:

Roos nr 186

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Roos nr 186 †

Friherrlig 1705-07-16, introducerad 1723. Utdöd 1765-12-14.

TAB 1

Carl Gustaf Roos af Hjelmsäter, friherre Roos (son av Gustaf Eriksson Roos af Hjelmsäter, se adlad ätten Roos af Hjelmsäter nr 51, Tab. 86), född 1655-12-25. Volontär vid generalfältmarskalkslöjtnanten markis de Granas regemente i kejserlig tjänst 1674-07-00. Fänrik vid markis de Granas regemente 1674-09-00. Sekundlöjtnant vid änkedrottningens livregemente till häst 1677-04-24. Löjtnant vid livgardet 1678. Major vid Skaraborgs infanteriregemente 1686-01-08. Överstelöjtnant vid guvernörsregementet i Riga 1696-01-02. Överste för Närkes och Värmlands regemente 1701-07-22. Friherre 1705-07-16 (sonen Axel Erik introducerad 1723 under nr 186). Generalmajor 1706-09-12. Död 1722-05-00 i Åbo under hemresan från ryska fångenskapen. 'Han deltog under sin tjänstgöring vid kejserliga armén 1675 i slaget vid Trier och 1676 i belägringen av Filipsburg. Bevistade 1700-11-20 slaget vid Narva, där han med mycken tapperhet och framgång anföll ryska retranchementet. Likaledes 1701-07-09 övergången av Dünaströmmen och slaget därst. 1702-07-09 slaget vid Klissov, 1706-02-03 slaget vid Fraustadt, 1708-08-31 drabbningen vid Meskowitz och 1709-06-28 i slaget vid Poltava, där han, då han skulle angripa några ryska skansar, blev lämnad utan förstärkning samt sedermera den 1 juli tillfångatagen vid Perevolotjna av ryssarna och måste deltaga i tsar Peters segerintåg i Moskva, varefter han fördes till Kasan, där han kvarstannade till fredsslutet.' Gift 1:o med Christina Maria Sparre af Rossvik i hennes 2:a gifte (gift 1:o med amiralitetsrådet Claes Uggla, friherre Uggla, född 1614, död 1676), född 1655-10-01, dotter av kammarherren Johan Sparre af Rossvik, och Emerentia Stake. Gift 2:o 1700 med friherrinnan Magdalena Christina von der Noth, till Tranbygge, Limstad och Bohult, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1685-11-19 med kaptenen Johan Bonde, född 1663, död 1695), född 1665-08-01, död 1737 och begraven i Västra Ryds kyrka Stockholms län, dotter av generalmajoren Tomas von der Noth, naturaliserad och friherre von der Noth, och Maria Hägerstierna.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente. Adjutant vid Närkes och Värmlands regemente 1701-02-08. Sekundfänrik 1702-08-26. Premiärfänrik 1703-10-31. Sekundlöjtnant 1705-03-24. Kapten 1706-12-31. Stupade ogift 1708-08-31 vid Meskowitz.
 • 1. Christina Charlotta, född på 1680-talet, död 1736-12-31 Årnäs och begraven i Forshems kyrka. Gift 1:o 1706 med överstelöjtnanten Johan Georg Karlström, född 1674, död 1723. 2:o med kaptenen Johan Benedikt Lillie af Aspenäs, död 1731.
 • 1. Axel Erik, född 1684. Generallöjtnant och landshövding. Död 1765. Se Tab. 2.
 • 1. Johan Ulrik. Page hos konung Carl XII. Ogift ihjälskjuten av våda 1706-06-27 i Polen.
 • 1. Filip Georg, döpt 1689-09-17 på Årnäs.
 • 1. Emerentia Beata, född 1691-02-00, död 1765-01-27 Prinsnäs. Gift 1724-11-29 Limsta med sin systers svåger Axel Johan Printzensköld, född 1698, död 1760.
 • 1. Eva Eleonora, döpt 1695-02-16 Skålltorp, död 1761-01-28 Skuru Gift 1:o med ryttmästaren Carl Printzensköld, född 1693, död 1737. Gift 2:o 1742-12-21 Hårdanäs med livdrabanten och jägmästaren Jakob Lorentz Leijonadler, född 1722, död 1770.

TAB 2

Axel Erik (son av Carl Gustaf Roos af Hjelmsäter, friherre Roos, Tab. 1), till Lövås i Gestads socken, Älvsborgs län. Född 1684-08-12 Årnäs. Page hos konung Carl XII samt volontär vid armén 1700. Fänrik vid Södermanlands regemente 1704-12-31. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1706-05-26. Livdrabant 1708-08-14. Generaladjutant 1713-10-20. Överste för södra skånska kavalleriregementet 1713-10-29. Generalmajor av kavalleriet 1722-05-28. Överste för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1725-01-24 och för Bohusläns dragonregemente 1728-02-29. Landshövding i Älvsborgs län och å Dal 1740-03-11. RSO 1748-09-26. KSO 1748-11-07. Generallöjtnant 1749-07-25. Död 1765-12-14 på Lövås och slöt ätten på svärdssidan samt begraven 1766-02-18 i Gestads kyrka, varvid vapnet krossades av brukspatronen Leonh. Magn. Uggla. 'Friherre Roos var med vid landstigningen på Seland samt bl a i slagen vid Narva, Düna, Klissov, Fraustadt och Poltava, varifrån han följde konungen till Bender, varest han var med i den trupp, med vilken konungen lät uppsnappa en polsk legationssekreterare och fråntaga honom hans depescher ävensom i kalabaliken i Bender 1713-02-01, varvid han utmärkte sig genom ett gränslöst hjältemod och, då konungen ville till fots begiva sig ur sitt hus, som var omgivet av och till en del uppfyllt av fientliga turkar, fasttog konungen och tillrådde honom att försvara sig i det längsta inom detsamma. Blev, sedan huset blivit tänt och de därför måste fly därifrån, av turkarna tillfångatagen och utplundrad men kort därpå lösköpt. Skickades därpå av konungen till Pommern för att lämna berättelse om konungens tillstånd, vilken resa han oaktat sina blessyrer och andra svårigheter lyckligen fullbordade. Mötte 1714 i nov. konungen i Stralsund och uthärdade året därpå nämnda stads belägring, varunder han vid ett blodigt utfall blev illa sårad såväl av en granat som av en bredvid honom kreverande bomb. Utsågs att gå såsom sändebud till Frankrike men uppsnappades 1716 vid Travemünde av en dansk kapare och fördes fången till Köpenhamn, varifrån han året därpå rymde över till konung Carl XII, som då vistades i Lund. Åtföljde honom sedan och bevistade fälttåget i Norge 1718, ända till konungens den 30 nov. timade död. Hade blivit sexton särskilda gånger blesserad. Hans hela levnad var en kedja av dygd, ära och hjältebedrifter. Har avgivit en berättelse om den ryktbara kalabaliken i Bender, som är tryckt i (Gjörwells) Svenska bibliotekets 1:a del, pag. 369– 84, samt i minst ett tjog separatupplagor, varjämte den översattes till flera utländska språk.' Gift 1:o 1718 med Elisabet Juliana Lilliehöök af Fårdala, död 1721, dotter av överstelöjtnanten Seved Lilliehöök af Fårdala, och friherrinnan Magdalena Vilhelmina Coyet. Gift 2:o 1722-01-18 Svaneholm med grevinnan Hedvig Charlotta Cronhielm af Flosta i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1715-12-27 med kaptenen, friherre Axel Julius Coyet, född 1692, död 1719), född 1695-08-05, död 1738-01-16 och begraven i Kungälvs stadskyrka samt sedermera nedsatt i svenska domkyrkan i Göteborg, dotter av riksrådet och kanslipresidenten, friherre Gustaf Cronhielm, greve Cronhielm af Flosta, och hans 1:a fru, grevinnan Maria Wallenstedt.

Barn:

 • 1. Christina Magdalena, född 1719-01-03, död 1784-09-06 Kristineberg, den sista av friherrliga ätten. Gift 1:o 1737 på överstebostället Kastellgården i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län med sin syssling, ryttmästaren Johan Magnus Svinhufvud, född 1705, död 1754. Gift 2:o 1755-09-18 på Södra Dingelvik i Steneby socken med bergsrådet och brukspatronen Johan Borgström, adlad Adelheim, i hans 3:e gifte, född 1695, död 1763.
 • 1. Carl Seved, född 1721, död 1723.
 • 2. Axel Carl, född 1723-02-15 på Svaneholm. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1735. Korpral vid Bohusläns dragonregemente 1737-04-14. Student i Lund 1738-10-27. Livdrabant 1742-01-13. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1743-03-30. Kapten i fransk tjänst 1745 och vid Västgötadals regemente 1748-12-05. Barnlös dödsskjuten 1758-04-05 vid stormningen av Peenemünde skans i Pommern, 'där han var den första på stormstegen, och hans lik, sorgfälligt nedlagt i en kista, skickat av preussiska generalen till svenska högkvarteret,' begraven i Stralsund. Gift 1754-06-14 i Skallsjö socken, Älvsborgs län med Dorotea Maria von Döbeln i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1761-11-29 Hjelmsäter, med överjägmästaren Magnus Henrik Brummer, född 1735, död 1790), född 1738-03-21 i Skallsjö socken, död 1807-06-27 på Stora Vrem i Kville socken, Göteborgs och Bohus län och begraven på Kville kyrkogård, dotter av kommendörkaptenen Conrad Vilhelm von Döbeln, och hans 1:a fru Maria Charlotta Schildt.
 • 2. Johan Ulrik, född 1725-02-25 på Svaneholm, död på Svaneholm 1727-12-25 och begraven 1728-01-03 i Skurups kyrka .
 • 2. Erik Adolf, född 1727-02-21 på Svaneholm. Student i Lund 1739 (Svn.). Auskultant i Göta hovrätt 1743. Hovjunkare 1744-06-27. Vice häradshövding 1752-03-05. Extra notarie i Göta hovrätt 1752-12-18. Notarie i Göta hovrätt 1754-12-14. Protonotarie 1755-12-10. Sekreterare 1756-03-26. Adjungerad ledamot 1756-07-13. Död ogift 1760-03-19 i Jönköping och begraven i faderns grav i Gestads kyrka .
 • 2. Lars Reinhold, född 1728-04-00 på Svaneholm, död på Svaneholm 1728-04-22 och begraven 1728-?0-?0 i Skurups kyrka .
 • 2. Eva Charlotta, född 1730-02-04 på Kastellgården, död ogift 1768-06-01 på Lövås.
 • 2. Fredrik Ulrik, född 1731-08-12 på Kastellgården, död 1732-02-20 på gästgivargården Kävlinge och begraven 1732-02-26 i Skurups kyrka .
 • 2. Hedvig Juliana, född tvilling 1733-10-06 på Kastellgården, död 1781-09-19 på Lövås. Gift 1760-10-12 med majoren, friherre Ture Ribbing af Koberg, i hans 1:a gifte, född 1725, död 1790.
 • 2. Johan Ulrik, född tvilling 1733-10-06 på Kastellgården. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg. (At (Kra) ). Sergeant vid garnisonsregementet i Göteborg (At (Kra) ) 1749-06-23. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1749-11-22. Löjtnant vid Skaraborgs regemente. Död ogift 1758-05-17 under kriget i Pommern och begraven i Pommern.
 • 2. Andreetta Beata, född 1735-11-07 på Kastellgården, död 1779-09-23 på Martilla boställe i Uleåborgs län. Gift 1766-05-11 på Lövås med sin frände, översten Herman Julius Roos af Hjelmsäter,, i hans 2:a gifte, född 1725, död 1786.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: