:

Hoghusen nr 106

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Hoghusen nr 106 †

Adlad 1677-02-22, introd. 1678. Friherrlig 1696-10-24, introd. 1697. Utdöd 1736-08-26.


Johan Hoghusen, adlad och friherre Hoghusen (son av Johan Hoghusen eller Hochhausen von Steinerhausen, se adliga ätten Hoghusen nr 709, Tab. 1), född 1634-04-04 i Stockholm. Fältkassör vid bremiska expeditionen 1665. Extra ordinarie kommissarie i kammar- och reduktionskommissionen 1668. Ord. därst. 1671-12-07. Kommissarie i reduktionskollegium 1674-11-02. Generalproviantmästare vid armén i Skåne 1675-03-22. Adlad 1677-02-22 (introd. 1678 näst efter Granberg). Krigskommissarie i krigskollegium 1677-03-16. Krigsråd 1685. Landshövding i Uppland och ståthållare på Uppsala slott 1695-08-23. Friherre 1696-10-24 (introd. 1697 under nr 106). I friherrevärdigheten genom konung Carl XII:s underskrift av diplomet stadtästad 1698-01-29. Avsked 1714-04-02. Död 1715-12-24 och begraven 1716-01-16 i Riddarholmskyrkan, varest hans vapen uppsattes. 'Han var en av konung Carl XI:s skickligaste och trognaste ämbetsmän samt inlade mycken förtjänst om indelningsverkets ordnande'. Gift 1680-01-04 i Stockholm med Helena Trotzig i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1667 med revisionssekreteraren Jonas Rothoff, adlad Rothof, nr 882, född 1629, död 1676), född 1649-02-23, död 1728-01-15, dotter av den rike bergsmannen vid Stora Kopparberget, brukspatronen Anton Johansson. Trotzig (halvbroder till majoren Peter Trotzig, adlad Trotzig, och landshövdingen Mårten Trotzig, adlad och friherre Trotzig) och hans 1:a fru Helena Teet.

Barn:

  • Gertrud, född 1683-09-04, död 1734-03-29 i Stockholm. Gift med revisionssekreteraren Anders Fägerstierna, född 1681, död 1728.
  • Johan, född 1686-10-31 i Stockholm. Student i Uppsala1 1697-09-30. Volontär vid svenska armén i Sachsen 1706. Volontär i Holland och Brabant 1707. Kaptenlöjtnant vid garnisonsregementet i Stade 1711-03-11. Kapten därst. s. å. Konfirm.fullm. 17122. Ryttmästare vid livregementet till häst 1714-03-16. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet2 1716-10-06. Korpral vid livdrabantkåren 1719-06-20. Adjutant därst.2 1732-12-05. Död ogift 1736-08-26 i Stockholm och slöt ätten samt begraven s. å. 31/8 i Riddarholmskyrkan, varvid vapnet krossades av assessorn Lars Jakob Adlerstedt.
  • Henrik, döpt 1689-06-30 i Stockholm, död s. å.

Källor

1Um. 2Lk.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: