:

Battram nr 374

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna Battram nr 2205 och 374 †

Adlad 1809-06-29 enligt 37 § R.F., introd. s. å.. Friherrlig 1818-10-07 enligt 37 § R.F., introd. 1821. Utdöd 1823-08-11,

  • Herman (Engelbrektsson ?). Avlade borgared i Ystad 1671 [Medd. av hovrättsrådet F. Grönwall.].

son:

  • Engelbrekt Hermansson, född 1669, handelsman i Ystad, död där 1738-01-26. Gift 1:o 1696-11-24 i nämnda stad med Marina Larsdotter Weibull, död 1714 [Medd. av hovrättsrådet F. Grönwall.].

son:

  • Herman Engelbrektsson Battram, döpt 1701-04-22 i Ystad. Handlande i nämnda stad. Död där 1749-12-19 [Medd. av hovrättsrådet F. Grönwall.]. Gift med Catharina Berg, död 1763 i Ystad. (Ssn.)

son:

  • Lars Henrik Battram, född 1736-11-03. Handlande i Ystad. Död 1773-03-09 [Medd. av hovrättsrådet F. Grönwall.]. Gift 1761-07-14 med Anna Maria Sörensen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1777 med handlanden i nämnda stad Pridbjörn Blanxius, död 1789) (Ssn.), född (Medd. av hovrättsrådet F. Grönwall.) 1743, död (Medd. av hovrättsrådet F. Grönwall.) 1788-08-26, dotter av handlanden i samma stad Sörensen och Anna Helena Testrup.

son:

  • Herman Battram, adlad och friherre Battram, född 1764-11-25 i Ystad. Student i Lund 1780. Avlade jur. examen 1782-05-11. Auskultant i Göta hovrätt 1783-08-26. Vice häradshövding 1784. Auditör vid Psilanderhjelmska regementet i Stralsund 1786-04-12. Auditör över stat i livregementet till häst (Blr.) 1787-05-14. Handsekreterare hos regementschefen hertig Carl, sedermera konung Carl XIII s. å. 25/5. Auditör på stat vid regementet (Ssn.) 1791-04-24 och vid regementets delning i tre kårer s. å. placerad såsom auditör på brigadstaben (Blr.). Expeditionssekreterares n. h. o. v. 1792-05-15. Avsked från auditörstjänsten 1794-12-02. Konungens handsekreterare 1809-06-12. Adlad s. å. 29/6, enligt 37 § R.F. (introd. under nr 2205). RNO s. å. 3/7. Kansliråds n. h. o. v. s. å. 12/10. Sekreterare vid hovexpeditionen (SAB.) 1810-03-31. Statssekreterares n. h. o. v. 1815-09-19. Friherre 1818-10-07, (introd. 1821-05-12 under nr 374). Död ogift 1823-08-11 i Stockholm och slöt således själv sin friherrliga ätt samt begraven i Kungsholms kyrka, då vapnet krossades av statssekreteraren Anders af Kullberg. Han ägde huset nr 6 i kvarteret Tritonia vid Lilla Nygatan i Stockholm [Ssn].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: