:

Von Roxendorff nr 243

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Roxendorff nr 243

Friherrlig 1762-06-22, introducerad 1766.


TAB 1

Carl Gustaf Roxendorff, friherre von Roxendorff (översiktstab. 1, son av Johan Baltzar Roxman, adlad Roxendorff, se adlad ätten Roxendorff), till Karlshov i Älvestads socken, Östergötlands län. Född 1697-07-02. Konstapel vid artilleriet 1714-04-01. Sergeant vid garnisonsregementet i Malmö 1715-11-01. Transporterad till fältartilleriet 1716-07-26. Styckjunkare vid fältartilleriet 1717-02-20. Regementsadjutant 1717-08-22. Löjtnant 1719-12-02. Löjtnant vid styckjunkarekompaniet 1721-11-14. Regementskvartermästare 1734-11-14. Kaptens tur vid artilleriet 1735-12-30. Kaptenlöjtnant 1736-03-22. Kapten 1738-10-21. Överstelöjtnant vid Hamiltonska regementet 1741-07-22. Överste för Kalmar regemente 1747-04-29. RSO 1748-09-26. Generalmajor 1756-11-16. Landshövding i Kalmar län och på Öland 1757-05-05. Överkommendant på fästningsverken i länet 1757-05-18. Generallöjtnant 1760-06-21 med tur från 1759-11-15. Friherre 1762-06-22 (introducerad 1766 under nr 243). Avsked 1774-04-12. Död 1784-02-15 På Karlshov. 'Han bevistade bl. a. Fredrikshalls belägring 1718 och därunder den ryktbara kanonaden å fästet Gyldenlöve. Var under flera riksdagar ledamot av sekreta utskottet.' Gift 1736 med Hedvig Fredrika De Geer, född tvilling 1713-12-01 Godegård, död 1783-02-13 på Karlshov, dotter av bruksherren Jean De Geer, och hans 2:a fru Maria Christina von Bülow.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1737-07-18 Kölja s socken. Volontär vid fortifikationen 1751-10-15. Underkonduktör vid fortifikationen 1752. Fänrik vid Kalmar regemente 1752-05-07. Död ogift 1758-03-19 i Stralsund i Pommern under kriget.
 • Metta Christina, född 1738-08-01 på Kölja, död 1830-05-19 i Linköping. Gift 1779-05-13 i Älvestads kyrka med kaptenen Adolf Gyllenram, i hans 2:a gifte, född 1735, död 1817.
 • Hedvig Eleonora, född 1739-11-07 på Kölja, död 1808-01-10 i Linköping. Gift 1770-12-27 i Brunneby socken, Östergötlands län med sin kusin, kammarherren Nils Gabriel Bergenstråhle, född 1739, död 1804.
 • Carl Gustaf, född 1742. Major. Död 1807. Se Tab. 2.
 • Adolf, född 1743-10-19 på Kölja. Kadett vid artilleriregementet 1758-04-12. Styckjunkare vid artilleriregementet 1759-07-31. Underlöjtnant 1760-12-09. Sekundadjutant 1761-12-22. Premiäradjutant 1764-07-30. Premiärlöjtnant vid stockholmsbrigaden 1772-09-18. Kapten vid Södermanlands regemente 1773-07-11. RSO 1779-01-24. Major 1780-05-20. Premiärmajor 1781-12-19. Överstelöjtnant 1788-01-17. Överste i armén 1792-05-15. Avsked 1793-05-13. Generalmajors karaktär 1800-05-08. Död ogift 1810-06-27 på Ottenby kungsgård å Öland. Han bevistade pommerska kriget 1759–1762 och 1788 års finska krig.
 • Beata Lovisa, född 1746-08-26 i Älvestads socken, död 1746-11-20.
 • Anna Beata, född 1748-08-09 på Kölja, död ogift 1811-03-11 i Linköping.
 • Axel Vilhelm, född 1751. Major. Död 1823. Se Tab. 3.
 • Lovisa Ulrika, född 1753-05-26 i Älvestads socken, död 1758-01-22 i Kalmar.
 • Altea Johanna, född tvilling 1758-04-28 i Kalmar, död i Kalmar 1763-02-25.
 • Catharina Sofia, född tvilling 1758-04-28, i Kalmar, död i Kalmar 1763-02-18.
 • Tre barn dessutom, döda små.

TAB 2

Carl Gustaf (son av Carl Gustaf Roxendorff, friherre von Roxendorff, Tab. 1), född 1742-06-28 på Kölja. Volontär vid Kalmar regemente 1757-05-00. Sergeant vid Kalmar regemente, 1758-11-01. Fänrik i armén 1758-11-20. Livdrabant 1760-10-14. Löjtnant i armén 1766-08-13. Vice korpral vid drabanterna 1773-12-15. Korpral (major) vid drabanterna 1775-03-29. RSO 1779-01-24. Avsked 1787-09-06. Död 1807-03-19 i Linköping. Gift 1796-09-08 Alby med Christina Elisabet Gyllencreutz, född 1769-12-31. Död 1863-05-26 på Vänsjö i Kållandsö socken, Skaraborgs län, dotter av sekreteraren Fredrik Johan Gyllencreutz, och Hedvig von Bergholtz.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1797-07-17 Karlshov s socken, Östergötlands län. Kadett vid Karlberg 1812-09-30. Utexaminerad 1815-09-22. Kornett vid livgardet till häst 1815-06-06. Löjtnant vid livgardet till häst 1817-06-17. Ryttmästare 1821-12-18. Kammarherre hos drottningen (SAB.) 1823-07-18. Avsked som kammarherre (SAB.) 1825-10-31. Avsked från regementet 1835-11-15. Död ogift 1838-09-03 i Arvika köping.
 • Fredrik Vilhelm, född 1798-09-25 på Karlshov. Kadett vid Karlberg 1812-09-30. Utexaminerad 1816-09-21. Kornett vid skånska husarregementet 1816-10-01. Löjtnant vid skånska husarregementet 1818-07-14. Avsked 1826-05-09 med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén. Död ogift 1837-10-28 i Linköping.
 • Hedvig Christina, född 1799-10-29 på Karlshov. Död 1838-08-21 Traneberg Gift 1826-03-31 på Karlshov med kaptenen Adolf Miles Karlström, född 1798, död 1864.
 • Johan Adolf, född 1800-10-13 på Karlshov. Student i Uppsala 1817. Kammarjunkare. Död ogift 1845-07-09 i Linköping.

TAB 3

Axel Vilhelm (son av Carl Gustaf Roxendorff, friherre von Roxendorff, Tab. 1), född 1751-11-27 Kölja s socken, Östergötlands län. Kadett vid artilleriregementet 1762-02-04. Styckjunkare vid finska bataljonen 1763-11-09. Underlöjtnant vid artilleriet 1772-02-12. Fänrik vid Sprengtportens regemente 1773-06-14. Löjtnant vid Sprengtportens regemente 1777-08-19. Genom byte transporterad till Kalmar regemente 1782-08-23. Stabskapten vid Kalmar regemente 1783-06-02. Kapten 1783-02-12. Kompanichef 1783-09-17. Överadjutant och major i armén 1795-03-15. Avsked 1788-07-22. Död 1823-06-25 Nöbble. Gift 1779-03-06 i Kalmar med Elisabet Catharina von Vogelsang, född 1757, död 1829-12-05 på Nöbble, dotter av överstelöjtnanten Henrik Gotthard Fredrik Gustaf von Vogelsang och Ulrika Sofia Svebilius.

Barn:

 • Fredrika Magdalena, född 1780-03-18.
 • Ulrika Carolina, född 1781-06-05, död 1848-03-15. Gift 1828-03-25 Nöbble
 • Gustaf Johan, född 1783. Major. Död 1849. Se Tab. 4.
 • Christina Eleonora, född 1784-10-04 på Nöbble, död 1860-07-30.
 • Axel Vilhelm, född 1786-01-12 på Nöbble. Volontär 1801-05-17. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1801-06-19. Transporterad till Kalmar regemente 1802-01-12. Avsked 1807-11-10. Fänrik och adjutant vid Engelbrechtens regemente 1808-02-16. Transporterad till Kalmar regemente 1814-11-06. Löjtnant vid Kalmar regemente 1816-02-06. Avsked 1827-04-25 med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén. Död ogift 1838-04-15 Älverslösa .

TAB 4

Gustaf Johan (son av Axel Vilhelm, Tab. 3), född 1783-05-06 på Nöbble. Förare vid Kalmar regemente 1799-01-03. Fänrik vid drottningens livregemente 1802-01-11. Fänrik vid Kalmar regemente 1808-12-23. Löjtnant vid Kalmar regemente 1810-04-03. Konstituerad kapten 1813-11-27. Konfirmationsfullmakt 1814-01-11. RSO 1824-07-17. Avsked 1827-01-23 med tillstånd att kvarstå såsom major i armén. Död 1849-11-06 i Mönsterås. Han bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1816-09-01 Fliseryd med Regina Charlotta Wetterling, född 1793-09-01 Älvsala, död 1861-06-29 på Nöbble, dotter av fortifikationskaptenen Nils Israël Wetterling och Anna Regina Nordenankar.

Barn:

 • Elisabet Adelaide Charlotte (Adele), född 1817-06-13 Kranklösa, död 1900-11-16 i Björklinge socken, Stockholms län. Gift 1849-10-09 på Nöbble med godsägaren Peter Jonsson, född 1802-07-30 vid Drag i Ryssby socken, Kalmar län, död 1874-11-29, på Nöbble.
 • Anna Carolina Albertina, född 1819-11-11 på Kranklösa, död 1901-01-15 i Stockholm. Gift 1851-05-01 i Mönsterås med possessionaten Johan Abrahamsson, född 1805-11-22 Skärstad, död 1886-02-28 Ryda. Deras ättlingar kalla sig Roxendorff.
 • Gustaf Vilhelm Clemens, född 1823. Sergeant. Död 1895. Se Tab. 5.

TAB 5

Gustaf Vilhelm Clemens (översiktstab. 2, son av Gustaf Johan, Tab. 4). Född 1823-09-02 i Ljungby socken, Kalmar län. Konstapelskadett vid Vendes artilleriregemente 1840-12-02. Furir vid Kalmar regemente 1845-08-15. Sergeant vid Kalmar regemente. Avsked 1878-04-20. Död 1895-10-15 Ryssby. Gift 1854-08-25 Bankhult med Emma Viktoria Regnell, född i Kristdala socken, död 1896-11-30 i New York, dotter av regementskommissarien Sven Magnus Regnell och Catharina Elisabet Thunberg.

 • Barn:
 • Harald Vilhelm, född 1855-09-04 Gullhanetorp .
 • Axel Emil Teodor, född 1858. Stationsmästare. Se Tab. 6.
 • Ernst Clemens, född 1861-01-17 på Gullhanetorp. Sjöman. Artillerist. Död ogift 1888-10-30 i Stockholm genom drunkning.
 • Olga Regina Elisabet Dorotea Eleonora, född 1863-10-01 på Nygård i Kristdala socken, död Nygård

TAB 6

Axel Emil Teodor Von Roxendorff född 1858-04-24 på Gullhanetorp, Död 1935-02-10 i Högsjö förs., Värmlands län (db 9). Lantbruksförvaltare till 1889. Nivellör vid en del järnvägsbyggnader 1889–1894. Anställd vid Härnösand–Sollefteå järnvägs byggnad 1891–1893. Stationsmästare vid Ramviks station vid Härnösand–Sollefteå järnväg 1893. Gift 1:o 1887-11-21 i Näs sn/C med Anna Helena Askeroth född 1858-11-11 i Helga Trefaldighet/C, död 1894-09-26 i Ramvik, Högsjö/Y. Dotter till landsfiskal Sven Gustaf Askeroth och Charlotta Albertina Reuter. Gift 2:o 1900-11-14 i Mikaelskapellet i Uppsala med Maria Lovisa Virginie (EÄ Virginia) Watz född 1867-06-11 i Stora Tuna/W, död 1954-07-27 i Engelbrekt/A, från vilken han blev skild . Dotter till kyrkoherden i Karbenning/U Johan Watz och Johanna Lovisa Charlotta Nauckhoff. Gift 3:o 1911-03-10 i Sollefteå med Alma Carolina Aronsson född 1876-10-08 i Sollefteå/Y, död 1950-07-21 i Ramvik (Högsjö/Y. Dotter till hemmansägaren Gabriel Aronsson.

Barn i 1:a giftet:

 • En son dödfödd 1889-07-28 i S:t Johannes församling.
 • En son, dödfödd 1894-06-24 i Högsjösn/Y.

Barn i 2:a giftet:

 • Lisa Maria Von Roxendorff född 1901-10-06 i Ramvik, Högsjö/Y. Banktjänsteman. Gift 1939-04-11 i Lidingö/A kyrka med banktjänstemannen, konstnären Olle Bertil Georg Baertling född 1911-12-06 i Halmstad.
 • Carl Gustaf Von Roxendorff född 1903-08-03 i Högsjö socken. Direktör. Innehade Gastonbolaget i Stockholm.
 • Birgit Von Roxendorff född 1905-06-06 i Högsjö socken. Gift 1931-08-29 i Engelbrekt/A (vb 163) med direktören John Bernhard Thorsson född 1904-09-27 i Älvsborgs län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: