:

Paykull nr 33

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Paykull nr 33 †

Friherrlig 1651-09-20, introd. 1652. Utdöd 1676-12-04.

Den äldste kände medlemmen av denna estländska adelsätt, vars namn omväxlande skrivits Paikull, Paijkull, Paykull, Paytkull och Paykul, var Claes Paykull, som nämnes som mannrichter i Oberpahlen 1424-04-04. Brant Paytkull, som förekommer i urkunder 1461 och 1474, är de olika ättegrenarnas förste med visshet kände gemensamma stamfader. Hans sonson Johan Paykull till Türpsal hade brodern Georg, vilken levde ännu 1593, då han skrev sig till Innis, men icke synes hava lämnat efterkommande. Söner till Johan voro, förutom Claes, Georg (Jürgen) den yngre, som nämnes 1598-01-29, då gift men barnlös, och Henrik, till Raggafer i Keels socken och Kersel i Neukirchens socken, död före 1630, från vilken härstammade en i Estland kvarlevande gren av ätten (huset Kannan), vilken utslocknade sannolikt 1876 med generalmajoren Carl Fredrik Christoffer von Paykull. Ovannämnde Claes Paykull, som 1599-10-08 av Mattias Dembinsky fick godset Zirsten i Erlaa socken i Livland såsom pant, hade sönerna Jürgen och Claes. Den senare, kapten vid överstelöjtnanten Åke Hanssons (Ulfsparre) regemente, som 1629-02-11 av livländska revisionskommissionen erhöll bekräftelse tills vidare på faderns panträttighet i Zirsten, hade barnen Fabian Paykull, kvartermästare vid Åbo läns infanteriregemente, död 1641-04-06, gift med Ursula Thumb von Weingarten, som levde änka 1669, och en dotter, gift med översten Frans Johnstone. Denne ärvde efter svågerns död nämnda panträttighet, som han innehade 1646. Fabian kan således icke, såsom å riddarhusgenealogien uppgives, vara fader till den 1659 födde Fredrik Reinhold. Från en son till den sistnämnde, hakenrichtern Hans Henrik, härstammade en gren i Estland, som utslocknade 1815 med majoren Gustaf Reinhold von Paykull. En brorson till Fredrik Reinhold skall hava varit den kände sachsiska generalen Otto Arnold von Paykull, som för förräderi mot Sverige avrättades i Stockholm den 4 februari 1707. Ätten är inskriven på riddarhusen i Estland under nr 43 och i Livland under nr 324. – Nedanstående genealogi över ättens äldre släktled, vilken i mycket avviker från riddarhusgenealogiens uppgifter om filiationerna, grundar sig på en av framlidne riddarhusgenealogen i Estland, baron G. Wrangell verkställd ingående kritisk behandling av det i estländska riddarhusarkivet förvarade materialet till ättens historia.


TAB 1

Brant Paykull. Ordensvasall i Wierland. Nämnes 1461 och 1474.

Barn:

  • Johan (Hans), till Türpsal i Jewe socken, som han tillöste sig 1508. Var mannrichter i Wierland 1511 och ännu 1528. Förseglade 1511-06-12 med Paykullska vapnet och omskrift: hans paikul brandes son. Levde ännu 1540.

Barn:

  • Georg (Jürgen), till Türpsal samt Innis i Keels socken, som han övertog 1551-07-27. Död omkring 1572 i Pernau. Gift före 1550 med Anna Weddewes, dotter av Jürgen Weddewes.

Barn:

  • Johan, till Türpsal. Omnämnes i urkunderna 1554–1559. Var mannrichter i Wierland 1557. Död före 1583.

Barn:

  • Claes, till Innis och Türpsal. Fick 1599-10-08 av Mattias Dembinsky godset Zirsten i Erlaa socken i Livland, som pant. Levde 1604. Gift med Maya von Tiesenhausen, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Christoffer von Tiesenhausen till Fehteln), dotter av Casper von Tiesenhausen, till Tirsen, och Barbara von Rosen.

Barn:

  • Jürgen, till Innis och Türpsal. Gift med Margareta von Treyden, dotter av Jürgen Jürgensson von Treyden, till Kurnal, och Dorotea Robertsdotter von Rosen, av huset Sonorm.

Barn:

  • Göran, friherre Paykull, född 1605, död 1657. Se Tab. 3.

TAB 2

Johan Fredrik Paykull (son av Jürgen, Tab. 1), till Türpsal. Manngerichtsbeisitzer 1645–1664. Gift med Elisabet von Lode, begraven 1688-02-17.

Barn:

  • Fredrik Reinhold, född 1659-01-20. Fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 1681-03-02. Löjtnant därst. 1684-01-28. Avsked 1693-04-13. Återinträdde i tjänst som kapten vid nämnda regemente 1701-01-23. Major därst. 1708-05-09. Fången 1710-06-10 vid Viborg och förd till Novasoli. Hemkom ur fångenskapen 1722. Överstelöjtnant vid regementet s. å. Överstes avsked 1724-01-30. Död 1730-08-11. Gift 1:o 1690-06-16 i Reval med Margareta Helena von Stackelberg, född 1667-02-21, begraven 1713-04-19 i Asikkala kyrka i Finland, dotter av översten och lantrådet i Estland Wolter von Stackelberg och hans 2:a fru Helena von Liewen samt syster till fältmarskalken Bernt Otto von Stackelberg, friherre Stackelberg. Gift 2:o med Magdalena von Berg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren Casper von Toll, död 1711), dotter av Johan Adolf von Berg, till Möllershof på Ösel.

Barn:

  • 1. Johan Fredrik, född 1692. Kom i tjänst 1707. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1712-08-25. Löjtnant därst. 1714-05-12. Regementskvartermästare 1717-04-04. Kapten 1718-02-10. Död s. å. Han var med i slagen vid Liesna, Poltava och Storkyro. Gift med Anna Elisabet von Berends, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1719 med överstelöjtnanten Johan Fredrik Freytag (von Loringhofen), vars söner blevo natural. Freijtag, född 1677, död omkr. 1732), född 1704, död 1795-01-27 på Vallox Säby i Östuna socken Stockholms län, dotter av majoren Carl Johan von Berends och Johanna Ottilia Aminoff.

Barn:

  • Carl Fredrik, natural. Paykull, född 1719, död 1789. Se friherrliga ätten von Paykull nr 370, Tab. 1.

TAB 3

Göran Paykull, friherre Paykull (son av Jürgen, Tab. 1), friherre till Vöråberg i Österbotten, herre till Innis m. m. i Keels socken, Estland, Vilajoki i Säkkjärvi socken, Finland och Skällnora i Fresta socken Stockholms län. Född 1605-05-02 i Reval. Var ryttare vid Jakob De la Gardies livkompani 1622. Tillfångatagen av polackerna i Livland, men lösgiven ur fångenskapen 1626. Fänrik vid Gustaf Horns regemente s. å. Löjtnant och kapten därst. Major vid Jönköpings regemente 1636. Överstelöjtnant därst. s. å. Överstelöjtnant vid Kronobergs regemente 1637. Överste för ett fotregemente 1639. Svårt sårad i slaget vid Wolffenbüttel 1641. Efter intagandet av Olmütz 1642-06-00 kommendant därst. Försvarade under flera år tappert denna fästning mot de kejserliga. Generalmajor av infanteriet 1647. Svensk guvernör i Erfurt 1648. En av befälhavarna vid stormningen och intagandet av Prag s. å. Överkommendant i Franken s. å. 27/5. Assessor i krigskollegium 1651-03-15. Generallöjtnant s. å. 18/9. Friherre s. å. 20/9 såsom belöning för försvaret av Olmütz med 82 1/2 mantal i Vörå socken i Österbotten till friherrskap och skulle skriva sig friherre till Vöråberg (introd. 1652 under nr 33). Guvernör i Wismar 1652. Riksråd 1654-05-00. Död 1657-02-01 och begraven 1661 i Hornska graven i S:t Annakoret i Uppsala domkyrka, där hans och hans anors vapen uppsattes. Gift 1652-09-26 i Stockholm med friherrinnan Sigrid Horn af Åminne i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1659-03-16 i Stockholm med sin broders svåger, riksrådet, friherre Per Sparre, född 1633, död 1669), född 1630, död 1693-02-22 i Stockholm och begraven s. å. 13/6 i Sparregraven i Ängsö kyrka Västmanlands län, dotter av riksrådet Claes Horn af Åminne, och friherrinnan Sigrid Oxenstierna.

Barn:

  • Gustaf Carl, friherre till Vöråberg, herre till Innis och Skällnora. Född 1653-07-18 i Stockholm. Student i Uppsala1 1665-08-09 och i Leipzig 16722. Ryttmästare vid livregementet till häst 1676. Kammarherre hos drottning Hedvig Eleonora. Död ogift 1676-12-04 i slaget vid Lund och slöt denna friherrliga ätt samt begraven 1678-12-18 i Riddarholmskyrkan i Stockholm, men sedan nedsatt i Sparregraven i Ängsö kyrka. 'Han finnes hava skrivit en i Stockholm n. år tryckt Trösteskrift till sin moder, Sigrid Horn, då hon år 1669 för andra gången blev änka.'

Källor

1Um. 2de Brun, Holmiana & Alia.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: