De Mortaigne nr 65

Från Adelsvapen-Wiki

F 065.jpg

Friherrliga ätten de Mortaigne nr 65 †

Friherrlig 1674-11-29, introd. 1675. Utdöd i början av 1700-talet.


  • Filippe de Mortaigne, av en av de förnämsta släkter i Flandern. Flydde för inkvisitionens skull från spanska Nederländerna till England. Gift med Anna van der Elst, som i vapnet förde tre gyllne spärrar över varandra i rött fält.

son:

  • Nicolas, död under spanska kriget i Flandern. Gift med Johanna van Preys, dotter av Joakim van Preys, som i vapnet förde tre klöverblad i rött fält, och Dominice d'Estraelles.

son:

  • Jean, hov- och ceremonimästare i Förenta Nederländerna. Död i Holland. Gift med Anna de Longechamp, dotter av Cornelis de Longechamp och Anna von Weymar.

son:

  • Barthold, friherre de Mortaigne, friherre till Borreby i Borreby socken Kristianstads län och herre till Sundbyholm i Sundby socken Södermanlands län. Född i Nederländerna. Löjtnant i holländsk tjänst. Löjtnant vid svenska livgardet 1655. Överstelöjtnant därst. 1656. Överste för Kalmar regemente 1662-04-19. Generalmajor 1674-03-16. Friherre s. å. 29/11 (introd. 1675 under nr 65). Var 1675–1680 överste för skånska infanteriregementet (Blekinge-Skånes). Överkommendant i Göteborg 1676. Generallöjtnant 1679-10-29. Död 1690-03-09 på Tomarp1 i Kvidinge socken Kristianstads län. Gift 1659-10 i Nyköping å Falster med drottning Hedvig Eleonoras hovjungfru Catharina Dorotea von Hertingshausen, född 1637-02-02 i Husum, död 1684-06-03 Tomarp s län, dotter av schleswigska hovmarskalken och amtmannen på Tritton Johan Filip von Hertingshausen och Catharina Heest, av huset Retwisch.

Barn:

  • Charlotta Eleonora, död ogift 1705 i Skåne och begraven 1710-08-08 i Öjaredsgraven i St. Lundby socken Älvsborgs län.
  • Emerentia Maria, död 1707 i Skåne. Gift 1695-12-08 Tunbyholm s län med översten Julius Modée, i hans 1:a gifte, född 1657, död 1740.
  • Gustaf Bertram, friherre till Borreby. Kapten vid livgardet 1701-10-11. Avsked 1703-11-17. Död ogift och utgick med honom ätten på svärdssidan.
  • Anna Catharina Lovisa, död 1731 i Göteborg. Gift 1:o med generalmajoren Hans Christoffer Kock, adlad Kock von Crimstein, född 1623, död 1690. Gift 2:o 1695-12-09 på Tunbyholm med generalmajoren och landshövdingen, friherre Georg Reinhold Patkull, född 1656, död 1723.
  • En son och en dotter, döda före modern.1

Källor

1At (P).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.