:

Palmfelt nr 212

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Palmfelt nr 212 †

Friherrlig 1731-07-05, introd. 1743. Utdöd 1758-09-29.

Gustaf Palmfelt, friherre Palmfelt (son av Gustaf Palm, adlad Palmfelt, se adliga ätten Palmfelt nr 1114, Tab. 1), till Ensjö samt Södertuna i Frustuna socken, Södermanlands län. Född 1680 i Stockholm. Student i Uppsala1 1687-09-17. Kammarjunkare. Krigsråd 1714-05-19. Landshövding i Blekinge län 1729-01-27, vilket ämbete han s. å. 24/3 undanbad sig, och i Skaraborgs län s. å. i okt. Friherre 1731-07-05 (introd. 1743 under nr 212). Landshövding i Stockholms län 1733-08-06. President i kammarkollegium 1737-08-23. Riksråd 1742-09-10. Tilika kansliråd 1743-09-11. Död 1744-09-14 i Stockholm och begraven s. å. 18/9 i Storkyrkan. 'Han var 1738 lantmarskalkskandidat. Ansågs ibland sin tids lärdaste män, stor politiker och ypperlig svensk poet. Har slutligen översatt rad för rad Virgilii Ecloger och en del av hans Georgica på svensk vers, tryckt 1740 in 4:o i Stockholm, varvid äro fogade regler för svenska prosodien.' Gift 1708 med friherrinnan Anna Lovisin, döpt 1681-11-25 i Stockholm, död 1749-02-18, dotter av landshövdingen Erik Lovisin, adlad och friherre Lovisin, och Catharina Lenström.

Barn:

  • Catharina Maria, döpt 1709-03-11 i Stockholm, död ogift 1769-01-17 Åsvik .
  • Gustaf Erik, döpt 1711-05-16 Längbro. Student i Uppsala1 1724-10-03. Hovjunkare2 1733-08-27. Kammarherre2 1737-06-16. Överceremonimästares fullm.2 1747-04-06 och lön2 1749-08-24. Vice landshövding. Död barnlös 1758-09-29 på Södertuna och begraven s. å. 5/10 i Ehrencreutzska graven i Frustuna kyrka, samt slöt på svärdssidan friherrliga ätten Palmfelt. Arrenderade Strömsholms kungsladugård. Gift 1752-11-08 på Ulriksdal med drottning Lovisa Ulrikas hovfröken Ernestine von Grisheim, överhovmästarinna hos kronprinsessan, född 1707, död 1767-02-26 i Stockholm.
  • Ulrika, döpt 1713-11-11 i Stockholm, död ung.
  • Nils, döpt 1716-05-30 i Stockholm, död ung.
  • Margareta, född 1721-11-11, död 1807-01-16 på Björknäs i Värmdö socken, Stockholms län. Gift 1759-02-04 med generalmajoren Fredrik Ehrensvärd, friherre Ehrensvärd, född 1719, död 1807.

Källor

1Um. 2SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: