:

Ulfsparre nr 367

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Ulfsparre nr 367

Erik Georg, friherre Ulfsparre, (son av Erik Ulfsparre af Broxvik, tab 43) född 1776-01-12 i Stockholm. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1782-04-06. Livdrabant 1783-09-24. Löjtnant i armén 1801-06-16 och vid Nylands lätta dragonkår 1802-06-28. Kapten i armén 1803-05-11 och vid Adlercreutzska lätta infanteriregementet 1804-01-03. RSO 1808-04-28 major i armén och överadjutant hos konungen s. å. 23/8. Överstelöjtnant i armén 1809-07-29. Major vid Södermanlands regemente s. å. 5/9. Platsmajor i Stockholm s. å. Befälhavande överadjutant därst. 1810-05-01. Överste i armén 1811-12-03. Överstelöjtnant vid Västerbottens regemente 1813-06-20. Generaladjutant s. å. 31/8. RPrOPlemér s. å. 24/12. RRS:tAO2kl 1815-01-00. Överstelöjtnant vid Kallnar regemente s. å. 4/8. Överste och chef för sistnämnda regemente 1816-10-15. Friherre 1817-07-04 enl. 37 § R.F. (introd. 1818 under nr 367). KSO 1819-06-24. Generalmajor i armén 1823-07-04. Chef för första infanteribrigaden 1826-02-14. KmstkSO 1841-07-04. Död 1865-04-17 på sin egendom Västanå vid Eksjö och ined honom utgick hans friherrliga ätt. Han bevistade finska kriget 1808 som adjutant hos fältmarskalken Klingspor och var därunder bland annat med vid Siikajoki, Nykarleby, Lappo, Alavo, Ruona bro, Salmis och Oravais. Var en av de officerare som 1809 närmast biträdde Adlercreutz vid Gustaf IV Adolfs avsättning. Bevistade såsom chef för expeditionen i högkvarteret fälttågen Tyskland, Holstein och Brabant 1813 och 1814 samt erhöll av kronprinsen Carl Johan donation på dominialbyn Schrow å Rügen. Gift 1809-12-12 med Ebba Charlotta Maria Hägerflycht, född 1786-01-16, död 1844-04-21 på Västanå, dotter av generalmajoren Johan Gustaf Hägerflycht, och hans 2:a fru Helena Gertrud Teet.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: