:

Von Axelson nr 259

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Axelson nr 259 †

Friherrlig 1772-09-12, intr. 1775. Utdöd 1790-08-19.

Axel Axelsson, adlad och friherre Axelson (son av Nils Axelsson, se adliga ätten von Axelson nr 2022, Tab. 1), till Sollentunaholm i Sollentuna socken Stockholms län. Född 1729-12-14 Edet. Student i Uppsala 1746-07-24. Disp. 1748 och 1750-10-06. Auskultant i Svea hovrätt 1750-10-20. Vice auditör vid dalregementet 1750. T. f. auditör vid greve Spens regemente i Stralsund 1752–1753-09-00. Extra ordinarie kanslist vid krigsexpeditionen s. å. 18/10. Auditör vid Västerbottens regemente 1755-08-09. Fältsekreterare vid armén i Pommern 1757-07-26. Assessors karaktär 1759-05-08. Slottsfogde i Stockholm 1760-03-24. Adlad s. å., ehuru adelsbrevet då ej utskrevs. Adlad av tyske kejsaren 1761-06-12. Resolution på svenskt adelskap 1762-03-12. Underståthållare i Stockholm s. å. 14/9. RNO 1767-11-03. Erhöll adelsbrevet 1769-12-11. Friherre 1772-09-02 (introd. 1775 först såsom adelsman, under nr 2022, sedan såsom friherre under nr 259). KNO 1772 med valspråk: Æquus virtuti. T. f. landshövding i Stockholms län 1782-10-31. Död 1790-08-19 i Stockholm utan söner och slöt således själv sin friherrl. ätt, samt begraven s. å. 6/4 i Sollentuna kyrka, då vapnet krossades av statssekreteraren Elis Schröderheim. Gift 1764-08-28 i Stockholm med friherrinnan Hedvig Catharina Gerdessköld, född 1742-12-16, död 1774-04-07, dotter av presidenten Johan Gerdes, adlad och friherre Gerdessköld, och Anna Maria Wattrang [Bbl].

Barn:

  • Anna Elisabet, född 1765-07-12 i Stockholm, död 1830-07-12 Tidaholm. Gift 1786-04-25 i Stockholm med överstekammarjunkaren friherre Per Alexander Rudbeck, född 1762, död 1832.
  • En son, född 1766-07-16, död s. d.
  • Hedvig Johanna, född 1770-02-02, död ogift före fadern.
  • Albertina, född 1771-06-04 död 1832-07-29 på Lilla Frösunda i Solna socken (Sth). Gift 1790-11-28 med lagmannen greve Johan Henning Gyllenborg, född 1756, död 1830.
  • Gustava Sofia, född 1773-06-01 död 1789-08-18 på Sollentunaholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: