:

Eldstierna nr 95

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Eldstierna nr 95 †

Adlad 1662-11-20, introducerad 1664 under nr 654, men avförd ur matrikeln 1727. Friherrlig 1691-09-11, introducerad 1693. Utdöd 1758.

Den på riddarhusgenealogien uppgivna härstamningen från prins Gustaf Eriksson Wasa, född 1568, död 1607, är högst osannolik. Enligt andra uppgifter var stamfadern torpare i Eldstorpet under säteriet Borg vid Norrköping och skulle i så fall hava hetat Nils, men även detta är mindre troligt. Antagligast hette han Björn. (Se Svenska Ättartal del 13, sid. 121.)

Ätten har gemensamt ursprung med adliga och friherrliga ätterna Stierneld nr 1318 och Stierneld nr 236.

TAB 1

Lars Björnsson (Nilsson ?), född 1586-09-01(?). Fogde Händelö Begraven 1657-03-08. Gift 1621 (?) med Brita Björnsdotter, född 1596(?), död 1655. Sönerna antogo namnet Eld [Öä].

Barn:

 • Lars Larsson Eld, adlad och friherre Eldstierna, född 1623, död 1701. Se Tab. 2.
 • Samuel Larsson Eld, adlad Stierneld, född 1637, död 1716. Se adliga ätten Stierneld nr 1318 Tab. 1.

TAB 2

Lars Larsson Eld, adlad och friherre Eldstierna (son av Lars Björnsson, Tab. 1), friherre till Borg, Borgs socken, Östergötlands län samt herre till Kransbo (nu Broby), Istorps socken, Fästered, Finnekumla socken och Katrineberg, Revesjö socken, Älvsborgs län. Född antagligen 1623 (ej 1626) i Östergötland. Hovkassör 1644. Kammarskrivare i kammarkollegium 1647. Särskilt fiskaliskt uppdrag på Gotland 1651. Kammararkivinspektor (Ök.) 1654-06-09. Extra ordinarie assessor i reduktionskollegium 1661-04-27. Adlad 1662-11-20 och introducerad 1664-05-09 under nr 654 i dåvarande svenneklassen, men avfördes ur matrikeln 1727, då de släkter uteslötos, vilka voro introducerade såsom friherrliga eller grevliga. Assessor i kammarrevisionen 1662. Kammarrevisionsdirektör 1666-05-23. Krigskammarråd vid svenska armén i Skåne 1675-11-23. Kammarråd 1678-03-01. Landshövding på Ösel 1689-07-24 och i Älvsborgs län och på Dal 1690-04-21. Friherre 1691-09-11 (introducerad 1693 under nr 89, sedermera 95). Landshövding i Östergötlands län 1693-08-16. Död 1701-12-15 i Linköping och begraven 1701-12-29 i Borgs kyrka, där han lät mura en familjegrav. 'Han var en skicklig och mycket brukad tjänsteman samt så mycket och allmänt saknad att efter hans död uppkom i Östergötland ordspråket: det var ej så, när Lasse levde. Duellerade 1672-01 vid ett gästabud i tysthet med sin styvdotters man generaltullinspektoren Crispin Flygge, därvid båda fingo skråmor men utan vidare menlig påföljd.' Gift 1:o 1655 med Catharina Standorph, död 1667-06-07, dotter av Salomon Standorph, som var kommen från Danzig, och Brita Andersdotter, Erik Göransson Tegel brorsdotter. Gift 2:o 1668 med Eva Eggertz i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1642-01-02 i Stockholm med underståthållaren Bengt Baaz, adlad Ekehielm, född 1612, död 1650. Gift 2:o 1651-01-01 med kommissarien Henrik Wulf, adlad Ulfvenklou, i hans 2:a gifte, född 1602, död 1661), död 1674-11-26 och begraven 1675-03-28 i Storkyrkan, Stockholm, dotter av med. doktorn Herman Eggertz. Gift 3:o med Catharina Kyle i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren Mårten Crusebjörn, från vilken hon 1669 blev skild, död 1690), född 1642-01-31, död 1699-01-29 i Linköping och begraven 1699-09-14 i Borgs kyrka, dotter av landshövdingen Hans Kyle, och hans 2:a fru Elisabet Catharina von der Lühe.


 • 1. Erik Nils, född tvilling 1656 i Polen, död strax.
 • 1. Lars, född tvilling 1656 i Polen. Student i Uppsala (Um.) 1668-04-03. Legationssekreterare vid fredstraktaten i Nijmegen 1678. Död 1678-08 i Stettin.
 • 1. Salomon, född 1659. Student i Uppsala (Um.) 1668-04-03. Hovjunkare hos konung Carl XI. Död 1679 i Malmö av blessyrer dem han tillfogats av snapphanarne.
 • 1. Sigrid Christina, född 1660, död strax efter dopet.
 • 1. Catharina Sofia, född 1661, död 1689-07-10 och begraven 1689-10-06 i Jakobs kyrka, Stockholm. Gift 1680-02 på Jakobsberg, Järfälla socken, Stockholms län med bergsrådet Robert Kinninmundt, adlad Kinninmundt, i hans 1:a gifte, född 1647, död 1720.
 • 1. Brita, född 1662, död 1743 och begraven i Eldstiernska familjegraven i Borgs kyrka, Östergötlands län, till vars underhåll hon 1729 gav 1/2 hemman i Ekensberg. Gift 1682-04-20 i Stockholm med kammarrådet Hans Billing, adlad Billingsköld, i hans 2:a gifte, död 1710.
 • 1. Gustaf, född 1663. Assessor. Död 1695. Se Tab. 3.
 • 1. Jakob, döpt 1664-07-28 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1677-09-26. Underkonduktör vid fortifikationsstaten 1681, då Karlskrona anlades. Löjtnant i Karlskrona 1683-09-23. Kapten 1688-07-23. Generalkvartermästarelöjtnant 1697-05-24. Generalkvartermästare vid fortifikationen 1711-05-23. Permitterad 1712-04 för att fara till varma baden och återinträdde ej vidare i tjänst (Lk.). Sköt sig själv 1716 i Lothringen. (Lk.) 'Han reste 1685 utrikes och gjorde tvenne års fälttåg i Ungern mot turkarna, då han bevistade slaget vid berget Hartzan, där han trängde sig nära intill storvisirens tält och tog av en tatarisk befälhavare hans båge, sabel och dolk.'
 • 1. Anna Christina, döpt 1665-08-23 i Stockholm, död ogift.
 • 1. Carl, döpt 1666-10-19 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1677-09-26. Registrator i justitierevisionen. Sekreterare i likvidationskommissionen. Död ogift 1693-03-20 i Vänersborg och begraven 1693-09-01.

TAB 3

Gustaf (son av Lars Larsson Eld, adlad och friherre Eldstierna, Tab. 1), född 1663-02-16 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1677-09-26. Häradshövding i Marks härad, Västergötland 1680-12-18. Assessor i Göta hovrätt 1694-11-15. Död 1695-03-04 i Jönköping enligt påskriften å hans likkista i Borgs kyrka, Östergötlands län. 'Han var en lärd och samvetsgrann man.' Gift 1688-10-23 i Lund med Anna Maria Sackensköld i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1697-02-12 med professorn Andreas Persson Wetterhamn, adlad Riddermarck, född 1651, död 1707), döpt 1674-08-07 i Lund, död 1723-12-28 i Halmstad, jordfäst i Halmstad 1724-01-04 och nedsatt 1724-06-15 i faderns grav, Lunds domkyrka, dotter av livmedikus Erasmus Sack, adlad Sackensköld, och Elisabet Jakobsdotter Richardi.


 • Lars, född 1689-12-12 i Lund. Volontär vid änkedrottningens livregemente i Pommern 1706-08. Förare vid änkedrottningens livregemente i Pommern 1707. Fänrik 1708-03-16. Löjtnant 1711-10-19. Löjtnant vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1714-12-08. Kapten vid halländska infanteriregementet 1716-07-13. Konfirmationsfullmakt 1717-01-08. Avsked 1720-12-21. Kapten vid garnisonsregementet i Malmö 1723. RSO 1748-11-07. Majors avsked 1757. Död 1758 i Uppland hos sin vän greve Claes Christoffer Ekeblad och utgick med honom friherrliga ätten Eldstierna.
 • Ragnfrid Catharina Cecilia, döpt 1691-04-29 i Lund, död ung.
 • Ingeborg Sigrid, döpt 1693-09-01 i Lund, död ung.
 • Gustaf Ingemund, död som barn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: