:

Lillienberg nr 273

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Lillienberg nr 273 †

Friherrlig 1771-01-23, introducerad 1776. Utdöd 1787-08-14.


TAB 1

Anders Daniel Stiernclou-Lillienborg, adopterad friherre Stiernclou-Lillienberg (son av Daniel Dreffling, adlad Lillienberg, Tab. 3), till Ågerup i Norra Rörums socken, Malmöhus län samt Stensnäs i Ryssby socken, Kronobergs län. Född 1711-11-01 Tottenäs. Auskultant i Göta hovrätt 1731-04-09. Auditör vid livdrabantkåren 1735-12-18. Häradshövding i Färs och Frosta härader i Skåne 1743-08-17. Kammarherre 1746-09-01. Lagmans titel 1747-12-17. Avsked från häradshövdingbeställningen 1764-02-08. Friherre 1771-01-22 jämte sin brorson Carl Henrik och adopterad på sin yngre broder Johan Georgs friherrevärdighet (introducerad 1776 under nr 273). RVO 1772-05-28. Död ogift 1777-03-17 (1777-03-09) på Ågerup och slöt själv sin friherrliga ättegren samt begraven i Norra Rörums kyrka. Han fick 1751-12-12 såsom innehavare av fideikommisset, det han betydligt förökade, ridderskapets och adelns tillstånd för sig och sina efterkommande huvudmän för ätten att kalla sig Stiernclou-Lillienberg och, jämte sitt eget, bära Stiernclouska vapnet. Stiftade Liljenäs fideikommiss i Torskinge socken, Jönköpings län.

TAB 2

Carl Henrik Lillienberg, adopterad friherre Lillienberg (son av Carl Fredrik Lillienberg, Tab. 4), född 1748-06-16 i Forsa socken, Gävleborgs län. Sergeant vid konungens regemente 1761-01-01. Fänrik vid konungens regementet 1761-05-28. Löjtnant i fransk tjänst 1768-04-20–1770-08-15. Överlöjtnant vid regementet Royal Duell Pontus 1770. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1770-06-19. Friherre 1771-01-22 jämte sin farbroder Anders Daniel och adopterad på en annan sin farbroders, Johan Georgs friherrevärdighet (introducerad 1776 under nr 273). Avsked ur franska tjänsten 1773. Stabskapten vid Jönköpings regemente 1773-07-22. Död ogift 1778-02-05 i Nyköping under en resa till Stockholm och slöt själv sin friherrliga ättegren.

TAB 3

David Lillienberg, adlad och adopterad Lillienberg samt adopterad friherre Lillienberg (son av Daniel Dreffling, se adliga ätten Lillienberg, Tab. 5), till Vallerstad i Kärda socken och Nåtåsa i Marbäcks socken, (båda i Jönköpings län). Född 1727-11-24 på Vallerstad. Auskultant i Göta hovrätt 1747. Adlad 1756 jämte sina bröder samt adopterad på sina fränders adliga nummer. Auditör vid Västgöta kavalleriregemente 1757-12-06 (1758-01-27). Häradshövdings fullmäktige 1761-09-30. Avsked från auditörsbefattningen 1770-03-22. Häradshövding i Årstads, Himle och Faurås härader i Halland 1772-03-15. Friherre 1775-09-21 jämte yngre brodern Fredrik och adopterad på sin faders kusin Johan Georgs friherrevärdighet (introducerad 1776 under nr 273). Häradshövding i Östbo, Västbo och Sunnerbo härader i Småland 1775-10-13. Lagmans titel 1779-04-23. Avsked 1787-01-16. Död barnlös på Vallerstad 1787-01-17 och slöt själv sin friherrliga ättegren. Gift 1760-11-12 Toftnäs med sin faders kusin Anna Eleonora Lillienberg, född 1720-09-17 på Toftnäs, död 1810-06-08 på Vallerstad, dotter av assessorn Daniel Dreffling, adlad Lillienberg, och hans 2:a fru Christina Margareta Stiernklo.

TAB 4

Fredrik Lillienberg, adlad och adopterad Lillienberg samt adopterad friherre Lillienberg (son av Daniel Dreffling, se adliga ätten Lillienberg, Tab. 5), född 1729-07-14 på Vallerstad. Furir vid Hälsinge regemente 1748-12-30. Sergeant vid Hamiltonska regementet 1749-05-01. Fänrik vid comte de Saxe infanteriregemente i Frankrike 1750. Adlad 1756 jämte sina bröder och adopterad på sina fränders adlade nummer. Kapten á la suite vid madame la Dauphines infanteriregemente 1756-05-21 och vid regementet Royal Deux Ponts 1757-04-01. RSO 1761-11-23. Grenadjärkapten vid Royal Deux Ponts regemente 1762-01-12. Major i franska armén 1767-04-16. Kammarherre hos regerande hertigen Christian IV av Zweibrücken 1768-05-29. Överstelöjtnant i franska armén 1771-04-16. RFrOPlemér 1772-04-29. Överstelöjtnant i svenska armén 1773-11-17. Friherre 1775-09-21 jämte sin äldre broder David och adopterad på sin faders kusins, Johan Georgs friherrevärdighet (introducerad 1776 under nr 273). Avsked ur franska tjänsten 1778 2872. Död ogift 1787-08-14 Herrestad och slöt själv sin friherrlige ättegren, ävensom friherrlige ätten Lillienberg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: