:

Horn af Marienborg nr 21

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Horn af Marienborg nr 21 †

Friherrlig 1651-04-30 introd. 1652. Utdöd 1728.

TAB 1

Gustaf Evertsson Horn af Kanckas, friherre Horn af Marienborg (son av Evert Carlsson Horn, se adliga ätten Horn af Kanckas nr 12, Tab. 10), friherre till Marienburg i Livland, herre till Kanckas, Porkkala, Bergsund och Sonnäs, alla i Finland. Född 1614-05-28 på sin mödernegård Autis i Lemo socken. Kammarjunkare hos konung Gustaf II Adolf. Kammarherre 1634. Kapten vid Upplands regemente 1635. Major för Upplands och östgötaknektarna i Tyskland 1637. Överstelöjtnant vid Leslies regemente 1638. Överste för Wittenbergs regemente 1640. Generalmajor av kavalleriet 1647-03-26. Friherre 1651-04-30 och med honom hans kusin Henrik Henriksson Horn samt skulle de skriva sig friherrar till Marienborg (introd. 1652 under nr 21). Generallöjtnant 1652-10. Riksråd 1653-10-03. Generalguvernör i Ingermanland och Kexholms län 1654-08-01. General över svenska och finska kavalleriet 1656-07-30. General över svenska militien och generalkommendör i Finland 1657-06-30. Rikstygmästare 1658. Lagman i Närke 1660. Fältmarskalk samt generalguvernör i Bremen och Verden 1663-03-31. Död 1666-02-27 i Stade och begraven i ett av honom inköpt och byggt gravkor i Åbo domkyrka, där hans och hans fruars vapen ses. Gift 1:o 1638-08-20 i Stralsund med Maria Mörner, född 1619 Tuna s socken Östergötlands län, död 1643-01-29 på Kanckas efter barnsbörd och begraven s. å. 19/3 i Åbo domkyrka, dotter av landshövdingen Stellan Otto von Mörner, natural. Mörner, och hans 1:a fru Maria von der Grünau. Gift 2:o 1644-09-29 med friherrinnan Barbro Kurck, död 1658-02-29 i Stockholm och begraven i Storkyrkan därst. 1660-07-01, dotter av riksrådet och presidenten Jöns Knutsson Kurck, friherre Kurck, och hans 1:a fru friherrinnan Märta Oxenstierna. Gift 3:o 1661-03-19 på Stockholms slott med Maria Silfverhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1673-12-01 med riksrådet och presidenten Ernst Johan Creutz, friherre Creutz, i hans 3:e gifte, född 1619, död 1684), född 1634-10-27, död 1712-07-11 efter 8 månaders mållöshet, dotter av översten Arvid Silfverhielm, och hans 1:a fru Catharina Maria Silfverhielm.

Barn:

 • 1. En dotter, född 1639, död ung.
 • 1. Evert, född 1640. Överste. Död 1687. Se Tab. 2.
 • 1. Margareta, född 1641-06-13 i Erfurt, död 1663-06-23 i Stockholm och begraven 1664-03-06 i Riddarholmskyrkan. 'Hon uppfostrades först hos sin farmoder Margareta Fincke, sedan hos riksrådet Joh. Berendes fru Ingeborg Kurck, blev därefter hovjungfru hos drottning Christina, kom sedermera till sin moster, grevinnan Douglas, född Mörner, vilken hon följde till Polen'. Gift 1658-04-27 i Göteborg i konungens, drottningens och hela hovstatens övervaro med sin syssling, riksrådet och generalguvernören, friherre Gustaf Soop af Limingo, i hans 1:a gifte, född 1624, död 1679.
 • 1. Maria, född 1642. Gift 1661-01-28 i Stockholm med generallöjtnanten och generalguvernören Jakob Johan Taube, friherre Taube af Kuddinge, nr 66, född 1624. Död 1695.
 • 1. Ett barn, född 1643-01-26, död spätt.
 • 2. Maria, född 1646, död 1668-04-07. Gift 1660-10-16 i Stockholm med presidenten Anders Lilliehöök af Fårdala, friherre Lilliehöök, i hans 1:a gifte, född 1635, död 1685.
 • 2. Brita, död 1651 och begraven 1652-01-11 i Åbo domkyrka.
 • 2. En son, död späd.
 • 3. En son, född 1662, död barn.
 • 3. Christina Gustaviana, född 1663-05 i Stockholm, död s. m. och bisatt s. å. 16/5.
 • 3. Carl, född 1665 i Stade. Kammarherre hos konung Carl XI. Marskalk på svenska ambassaden till Rijswijk 1697. Död ogift 1711 i Sachsen. 'Han förförde 1681 sin styvsyster friherrinnan Elsa Creutz, varefter dem emellan upprättades året därpå eller 1682-04-12 en trolovningsskrift och hon förklarades 1685-11-05 av k. m:t för hans äkta hustru. Han begav sig utrikes, blev katolik och anställd vid påven Innocentius XII.s hov 1691, men blev åter lutheran. Hon fick 1700 ordentligt skiljebrev från honom och blev sedan omgift med ryttmästaren Israel Simonsson Ruthenhielm.'

TAB 2

Evert (son av Gustaf Evertsson Horn af Kanckas, friherre Horn af Marienborg, Tab. 1), friherre till Marienburg, herre till Klackeborg och Järstad, båda i Järstads socken Östergötlands län, Nordvik (nu Noor) i Bro socken Stockholms län samt Tygstad och Sonnäs. Född 1640-03-20 i Stettin. Student i Åbo 1651 och Uppsala1 1657-08-11. Överstelöjtnant vid Västmanlands infanteriregemente 1668-08-26. Överste för Västerbottens regemente 1676-06-19. Kommendant i Halmstad 1677-09-14–s. å. 26/10. Överste för Södermanlands regemente 1683-08-09. Död 1687-12-25 på Nordvik, jordfäst 1689-03-03 i Jakobs kyrka i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i Hornska gravkoret i Åbo domkyrka. 'Han hade 1680 rättegång med sin faders kusin om förmånsrätt till friherrskapet Marienborg, vilket kort därefter reducerades till kronan. Hans och hans frus namn och vapen stå på Järstads större klocka.'. Gift 1669-07-27 i Stockholm med sin 1:a styvmoders systerdotter, grevinnan Märta Oxenstierna af Croneborg, varande deras bröllop det första, som skedde efter den nya ordningen, född 1646-05-21 på Smedby i Österåkers socken Stockholms län, död 1677-01-09 i Stockholm, dotter av presidenten friherre (greve) Gabriel Oxenstierna af Croneborg nr 10, och friherrinnan Brita Kurck.

Barn:

 • Gustaf, till Nordvik. Döpt 1670-06-14 i Stockholm. Student i Uppsala 1682-09-20. Ryttare vid Bielkes bajerska regemente 1686. Kornett därst. 1687. Fänrik vid Bielkes pommerska regemente 1688. Fänrik vid livgardet 1693-05-06. Löjtnant därst. s. å. 6/5. Korpral vid livdrabantkåren 1700-04-03. Kvartermästare därst. s. å. 14/9. Överste för norra skånska kavalleriregementet 1704-01-10. Generalmajor av kavalleriet 1720-02-20. Generallöjtnant av kavalleriet och åter överste för norra skånska kavalleriregementet 1722-04-26. Avsked från överstebeställningen 1727-12-18. Död ogift 1728 och slöt den först introducerade ättegrenen ävensom hela friherrl. Ätten Horn af Marienborg på svärdssidan [Lk]. 'Han visade isynnerhet i slagen vid Fraustadt och Klissov lysande prov på tapperhet och blev i sistnämnda slag, sedan han erhållit tre blessyrer i underlivet, fången hos sachsarna, men frigavs efter freden i Altranstädt. Bevistade slaget vid Pultava och blev fången 1709-07-01 vid Perevolotjna samt förd till Savinskoj men utväxlades 1715'.
 • Gabriel, till Kanckasöhr. Född 1671-12-24. Student i Uppsala 1682-09-20. Kom i tjänst vid livgardet. Major vid. G. M. Lewenhaupts svenska regemente i Holland. Avsked 1698. Major vid Upplands stånddragonregemente 1700-09-05. Överstelöjtnant därst 1701-11-30. Överste för livländska adelsfanan 1702-09. Konfirm.fullm. 1704-01-11. Stupade ogift 1705-07-16 vid Gemauerthot [Lk].
 • Maria Barbro. Kammarfröken hos hertiginnan Hedvig Sofia. Död 1725-05-31. Gift 1716-05-10 med riksrådet och överstemarskalken Nikodemus Tessin, friherre och greve Tessin, i hans 2:a gifte, född 1654, död 1728.
 • Margareta. Hovjungfru hos drottning Ulrika Eleonora d. ä. Död ogift 1694-11-23 (24/11) på Stockholms slott och begraven 1695-04-07 i Riddarholmskyrkan .5
 • Märta, döpt 1676-06-06 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm.

TAB 3

Henrik Henriksson Horn af Kanckas, friherre Horn af Marienborg (son av Henrik Carlsson Horn, se adl. ätten Horn af Kanckas, Tab. 9), friherre till Marienburg, herre till Kanckas, Hesslö, Wenden och Ingritz. Född 1618-05-22 posthumus. Fänrik vid livgardet 1634. Kornett 1635-05-15. Överste för det kurländska regementet 1643-08-05 och för ett finskt regemente till häst 1645-12-19. Friherre 1651-04-30 på samma gång som sin kusin Gustaf Evertsson Horn och skulle de skriva sig friherrar till Marienborg (introd. 1652 under nr 21, men efter nämnde sin kusin). Generalmajor av kavalleriet 1654-04-29. Generallöjtnant och chef för Västgöta kavalleriregemente 1656. Chef för armén i Finland2 1657-12-20. Riksråd samt tillika hovrättsråd i Svea hovrätt2 1660-12-20. Fältmarskalk 1665-07-27. Generalguvernör i Bremen och Verden 1666-02-16. Överste för bremiska regementet 1672-05-23. Fullmakt att vara generalguvernör i Finland 1674-08-26, vilket ämbete han dock icke tillträdde2. Kapitulerade i Stade 1676-08-02. T. f. chef för amiralitetskollegium och överbefälhavare för flottan3 1677-03-22. Amiral3 s. å. 3/4. Amiralgeneral3 s. å. 2/5, förde befälet över flottan mot Danmark i juni s. å. och anförde henne i slaget mellan Stevn och Falsterbo3 s. å. 1/7. Överbefälhavare över finska och livländska armén3 s. å. 4/8 och avgick därmed från amiralitetet. Fördrev norrmännen från Jämtland hösten s. å. Lagman i Tio härads lagsaga3 1679-04-26. Åter generalguvernör i Bremen och Verden 1680. Död 1693-02-22 i Stade och begraven s. å. 10/12. I Riddarholmskyrkan i Stockholm samt ligger jämte alla sina fruar begraven i Badelunda kyrka Västmanlands län. 'Han ihjälslog under kriget i Skåne 1645 kvartermästaren Svickert Nieroth, men fick tillgift därför. Var bland annat med i tredagarsslaget vid Warschau i juli 1656. Anlade 1679 Västanfors bruk i Västmanland. Förlorade slutligen genom reduktionen Hässlö vid Västerås 1682, som han dock sedan 1683-05-10, fick tillstånd att behålla i sin frus livstid, jämte Hälla och Hamre hemman och Wenden i Estland'. Gift 1:o 1643-08-13 på Örebro slott med friherrinnan Margareta Leijonhufvud, född 1625-05-22 Hjälmarsberg, död 1645-08-30, dotter av landshövdingen Gustaf Eriksson Leijonhufvud, friherre Leijonhufvud, och hans 1:a fru Catharina Sparre (nr 7). Gift 2:o 1650-12-13 på Stockholms slott med Kerstin Bååt i hennes 2:a gifte, vilken varit drottning Kristinas kammarjungfru och 1645 blivit hennes hovmästarinna (gift 1:o 1637-07-23 på Stockholms slott med riksrådet, friherre Gustaf Horn af Åminne, född 1601, död 1639), död 1657 på Hässlö och begraven s. å. 20/12, dotter av assessorn och ståthållaren Bo Gustafsson Bååt. Nr 3, och Anna Ribbing. Gift 3:o 1661-08-18 i Stockholm med sin 2:a frus syssling Emerentia Ribbing, född där 1644-06-17, död 1670-07-20 i Stade, dotter av landshövdingen Bengt Ribbing, och hans 1:a fru Ebba Sparre (nr 7). Gift 4:o 1674-11-09 i Stralsund6 med grevinnan Beata Magdalena Wittenberg, hovmästarinna på slottet i Stockholm, född 1649-02-29 i Hadersleben6, död 1705-02-08 i Stockholm6, dotter av riksrådet och fältmarskalken Arvid Wittenberg von Debern, natural. friherre och greve Wittenberg, och Anna von Schönburg.

Barn:

 • 2. Gustaf, född 1651. Amirallöjtnant och amiralitetsråd. Död 1686. Se Tab. 4.
 • 2. Carl, född 1654-10. Student i Uppsala1 1665-01-24. Fänrik vid generallöjtnant Delwigs regemente 1673. Löjtnant därst. Kapten vid Königsmarcks regemente. Ryttmästare vid Nils Gyllenstiernas värvade regemente 1676. Major därst. 1678-01-21. Major vid norra skånska kavalleriregementet 1679-11-17. Död 1683-12 och begraven i Badelunda kyrka (för hans lik ringdes i Jakobs kyrka i Stockholm 1684-06-19).
 • 3. Anna Ebba. Gift 1690-06-18 med sin moders syssling, kammarherren, friherre Carl Sparre, i hans 2:a gifte, född 1648, död 1716.
 • 3. Henrik, levde 1692. Död ung.
 • 3. Christina Margareta, död 1703-09-19 Brevik och begraven i Botkyrka kyrka Stockholms län. Gift 1686-01-07 i Stockholm med k. rådet, generalen och presidenten Carl Nieroth, natural., friherre och greve Nieroth, död 1712.
 • 3. Emerentia, född 1667. Kammarfröken hos drottning Ulrika Eleonora. Död 1709-01-28 Sinclairsholm s län och begraven s. å. 10/2 i Gumlösa kyrka och därefter nedsatt i Växjö domkyrka. Gift 1691-01-07 med översten Nils Skylte af Sätra, nr 154, född 1653, död 1720.
 • 3. Hedvig Eleonora. Gift 1:o 1690-10-30 Stockholm med översten Jurgen Johan Wrangel, till Ellistfer och Kaiofer, i hans 2:a gifte, född 1644, död 1698, farfar till herrarna Wrangel, som blevo natural. Wrangel (nr 2092). Gift 2:o 1702-10-09 på Vikhus6 i Rytterns socken Västmanlands län med överstelöjtnanten vid änkedrottningen Hedvig Eleonoras livregemente med överstes karaktär Gustaf Vilhelm von Fersen, född 1669, död 1739, av samma släkt som friherrl. och grevl. ätterna von Fersen och 56.
 • 3. Bengt, född 1670. Ryttmästare. Död 1718. Se Tab. 5.
 • 4. Henrietta Beata, född6 1677-06-20. Död 1740. Gift 1:o 1704 med landshövdingen och överkommendanten, friherre Nils Posse af Säby, född 1660, död 1723. Gift 2:o 1725-10-24 Brunnby med riksrådet och kanslipresidenten, friherre Gustaf Cron– hielm, greve Cronhielm af Flosta, i hans 2:a gifte, född 1664, död 1737.

TAB 4

Gustaf (son av Henrik Henriksson Horn af Kanckas, friherre Horn af Marienborg, Tab. 3), till Hässlö, Vartsala och Ingeris. Född 1651-12-06, i Stockholm. Student i Uppsala1 1665-01-24. Var 1669–1670 grand musqueteur i fransk tjänst. Löjtnant och kapten i engelsk örlogstjänst 1672–1673. Major vid amiralitetet 1674. Amirallöjtnant 1676-05-29. Amiralitetsråd s. å. 8/6. Vice amiral i 1. eskadern av faderns flotta i juni 16773. Avsked 1680-01-16. Död 1686-03-28 i Stockholm (själaringning i Jakobs kyrka 1686-03-29). Gift 1674-08-24 med sin sysslings mans brorsdotter, friherrinnan Jakobina Catharina Lilliehöök i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1690 med brigadieren, friherre Christer Horn af Åminne, i hans 1:a gifte, född 1665, död 1740), född6 1657-11-08 i Nyköping posthuma, död 1696-03-01 och begraven s. å. 8/11 i Riddarholmskyrkan 6, dotter av majoren Jakob Lilliehöök af Fårdala, friherre Lilliehöök nr 13, och Brita Cruus, friherrinna Cruus af Gudhem.

Barn:

 • Carin, döpt 1676-01-05 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm, död 1742-01-18 på Händelö och begraven s. å. 4/2 i S:t Johannis kyrka i Norrköping, till vilken hon givit en förgyld kalk med patén och oblatask m. m. Hon ägde Händelö och Lindö, båda i S:t Johannes socken Östergötlands län. Gift 1695-12-08 i Stockholm med sin moders kusin, översten, greve Casper Otto Sperling, född 1664, död 1709.
 • Brita Sofia, döpt 1679-04-06 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm, död 1728-12-02 Gävle och begraven i Tensta kyrka Uppsala län. Gift 1705-04-25 i Stockholm med presidenten greve Carl Gustaf Bielke, född 1683, död 1754.
 • Christina Gustaviana, född 1681-09-22 i Stockholm, död 1744-03-15 på Reipoltzkirchen och begraven därst. Gift 1706-08-07 i Stockholm med generalmajoren, greve Carl Julius Lewenhaupt, i hans 2:a gifte, född 1664, död 1726, som förut varit gift med hennes systers svägerska.
 • Henrik. Pikenerare vid livgardet4 1698-07-07. Rustmästare därst.4 1699-08-07. Förare. Livdrabant 1700-04-03. Vice korpral vid drabantkåren 1707. Stupade ogift 1708-07-04 i slaget vid Holovzin.
 • Gustaf. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1702-01-11. Fänrik vid livgardet s. å. 20/12. Död ogift 1703-09-01 i fält.
 • Två söner, döda unga före modern.
 • Två döttrar, döda unga före modern.

TAB 5

Bengt (son av Henrik Henriksson Horn af Kanckas, friherre Horn af Marienborg, Tab. 3), till Säby i Visnums socken Värmlands län. Född 1670-02-08 i Stade. Musketerare vid Bidals bataljon 1682. Kornett vid överste Hörmansfelts regemente i Bremen 1684. Löjtnant vid bremiska dragonregementet 1685. Ryttmästare vid bremiska kavalleriregementet 1688. Ryttmästare i holsteinsk tjänst 16894. Kammarherre hos hertig Kristian Albrekt av Holstein 1693. Åter ryttmästare vid nyssn. kavalleriregemente 1694-12-06. Avsked 1701. Död 1718-10-20 på Säby och slöt den yngre grenen av ätten samt begraven 1719-03-22 i Visnums kyrka. Gift 1693-06-22 i Stockholm med sin moders kusin, grevinnan Christina Sperling, född 1670-10-19, död 1738-06-27 och begraven i Visnums kyrka, dotter av k. rådet, fältmarskalken pen generalguvernören, friherre Göran Sperling, greve Sperling, och hans 1:a fru Ingeborg Lilliehöök af Fårdala, friherrinna Lilliehöök.

Barn:

 • Henrik, född 1694, död 1696.

Källor

1Um. 2Ash. 3Zf. 4Lk. 5At (P). 6At (Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: