:

Bildstein nr 137

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Bildstein nr 137 †

Friherrlig 1718-08-03, introd. 1719. Utdöd 1780-11-28.

1Lå. 2KrAB.

TAB 1

Carl Bildstein, friherre Bildstein (son av Carl Bildsten, se adl. ätten von Bildsten nr 1078, Tab. 2), född omkr. 1672. Student i Åbo 16821. Volontär vid livgardet 1689-05-17. Underofficer därst. 1690. Fänrik vid 1. dragonkompaniet i Finland 1695-08-01. Löjtnant vid Björneborgs läns infanteriregemente 1698-06-09. Regementskvartermästare därst. 1700-11-22. Livdrabant 1701-11-20. Major för 500 man rekryter i Riga 1708. Överstelöjtnant vid Upplands femmänningsregemente 1710-02-05. Konfirm.fullm. 1711-04-26. Överste för samma regemente s. å. 30/9. Konfirm.fullm. s. å. 20/12. Generalmajor av infanteriet 1717-12-07. Friherre 1718-08-03 (introd. 1719 under nr 137). Överste för Björneborgs läns infanteriregemente 1723-08-26. Död barnlös 1726-07-15 och utgick med honom hans ättegren [Lk]. Gift med Margareta Helena Douglies, död 1732, dotter av överstelöjtnanten Lorentz Douglies, och Christina Gyllengranat.

TAB 2

Christoffer Conrad von Bildsten, adopt. friherre Bildstein (son av Conrad Bildsten, adlad von Bildsten, se adl. ätten von Bildsten nr 1078, Tab. 3), till Drägsby i Borgå socken i Finland. Född 1672-05-04. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1686. Förare därst. 1687. Sergeant 1691-09-00. Fältväbel 1693-03-14. Fänrik 1695-05-03. Löjtnant 1700-07-30. Konfirm.fullm. 1701-02-25. Kapten vid Västmanlands regemente s. å. 3/5. Kapten vid förstn. regemente s. å. 13/9. Överstelöjtnant vid Björneborgs läns infanteriregemente 1711-01-30. Överste för Viborgs regemente 1719-10-29. Friherre jämte brodern Eberhard 1720-02-26 och adopt. och introd. på sin kusins nr. Överste vid Tavastehus läns infanteriregemente 1734-12-30. RSO 1748-09-26. Död barnlös 1752-02-16 på Drägsby, och utgick med honom hans ättegren [Lk]. Gift 1:o med Catharina von Borgen, dotter av majoren Claes Borg, adlad von Borgen. Gift 2:o 1744-02-14 med Eva Elisabet Uggla i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1723 med notarien Fredrik Ehrenstolpe, född 1692, död 1742), född 1698, död 1758-06-06 på Drägsby, dotter av ryttmästaren Gustaf Augustin Uggla, och friherrinnan Catharina Rehbinder.

TAB 3

Eberhard von Bildsten, adopt. friherre Bildstein (son av Conrad Bildsten, adlad von Bildsten, se adl. ätten von Bildsten nr 1078, Tab. 3), till Hunnerstad i Höreda socken, Jönköpings län. Född 1673-07-22 i Riga. Konstapel vid artilleriet 1688. Sergeant därst. 1691. Löjtnant vid Österbottens regemente 1697. Löjtnant vid Björneborgs infanteriregemente 1700. Löjtnant vid Erik Sparres regemente i fransk tjänst 1702. Återkom 1709. Generaladjutant vid armén i Skåne 1710-02-05. Överstelöjtnant vid Upplands regemente 1711-04-27. Överstelöjtnant vid Jönköpings regemente s. å. 29/5. Överstelöjtnant vid Wismarska infanteriregementet 1715-11-09 och vid Smålands femmänningsregemente 1716-12-06. Överste för Kronobergs regemente 1718-03-10. Friherre 1720-02-26 jämte brodern Christoffer Conrad, och adopt. och introd. på sin kusins nr. Överste och chef för Kronobergs regemente 1727-08-14. Generalmajor 1742. Generallöjtnants avsked 1746-12-02. RSO 1748-04-26. Död 1758-02-13 och begraven s. å. 20/2 i Höreda kyrka Jönköpings län [Lk]. Gift 1719-05-31 på Hunnerstad med friherrinnan Beata Clerck, född 1687-10-02, död 1762-12-23 på Hunnerstad och begraven s. å. 30/12 i Höreda kyrka, dotter av generallöjtnanten Lorentz Clerck, friherre Clerck, och friherrinnan Beata Mörner af Morlanda.

Barn:

  • Beata Charlotta, född 1721, död ogift 1793-04-25 på Hunnerstad, som hon ägde.
  • Sofia Helena, död 1798-11-09 Norrby. Gift där 1748-01-26 med överstelöjtnanten friherre Gabriel Adolf Wrangel af Ludenhof, född 1724, död 1790.
  • Ulrika Fredrika, född 1724-07-15, död 1807-08-14 på Hunnerstad. Gift 1752-09-01 med överstelöjtnanten Axel Christoffer von Kothen, född 1695, död 1757.
  • Conradina Laurentia, född 1725 på Hunnerstad (döpt s. å. 15/8 på Norrby), död 1806-10-28 (8/10). Gift 1778-08-25 på Norrby med bergsrådet Christian Benjamin Scheele, natural. von Scheele, nr 2059, i hans 2:a gifte, född 1721, död 1799.
  • Carl Eberhard, född 1726-12-01 på Norrby, död 1728.
  • Carl Eberhard, till Hunnerstad. Född 1728-09-28. Volontär vid Kronobergs regemente 1741. Fänrik därst. 1744-06-08. Fänrik vid Hamiltonska regementet s. å. 10/11. Stabskapten vid Posseska regementet2 1749-03-21. Kapten 1754-02-28. Major vid Hamiltonska regementet 1760-12-09. RSO 1761-10-23. Major vid Närkes och Värmlands regemente 1767-04-01. Transp. till kronprinsens, sedan konungens eget värvade regemente s. å. 18/8. Död ogift 1780-11-23 på Hunnerstad, och utgick ätten med honom på manssidan, samt begraven i Bildsteinska familjegraven i Höreda kyrka .
  • Hedvig Eva, död 1757-06-09 Åbylund .

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: