:

Tawast nr 129

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Tawast nr 321)

Friherrliga och grevliga ätterna Tawast nr 321 och 129 †

Friherrlig 1802-12-09, introd. 1805. Grevlig 1818-01-13 enl. 37 § R.F., introd. s. å. Utdöd 1841-07-11.

Johan Henrik Tawast, friherre och greve Tawast (son av Magnus Fredrik Tawast, Tab. 19), född 1763-07-31 i Kuopio socken i Finland, troligen på fädernegården Halola. Volontär vid Savolaks' lätta infanteriregemente 1768-02-01. Sergeant därst. 1778-06-30. Fänrik 1779-04-23. Student i Strassburg 1780 och 1781. Löjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1780-01-30. Kammarpage hos konung Gustaf III 1782-03-18. Premiäradjutant vid Mörnerska husarregementet 1785-08-27. Löjtnant vid Nylands infanteriregemente 1786-06-06. Kapten därst. 1787-05-30. Kammarjunkare s. å. 11/12. RSO 1788-08-22. Stabsadjutant hos konungen s. å. 24/8. Brigadmajor vid dalfrikåren s. å. 4/10. Överadjutant s. å. 10/11. Överstelöjtnant samt chef för dalregementets vargering även s. å. och vid Jämtlands regemente 1791-01-17. Kammarherre hos konung Gustaf IV Adolf 1793-03-18. Generaladjutant av flygeln s. å. 12/4. Generaladjutant och överste i armén 1795-11-02. Ledamot av krigsmannasällskapet vid dess stiftelse 1796. Tjänstg. kammarherre hos drottningen 1798-07-09. Hennes handsekreterare 1800-06-09. Överste för Jämtlands regemente 1802-04-16. Friherre s. å. 9/12 (introd. 1805 under nr 321). Ledamot av Fria konsternas akademi i Rom 1803-07-08. Överste för Kalmar regemente 1804-06-13. KBadFldelO s. å. 12/8. RmstkSO 1807-04-07. Generalbefälhavare för södra armén 1809-05-02. Generalmajor s. å. 29/6. KSO 1812-04-09. Adjutant hos kronprinsen Carl Johan s. å. 19/4. Generallöjtnant 1813-04-24. RRS:tAO och RPrRÖO1kl s. å. KmstkSO 1815-08-12. Fick 1816-04-13 RS:tAO i juveler. Inspektör för tredje infanteriinspektionen s. å. 16/6. StOffFrHL 1817-01-15. Greve 1818-01-13 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. under nr 129). Förste adjutant hos konungen. Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire vid spanska hovet 1821-02-14, men denna beskickning gick ej i verkställighet. General s. å. 24/8. RoKav KMO 1825-05-11. En av rikets herrar 1829-08-21. RCXIII:sO 1837-01-28. Ledamot av serafimerordensgillet s. å. 8/6. Översteombudsman vid KMO 1838-11-26. Död 1841-07-11 i Stockholm och slöt själv sin friherrliga och grevliga ätt samt ligger begraven på Solna kyrkogård, där hans gravvård ses. 'Han bevistade med utmärkelse kriget i Finland 1788–90, fälttågen i Pommern 1805–07 och tyska kriget 1813 och 1814, och gjorde därunder tjänst såsom souschef vid kronprinsens generalstab samt var med i de minnesvärda fältslagen vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig. Nyttjades mycket i krigsdiplomatiska värv och skickades bl. a. den 15 mars 1804 av konung Gustaf IV Adolf från Karlsruhe till Ettenheim och sedan den 21 mars till Paris allt i avsikt att rädda hertigens av Enghien liv.' Gift 1:o 1808-04-18 i Stockholm med Christina Sofia Hising i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1779-11-04 på Skinnskatteberg i likan, socken, Vm., med majoren Adolf Heijkenskjöld, född 1756, död 1802), född 1762-04-08, död 1821-01-25 (16/1 enl. bouppt.) i Stockholm Hedvig Eleonora förs. i Stockholm, dotter av brukspatronen Vilhelm Hising och Barbara Christina Fabrin samt syster till brukspatronen Vilhelm Hising, adlad och adopt. Hisinger. Gift 2:o 1823-04-22 med grevinnan Lovisa Albertina Barck, född 1792-09-13, död 1860-07-10 i Stockholm och begraven hos sin man på Solna kyrkogård, dotter av presidenten greve Nils Anton Augustin Barck nr 81, och Catharina Charlotta Trafvenfelt nr 519.

Barn:

  • 2. Torsten Fredrik, född 1824-03-24, död 1826-04-07 och ligger begraven på samma ställe som föräldrarna.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: