:

Rosenstierna nr 179

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Rosenstierna nr 179 †

Friherrlig 1720-03-02, introducerad 1720. Utdöd 1732-08-05.

Libert Rosenstierna, friherre Rosenstierna (son av Olof Rosenstierna, se adliga ätten Rosenstierna nr 172, Tab. 3), friherre till Ed i Voxtorps socken, Jönköpings län samt herre till Sandbro i Björklinge socken, Uppsala län. Född 1679-09-29 i Uppland. Student i Uppsala (Um.) 1692-11-22. Volontär vid livgardet 1697-03-20. Förare och sergeant vid livgardet 1698. Fänrik 1700-04-03. Löjtnant 1700-09-11. Kapten 1704-03-28. Överstelöjtnant och generaladjutant av flygeln 1712-01-04. Kommendant i Malmö 1716. Överste för Västgötadals regemente 1716-06-26. Friherre 1720-02-02 (introducerad 1720 under nr 179). Generalmajor av infanteriet 1722-05-28. Död 1732-08-05 utan söner och slöt således själv sin friherrliga ätt samt troligen begraven i adliga Rosenstiernska graven i Vårdinge kyrka, Södermanlands län där hans vapen uppsattes. 'Han bevistade landstigningen på Seland 1700-07-25 samt slaget vid Narva 1700-11-20, likaså övergången av Düna och slaget vid Düna 1701-07-09, slaget vid Klissov 1702-07-09, Thorns belägring 1703, slaget vid Holovzin 1708-07-04 och vid Poltava 1709-06-28 där han blev blesserad av ett skott genom bröstet och vänstra armen samt fången bortförd till Volodga. Räddade sig efter tvenne år på ett dristigt och behändigt sätt ur ryska fångenskapen och kom 1711 åter till Sverige. Deltog även i norska fälttågen 1716 och 1718 och under det senare i belägringen av Fredrikshall.' Gift 1:o 1718-08-17 Stola med grevinnan Beata Elisabet Ekeblad, född 1694-11-25 Olstorp, död 1723 i Stockholm (själaringning 1723-03-24 i Jakobs kyrka ) i barnsäng, dotter av riksrådet Claes Ekeblad, friherre och greve Ekeblad, och friherrinnan Hedvig Mörner af Morlanda. Gift 2:o 1728-02-05 med Magdalena Eleonora Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1689-11-19, död 1780-10-03 på Ed, till vars sockenkyrka Voxtorp hon 1735 gav en altartavla i testamente efter sin man, dotter av översten Göran Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, och grevinnan Margareta Sabina von Ascheberg.

Barn:

  • 1. Fredrika Eleonora, född 1723, död 1766-03-05 på Västberga i Brännkyrka socken, Stockholms län och begraven i Vittinge kyrka, Västmanlands län. Gift 1737-07-26 Mauritzberg med ryttmästaren friherre Abraham Christer Meijendorff von Yxkull, född 1698, död 1753.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: