:

Adelcrantz nr 274

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Adelcrantz nr 274 †

Friherrlig 1766-11-12 och (adopterad) 1777-05-13, introducerad 1776. Utdöd 1796-03-01.

TAB 1

Carl Fredrik Adelcrantz, friherre Adelcrantz (son av Göran Josuæ Törnqvist, adlad Adelcrantz, se adlade ätten Adelcrantz nr 1469, Tab. 1), född 1716-01-30 i Stockholm. Student i Uppsala 1734-02-22. Auskultant i kammarrevisionen 1735-03-10. Ägnade sig efter faderns död 1739 helt åt arkitektstudier. Konduktör vid slottsbyggnaden i Stockholm 1741-12-22. Hovjunkare vid kronprins Adolf Fredriks hov (SAB.) 1744-11-28. Hovintendent (SAB.) 1753-02-12. Direktör för kungliga franska spektaklet 1753–1771. Underceremonimästare i kungl maj:ts orden 1753. LVA 1754 (preses 1757). RNO 1754-11-24. Överintendent 1757-03-31, (tillsammans med C. J. Cronstedt intill 1767, sedan ensam till (SAB.) 1795-01-21. Direktör för hovkapellet 1764-12-12. Friherre 1766-11-12 (introducerad 1776 under nummer 274). Friherrebrevet erhöll först 1777-05-13 kunglig underskrift, i det Gustaf III denna dag bekräftade upphöjelsen och därvid utsträckte den även till yngre brodern Emanuel. Preses i målar- och bildhuggarakademien 1767–1795. KNO 1769 med valspråk: Ex omnibus unam. Ledamot av riddarhusdirektionen 1770–1778. Ordförande i direktionen för allmän brandförsäkringsfonden 1782-04-15. Fullmäktig i riksgäldskontoret 1789-05-16. HedLHA 1786. Tog avsked från samtliga befattningar 1795. Död ogift 1796-03-01 i Stockholm, då med honom utgick på svärdssidan friherrliga ätten Adelcrantz, samt begraven i Katarina kyrka, varvid vapnet krossades av auditören Fredr. Fab. Montgomery [Bbl.]. A., som var en av vårt lands förnämsta arkitekter, företog 1739–1743 med ett Helmfelts stipendium och ärvda medel en studieresa över Tyskland och Nederländerna till Frankrike och Italien samt ämbetsresor, 1750–1751 till Italien och Frankrike och 1753 till Frankrike, båda för slottsbyggnadsarbetets räkning. Han införskaffade från Italien och Frankrike målare, bildhuggare och andra konstnärer till slottsbyggnaden i Stockholm, ävensom modeller till nya möbler för de kungl. rummen. Har, utom till åtskilliga byggnader vid de kungl lustslotten, givit desseiner till Adolf Fredriks kyrka och gamla operahuset. Och bland solenniteter, dem han ordinerat, äro i synnerhet att märka konung Gustaf III:s biläger 1766, konung Adolf Fredriks bisättning och begravning 1772 samt konung Gustaf III:s kröning 1772 och begravning 1792.

TAB 2

Emanuel Adelcrantz, friherre Adelcrantz (son av Göran Josuæ Törnqvist, adlad Adelcrantz, se adlade ätten Adelcrantz nr 1469, Tab. 1), född (Tryckt notifikationskort vid dödsfallet) 1721-06-23 i Stockholm. Auskultant i Göta hovrätt 1737. Kanslist i kammarrevisionen 1737. Vice auditör vid Älvsborgs regemente 1741-08-12. Auditör vid Älvsborgs regemente 1742-08-22. Advokatfiskal vid amiralitetet i Karlskrona 1747-11-03. Assessor i Göta hovrätt 1754-02-28. Hovrättsråd vid Göta hovrätt 1757-03-08, med tur ifrån 1756-12-14. Friherre 1777-05-13. RNO 1784-11-22. Vice president i Göta hovrätt hovrätt 1785-01-18. Död 1788-06-26 i Jönköping. Han ägde Hubbestads säteri i Svenarums socken, Jönköpings län. Gift 1754-07-14 i Karlskrona med Fredrika Amalia Grubbe, född 1727-04-09, död 1810-06-19 på Ribbingelunds kungsgård i Kjula socken, Södermanlands län, dotter av översten Johan Carl Grubbe, och grevinnan Anna Maria Barck.

Barn:

  • Anna Maria, född 1756-03-12. Stiftsjungfru. Död ogift 1796-01-27 i Stockholm.
  • Carl Gustaf, född 1757-08-25. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1769. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1777-12-17. Löjtnant 1784-12-07. Död ogift 1786-03-20 på Hubbestad.
  • Fredrika Amalia, född 1759-10-13, död 1761-05-14.
  • Hedvig Charlotta, född 1762-03-24 i Jönköping. Stiftsjungfru. Död ogift 1826-11-09 i Floda socken, Södermanlands län och begraven i Arboga.
  • Eva Ulrika, född 1767-11-07 på Hubbestad. Stiftsjungfru. Död ogift 1848-01-31 i Östra Vingåkers prästgård, Södermanlands län.
  • Fredrika Lovisa, född 1771-07-01 på Hubbestad. Stiftsjungfru. Död ogift 1860-08-20 på Knutsbo.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: