:

Oxenstierna af Eka och Lindö nr 1

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrelig †

Friherrlig 1561-06-29, introd 1625. Utdöd 1978-09-04. Ursprungligen en småländsk lågfrälseätt från Njudung, som genom giftermål och godsförvärv överflyttade till Mälarlandskapen, där de tog steget upp i högfrälset och kom att intaga en framskjuten plats som en av rikets förnämsta ätter. Frälsemannen Gjurd Nilsson (d tidigast 1312) är den förste som kan beläggas ha fört det vapen, som kommit att uppfattas som oxpanna med horn, och efter vilket släkt medlemmarna under 1500-talets senare hälft började bilda sitt släktnamn. Gjurd Nilssons bror Mathias Nilsson är liksom fadern endast belagd genom de båda brödernas salubrev (känt genom regest från 1600-talet) till Nydala kloster år 1300. Mathias Nilsson var far till abbedissan lngeborg Mathiasdotter (d tidigast 1344) i Gudhems kloster i Västergötland och till Lucia Mathiasdotter (d tidigast 1338), som sannolikt var gift med frälsemannen Torsten Vigolfsson (d tidigast 1319). Denne förde i sitt vapen en delad sköld med två enkeltinnade rutor i det övre fältet och ett fallande blad med stjälk i det nedre SBL

TAB 1

Torsten Vigolfsson. (känd 1292-1319). Gift med Lucia Mathiasdotter, dotter av Mathias Nilsson [Oxpanna].

Barn:

 • Bengt Torstensson. Gift före 1347 med Katarina Tuvadotter.
 • Nils Torstensson. Se Tab 4
 • Håkan Torstensson, var † 1369-08-15. Kanik i Linköping och kyrkoherde i Sandsjö pastorat i Jönköpings län 1342-1360.
 • Matts Torstensson. Beseglade 1342 jämte sina bröder Bengt, Nils och Håkan Margareta Abjörnsdotters testamente.
 • ? Gjurd Gote Torstensson. Gift före 1349-02-02 med Katarina Pedersdotter Snedbjälke . Se Tab 2

TAB 2

Gjurd Gote Torstensson. Gift före 1349-02-02 med Katarina Pedersdotter Snedbjälke.

Barn:

 • Torsten Gjurdsson. Se Tab 3
 • Holmfrid Gjurdsdotter, var † 1404-02-02. Gift före 1374-09-21 med konungens fogde i Skänninge Broder Assersson [Två Bjälkar], var † 1390-05-01.
 • Gertrud Gjurdsdotter, † före 1399-02-15.
 • En dotter. Gift med Peter Rumpa [Kluven sköld, med halv lilja i vänstra fältet]. Deras son Giorderus (Gjurd) Petersson blev ärkedjäkne i Strängnäs, senare biskop där 1408-1410, † 1413. En Peter Rumpa från Böhlingatorp är sigillvittne i Nydala 1382-06-19. Källa Riksarkivets pergamentsbrev 1351-1382 vol. I.

TAB 3

Torsten Gjurdsson, † före 1399-02-15. Gift före 1370 med Bengta Eriksdotter Sparre. Hon gav jord 1404-02-10 till Vårfrukoret i Strängnäs domkyrka.

Barn:

 • Bengta Torstensdotter. Var 1385-05-10 förlovad med Ingemund Ingevaldsson [Två vinkelhakar], till Svepnäs i Näs sn/C.
 • Elin Torstensdotter, † före 1406-07-25. Gift 1:o 1397-02-05 enligt morgongåvebrev med Bengt Arvidsson [Delad sköld med tre stjärnor] som levde 1399-02-15, men var † 1400-02-09. Gift 2:o ca 1403 med häradshövdingen i Ydre härad Gjurd Karlsson Foot [Tvärbjälke med två stjärnor] i hans 2:a gifte, † ca 1411. I hans 1:a gifte före 1379 med Helena Ragvaldsdotter [Kluven sköld med en halv fläkt örn] i hennes 2:a gifte. I hans 3:e gifte 1408-01-16 enligt morgongåvebrev med Elin Jönsdotter, dotter till Jöns Björnsson.
 • Katarina Torstensdotter. Gift före 1397 med Daniel Nilsson Fargalt, född 1366, † 1402.

TAB 4

Nils Torstensson. Gift sannolikt med en dotter till riksrådet, västgötalagmannen och riddaren Bengt Hafridsson Bengt Haftorssons ätt och Margareta.

Barn:

TAB 5

Bengt Nilsson, † ca 1371. Var den förste i denna släkt som blev riddare och riksråd. Riddare var han redan 1357 enligt det första brev i vilket hans namn förekommer, och riksråd blev han senast 1371 eller möjligen 1370. Gift före 1360 med Ingeborg Nilsdotter Sparre av Tofta till Ängsö i hennes 2:a gifte, † före 1377-07-11. Dotter till riksrådet, riddaren och drotsen Nils Abjörnsson Sparre av Tofta och Bengta Abrahamsdotter. Hon var gift 1:o 1345-11-10 med riksrådet och riddaren Sten Turesson Bielke, † 1350.

Barn:

 • Arvid Bengtsson, † 1402. Se Tab 6
 • Jöns Bengtsson, † 1399. Se Tab 7
 • Bengta Bengtsdotter, levde 1421-06-29 då hon gav gods till Vadstena kloster, † troligen före 1402-05-19, säkert före 1404. Gift före 1380 med Magnus Olofsson Kase [Sjuuddig stjärna].
 • Kristina Bengtsdotter, levde 1387, var † 1389. Gift 1380 med riksrådet och riddaren Karl Magnusson Örnfot i hans 1:a gifte, † 1421-12-11 sedan han i många år varit lam. Hans 2:a gifte före 1400 med Ingegärd Ingelsdotter Hjorthorn som levde änka 1438.

TAB 6

Arvid Bengtsson, † 1402 före 19/5. Gift senast 1395 med Birgitta Magnusdotter, i hennes första gifte. Gift 2:o senast 1407 med riddaren Erik Stensson Bielke född på 1370-talet, † 1450-10-01 i Vadstena. Hon besökte den heliga graven 1435. Dotter till väpnaren och häradshövdingen i Tjust Magnus Porse och Helena Gregersdotter Sandbroätten.

Barn:

 • En son, var † 1405-01-09 då arvskifte hölls efter honom.
 • Elin Arvidsdotter, † efter 1419-05-18. Gift efter 1405 med före 1413-04-05 med riksrådet och riddaren Gustaf Algotsson Sture [tre sjöblad] till Ängsö och Lagmansö i hans 1:a gifte, † 1448 före 18/10. I hans 2:a gifte 1425-10-07 på Räfsnäs i Toresunds sn med Märta Ulfsdotter, † efter maken. Dotter till riddaren Ulf Bengtsson Sparre till Lagmansö.

TAB 7

Jöns Bengtsson, var † 1399-12-31. Gift med Märta Finvidsdotter. Dotter till riksrådet och väpnaren Finvid Finvidsson d.ä. Frösviksätten och Catharina Magnusdotter Aspenäsätten.

Barn:

 • Katarina Jönsdotter. Abbedissa på Skokloster 1410-1452.
 • Nils Jönsson, † 1450 Riksföreståndare. Se Tab 8
 • Bengt Jönsson, † omkr. 1450. Riksföreståndare. Se Tab 9

TAB 8

Nils Jönsson, † efter 1450-10-21. Son till Jöns Bengtsson, se: Tab 7. Väpnare 1416. Var riksråd 1432-04-01 och en av de ledande stormän, som 1434 uppsade konung Erik av Pommern tro och lydnad. Deltog 1435-06-06 i Uppsala i svenska riksrådets förbund att vilja hålla fördraget i Halmstad. Tillhörde därefter drotsen Krister Nilsson Vasas parti, som uppträdde fientligt mot den 1436 till rikshövitsman valde Karl Knutsson. Hövitsman på Nyköpings och Örebro slott i början av konung Kristoffer av Bayerns regering. En av de styresmän, som konungen förordnade till riksföreståndare under sin bortovaro. Övertog vid konungens död jämte brodern Bengt regeringen som riksföreståndare i januari 1448 till samma år i juni, sedan Karl Knutsson valts till konung. Fråntogs samma år av konungen Nyköpings slott. Stod på unionspartiets sida och var en av de mot sin konung förrädiska herrarna vid mötet i Halmstad 1450-05-13. Efter detta fråntogs honom även Örebro slott. Gift 1:o med Kristina Ivarsdotter, dotter av riddaren och riksrådet, lagmannen över Östergötland och Småland Ivar Niklisson [Fyrstyckad sköld] och Margareta Tordsdotter Bonde. Gift 2:o med Kristina Pedersdotter i hennes 2:a gifte. Dotter till riksrådet och väpnaren Peder Finvidsson Stallare och Kristina Stensdotter Bielke. Gift 3:o efter 1429-05-20 med Katarina Karlsdotter, dotter till väpnaren Karl Magnusson Sture Gumsehufvud och Märta Eriksdotter.

Barn i gifte 3:o:

 • Set Nilsson, † 1452. Riddare.
 • Bengt Nilsson, † 1452. Riddare.
 • Sem Nilsson levde 1454, † ogift. Riddare.
 • Märta Nilsdotter, † ogift.
 • Erik Nilsson till Djursholm levde 1470-06-01, men † barnlös inte långt därefter. Riddare. Gift med sin svågers halvsyster Karin Eriksdotter Nipertz i hennes 1:a gifte, dotter av lagmannen Erik Nipertz och Ebba Eriksdotter Krummedige.
 • Kristina Nilsdotter, död ung.
 • Iliana Nilsdotter. Gift senast 1466 med sin svågers brorson och sin brors svåger, riksrådet och hövitsmannen Erik Karlsson Vasa.
 • Kristina Nilsdotter. Gift med riddaren och riksrådet Nils Fadersson till Hjulstad och Nynäs, se: Sparre av Hjulsta och Ängsö.
 • Rakel Nilsdotter, † före 1454. Gift.
 • Birgitta Nilsdotter. Gift med sin farbrors svåger Nils Kristiernsson Vasa. Riddare och riksråd samt ståthållare på Västerås slott.
 • Finvid Nilsson, levde 1454.
 • Karl Nilsson, † före 1454.

TAB 9

Bengt Jönsson, † ca 1450. Son till Jöns Bengtsson, Se: Tab 7. Väpnare. Var en av de ledande stormän, som uppsade konung Erik av Pommern tro och lydnad 1434. Lagman i Uppland 1439 och fram till sin död. Hövitsman på Ringstadaholm 1440-02-02. Riddare vid konung Kristoffers kröning 1441. Konungens hovmästare 1442. Utsågs 1448-01-00 vid konungens död att jämte sin broder vara riksföreståndare tills konungaval skett. Gift 1:o 1416-10-19 i Viborg med Kristina Kristiernsdotter Vasa. Dotter till riddaren, riksrådet och riksdrotsen Kristiern Nilsson Vasa och hans 1:a fru Margareta Johansdotter Molteke. Gift 2:o 1437-06-17 på Vänngarn med Mereta Lydekadotter i hennes 2:a gifte. Dotter till Lydeka Stralendorp och hans hustru i 2:a giftet Ingeborg Magnusdotter.

Barn i 1:a giftet:

 • Jöns Bengtsson till Salsta född ca 1417, † 1467 i Borgholm. Domprost i Uppsala 1441. Var 1445 åter i Leipzig och rektor för universitetet. Vald till ärkebiskop 1448-02-22, invigd i ämbetet på sommaren s. å. En av unionens anhängare mot konung Karl Knutsson. Började uppror mot konungen 1457 och tvingade denne att fly till Danzig. Riksföreståndare, tillika med Erik Axelsson Tott, då Kristiern valdes till konung. Fängslad av konungen 1463 och bordförd till Danmark. Frigiven 1464-08-16. Ställde sig efter hemkomsten i spetsen för unionspartiet och tvang konung Karl Knutsson att för andra gången avstå från tronen 1465-01-30, varefter han jämte sin frände, biskop Kettil Karlsson Vasa styrde landet. Efter dennes död vald till riksföreståndare. Avsatt därifrån 1466.
 • Arvid Bengtsson, † barnlös ca 1453. Väpnare ännu 1451-12-12. Riddare. Gift ca1452 med Bengta Jönsdotter i hennes 1:a gifte, dotter av hövitsmannen på Akershus, riddaren Jöns Nilsson Svarte Skåning och Ingeborg Nilsdotter Natt och Dag.
 • David Bengtsson. Riddare och riksråd. Död 1470. Se Tab. 10.
 • Kristiern Bengtsson. Riddare och riksråd. Död 1476. Se Tab. 11.

TAB 10

David Bengtsson (son av Bengt Jönsson, tab 9). Var riddare 1451-12-12 och riksråd 1457-03-10. Död 1470. Gift före 1458-07-12 med Birgitta Gustafsdotter Sture i hennes 1:a gifte, dotter av riddaren och riksrådet Gustaf Algotsson Sture och hans 1:a fru Elin Arvidsdotter (Oxenstierna).

Barn:

 • Arvid Davidsson. Väpnare. Död barnlös före 1508. Gift 1491-10-26 med Berta Eriksdotter.
 • Jöns Davidsson. Väpnare. Sigillvittne 1492-08-20. Död barnlös före 1508.
 • Kerstin Davidsdotter. Levde 1508. Gift med väpnaren och riksrådet samt slottsloven på Stockholms slott Bengt Arendsson Ulf (tillbakaseende ulv).
 • David Davidsson. Levde 1491.

TAB 11

Kristiern Bengtsson (son av Bengt Jönsson, tab 9). Var riddare 1443-05-23 och hovjunkare hos konung Kristoffer 1444-02-15, då han erhöll Vendels socken i förläning. Var riksråd 1449-11-20. Häradshövding i Trögd 1453–1456. Slottsloven på Almarestäket 1464-03-20 jämte sin broder David, vilket slott konung Kristiern I dock s. å. intog. Deltog i biskop Kettils resning 1464, men stod därefter troget på unionspartiets sida och var en av anstiftarna till upproret mot konung Karl 1469. Levde 1473-05-08, men död snart därefter. Gift 1:o 1443-10-14 Årsta med Anna Kröpelin, dotter av riksrådet och hövidsmannen Hans Kröpelin och Karin Nilsdotter Krag. Gift 2:o 1450-10-21 på Årsta med Margareta Gren, dotter av riddaren och riksrådet Magnus Stensson Gren och hans 1:a fru Ingeborg Karlsdotter Sture (gumsehufvud).

Barn i gift 1:o:

 • Kerstin Kristiernsdotter, död före 1473-05-18. Gift med riddaren Nils Ottesson (Björnram).
 • Karl Kristiernsson, död före 1473-05-18.
 • Unge Hans Kröpelina. Upptog sitt mödernenamn, men behöll sitt fäderne- eller Oxenstiernavapnet i sitt sigill. Kallas riddare 1481-04-09. Levde 1500-08-27.

Barn i gift 2:o:

 • Sten Kristiernsson. Riddare och riksråd. Död 1516. Se Tab. 12.
 • Birgitta Kristiernsdotter. Gift med Knut Johansson Bese.
 • Bengt Kristiernsson. Riddare och riksråd. Död 1495. Se Tab. 13.

TAB 12

Sten Kristiernsson (son av Kristiern Bengtsson, tab 11). Var väpnare 1476-11-28. Deltog i ryska kriget. Riddare 1497. Hövidsman på Nyköping 1500-1516. Började i samråd med Gustaf Trolle resning även mot Sten Sture d. y. 1516. Miste till straff härför Nyköpings slott och sattes i fängelse. Död på hösten 1516. Gift 1:o 1489-10-19 på Stockholms slott med Kristina Eriksdotter, dotter av ståthållaren Erik Åkesson (Tott) och hans 1:a fru Anna Evertdotter Molteke. Gift 2:o 1500-08-27 i Ny-Västervik med Pernilla Nilsdotter, dotter av riddaren, riksrådet och hövidsmannen på Älvsborg Nils Klausson (Sparre av Ellinge) Margareta Lagesdotter Brok (spets nedifrån).

Barn igigte 1:o:

 • Bengt Stensson. Död vid Stockholms belägring 1521 på Södermalm.
 • Anna Stensdotter, död ung.

Barn i gifte 2:o

 • Nils Stensson, död ung före modern.
 • Anna Stensdotter, död ung.
 • Jöns Stensson, död ung före modern.
 • Märta Stensdotter, död ung.
 • Anna Stensdotter, död ung.
 • Beata Stensdotter, död ung.

TAB 13

Bengt Kristiernsson (son av Kristiern Bengtsson, tab 11). Riddare 1477. Riksråd 1489. Var en av de rådsherrar som 1495 högtidligen förklarade ryktena om miss sämja med Sten Sture ogrundade. Var 1493 utsedd att biträda ärkebiskopen i regeringen under Sten Stures frånvaro men död 1493 troligen i pesten. Gift 1476 med Märta Johansdotter, dotter av riddaren och riksrådet Johan Klausson Slaveka och hans 1:a fru Märta Bengtsdotter (björnlår).

Barn:

 • Kristiern Bengtsson. Riddare och riksråd. Död 1520. Se Tab. 14.

TAB 14

Kristiern Bengtsson (son av Bengt Kristiernsson, tab 13). Född på 1470-talet. Slagen till riddare av konung Hans 1497. Riksråd 1504. Stod på riksföreståndaren Svante Nilssons sida 1506. Undertecknade stadgan om femte mans arv 1507. Ett av Sveriges ombud vid unionsmöten i Köpenhamn 1513 och 1515. Var häradshövding i Norunda härad 1516. Underskrev riksrådets förklaring om arvsföreningen och konung Kristierns antagande till Sverige konung 1520-10-31, men blev halshuggen 1520-11-08 i Stockholms blodbad. Gift 1:o med Margareta Laurentzdotter, dotter av danska riksrådet och riddaren Laurentz Axelsson (Tott). Gift 2:o 1505-11-16 på Västerås slott, med Anna Sested, dotter av fogden på Rendsborg Poul Sested, av en urgammal holsteinsk ätt, som förde tre sjöblad av silver med spetsarna mot varandra i blått fält, och Agate N. N.

Barn i gift 2:o:

 • Gabriel Kristiernsson, friherre (Oxenstierna). Riksråd och riksmarskalk. Död 1585. Se Tab. 15.

TAB 15

Gabriel Kristiernsson, friherre [Oxenstierna] (översiktstab 8, son av Kristiern Bengtsson, tab 14), friherre till Mörby och Steninge samt herre till Årsta i Brännkyrka socken, Stockholms län, Gäddeholm i Irsta socken, Västmanlands län och Fånö i Lots socken, Uppsala län. Uppgives varit munk i Sigtuna kloster på 1520-talet. Var väpnare1 1525-03-09. Sändes av konung Gustaf med uppdrag till Finland 15308. Fick 1538-02-05 i förläning Bro, Vätö och Börstils snr i Uppland9. I slottsloven på Stockholms slott s. å. 16/5. Riksråd 1544 (ed 20/1). Åter slottsloven i Stockholm 1549-10-04. Fick 1560-11-16 i förläning hela Frösåkers härad i Uppland och innehade därjämte 1562 även Häverö sn9. Friherre 1561-06-29 vid konung Erik XIV:s kröning. Fick s. å. 15/8 friherrebrevet. Förordnades 1563 bland legaterna till Hessen i konung Erik X IV:s frieriärende. Amiral över hela flottan 1568-07-01. Ståthållare i Estland s. å. 12/10. Riksmarsk samt lagman i Södermanland 1569. Återkallad från Estland och Livland 1570-09-00. Död 1585-04-03 på Steninge18 och begraven i Uppsala domkyrka. 'Var 1542-11-02 bland dem, som i Linköping å konung Gustaf I:s vägnar dagtingade med Nils Dacke. Beseglade 1544-01-13 Västerås arvförening, 1560-06-30 konung Gustaf I:s testamente samt 1561-04-15 ständernas bevillning, varvid han kallade sig Gabriel Christiersson till Mörby. Blev jämte övriga legater till Hessen i några år kvarhållen i Danmark. Höll efter återkomsten därifrån 1568 jämte andra samtal med ryska legaterna i frågan om Catharina Jagellonicas utleverering. Blev 1570-01-08 vid Revals slotts överraskande tillfångatagen av Claes Kursell, men frigjordes kort därefter, då slottet återtogs. Fick 1572 befallning om konung Erik XIV:s förvaring, då han beledsagade honom från Gripsholm till Västerås. Stod 1584-11-29 i Nyköping fadder åt prinsessan Catharina, hertig Carls dotter6. Skall varit av ett mycket häftigt sinnelag, men i sina ämbeten rättvis och driftig. Han ägde omkr. 560 gårdar. Tillbytte sig år 1559 av konung Gustaf I Rånäs i Roslagen mot andra gods, samt anlade 1570 Mörby slott, å vars portal Oxenstierna- och Trollevapnen voro uthuggna.'. Gift 153818 med Beata Eriksdotter Trolle, död 1591-04-13 på Steninge enligt gravstenen i Fasterna kyrka Stockholms län, dotter av riddaren, riksrådet och lagmannen Erik Arvidsson Trolle, och hans 2:a fru Carin Eriksdotter (Gyllenstierna af Lundholm).

Barn:

 • Anna. Gift 1:o med riddaren, riksrådet och ståthållaren Hans Claesson Kyle (nr 5) i hans 2:a gifte, död 1583. Gift 2:o med sin svågers farbroder, häradshövdingen Lage Axelsson Posse (nr 14), i hans 3:e gifte.
 • Kerstin, till Algö i Överselö socken, Södermanlands län. Anställd i Rodemachern som hovjungfru hos prinsessan Cecilia Vasa 156822. Hovmästarinna hos drottning Gunilla Bielke 1587-11-07. Död 1603-07-16 på Algö och begraven s. å. 27/8. Gift med hovmästaren Axel Åkesson (Soop), född 1555.
 • Birgitta, till Gäddeholm och Fånö, levde ännu 1621. Gift 1576 med riksrådet och lagmannen Bengt Svensson Ribbing (nr 15), född 1541, död 1594.
 • Christiern, född 1545. Riksråd. Död 1592. Se tab 16.
 • Bengt. Furstl. råd och lagman. Död 1591. Se tab 17.
 • Arvid, till Ängsö i likanämnd socken, Västmanlands län. Född på 1540-talet. Levde utan tjänst och död barnlös18 1585-05-08. Han undertecknade 1582-01-27 stadgan om konungens rättigheter i furstendömena. Gift med sin syssling Elsa Trolle i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1572-02-15 på Kalmar slott med danska skeppshövidsmannen Johan Skovgaard, död 1577-08-21 på Ängsö och begraven i Ängsö kyrka. Gift 3:o 1588 med kammarjunkaren Nils Knutsson Posse [nr 14], född 1588, död 1627)4, död 1593-10-10 och begraven i Ängsö kyrka, dotter av riddaren, riksrådet och amiralen Arvid Joakimsson Trolle och Hillevi Knutsdotter (Sparre). Hon fick vid arvskiftet efter sina föräldrar 1551 Ängsö gård med 106 hemman samt en tomt i Västerås.
 • Märta, född 1549-07-25 på Mörby. Hovfröken hos drottningen. Död omkr. 1590. Gift 1582-08-12 på Uppsala slott, då konung Johan gjorde bröllopet6, med ryttmästaren för adelns tjänare och hästar Casper Tiesenhausen, till Kyde, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1591 med Sofia van der Reck, dotter av Mattias van der Reck och Sofia Virck).
 • Gustaf, född 1551. Riksråd. Död 1597. Se tab 18.
 • Elisabet, född på 1550-talet, död 1594-07-12. Gift 1584-09-06 på Steninge med riksrådet Göran Knutsson Posse (nr 14), född 1556, död 1616.
 • Johan, till Lindö i S:t Johannes socken och Kåreholm i Rönö kapellförsaml. (båda i Ög.). Född 1557. Student i Rostock 1578-11-0010. Hertig Carls hovjunkare 1588. Riksråd 1592. Häradshövding i Rönö härad 1596-01-02. Befallningsman i Övra Östergötland 1598-05-10 och på Stegeborg samt i städerna Norr- och Söderköping med dess län 1600-07-16. Död barnlös 1607-10-04 och begraven i Riddarholmskyrkan i Stockholm, där hans brorson, rikskansleren, greve Axel Oxenstierna låtit över honom och hans fru uppsätta ett marmorepitafium med latinsk påskrift. 'Han ledde vid konung Johan III:s bisättning dennes syster, furstinnan Sofia. Var 1600-05-17 i Linköping en bland de olyckliga riksens råds domare. Befullmäktigades 1605 jämte flera att under konung Carl IX:s bortovaro i Livland förestå regeringen i Sverige.'. Gift med Christina Gylta, född 1563-03-08 Påtorp s socken, Älvsborgs län, död 1606 och begraven s. å. 14/11 i Riddarholmskyrkan 7, dotter av riddaren och riksrådet Bengt Bengtsson Gylta, till Påtorp, och Ingeborg Jakobsdotter Krumme.

TAB 16

Christiern (översiktstab 9, son av Gabriel Kristiernsson, friherre Oxenstierna, tab 15), friherre till Steninge samt herre till Hammarskog i Dalby socken, Uppsala län och Björkvik i östra Ryds socken, Östergötlands län. Född 1545-05-14 på Mörby. Hovjunkare hos konung Johan III 1570. Ryttmästare för adelsfaneregementet 1571-08-05. Överstebefallningsman på Gripsholm 1573-06-21 vid konung Erik XIV:s förvaring därst. Hövidsman på Kalmar slott 1575-10-28–1578. Lagman i Södermanland 1582. Ståthållare på Narva slott med dess stad och län 1584 13 / 7. Ett av de svenska sändebud, som med ryssarna avslöto stilleståndet vid Pliussa 1585. Hertig Carls hovråd s. å. Riksråd 1586. Fullmyndig kommissarie jämte två andra riksens råd vid stilleståndets avslutande med Ryssland 1589-11-01. Död 1592-02-20 och ligger jämte sin fru och flera små barn begraven i koret av Maria kyrka i Sigtuna, varest hans präktiga gravvård med deras uthuggna bilder samt svensk påskrift och hans och hans hustrus trettiotvå anors vapen ses till vänster om altaret. 'Han undertecknade 1569-01-25 ständernas kassationsbeslut. Var en bland liturgiens motståndare. Kom den 5 nov. 1585 i livsfara på Narva älv, då han var på väg att drunkna. Följde 1589 konung Johan III till Reval samt avrådde konung Sigismund att återresa till Sverige, varför han kom i förstnämnda konungs onåd.'. Gift 1573-12-27 i Stockholm11, då konungen höll bröllopet, med friherrinnan Beata Gera, dotter av riksrådet, lagmannen i Östergötland och ståthållaren i Småland Carl Holgersson Gera, friherre till Björkvik, och Kerstin Bengtsdotter (Färla).

Barn:

 • Carl, död 1575-03-01 enl. gravsten i Fasterna kyrka[18].
 • Catharina, begraven 1625-03-06 i Björkviks kyrka Södermanlands län. Gift 160(9) med riksrådet och guvernören, friherre Johan De la Gardie, i hans 1:a gifte, född 1582, död 1640.
 • Märta, död 1613. Gift 1597-09-04 på Björkvik med hovjunkaren Axel Knutsson Posse (nr 14), född 1560, död 1612.
 • Christina. Arvskifte efter henne ägde rum 1625-03-25 på Björkvik. 7. Gift där 1619-08-08 med ryttmästaren Lars Tygesson (Gyllencreutz), född 1576, död 1623.
 • Ebba, död ogift och begraven 1615-10-15 i Sigtuna kyrka.
 • Elisabet. Följde prinsessan Anna till Polen, där hon 1601 vistades, men återkom sedan. Död 1648-11-29 på Steninge7 och begraven 1649-05-20 i Sigtuna stadskyrka. Gift 1:o 1616-08-15 med ryttmästaren Conrad Reinholdsson von Yxkull (broder till krigsrådet Otto Uexkull, friherre von Yxkull-Gyllenband), till Padenorm, Pusujärvi, Yxkullshof, Björkvik och Steninge, död 1622-05-08 och begraven 1625-07-03 i Sigtuna stadskyrka18, 'med vilken hon under sin resa från Polen i hemlighet förlovade sig i Livland och sammanvigdes på Steninge, utan hennes giftomans och släkts samtycke, av en suspenderad tysk präst, vadan giftermålet på sedermera rikskansleren, greve Axel Oxenstiernas och friherre Carl Oxenstiernas begäran av ärkebiskopen Petrus Kenicius och Uppsala domkapitel förklarades ogillt 1616-09-15, intill dess hennes man försonat sig med släkten och förs, då ordentlig vigsel borde förrättas, vilket ock sedermera skedde'. Gift 2:o med riksrådet Mattias Soop, friherre Soop af Limingo, i hans 2:a gifte, född 1585, död 1653.
 • Christiern, död späd.
 • En dotter, född 1577-03-24.12
 • En dotter, född 1578-04-10.12
 • Flera barn, döda späda.

TAB 17

Bengt (översiktstab 16, son av Gabriel Kristiernsson, friherre Oxenstierna, tab 15), friherre till Mörby samt Lindholmen i Strö socken, Skaraborgs län, herre till Ekebyholm i Rimbo socken, Stockholms län, Frugården i Näs socken, Skaraborgs län och Ervalla i Ervalla socken, Örebro län. Född på 1540-talet. Hertig Carls av Södermanland kammarjunkare 1575. Hans hovmarskalk 1578. Hans guvernör över Södermanland, Närke och Värmland 1580. Lagman i Värmland samt häradshövding Rekarne Samma herres furstl. råd 1586. Häradshövding i Vadsbo härad i Västergötland s. å. 6/6. Död 1591-04-12 i Stockholm och begraven i Strö kyrka Skaraborgs län hos sin 1:a fru. 'Han följde hertig Carl på dennes resa till Pfalz 1579. Var 1582 bland liturgiens motståndare. Fick s. å. 11/9 nyssn. hertigs fullmakt att förestå furstendömet under dennes frånvaro.'. Gift 1:o 1579-10-25 i Arboga med Sigrid Gustafsdotter, grevinna till Bogesund, död 1586-07-25 på Lindholmen och begraven i Strö kyrka, dotter av riddaren och riksrådet Gustaf Johansson (Tre rosor), greve till Enköping, sedan till Bogesund och friherre till Lindholmen, och hans 1:a fru Ingeborg Christoffersdotter (tre ekblad). Gift 2:o 1589-07-13 på Såtenäs i Tuns socken, Skaraborgs län med sin systers svägerska Brita Posse, född där 1554-10-21, död 1602, dotter av riksrådet, riddaren och landshövdingen Knut Axelsson Posse och Ebba Göransdotter (Forstenasläkten nr 2).

Barn:

 • 1. Gustaf, född 1580-08-17 Fiholm, student i Wittenberg: död där 1600-05-27 och begraven s. å. 29/5 i domkyrkan i nämnda stad.
 • 1. Ingeborg, född 1581-11-29 på Fiholm, död 1661-07-29 Edshammar. Gift 1605-03-12 i Stockholm med riksrådet och presidenten Nils Bielke, friherre Bielke, född 1569, död 1639.
 • 1. Christiern, född 1583-03-05 på Lindholmen, död 1584-06-00.
 • 1. Catharina, född 1584-10-14. Kammarjungfru hos hertiginnan Maria Elisabet. Död 1624-02-16 Åkerö och begraven s. å. 30/5 i Linköpings domkyrka. Gift 1617-06-01 Stegeborg med sin svågers kusins son Nils Turesson Bielke af Åkerö, död 1626.
 • 2. Sigrid, till Trollebo i Lemnhults socken, Jönköpings län. Född 1590-06-02, död 1644-03-01 Skällnora och begraven s. å. 15/9 i Ekebyholmsgraven i Rimbo kyrka Stockholms län, där hon ligger jämte sin man och där deras egna och deras anors vapen ses. Gift 1620-02-07 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm med riksrådet, friherre Claes Horn af Åminne, född 1587, död 1651.
 • 2. Bengt, Resare-Bengt kallad, friherre till Ekebyholm och herre till Lidö i Vätö socken, Stockholms län, vilket han bebyggde till säteri 1634. Född posthumus 1591-10-19 Frösvik. Uppfostrades efter moderns tidiga död genom sin farbroders, riksrådet, friherre Johan Gabrielsson Oxenstiernas försorg. Student i Rostock 1606-10-0010, i Uppsala10 1607-04-11 och i Wittenberg 1609 samt sedermera i Jena och Stuttgart. Kammarherre hos konung Gustaf II Adolf 1620-08-00. Sänd 1621 såsom legat till Venedig. Återkom därifrån 1622. Guvernör i Elbingen 1626-07-10. Avsked därifrån 1627. Överstestallmästare s. å. Förordnades 1631 att förestå hovmarskalksämbetet hos konungen. Ambassadör s. å., först till Holland och sedan s. å. 1/3 till Frankrike. Förordnades 1632-03-17 såsom legat till Danmark, men blev s. å. i april guvernör i Augsburg samt över de övriga länder och städer i Schwaben, som konung Gustaf II Adolf innehade. Guvernör över Livland och Ingermanland 1634. Tillika riksstallmästare s. å. 15/10. Generalguvernör över Livland s. å. 16/10. Ny fullm. som riksstallmästare 1638-01-18. Riksråd 1641-04-12. Död barnlös 1643-06-09 i Riga och begraven i Riddarholmskyrkan s. å. 6/8, men hans lik fördes sedermera till Jäders kyrka Södermanlands län, där hans vapen uppsattes. 'Han gjorde åren 1611–1620 vidsträckta resor genom Europa till Orienten, där han besåg Jerusalem med Kristi grav, Betlehem, Jordan, Oljeberget, Tabor, Sion, Kanaan, Nain, Nasaret, Sikem, Rodos, Patmos, Troja, Ispahan ävensom Bagdad, Babel, Aleppo, Damaskus samt Arabien och Egypten. Var åtskilliga gånger i största livsfara, såsom bl. a. överfallen av arabiska rövare samt på falsk angivelse fängslig hållen. Vistades sommaren 1617 hos persiska schahen Abbas I, som då låg i fält mot turkarna samt vintern därpå vid dennes hov i Ispahan, har över sina resor fört en artig dagbok, vilken kom med hans fru till Hessen-Homburg, varifrån hans släkt återfått den. Hans namn har sedermera andra resande funnit ristat i ett kloster vid Julva och Bagdad, vid Ispahan samt på ruinerna av Persepolis.' Om honom se Sven Hedin, Resare-Bengt. En levnadsteckning (1921). Gift 1633-07-08 i Stralsund med hovfröken, grevinnan Margareta Brahe i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1648-08-20 i Wismar med 1:a mannens kusin son, riksrådet och riksmarskalken, greve Johan Oxenstierna af Södermöre, i hans 2:a gifte, född 1611, död 1657. Gift 3:o 1661-05-12 på Stockholms slott med lantgreven Fredrik af Hessen-Homburg, furste av Hirschfeld, greve av Katzenellenbogen m. m., i hans 1:a gifte, född 1633-03-30, död 1708-01-24), född 1603-06-28 Rydboholm, hovmästarinna hos drottning Christina 1644-02-26, död 1669-05-15 Weferlingen å. 5/8 i Homburg, dotter av riksrådet, greve Abraham Brahe, och friherrinnan Elsa Gyllenstierna af Lundholm.

TAB 18

Gustaf (översiktstab 18, son av Gabriel Kristiernsson, friherre Oxenstierna, tab 15), friherre till Fiholm i Jäders socken och Rinkesta i Ärila socken (båda i Söd.). Född 1551. Häradshövding i Långhundra härad 1580. Ståthållare på Revals slott och över dess län 1584-08-28. Riksråd 1590. Kammarråd samt häradshövding i Östra härad i Småland 1594-07-13. Död 1597-01-18 och begraven i Jäders kyrka, varest över honom är uppsatt ett vackert epitafium av marmor. 'Han gjorde i yngre åren krigstjänst mot Ryssland samt de spanska i Nederländerna och turkarna i Ungern. Förestod år 1592 jämte hertig Carl och några riksens råd regeringen efter konung Johan III:s död. Undertecknade 1593-01-08 Uppsala mötes beslut. Skickades s. å. till Uppland att för allmogen uppläsa Ture Bielkes fullmakt på hans legation till Polen. Var slutligen bland dem av riksens råd, som yrkade svar av konung Sigismund om religionsfriheten samt sedermera även bland dem, som gjorde honom föreställningar i samma ämne.'. Gift 1580 med Barbro Axelsdotter, född 1556, död 1624-01-22 på Rinkesta, dotter av riksrådet Axel Eriksson (Bielke), och hans 2:a fru Elsa Posse, (nr 14).

Barn:

 • Christer, född 1584-12-00. Student i Rostock 1598, sedan i Wittenberg, varifrån han återkom 1602. Död ogift 1607-10-00 och begraven 1608-01-10 i Jäders kyrka .
 • Gabriel, född 1587. Riksdrots. Död 1640. Se tab 19.
 • Elsa, född7 1589-01-08, död 1651-03-007 och begraven 1652-02-01 i Stora Mellösa kyrka Örebro län. Gift 1616-07-09 i Stockholm Nikolai förs, i Stockholm med riksrådet och riksmarskalken Åke Axelsson, friherre Natt och Dag, i hans 2:a gifte, född 1594, död 1655.
 • Margareta, född tvilling 1591, död 1605-01-10.
 • Beata, född tvilling 1591, död 1621-12-13 på Esplunda 12/7. Ringkarleby socken, Örebro län samt begraven 1622-02-20 'med stor ståt och i mycket förnämt tolks närvaro i Ringkarleby kyrka ' där, i Bondeska graven, hennes man och hans 2:a fru jämte två barn också ligga. Gift 1613-05-30 med riksrådet och presidenten Carl Bonde, friherre Bonde, i hans 1:a gifte, född 1581, död 1652.
 • Märta, död 1631-08-10 i Viborg och begraven 1633-07-07 i Kurckska graven i Ulvsby kyrka vid Björneborg. Gift 1:o med friherre Johan Carlsson de Mornay, till Helgerum och Eriksstad, född troligen 1566, död barnlös 1608 och begraven i Riddarholmskyrkan 11. Gift 2:o 1616-07-11 i Stockholm Nikolai förs, i Stockholm med riksrådet och presidenten Jöns Knutsson Kurck, friherre Kurck, i hans 1:a gifte, född 1590, död 1652.
 • Ebba, död 1663-01-13 och begraven s. å. 23/11 i Stockholm.7. Gift 1623-01-11 på Rinkesta med riksrådet Johan Eriksson Sparre (af Rossvik, nr 7), i hans 2:a gifte, född 1587, död 1632.
 • Elisabet, död ung.

TAB 19

Gabriel (översiktstab 19, son av Gustaf, tab 18), friherre till Nynäs i Lemo socken, herre till Tyresö i likanämnd socken, Stockholms län och Sätuna i Björklinge socken (båda i Upps.) samt Forsa (nu Sturefors) i Vists socken, Östergötlands län. Född 1587-06-15 på Tyresö (i Reval?). Student först i Uppsala, sedan 1598 i Rostock. Wittenberg och Jena. Hemkom 1602. Kammarjunkare hos konung Carl IX 1604. Hertig Johans av Östergötland råd och kansler 1612. Guvernör över Estland s. å. Riksråd samt hovmarskalk 1617-01-13. Ståthållare på Stockholms och Uppsala slott samt över båda länen 1618-10-26. Legat till danska hovet 1622-08-18. Hovrättsråd i Svea hovrätt samt guvernör i Västergötland s. å. Lagman därst. 1623. Åter legat till Danmark 1625-12-30. Riksdrots samt en av drottning Christinas förmyndare 1634-06-13. Tillika president i hovrätten s. å. 29/7. Tillika lagman på Dal s. å. 25/10. Död 1640-11-27 och begraven s. å. 11/12 i Tyresö kyrka, som han ånyo låtit uppbygga. 'Han var 1617 hertig Johans ombud vid riksdagen samt blev s. å. 28/8 ihågkommen av samma herre i hans testamente med gåvor av kredenser och silverkärl. Skickades 1633 att överföra konung Gustaf II Adolfs lik från Tyskland. Var brukad i åtskilliga viktiga kommissioner, så inrikes som i utrikes beskickningar till Danmark, England och Holland.' Hans barn och barnbarn blevo 1651-11-10 upphöjda i grevligt stånd till Croneborg och år 1652 under nr 10 introducerade. Gift 1:o 1611-08-11 på Sturefors i hertigarna Johans och Carl Filips närvaro med sin fränka Märta Bielke, född 1585, död 1620-08-02 i Stockholm jämte en dotter och begraven s. å. 20/11 i Storkyrkan i Stockholm och sedan jämte mannen flyttad till Tyresö kyrka, dotter av riksrådet Ture Nilsson Bielke af Åkerö, och grevinnan Margareta Sture (Natt och Dag. nr 13). Gift 2:o 1622-08-18 i Stockholm med sin 1:a frus kusin, friherrinnan Margareta Bielke, till Penningby och Margaretelund, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1613 efter 13/5 på Stockholms slott med riksrådet och riksamiralen Axel Nilsson Ryning [friherrliga ätten Ryning), född 1552, död 1620). Död 1629-01-19 i Stockholm och ligger jämte sin förra man begraven i Länna kyrka i Roslagen, varest över dem hennes senare man låtit uppsätta en vacker gravvård med latinsk påskrift, dotter av riksrådet, friherre Claes Nilsson Bielke och hans 1:a fru, friherrinnan Elin Fleming till Nynäs. Gift 3:o 1631-10-25 i Stockholm Nikolai förs, i Stockholm med friherrinnan Brita De la Gardie, ävenledes i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1614-09-25 på Åbo slott med riksrådet och riksskattmästaren Jesper Mattsson Cruus, död 1622), född 1581-04-00 i Åbo, död 1645-08-11 i Stockholm och begraven s. å. 7/10 i Storkyrkan därst., dotter av riksrådet och generalfältherren Pontus De la Gardie, friherre De la Gardie, och Sofia Gyllenhielm, konung Johan III:s naturliga dotter.

Barn:

 • 1. En dotter, döpt 1612-07-26, död i barnaåren.
 • 1. Margareta, död ogift och begraven i faderns grav i Tyresö kyrka .
 • 1. En dotter, född 1620-03-31 i Stockholm, död där s. å. 1/4 och begraven s. å. 3/9 i Linköping.

TAB 20

Erik (översiktstab 10, son av Gabriel Kristiernsson, friherre Oxenstierna, tab 15), friherre till Lindö i S:t Johannes socken, Östergötlands län, Björnö i Frötuna socken och Årsta i Brännkyrka socken (båda i Sth.) samt Eka i Lillkyrka socken, Uppsala län. Född på 1540-talet. Anställd i Rodemachern hos prinsessan Cecilia Vasa 156822. Krigskommissarie i Livland 1573-08-28. Ledamot i kriminalrätten över Charles de Mornay 1574. Slottsloven på Reval 1580-07-22. Överste befallningsman över Revals slott, dom och stad samt Padis län s. å. 22/10. Ståthållare därst.9 1590-05-15–1592-07-07. Död 1594-06-05 och begraven i Lillkyrka kyrka Uppsala län. 'Han skickades 1593-01-00 till Enköping att förkunna marknadsallmogen hertig Carls och rådets förening. Var av konung Sigismund hatad och föraktad för sin ståndaktighet i lutherska läran.'. Gift 1575-10-09 på Björkvik11 i likanämnd socken, Södermanlands län med sin broders svägerska, friherrinnan Bengta Gera, dotter av riksrådet, lagmannen och ståthållaren, Carl Holgersson Gera, friherre till Björkvik, och Kerstin Bengtsdotter (Färla).

Barn:

 • Christiern, till Eka. Död före 1598-08-10.
 • Kerstin. Gift 1595-09-14 med häradshövdingen Nils Mauritzson Stake.
 • Anna, född 1580-09-21, död 1618-08-28 och ligger jämte sin man begraven i Klara kyrka i Stockholm. Gift 1605 på Eka med landshövdingen Broder Andersson Rålamb (nr 59), i hans 1:a gifte, född 1568, död 1647.
 • Carl, född 1582. Riksråd. Död 1629. Se tab 21.
 • Åke, friherre till Årsta och Eka. Född 1583-05-16 på Lindö. Student i Greifswald 159710 och i Rostock 1599. Löjtnant vid dalregementet 1613-05-27. Överstelöjtnant därst. s. å. 16/9. Utskrivningskommissarie i Västmanland, Bergslagen och Dalarne 1616. Överste för nämnda regemente 1617-03-07 och för Upplands fotfolk 1622, d. v. s. Upplands storregemente, vartill hörde ett regemente dalkarlar. Chef för endast det senare regementet 1625. Assessor i krigskollegium 1630-06-05. Ståthållare på Viborg med de därunder liggande slott och län 1631-11-27. Landshövding över Viborgs, Nyslotts och Kymmenegårds län 1634-10-14. Avsked 1637-06-20. Var krigsråd 1638 och 1640. Död ogift 1653-01-02 på Eka och begraven familjegraven i Lillkyrka. 'Han bevistade 1621 belägringen av Riga och anförde i slaget vid Leipzig den 7 sept. 1631 dalbrigaden.'
 • Beata, född 1591 på Revals slott. Kammarjungfru (fröken) hos drottning Christina den äldre 1610. Hovmästarinna hos drottning Christina den yngre 1639-02-01 (1642-03-21). Avsked därifrån 1647-06-04. Död 1652-03-16 Och begraven s. å. 12/9 med stor ståt hos sin man i Linköpings domkyrka .' Hon var en välgörande fru, som förmådde mycket vid hovet.'. Gift 1613-11-00 på Örebro slott med ståthållaren Erik Göransson Ulfsparre af Broxvik, född 1577, död 1631.
 • Ebba, född 1592, död ogift 1670 och begraven i Lillkyrka .
 • Gabriel, friherre till Årsta och Nyby. Född 1594-05-12 på Eka. Student i Uppsala10 1607-04-11 och därefter vid flera universitet i Tyskland. Deltog i tvenne fälttåg i Preussen. Kammarherre hos konungen. Död 1630-09-07 Västerås och begraven i Riddarholmskyrkan i Stockholm.
 • Carin, nyligen död 1629-01-19. Gift 1618-08-10 med riksrådet Nils Andersson Lilliehöök (af Fårdala, nr 1), i hans 2:a gifte, född 1561, död 1618.
 • Märta, död 1620-12-26 i barnsäng jämte en son, som då föddes, och begraven i Faringe kyrka Stockholms län. Gift med översten Isak Axelsson Silfversparre, i hans 1:a gifte, död 1642.

TAB 21

Carl (översiktstab 10, son av Erik, tab 20), friherre till Lindö och Björnö. Född 1582-04-12. Student i Greifswald 1597 och i Rostock 1606-05-0010: häradshövding i Norra Möre i Småland14 1604-01-24. Hertig Carl Filips hovråd 1613. Hovmästare hos furstinnan Maria Elisabet. Furstligt råd hos hertig Johan av Östergötland 1617-05-02. Häradshövding över Björkekinds härad s. å. 19/8. Änkedrottning Christinas marskalk 1618. Ståthållare på Åbo slott samt över dess län jämte Tavastehus, Borgå och Raseborgs län 1619-08-04. Riksråd 1625. Kansliråd 1626-06-18. Häradshövding över Vemo härad i Finland s. d. Custos archivi s. å. 20/6. Död 1629-02-08. 'Han blev ihågkommen i hertig Johans av Östergötland testamente av den 28 aug. 1617 med en gåva av silverkärl.'. Gift 1611 med Margareta Gonnies, genannt von Winkel, från Sachsen, död 1627-05-20 och begraven s. å. 5/8 i Norrköping, dotter av professorn i Rostock Nikolaus Gonnies, genannt von Winkel, och Anna von Cloos.

Barn:

 • Erik, född 1616. Landshövding. Död 1662. Se tab 22.
 • Christer. På resor i Amsterdam och Leiden 1634–16357. Kammarherre. Levde 1638-07-05. Begraven 1641-06-08 i Norrköping.

TAB 22

Erik (översiktstab 11, son av Carl, tab 21), friherre till Eka, herre till Lindö och Björnö samt Främmestad i likanämnd socken, Skaraborgs län och Onsicke i Skogs-Tibble socken, Uppsala län, vilken sistnämnda gård han fick genom sitt första gifte. Född 1616-04-26. Blev 1625 å ättens vägnar introd. under nr 1 bland friherrar och blev ättens namn Oxenstierna av Eka och Lindö. Student i Uppsala13 1632-10-14. Åtföljde som hovjunkare Filip Scheiding på hans ambassad till Moskva 1634. Överste för Smålands kavalleriregemente 1641. Landshövding i Skaraborgs län 1657-04-09. Avsked 1660-12-07. Död 1662-08-02 och begraven i Norrköping. 'Han ihjälstack hösten 1642 Stortorget 1643.'. Gift 1:o 1643-07-09 i Stockholm Nikolai förs, i Stockholm med sin syssling Margareta Bielke af Åkerö, född 1622-04-29 på Ervalla, död 1655-06-23 och begraven s. å. 11/12 i Storkyrkan i Stockholm, dotter av Nils Turesson Bielke af Åkerö, och friherrinnan Catharina Oxenstierna. Gift 2:o 1658-11-09 Trestena med Ebba Ulfsparre af Broxvik i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenlöjtnanten, friherre Erik Stake, död 1672), dotter av regementskvartermästaren Johan Ulfsparre af Broxvik, och hans 1:a fru Brita Torstensdotter af Forstena-släkten.

Barn:

 • 1. Margareta, född 1644-05-15 Ljungby Gift 1664-08-14 i Stockholm med lantrådet Johan Christoffer von Scheiding, friherre von Scheiding, född 1634, död 1685.
 • 1. En dotter, död 1648-06-00 på Änglaholm.
 • 1. Carl, till Onsicke. Född 1647. Student i Uppsala 1659-05-0013. Överlöjtnant vid amiralitetet 1668. Kapten därst. 1670-06-22. Kommendör 1675-09-01. Död s. å. i nov. Gift med friherrinnan Helena Christina Sperling i hennes 2:a gifte (gift 1:o med assessorn Axel Tott af Skedebo, död 1660), dotter av generalmajoren och generalguvernören Casper Otto Sperling, friherre Sperling, och Elin Ulfsparre af Broxvik.
 • 1. En dotter, döpt 1648-09-17 på Lindö.
 • 1. Sigrid, född 1649 (kort före 13/11) och döpt s. å. 16/12 på Lindö, död 1721. Gift 1669 i Stockholm7 med hovmarskalken, friherre Axel Leijonsköld, född 1640, död 1712.
 • 1. Nils, född 1651 på Lindö, död där 1653-06-02.
 • 1. Åke, född 1652. Kammarherre. Död 1714. Se tab 23.
 • 1. Erik, född 1653. Ryttmästare. Död 1692. Se tab 37.
 • 1. En dotter, döpt 1655-01-17 på Lindö.

TAB 23

Åke (översiktstab 11, son av Erik. tab 22), till Eka och Lindö samt Onsicke, som han ärvde efter sin broder Carl, men sålde 1680. Döpt 1652-06-13 på Lindö. Student i Uppsala 1659-05-0013 och i Strassburg 167410. Kammarherre hos drottning Hedvig Eleonora. Död 1714-02-28 på Eka och begraven i Lillkyrka, varest hans vapen uppsattes. Gift 1683-05-10 på Finspång med Jeanne Elisabet De Geer, född på Rynhuysen i Holland och döpt 1656-11-19 i Utrecht, död 1735-06-24 i Stockholm, dotter av assessorn Louis De Geer och Jeanne Parmentier.

Barn:

 • Erik, född 1684. Landshövding. Död 1760. Se tab 24.
 • Louis, född 1685-03-27, död s. å. 13/7.
 • Margareta Johanna, född 1686-04-09, död 1718-07-29 i barnsäng på Eka och jordfäst s. å. 14/9. Gift 1717-10-11 med överjägmästaren Vilhelm Mauritz Pauli, i hans 1:a gifte, född 1691, död 1758.
 • Maria Elisabet, född 1687-05-05, död ogift 1771-01-20 Hornö och begraven s. å. 27/1.
 • Christina, till Malmö i Kvillinge socken, Östergötlands län. Född 1688-05-27 på Eka, död 1760-08-21 Krusenhov Hon lät 1748 bygga koret i Kvillinge kyrka. Gift 1727-06-29 med överstelöjtnanten Johan Bär, i hans 2:a gifte, född 1673, död 1742.
 • Hedvig, född 1690-02-03 på Eka, död 1693-12-14.
 • Sigrid, född 1691-03-14, död 1695-07-23.
 • Sofia, född 1692-07-30 på Eka, död 1694-10-07.
 • Carl, född 1694-02-13 i Stockholm18. Student i Uppsala13 1705-10-09. Konduktör vid fortifikationen i Kristianstad 1713-01-14. Löjtnant vid fortifikationskontoret i Stockholm 1717-04-12. Förordnad att göra tjänst vid Jämtländska armén 1718-05-18. Kapten vid Västmanlands infanteriregemente s. å. 26/6. Frös ogift ihjäl 1719-01-02 på norska fjällen. Hans vapen uppsattes i Lillkyrka kyrka.18
 • Gustaf, till Bryggholm i Vallby socken, Uppsala län. Född 1695-04-22. Student i Uppsala13 1712-10-16. Auskultant i Svea hovrätt 1717-11-09 och i kammarrevisionen 171915. Aktuarie i kammarrevisionen 1731. Assessor i förutn. hovrätt 1732-07-21. Död ogift 1741-12-22.
 • Åke, född 1696. Major. Död 1742. Se tab 27.
 • Eva Christina, född 1699-08-22, död 1750-07-01 i Stockholm. Gift 1730-12-20 med sin kusin, överintendenten Louis De Geer, i hans 1:a gifte, född 1705, död 1758.

TAB 24

Erik (översiktstab 12, son av Åke, tab 23), till Lindö samt Burvik i Knutby socken, Kristineholm i Lohärads socken och Harg i Hargs socken (alla i Sth.). Född 1684-02-07 på Finspångs bruk i Risinge socken, Östergötlands län. Student i Uppsala13 1696-11-05. Direktör över generalkrigsförrådskassan 1725-04-29. Krigsråds karaktär 1727-08-17. Avsked från direktörsskapet 1743-12-02. Landshövdings karaktär 1747-05-08. RNO 1748-09-26. Död 1760-02-04 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i S:t Annakoret i Uppsala domkyrka. 'Han köpte 1730 Hargs gods i Roslagen, vilket han jämte Burvik sedan gjorde till fideikommiss för ätten, ävensom Kristineholm, det han förordnade till änkesäte för fideikommissariens fru samt skänkte 1758-02-01 mantal frälse till komministersboställe i Hargs socken och 6,000 daler kopparmynt till socknens fattiga.'. Gift 1731-11-21 med Anna Magdalena Bonde, född 1705-01-25 Hallandsberg, död 1755-03-02 på Harg, dotter av kaptenen Ulf Gustaf Bonde, och friherrinnan Beata Kagg.

Barn:

 • Beata Elisabet, född 1735-05-15, död 1772-12-30 på Hargs bruk och begraven 1793-01-04 i Hargs kyrka. Gift 1:o 1757-05-22 med majoren, friherre Rudolf Vilhelm Coyet, född 1718, död 1763. Gift 2:o 1768-06-05 Johannisberg med statskommissarien Johan Arndt von Post, i hans 2:a gifte, född 1730, död 1800.
 • Carl, till Hargs fideikommiss samt Burvik och Kristineholm. Född 1737-01-09: kammarherre16 1761-12-04. KVO 1773-11-24. KmstkVO 1782-08-28. Överhovstallmästare hos drottningen. Död 1795-05-15 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven under en vacker gravvård på Hargs kyrkogård. Han har givit till Hargs kyrka kanna, kalk, sockenbudstyg och brudkrona m. m., allt av silver. Gift 1762-06-22 i Örebro med grevinnan Christina Eleonora Mörner af Morlanda, född 1735-08-22 Boxholm. Statsfru hos drottning Sofia Magdalena 177410. Död 1786-08-13 på Hargs bruk, dotter av landshövdingen, greve Adolf Mörner af Morlanda, och friherrinnan Agneta Christina Ribbing af Zernava.
 • Axel, född 1743. Överhovjägmästare och en av rikets herrar. Död 1816. Se Tab. 25.

TAB 25

Axel (översiktstab 12, son av Erik, tab 24), till Harg och Kristineholm m. m. Född 1743-06-19 i Stockholm. Student i Uppsala13 1756-02-27. Adjutant vid norra skånska kavalleriregementet 1759-08-14. Kornett därst. Kapten i fransk tjänst 1763. Hemkom 1765. Tjänstg. kammarherre hos konungen16 1766-07-20. Avsked ur krigstjänsten. RSO 1770-05-05. Överhovjägmästare och chef för jägeristaten 1776-09-09. KNO 1782-09-01. Ledamot av skogskommissionen17 1792-10-22. Tjänstfri från hovet 1803-05-03. En av rikets herrar 1805-03-01. RCXIIIrsO 1813-01-28. Död 1816-03-14 i Stockholm, jordfäst där s. å. 21/3 men nedsattes sedan i familjegraven i Uppsala domkyrka. Gift 1801-10-15 i Stockholm med Vendela Gustava Sparre af Rossvik, född 1772-12-14. Ledamot av målarakademien 1797. Död 1855-05-07 och begraven bredvid mannen i familjegraven i Uppsala domkyrka, i vilken kyrka hon var den sista, som fick nedsättas, dotter av kaptenen Gabriel Sparre af Rossvik, och Maria Vendela Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • Carl Gabriel, född 1802. Hovmarskalk. Död 1873. Se Tab. 26.

TAB 26

Carl Gabriel (översiktstab 12, son av Axel, tab 25), född 1802-11-01 på Harg. Student i Uppsala 1816. Filosofie mag. 1824. Anställd i konungens kabinett. Kammarjunkare. Kammarherre 1826-05-11. Hovmarskalk 1839-03-14. Revisor över stats-, banko- och riksgäldsverkens förvaltning s. å. 16/8. KVO 1854-12-18. Död 1873-02-02 i Stockholm och begraven i Uppsala. Innehade såsom fideikommiss Harg med underlydande i likanämnd socken, Stockholms län samt ägde Ekebyholm i Rimbo socken, Stockholms län. Gift 1829-09-15 Esplunda med sin farbrors frus brorsons dotter, grevinnan Eva Lovisa Mörner af Morlanda, född 1807-05-23 på Esplunda, död 1887-05-15 i Stockholm och begraven i Harg, dotter av en av rikets herrar, statsrådet, greve Adolf Göran Mörner af Morlanda, och Catharina Ulrika Heijkenskjöld.

Barn:

 • Ebba Gustava Eva Carolina, född 1833-03-25 på Harg, död 1916-01-17 i Stockholm och jordfäst s. å. 26/1 i Hargs kyrka. Innehade fideikommisset Harg med underlydande. Gift 1855-02-18 i Stockholm med hovmarskalken, friherre Joakim Tawast Beck-Friis, född 1827, död 1888.
 • Charlotta Adolfina Vendela Lovisa (Lotten), född 1835-10-29 på Harg, död 1880-04-26 i Stockholm. Gift 1858-09-30 i nämnda stad med översten, greve Hugo Jakob Hamilton, i hans 1:a gifte, född 1830, död 1896.

TAB 27

Åke (översiktstab 13, son av Åke, tab 23), till Eka samt Bryggholm i Vallby socken, Stockholms län. Född 1696-06-13 i Uppland. Student Uppsala13 1712-10-16. Volontär vid livgardet 1714-06-01. Förare därst. s. å. 31/12. Sergeant 1716-02-12. Sekundlöjtnant vid Södermanlands infanteriregemente 1717-10-25. Premiärlöjtnant därst. 1719-12-29. Kapten 1721-07-13. Majors avsked 1727-10-07. Död 1742-02-08 på Eka och begraven s. å. 17/3 i Lillkyrka kyrka. Bevistade fälttåget i Norge 1718. Gift 1723-04-04 med Beata Christina Fleming, född 1703-01-15, död 1742-11-30, dotter av kaptenen Christer Axel Fleming, och friherrinnan Beata Duwall.

Barn:

 • Axel Carl, född 1724-04-11, död 1737-02-16 på Eka och begraven s. å. 24/2 i familjegraven i Lillkyrka .
 • Erik Gustaf, född 1725. Levde utan tjänst. Död 1796. Se Tab. 28.
 • Bengt, född 1727-03-06 på Eka, död där s. å. 19/3.
 • Johanna Elisabet, född 1728-11-26 på Eka, död 1762-07-17. Gift 1755-01-19 på Bryggholm med översten Erik Malmerfelt, i hans 1:a gifte, född 1726, död 1800.
 • Gabriel, född 1730-02-24 på Eka, död s. d.
 • Beata Eleonora, född 1731-04-28 på Eka, död 1805-10-23 på Ingelsby 18/5. Kyrkefalla socken, Skaraborgs län. Gift 1751-06-24 på Eka med sin syssling, löjtnanten, friherre Mårten Vilhelm Leijonsköld, född 1724, död 1787.
 • Bengt Gabriel, född 1734-07-02 på Eka, död där s. å. 13/7 och begraven s. å. 21/7.

TAB 28

Erik Gustaf (översiktstab 13, son av Åke, tab 27), till Eka. Född 1725-09-25. Underofficer vid livgardet. Avsked. Levde sedan utan tjänst på sin lantegendom. RVO 1777-01-24. Död 1796-10-26 på Eka och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven i Lillkyrka. Gift 1751-09-21 Värnsta med Sara Margareta Lagerstam, född 1726-05-08 i Stockholm, död 1786-03-09 på Eka, dotter av hovrättsrådet i Svea hovrätt, landshövdingen Sven Samuelsson Gestrin, adlad Lagerstam 1755-01-20, men ej introd., till Värnsta, (av samma släkt som adl. ätten Leijonsvärd) och Sara Hjerpe.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1753. Envoyé. Död 1815. Se tab 29.
 • Jakob Axel, född 1755-03-25 på Eka, död där 1757-05-08 och begraven s. å. 11/5.
 • Sven Gabriel, född 1759. Hovmarskalk. Död 1830. Se tab 36.
 • Maria Christina Charlotta, född 1760-12-03 på Eka, död 1796-06-09 Målhammar och begraven i Oxenstiernska graven i Lillkyrka. Gift 1779-07-06 på Eka med sin farmors sysslings dotterson, majoren Hampus Mörner, i hans 1:a gifte, född 1744, död 1827.

TAB 29

Carl Gustaf (översiktstab 14, son av Erik Gustaf, tab 28), till Eka. Född 1753-12-30. Student i Uppsala 1769-10-13. Hovjunkare s. å. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1774-02-15. Kopist i riksarkivet s. å. 22/3. Kanslist därst. 1775-02-17. Andre sekreterare i presidentskontoret 1776. Kommissionssekreterare vid sachsiska hovet i Dresden 1779-03-01. Pommersk gesant till riksdagen i Regensburg 1785-12-27. Svensk envoyé till portugisiska hovet 1792-08-28. Envoyé till bajerska hovet, franska prinsarna i Koblenz samt kurfurstarna av Mainz och Trier 1793. Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire vid danska hovet 1798-08-07. RNO 1799-11-16. KNO 1810-10-08. Rappellerad från ministerposten i Köpenhamn vid krigets utbrott 1813. Död 1815-04-12 i Stockholm under riksdagen och ligger jämte sin fru begraven i Lillkyrka kyrka Uppsala län. Utsågs 1812-12-00 till minister vid wienska hovet, men utnämningen gick ej i fullbordan. Gift 1790-12-30 i London med Marianne Tomkins, född 1778-06-24, död 1833-07-19 Värnsta Francis Tomkins och Agnes Fisher.

Barn:

 • Maria Johanna Charlotta, född 1795-09-22 i Lissabon, död där 1796-08-08.
 • Ebba Charlotta Agneta, född 1797-11-19 i Stockholm. Hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina 1817-02-00. Död 1875-01-10 i nämnda stad. Gift där 1830-01-07 med majoren Per Johan Schürer von Waldheim, född 1800, död 1862.
 • Axel Gabriel, född 1799. Kabinettskammarherre. Död 1839. Se Tab. 30.
 • Sigrid Axelina Fredrika, född 1801-06-06 i Köpenhamn, död 1841-02-06 i S:t Petersburg och begraven i Armfeltska eller Åminnegraven i Halikko kyrka i Finland. Gift 1820-06-06 på Eka med ministerstatssekreteraren, friherre (finske greven) Alexander Mauritz Armfelt, i hans 1:a gifte, född 1794, död 1876.
 • Erik Gustaf, född 1802. Löjtnant och kustchef. Död 1871. Se Tab. 31.
 • Bengt Ture, född 1804. Kapten. Död 1846. Se tab 33.

TAB 30

Axel Gabriel (son av Carl Gustaf, tab 29), född 1799-10-31 i Köpenhamn. Student i Uppsala 1814-10-06. Kansliexamen 1816-12-09. Kammarjunkare 1817-02-02. Kornett vid livregrts husarkår 1817-12-09. Löjtnant därst. 1823-04-22. Kammarherre 1825-04-16. Ryttmästare 1827-06-27. Adjutant hos konungen 1832-11-10. Kabinettskammarherre 1834-05-20. Avsked från ryttmästarbeställningen 1835-07-14 med tillstånd att kvarstå i kåren. Major i armén 1836-07-04. RSO 1838-01-28. Överstelöjtnant i armén s. å. 9/3. Avsked från husarkåren s. å. 18/5. RRS:tAO2kl s. å. i maj. Död 1839-04-26 på Eka och begraven i familjegraven i Lillkyrka kyrka. Gift 1834-12-30 i Stockholm med friherrinnan Eugenia Carolina Desideria von Essen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1844-07-25 Vik, med sin egen och sin moders kusin, majoren, greve Axel Lewenhaupt, född 1796, död 1863), född 1811-01-18 i Stockholm, död 1894-03-15 i Uppsala, dotter av en av rikets herrar, fältmarskalken, friherre Hans Henrik von Essen, greve von Essen, och hans 2:a fru, friherrinnan Hedvig Charlotta von Krassow. Hon innehade Säbylunds fideikommiss i Kumla m. fl. snr Örebro län samt ägde Eka och gård i Uppsala.

Barn:

 • Mariana Elisabet, född 1836-06-19, död ogift 1855-02-09 i Stockholm och begraven i familjegraven i Lillkyrka kyrka.
 • Sigrid Eugenia, född 1838-02-11 på Eka, död ogift 1868-03-28 i Uppsala.

TAB 31

Erik Gustaf (översiktstab 14, son av Carl Gustaf, tab 29), född 1802-11-16 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1816-09-28. Utexaminerad 1820-09-19. Fänrik vid livregementets grenadjärkår s. å. 19/10. Löjtnant därst. 1826-09-21. Avsked 1830-10-07. Kustchef i Ystads tullkammare 1845-12-03. Avsked 1851-08-00. Död 1871-06-27 i Köpenhamn. Gift 1830-01-21 på Forsby vid Västerås med Margareta Vilhelmina (Mimmie) Hammarskjöld, född 1812-08-19 Slagårda, död 1895-02-02 i Uppsala, dotter av bruksägaren Vilhelm Hammarskjöld, och Margareta Södermark.

Barn:

 • Carl'' Gustaf, född 1830. Kapten. Död 1889. Se Tab. 32.
 • Sigrid Johanna Margareta, född 1837-12-16 Visbohammar, död ogift 1875-01-05 i Uppsala.
 • Axel Gabriel Erik, född 1839-10-23 på Håtö i Frötuna socken, Stockholms län. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1858-07-18. Underlöjtnant vid dalregementet 1860-08-21. Död s. å. 20/10 i Uppsala och begraven i familjegraven i Lillkyrka kyrka.
 • Ebba Hedvig Mariana, född 1841-10-08 på Surahammar i Sura socken, Västmanlands län, död 1861-09-21 i Uppsala.

TAB 32

Carl'' Gustaf (översiktstab 14, son av Erik Gustaf, tab 31), född 1830-11-23 Viggeby. Kadett vid Karlberg 1845-05-05. Utexaminerad 1850-12-14. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta s. å. 21/12. Premiärlöjtnant 1858-06-15. Student i Uppsala 1860-09-15. Kameralexamen s. å. 14/12. Kapten vid skärgårdsartilleriet 1866-10-01. Sekreterare hos nämnden för ordnandet av Sveriges deltagande i industriutställningen i London 1870. Sveriges kommissarie vid konst- och industriutställningen i Köpenhamn 1872. RDDO s. å. 30/8. RVO 1873-05-14. TMO2kl s. å. i april. Kapten vid flottan s. å. 1/10. Hedersledamot av finska hushållningssällskapet s. å. RRS:tAO3kl 1874. RNS:tOO 1876-01-21. RSO s. å. 15/5. Överflyttad till flottans permanenta reservstat s. å. 23/10. Död 1889-10-18 i Nyköping. Gjorde åren 1852–1856 såsom styrman på svenska och norska handelsfartyg resor till Australien, Java, Ostindien, Brasilien och England. Gift 1869-10-10 i Kaskö stad i Finland med Amelie Ingeborg Thuring, född 1848-09-18 i sistnämnda stad, död 1923-03-15 i Kungsholms förs, Stockholm ]], dotter av kaptenen Gustaf Fredrik Thuring och Fredrika Adolfina Dahlström.

Barn:

 • Sigrid Telma Maria, född 1870-09-26 i Stockholm. Död 1935-12-24 i Stockholm. Begraven i Värmdö socken, Stockholm (Bromma förs, Stockholm db nr 255). Gift 1890-12-30 i Uppsala med före detta stadsfiskalen i Stockholm och före detta chefen för kriminalpolisavdelningen, RNO, RVO m. m., Carl Gustaf Lidberg, född 1859-09-22 i Stockholm, död 1931-11-02 i Stockholm.

TAB 33

Bengt Ture (översiktstab 14A, son av Carl Gustaf, tab 29), född 1804-05-02 i Köpenhamn. Student i Uppsala 1821-10-16. Kansliexamen 1822-11-23. Fanjunkare vid Smålands grenadjärbataljon 1823-08-06. Fänrik vid Smålands infanteribataljon 1824-02-10. Kornett vid livgardet till häst 1830-06-11. Löjtnant därst. 1833-08-17. Ryttmästare 1838-03-30. Kapten vid Västgöta regemente s. å. 14/5. Död 1846-03-24 Ingelsby, som han fick av sin faders kusin, fröken friherrinnan Johanna Lovisa Leijonsköld, den sista av Leijonsköldska namnet, samt begraven i Kyrkefalla socken. Gift 1833-02-23 på Forsmarks bruk i likanämnd socken, Stockholms län med Charlotta Fredrika Lovisa Aurora von Stedingk, född 1798-08-24, död 1850-07-26, dotter av generalamiralen Viktor von Stedingk, natural. och friherre von Stedingk, och Lovisa Löwe.

Barn:

 • Mårten Gabriel Leijonsköld, född 1834-02-24 Ingelsby. Kadett vid Karlberg 1849-03-011855-03-29. Erhöll fransk räddningsmedalj i guld 1863-09-00. Antagen till e. kustroddare vid Kalvsunds inloppsstation 1868-04-01. Ord. s. å. 12/5. Extra ordinarie kustvakt till sjöss 1869-10-15. Erhöll av drottningen av England mention honorable för räddning av skeppet Margaretta 1872-03-00. Erhöll svensk SMfbg 1873-08-00. Jaktuppsyningsman vid kust- och skärgårdsbevakningen mellan Gävle och Nyköpings tullkammardistrikt 1874-07-14. Erhöll guldmedaljen Tessera Memoriæ 1875-02-00. Överuppsyningsman vid Landsorts tullstation 1879-06-06. Tullinspektor i Ängelholm 1888-08-06. Död barnlös 1905-10-02 i Marstrand. Har gjort sig känd såsom författare bl. a. under pseudonymen »Aldebaran». Bland hans arbeten må nämnas: Ur folkets liv (1873). Vikingarna på Röd (1890), Konungens kapare (1891), Ett lejon till sjös (1895), En demonisk kvinna (1896). Ägde åren 1859–1864 Stjärnvik i Mölltorps socken, Skaraborgs län samt sedan 1889 Andersro i Höja socken, Kristianstads län. Gift 1885-06-06 i Stockholm med Hilda Johanna Lindgren, från vilken han 1886 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1862 med översten Christian Erik [Landby] Ahlström i hans 2:a gifte [vilken förut varit gift med Beata Maria Eberstein i hennes 2:a gifte, vilken senare 1:o varit gift med Didrik Reder (född 1875, död 1847), född 1802, död 1854, dotter av grosshandlaren Daniel (Oxelgren) Eberstein och Hedvig Beata Broms i hennes 2:a gifte], född 1792-08-28 på Drottningholms slott, död 1877-04-12 i Stockholm), född 1823-02-24 på Eke Stockholms län, död 1911-01-01 i Oscars förs, Stockholm ]], dotter av landssekreteraren Gustaf Adolf Lindgren och Johanna Maria Petré.
 • Axel Gabriel, född 1835-11-14 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1850-10-21. Utexaminerad 1855-04-11. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 26/4. Löjtnant 1858-07-17. Kapten 1865-01-28. Avsked ur krigstjänsten 1866-02-20. Extra ordinarie kontorsskrivare vid Stockholms postkontor s. å. Anställd såsom officer vid främlingslegionen i Algeriet 1871–1874. Död ogift 1874-10-28 i Stockholm och begraven i familjegraven i Lillkyrka kyrka.
 • Gustaf Gabriel Bengtsson, född 1840. Godsägare. Död 1905. Se Tab. 34.
 • Ebba Louise Gabriella, född 1842-04-06, död s. å. 1/9.

TAB 34

Gustaf Gabriel Bengtsson (översiktstab 14A, son av Bengt Ture, tab 33), född 1840-06-04 Tideberg. Student i Uppsala 1863-01-26. Lantbrukare i Västergötland s. å. Köpman i Stockholm under firma Stockholms Gummifabrik 1875–1884. Död 1905-04-05 i Stockholm. Ägde Stjärnvik i Mölltorps socken, Skaraborgs län 1865–1866, vilket gods byttes mot huset nr 12 vid Jungfrugatan i Stockholm, samt Svedenborgska egendomarna vid Hornsgatan i nämnda stad 1869–1876. Gift 1867-10-03 i Köpenhamn med Henrika Sofia (Henriette) Storm, från vilken han 1887-02-01 blev skild, född 1836-02-04 i Stockholm, död där 1901-04-08, dotter av kammarskrivaren Henrik Samuel Storm och Anna Sofia Wallenqvist.

Barn:

 • Bengt Gabriel Gustafsson, född 1869. Advokat. Se Tab. 35.
 • Gustaf Gabriel (Gösta) Gustafsson, född 1870-08-15 i Stockholm. Mogenbetsexamen 1891-12-11. Elev vid tekniska högskolan 1892-09-00. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnad och mekanisk teknologi 1895. Har överflyttat till Nordamerika. Civilingenjör. 1896 anställd vid AB de Lavals Laktator. 1896–1897 ingenjör hos Carl Jacobsen & Co i Stockholm. 1898–1899 vid AB Schaumans centralspårväxlar, Stockholm. 1900 vid W Wiklunds verkstads AB. 1901 vid The Midvale Steel Co, Philadelphia, PA, USA. Död 1931-01-21 i Philadelphia, PA, USA.
 • Sigrid Aurora, född 1872-07-08, i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift där 1895-07-30 med rådmannen i Stockholm, KVO2kl, RNO, vice häradshövdingen Carl Teodor Klintberg, född 1853-06-27 i Gävle, död 1928-01-22 i Oscars förs, Stockholm.
 • Viktor Henrik Gabriel Gustafsson, född 1874-09-04 i Stockholm. Anställd i handelsflottan 1891. Examen i ångmaskinslära 1896-03-26. Styrmansexamen s. å. 2/5 och sjökaptensexamen s. å. 5/10. Ångbåtsbefälhavare i belgisk, tysk, engelsk och svensk tjänst 1907–1920. Direktör för speditionsaktiebolag. Gift Oxenstierna & C:o och för aktiebolag Rostell & Renard's filial 1920. Gift 1916-10-24 i Nacka församl. ]] med Anna Dagmar Carolina Svensson, född 1887-02-23 i Siklaö socken, Stockholms län, död 1932-03-16 i Katarina förs, Stockholm, (db nr 134), dotter av sågverkschefen Carl Oskar Svensson och Hilda Carolina Svensson.
 • Carl Oskar Gabriel Gustafsson, född 1877-03-06 i Stockholm, död där 1882-05-06.

TAB 35

Bengt Gabriel Gustafsson (översiktstab 14A, son av Gustaf Gabriel Bengtsson, tab 34), född 1869-02-25 i Stockholm. Advokat i Detroit, Mich, Nordamerika. Kallade sig Gustafsson-Lindo. Gift där 1896-02-28 med Florence Mabel James, född 1877-06-28 i nämnda stad, död 1940-12-14 i Detroit, USA.

Barn:

 • Mabel Aurore, född 1896-08-19 i Detroit, liksom syskonen, död där 1903-09-20 (Michigan Dpt of State, County of Wayne, City of Detroit, Certif., and Record of Death, Reg, no 3962).
 • Carl Willis Gabriel, född 1899-08-11. Gift 1939-08-25 med Lillian Luma, född 1907-12-24.
 • Norman Bengt Gabriel Lindo, född 1909-04-22. Verkställande direktör i Ford Tractor, kommendörkapten i Förenta Staternas Flottas reserv.

TAB 36

Sven Gabriel (översiktstab 15, son av Erik Gustaf, tab 28), till Målhammar i Björksta socken, Uppsala län. Född 1759-01-16 Eka. Student i Uppsala4 1769-10-13. Volontär vid livregementet till häst 1770-06-01. Korpral därst. s. å. 2/10. Kvartermästare 1774-12-16. Adjutant 1776-07-06. Kavaljer hos hertiginnan av Södermanland 1780-11-01. Kapten vid Upplands regemente 1781-08-09. Avsked 1792. Hovmarskalks titel 1813. Död 1830-05-24 i Stockholm och begraven i Klara gravkor. Han bevistade för ätten riksdagen i Gävle 1792. Gift 1785-01-11 med Hedvig Charlotta Forsner, född 1761-01-06 i Stockholm, död 1821-02-23 på Målhammar och begraven s. å. 9/3 i Oxenstiernska graven i Lillkyrka kyrka, dotter av hovkvartermästaren Anders Forsner och Vendela Brita Hessling.

Barn:

 • Åke Gustaf, född 1786-06-01 i Stockholm Klara förs, i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1802-01-26. Utexaminerad 1804-09-22. Kornett vid lätta livdragonregementet, sedermera livgardet till häst 1804-08-29. Löjtnant därst. 1808-02-03. Stabsryttmästare 1809-12-13. Kammarherre hos drottningen 1811-05-11. Överstelöjtnant i armén 1814-06-28. RSO s. å. 26/11. Major vid nämnda garde 1818-03-10. Kabinettskammarherre hos konung Carl XIV Johan s. å. Överstelöjtnant vid Smålands dragonregemente samt överste i generalstaben 1820-05-02. Avsked från Smålands dragonregemente 1822-04-03. T. f. överceremonimästare 1826-04-18. Död ogift 1828-04-29 i Stockholm och begraven i Klara gravkor. 'Han var under finska kriget 1808 och 1809 med regementet kommenderad till Åland. Blev hösten sistnämnda år sänd såsom kurir till S:t Petersburg, där han kvarstannade några månader och ombesörjde fångarnas utväxling. Bevistade för ätten riksdagarna i Stockholm 1809 och i Örebro 1812. Sändes s. å. såsom kurir till Köpenhamn och 1814 till kronprinsen Carl Johan i Norge samt bevistade såsom adjutant hos denne kampanjen därstädes.'
 • Vendla Charlotta, född 1788-07-27 på Målhammar. Stiftsjungfru. Död 1855-02-09 i Stockholm och begraven i Mörnerska graven vid Roslagsbro kyrka. Gift 1816-02-24 på Målhammar med sin kusin, översten och generaladjutanten Carl Stellan Mörner, född 1780, död 1865.
 • Amalia Sofia, född 1790-05-08 på Målhammar. Stiftsjungfru. Död 1861-12-15 i Lund. Gift 1820-06-29 på Målhammar med generalmajoren Mauritz Clairfelt, adlad Clairfelt, i hans 3:e gifte, född 1780, död 1841.
 • Axel Gabriel, född 1792-04-18 på Målhammar. Volontär vid Västmanlands regemente 1797. Sergeant därst. 1798-07-31 kornett vid livregementets kyrassiärkår 1809-09-26. Stabslöjtnant därst. 1815-09-05. Ryttmästare vid livregementets dragonkår 1820-06-24 och vid Jämtlands hästjägarskvadron 1822-04-30. Major i armén 1827-05-18. Kammarherre 1832. Avsked från sistnämnda kår s. å. 28/12 med tillstånd att kvarstå såsom major i armén. Kommendant vid Grisslehamn 1833-01-05. Postkommissarie därst. s. å. 15/6. RSO 1836. RRS:t StO2kl 1845. CXIVJoh:s medalj 1855. Avsked från befattningarna vid Grisslehamn 1856-05-21. RRS:tAO2kl s. å. Avsked ur krigstjänsten 1860-12-11. Hovmarskalk 1861-04-04. Död 1874-05-18 i Stockholm. Han bevistade 1813 och 1814 års fälttåg i Tyskland och Holstein. Gift 1850-03-28 på Schebo bruk i Ununge socken, Stockholms län med Rosa Carolina Augusta Michelsson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1827 i Stockholm med grosshandlaren och konsuln Gottlieb Cantzler, född 1798 i Mecklenburg, död 1837-02-07 i Paris), född 1805-07-23 i Stockholm, död där 1882-05-18, dotter av grosshandlaren och bruksägaren I. Michaelsson och Recca Blitzner.

TAB 37

Erik (son av Erik, tab 22), till Sundholm. Född 1653. Student i Uppsala13 1661-11-11. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1677. Avsked 1680. Död 1692 och begraven s. å. 10/3 i S:t Johannes kyrka i Norrköping. Gift 1682-08-24 Tisenhult med Margareta Beata Uggla, född 1663-07-08 på nämnda egendom, död i barnsäng 1683-06-12 därst. och begraven 1692-03-10 på samma gång som mannen i S:t Johannes kyrka i Norrköping, dotter av löjtnanten Svante Uggla, och Beata Bonde.

Barn:

 • Margareta, född 1683-06-07 på Tisenhult, död 1744. Gift 1717-03-31 Sävstaholm med översten, friherre Herman Fleming af Liebelitz, i hans 1:a gifte, född 1690, död 1769.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Svenskt biografiskt lexikon (SBL). Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon

: