-28. Kapten vid livdragonregementet 1699-12-22. Major vid livdragonregementet 1702-07-14. Överstelöjtnant 1704-11-07. Död ogift 1709-02-19, (1709-03-28) vid Oltva (Hottova) i Ryssland, sedan en kanonkula bortskjutit hans ena ben [Lk].
 • 1. Claes, född 1674. Kapten. Död 1704. Se Tab. 3
 • 1. Elsa Ebba, född 1675-12-17 på Flosta, död på Flosta 1675-09-13.
 • 1. Elsa Ebba, född 1677-12-17 på Flosta, död 1685-02-02 i Stockholm.
 • 2. Christina Catharina, född 1685-03-22 i Åbo, död 1716-06-05 i Stockholm. Gift 1704-11-29 på Tykö med majoren, friherre Herman Johan von Liewen, född 1669, död 1707 [Rf].
 • 2. Gustaf Otto, till Lehtis, Tjusterby och Tykö. Född 1686-04-15 i Stockholm. Student i Åbo 1699 (Lå.). Auskultant i Åbo hovrätt. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente. Kornett vid Upplands ståndsdragonregemente 1701-04-01. Volontär vid Liewens livländska infanteriregemente. Fänrik vid Liewens livländska infanteriregemente. Löjtnant 1706-05-00. Avsked 1707-06-00. Ryttmästare vid Tiesenhausens livländska kavalleriregemente. Överstelöjtnant för uppbådsmanskapet i Åbo län 1711-06-06. Död barnlös 1717-02-13 och begraven 1717-02-20 i Edebygraven i Salems kyrka, Stockholms län [Lk]. Gift 1:o 1708-06-23 i Åbo med Anna Christina Vellingk, död 1712-01-04 på Tykö, dotter av kungliga rådet och presidenten Otto Vellingk, friherre (och greve) Vellingk, och hans 2:a fru, friherrinnan Johanna Margareta von Tiesenhausen. Gift 2:o 1712-12-28 på Näse gård med friherrinnan Anna Charlotta Clodt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Reinhold Ernst von Mengden, begraven 1709-02-29 i Reval), döpt 1683-09-05 i Reval, begraven i Reval 1750-03-03. Dotter av generallöjtnanten Johan Adolf Clodt von Jürgensburg, friherre Clodt, och hans 1:a fru friherrinnan Anna Margareta von Liewen.
 • 2. Carl Johan, född 1687. Vice landshövding. Död 1757. Se Tab. 19.
 • 2. Eleonora Maria, döpt 1689-03-06 i Jakobs förs, Stockholm, levde 1751-03-27. Gift med översten Ernst Gustaf von Willebrand, född 1680, död 1751.
 • 2. Jakob, född 1690-06-08 på Åbo slott, död 1708-10-00 i Polen.
 • 2. Pontus, född 1692-01-10 i Åbo. Fänrik vid Liewenslivländska infanteriregemente 1707-08-00. Löjtnant vid Upplands stånddragonregemente. Ryttmästare vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1710-01-04. 1. Löjtnant vid livregementet till häst 1710-01-20. Död ogift 1710-02-01 i Stockholm [Lk].
 • 2. Magnus, född 1693-05-03 i Åbo, död i Åbo 1693-07-12.
 • 2. Erik, född 1694-11-26 i Åbo, död 1695-02-08, ihjälkvävd av amman.
 • 2. Lorentz Axel, född 1696-05-16 i Åbo, död 1702-10-17 i vådeld på Tykö och begraven 1702-11-02 i Bjärnå kyrka
 • 2. Hedvig Ulrika, född 1697-07-13 i Åbo, död 1745 i Reval och begraven i domkyrkan i Reval. Gift 1718 med kaptenen, greve Reinhold Nieroth, född 1694.

TAB 3

Claes, (son av Lorentz, tab 2), till Åkerholm och Hässelby i Lofta socken, Kalmar län. Född 1674-01-28 i Stockholm. Student i Åbo 1683. Musketerare vid livgardet 1691-03-00. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente i Pommern 1693-06-19. Kaptenlöjtnant vid B. Oxenstiernas svenska regemente i Holland 1693. Kapten vid B. Oxenstiernas svenska regemente i Holland. Avsked 1696-08-10. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1696-02-19. Kapten vid livdragonregementet 1700-04-23. Död 1704-07-17 [Lk]. Gift 1696 med friherrinnan Agnes Christina Wachtmeister af Björkö, född 1680, död 1750-05-07 på Åkerholm, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen, friherre Bleckert Wachtmeister af Björkö, och Barbara Christina Woltfradt, nr 563.

Barn:

 • Barbro Christina, född 1697. Död 1763-05-06 på Glömminge i Norra Solberga socken, Jönköpings län. Gift 1724-06-14 på Åkerholm med löjtnanten Carl Göran von Gertien, nr 749, född 1701, död 1763.
 • Carl Fredrik, född 1700. Löjtnant. Död 1755. Se Tab. 4.
 • Bleckert, född 1701, död 1704 på Åkerholm och begraven 1704-03-23.
 • Ebba Eleonora, född 1703-04-17 Vindö, död 1730-03-13 på Åkerholm. Gift på Åkerholm 1720-02-14 med ryttmästaren, friherre Georg Henrik Lybecker, född 1693, död 1730.
 • Georg Vilhelm, död 1719 och begraven 1719-05-20 i Edebygraven i Salems socken, Stockholms län.

TAB 4

Carl Fredrik, (son av Claes, tab 3), född 1700-05-12. Page hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1708. Volontär vid livgardet 1713. Avsked från pagetjänsten 1714-10-12. Furir vid livgardet 1714. Fänrik vid östgöta tremänningsinfanteriregemente 1715-08-09. Sekundlöjtnant vid östgöta kavalleriregemente 1718-01-27. Reducerad (Lk.) 1719-09-30. Volontär vid svenska flottan 1720-04-25. Löjtnant i holländsk tjänst 1726. Avsked 1735. Överlantjägare i Kronobergs län 1737-06-27. Volontär på galäreskadern 1743-04-00. Extra löjtnant på galäreskadern 1743. Löjtnant vid Björneborgs regemente (Lk.) 1748-11-09. Död 1755-05-02 på Vanstad i Locknevi socken, Kalmar län. Gift 1:o 1737-12-20 med Christina Regina von Wallwijk, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1746-09-16 Ogesta, med kungliga sekreteraren Abraham Sahlstedt, i hans 2:a gifte, född 1716-05-20, död 1776-10-22 i Stockholm), född 1721-07-29, död 1787-01-02 i Nousis prästgård i Finland, dotter av kammarrevisionsrådet Johan Wallwik, adlad von Wallwijk, nr 1551, och Christina Regina Danckwardt-Lillieström. Gift 2:o 1752-01-21 Lidhem med Margareta Maria Klingspor, född 1720-08-10 på Lidhem, död 1794-02-02 i Södra Vi socken, Kalmar län, dotter av överstelöjtnanten Staffan Klingspor, och hans 1:a fru Ursula Christina von Stegling.

Barn:

 • 1. Agnes Christina, född 1738-06-15, död 1738-06-21.
 • 2. Stefan, född 1752. Ryttmästare. Död 1788. Se Tab. 5.
 • 2. Beata Christina, född 1755-04-14 Toverum Död 1802-11-16 Revsudden. Gift 1776-06-25 med kornetten vid Östgöta kavalleriregemente Carl Gustaf Roth, född 1736-06-25.

TAB 5

Stefan, (son av Carl Fredrik, tab 4), född 1752-10-10 På Lidhem. Kvartermästare (At (P.).) vid adelsfanan. Livdrabant 1773-12-15. Löjtnant i armén (At (P.).) 1779-02-10. Avsked 1780-02-01. Ryttmästare. Arrendator av kungsgården Horn på Öland. Död 1788-01-10 och begraven i Högby kyrka på Öland, där hans senare fru låtit honom till åminnelse uppsätta en stentavla med Creutzska vapnet och inskription. Gift 1:o 1779-03-17 med stiftsjungfrun Eva Brita Crusebjörn, född 1756-08-10, död 1782-03-17 på Viggeby vid Söderköping, dotter av hovrättsrådet Frans Christian Crusebjörn, och hans 2:a fru Ebba Hedvig Gyllenram. Gift 2:o 1783-11-02 med Lovisa Eleonora Bredal i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1790-09-19 i Högby kyrka med kaptenen Lars Nordenadler, i hans 1:a gifte, född 1758, död 1837) född 1758-10-02, död 1791-04-14 och begraven i Högby kyrka, där hennes epitafium uppsattes, dotter av assessorn Mathias Bredal och Mariana Gustava Palmfelt.

Barn:

 • 2. Eva Lovisa, född 1784-11-29 på Horns kungsgård. Stiftsjungfru. Död 1830-01-15 Björnö. Gift 1821-11-08 Lindholmen med majoren, friherre Vilhelm Reinhold Leuhusen, i hans 2:a gifte, född 1768, död 1853.
 • 2. Ernst Johan, född 1785-12-06, död 1785-12-16 på Horns kungsgård.
 • 2. Gustaf Filip, född 1787. Kapten. Död 1863. Se Tab. 6
 • 2. Stefan, född 1788. Major. Död 1867. Se Tab. 12

TAB 6

Gustaf Filip, (son av Stefan, tab 5), född 1787-03-20 på Horns kungsgård på Öland. Furir vid Svea artilleriregemente 1801-01-21. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1802-04-27. Fänrik vid dalregementet 1808-07-30. Stabsfänrik vid dalregementet (KrAB.) 1811-11-05. 2. Löjtnant (KrAB.) 1812-03-24. 1. Löjtnant (KrAB.) 1813-03-16. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1818-03-17. Kaptens n.h.o.v.s.d. Död 1863-07-20. Gift 1817-12-14 med Margareta Charlotta Lindh, född 1778-01-13 (1778-01-15) i Gagnets socken, Kopparbergs län, död 1848-03-09 i Roslagen, dotter av befallningsmannen Johan Lind och Antoinette Marie Berggren.

Barn:

 • Stefan, född 1819. Kapten. Död 1891. Se Tab. 7
 • Ernst Johan, född 1822-12-12. Studerande. Död 1847-11-28 i Stockholm.

TAB 7

Stefan (Staffan), (son av Gustaf Filip, tab 6), född 1819-01-25 i Gagnets socken, Kopparbergs län. Kadett vid Karlberg 1832-09-20. Utexaminerad 1841-05-18 eller 1841-05-13. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1841-06-22. Löjtnant 1848-08-14. Kapten 1858-07-17. RSO 1865-01-28. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1879-03-07. Avsked ur krigstjänsten 1887-05-26. Död 1891-02-01 i Stockholm. Gift 1:o 1855-05-01 med Hillevi Sofia Charlotta Norlin, född 1833, död 1857-01-16, dotter av överstelöjtnanten Elias Norlin och Sofia Sahlin. 2:o 1863-07-19 med Augusta Josefina Engström, född 1843-10-20 i Nyköpings västra förs ]], död 1901-12-12 i Stockholm, dotter av skräddaren Eric Gustav Engström och Sophia Ersdotter .

Barn:

 • 1. Stefan, född 1856. Ingenjör. Död 1924. Se Tab. 8
 • 2. Charlotta Augusta, född tvilling 1863-06-07 i Dingtuna socken, Västmanlands län. Död 1938-09-23 i Stockholm (S:t Görans förs db nr 326) Gift 1892-12-14 i Stockholm med före detta överstelöjtnanten vid dalregementet, RSO mm, Gustaf Enebom Schultzberg, född 1846-12-26 Rankhyttan. Död 1931-01-24 i Stockholm (St Göran db nr 40).
 • 2. Sofia Lovisa, född tvilling 1863-06-07 i Dingtuna socken, död 1877-05-02 i Arboga.
 • 2. Eva Eleonora, född 1865-05-22 i Vagnhärads socken, Södermanlands län, död ogift 1908-02-16 i Matteus förs, Stockholm.
 • 2. Elin Elisabet, född 1867-06-17 i Vagnhärads socken.
 • 2. Ernst Johan Gustaf, född 1870. Kapten. Död 1915. Se Tab. 10.
 • 2. Teresia Cecilia, född 1873-03-26 och död 1873-07-25 i Arboga.

TAB 8

Stefan, (son av Stefan, tab 7), född 1856-05-22 i Stockholm. Extra elev vid Ultima lantbruksinstitut 1876. Avgången 1877. Egendomsförvaltare i Rhode Island i Nordamerika. Statsinspektör för flod- och hamnbyggnader i Chicago. Ingenjör vid Nordamerikas förenta staters ingenjörskontor. Död 1924-07-00 i Chicago. Gift 1882-09-11 i East Greenwich, Rhode Island, med Selma Fredrika Lee, född 1861-04-03 i Västergötland.

Barn:

 • Stefan Mauritz, född 1885. Ingenjör. Se Tab. 9
 • Hillevi Fredrika, född 1887-04-26 i Chicago. Gift i Chicago 1914-06-16 med William Ball''' född 1882-01-14 i Belfast, Irland.

TAB 9

Stephan Mauritz (son av Stefan, tab 8), född 1885-07-02 i Chicago. Ingenjör vid Indiana Steel C:o i Chicago. Gift 1908-02-26 i Wadsworth, Ohio, USA, med Kathryn Elizabeth Mac Guire, född 1885-09-04 i Forth Wayne, Ind., USA, dotter av William Arthur Mc Guire.

Barn:

 • Kathryn Elizabeth, född 1912-01-24 i Gary, Ind, USA. Gift 1931-06-18 i Amelvindale, Mich, USA m. Vernon Louis Plowman, född 1908-10-10 i Carthage, Ill, USA. Flygmaskinsinspektör. Son av arbetaren Frederick Plowman o. Ethel N. N.
 • Selma Sevilla, född 1917-01-18 i Chicago, Ill, USA. Bankkassörska i Manufactures Bank, Plymouth, Mich, USA. Gift 1937-03-28 i Detroit, Mich, USA m. Laurence Scott Dorothy, född 1910-04-11 i Wichita, Kansas, USA. Byggnadssnickare. Son av farmaren Robert Jesse Dorsthy o. Alta Mae Hare.
 • Francis Mary, född 1919-11-23 i Chicago, Ill, USA. Gift 1937-03-28 i Detroit Mich, USA m. Nelson Jacob Messinger, född 1913-06-25 i Nazareth, Pa, USA. Elektroingenjör. Son av ingenjören Jacob N. Messinger o. Susan M. Bruch.
 • Robert Howard, född 1922-02-06 i Chicago, Ill, USA. Försäljare v. Ford Motor Co, Wixom. Gift med Kathryn Ann Vatisk, född 1925-07-06 i Detroit, Mich, USA. Dotter av köpmannen Alex Vatick o. Mary Louise Lantz.

TAB 9A

Stephan Albert (son av Stephan Mauritz, tab 9), född 1909-01-21 i Chicago, Ill, USA. Friherre. Konstruktionsingenjör. Apotekare. Politiker. Borgmästare i Lincoln Park, Mich, USA. Gift 1936-12-20 i Detroit, Mich, USA m. lärarinnan Susie Elizabeth Callaham, född 1915-10-27 i Bedford, Virginia, USA. Dotter av farmaren James Royal Callaham o. Elizabeth Woodford.

Barn:

 • Stephan James, född 1937-10-05 i Detroit, Mich, USA.

TAB 9B

William Arthur, (son av Stephan Mauritz, tab 9), född 1914-11-13 i Chicago, Ill, USA. Provtekniker av dynamometrar. Gift 1935-06-21 i Lincoln Park, Mich, USA m. Eleanor Pheobe Wahla, född 1916-06-21 i Detroit, Mich, USA. Dotter av assistant assesor Elmer Wahla o. Rose Beach.

Barn:

 • William Arthur, född 1936-05-29 i Lincoln Partk, Mich, USA.
 • Gerald Robert, född 1939-06-09 i Lincoln Partk, Mich, USA.
 • Larry Elmer

TAB 10

Ernst Johan Gustaf, (son av Stefan, tab 7), född 1870-02-12 i Arboga. Friherre. Volontär vid 2. livgardet 1888-12-01. Mogenhetsexamen 1889-05-18. Sergeant vid 2. livgardet 1890-06-23. Elev vid krigsskolan 1890-07-28. Utexaminerad 1892-04-21. Underlöjtnant vid 2. livgardet, nu Göta livgarde, 1892-05-05. Löjtnant vid 2. livgardet nu Göta livgarde 1898-01-22. Kapten 1907-02-01. RFrHL1908. RRS:tAO3kl 1909. RSO 1912-06-06. Äg. Villa Madeleine i Saltsjöbaden samt genom sitt gifte Lamaselle i Frankrike och hus i Lyon. Död 1915-11-25 i Uppsala (K. Göta Lifgardes förs, Stockholm, db). Gift 1898-12-10 i Marseille med Jeanne Francoise Fonzes-Lafoux i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1891 med bruksägaren och tonsättaren Torsten Thoresson Petre, från vilken hon blev skild, född 1863-01-17 på Hammarby bruk i Ovansjö socken, Gävleborgs län. Gift 3:o 1917-06-07 i Stockholm, Engelbrekts förs ]] med civilassessorn i Stockholms rådhusrätt, före detta rådmannen i Stockholm, RNO Hjalmar Abraham Martin i hans 2:a gifte [gift 1:o 1897-04-29 med Gerda Carolina Lovisa Engström, från vilken han 1914 blev skild, född 1866-09-15, dotter av vinhandlaren Didrik Engström och Carolina Cornell], född 1860-10-09 i Stockholm), född 1873-02-17 i Lyon, Frankrike. Död 1938-f10-28 i Stockholm (St Görans förs db nr 359). Dotter av godsägaren Louis Placide Fonzes-Lafoux och Madeleine Ernestine Anne Martin de la Valmy.

Barn:

 • Lorentz, född 1899-09-24 i Köpenhamn. Korrespondent.
 • Ernst Johan, född 1900-11-11 i Paris.
 • Madeleine Aimée Jeanne Ernestine, född 1905-12-17 i Stockholm.

TAB 11

Carl-Gustaf, (son av Stephan , tab 7), född 1875-08-13 i Arboga. Elev vid Södra gymnastiska institutet i Stockholm 1895. Utexaminerad 1898. Assistent vid Södra gymnastiska institutet i Stockholm 1899–1905. Föreståndare 1906–1907. Gymnastikföreståndare vid Loka brunn 1903–1907, Kneippbaden 1908–1909, Medevi brunn 1911–1912, Varbergs havsbad 1913–1914 och vid Saltsjöbadens badanstalt från 1915. Praktiserande sjukgymnast i Stockholm. Gift 1907-09-19 i Filipstad med Gertrud Matilda Schröder, född 1883-03-16 i Glava prästgård o förs, Värmlands län. Dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden Bengt Gustaf Schröder och hans 1:a fru Melcka Sandblad.

Barn:

 • Dödfödd dotter 1908-04-30 i Borgs förs, Östergötlands län.
 • Magnus, född 1909-07-14 i Kneippbaden, Borgs förs, Östergötlands län. Friherre. Konstnär.
 • Eva Carin Benedicta, född 1913-06-04 i Filipstad

TAB 12

Stefan, (son av Stefan, tab 5), född posthumus 1788-06-20 på Horns kungsgård på Öland. Furir vid Svea artilleriregemente 1802-01-21. Sergeant 1804-07-08. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1808-11-19. Stabsunderlöjtnant (KrAB.) 1811-08-28. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1812-05-12. Kapten i nederländsk tjänst 1814. Transporterad till Göta artilleriregemente 1816-03-05. Kaptens avsked ur armén 1820-09-21. RSO. Major i nederländsk tjänst. Död 1867-10-03 i Nijmegen. Gift 1820-10-30 i Maastricht med Maria Joanna de Waal, född 1797-08-23 i Maastricht, död i Maastricht 1854-01-04, dotter av Paul Cornelius de Waal och Maria Gertrud Wickering.

Barn:

 • Gustaf Filip Paul, född 1821-08-01 i Maastricht, död 1831-06-25 i Grave.
 • Carl Johan Ludvig, född 1823-02-10 i Maastricht, död i Maastricht 1824-04-22.
 • Johanna Govertina, född 1825-02-04 i Maastricht, död i Maastricht 1825-02-28.
 • August Reinhold Govert, född 1826, död 1870. Se Tab 13.
 • Stefan Johan Ludvig, född 1830. Gemeenteraad. Död 1900. Se Tab. 14
 • Gustaf Filip Paul, född 1832-11-11 i Grave, Holland. Löjtnant i holländska armén. Major i holländska armén. Död 1891-04-24 i Dieren. Gift 1858-10-14 på ön S:t Eustache med Patricia Moore, född 1837-10-15, dotter av Raapzaat Heyliger Moore och Feliciana Antonia Martens.
 • Carl Oskar Viktor, född 1836-02-11 i Grave, död 1842-06-20 i Maastricht.
 • Edvard Alexander Ferdinand, född 1841. Major. Död 1912. Se Tab. 16

TAB 13

August Reinhold Govert, (son av Stefan, tab 12), född 1826-05-12 i Maastricht, död 1870-06-20 i Antwerpen. Gift 1862 i S:t Josse ten Noode med Marie Joa Gennotte, född 1835-03-07 i Maastricht, död 1918-05-20 i Antwerpen, dotter av Josef Albert Gennotte och Marie Sibylle Jans.

Barn:

 • Prosper Constant, född 1862-12-21 i Bruxelles. Direktör för Banque de Commerce i Antwerpen. Gift 1916-07-17 i Antwerpen med Jeanne Julie Desirée Beugnies, född 1877-04-01 i Bruxelles, dotter av Desiré Joseph Beugnies och Mathilde Reignier.
 • Ulrika Eleonora, född 1867-01-30 i Antwerpen. Gift i Antwerpen 1908-11-24 med direktören för Nederlandsche boekhandel Lucas Hendrik Smeding, född 1866-06-01 i Huizum.

TAB 14

Stefan Johan Ludvig, (son av Stefan, tab 12), född 1830-06-16 i Grave. Var 1865 1. löjtnant vid ett grenadjärregemente i holländska armén. Avsked. Gemeenteraad i Arnhem. Död i Arnhem 1900-06-05. Gift 1858-07-29 i Harmelen med Filippina Cornelia de Joncheere, född 1838-02-02 i Utrecht, dotter av Jakob Catharinus de Joncheere och Helena Cornelia Luberta van Beusechem.

Barn:

 • Jakob Catharinus, född 1861-11-02 på Riethoven vid Woerden. Notarie vid kantondomstolen i Geldermalsen. Domare vid kantondomstolen i Zalt Bommel (1913).
 • Stefan, född 1864-02-09 i Arnhem. Bankir i Gorinchem.

TAB 15

Carl Oskar Filip, (son av Stefan Johan Ludvig, tab 14), född 1873-09-21 i Arnhem. Jur. doktor. Adj. commies prov. griffie i Arnhem. Avdelningschef vid prov. griffie (1907). Gift 1910-09-28 i Nijmegen med Isabella Gertrud Catharina Elliabet van Pabst van Bingerden, född 1882-04-22 i Nijmegen, dotter av jonkheer Rudolf Willem Jakob van Pabst van Bingerden och Cunera Engelen van Pijlsweert.

Barn:

 • Cunera Rudolfina Wilhelmina Jacoba, född 1915-11-21 i Haag, död 1920-12-28 i Arnhem.

TAB 16

Edvard Alexander Ferdinand, (son av Stefan, tab 12), född 1841-08-23 i Maastricht. Major vid holländska artilleriet. Död 1912-02-02 i Haag. Gift 1868-01-08 i Nijmegen med Jacqueline Pauline Thurkow i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Henri Corneille Marie Egide Habets), född 1843-01-08 i Paramaribo, dotter av doktor Marinus Adolf Thurkow och Wilhelmina Elisabet Sanchez.

Barn:

 • Stefan Alexander Ferdinand, född 1869. Godsägare. Död 1922. Se Tab. 17.
 • Wilhelmina, född 1871-02-10 i Grave, död 1873-10-25 i Delft.
 • Eleonora Jacqueline, född 1874-08-07 i Delft, död 1907-10-12 i Bad Sachsa. Gift 1900-10-25 i Haag med preussiske majoren Carl Henrik Johan Alfred von Langen i hans 1:a gifte (gift 2:o 1916-09-24 med grevinnan Dorotea Anna Minette von Zech, född 1893-07-26 i Wiesbaden, dotter av preussiska justitierådet greve Wilhelm Gustaf Fredrik von Zech och Elisabet Amalia Heiser), född 1872-09-09 i Minden.
 • Edvard Alexander Ferdinand, född 1880. Ryttmästare. Se Tab. 18.
 • Jacqueline, född 1883-04-10 i Delft, död i Delft 1885-02-06.

TAB 17

Stefan Alexander Ferdinand (son av Edvard Alexander Ferdinand. tab 16), född 1869-11-29 i Nijmegen. Ägde Rozendaal i Holland. Död i Rozendaal, Holland 1922-11-12. Gift 1891-09-24 i Dortrecht med Hendrika Lodovina Wilhelmina van den Santheuvel, född 1872-03-11 i Dortrecht, dotter av jonkheer François Jakob van den Santheuvel och Henriette Bernardine Johanne Jantzon van Erffreuten.

Barn:

 • Jacqueline Pauline, född 1892-08-27 i Haag. Gift 1:o 1915-11-25 på Rozendaal med sin farbroders svåger, baron Justinus Hendrik Egbert von Nagell, från vilken hon 1922-03-23 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1922-06-28 i Utrecht med Eva van Tienhoven, född i Utrecht 1898-01-15, dotter av Jan Conrad van Tienhoven och Aurelia Bayer), född 1890-05-24 i Arnhem. Gift 2:o 1923-02-07 i Arnhem med refer. hoofd. v. afd. ter prov. griffie Paul George Louis Marie van Lonsbeck, född 1886-09-10 i 's Hertogenbosch.
 • François Stefan Alexander, född 1893-09-29 i Haag. Jur. kand. Gift 1920-12-16 på Rozendaal med Catharina Helena Maria van Suchtelen van de Haare, född 1893-03-31 i Bergambacht, dotter av jonkheer Anton Hendrik Peter Carel van Suchtelen van de Haare och Margareta Lucia Wentholt.

TAB 18

Edvard Alexander Ferdinand (son av Edvard Alexander Ferdinand, tab 16), född 1880-02-28 i Bussum. Ryttmästare i holländska armén (1919). Gift 1909-08-26 i Warnsveld med baronessan Adriana Hermina von Nagell, född i Warnsveld 1890-06-25 dotter av baron Seino Anne Carel von Nagell och baronessan Jacoba Margareta Schimmelpenninch van der Oye.

Barn:

 • Lily Margareta, född 1910-05-20 i Ede.
 • Alexander Ferdinand Edvard, född 1913-01-18 i Amersfoort.

TAB 19

Carl Johan, (son av Lorentz, tab 2), till Sarvlaks samt Mälkilä i Bjärnå socken. Född 1687-06-15 på Åbo slott. Student i Åbo 1699. Volontär vid dalregementet 1701. Kornett vid Stenbocks (sedan Hjelms) dragonregemente 1703-11-20 Konfirmationsfullmakt 1704-01-02. Löjtnant vid Stenbocks (sedan Hjelms) dragonregemente 1704-08-08. Regementskvartermästare 1705-07-28. Sekundkapten 1706-05-02. Premiärkapten 1707-02-13. Major vid Tavastehus infanteriregemente 1722-05-04. Avsked 1726-07-30. Vice landshövding i Nylands och Tavastehus län 1741. RSO 1748-11-01. Död 1757-03-13 på Mälkilä och begraven i Pargas kyrka. Han blev fången vid Poltava och förd först till Tobolsk, sedan till Galitj [Lk]. Gift 1:o 1722-05-12 med sin syssling, friherrinnan Beata Charlotta Wrede af Elimä, född 1688, död 1744-01-09 på Qvidja i Pargas socken, dotter av överstelöjtnanten, friherre Fabian Wrede af Elimä, och hans 1:a fru, friherrinnan Helena Gustaviana Duwall. Gift 2:o 1744-07-23 med sin fasters styvdotters dotter, friherrinnan Hedvig Juliana Stackelberg, döpt 1700-01-16, död 1763-03-37 i Åbo och begraven i Pargas kyrka, dotter av fältmarskalken Bernt Otto Stackelberg, friherre Stackelberg, och friherrinnan Margareta Elisabet Maydell.

Barn:

 • 1. Hedvig Helena, född 1723-04-18 död 1765-04-23 på Mälkilä. Gift 1:o 1745-01-09 i Pargas socken (Pargas kyrkoarkiv.) med kaptenlöjtnanten Daniel Caméen, född 1709, död 1746. Gift 2:o 1747-12-17 i Pargas socken (Pargas kyrkoarkiv.) med lagmannen Johan Christoffer Morian, adlad von Morian, i hans 1:a gifte, född 1694, död 1766.
 • 1. Carl Johan, född 1725. Envoyé. Död 1793. Se Tab. 20

TAB 20

Carl Johan, (son av Carl Johan, tab 19), född 1725-09-25, student i Uppsala (Um.) 1744-06-22. Kommissionssekreterare i Haag 1747. Envoyé till Nederländerna 1760. Rapellerad 1775. Död 1793-04-14 i Haag och begraven 1793-12-20 i Kloosterkerk i Haag. Gift 1762 med Constantia van Slingeland, av gammal holländsk patricisk släkt, död 1773-12-00 i Haag och begraven i Kloosterkerk, Haag.

Barn:

 • Agatha, född 1765, död 1812-06-12 i Holland. Gift före 1789 med Franc pan der Goes, trésorier de la Haije.
 • Govertina, född 1767. Gift med riksgreven Fredrik von Limburg-Stirum.
 • Johanna Constantia, född 1770-09-00. Död 1845-07-07 Beateberg. Gift 1788-10-00 i Holland med sin syssling, överhovjägmästaren, greve Mårten Bunge, född 1764, död 1815.

TAB 21

Carl Gustaf, (son av Lorentz Creutz, friherre Creutz, tab 1), till Täckhammar i Bärbo socken, Södermanlands län. Född 1660-01-25 i Falun. Student i Uppsala (Um.) 1674-01-28. Följde konungen som kammarpage till Skåne 1675 och uppvaktade i slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona. Kaptenlöjtnant vid karelska kavalleriregementet 1677-09-01. Ryttmästare vid karelska kavalleriregementet 1679-09-12. Löjtnant vid livregementet till häst 1682-10-26. Ryttmästare vid livregementet till häst 1691-01-04. Major 1701-08-06. Överstelöjtnant 1703-12-12. Överste och chef för regementet 1704-01-09. Generalmajor av kavalleriet 1706-06-12. Generallöjtnant 1720-03-14. General 1722-04-20. Återtog befälet över livregementet till häst 1722-05-25. Död 1728-06-12 och begraven i egen år 1726 inköpt grav i Riddarholmskyrkan, men hans lik, jämte flera andra medlemmar av Creutzska och Stenbockska ätterna, som där blivit begravna, fördes sedermera till Husby-Oppunda kyrka, Södermanlands län och nedsattes i Rosenhaneska graven i Husby-Oppunda kyrka, Södermanlands län. 'Han var en av konung Carl XII:s utmärktaste krigare och hade en blind lydnad för konungen. Blev 1709-07-01 fången vid Perevolotjna och måste 1709-12-23 deltaga i tsar Peters segerintåg i Moskva'. Gift med Sofia Christina Natt och Dag, född 1659-05-22, död 1726, dotter av kammarrådet Gustaf Natt och Dag, och Christina Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • Lorentz, till Täckhammar. Född 1687. Student i Uppsala (Um.) 1703-10-31. Rustmästare vid livgardet. Kornett vid livregementet till häst 1705-07-27. Livdrabant 1708-08-14. Expektant vid nämnda regemente med ryttmästares karaktär 1723. Ryttmästare vid livregementet till häst 1725-03-06. Korpral vid livdrabanterna 1728-05-23. Överstelöjtnants avsked 1731-07-20. Död 1733 på Täckhammar och begraven 1733-09-05. Han följde Carl XII till Turkiet, deltog i kalabaliken i Bender och hemkom 1715 till Sverige [Lk].
 • Elsa, född 1696-12-16 på Täckhammar.
 • Beata Sofia, född 1697-12-16 på Täckhammar, död 1731-05-15. Gift 1722 med överstelöjtnanten och lantrådet, greve Bengt Ludwig Stenbock, i hans 1:a gifte, född 1694, död 1737.
 • Hedvig Eleonora, född 1698, död ogift 1777-01-26 på Täckhammar. Hon ägde nämnda egendom, och med henne utdog helt och hållet den sk Täckhammarsgrenen av friherrliga ätten Creutz.

TAB 22

Ernst Johan Creutz, friherre Creutz, (son av Ernst Larsson Creutz, se adliga ätten Creutz, tab 6), friherre till Kasseritz, herre till Malmgård i Pärnä socken, samt Hinkeböle och Malms frälsehemman i Pyttis socken, Finland, ävensom till Gustafsberg i Värmdö socken, Stockholms län samt Christineholm i Allhelgona socken, Södermanlands län och Helgö i Tystberga socken, Södermanlands län. Född 1619-05-20. Student i Dorpat 1633-05-30 och i Leiden 1637-02-21. Assessor i Svea hovrätt 1644-04-09. Landshövding i Nylands och Tavastehus län 1652-11-15. Friherre jämte brodern 1654-06-05 (introducerad 1654 under nr 48). Landshövding i Åbo och Björneborgs län 1666-02-13. Landshövding i Västmanland 1667-06-06. Tillika assessor i bergskollegium 1667-10-11. Direktor i kommissionen över trolldomväsendet i Dalarna 1670-10-21. Riksråd 1674-09-17. President i Åbo hovrätt 1674-09-17. Död 1684-02-24 i Åbo och begraven 1685-01-25 i domkyrkan, men sedan nedsatt i Creutzska graven i Pärnä kyrka, Finland. Gift 1:o 1646-07-12 på Stockholms slott med Anna Silfversparre, född 1626-02-17 Ora, död 1664-08-04 på Malmgård och begraven 1665-02-19 i Pärnä kyrka, dotter av översten Isak Silfversparre, och hans 2:a fru Kerstin Fleming. Gift 2:o 1668-06-07 Lindholmen med Christina Posse i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1658-03-07 med landshövdingen Carl Filip Sack, född 1627, död 1661), född 1630-06-29 Bergshammar, död 1668-12-26 på Västerås slott och begraven 1669-06-10 i Riddarholmskyrkan, dotter av landshövdingen Christer Posse, och Christina Sparre af Rossvik. Gift 3:o 1673-12-01 i Åbo med Maria Silfverhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1661-03-19 på Stockholms slott med riksrådet och fältmarskalken Gustaf Horn af Kankas, friherre Horn af Marienborg, i hans 3:e gifte, född 1614, död 1666), född 1634-10-27, död 1712-07-11, dotter av översten Arvid Silfverhielm, och hans 1:a fru Maria Stierna.

Barn:

 • 1. Isak Henrik, döpt 1647-06-13 i Stockholm. Student i Åbo 1666 (Rf.). Ryttmästare. Död ogift 1685. 'Han stack ihjäl en svensk i Paris vid namn Pahl, men fick konung Carl XI:s pardon 1675-09-28.'
 • 1. Ernst, född 1648. Inskriven som student i Åbo 1649 och ånyo 1659 (Lå.). Student i Uppsala (Um.) 1664-10-26 och i Leiden (Lå.) 1669-02-27. Död i Paris.
 • 1. Ett barn, begraven 1650-04-19 i Tyska kyrkan, Stockholm.
 • 1. Catharina Helena. Gift med översten Hans Henrik von Bellingshausen.
 • 1. Johan Lorentz, till Mingsjö, nu Minsjö, i Västra Husby socken, Östergötlands län. Född 1652-08-07. Student i Åbo 1659 (Lå.) och i Uppsala (Um.) 1664-10-26. Reste utrikes. Kom på våren 1672 från Frankrike till Holland och tjänstgjorde som volontär vid holländska armén. Löjtnant vid Ulfsparres regemente vid holländska armén 1673. Avsked ur holländsk tjänst 1675. Kapten vid Baranoffs regemente 1675-08-11. Kapten vid von Börstells regemente 1675-10-01. Major vid von Börstells regemente. Överstelöjtnant 1679-09-15. Överste för Björneborgs infanteriregemente 1698-05-16. Död barnlös 1702-02-05 i Riga och fördes sedermera till Sandhems kyrka, Skaraborgs län, där hans huvudbaner uppsattes. Gift 1683-03-18 Tunarp och begraven i Hillareds kyrka, dotter av majoren Carl Filip Bonde, och Maria Elisabet Uggla.
 • 1. Christina. Gift 1673-07-09 med hovstallmästaren Esbjörn Reutercrantz, i hans 1:a gifte.
 • 1. Axel. Student i Åbo 1666 (Rf.). Löjtnant vid Österbottens regemente 1675-08-03. Kapten vid Österbottens regemente 1675-10-01. Fänrik vid livgardet (Rf.) 1676-01-11. Ryttmästare vid karelska kavalleriregementet 1677-09-12. Död 1693 (Rf.) i arrest på Viborgs slott och begraven 1695 (Rf.) i familjegraven i Pärnå kyrka. 'Han satte sig upp emot sin överste, friherre Fritz Wachtmeister, och blev därför 1691-11-25 fängslad och dömd från livet, men benådades med tre års fängelse på Viborg'.
 • 1. Carl Gustaf. Student i Åbo 1671 (Lå.). Fänrik vid livgardet 1675-10-08, död 1676.
 • 1. Anna Gertrud, levde 1710, men ej 1727. Gift 1:o med ryttmästaren vid Åbo läns kavalleriregemente Herman Reinhold Zöge, född 1653-07-10 i Reval, död 1698-02-20 på Heikkilä i S:t Karins socken, Finland. Gift 2:o 170(0) med ryttmästaren vid Åbo läns kavalleriregemente Johan Ekebom, död 1726-08-10 i Bjärnå socken. (Lk.)
 • 1. Två söner, döda som barn.
 • 1. Elsa Margareta, född 1664-05-21, död 1743 i slutet av året på Haikka rusthåll i Birkkala socken, Finland. Förklarad 1:o 1685-11-05 för sin styvbroders, kammarherren friherre Carl Gustaf Horns af Marienborg fru, från vilken hon blev skild 1700. Gift 2:o med ryttmästaren Israel Simonsson Ruuth, adlad Ruthenhielm 1681-09-14 men ej introducerad (SK.), i hans 2:a gifte (gift 1:o 1689-03-07 Vittamo ), död 1723 och begraven i Mässaby kyrka, Finland (SK.).
 • 3. Ernst Johan, greve Creutz (ej introducerad), till Christineholm, Helgö och Gustafsberg samt Rosersberg i Norrsunda socken, Stockholms län och Farsta i Värmdö socken, Stockholms län och Måstena i Bälinge socken, Södermanlands län. Född 1675-02-12 i Åbo. Fänrik vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1700-09-01. Hovjunkare hos änkedrottningen 1701. Kammarherre 1705. Lagman i Linköpings läns lagsaga 1718-07-18. Tillika ordningsman i Linköpings läns lagsaga 1718-07-29. Lagman i Halland 1719-05-11. Landshövding i Östergötlands län 1721-01-09. Riksråd 1727-08-03. Greve 1731-06-14 och fick till sköldemärke blott adlige vapnet med 3:ne hjälmar, prydda lika med grevlige Creutzska vapnets (tog ej introducerad såsom greve). Kansler för Åbo akademi 1735. Avskedad från riksrådsämbetet 1739. Död barnlös 1742-04-03 på Christineholm och slöt denna friherrliga ättegren, samt begraven 1742. Kristi himmelfärdsdagen i Allhelgona kyrka, Nyköping. Han ärvdes av sin systerson sergeanten Johan Zöge och sin systerdotter Hedvig Eleonora Ruthenhielm, gift med löjtnanten vid Björneborgs regemente Carl von Pfaler. Gift 1711-05-16 Eriksberg med friherrinnan Ebba Margareta Banér, född 1672-12-16 i Stockholm, död i Stockholm 1736-10-05, dotter av riksrådet och fältmarskalken, friherre Gustaf Banér, och hans 2:a fru, grevinnan Märta Elisabet Oxenstierna af Croneborg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: