Skjöldebrand nr 373

Från Adelsvapen-Wiki

F 373.jpg

Friherrliga ätten Skjöldebrand nr 373 †

Friherrlig 1819-08-24 enl. 37 § R.F., introd. 1820.


TAB 1

Per Erik, friherre Skjöldebrand (översiktstab 6, son av Erik Brander, adlad Skjöldebrand nr 1991, tab 1), född 1769-12-08 Sörby. Student i Uppsala 1781-03-02. Auskultant i Svea hovrätt 1786-06-26. Kansliexamen 1787-03-21. Extra ordinarie kanslist i inrikes civilexpeditionen s. å. 27/3. Konsulatsekreterare i Algier 1794 24 24/4. T. f. konsul därst. 1796-05-24. Förste expeditionssekreterares titel 1799-11-10. Godsägare Erikslund å. Landshövding i Södermanlands län 1815-02-15. Ordförande i länets hushållningssällskap s. d. RNO 1816-01-28 tillika ståthållare på Gripsholm 1817-10-07. KNO 1818-05-20. Friherre 1819-08-24 enl. 37 § R.F. (introd. 1820 under nr 373). General tulldirektör 1824-11-24. Presidents n. h. o. v. 1825-07-04 [3]. Död 1826-11-11 på Erikslund och ligger jämte sin fru och några barn begraven på Västerljungs kyrkogård under en därst. upprest gravvård. Gift 1:o 1809-07-14 Dalbyö Död 1816-05-04 i Nyköping, dotter av faktorn vid Rörstrands porslinsfabrik Peter Bågh och Anna Catharina Herweghr. Gift 2:o 1826-06-20 på Görveln i Järfälla socken, Stockholms län med Ulrika Magdalena Levin i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1789-05-05 med bruksägaren Bengt Magnus Björkman, född 1745-09-04 på Fösked i Ny Eds socken, Värml., död 1824-05-04 i Stockholm, fader till bergsrådet Lars Magnus Björkman, finsk adelsman Björkenheim), född 1771, död 1828-09-04 i Stockholm, dotter av bruksägaren Adolf Ludvig Levin och Maria Becker.

Barn:

 • 1. Charlotta Johanna, född 1801-09-27 stiftsjungfru. Död ogift 1866-12-03 i Askersund.
 • 1. Erika Zafira, född 1802-08-31. Stiftsjungfru. Död ogift 1839-08-09.
 • 1. Maria Constantia, född 1803-10-17. Stiftsjungfru. Död 1868-04-29 i Stockholm. Gift 1837-12-12 på Stockholms slott med generalmajoren Carl Henrik Möllerswärd, nr 645, född 1798, död 1878.
 • 1. Fredrika, född 1804-12-29. Stiftsjungfru. Död ogift 1860-06-05 i Stockholm.
 • 1. Knut Erik, friherre vid faderns död 1826. Född 1807. Landshövding. Död 1874. Se Tab. 2.
 • 1. Julia, född 1808-01-08. Stiftsjungfru. Död ogift 1887-03-30 i Köping.
 • 1. Rafaella, född 1809-06-06. Stiftsjungfru. Död ogift 1869-07-30 i Uppsala.
 • 1. Catharina, född 1810-09-03 stiftsjungfru. Död ogift 1883-04-28 i Uppsala.
 • 1. Lydia, född 1812-04-04. Stiftsjungfru. Död ogift 1883-04-28 i Uppsala.
 • 1. Erik Axel Teodor, född 1813-09-10, död 1822-01-14 på Erikslund.

TAB 2

Knut Erik (översiktstab 6, son av Per Erik Skjöldebrand, friherre Skjöldebrand, tab 1), friherre vid faderns död 1826. Född 1807-01-07 Erikslund. Kadett vid Karlberg 1822-05-07. Avgick från krigsakademien s. å. 25/10. Kammarjunkare 1826-05-11. Extra ordinarie kanslist i hovkanslersexpeditionen. Extra ordinarie riddarhuskanslist 1828. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1832-11-10. Härold vid SO 1838-11-26. RSpICO. Förste sekreterare 1839-07-27. Kammarherre 1842-01-26. Härold vid KMO 1846-11-23. RNO 1850-06-26 t. f. landshövding i Kalmar län 1852-11-09. Fullm. på detta ämbete 1853-04-19. KDDO 1854-03-14. KNO 1858-04-28. KmstkNO 1860-01-28. Ombud vid kyrkomötet 1868. Avsked från landshövdingämbetet 1873-01-18. Död 1874-05-29 i Motala. Gift 1845-12-17 i Stockholm med Teresia Fock, född 1811-06-05, död 1884-12-04 i Sundbyberg, dotter av landshövdingen friherre Bernt Vilhelm Fock, och hans 2:a fru Engel Ekman.

Barn:

 • Axel Erik Vilhelm, friherre vid faderns död 1874. Född 1847-12-21 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1867-06-05. Student i Uppsala 1868-02-03. Kansliexamen 1870-12-13. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet s. å. 20/12. Kammarjunkare 1871-06-07. Examen till rättegångsverken 1872-05-23. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 5/6. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådhusrätt s. å. 13/9. Extra ordinarie kanslist i kammarkollegium 1874-11-27. Extra ordinarie notarie i generaltullstyrelsen 1875-03-16. Revisor i nämnda styrelse 1882-06-09. RVO 1900-12-01. Död ogift 1908-01-25 i Stockholm, Johannes förs, och med honom utgick friherrliga ätten Skjöldebrand nr 373.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.