:

Lovisin nr 88

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Lovisin nr 88

Adlad 1675-07-21, friherrlig 1687-12-27, introducerad 1689.

Lovisin F8800.png

TAB 1

Erik. Bonde i Södermanland.

Barn:

 • Olof Eriksson Lovisinius. Student i Uppsala 1622-12-00 (Um.). Auskultant i Svea hovrätt 1627-06-04. Borgmästare i Södertälje 1634. Assessor i Svea hovrätt 1640-04-09. Tillika häradshövding i Frösåkers härad. Död 1648 och begraven 1648-11-30 i Södertälje (SH liber caus. vol. 110 pag. 1 (O. A.). Gift med Carin Månsdotter, som levde änka 1659 (SH liber caus. vol. 110 pag. 1 (O. A.).

Barn:

 • Erik Lovisin, adlad och friherre Lovisin, till Brandalsund (Alby) i Ytterjärna socken, Stockholms län, vilken egendom han 1693-05-16 stiftade till fideikommiss för ätten, samt Södertuna och Norrtuna, båda i Frustuna socken, södermanslands län, vilka han köpte 1686 (At (RA). Född i Södertälje. Student i Uppsala 1661-09-11 och i Greifswald (At (P.).) 1665-07-07. Auskultant i Svea hovrätt 1666-12-05. Vice fiskal i Svea hovrätt. 1667-12-13. Notarie 1671-03-09. Adlad 1675-07-21 (ej introducerad). Revisionssekreterare 1676-12-19. Ledamot av lagkommissionen (Ash.) 1686 6712. Landshövding i Linköpings län 1687-08-04. Friherre 1687-12-27 (introducerad 1689 under nr 88). Död 1693-05-18 (själaringning 1693-05-19 i Jakobs kyrka, Stockholm) och begraven i egen tillbyggd grav vid Södertälje kyrka, över vars dörr det friherrliga Lovisinska vapnet ses. 'Han brukades i åtskilliga angelägna beställningar, såsom vid den så kallade ständernas stora kommission vid kyrkoordningen, krigs-, sjö- och hovartiklarna samt allmänna lagens överseende och iordningbringande. Utrustade i danska kriget på sin egen bekostnad åtskilliga väl bevarade ryttare och dragoner samt gjorde dessutom av reda medel förskotter till kronan.' Gift 166(8?) med Catharina Lenström, dotter av lärftskrämaren i Stockholm Nils Joensson (Hallberg) och Brita Michelsdotter, som i sitt 2:a gifte fick rådmannen och faktorn Hans Preuss, adlad Ehrenpreus.

Barn:

 • Brita, född 1669-12-00, död 1753-12-29, sedan hon överlevat sin man, sina barn och alla sina syskon. Gift 1693-12-12 i Stockholm med sekreteraren Johan Grubb, adlad Grubbensköld, död 1710.
 • Catharina, döpt 1671-11-18 i Stockholm, död 1707-09-01. Gift 1691-04-26 på Brandalsund med överstelöjtnanten Johan Gripenwaldt, född 1649, död 1693.
 • Olof, döpt 1673-10-05, i Hovförsamlingen, Stockholm, död ung.
 • Anna Catharina, döpt 1676-01-16 i Hovförsamlingen, Stockholm, död ung.
 • Olof, döpt 1678-01-16 i Stockholm. Musketerare och pikenerare vid livgardet. Furir 1695-01-06. Fänrik vid svenska livregementet till fot 1696-11-10. Löjtnant vid livdragonregementet 1700-01-04. Kapten vid livdragonregementet 1702-07-14. Stupade ogift efter ett tappert fäktande 1704-06-08, vid Heiligecreutz i Polen , på ett parti med överstelöjtnanten Wulftrath.
 • Christina, döpt 1679-03-04 i Stockholm, död 1743-10-06 Malmsjö och begraven 1743-11-07. Gift med överstelöjtnanten Frans Johan Crusebjörn nr 136, född 1675.
 • Nils, döpt 1680-09-02 i Stockholm. Löjtnant vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1700-09-28. Kaptenlöjtnant vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1701-09-07. Ryttmästare vid livregementet till häst 1703-06-16. Stupade ogift 1704-06-08 vid samma tillfälle som brodern Olof.
 • Anna, döpt 1681-11-25 i Hovförsamlingen, Stockholm, död 1749-02-18. Gift 1708 med riksrådet Gustaf Palmfelt, friherre Palmfelt, född 1680, död 1744.
 • Margareta, döpt 1683-03-02 i Stockholm, död före 1743. Gift före 1716 med presidenten, greve Carl Frölich, nr 49, i hans 1:a gifte, född 1680, död 1754.
 • Carl, döpt 1684-10-23 i Hovförsamlingen, Stockholm, död ung.
 • Jakob, född 1690. Överstelöjtnant. Död 1734. Se Tab. 5

TAB 2

Erik, (son av Erik Lovisin, adlad och friherre Lovisin, Tab. 1), till Brandalsund samt Södertuna i Frustuna socken, Södermanlands län och Ekebyhov i Ekerö socken, Stockholms län. Född 1671 (Ab.). Auskultant i Svea hovrätt 1691-06-26. Auskultant i bergskollegium 1692-10-21. Tillstånd att resa utrikes (Ab.) 1694-01-20. Häradshövding i Tjusts härad i Kalmar län 1696-04-18. Assessor i Svea hovrätt 1704-04-22. Död 1715. Gift med Catharina Jakobina Wattrang, född 1681-06-12, död 1709-06-07 på Södertuna (RHHj.), dotter av revisionssekreteraren Jakob Wattrang, adlad Wattrang, och hans 2:a fru Maria Gyllenpistol.

Barn:

 • Erik, född 1699. Levde utan tjänst. Död 1739. Se Tab. 3
 • Catharina Jakobina, död ?1729-06-07. Gift 1723-12-05 i Stockholm (At (P.).) med översten Isak Cedercrantz, i hans 1:a gifte, född 1689, död 1754.
 • Jakob Gustaf, född 1711 (At (Sch.).). Student i Uppsala 1720-09-30. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1731. Hovjunkare (SAB.) 1735-12-22. Kammarherre. Död ogift och begraven 1748-10-00.
 • Maria, född 1715-04-11, död 1774-06-04, på Långbro i Vårdinge socken, Stockholms län och begraven 1774-06-07. Gift 1733-11-29 i Stockholm med kammarherren Johan Carlsson, adlad och adopterad von Carlsson B, född 1698, död 1764.
 • Carl, född 1720(At (Sch.).). Hovjunkare. Död ogift 1740, jordfäst 1740-06-05 och begraven i Södertälje kyrka

TAB 3

Erik, (son av Erik, Tab. 2), till Brandalsund. Döpt 1699-03-12 i Stockholm. Student i Uppsala 1717-05-18. Levde utan tjänst på Brandalsund. Död 1739-12-07. Gift 1727-03-23 på Molstaberg i Vårdinge socken, Stockholms län med friherrinnan Helena Hummerhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren, friherre Magnus Gabriel von Köhler, från vilken hon blev skild, född 1692, död 1740. Gift 3:o med generallöjtnanten, friherre Arvid Niklas von Höpken, född 1710, död 1778), född 1700-01-10, död 1778-12-04 Hålbonäs, dotter av generalmajoren Alexander Hummer, adlad och friherre Hummerhielm, och hans 2:a fru Catharina Margareta Hägerflycht.

Barn:

 • Catharina Helena, född 1728-01-00 på Brandalsund, död 1788-05-24. Gift 1:o 1746-01-18 med kaptenen, friherre Vilhelm Burchard Gyllengranat, född 1724, död 1754. Gift 2:o 1763-02-27 Bankesta med sin kusin, översten Hans Leonard Svedenhielm, född 1734, död 1820.
 • Erik Gustaf, död som barn.
 • Gustaf Adolf, född 1732. Löjtnant. Död 1808. Se Tab. 4
 • Ulrika Charlotta, född 1738-10-01 på Brandalsund, död 1817-04-08 Sundby. Gift 1766-12-28 på Bankesta med överstelöjtnanten Carl Axel Ridderboll, född 1723, död 1779.

TAB 4

Gustaf Adolf, (son av Erik, Tab. 3), till Brandalsund. Född 1732-06-11. Student i Uppsala 1748-04-04. Volontär vid Jönköpings regemente 1745-03-03 och vid livgardet 1748-08-11. Rustmästare vid livgardet. 1749-04-06. Förare 1750-08-04. Fänrik 1751-07-05. Löjtnant 1757-10-10. Avsked 1763-01-10. RSO 1767-11-23. Död 1808-01-02 på Brandalsund och begraven i familjegraven i Södertälje. Gift 1764-06-24 Sturehov med sin styvfaders brorsdotter, friherrinnan Eleonora Maria von Höpken, född 1742-11-02, död 1834-06-02, dotter av presidenten, friherre Carl Fredrik von Höpken, och Petronella Constantia Leytslar.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1766-04-20. Fänrik vid arméns flotta. Död 1782-07-28 på Brandalsund och begraven 1782-08-05.
 • Helena Constantia Eleonora, född 1767-07-11, död ogift 1795-03-17 på Brandalsund och begraven 1795-03-24.
 • Charlotta Vilhelmina, född 1770-06-19 på Brandalsund, död på Brandalsund 1775-05-14 och begraven 1775-05-20 i Ytterjärna socken.
 • Carl Arvid, till Brandalsunds fideikommiss. Född 1772-02-20 i Stockholm. Sergeant vid dalregementet 1778-11-01. Volontär vid livgardet 1783-12-01. Fänrik vid livgardet 1784-01-06. Löjtnant 1791-11-16. Kapten 1799-01-13. Kavaljer hos hertig Fredrik Adolf 1799. RSO 1808-07-03. 1. Major vid livgardet 1809-06-12. RmstkSO2kl 1810-05-04. Överste i armén 1810-05-04. Överstelöjtnant vid gardet 1813-01-28. Generaladjutant 1814-10-25. Sekundchef för livgardet 1815-08-04. KSO 1817-01-28. Generalmajor 1818-05-11. LKrVA 1818-03-04. Överkommendant i Stockholm 1818-07-22. KmstkSO 1824-12-01. Generallöjtnant 1836-07-04. Generalbefälhavare i 6. militärdistriktet 1837-06-09. Entledigad från överkommendantsbefattningen 1838-05-28. Tillförordnad generaladjutant för armén 1838-12-06. Statsråd och chef för lantförsvarsdepartementet 1843-04-29. Avsked därifrån 1844-05-18. Generalbefälhavare i 4. militärdistriktet 1844-03-19. Död ogift 1847-08-18 i Stockholm och begraven i familjegraven i Södertälje kyrka. Bevistade krigen mot Ryssland 1790 och 1808–1809 samt krigen i Tyskland och Norge 1813 och 1814.
 • Ulrika Gustava, född 1774-05-15 på Brandalsund, död 1831-12-16 i Björneborg i Finland. Gift 1794-08-17, på Brandalsund med översten, friherre Carl Göran Silfverhielm, född 1754, död 1808.
 • Jakobina Vilhelmina, född 1775-12-11 på Brandalsund, död 1835-08-06 Farsta. Gift 1814-06-05 i Överjärna kyrka, Stockholms län med fabrikören Carl Joakim Bucht.
 • Eleonora Fredrika, född 1778-06-16 på Brandalsund, död ogift 1858-07-17 Bankesta Hon och systrarna, så länge de voro ogifta, ägde Bankesta, som de fingo av sin fasters man, överste Svedenhielm.
 • Hedvig Sofia, född 1779-09-24 på Brandalsund, död 1853-04-23. Gift 1826-07-27 i Björneborg med majoren Knut Robert Uggla, född 1770, död 1835.
 • Charlotta, född 1781-02-25 på Brandalsund, död 1826-03-29 i Björneborg. Gift 1:o 1813-09-05 i Överjärna kyrka med kyrkoherden i Ulvsby och Björneborgs församling i Finland, professorn och kontraktsprosten. RRS:tVIO4kl, teol. doktorn Fredrik Le Bell i hans 2:a gifte, född 1752-02-16 i Ulvsby socken, död 1819-05-07. Gift 2:o 1821-12-23 i Björneborg med stadsfysikus därstädes, med. doktorn, fil. och kir. mag. Fredrik Isak Lönegren, född 1781-10-21 i Ekeberga socken, Kronobergs län, död 1852-11-30 i Räfsö.
 • Adolf Axel, till Brandalsunds fideikommiss. Född 1786-07-04. Fänrik vid Svea livgarde 1805-09-28. Löjtnant vid Svea livgarde 1809-12-02. Kapten 1814-08-25. RSO 1816-01-28. Överstelöjtnant i armén 1818-05-11 3. Major vid Svea livgarde 1825-01-11. Överste i armén 1826-05-11. 2. Major vid Svea livgarde 1827-08-20. Avsked från gardet 1837-06-20. Generaladjutant 1837-06-20. Adjutant hos konungen 1838-12-07. Kabinettskammarherre 1840-01-07. KSO 1843-02-06. Generalmajor i armén och sekundchef vid Svea livgarde 1843-11-13. 1. Adjutant hos konungen 1843-10-31. Avsked 1849-01-16. Död ogift 1856-05-14 på Brandalsund och begraven i familjegraven i Södertälje kyrka. Bevistade kriget mot Ryssland 1808–1809 och fälttågen 1813 och 1814 i Tyskland och Norge.

TAB 5

Jakob, (son av Erik Lovisin, adlad och friherre Lovisin, Tab. 1), döpt 1690-11-03 i Stockholm. Student i Uppsala 1704-01-30. Kornett vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1709-02-20. Kornett vid livregementet till häst 1709-10-18. Löjtnant vid livregementet till häst 1709-11-19. Sekundryttmästare 1711-11-27. Kapten vid livgardet 1711-11-10. Överstelöjtnants avsked 1720-01-02. Död 1734. Han var bl a med i slaget vid Hälsingborg 1710-02-28 och bevistade belägringen av Fredrikshall 1718. Gift 1715-04-24 (morgongåvebrev 1715-04-25) på Hanstad (KrA, Adelns rusttjänstslängder för Stockholms län (OA).) med friherrinnan Margareta Beata Soop, död 1765-07-16 i Stockholm, dotter av generalmajoren och guvernören Erik Soop, friherre Soop, och grevinnan Margareta Christina Oxenstierna af Croneborg.

Barn:

 • Erik Jakob, född 1718. Landshövding. Död 1794. Se Tab. 6
 • Margareta Magdalena, född 1720-12-05 Tvetaberg, död änka 1798-10-30 på Stjärnholm i Södermanland. Gift med generalauditören Johan Anders Röök, död omkring 1766.
 • Jakobina, född 1723, död ogift 1796-01-24.

TAB 6

Erik Jakob, (son av Jakob, Tab. 5), till Tvetaberg i Tveta socken, Stockholms län. Född 1718-06-24. Student i Uppsala 1734-03-01. Extra protokollssekreterare i justitierevisionen 1750-07-00 (Lh.). Protokollssekreterare i justitierevisionen 1753 (Lh.). Lagman i Västernorrland (Lh.) 1762. Avsked med landshövdings karaktär (Lh.) 1767-02-20. Död 1794-11-05 på Tvetaberg. Gift 1757-08-28 med Eva Christina de Besche, född 1732-02-18 i Linköping, död 1796-01-18 Horn och begraven 1796-01-31, dotter av kammarherren Gerard Georg de Besche, och friherrinnan Maria Christina Ehrenkrona.

Barn:

 • Erik, född tvilling 1758-03-13, död som barn.
 • Gerhard, född tvilling 1758-03-13, död som barn.
 • Gerhard, född tvilling 1759. Kornett. Död 1819. Se Tab. 7
 • Margareta Christina, född tvilling 1759-04-23, död 1801-03-11 i Tuna prästgård, Södermanlands län och begraven jämte mannen i de Eiescheska graven i Tuna kyrka. Gift 1795-08-30 på Tvetaberg med kyrkoherden i Tuna, Bergshammars och Tunabergs församlingars pastorat av Strängnäs stift, hovpredikanten, fil. mag. Henrik Nylén, född 1748-07-17 i Nybble i Lunda socken, Södermanlands län, död 1821-12-08.
 • Eva Jakobina Lovisa, född 1760-08-20, död 1774-08-16 på Tvetaberg.
 • Erik Jakob, född 1761-12-21, död ung.
 • Carl Gustaf, född 1763. Kapten. Död 1842. Se Tab. 10
 • Isak Vilhelm, född 1767-03-25 i Stockholm. Sergeant vid Södermanlands regemente 1783. Fänrik vid Södermanlands regemente 1783-07-16, sekundadjutant vid Västmanlands regemente 1793-12-20. Avsked 1795-11-30. Löjtnants avsked (At (Sch.).) 1795-12-06. Död barnlös 1842-08-04 Hjortsberga. Gift 1795-11-09 med Gustava Johanna Reuter af Skälboö, född 1761-06-25, död 1816-01-10 Hällstad, dotter av hovjunkaren Cornelius Reuter af Skälboö, och hans 1:a fru Margareta Catharina Freidenfelt.
 • Ulrika Eleonora, född 1773-04-17, död 1851-05-28 på Morstaberg i Vårdinge socken. Gift 1795-08-28 på Tvetaberg med sin broders svåger, ryttmästaren Carl Axel Silfversparre, född 1773, död 1842.

TAB 7

Gerhard, (son av Erik Jakob, Tab. 6), född tvilling 1759-04-28. Kadett vid artilleriet 1767-06-18. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1769-06-15. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1777-12-17. Avsked. Död 1819-07-22 på högvakten i Stockholm. Gift 1786-07-07 i Söderköping med Catharina Maria Brummer, född 1768, död 1798-02-12 på Morstaberg i Vårdinge socken, Stockholms län, dotter av majoren Arvid Fredrik Brummer och hans 2:a hustru Ulrika Iggeström. Gift 2:o 1801-05-25 på Stensjö iRytterns socken, Västmanlands län med sin faders kusins änka Christina Eufrosyne Ridderhierta i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1774-02-14 på Stensjö med kaptenen Carl von Carlsson B, född 1734, död 1799), död 1817-12-22, dotter av kaptenen Carl Bobeck, adlad Ridderhierta, men ej introducerad, och Margareta Eutrosyne Kuhlhielm.

Barn:

 • 1. Jakob Fredrik, född 1787-06-07 i Söderköping, död 1789-05-06.
 • 1. Gert Isak Gustaf, född 1790. Major, död 1859. Se Tab. 8
 • 1. Christina Margareta, född 1792-12-06, död 1801-01-06 i Söderköping.
 • 1. Vilhelmina (Margareta) Ulrika, född 1793, död 1811-08-01 i Stockholm.

TAB 8

Gert Isak Gustaf, (son av Gerhard, Tab. 7), född 1790-04-06 i Rytterns socken, Västmanlands län. Sergeant vid Västmanlands regemente 1807-10-30. Fänrik vid Västmanlands regemente 1808-03-29. Sekundlöjtnant 1812-04-30. Kapten 1818-04-14. RSO 1829-08-31. Major 1836-06-11. Avsked 1843-04-29. Död 1859-04-15 i Köping. Gift 1:o 1825-01-05 i Köping med Ulrika Margareta Schenström, född 1802-11-27 i Köping, död i Köping 1837-05-27, dotter av borgmästaren och lagmannen Jonas Petter Schenström och Helena Catharina Wiksell. Gift 2:o 1838-10-02 i Ramnäs kyrka Västmanlands län med Anna Engel Adolfina Regnell, född 1815-08-22 Annehill, död 1879-01-16 Brandalsund, dotter av med. doktorn och kir. mag. Adolf Ludvig Regnell och Anna Brita Schenström.

Barn:

 • 2. Gert Adolf Ulrik, född 1839. Godsägare och underlöjtnant. Död 1920. Se Tab. 9.
 • 2. Anna Ulrika Gerhardina, född 1841-08-01 i Köping, död ogift 1919-04-06 på Valstaberg vid Södertälje.

TAB 9

Gert Adolf Ulrik, (son av Gert Isak Gustaf, Tab, 8), född 1839-08-14 i Köping. Student i Uppsala 1858-05-27. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1858-07-20. Officersexamen 1859-04-30. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1859-08-02. Transporterad som underlöjtnant till livregementets dragonkår 1864-03-08. Avsked ur krigstjänsten 1866-05-15. RVO 1901-11-30. Död 1920-11-01 i Södertälje. Innehade 1864–1907 fideikommisset Brandalsund med underlydande i Ytterjärna, Tveta och Hölö socknar i Stockholms och Södermanlands län. Gift 1873-04-25 i Stockholm med Edla Ulrika (Ulla) von Post nr 687, född 1854-06-10 Kube

Barn:

 • Gerda Ulrika, född 1874-06-18 på Brandalsund, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Gift 1900-08-14 på Brandalsund med kyrkoherden, friherre Knut August Leijonhufvud, född 1869.
 • Anna Margareta Elisabet (Greta), född 1877-06-11 på Brandalsund. Stiftsjungfru.
 • Erik Gertsson, född 1880-04-21 på Brandalsund. Avgångsexamen från Nyköpings högre allmän läroverk 1897. Lantbrukselev vid olika gods i Södermanland och Skåne 1897–1903. Förvaltare vid Brandalsund 1904–1907. Arr. Stav i Hölö socken, Södermanlands län 1907–1911. Ägde Liseberg i Värmland 1911–1916. Inneh. såsom fideikommiss fastigheterna nr 5 Kungstensgatan och nr 4 Fryxellgatan i Stockholm samt ägde Björknäs i Tveta socken, Södermanlands län sedan 1920, död 1932-09-26 i Tveta förs., Stockholms län. Gift 1907-04-28 i Stockholm med Signe Hedvig (Vivie) Swebilius, från vilken han blev skild genom Svea hovrätts utslag 1931-10-28, född 1882-06-06 i Jönköping, dotter av guldsmeden Ernst Olof Swebilius och Anna Carolina Johansson.
 • Carl Adolf Gerhard Gertsson, född 1884-05-19. Mogenhetsexamen 1903-05-16. Officersvolontär vid Södermanlands regemente 1904-05-05. Elev vid krigsskolan 1905-10-05. Fanjunkare 1906-08-25. Utexaminerad 1906-11-30. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1906-12-14. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1909-03-05. Kapten 1921-06-17. Överförd på övergångsstat 1926-09-04. RSO 1928-08-16.
 • Nils Olof Magnus Gertsson, född 1887-03-09 i Ytterjärna förs., Stockholms län. Student i Uppsala 1906, inskr. vid Stockholms högsk. 1906 vid Uppsala universitet 1908. Ägde och brukade Annedals gård i Frykeryds socken, Värmlands län 1911–1915, Kungsborg i Skövde landsförs., 1915–1916. Genomgick gymnastikinstitut i Stockholm 1918–1919 och i Hamburg 1919–1921. Gymnastikdirektör i Wien. Gift 1921-08-26 i Hamburg med Gustava Richardine Ottilie Elsa Kastmann, född 1890-02-12 i Hamburg, dotter av oberzollsekretär Otto Kastmann och Carolina Grimm.
 • Elisabet Vilhelmina Adolfina, född 1895-03-30. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1915-09-30 i Södertälje med löjtnanten i Vendes artilleriregementets reserv, ingenjören Edvin Gerhard Svensén, från vilken hon 1926-05-26 blev skild, född 1889-09-25. Gift 2:o 1933-04-12 i Stockholm med filosofie dr. Sten Gunnar Birger Nilsson Gihl i hans 2:a gifte (gift 1:o 1925-12-20 i Sigtuna med Märta Ingeborg Jacqueline Nisbeth i hennes 2:a gifte, skilda genom Sigtuna rådhusrätts utslag 1930-10-27, född 1891-12-02 i Uppsala, dotter av kaptenen vid Upplands regemente Jan-Axel Nisbeth och Ingeborg Gahn) född 1891-06-18 i Kopparberg, Kopparbergs län. Son av läroverksadjunkten filosofie dr August Nilsson och Sprinchorn.

TAB 10

Carl Gustaf, (son av Erik Jakob, Tab. 6), född 1763-02-02 i Stockholm. Kadett vid artilleriet 1767-07-18. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1769-11-18. Kornett vid adelsfaneregementet 1778-02-04. Transporterad till Uvregementet till häst 1785-09-27. Premiäriöjtnant vid livregementets indelta infanteri 1792-09-17. Kapten i armén 1795-11-25. Avsked 1797-10-26. Död 1842-04-02 Åstorp. Gift 1791-11-03 Hjortsberga med Hedvig Catharina Silfversparre, född 1770-03-19, död 1854-12-18 Mostaberg

Barn:

 • Fredrika Christina Gustava, född 1793-04-23, död 1793-06-28.
 • Jakob Gustaf, född 1794-07-30 i Vårdinge socken, Stockholms län. Kadett vid Karlberg (Hc.) 1811-01-06. Konstituerad kadettofficer (Hc.) 1812-09-27. Avgången (Hc.) 1813-05-04. Fänrik vid Västmanlands regemente 1813-03-16. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1818-12-12. Död ogift 1824-02-21 Skarviken
 • Hedvig Carolina, född 1796-08-22 Flemingsberg, död på Flemingsberg 1803-11-08.
 • Christian Georg, född 1803. Major. Död 1851. Se Tab. 11
 • Nils August, född 1805-05-10 på Flemingsberg, död på Flemingsberg 1805-06-21.
 • Gert Vilhelm, född 1806. Godsägare. Död 1855. Se Tab. 12
 • Erik Axel, född 1807-08-17 på Flemingsberg, död på Flemingsberg 1808-05-04.

TAB 11

Christian Georg, (son av Carl Gustaf, Tab. 10), född 1803-08-21 Flemingsberg. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1819-02-08. Avsked 1822-05-08. Rustmästare vid Södermanlands regemente med förares karaktär 1822-09-23. Fänrik vid Södermanlands regemente 1824-04-27. Officersexamen 1824-06-06. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1833-05-04. Kapten vid Södermanlands regemente 1840-06-19. Major 1848-08-14. Avsked 1851-04-11. Död 1851-05-15 på Haneberg i Näshulta socken, Södermanlands län. Gift 1842-02-10 på Stensborg nära Eskilstuna med sin broders svägerska Hedvig Amalia (Hedda) von Heijne, född 1816-08-04 Morstaberg, död 1880-04-28 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Georg Leonard von Heijne, och friherrinnan Christina Florentina Ulrika von Lingen.

Barn:

 • Gustaf Erik, född 1843-07-03, död 1844-02-18 i Nyköping.
 • Carl, född 1846-06-21 Edeby. Mogenhetsexamen 1864-12-06. Furir vid Södermanlands regemente 1865-01-01. Officersexamen 1866-05-02. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1866-05-29. Generalstabsofficer och löjtnant i armén 1871-06-09. Löjtnant vid generalstaben 1873-01-19. Repetitör vid krigshögskolan 1874-10-07–1878-10-28. Kapten vid generalstaben 1878-10-25. Lärare i militärgeografi vid krigshögskolan 1879-07-071885-05-01. Lärare i topografi och militärgeografi vid artilleri- och ingenjör högskolan 1879-07-07–1888-05-01. Kapten vid Södermanlands regemente 1882-11-03. Stabschef i 2, militärdistriktet 1885-01-07–1888-09-19. RSO 1887-12-01. Överadjutant och major vid generalstaben 1888-04-06. Sekreterare hos kommissionen för de allmänna kartarbetena 1888-11-00. LKrVA 1891-04-21. Avdelningschef vid generalstabens topografiska avdelning 1892-09-07. Överstelöjtnant vid generalstaben 1892-09-09 och vid staben 1893-01-20. Överste i armén 1895-07-29. RNS:tOO 1895-12-01. Överadjutant och överste vid generalstaben 1897-09-10. KSO2kl 1898-12-01. KSO1kl 1902-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överste i generalstabens reserv 1903-05-08. Avsked ur krigstjänsten 1910-08-05. Död 1910-11-22 i Oscars förs., Stockholms län. Gift 1878-11-09 i Stockholm med Sigrid Vilhelmina Dahlqvist, född 1854-09-07 i Stockholm, död 1934-11-11 i Oscars förs., Stockholms län ]], dotter av krigsrådet Erland Henrik Vilhelm Dahlqvist och hans 1:a fru Vendla Pripp.

TAB 12

Gert Vilhelm, (son av Carl Gustaf, Tab. 10), född 1806-07-08 på Flemingsberg. Utexaminerad från skogsinstitutet 1832 (Sj.). Död 1855-02-03 på sin egendom Morstaberg i Vårdinge socken, Stockholms län. Gift 1836-09-18 Haneberg med stiftsjungfrun Sofia Eleonora von Heijne, född 1806-12-26 på Tranås i Säby socken, Jönköpings län, död 1878-03-25 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Georg Leonard von Heijne, och friherrinnan Christina Florentina Ulrika von Lingen.

Barn:

 • Hedvig Christina Sofia, född 1837-12-12 på Åstorp i Näshulta socken, Södermanlands län. Död 1926-05-02 i Södertälje. Gift 1861-10-19 i Eskilstuna med majoren, greve Ludvig Magnus Alexander Piper, nr 46, född 1818, död 1895.
 • Carl Georg Gerhard, född 1842. Kapten. Död 1926. Se Tab. 13

TAB 13

Carl Georg Gerhard, (son av Gert Vilhelm, Tab. 12), född 1842-03-14 Åstorp. Student i Uppsala 1861-01-31. Furir vid Södermanlands regemente 1861-02-16. Officersexamen i Jönköping 1863-09-30. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1863-04-21. Kompaniofficer vid krigsskolan å Karlberg 1870–1871. Löjtnant 1871-05-27. Kapten 1881-08-06. Stadsfullmäktig i Strängnäs 1882. RSO 1885-12-01. Avsked 1892-04-22. Han var förvaltare av Näsbyholm under 1880- och 1890-talen samt av Ängsö i Ängsö socken, Västmanlands län 1886–1887, vilken sistnämnda egendom han arrenderade 1897–1907. Död 1926-06-02 i Strängnäs. Gift 1871-08-21 Virkvarn med Anna Beata Cecilia Antoinetta Nordenskiöld nr 1912 B, född 1840-11-17 på Bjädesjö i Myrsjö socken, Jönköpings län, död 1929-06-01 i Strängnäs, dotter av kaptenen Anton Mauritz Nordenskiöld B, och Teofila Vilhelmina Hammarskjöld.

Barn:

 • Amy Cecilia, född 1872-07-18 på Virkvarn, död 1872-09-18.
 • Anna Cecilia, född 1873-10-07 på Virkvarn, död ogift 1894-01-21 i Strängnäs.
 • Gert Erik, född 1875-01-01 på Virkvarn. Mogenhetsexamen 1895-06-05. Student i Uppsala 1895. Genomgick sjukgymnastikkursen vid gymnastiska centralinstitutet 1897–1899. Gymnastiklärare vid gymnasiet i Strängnäs 1905. Avsked från gymnastiklärarbefattningen 1932-04-01. Gift 1940-09-29 i Strängnäs med Wanda Haverman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Jansson) född 1879-07-30 i Jönköping.
 • Ella Sofia Cecilia, född 1878-07-30 på Virkvarn, död 1891-02-16 i Strängnäs.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: