:

Marschalck nr 70

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Marschalck nr 70 †

Friherrlig 1675-07-19, introducerad 1678. Utdöd 1685-03-26.

Uradlig ätt från Bremen med namnet Bachtenbrock, vars äldste urkundligt kända medlemmar voro Johan von Bachtenbrock 1142 samt bröderna Geringus och Henrik von Bachtenbroch 1180. Den säkra stamtavlan börjar med nedanstående Segebade von Bachtenbrock 1280–1318, från vilken tid ätten kallade sig Marschalck, emedan marskalksämbetet i hertigdömet Bremen då blev ärftligt för ättens huvudman. Från en broder till nedanstående Frans, Boldewins, son Johan Marschalck härstamma ännu levande släktgrenar i Tyskland.

TAB 1

Segebado Bachtenbrock, genannt de Marschalck. Burgman på Horneburg i Bremen 1280–1318.

Barn:

  • Segebado Marschalck. Burgman på Horneburg 1323–1360.

Barn:

  • Mauritius, 1380– 1417. Burgman på Horneburg. Marskalk 1389. 'Han emottog 1385 nästa söndagen efter kyndelsmässan på sina vänners inrådan borgfreden på slottet Brockbergen, tillhörigt ätten Brockbergen, samt lovade försvara den jämte underliggande gods i sex år för rätta ägarens bästa.'

Barn:

  • Segebado. Burgman på Horneburg och Cranenburg. Marskalk 1435, levde 1461. 'Bar 1435 i Cranenburg vid den nyvalde ärkebiskopen Boldevin II:s af Wenden intåg i Bremen ett blottat svärd framför honom och fick därför den livhingst, varpå biskopen intågade.' Gift med en dotter till burgmannen i Horneburg Fredrik Fredriksson Schulte och Margareta von Lassbeck.

Barn:

  • Balthasar. Arvherre till Cranenburg. Död 1505-01-25. Gift med Lücke von Werpe.

Barn:

  • Frans, arvherre till Cranenburg och Hutloh. Levde 1528–1549. Gift med Sofia von Cramm, som levde änka 1555, dotter av Burchard von Cramm och Ermegard von Veltheim.

Barn:

TAB 2

Frans (son av Frans, Tab. 1), arvherre till Cranenburg, Geesthof och Wischhot. Född omkring 1535. Död omkring 1601. Gift med Catharina von der Kuhla, dotter av Detlev Benediktsson von der Kuhla och Hedvig von Meding.

Barn:

  • Levin, till Hutloh och Aschhorn i Hannover. Född omkring 1585. Först lantdrost och råd hos ärkebiskop Fredrik i Bremen. Sedan kansler och geheimeråd hos konung Christian IV i Danmark. Död 1629. Gift på Hutloh med sin fränka Jutta Marschalck, född 1595, död 1655, dotter av Jurgen Marschalck, till Hutloh, och Margareta von Honstede.

Barn:

  • Jurgen, arvherre till Cranenburg, Hutloh och Aschhorn. Född 1626-04-17. Gick i svensk tjänst. Lantråd i Bremen. Regeringsråd i Bremen 1663-05-18. Avsked 1680-03-15. Sedan bremiska ridderskapets president. Död 1696-04-06. Gift 1656-10-11 med Sofia Elisabet von Fraenking, född 1637-06-18, död 1687-10-11. Dotter av danska ståthållaren i Jeverland Filip Sigismund von Fraenking.

Barn:

  • Frans Christian, naturaliserad Marschalck, född 1680, död 1734. Se adelsätten Marschalck nr 1769.

TAB 3

Baltasar (son av Frans, Tab. 1), arvherre till Cranenburg och Klinthof. Gift med Adelheid Frese, dotter av Johan Frese, arvherre till Hoija, och Hedvig Didriksdotter von Wersabe.

Barn:

  • Frans, född 1589. Lantråd och marskalk i ärkestiftet Bremen. Död 1646-08-19. Gift 1622 på Ovelgönne med sin fränka Jutta Anna Marschalck, dotter av Johan Segebadoson Marschalck, arvherre till Ovelsgönne, och Elisabet Arnoldsdotter von Honstede.

Barn:

  • Baltasar, friherre Marschalck, friherre till Cranenburg samt Tynnelsö och Algö i Överselö socken, Södermanlands län, herre till Forsvik i Botilsäters socken, och Mässvik i Bro socken, båda i Värmlands län. Född 1623-07-25 i Bremen. Kammarherre hos konung Carl X Gustaf 1654. Gjorde hovmarskalks tjänst under polska fälttåget. Hovmarskalk 1656. Friherre 1675-07-19 (introducerad 1678 under nr 70). Död barnlös 1685-03-26 och slöt själv sin friherrliga ätt samt begraven 1676-10-00 i Riddarholmskyrkan, då änkedrottningen var närvarande. Sedan nedsatt i Strängnäs domkyrka. 'Genom testamente av 1685 lämnade han sin förmögenhet till drottning Hedvig Eleonora samt till åtskilliga kyrkor och skolor. Var konung Carl X Gustaf följaktig i polska och danska krigen samt med vid alla krigsaktioner såsom, bland annat, bataljen vid Warschau, reträtten från Jarislaw, tåget över Balt och stormningen av Köpenhamn.' Gift 1660-10-00 på Drottningholm med Elisabet Gyllenhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1645-11-13 i Stockholm med landshövdingen Axel Turesson Natt och Dag, född 1621, död 1647), född 1622 posthuma. Hovmästarinna hos drottning. Hedvig Eleonora 1655. Död 1682 (själaringning 1682-10-17 i Jakobs kyrka i Stockholm), dotter av hertig Carl Filip av Södermanland och Elisabet Ribbing.

Källor

Gothaisches genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser 1900.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: