:

Stromberg nr 118

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Stromberg nr 118 †

Adlad 1674-12-16, introd. 1675. Friherrlig 1699-07-10, introd. 1719. Utdöd 1869-02-16.

Om ättens ursprung se adliga ätten Strömberg.

TAB 1

Alexander Brattman, adlad Strömberg och friherre Strömberg (son av Jöns Pedersson Brattman, se adliga ätten Strömberg), till Nydala i likanämnd socken Jönköpings län. Född 1647-09-11 i Jönköping. Volontär vid överste Koch von Crimsteins regemente i Bremen 1665. Korpral därst. 1667. Avsked 1668. Fördubblingskornett vid Smålands kavalleriregemente 1669. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1672-07-24. Löjtnant vid livregementet till häst s. å. 18/10. Adlad 1674-12-16 jämte sina bröder, varvid de fingo vid adlandet upptaga sin avl. farfaders adl. namn och vapen (introd. 1675 under nr 870). Regementskvartermästare vid sistnämnda kavalleriregemente 1676. Ryttmästare därst. 1677. Major 1685-10-19. Konfirm.fullm. 1688-04-14. Överste för södra skånska kavalleriregementet 1693-12-30. Generalmajor av kavalleriet 1697. Friherre 1699-07-10 jämte äldre brodern Nils (introd. 1719 under nr 118). Generallöjtnant och avsked från regementet 1704-01-08. Landshövding i Västernorrlands län s. d. Avsked från landshövdingämbetet 1716-06-05. Död 1718-02-02 (11/9)1 och ligger jämte sin fru begraven i Nydala kyrka. Han var bl. a. med vid Halmstad, Lund och Landskrona under skånska kriget på 1670-talet ävensom vid Klissov 1702. Gift med Eva Elisabet Palmgren, dotter av krigssrådet Johan Mattsson Loverus, adlad Palmgren, och hans 1:a fru Carin Olofsdotter.

Barn:

 • Christina. Gift med kamreraren N. N. Ryding Andersson.
 • Catharina Elisabet, född 1677-01-21, död 1702. Gift 1694 med löjtnanten Mauritz Stake, i hans 1:a gifte, död 1728.
 • Eva Beata, född 1678-02-23, död 1717. Gift 1698 med kaptenen och livdrabanten Peter Crusebjörn, död 1701.
 • Nils, född 1682-02-10. Student i Lund 1694-11-15. Fänrik vid guvernörsregementet i Wismar 1700-03-23. Löjtnant vid Södermanlands regemente s. å. 17/12. Död ogift 1703-10-26 vid Thorn.
 • Carl, född 1683-01-14. Student i Lund 1694-11-15. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1700-04-30. Löjtnant därst. s. å. 17/12. Konfirm.fullm. 1701-04-25. Kaptenlöjtnant 1702-07-14. Död ogift s. å. 28/9 efter slaget vid Klissov.
 • Ulrik Alexander, född 1691. Kammarherre. Död 1767. Se Tab. 2.
 • Anna Christina, död 1729 före 13/3 och begraven i Tyska kyrkan i Stockholm. Gift med kammarförvanten i kammarkollegium Edvard Casper Singelmann [2], levde 1737-06-27.

TAB 2

Ulrik Alexander (son av Alexander Brattman, adlad Strömberg och friherre Strömberg, Tab. 1), till Hässelby i Tuna socken och Lydinge i Stavby socken (båda i Upps.), vilka han fick genom sitt första gifte3. Född 1691-09-18. Student i Uppsala5 1708-10-17. Hovjunkare 1714-11-00. Kammarherre4 1720-03-22. Tjänstfri4 1740-04-30. Död 1767-02-09 på Västerby i Tuna socken Uppsala län. Gift 1:o 1716 med sin farbrors frus brorsdotter, friherrinnan Barbro Fleming af Liebelitz, född 1699-12-16, död 1747-05-01 på Hässelby, dotter av kammar- och kommerserådet friherre Johan Casimir Fleming af Liebelitz, och friherrinnan Charlotta Bielkenstierna. Gift 2:o 1751-10-20 i Stockholm med Christina Bergbom, född 1725, död 1777-07-18 i Stockholm, dotter av landskamreraren på Ösel Erik Bergbom.

Barn:

 • 1. Fredrika Ulrika, född 1718-04-17, död ogift 1789-12-05 Görväln .
 • 1. Charlotta Elisabet, född 1719-05-15, död 1722-04-25.
 • 1. Alexander, född 1720-07-30 på Hässelby. Student i Uppsala5 1736-03-17. Volontär vid livgardet6 1740-08-22. Livdrabant6 1742-05-29. Vice korpral vid livdrabantkåren6 1749-01-17. Död ogift 1755-06-08 på Hässelby.
 • 1. Anna Barbro, född 1721-10-13, död 1722-04-08.
 • 1. Johan Casimir, född 1723-06-13. Student i Uppsala5 1736-02-17. Volontär vid livgardet. Underofficer därst. Erhöll 1745-12-09 tillstånd att gå i fransk tjänst. Adjutant vid livgardet 1747-12-23. Fänrik därst. 1750-04-18. Löjtnant 1752-06-11. Avsked 1757-04-01. Död ogift 1766-10-22. Hade ett utomäktenskapligt barn med Anna Berger: Ulrika Charlotte, född 1746 14/3 i Klara.
 • 1. Barbro, född 1724-07-15 på Hässelby, död 1725-04-01.
 • 1. Sigrid Eva, född 1726-09-13 på Hässelby, död 1800-06-21 i Stockholm. Gift 1751-10-23 Årsta med hovmarskalken Adolf Rudbeck, adopt. friherre Rudbeck, i hans 1:a gifte, född 1726, död 1801.
 • 1. Axel Mauritz, född 1727-04-21 på Hässelby. Volontär vid dalregementet 1745. Rustmästare därst. 1746. Livdrabant 1748-11-23. Vice korpral vid livdrabantkåren 1769-10-31. Ryttmästare. Avsked 1775-03-22. Död ogift 1782-11-30 Flosta .
 • 1. Claes Ulrik, född 1728. Hovjunkare. Död 1784. Se Tab. 3
 • 1. Göran, född 1731-12-08 på Hässelby, död där 1749-09-17.
 • 1. Nils, född 1733. Hovjägmästare. Död 1803. Se Tab. 4.
 • 2. Per Adam, född 1751. Landshövding. Död 1838. Se Tab. 5.
 • 2. Carl, född 1754, död s. d.
 • 2. Anna Catharina, född 1755-09-30 på Hässelby, död 1811-10-23 på Nystrand vid Sala. Gift 1778-11-24 på Brunna säteri i Vänge socken Uppsala län med löjtnanten greve Henrik Christoffer Cronhielm af Flosta, i hans 2:a gifte, född 1740, död 1803.
 • 2. Ulrika, född 1759-04-06 på Västerby, död 1821-05-27. Gift 1786-05-19 Järinge med biskopen i Visby, doktor Johannes Möller i hans 2:a gifte, född 1738, död 1805. Fader till Axel Johan Adam Möller, adlad Möllerhielm, nr 2202.
 • 2. Alexander Erik, född 1762. Major. Död 1811. Se Tab. 6.

TAB 3

Claes Ulrik (son av Ulrik Alexander, Tab. 2), född 1728-10-10 Hässelby. Hovjunkare. Död 1784-03-01 Flosta. Gift 1761-05-02 med Beata Elisabet Ribbing, född 1735-11-01, död 1773-07-09 i Vänge socken Uppsala län, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Ribbing, och Johanna Margareta Berch.

Barn:

 • Barbro Margareta Fredrika, född 1761-11-07 Torkelsbo. Död där 1762-07-09.
 • Sigrid Eleonora, född 1764-01-06 på Kvarnbo7 i Läby socken Uppsala län, död ogift 1858-11-05 i Uppsala.
 • Margareta Charlotta, född 1768-06-14 på Jönninge i Stavby socken Uppsala län. Död 1769-09-18 på Finnsta i Vänge socken Uppsala län.
 • Charlotta Sofia, född 1770-01-02 på Finnsta. Död 1838-01-10 i Stockholm. Gift 1792-10-07 Krokvik med kyrkoherden i Huddinge och Brännkyrka församlingars pastorat av Strängnäs stift Johan Collander i hans 2:a gifte (gift 1:o med Sara Ulrika Emsén, född 1752 sannolikt dotter till till ombudsmannen vid tullarrendesocieteten Carl Johan Emsén och N.N), född 1746-02-06 i Ytterselö socken Södermanlands län, död 1799-06-22.

TAB 4

Nils (son av Ulrik Alexander, Tab. 2), född 1733-04-04 på Hässelby i Tuna socken Uppsala län. Kapten i fransk tjänst. Hovjägmästare 1763. Död 1803-04-03 Eklunda. Gift 1757-09-29 Hovgården med Anna Ulrika Goës, född 1733-03-11, död 1793-04-14 Flosta, dotter av ryttmästaren Gustaf Fredrik Goës, och Anna von Feilitzen.

Barn:

 • Anna Ulrika, född 1758-08-29 Kil död ogift 1838-12-23.
 • Alexander Fredrik, född 1763-10-26. Volontär vid Upplands regemente 1769-09-20. Sergeant därst. 1778-01-08. Fänrik 1780-12-06. Kornett vid adelsfaneregementet 1785-05-18. Löjtnant därst. 1789-04-28. Avsked 1800-06-09. Död ogift 182-06-22 på Eklunda.

TAB 5

Per Adam (son av Ulrik Alexander, Tab. 2), född 1751-02-14 Forsby. Page vid hovet 1758-10-04. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1770-01-24. Tjänstg. kammarpage hos prinsessan4 s. å. 3/3. Fänrik vid änkedrottningens regemente s. å. 3/7. Löjtnant därst. 1772-12-04. Stallmästare hos hertig Fredrik Adolf s. å. 30/12. Kapten 1777-08-07. Transp. till Österbottens regemente 1778-02-25. RSO 1779-01-24. Major vid sistnämnda regemente 1783-03-28. Överstelöjtnant därst. 1793-05-02. Landshövding i Västerbotten 1795-04-09. Avsked 1811-11-22. Död 1838-12-14 på Nydala i Umeå landsförsaml. Gift 1773-09-19 i Stockholm med Johanna Sofia Lampa, död 1804-02-09 i Umeå, dotter av bryggaren i Stockholm Per Lampa och Catharina Siwert samt brorsdotter till kaptenen Fredrik Lampa, adlad Lagersvärd.

Barn:

 • Fredrika Sofia Catharina, född 1774-08-11 i Stockholm, död 1804-02-18. Gift 1802-05-25 i Umeå med generalmajoren Lars Jakob von Knorring i hans 1:a gifte, född 1769-07-09, död 1845-02-10 Målhammar .
 • Hedvig Ulrika, född 1776, död 1786-11-10 på Brollsta i Össebygarns socken Stockholms län.
 • Elisabet Johanna Henrika, född 1780-01-03, död 1846-12-20 på Målhammar. Gift 1807-01-29 i Umeå med sin svåger, generalmajoren Lars Jakob von Knorring i hans 2:a gifte, född 1769, död 1845.

TAB 6

Alexander Erik (son av Ulrik Alexander, Tab. 2), född 1762-09-25 Västerby. Page hos hertigen av Östergötland 1777-11-01. Fänrik vid Västmanlands regemente 1780-05-19. Transp. till dalregementet 1781-06-16. Löjtnant därst. 1790-06-27. Transp. till Österbottens regemente 1791-12-20. Kapten därst. 1798-01-14. Major. RSO 1808-09-15. Död 1811 på sin egendom Palo i Alahärmä socken i Finland. Gift 1798-06-24 med Birgitta Charlotta Ross, född 1779-10-08 i Lillkyrko sn, död 1856-09-17 i Nykarleby stad i Finland, dotter av häradshövdingen Herman Ross och Charlotta Pryss.

Barn:

 • Ulrik Per Herman, född 1799-03-18 i Lillkyrko sn. Underlöjtnant vid 1. finska infanteriregementet. Död ogift 1823-02-18 i Alahärmä kapellförsaml av Åbo stift.
 • Johan Alexander, född 1800-02-08 i Lillkyrko sn. Fänrik vid 2. finska skarpskyttebataljonen. Avsked med underlöjtnants karaktär 1831-02-10. Postförvaltare i Nykarleby 1841-04-06. Död ogift 1869-02-16 i Nykarleby och med honom utdog ätten på svärdssidan.
 • Anna Margareta Charlotta, född 1801-02-04, död s. å. 1/7 på Kullas boställe i Vörå socken i Vasa län.
 • Nils Otto Vilhelm, född 1802-04-08 i Vörå sn, död 1803-04-05 på Kullas.
 • Ulrika Sofia Henrietta, född 1804-01-20 i Lillkyrko sn. Stiftsjungfru. Död ogift 1876-02-13 i Ilmola socken i Finland.
 • Augusta Vilhelmina Charlotta, född 1806-01-25 i Vörå sn, död ogift 1852-06-10 i Nykarleby stad.
 • Carl Viktor, född 1809-07-05 i Vasa. Student i Helsingfors 1830. Död ogift 1833-09-08 i Alahärmä kapellförsaml.
 • Klas Otto, född 1811-01-12 i Alahärmä kapellförsamling, död där 1812-06-29

Utan känt samband:

Nils Brattman, föreslagen till fänrik 1666. [EÄKrA]

Källor

1Vapnet i Nydala kyrka [At Sch)]. 2Ldk. 3Af. 4SAB. 5Um. 6At (L). 7At (Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: