:

Rudbeck nr 282

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Rudbeck nr 282

Friherrlig 1771-10-15, introd. 1776.

Rudbeck F28200.png

TAB 1

Ture Gustaf Rudbeck, friherre Rudbeck, (son av Olof Rudbeck, se adliga ätten Rudbeck, tab 2), född 1714-11-21 Västerberga. Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente 1731-09-00. Korpral därst. 1732. Rustmästare s. å. Furir 1734-06-00. Volontär vid livgardet 1736. Furir därst. s. å. 1/12. Sergeant 1738. Fänrik 1739-09-25 och var den första, som vid nämnda garde undergick officersexamen. Löjtnant 1743-05-02. Överadjutant hos fältmarskalken Hamilton s. å. i sept. Major vid Upplands regemente s. å. 30/12. Överstelöjtnant därst. 1748-04-30. RSO s.å. 7/11. Generaladjutant vid armén i Pommern 1757. Överste för Björneborgs regemente 1758-06-19. Ledamot i arméns pensionskassa s. d. Ordförande i generalkrigsrätten 1759-09-00. Genom byte överste för Upplands regemente s. å. 19/11. Ordförande i nyssn. pensionskassa 1760. KmstkSO 1762-11-22 med valspråk: Trogen undersåte, god, redlig medborgare. Ledamot av krigskonseljen s. å. Lantmarskalk vid 1765 års riksdag. Generalmajor 1766-04-08. Preses i tulldirektionen. Ledamot i statsdeputationen samt fullmäktig i rikets ständers bank. Åter ordförande i generalkrigsrätten 1768. Friherre 1771-10-15 och på samma gång hans faders halvbroder Adolf Rudbeck, som blev på hans friherrliga värdighet adopterad (introd. 1776 under nr 282). Överståthållare i Stockholm 1772-02-18. Landshövding i Uppsala län 1773-04-22. Avsked därifrån 1782-05-15. Död 1786-01-06 Edsberg och ligger jämte sin fru begraven på Sollentuna kyrkogård vid södra kyrkogårdsporten under en hög, vacker ättehög, varpå gravvården är rest. 'Friherre Rudbeck blev 1742 utkommenderad till finska kriget, varunder han den i mars 1743 med 5 underofficerare och 32 man beordrades att intaga förposten vid Brändö på Åland, som han i tre och en halv månad försvarade. Höll under dalupproret i Stockholm 1743 i tre dygn vakt vid Riddarholmsbron. Bevistade även pommerska kriget.’. Gift 1745-12-26 i Jönköping med (friherrinnan) Magdalena von Mentzer, född 1726-10-15, död 1809-02-16 på Edsberg, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Johan von Mentzer och Catharina Charlotta Falkenberg af Trystorp.

Barn:

 • Ture Johan, född 1746-10-16. Volontär vid Upplands regemente 1759. Sergeant därst. 1760-01-20. Fänrik 1762-04-02. Löjtnant. Död ogift 1771-09-07 på Ultuna kungsgård i Bondkyrka socken, Uppsala län.
 • Carl Olof, född 1747-12-20 i Alunda socken, Uppsala län. Student i Uppsala1 1758-06-21. Förare vid Upplands regemente 1762-06-01. Fänrik därst. 1771-06-06. Avsked 1775-05-22. Löjtnants karaktär (?). Drunknade barnlös 1792-07-15 i sjön Stråken vid Margretelund i Sandhems socken, Skaraborgs län. Gift 1776-10-03 i Uppsala med Lovisa Margareta Braunersköld, född 1750-02-23, död 1801-05-01 i Stockholm, dotter av häradshövdingen Lars Braunersköld, och Margareta Catharina Frondin.
 • Adolf Fredrik, född 1749-05-18. Student i Uppsala1 1758-06-21. Kom i tjänst 1761. Sergeant 1766-09-13. Adjutant vid kronprinsens regemente s. å. 16/12. Död ogift 1770-08-19 i Kristianstad.
 • Peter Niklas, född 1750-10-21, död 1751-01-21.
 • Catharina Charlotta, född 1753-04-19, död i barnsäng 1782-04-05 Raseborg Gift 1:o 1772-10-04 på Edsberg med riksrådet Axel Arnell, adlad Arnell, i hans 2:a gifte, född 1721, död 1777. Gift 2:o 1781-04-19 på Edsberg med översten Robert Montgomery A, i hans 2:a gifte, född 1737, död 1798.
 • Olof Gabriel, född 1755-05-11, död s. å. 18/6.
 • Erik Julius, född 1757-03-11, död s. å. 24/3.
 • Lovisa Ulrika, född 1759-12-20, död 1760-02-08.
 • Per Alexander, född 1762. Överstekammarjunkare. Död 1832. Se Tab. 2.
 • Anna Magdalena, född 1764-06-00, död 1765-06-05.
 • Gustava Eleonora, född 1767-03-25, död 1828-06-25 Kavlås Gift 1:o 1786-01-01 på Edsberg med friherre Reinhold Jakob von Essen, född 1751, död 1792. Gift 2:o 1802-05-24 på Edsberg med översten Carl Jonas Gyllenhaal, i hans 2:a gifte, född 1749, död 1808.

TAB 2

Per Alexander, (son av Ture Gustaf Rudbeck, friherre Rudbeck, tab 1), född 1762-10-17 i Uppsala. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1768-09-15. Sergeant vid Upplands regemente 1775-04-08. Kvartermästare vid livregementet till häst s. å. 7/7. Fänrik vid Upplands regemente s. å. 26/10. Löjtnant därst. 1778-02-04. Kapten vid Jämtlands dragonregemente 1786-04-10. Major och korpral vid drabantkåren 1786-04-10. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1794-01-26. Överstes avsked 1797-01-30. Överste i armén samt chef för Skaraborgs lantvärn 1808. RSO 1809-07-03. Avsked 1810. Hovmarskalk 1814. KVO 1818-05-11. Överstekammarjunkare 1825. Ceremonimästare i survivans vid KMO samt KNO 1829-08-31. Nedlade ceremonimästarbefattningen 1831. Död 1832-08-04 Tidaholm. Gift 1786-04-25 i Stockholm med friherrinnan Anna Elisabet von Axelson, född 1765-07-12 i nämnda stad, död 1830-07-12 på Tidaholm, dotter av underståthållaren Axel Axelsson, adlad och friherre von Axelson, och friherrinnan Hedvig Catharina Gerdessköld.

Barn:

 • Ture Axel, född 1787-02-15 i Uppland. Korpral vid livregementets husarkår 1801-03-19. Kornett vid Västgöta linjedragonregemente 1803-03-30. Regementsstallmästare och kornett vid livregementetsbrigadens kyrassiärkår 1804-10-09. Löjtnant vid livregementetsbrigadens husarkår 1808-02-19. Död ogift 1808-09-06 i fältlägret vid Eda skans och begraven s. å. 18/9 i Eda kyrka Värmlands län.
 • Magdalena Sofia Albertina, född 1788-03-25 på Tidaholm, död 1794-03-17 i Stockholm.
 • Hedvig Charlotta, född 1789-07-26 Margreteholm, död 1826-08-19. Gift 1814-03-07 med sin fasters styvson, statsrådet Carl Henrik Gyllenhaal, friherre Gyllenhaal, i hans 1:a gifte, född 1788, död 1857.
 • Claes Reinhold, född 1791. Hovmarskalk. Död 1874. Se Tab. 3.
 • Alexander, född 1793-07-25 på Tidaholm. Kammarjunkare 1809-10-13. Fänrik vid livregementets grenadjärkår 1813-01-13. Löjtnant därst. 1814-11-06. Kammarherre 1823. Kapten och regementskvartermästare vid nämnda kår 1824-12-14. Kapten vid Skaraborgs regemente 1826-09-21 RSO 1830-12-01. Majors avsked 1832-05-18. Död ogift 1842-12-25 på Tidaholm.
 • Gustaf Adolf, född 1794-10-26 på Tidaholm, död där 1796-04-21.
 • Anna Gustava, född 1798-01-08 på Tidaholm, död där 1799-04-12.
 • Peter, född 1800, död s. å.
 • Lovisa Eleonora, född 1801-06-15, död 1858-12-29 Torslunda. Gift 1819-07-12 med statsrådet, friherre Carl Otto Palmstierna, född 1790, död 1878.
 • Anna'' Sofia, född 1806-11-15 på Tidaholm, död 1871-11-15 i Uppsala. Gift 1828-08-17 på Tidaholm med sin faders halvsyssling, generalmajoren Charles Emil Rudbeck, född 1793, död 1864.

TAB 3

Claes Reinhold, (son av Per Alexander, tab 2), född 1791-03-14 Oltorp. Fanjunkare vid lätta dragonregementet 1801-05-26. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1804-07-01. Fänrik vid Bohusläns regemente 1805-10-04. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1806-11-06. Kornett vid livregementetsbrigadens dragonkår 1808-02-16. Löjtnant därst. 1810-04-03. Ryttmästare i generalstaben 1812-12-18 och vid nyssn. kår 1815-05-00. RSO 1820-06-23. Avsked från kåren 1822-03-12 och ur generalstaben med majors n. h. o. v. 1832-05-12. Hovmarskalk 1838-11-04. CXIVJoh:s medalj 1854. Död 1874-01-10 i Stockholm. Bevistade fälttåget i Tyskland 1813–1814. Ägde Edsberg i Sollentuna socken, Stockholms län 1833–1863 och Husby med underlydande i Stavby och Tuna socknar, Uppsala län 1817–1863 samt husen nr 19 A och B Lilla Vattugatan samt nr 8 A och B Karduansmakaregatan i Stockholm. Innehade Mariebergs fideikommiss i Grödinge socken, Stockholms län 1829–1874. Gift 1816-11-25 Skenäs med stiftsjungfrun grevinnan Juliana Sofia Gabriella Oxenstierna af Korsholm och Vasa, född 1795-08-23 i Västerhaninge socken, Stockholms län, död 1862-05-08 på Edsberg, dotter av hovrättsrådet greve Axel Fredrik Oxenstierna af Korsholm och Wasa, och Emerentia Maria Bäck.

Barn:

 • Ture Gustaf, född tvilling 1818-02-22, död s. å.
 • Alexander Axel, född tvilling 1818-02-22, död s. å.
 • Anna'' Maria Albertina, född 1820-08-26 på Edsberg, död 1906-05-22 i Stockholm. Gift 1856-10-19 i nämnda stad med majoren, greve Carl Fredrik Creutz, född 1817, död 1887.
 • Ture'' Gustaf Alexander Johan Axel, född 1822. Underlöjtnant. Död 1895. Se Tab. 4
 • Albertina Gabriella Charlotta, född 1824-01-30 på Husby, död ogift 1904-10-31 i Stockholm.
 • Reinhold Ture Gustaf Carl Gabriel, född 1825. Hovmarskalk. Död 1915. Se Tab. 8.
 • Oskar Ture Gustaf Alexander Fredrik, född 1829-01-21 på Husby. Student i Uppsala 1848-12-04. Studerade målarkonsten vid akademien i Düsseldorf 1853–1858 och i Paris 1858–1860. Agré vid akademien för de fria konsterna i Stockholm 1871. Genremålare. Död ogift 1908-04-24 i Adolf Fredriks förs, Stockholm.
 • Juliana Sofia Albertina, född 1830-08-07 på Marieberg, död 1901-12-29 i Stockholm. Gift där 1858-10-10 med kabinettskammarherren, friherre Georg Vilhelm Fleetwood, född 1818, död 1902.
 • Johan Zakris Josua Ture Gustaf, född 1832. Generalmajor. Död 1909. Se Tab. 14.
 • Magdalena (Malla), född 1836-04-18 på Marieberg, död 1924-06-15 i Stockholm. Gift där 1858-10-11 med kaptenlöjtnanten Claes Olof Lorentz Rudbeck, född 1826, död 1865.
 • Reinholdina Hedvig Elisabet, född 1837-08-31, död ogift 1855-11-24 i Stockholm och begraven i Berendeska graven under koret i Sollentuna kyrka

TAB 4

Ture'' Gustaf Alexander Johan Axel, (son av Claes Reinhold, tab 3), född 1822-11-06 Husby. Fanjunkare vid 2. livgardet 1844-08-19. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1846-03-13. Avsked 1852-01-31. Landstingsman i Stockholms län 1862–1874. RVO 1876-12-01. Död 1895-01-29 på Marieberg. Innehade Mariebergs fideikommiss 1874–1895. Gift 1852-09-09 i Nyköping med grevinnan Augusta Stanislas Creutz, född 1828-01-09 i nämnda stad, död 1905-05-31 på Marieberg, dotter av kammarherren greve Lorentz Johan Creutz, och grevinnan Ottiliana Catharina Matilda Sparre.

Barn:

 • Sofia Augusta Matilda, född 1853-06-25, på Husby. Död 1938-02-09 i Stockholm. Gift 1875-11-05 på Marieberg med före detta överstelöjtnanten i armén och majoren vid fortifikationen, RSO m. m., Erik Gustaf Kinell, född 1847-04-21 i Västervik. Död 1935-02-25 i Matteus förs, Stockholm (db 161).
 • Claes Reinhold Turesson, född 1854. Godsägare. Död 1927. Se Tab. 5.
 • Reinholdina Hedda Elisabet (Dina), född 1856-04-22 på Marieberg. Död 1934-12-12 i Växjö (db 118). Gift på Marieberg 1883-09-16 med majoren friherre Sixten Filip Valfrid Fägerskiöld, född 1852, död 1928.
 • Alexander Ture Gustaf, född 1857-08-15, död s. å. 4/9.
 • Hortense Josefine Louise, född 1858-10-03, död 1859-06-15.
 • Julia Maria Turinna, född 1865-06-13 på Marieberg, död där 1866-04-22.
 • Per Alexander Ture Gustaf Turesson, född 1868 lantbrukare. Se Tab. 7.

TAB 5

Claes Reinhold Turesson, (son av Ture Gustaf Alexander Johan Axel, tab 4), född 1854-10-16 på Husby. Genomgick Johannesbergs lantbruksskola 1875–1877. Nämndeman i Svartlösa häradsrätt 1883–1886. Vice ordförande i Grödinge skolråd 1890. Död 1927-10-30 i Stockholm. Arrenderade Karshamra och Gullhamra 1878–1895 och tillträdde sistnämnda år Mariebergs fideikommissegendom, vilken egendom såldes 1916. Gift 1893-09-06 i Västervik med Elin Charlotta Christina Östlund, född 1867-01-26 i Stockholm, död 1913-08-09 i Södertälje (Grödinge förs, Stockholms län db). Dotter av polismästaren, vice häradshövdingen Carl Gustaf Östlund och Sofia Bernhardina Eriksson.

Barn:

 • Ture'' Gustaf Claesson, född 1894. Godsägare. Se Tab. 6.
 • Stig Olof Zakarias Claesson, född 1898-10-01 på Marieberg, död 1906-03-14 i Strängnäs.
 • Olof Johannes Claesson, född 1908-05-13 i Strängnäs. Studentexamen i Stockholm 1926-05-12. Student vid. Stockholms högskola s. å. Reservofficersexamen 1931.

TAB 6

Ture'' Gustaf Claesson, (son av Claes Reinhold Turesson, tab 5), född 1894-07-04 på Karshamra i Grödinge socken, Stockholms län. Friherre. Elev vid Tomta lantbruksskola 1916–1918. Genomgick Alnarps lantbruksinstitut 1918–1920. Agronom. Bokhållare på Torebo gård i Stavsinge socken, Hallands län 1920–1922. Inspektor vid Schloss Genshagen i Tyskland, 1922–1924 och vid Bergshammar i Fogdö socken, Södermanlands län 1924–1927. Förvaltare vid Torebo 1927–1930. Äg. Skyrup och Stora Oberöd i Matteröds och Brömmestads socknar, Kristianstads län sedan 1930-03-14. Inneh. Mariebergs fideikommisskapital. Deltog b la i den svenska hjälpkontigenten i Finland efter finsk-ryska vinterkriget. Bosatt i Osby sedan 1933. Gift 1927-10-29 i Stavsinge kyrka och förs Hallands län med Carin Hoffman-Petersén, född 1902-05-03 Nydala. Dotter av godsägaren Emil Fredrik Petersén och Ingeborg Schou.

Barn:

 • Claes Emil Reinhold Turesson, född 1929-06-08 på Torebo.
 • Marianne Elsa Sophia Reinholdina Thuresdotter, född 1931-04-16 Skyrup län.

TAB 7

Per Alexander Ture Gustaf Turesson, (son av Ture Gustaf Alexander Johan Axel, tab 4), född 1868-05-10 Marieberg. Genomgick lantbruksskola i Danmark 1885–1887 och Trälleborgs lantbruksskola 1888. Arrenderade Karshamra och Gullhamra i Grödinge socken 1897–1911. Gift 1897-08-23 i Stockholm Tyska förs i Stockholm med Agnes Helene Pohl, född 1874-06-04 i Sandow, Frankfurt an der Oder. Dotter av disponenten Alexander Pohl och Agnes Pütter.

Barn:

 • Lilly Augusta Henriette, född 1898-06-13 i Grödinge socken.
 • Peder Olof Bertil Reinhold Alexandersson, född 1899-08-29 i Grödinge socken.
 • Ture Gustaf Johan Axel Alexandersson, född 1901-09-26 i Grödinge socken.
 • Per Olof Alexander, född 1909-08-10 på Karshamra.

TAB 8

Reinhold Ture Gustaf Carl Gabriel, (son av Claes Reinhold, tab 3), född 1825-12-16 Husby. Student i Uppsala 1842-06-10. Disp. 1846-10-24. Filosofie kandidat 1848-06-13. Disp. pro gradu s. å. 15/6. Promov. filosofie doktor s. å. 16/6. Extra ordinarie amanuens i riksarkivet 1849-01-15. Extra ordinarie kanslist i kammarkollegium s. å. 16/2. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet s. å. 31/3. Ledamot av svenska fornskriftsällskapet s. å. Andre sekreterare i utrikesdepartementet 1855-06-20. Tjänstg. kammarherre hos kronprinsen 1856-01-28. Legationssekreterare i London s. å. 29/5 och i Köpenhamn 1857-06-06. Ledamot av nordiska oldskriftselskabet 1858-05-20. Avsked från utrikesdepartementet 1860-08-21. RNO s. d. RDDO s. å. 25/9. Statsrevisor 1862. LSkS 1864-03-29. Ordförande i nämnden för ordnandet av prästerskapets löner i Stockholms län 1865-11-24–1871. Statsrevisor 1879 och 1880. Landstingsman 1886–1893. Hovmarskalk 1905-12-01. Död 1915-03-13 Edsberg. Ägde Edsberg sedan 1863 samt Kölva i Ålands socken och Ingla i Tibble socken (båda i Uppsala län) sedan 1881. Har översatt flera arbeten, huvudsakligen av historiskt och nationalekomiskt innehåll. Gift 1:o 1857-06-24 på Bo i likanämnd socken, Örebro län med hovfröken hos prinsessan Eugenie, friherrinnan Josefina Johanna Catharina Hamilton af Hageby, född 1834-04-21 i Stockholm, död 1861-10-28 på Edsberg och begraven i Rudbeckska graven å Sollentuna kyrkogård, dotter av generalpostdirektören friherre Hugo Adolf Hamilton af Hageby, och friherrinnan Lovisa Johanna Ridderstolpe. Gift 2:o 1864-05-24 Vik med friherrinnan Ida von Essen, född 1838-12-10 i Stockholm, död 1922-07-23 i Saltsjö-Duvnäs och begraven i Rudbeckska graven på Sollentuna kyrkogård (Nacka förs, db). Dotter av överhovstallmästaren, greve Gustaf Adolf Fredrik von Essen, och Ida Maria von Rehausen.

Barn:

 • 1. Lovisa Carolina Eugenia Reinholdina Amalia, född 1858-04-13 i Köpenhamn. Gift 1883-09-12 på Edsberg med godsägaren friherre Johan Gustaf von Essen, född 1856, död 1911.
 • 1. Reinhold Olof Hugo, född 1859. Död 1934. Se Tab. 9.
 • 2. Johannes Reinhold Gustaf, född 1865-07-08 på Edsberg, död där 1866-04-30.
 • 2. Johannes Reinhold Gustaf, född 1867. Förste intendent. Död 1935. Se Tab. 11.
 • 2. Ida Josefina Juliana Reinholdina, född 1869-03-28 på Edsberg. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1892-10-12 på Edsberg med ryttmästaren Gustaf Henrik Johan Queckfeldt, född 1858, död 1901. Gift 2:o 1902-12-18 på nämnda egendom med kammarherren greve Erik Adolf Alfred Piper, född 1868, död 1930.
 • 2. Josef Hugo Reinhold, född 1871. Förste hovmarskalk. Se Tab. 12.
 • 2. Sigrid Gustava Reinholdina, född 1873-01-31 på Edsberg. Gift 1894-09-27 på Edsberg med godsägaren friherre Per Gustaf Abraham Hierta, född 1864, död 1924.
 • 2. Ture Gustaf Alexander Reinhold, född 1875. Andre bibliotekarie. Se Tab. 13.
 • 2. Ida Magdalena Reinholdina, född 1876-12-24 på Edsberg. Stiftsjungfru. T. f. hovfröken hos hertiginnan av Södermanland 1910. Hovfröken 1911-02-25. Gift 1915-05-12 på Edsberg med kammarherren och riddarhussekreteraren friherre Fredrik Vilhelm Oskar Leuhusen, född 1870.
 • 2. Gunilla Margareta Reinholdina, född 1882-07-20 på Edsberg. Stiftsjungfru. Gift 1912-08-03 på Edsberg med envoyén Carl Fredrik af Klercker, född 1869.

TAB 9

Reinhold Olof Hugo, (son av Reinhold Ture Gustaf Carl Gabriel, tab 8), född 1859-07-08 på Bo i likanämnd socken, Örebro län. Före detta ägare av gymnastikinstitut. Död 1934-07-04 å Mösseberg, Friggåkers förs, Skaraborgs län (Sollentuna förs, db, 50). Gift 1892-06-30 i London med Emily Frances (Emmie) Cutler, född 1866-01-29 i nämnda stad, död 1903-04-03 i London, dotter av husägaren William Cutler och Mary Ann Roberts.

Barn:

 • Olof Reinhold Hugo John, född 1894. Löjtnant. Se Tab. 10.
 • Reinhold, född 1895-04-08 och död s. å. 11/8 i London.

TAB 10

Olof Reinhold Hugo John, (son av Reinhold Olof Hugo, tab 9), född 1894-01-25 i London. Friherre. Student examen i Jönköping 1915-05-18. Mogenhetsexamen 1915-05-18. Officersaspirant vid Göta trängkår s. å. 1/10. Fanjunkare i trängen 1917-09-03. Utexaminerad från krigsskolan s. å. 19/12. Fänrik vid trängen s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1919-12-31. Tjänstg. vid Flygvapnet 1920–1923. Genomgått Artilleri- och ingenjörshögskolan. Kapten i Trängen 1932-12-09 och vid Trängen 1934-09-28 fr.o.m 1934-12-01. RSO 1938-06-06. Gift 1:o 1920-05-20 i Skövde med Anna'' Greta Strokirk, från vilken han 1924-10-27 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1924-11-25 med löjtnanten vid fortifikationen, fältflygaren Nils Otto Fredrik Söderberg, född 1897-04-26), född 1901-03-07 i Skövde. Dotter av bokhandlaren därst. John Oskar Strokirk. Gift 2:o 1932-06-23 i Danderyds förs Stockholm med Carin Leontine Bagge, född 1904-10-16 i Göteborgs domkyrkoförs. Dotter av med. licentiat Ivar Bagge och Charlotta Antonia Dorothea Ryding.

Barn:

 • 1. Olof Reinhold Oskar Fredrik, född 1921-03-26 i Linköping.
 • 2. Owe Hugo John, född 1937-03-03 i Gustaf Vasa förs, Stockholm
 • 2. Claes-Olof

TAB 11

Johannes Reinhold Gustaf, (son av Reinhold Ture Gustaf Carl Gabriel, tab 8), född 1867-03-07 på Edsberg. Mogenhetsexamen 1885-05-16. Student i Uppsala s. å. 19/9. Jur. preliminärexamen 1886-09-15 och examen till rättegångsverken 1891-05-28. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 5/6. Vice auditör vid 2. livgardet 1892-02-08. Vice häradshövding 1894-10-01. Länsnotarie i Värmlands län 1895 okt.–dec. Extra ordinarie tjänsteman i kammarrätten 1896-01-31. Notarie i lagutskottet under riksdagarna 1897–1902. Amanuens i civildepartementet 1897. T. f. sekreterare och adjungerad ledamot i kammarrätten under skilda tider 1900–1904. Skattmästare i Personhistoriska samfundet 1900–1920. Styrelseledamot och vice ordförande i Föreningen för bokhantverk under flera år. Auditör i nämnda garde 1901-03-08. Auditör vid nämnda garde 1902-03-21–1914. Kanslist vid KMO 1903-04-27. T. f. kanslisekreterare och t. f. byråchef civildepartementet under skilda tider 1904–1909. Sekreterare hos generalpoststyrelsen 1909-11-03. RRS:tStO3kl 1910. RVO 1911-06-06. RJohO 1912. Föreståndare för Postmuseum 1913. LSkS 1914. Förste intendent hos generalpoststyrelsen 1917-09-04. RNO 1920-10-01. GV:sPostJubM 1924-08-16. RDDO 1925-05-18. Sekreterare hos Johanniterorden i Sverige s. å. KNO2kl 1926-06-06. RCXIII:sO 1928-01-28. GV:sJmt s. å. 16/6. RRJohO 1929. Har av trycket utgivit talrika arbeten i juridik, bibliografi, bokbandshistoria, filateli och posthistoria, bland vilka må nämnas: Svenska bokband I–III (1911–1914), Svensk lagbibliografi (1915), Bibliotheca Rudbeckiana (1915) och Kanslirådet K. F. Eckleff (1930). Biografica i VÄD. Död 1935-01-30 i Oscars förs, Stockholm (db 31) och begraven i Sollentuna förs, Stockholm. Gift 1:o 1896-07-23 i Karlstads domkyrka med Julia Ebba Augusta Malmborg, från vilken han 1910 blev skild, född 1877-10-25 i Stockholm. Dotter av landshövdingen Emil Adolf Malmborg, och friherrinnan Hedvig Julia Matilda Åkerhielm af Margretelund. Gift 2:o 1923-10-21 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]] med Ester Alma Viktoria Berg, född 1890-11-26. Dotter av bildhuggaren Karl August Berg och Matilda Andersson.

Barn:

 • 1. Peder Adolf Reinhold, född 1897-09-11 i Stockholm, död i Oscars förs, Stockholm 1914-03-03.
 • 1. Magdalena Ida Julia (Maleine), född 1899-06-08 i Stockholm. Gift 1918-10-08 i Oscars förs, Stockholm med kaptenen vid flottan Erik David Torén, född 1888-11-04.

TAB 12

Josef Hugo Reinhold, (son av Reinhold Ture Gustaf Carl Gabriel, tab 8), född 1871-06-04 på Edsberg i Sollentuna förs, Stockholm. Friherre. Mogenhetsexamen i Stockholm 1889-05-21. Student i Uppsala s. å. 20/9. Jur. preliminärexamen 1890-05-30 och examen till rättegångsverken 1895-05-28. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 31/5. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådhusrätt s. å. 20/6. Amanuens i finansdepartementet 1897-01-04. Extra ordinarie tjänsteman i domänstyrelsen s. å. 16/7. Tjänstg. kammarjunkare s. å. 18/9. Amanuens i jordbruksdepartementet 1900-04-00. Sekreterare i överstyrelsen för Oscar II:s jubileumsfond 1901. Protokollssekreterare i riksmarskalksämbetet 1904-09-29. Kanslist vid KMO s. å. 21/11. Kammarherre samt t. f. vice ceremonimästare 1905-02-16. GVSbm 1906-09-20. RVO 1907-06-06. OIISGbmt s. d. Tjänstg. kammarherre hos drottning Viktoria 1908-01-10. KBadZLO1kl s. å. RRS:tSO2kl m kr. s. å. TMO2kl s. å. KÖFrJO m kr s. å. KinDO2kl 3gr s. å. RPrKrO2kl s. å. KStbVO2kl s. å. OffFrHL s. å. Arkivarie vid KMO 1909-04-28. RNO s. d. KDDO2gr s. å. Ceremonimästare 1911-12-12. Expeditionschef i riksmarskalksämbetet och hovexpeditionen 1912-04-27–1930. Ordförande i Sollentuna sockens kommunalstämma 1912–1930. KO1dVFO1kl 1912. GV:sOlM s. å. KDDO1gr s. å. 18/11. KItS:tMLO 1913. KFrHL 1914. Vice ordförande i direktionen för Löwenströmska lasarettet 1915. Ordförande 1929–1930. KNO2kl 1915-06-06. ÖRKHt1kl med krigsdek. 1916. KNS:tOO1kl 1918-09-16. KFinlVRO2kl 1919. Sekreterare vid KMO samt KNO1kl 1920-03-12. StOffNedONO 1922. RJohO 1924. StOffNedOHO s. å. GV:sPostJubM s. å. 16/8. StOffBKrO 1926. KVO1kl s. å. 5/11. Sekreterare i styrelsen för konung Gustaf V:s jubileumsfond 1928–1930. Gift 1902-10-25 Farsta med Dagmar Emilia Odelberg, född 1881-08-20. Död 1936-03-24 Edsberg. Dotter av bruksägaren Oskar Vilhelm Odelberg och Hilma Emilia Godenius.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm Reinhold Reinholdsson, född 1904-11-29 på Edsberg, i Sollentuna förs
 • Axel Ture Gabriel Reinholdsson (Babel), född 1906-06-22 på Edsberg, i Sollentuna förs, Stockholm.
 • Viktor Gustaf Magnus Reinholdsson, född 1910-07-28 på Edsberg, i Sollentuna förs, Stockholm.

TAB 13

Ture Gustaf Alexander Reinhold, (son av Reinhold Ture Gustaf Carl Gabriel, tab 8), född 1875-07-13 på Edsberg, Sollentuna förs, Stockholms län. Mogenhetsexamen 1895-12-13. Student i Uppsala 1896-02-13. Filosofie kandidat 1903-09-15. Extra ordinarie amanuens vid Uppsala universitets bibliotek 1905-05-15. Filosofie licentiat 1910-03-31. Andre bibliotekarie vid nämnda bibliotek s. å. 17/10. Andre bibliotekarie vid kungl, biblioteket 1916-10-20. Filosofie doktor 1919-05-30. Slottsarkivarie 1921-06-02. Gift 1907-10-22 på Trolleholm med grevinnan Elisabet Charlotta Anna Christina Bonde af Björnö, född 1883-06-16 Trolleholm. Dotter av godsägaren greve Carl Johan Trolle-Bonde, och friherrinnan Eva Fredrika Emerentia Leijonhufvud.

Barn:

 • Fredrik Carl Reinhold, född 1909-07-31 på Trolleholm.
 • Eva Ida Sigrid Christina, född 1912-02-02 i Uppsala domkyrkoförs,.
 • Sigrid Magdalena Ramborg, född 1917-04-03 i Stockholm.

TAB 14

Johan Zakris Josua Ture Gustaf, (son av Claes Reinhold, tab 3), född 1832-12-27 på Marieberg. Studentexamen i Uppsala 1850-09-27. Furir i 2. livgardet s. å. 8/12. Officersexamen 1852-03-03. Underlöjtnant vid nämnda garde s. å. 17/4. Löjtnant därst. 1855-07-19. Anställd såsom premiärlöjtnant vid danska arméns 3. infanteriregemente 1864-02-24. Deltog under dansk-tyska kriget i förpostfäktningarna vid Rageböl s. å. 14/3–17/3, i försvaret av Dybböls skansar och striden därst. s. å. 18/4 och i striden på Als s. å. 29/6. RDDO s. å. 27/6. Avsked ur danska armén s. å. 22/8. Kapten i förstn. livgarde 1867-06-27 och vid detsamma 1868-02-14. RRS:tAO3kl 1869-08-15. Kompanichef vid krigsskolan å Karlberg 1873-05-01–1878-11-15. RSO 1873-05-14. Major i armén 1875-11-05. DFM 1876. Major 1880-04-16. Överstelöjtnant och 1. major 1882-07-01. Överste och sekundchef för nämnda garde 1888-04-06. KDDO1gr 1889-04-14. Æresoberst i sällskapet »de danske forsvarsbrødre» s. å. 18/6. Stadsfullmäktig i Stockholm 1890–1891. KSO2kl 1891-12-01. Ledamot av direktionen över gymnastiska centralinstitutet 1894-03-30. KSO1kl s. å. 1/12. Ordförande i Stockholms skytteförbund 1895-09-221897. Generalmajor i armén 1896-01-16. Avsked med tillstånd att kvarstå som generalmajor i generalitetets reserv s. d. Vice ordförande i centralstyrelsen för Sveriges frivilliga skarpskytteförening 1897. Ordförande i bestyrelsen för riksskyttefesten i Stockholm s. å. Avsked ur generalitetets reserv 1906-02-23. Död 1909-03-19 i Stockholm, (K. Göta livgardes regementes db). Gift i Stockholm 1873-02-19 med Ebba Vendela Christina Ulfsparre af Broxvik, född 1849-09-30 i Sigtuna. Död 1935-06-08 i Engelbrekts förs, Stockholm (db 129). Dotter av kammarherren Fredrik Bernhard Ulfsparre af Broxvik, och friherrinnan Ebba Constantia Eleonora Juliana Augusta Emelie Rosalie Sparre.

Barn:

 • Ebba Sofia Fredrika, född 1875-04-29 på Karlbergs slott. Stiftsjungfru. Gift 1910-08-09 i Stockholm med byråchefen i pensionsstyrelsen, RNO, jur. utr. kandidat Hugo Isak Elliot, född 1870-12-11.
 • Anna Turinna Gustava, född 1878-05-25 på Karlbergs slott. Stiftsjungfru. Amanuens vid Skansen och Nordiska museet i Stockholm 1909.
 • Sixten Gustaf Reinhold, född 1880-02-06 i Stockholm, död där 1898-03-14.
 • Märta Eleonora Johanna, född 1882-03-13 i Stockholm. Artist (målarinna). Död 1933-06-21 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.

TAB 15

Adolf Rudbeck, adopt. friherre Rudbeck, (son av Olof Rudbeck den yngre, adlad Rudbeck, se adliga ätten Rudbeck, tab 1), född 1726-02-09. Student i Uppsala 1731-08-07. Volontär vid livgardet 1741 förare vid Jämtlands regemente s. å. Korpral vid livregementet till häst 1742. Hovjunkare2 1750-08-12. Kammarherre2 1757-04-02. Hovmarskalk 1770-02-26. Friherre 1771-10-15 och adopt. på sin halvbrors sons, Ture Gustaf Rudbecks friherrliga värdighet (introd. 1776 under nr 282). Död 1801-08-23 på Jakobsberg i Järfälla socken, Stockholms län. Gift 1:o 1751-10-23 Årsta med friherrinnan Sigrid Eva Strömberg, född 1726-09-13 Hässelby, död 1800-06-21 i Stockholm, dotter av kammarherren friherre Ulrik Alexander Stromberg, och hans 1:a fru friherrinnan Barbro Fleming af Liebelitz. Gift 2:o 1801 med statsfrun friherrinnan Christina Rålamb i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1766-11-20 i Stockholm med översten greve Axel Fredrik Cronhielm af Hakunge, i hans 3:e gifte, född 1726, död 1773), döpt 1748-08-19 Högsjö, död 1824-10-02, dotter av hovmarskalken friherre Hans Gustaf Rålamb, och Catharina Magdalena Boij.

Barn:

 • 1. Olof Ulrik, född 1752-09-10 Bollstavik, död 1753-01-02.
 • 1. Barbro Charlotta, född tvilling 1754-09-24 (1753-12-04) Boxholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1811-09-04 Kersö
 • 1. Adolf Fredrik, född 1754 (1753). Överstelöjtnant. Död 1825. Se Tab. 16.
 • 1. Carl Fredrik, född 1755. Major. Död 1814. Se Tab. 18
 • 1. Ulrik Alexander, född 1756-12-21 Kydingeholm, död 1757-05-17 i Tuna socken.
 • 1. Sigrid Ulrika, född 1758-01-26 i Tuna socken. Stiftsjungfru. Död 1784-01-17 på Sveaborg. Gift 1781-01-11 på Görväln i Järfälla socken, Stockholms län med sin halvkusin, överstelöjtnanten Carl Paco Hård af Segerstad, i hans 1:a gifte, född 1747, död 1815.
 • 1. Fredrika Christina, född 1759-08-10 i Tuna socken. Stiftsjungfru. Död 1804-01-09 i Stockholm. Gift 1781-01-28 på Görväln med protokollssekreteraren friherre Carl Gripenstierna, född 1755, död 1817.
 • 1. Alexander, född 1761-12-21 i Tuna socken, död 1779-01-26 på Bornholm.
 • 1. Hedvig Johanna, född 1763-06-26 i Tuna socken. Stiftsjungfru. Död 1782-01-15 i Linköping. Gift 1780-11-26 på Görväln med majoren, greve Carl Emil Cronhielm af Hakunge, i hans 1:a gifte, född 1752, död 1806.
 • 1. Ture Gustaf, född 1766-06-15 Hässelby å. 1/8.
 • 1. Henrietta, född 1768-11-28. Stiftsjungfru. Död 1808-08-25 i Stockholm. Gift 1792-05-29 på Görväln med överjägmästaren Carl Fredrik Uggla, i hans 1:a gifte, född 1761, död 1843.

TAB 16

Adolf Fredrik, (son av Adolf Rudbeck, adopt. friherre Rudbeck, tab 15), född tvilling 1754-09-24 (1753-12-04) Boxholm. Volontär vid Upplands regemente 1765-06-25. Kvartermästare vid adelsfaneregementet 1769-08-10. Livdrabant s. å. 3/10. Kornett vid lätta dragonregementet 1772-01-15. RSO s. å. 12/12. Kapten 1773-08-23. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1777-12-17. Major vid adelsfaneregementet 1780-06-12. Genom byte kapten vid Svea livgarde 1795-05-11. Avsked med överstelöjtnants karaktär s. å. 12/5. Död 1825-09-10 i Sala och begraven därst. Gift 1786-11-16 på Styngsberg4 i Tierps socken, Uppsala län med Ulrika Charlotta Söderhielm, född 1766-12-15, död 1815-02-19 i Sala och begraven därst., dotter av assessorn Erik Söderhielm, och Ulrika Plaan.

Barn:

 • Adolf Erik Ulrik, född 1787-09-24 på Styngsberg4. Sergeant vid arméns flotta 1804-04-04. Underlöjtnant därst. s. å. 6/7. Dödsskjuten ogift 1808-06-21 under kriget i Finland.
 • Eva Charlotta, född 1789-01-15 på Styngsberg4. Stiftsjungfru. Död 1793-08-13.
 • Carl Johan, född 1791-07-19 på Styngsberg4. Auskultant i Svea hovrätt 1810. Rustmästare vid Upplands regemente 1812-12-10. Sergeant vid 2. livgardet 1813-01-05. Fänrik i armén s. å. 10/5. Fänrik vid Hallands infanteribataljon s. å. 16/8. Löjtnant därst. 1816-08-13 och vid regementet 1818-01-21. Kapten därst. s. å. 19/12. Avsked 1824-02-24 med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén. Utreste 1823 till Amerika, vistades 1826 i Caracas i Venezuela och har det sedan 1830 icke varit någon underrättelse från honom.
 • Alexander Fredrik, född 1793. Kapten. Död 1876. Se Tab. 17
 • Ture'' Gustaf, född 1806-08-23 i Stockholm. Student i Uppsala 1821. E. kanslist i kanslistyrelsens expedition 1826. Kammarjunkare 1828-01-03. Kopist i hovkanslersexpeditionen 1838-10-27. Härold vid VO 1841-07-04. Registrator i kabinettet för utrikes ärendena 1842-04-28. Avsked 1848-11-27 från häroldskapet vid VO med rättighet att bära serafimerordens lilla dekoration. Postmästare i Vimmerby 1855-10-11. Tullkammarföreståndare och tullverkets ombud därst. s. å. Död 1876-06-01 i Vimmerby. Skönlitterär och historisk författare. Har bl. a. utgivit Försök till beskrivning över Sveriges städer 1–3 (1855–1860). Gift 1845-11-29 i Stockholm med Amalia Gustava Fredrika Forssell, född 1807-07-01 i Paris, död 1887-02-18 i Vimmerby, dotter av kopparstickaren, professorn Didrik Christian Forssell och Sofia Christiana von Seijerlein från Holland.

TAB 17

Alexander Fredrik, (son av Adolf Fredrik, tab 16), född 1793-02-15 Styngsberg. Fänrik vid Västmanlands regemente 1811-10-29. Löjtnant därst. 1813-08-16. Kaptens avsked 1817-03-11. CXIV Joh:s medalj 1854. Död 1876-07-10 i Umeå. Bevistade 1813 och 1814 års fälttåg i Tyskland och Norge. Gift 1822-05-07 med Helena Elisabet Taijarden, född 1806, död 1865-11-25 i Umeå, dotter av prosten och kyrkoherden i Skinnskattebergs pastorat av Västerås stift Gustaf Adolf Taijarden och hans 2:a fru Anna Catharina Bergman.

Barn:

 • Amalia Elisabet Ulrika, född 1823-04-25 i Sala, död ogift 1842-02-27 i nämnda stad.
 • Adolf Ferdinand, född 1825-03-07 i Sala. Student i Uppsala. Elev vid skogsinstitutet. Utexaminerad 18473. Skogsförvaltare vid Rockhammars bruk i Fellingsbro socken, Örebro län 1849. Drunknade ogift s. å. 7/9 vid nämnda bruk.
 • Lovisa Johanna Maria Charlotta, född 1827-10-03 i Sala, död ogift 1858-04-16 på Iggesunds bruk i Njutångers socken, Gävleborgs län.

TAB 18

Carl Fredrik, (son av Adolf Rudbeck, adopt. friherre Rudbeck, tab 15), född 1755-09-21 i Alunda socken, Uppsala län. Volontär vid Upplands regemente 1767-09-18. Sergeant därst. 1770-03-01. Livdrabant s. å. 4/4. Löjtnant i armén 1775-10-26. Vice korpral vid livdrabantkåren 1779-10-19. Korpral därst. 1785-04-20. Majors avsked 1792-12-18. Död 1814-10-25 i Stockholm och begraven därst. Hedvig Eleonora förs i Stockholm. Gift 1:o 1783-04-22 i nämnda stad med sin svågers halvsyster, stiftsjungfrun, grevinnan Vilhelmina Fredrika Lovisa Cronhielm af Hakunge, född 1765-06-08, död 1783-06-14 på Görväln i Järfälla socken, Stockholms län efter blott några veckors äktenskap, dotter av översten greve Axel Fredrik Cronhielm af Hakunge, och hans 2:a fru Ulrika Elisabet Adlerberg B. Trolovad 2:o med Anna Nordman, från vilken han 1813-01-07 blev skild, levde vid bouppteckningen efter honom 1814-11-11.

 • 2. Carl Fredrik, född 1808. Fanjunkare. Död 1885. Se Tab. 19.

TAB 19

Carl Fredrik, (son av Carl Fredrik, tab 18), född 1808-10-02 i Stockholm. Student i Uppsala 1828-10-10. Kameralexamen 1829-12-11. Furir vid Upplands regemente 1833-04-26. Sergeant 1842-06-21. Fanjunkare 1858-02-09. Avsked 1864-04-09. Död 1885-12-30 i Hjälsta socken, Uppsala län. Arrenderade Hjälsta prästgård. Gift 1845-03-24 i Fittja prästgård Uppsala län med Fredrika Gustava Hallerström, född 1807-12-03, död 1893-08-17 i Sevalla socken, Västmanlands län, dotter av komministern Per Fredrik Hallerström och Anna Gustava Schallin.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1847-09-08 i Hjälsta socken. Mogenhetsexamen i Uppsala 1868-05-23. Student därst. s. å. 3/8. Dimissionsexamen 1873-05-30 och praktisk teol. examen i Lund 1874-05-30. Prästvigd s. å. 4/10. Pastorsadjunkt i Bjursås av Västerås stift s. å. Vice pastor å Sollerön 1877. Pastoralexamen s. å. 5/6. Pastorsadjunkt i Hed s. å. Vice pastor i Torstuna 1879. Kyrkoherde i Sevalla av nämnda stift s. å. 14/12. Död barnlös 1903-04-24 i sistnämnda socken. Gift där 1880-05-27 med Erika Christina Westerlund i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1906-05-00 med fabrikören L. Nilsson), född 1845-06-22 i Gävle, dotter av sjömannen Erik Westerlund och Anna Berglund.

Källor

1Um. 2SAB. 3SJ. 4Medd. av kapten S. Söderhielm ur Tierps kyrkböcker.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: