:

Strömfelt nr 173

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Strömfelt nr 173 †

Friherrlig 1720-01-13, introd. s. å. Utdöd 1744-04-03.

TAB 1

Otto Reinhold Strömfelt, friherre Strömfelt (son av Gustaf Adolf Strömfelt, se adliga ätten Strömfelt nr 224, Tab. 7), till Runsa i Eds socken Stockholms län, som han köpte 1740, samt Lunia i Dorpats socken och Moisekatz i Pölwe socken, båda i Livland, vilka han ärvde efter sin farbroder 1737 men sålde 17411, och Ludenhot i Bartholomei socken, Livland, vilket efter hans frånfälle såldes1 1745-03-19. Född 1679-01-15. Student i Dorpat 1690. Åtföljde k. rådet och extra ordinarie ambassadören greve Carl Bonde som gentilhomme d'ambassade till fredsförhandlingarna i Rijswijk 1697. Hovjunkare på densammes ambassad till England 1698. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1700. Extra ordinarie assessor i Dorpats lanträtt 1701. Assessor i livländska hovrätten 1704. Ledamot i en kommission i Göteborg 1711. Lagman på Gotland 1712-07-18 och i Kalmar läns lagsaga 1718-07-18. Vice landshövding i Kalmar län s. å. Lagman i Västmanland 1719-04-22. Landshövding i Västerbotten s. å. 18/6. Landshövding i Stora Kopparbergs län s. å. 6/11. Uppförd på riksrådsförslag s. å. Friherre 1720-01-13 (introd. s. å. under nr 173). Andre plenipotentiarius vid fredskongressen i Nystad 1721. President i kammarkollegium 1723-09-02. Utarbetade hela planen till inrättande av generaltullarrendesocieteten, vilken kom i gång 1726 och stadfästades i riksdagsbeslutet 1727-08-05. President i Svea hovrätt 1736-05-31 och genom byte president i Åbo hovrätt 1743-11-08, vilket senare ämbete han dock ej tillträdde. Död 1744-04-03 i Stockholm och begraven s. å. 16/5 i Sollentuna kyrka Stockholms län samt slöt själv sin friherrliga ätt. 'Över honom och hans fru finnes i nämnda kyrka deras gravsten med bådas uthuggna vapen och årtalet 1749.'. Gift 1708-03-19 i Knutby socken Stockholms län med friherrinnan Anna Magdalena Taube af Odenkat, född 1684-05-00, död 1758-11-01, dotter av amiralen Fredrik Evert Taube, friherre Taube af Odenkat, och grevinnan Beata Elisabet Wrangel af Adinal.

Barn:

  • Didrika Beata, död 1749-11-24. Gift med översten Johan Anders Strokirch, friherre Strokirch, född 1683, död 1761.
  • Ulrika Brita, född 1712-03-17 Björkö å. 15/6.
  • Gustava Charlotta, född 1713-09-05 på Björkö, död 1751-06-24 Hällstorp och begraven s. å. 2/7 i Barnarps kyrka. Gift 1732 med kaptenen friherre Georg Adolf Fleetwood, född 1705, död 1742. Hon uppgives hava ingått ett hemligt giftermål 1751 med assessorn Magnus Chorin, adlad Crusenstolpe.
  • Anna Magdalena, född 1714-10-19 Ticksta, död 1781-03-26 Högby. Gift 1733-12-04 med överstelöjtnanten Johan Jakob Hammarfelt, född 1692, död 1757.
  • Fredrika Elisabet, född 1715-11-19 på Ticksta, död 1765-08-01. Gift 1749-02-07 i Stockholm med presidenten Niklas Peter Gedda, adlad och friherre von Gedda, i hans 3:e gifte, född 1675, död 1758.
  • Christina Catharina, född 1717-01-25 på Ticksta, död ogift 1769-04-05 Kersö .
  • Ottiliana, född 1718-04-13 på Ticksta, levde ogift 1751.
  • Ulrika Eleonora, född 1722, död ogift 1798-01-31 på Kersö.[2]
  • Hedvig, döpt 1723-10-11 i Stockholm, död ogift 1766-05-22 på Kersö.2
  • En son, döpt 1726-01-19 på k. slottet i Stockholm, död barn.

Källor

1von Hagemeister, Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands (1837). 2At (Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: