:

Braunerhielm nr 401

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Braunerhielm nr 401 †

Friherrlig 1860-05-04 enligt 37 § R.F., introducerad 1860. Utdöd 1870-02-02.


Ferdinand, friherre Braunerhielm, (son av Carl Magnus Braunerhielm nr 1600, tab 3), född 1799-03-01. Student i Uppsala 1810-05-29. Sergeant vid 2. livgardet 1816-06-02. Stabsfänrik 1816-06-18. Löjtnant och 1. adjutant vid 2. livgardet 1819-03-27. 2. adjutant (KrAB.) 1820-09-21. 1. adjutant (KrAB.) 1822-04-30. Kapten 1828-04-30. Regementskvartermästare 1830-09-09. Kammarherre hos kronprinsen 1834-01-08. Avsked från regementet med tillstånd att såsom kapten kvarstå i armén (KrAB.) 1836-12-09. RSO 1837-01-28. Hovstallmästare hos kronprinsen 1837-04-30. LLA 1839-03-07. Major i armén 1841-07-27. 1. hovstallmästare och chef för hovstallet 1844-12-14. R av furstl. Reuss. CampK 1845-12-24. KDDO 1846-07-16. Chef för stuteriöverstyrelsen 1847-11-16. Tillförordnad chef för stamholländeristyrelsen 1847-12-20. Avsked ur krigstjänsten 1848-12-06. LKrVA 1849-10-31. Ordförande i kommittén för ordnande av veterinärundervisningen i riket 1850-12-13. KSO 1851-11-10. StkDDO 1852-06-09. Banerförare vid KMO och KmstkNO 1854-12-18. HedLLA 1855-04-26. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till hovstallets förflyttande från Helgeandsholmen och Helgeandsholmens ordnande 1856-02-09. Överhovstallmästare 1856-08-30. Avsked från chefskapet för stuteriöverstyrelsen 1858-04-20. KmstkVO 1858-04-28. Avsked från stamholländeristyrelsen 1858-06-19. Avgick i utomordentlig beskickning till ryska hovet för att notificera om konung Oskar I:s död och konung Carl XV:s tronbestigning 1859-07-13. RRS:tAlexNewO 1859-07-26. Avsked från överhovstallmästarebefattningen 1859-11-04. R o K av KMO samma dag. Friherre 1860-05-04, (introducerad 1860-09-10 under nr 401). Översteombudsman vid KMO 1862-05-04–1865-04-29. Överste skattmästare vid KMO 1865-04-29. Död ogift 1870-02-02 i Stockholm och utgick med honom denna friherrliga ätt. Ägde Haga i Svinnegarns socken och Vappa i Tillinge socken (båda i Uppsala län) samt Lagnö i Aspö socken, Södermanlands län, ävensom huset nr 10 Blasieholmstorg i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: