:

Duwall nr 64

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Duwall nr 64 †

Friherrlig 1674-11-25, introducerad 1675. Utdöd 1923-03-05.

Av samma släkt som adliga ätten Duwall nr 241.

Duwall%20F6400.jpg

TAB 1

Jakob Mac-Dougall, friherre Duwall (son av Albrekt Mac-Dougall, se adlad ätten Duwall nr 241, Tab. 1), arvherre av Mackerston i Skottland, friherre till Ludvika i Grangärde socken, Kopparbergs län, herre till Saggat i Haljals socken i Estland samt Abborfors och Kärnas i Viborgs län, Finland. Född omkring 1589 i Prentzlau, Altmark. Musketerare i svensk tjänst, 'då han var 18 år gammal'. Bevistade polska kriget. Kapten vid greve Mansfelds regemente 1614-01-17. Överstelöjtnant vid Cobrons regemente 1621. Överste för 2:ne regementen tyskt fotfolk 1625. Erhöll 1627-12-01 av konung Gustaf II Adolf i donation under Norrköpings besluts villkor 21 1/2 mtl i Kärnas by, Viborgs län. General över en svensk här och överkommendant i Schlesien 1632. Död 1634-05-09 i Schlesien (B. F. von Chemnitz, Der königlich Schwedische in Tentschland geführte Krieg II:407.) (efter sjukdom) och begraven i Nikolaikyrkan i Stralsund, där hans epitafium uppsattes (At (Sch.)). Han fick av konung Gustaf II Adolf tillsägelse på friherretitel samt klostret Leibus i Schlesien till friherrskap. Blev 1674-11-25, 40 år efter sin död, upphöjd i friherrligt stånd (sönerna 1675 introducerad under nr 64). Han var en tapper och skicklig krigare och fältherre. Förlorade slaget vid Steinau 1633 och blev där fången av de kejserliga, men lyckades befria sig, dock först sedan Wallenstein genom hotet att hänga honom i en galge, som han låt uppresa framför staden Glögau, tvungit denna starka fästning att öppna sina portar. Gift 1619-03-21 i Stockholm med Anna von der Berge, född 1595 i Livland, död 1633-03-14 på Leibus och begraven i S:t Nikolai kyrka, Stralsund, dotter av lantrådet i Estland Georg Ottosson von der Berge, till Saggot, och Elisabet Robertsdotter von Rosen, av huset Gross-Roop.

Barn:

 • Albrekt Georg, född 1619. Student i Uppsala (Um.) 1636-06-07. Kaptenlöjtnant. Död ogift 1640 (Medd. av assessor O. Adelborg.) i Tyskland.
 • Elsa, född 1620-09-19 i Stockholm, död i Stockholm 1675-03-23. Gift 1639-10-02 med riksrådet och amiralgeneralen Lorentz Creutz friherre Creutz, född 1615, död 1676.
 • Jakob, född 1625. Landshövding. Död 1684. Se Tab. 2.
 • Gustaf, född 1630. Landshövding. Död 1692. Se Tab. 4.
 • Tre döttrar, döda som barn.

TAB 2

Jakob (son av Jakob Mac-Dougall, friherre Duwall, Tab. 1), friherre till Ludvika samt Ekhammar i Stockholms-Näs socken, Uppsala län. Född 1625-09-23 i Vendels socken, Uppsala län. Student i Uppsala (Um.) 1636-06-07. Marskalk på Nils Brahes ambassad till Frankfurt am Main 1658. Major vid ett skånskt regemente. Överstelöjtnants titel. Landshövding i Österbotten 1669-02-05. Avsked som Landshövding i Österbotten 1669-12-09. Död 1684-01 i Reval (Die Geschichte der Familie von Wrangel.) (ringning 1684-01-08 i Jakobs kyrka, Stockholm). Han och hans senare fru begrovos samtidigt, 1688-09-05, i Svinnegarns kyrka (At (Sch.)), Uppsala län. Gift 1:o 1656-01-30 med Margareta Wrangel, död 1657-04-05, dotter av lantrådet Otto von Wrangel af Sage och Waschel och Elisabet von Taube (Die Geschichte der Familie von Wrangel.). Gift 2:o 1659-11-15 i Helsingör med Brita Skytte af Sätra, född 1642-07-25 1687-01-04, dotter av assessorn Håkan Skytte af Sätra, och Elisabet Yxkull.

Barn:

 • 2. Anna Elisabet, död barnlös 1727-04-09 Ogesta och begraven 1727-06-29 i Ösmo kyrka. Gift 1702-06-01 i Stockholm med sin svågers syssling, kaptenen Claes Fleming, död 1706.
 • 2. Jakob. Överstelöjtnant. Död 1731. Se Tab. 3.
 • 2. Brita (?döpt 1671-03-23 i Stockholm), död ung.
 • 2. Beata (?döpt 1672-11-21 i Stockholm), levde 1738. Gift 1693-08-27 med kaptenen Christer Axel Fleming, född 1669, död 1708.
 • 2. Lorentz. Student i Uppsala (Um.) 1677-06-21. Reste utrikes och blev katolik, då han ändrade sitt förnamn till Johan Vilhelm. Var några år ryttmästare vid ett franskt regemente. Reste därefter till Rom för att söka tjänst hos påven, men misslyckades häri och gick i kejserlig tjänst [ (Ht XV s. 399, 400.) ]. Gifte sig i Pressburg i Ungern, men dog barnlös.
 • 2. Gustaf. Student i Uppsala (Um.) 1677-06-21. Volontär 1685. Förare vid livgardet 1688. Fänrik vid livgardet 1689-04-27. Löjtnant 1693-12-31. Kapten 1700-09-07. Död ogift 1702-07-09 i slaget vid Klissov.
 • 2. Carl, född 1679. Volontär vid Skyttes livländska infanteriregemente 1698-05. Underofficer vid Skyttes livländska infanteriregemente. Konduktör vid fortifikationen i Dorpat. Löjtnant vid Skyttes livländska infanteriregemente 1701-09-07. Löjtnant vid fortifikationen i Dorpat 1703-05-25. Kapten vid Skyttes livländska infanteriregemente 1703-11-27. Konfirmationsfullmakt 1705-09-20. Sekundryttmästare vid livregementet till häst 1706-02-08. Död ogift 1708-07-07 av sina i slaget vid Holovzin erhållna blessyrer [Lk].
 • 2. Elsa, död 1702. Bisatt 1702-06-19 i Åbo domkyrka och begraven i Pargas kyrka, Finland. Gift med assessorn Henrik Stålhandske, i hans 2:a gifte, född 1647, död 1714.
 • 2. Jakobina, levde 1738, död ogift.
 • 2. Maria, död ung.

TAB 3

Jakob (son av Jakob, Tab. 2). Student i Uppsala 1677-06-21. Kornett vid karelska kavalleriregementet 1678-02-14. Löjtnant vid karelska kavalleriregementet 1691-05-15. Ryttmästare vid karelska fördubblingskavalleriregementet 1700-12-07. Major vid karelska fördubblingskavalleriregementet 1701-02-07. Överstelöjtnant vid Åbo och Björneborgs läns fördubblingskavalleriregemente 1706-11. Överstelöjtnant vid Åbo och Björneborgs ordinarie kavalleriregemente 1710-02-07. Avsked 1713-12-14. Konfirmerat 1720-08-01. Beviljades pension 1731-01-08. Död 1731-11-10 på Peipola gård i Elimä socken, Finland [Lk]. Gift med sin kusins dotter, friherrinnan Ebba Gustaviana Wrede af Elimä, dotter av överstelöjtnanten Fabian Wrede af Elimä, och hans 1:a fru, friherrinnan Helena Gustaviana Duwall.

Barn:

 • Brita Gustaviana, född 1708-02-11, död 1743-06-05 på Överby i St. Malms socken, Södermanlands län. Gift 1739-05-18 med kaptenen, friherre Gerhard Grundel, i hans 2:a gifte, född 1690.
 • Anna Elisabet, döpt 1717-08-24 Nysätra .

TAB 4

Gustaf (son av Jakob Mac-Dougall, friherre Duwall, Tab. 1), friherre till Ludvika och herre till Karnäs och Tavastby i Finland samt Hov i Tärna socken, Västmanlands län och Tisby i Simtuna socken, Västmanlands län. Född 1630-03-21 i Stralsund. Student i Uppsala (Um.) 1636-06-07. Riddare. Kammarherre hos drottning Christina 1652 och hos konung Carl X Gustaf 1654. Assessor i bergskollegium 1653 (Ab.). Marskalk på Christer Bondes ambassad till England 1655. Resident i Danmark 1656-10-30. Landshövding i Stora Kopparbergs län 1662-05-10. Rappellerad från danska hovet 1662-10-16. Lantmarskalk vid riksdagen i Uppsala 1675, då konung Carl XI kröntes. Död 1692-01-01 och begraven 1692-05-03 i Kärnäs kyrka, Viborgs län. 'Han skickades 1658 till England för att avlägga sorgebetygelse i anledning av protektorn Cromwells död'. Gift 1654-07-23 Ogesta med Helena Yxkull, död 1691-05-14 på Ogesta, dotter av översten Didrik Yxkull, och Beata Oxehufvud.

Barn:

 • Christer, född 1655. Löjtnant. Död 1733. Se Tab. 5.
 • Carl Gustaf, död 3 månader gammal och begraven i Yxkullska graven i Ösmo kyrka .
 • Jacob, född 1657-12-23 i Falun, död 1669-08-03 i Stockholm och begraven 1669-10-19 i Storkyrkan .
 • Axel, död barn och begraven i Falu kyrka .
 • Lorentz, född 1659-07-27(?). Student i Uppsala (Um.) 1679-11-07. Kaptenlöjtnant. Död ogift 1715 vid Stralsund.
 • Helena Gustaviana. Gift med överstelöjtnanten, friherre Fabian Wrede af Elimä, i hans 1:a gifte, död 1709.
 • Axel, till Rävelstad i Altuna socken, Västmanlands län. Född 1667. Student i Uppsala 1679-11-07. Volontär vid livgardet 1689-07-14. Förare vid livgardet 1692. Underofficer 1693-01-22. Fänrik 1697-07-05. Livdrabant hos konung Carl XII 1700-04-03. Korpral vid livdrabantkåren 1701-07-04. Adjutant vid livdrabantkåren 1708-12-04. Överste för Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1715-04-20. Avsked därifrån 1719. Överste för Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1721-01-09. Generalmajor 1722-05-28. Avsked ur krigstjänsten 1722-05-28. Överstes exspektanslön vid livgardet 1722. RSO 1748-09-26. Död barnlös 1750-07-19 på Tisby. 'Han var med vid Narva, Klissov, Holovzin, Poltava samt kalabaliken i Bender. Upptog, i anseende till arvsanspråk i Skottland ättens forna namn Mac-Dougall'. Gift med friherrinnan Beata Gyllenstierna af Ulaborg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Fabian Reinhold von Löwen), född 1681-02-26 i Stockholm, död 1745 Nynäs och begraven 1745-07-26, dotter av landshövdingen, friherre Conrad Gyllenstierna af Ulaborg, och hans 2:a fru, grevinnan Eva Lewenhaupt.
 • Jakob. Student i Uppsala (Um.) 1679-11-07. Musketerare vid livgardet. Rustmästare vid livgardet 1695-06-01. Fältväbel 1696-11-10. Livdrabant hos konung Carl XII 1700-04-03. Ryttmästare 1700-12-07. Korpral vid livdrabantkåren 1705-02-08. Generaladjutant 1708-09. Överste för södra skånska kavalleriregementet 1712-04-16. Död ogift 1713-08-18 i Bender [Lk].
 • Anna Beata, född 1669, död ogift 1753-12-19 på Tisby.
 • Elsa Maria, född 1671-02-27 på Falu kungsgård, död på Falu kungsgård 1671-10-31.
 • Carl, död barn och begraven i Falu kyrka .
 • Elsa Maria, född 1675, död ogift 1761-05-11 på Tisby.
 • Görvel Christina, född 1678-06-27 död ogift 1752-02-17.

TAB 5

Christer (son av Gustaf, Tab. 4), född 1655. Student i Uppsala (Um.) 1671-10-09. Auskultant i bergskollegium (Ab.) 1681-07-15. Avlade ed (Ab.) 1681-12-19. Löjtnant vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1707-08-26. Avsked 1714-01-07. Konfirmerat 1720-10-03. Död 1733. Gift 1695-03-03 i Reval (Reval.) med Christina Hildegard Boije af Gennäs, döpt (Reval.) 1679-04-11 i Reval, dotter av kaptenen Henrik Georg Boije af Gennäs, och Margareta Elisabet von Delwig.

Barn:

 • Gustaf Johan, född 1696 i Uppland. Volontär vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1710-05. Underofficer vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1710. Volontär vid livgardet 1712-04-10. Sergeant vid livgardet 1714-08-02. Fältväbel 1715-12-31. Kornett vid livregementet till häst 1718-04-02. Placerad till kvartermästarindelningen vid livregementet 1722-11-28. Löjtnant 1740-08-22. Ryttmästare 1745-06-28. RSO 1748-11-07. Majors avsked (KrAB.) 1750-06-26. Död ogift 1760-11-04 och begraven 1761-03-13 i Kurckska graven, Tierps kyrka, Uppsala län.
 • Henrik Georg (kallade sig Mac-Dougall), född 1698-02-02. Volontär vid Västmanlands regemente 1715. Blesserad och fången vid Moss i Norge 1716-04-13. Befriade sig själv 1716-08. Förare 1716. Fältväbel 1717. Förare vid livgardet 1718-03-14. Sergeant vid livgardet 1718-09-16. Fänrik 1718-10-13. Död ogift 1722-10-17 i Stockholm och begraven 1722-10-20 i Klara kyrka .
 • Jakob Axel, född 1700. Ryttmästare. Död 1764. Se Tab. 6.
 • Helena Elisabet, född 1704-03-24 Kullagård Gift med kaptenen Detlof Gustaf Wrangel, död 1742.

TAB 6

Jakob Axel (son av Christer, Tab. 5), född 1700-07-04. Volontärryttare vid livregementet till häst 1713. Korpral vid livregementet 1714-05-21. Förste kvartermästare vid livskvadronen 1716-11-16. Ordonnans vid livskvadronen 1719-07-28. Fänrik vid Västmanlands regemente 1730-09-02. Regementskvartermästares titel 1732-04-24. Kaptenlöjtnant vid Västmanlands regemente 1733-06-11. Kapten 1741-10-14. Ryttmästare vid adelsfanan 1746-11-06. RSO 1748-11-07. Genom byte löjtnant vid livregementet till häst 1750-07-09. Avsked 1750-08-21. Död 1764-03-29 på sin egendom Västerslöv i Kviinge socken, Kristianstads län. Gift 1744-06-22 Sinclairsholm s län med Emerentia Vendela Skytte af Sätra, född 1721 Råbelöv s län, död 1748-12-01 i Kviinge och begraven 1748-12-14 i Gumlösa kyrka, dotter av majoren Carl Henrik Skytte af Sätra, och Brita Magdalena Skytte.

Barn:

 • Carl Henrik, född 1745-03-08 på Sinclairsholm, död 14 veckor gammal, kvävd av amman och begraven 1745-06-23e.
 • Carl Henrik, född 1747-03-08 på Sinclairsholm. Antagen i krigstjänst 1763. Sergeant vid livgardet 1763. Livdrabant 1766-06-18. Löjtnant i armén 1770-05-22. Avsked. Tjänstförrättande överjägmästare 1773-09-18. Överjägmästare i Kristianstads län 1778-09-18. Avsked 1780-05-29. Död barnlös 1831-08-21 Torp s län. Gift 1782-10-15 på Örtofta med friherrinnan Margareta Elisabet Sack, född 1758-03-06 på Mölleröd, död 1832-07-09 på Torp, dotter av hovmarskalken, friherre Carl Filip Sack, och friherrinnan Margareta Magdalena Barnekow.

TAB 7

Fabian (son av Christer, Tab. 5), född 1702-04-12 i Finland. Volontär vid livgardet 1714. Förare vid livgardet 1716. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1718-06-26. Fänrik vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1719-10-12. Löjtnant vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1720-10-22. Kapten vid karelska dragonregementet (KrAB.) 1724-07-31. Avsked 1728-05-23. Död 1752-11-07 Tessjö Gift 1:o med Augusta Vilhelmina Wrangel, född 1706-02-18. Gift 2:o 1730-02-16 med Regina Benigma Draglinska (Ludlenska) från Polen, död 1746-04-11, änka efter generalmajoren friherre Ture Sigismund Horn af Åminne. Gift 3:o med Maria Eleonora Soldan, död 1784-06-20, dotter av ryttmästaren Erik Soldan och Hedvig Nordberg.

Barn:

 • 1. Anna Christina. Gift 1748 med överstelöjtnanten i rysk tjänst N. N. Hellwig.
 • 1. Helena Vilhelmina, född 1725-11-21 på Tessjö. Levde änka 1764 i Reval. Gift med majoren i rysk tjänst N. N. Hackman.
 • 3. Gustaf, född 1734, död 1740.
 • 3. Fabian, född 1742, död 1758.

TAB 8

Gustaf (son av Gustaf, Tab. 4). Student i Uppsala (Um.) 1671-10-09. Kom i tjänst vid livgardet 1681. Fänrik vid Södermanlands regemente 1681-04-26. Löjtnant vid dalregementet 1684-03-20. Begav sig 1690 utomlands för att taga tjänst i de mot Frankrike förbundna makternas härar. Löjtnant vid Peter Makeléers infanteriregemente 1692-02-05. Kaptenlöjtnant vid dalregementet 1698-07-06. Kapten vid dalregementet 1700-07-01. Avsked 1700-09-01. Exspektansryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1729 och kvarstod ännu 1735. Gift med Magdalena Catharina Fitinghoff, död 1735-10-16 på Stora Djulö i St. Malms socken, Södermanlands län (At (Sch.)), dotter av generalmajoren Johan von Vietinghoff, naturaliserad Fitinghoff, och hans 3:e fru friherrinnan Gertrud von der Linde.

Barn:

 • Gustaf Johan, född 1692. Ryttmästare. Död 1749. Se Tab. 9.
 • Carl Erik, född 1694. Ryttmästare. Död 1752. Se Tab. 12.
 • Magdalena Catharina, född 1698-02-16 i St. Malms socken, Södermanlands län, död 1749-04-28 i Fellingsbro socken, Örebro län. Gift före 1722 med fältväbeln Carl Taijarden.

TAB 9

Gustaf Johan (son av Gustaf, Tab. 8), till Tyllinge i Dalhems socken, Kalmar län. Född 1692-03-16 i Dalarne. Kvartermästare vid livregementet till häst 1709. Kornett vid livregementet 1711-06-19. Konfirmationsfullmakt (Lk.) 1716-10-06. Ryttmästare vid Upplands tremmänningskavalleriregemente 1717-10-25. Avsked 1719-09-30. Exspektansryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet. RSO 1748-11-07. Död 1749-01-30 på Tyllinge och begraven i Dalhems kyrka. Gift 1:o 1716-08-14 Hovdala s socken, Kristianstads län med Maria Ehrenborg, född 1697-08-07, begraven 1725-05-15 i Matteröds socken, Kristianstads län, dotter av kyrkoinspektoren Mikael Ehrenborg, och hans 2:a fru Henrietta Margareta von Bartholin. Gift 2:o med Sara Maria Dreffling, född 1718-06-20, död 1740-06-05 på Tyllinge, dotter av generaladjutanten Daniel Danielsson Dreffling, adlad Dreffling, och Helena Brita Westersköld. Gift 3:o 1742-06-04 med Margareta Svensson, född 1723-04-06 i Västervik, död 1780-07-05 på Tyllinge, dotter av borgmästaren i Västervik Sven Johansson och Christina Johansdotter.

Barn:

 • 1. Erik Mikael, född 1717-06-19 på Hovdala. Fänrik. Dödad 1733 vid Danzig.
 • 1. Henrietta Maria, född 1718-11-04 på Hovdala, död ogift 1744-06-05 på Tyllinge.
 • 1. Henrietta Margareta, född 1720-05, död 1720-09-21 på Hovdala.
 • 2. Gustaf Johan, född 1735-10-12 på St. Djulö i St. Malms socken, Södermanlands län. Volontär vid Cronhiorts värvade regemente 1749-09. Förare vid Cronhiorts värvade regemente 1750-04-27. Sergeant 1756. Konstituerad fänrik vid Löwenfelska regementet 1758-05-10. Stabsfänrik vid Löwenfelska regementet 1758-12-07. Genom byte fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1760-04-19. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1770-01-26. Kapten 1776-05-01. Avsked 1781-05-30. Död ogift 1783-01-11 på bostället Novali i Kräklinge socken, Örebro län.
 • 2. Brigitta Magdalena, född 1736-10-15 på St. Djulö i St. Malms socken, Södermanlands län, Född 1812-04-25 på Västanå vid Eksjö. Gift 1780-03-12 Skärsjö med ryttmästaren Carl Stålhammar, i hans 2:a gifte, född 1739, död 1810.
 • 2. Daniel, född 1738-02-16 Vikholm s socken, Östergötlands län. Kadett vid kadettkåren 1755-01-02, fänrik 1761-05-01 och stabslöjtnant vid Österbottens regemente 1762-12-14. Kapten 1770-10-15. RSO 1779-01-24. Avsked 1781-05-16. Död barnlös 1794-02-23 i Vimmerby. Gift 1770-03-01 i Åbo med Dorotea Elisabet Gahmberg, död 1833-08-02.
 • 2. Carl Henrik, född 1739-08-04 på Vikholm. Kadett vid konung Adolf Fredriks kadettkår. Fänrik vid Jämtlands regemente (Lk.) 1756-12-01. Död 1759 i pommerska kriget.
 • 3. Christina, född 1744-05-01 på Tyllinge, död 1801-05-08 Björkö. Gift 1759-11-02 på Tyllinge med kaptenen Staffan Klingspor, född 1726, död 1796.
 • 3. Svante Johan, född 1746. Ryttmästare. Död 1819. Se Tab. 10.
 • 3. Helena Margareta, född 1747-05-28 på Tyllinge, död 1821-04-14 Gässhult och begraven i Kristdala socken, Kalmar län. Gift 1772-02-14 på Tyllinge med kaptenen Carl Vilhelm Weidenhielm, född 1735, död 1804.
 • 3. Erik, född 1748-11-09, död 1749-01-25 på Tyllinge.

TAB 10

Svante Johan (son av Gustaf Johan, Tab. 9), till Tyllinge i Dalhems socken, Kalmar län. Född 1746-03-14. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1754-09-20. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1763-09-18. Kvartermästare 1765. Kornett 1766-03-12. Löjtnant 1773-05-10. Stabsryttmästare (KrAB.) 1779-10-19. Regementskvartermästare (KrAB.) 1782-08-23. Ryttmästare vid livgrenadjärregementet 1808 (KrAB.). Död 1819-05-09 på Tyllinge. Gift 1:o 1795-05-08 Skärsjö med sin både kusins och svågers dotter Margareta Sofia Stålhammar, född 1769-04-23 på Skärsjö, död 1805-09-29 på Tyllinge, dotter av ryttmästaren Carl Stålhammar, och hans 1:a fru Helena Svensson. Gift 2:o 1811-02-12 i Dalhems kyrka, Kalmar län med den förras syster Anna Catharina Stålhammar, född 1770-06-06, på Skärsjö, död 1831-03-23 på Kristineberg, Östergötlands län.

Barn:

 • 1. Svante Gustaf, född 1796. Löjtnant. Död 1850. Se Tab. 11.
 • 1. Margareta Helena, född 1797-02-16 och död 1797-08-25 på Tyllinge.
 • 1. Helena Margareta, född 1799 på Tyllinge, död på Tyllinge 1803-01-20.
 • 1. Sofia Magdalena, född 1802 i på Tyllinge, död 1835-12-08 Stjärnevik och begraven i kopparkista i Pauliska gravkoret vid Oppeby kyrka. Gift 1819-05-18 på Tyllinge med kaptenen Axel Georg Pauli, född 1787, död 1862.

TAB 11

Svante Gustaf (son av Svante Johan, Tab. 10), född 1796-03-31 Tyllinge. Student i Uppsala 1806 och i Lund 1807-09-27. Rustmästare vid Upplands regemente 1814-01-16. Fänrik i armén 1814-04-22. Fänrik i regementet 1815-01-24. Löjtnant i regementet. Avsked 1820-05-09. Död 1850-12-22 på Tyllinge [Bu]. Gift på Tyllinge 1:o 1820-03-14 med Carolina Ulrika Edman, född 1791-05-10 Bollsta, död 1824-02-05 på Tyllinge, dotter av auditören Anders Edman och Brita Charlotta Pauli. Gift 2:o 1826-10-05 med Beata Mobeck, född 1791-01-05, död 1862-06-28 i Västervik, dotter av komministern i Locknevi och Blackstads pastorat av Linköpings stift Nils Mobeck och hans 1:a fru Charlotta Margareta Bergengren.

Barn:

 • 1. Margareta Charlotta Catharina, född 1821-01-29 på Tyllinge, död på Tyllinge 1897-05-04. Gift 1844-09-15 på Tyllinge med löjtnanten Samuel Georg Rosenmüller, född 1818, död 1894.
 • 1. Carolina Ulrika Magdalena, född 1822-11-05 på Tyllinge, död ogift 1848-08-23 i Linköping.
 • 1. Gustava Matilda, född 1824-02-05 på Tyllinge, död ogift 1847-05-19 Skärsjö .

TAB 12

Carl Erik (son av Gustaf, Tab. 8), född 1694-06-22 i St. Malms socken, Södermanlands län. Ryttare vid livregementet 1709. Korpral vid livregementet 1709-10-20. Sekundkornett 1712-01-19. Premiärkornett 1712-02-19. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1716-07-18. Konfirmationsfullmakt 1716-10-06. Avsked 1719-09-30. Placerad till löjtnants exspektans vid regementet 1723. Ryttmästares avsked 1741-04-27. Död 1752-12-23. Gift 1:o 1719-05-20 Hovdala s socken, Kristianstads län med sin broders svägerska Anna Catharina Ehrenborg, född 1698-08-14, död 1727, dotter av kyrkoinspektoren Mikael Ehrenborg, och hans 2:a fru Henrietta Margareta von Bartholin. Gift 2:o 1727-12-07 i Floda socken, Södermanlands län med Agneta Kagg, född 1679-12-31 Fors Djulö i St. Malms socken, dotter av löjtnanten Bengt Kagg, och Brita Maria Ribbing. Gift 3:o 1740-11-20 med sin kusins dotter friherrinnan Virginia Lucretia Duwall, född 1720-05-20 Bredsjö, död 1748 Eka och begraven 1748-04-20, dotter av majoren, friherre Sven Duwall och friherrinnan Sofia Charlotta Kruuse af Verchou. Gift 4:o 1750-02-27 med Maria Brita Wattrang i hennes 2:a gifte (gift 1:o med häradshövdingen Johan Kanterberg, född 1698, född 1747), född 1707-02-13 på Åkers bruk i Åkers socken, Södermanlands län, död barnlös 1776-05-22, dotter av brukspatronen Johan Jakob Wattrang, och Anna Dorotea Anrep.

Barn:

 • 1. Gustaf Mikael. Volontär vid Södermanlands regemente 1737-04-18. Förare vid Södermanlands regemente 1738-10-13. Sergeant 1741-09-22. Fänrik 1741-10-14. Konfirmationsfullmäktige 1742-02-18 men död redan 1741-10-26.
 • 1. Erik, född 1723. Förare vid Södermanlands regemente 1747-02-06. Sergeant vid Södermanlands regemente 1750. Död ogift 1753-03-12.
 • 1. Carl, född 1726-04-20 Kvarngölet, död 1726-04-28.
 • 3. Sofia Helena, född 1741-10-18 (1741-10-08) på Vegersberg i Floda socken, död ogift 1789-04-18 i Estuna prästgård.
 • 3. Beata Gustava, född 1743-08-08 på Vegersberg, död i barnsäng 1774-03-13. Gift 1773-05-25 Valskog med kyrkoherden i Näsby och Ervalla pastorat av Västerås stift Johan Daniel Wall i hans 1:a gifte (gift 2:o 1777 med Fredrika Lovisa Wallerius, född 1744-06-05 död 1806 i Örebro, dotter av prosten och kyrkoherden i St. Mellösa pastorat av Strängnäs stift Erik Magnus Wallerius och Anna Sara Boström) (Hm.), född 1719-10-15 i Falun, död 1787-01-08 i Näsby socken [Hm].
 • 3. Sven Gustaf, född 1746-03-29 på Vegersberg.
 • 3. Virginia Charlotta, född 1748-03-18 Eka Hovfröken hos drottning Sofia Magdalena, hos vilken hon stod mycket väl. Död 1816-12-29 i Stockholm. Gift 1773-04-11 på Ekolsunds lustslott med hovmarskalken och överkammarherren, friherre Christoffer Manderström, född 1727, död 1788.

TAB 13

Johan Didrik (son av Gustaf, Tab. 4). Student i Uppsala (Um.) 1679-11-07. Korpral vid livregementet till häst 1682-06-15. Kvartermästare vid livregementet 1689. Kornett 1693-05-13. Bodde 1696 Ullavi. Död 1699-07-27 [Blr]. Gift 1685-01-06 med Lucretia Wernstedt, född 1666, död 1749-06, dotter av översten Christoffer Wernstedt, och Metta Ribbing.

Barn:

 • Christoffer, född 1685. Major. Död 1744. Se Tab. 14.
 • Gustaf, född 1686. Musketerare vid livgardet 1703-04-14. Förare vid livgardet 1705-04-21. Fänrik 1706-07-21. Livdrabant hos konung Carl XII 1708-11-30. Följde efter slaget vid Poltava med konungen till Turkiet. Död ogift 1713-09 i Timurtasch nära Adrianopel.
 • Jakob, döda unga.
 • Fabian, döda unga.

TAB 14

Christoffer (son av Johan Didrik, Tab. 13), till Vallensjö i Fresta socken, Stockholms län. Född 1685-05-18. Kapten vid Västmanlands regemente. Slutligen major. Död 1744-04-18 på Mjölkebo i Österunda socken, Västmanlands län. 'Han blev för det han 1711-04-15 ihjälstuckit gästgivaren Olof Andersson i Vad, Simtuna socken, Västmanlands län dömd från livet men rymde ur riket och fick 1720 vid kröningen nåd'. Gift 1712-01-13 i Berlin med Christiana Amanda Eulalia von Bülow i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kornetten Erik Gustaf Soop, död 1709), född 1683 i Lützen, död 1738-02-06, och begraven 1738-02-14 i Fresta kyrka, dotter av generalkrigskommissarien och lantrådet i Mansfeld Johan Gerhard von Bülow och N. N. Wiedemann.

Barn:

 • Carl Johan Gustaf, född 1712. Kapten. Död 1790. Se Tab. 15.
 • Ulrika Christiana, född 1713-09-29 i Eisleben, död 1783-11-25 i Sala. Gift 1745-11-07 Tisby med lagmannen greve Lars Cronhielm af Flosta, nr 55, i hans 2:a gifte, född 1698, död 1755.
 • Henrik August, född 1715-01-19 i Eisleben, död 1717-03-21.
 • Fredrik Vilhelm, född 1716-03-20 i Eisleben, död 1716-07-19.

TAB 15

Carl Johan Gustaf (son av Christoffer, Tab. 14), till Tisby i Simtuna socken, Västmanlands län och Mjölkebo i Österunda socken, Västmanlands län. Född 1712-11-01 i Eisleben. Student i Uppsala 1723-12-09, page vid hovet (SAB.) 1728-03-12. Avsked (SAB.) 1732-06-30. Fänrik vid Upplands regemente 1732-06-20. Fänrik i hessisk tjänst 1732. Kapten i hessisk tjänst 1741. Löjtnant vid Upplands regemente 1741-10-19. Konfirmationsfullmäktige 1742-02-19. Avsked 1742-05-07. Kaptens karaktär 1748-02-17. Död 1790-01-21 på Tisby. Gift 1741-01 med Eva Elisabet Giertta, född 1725-02-20, död 1796 på Tisby, dotter av översten Adam Johan Giertta, adlad Giertta, och friherrinnan Elsa Wrede af Elimä.

Barn:

 • Adam Carl, född 1741-09-25. Lärstyrman 1755. Student i Uppsala (Um.) 1756-05-04. Kadett vid örlogsf lottan 1757-01-21. Underofficer vid kadettkåren 1762. Löjtnant vid galärflottan 1764-12-07, kapten vid amiralitetet ännu 1782. Reste på eget fartyg utrikes och spordes sedan aldrig, vadan det tros att skeppet förgicks.
 • Christoffer Johan, till Tisby. Född 1743-03-18. Volontär vid amiralitetet 1755. Student i Uppsala (Um.) 1756-05-04. Lärstyrman 1757-04-30. Livdrabant 1760-08-11. Löjtnant i armén 1766-08-13. Vice korpral vid livdrabantkåren 1774-06-20. Korpral vid livdrabantkåren 1776-04-26, RSO 1779-01-24. Överstelöjtnant i armén 1799-11-16. Död ogift 1818-08-20 på Tisby.
 • Axel Gustaf, född 1744-04-23, död 1744-07-22.
 • Eva Christina, född 1745-05-03. Stiftsjungfru. Död ogift 1820-06-23 i Sala.
 • Fredrik Gustaf, född 1747. Levde utan tjänst. Död 1823. Se Tab. 16.

TAB 16

Fredrik Gustaf (son av Carl Johan Gustaf, Tab. 15), till Tisby fideikommiss. Född 1747-04-03. Student i Uppsala (Um.) 1758-10-14. Levde sedan utan tjänst. Död 1823-09-21 i Sala. Gift 1799-12-02 Albäck med Eva Ulrika Rudbeck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1794-04-11 på Albäck med överstelöjtnanten Fredrik Adelhielm, i hans 2:a gifte, född 1719, död 1797), född 1758-02-13. Död 1837-10-05 Kil

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1800. Levde utan tjänst. Född 1846. Se Tab. 17.

TAB 17

Johan Fredrik (son av Fredrik Gustaf, Tab. 16), till Tisby fideikommiss och Hjälteberga i Simtuna socken, Västmanlands län. Född 1800-10-14 på Hjälteberga. Kadett vid Karlberg 1814-07-01, avgången från Karlberg 1815-06-01. Fanjunkare vid Hälsinge regemente 1818-01-16. Avsked. Död 1846-06-21 i Stockholm. Gift 1:o 1824-10-17 med Anna Juliana Callerholm, från vilken han blev skild, född 1799-02-13 i Östervåla prästgård, Västmanlands län, död 1859-05-09 i Stockholm, dotter av prosten och kyrkoherden i Östervåla pastorat av Västerås stift (Hm.) Jonas Jakob Callerholm och Ulrika Juliana von Kruus. 2:o 1830-12-04 med Margareta Charlotta Thynelius i hennes 2:a gifte (gift 1:o med genremålaren Alexander Lauréus, född 1783-01-04 i Åbo, död 1823-10-21 i Rom), född 1785, död 1834-10-06 på Tisby. Gift 3:o 1837-08-31 i Örebro med Ulrika Amalia Dahlberg, född 1808-04-17, död 1893-02-18 i Klara församling, Stockholm.

Barn:

 • 1. Ernst Fredrik Julius, född 1825-07-28 på Hjälteberga, död ogift 1898-05-08 i Stockholm. Innehade Tisby fideikommiss.
 • 1. Alida Ulrika Juliana, född 1827-02-28 i Sala, död 1905-01-02 i Stockholm. Gift 1854-07-03 med regementsläkaren vid flottan, med. doktorn och kir. mag., RNO m m Carl Johan Lilljebjörn, född 1817-03-21 Odenstad, död 1887-02-08 i Stockholm.
 • 1. Emma Fredrika, född 1829-01-10, död 1837-04-18.

TAB 18

Sven (son av Johan Didrik, Tab. 13). till Bredsjö och Landstad i Järlåsa socken, Uppsala län samt Eka i Hagby socken, Uppsala län. Född 1696-07-29. Kornett vid livregementet till häst 1709-10-18. Löjtnant vid livregementet 1713 ryttmästare 1718-03-31. Korpral vid drabanterna 1719-06-22. Åter ryttmästare vid livregementet till häst 1728-05-23. Majors avsked 1733-03-30. Död 1743 natten mellan den 8 och 9 okt. Gift 1719-07-14 med friherrinnan Sofia Charlotta Kruuse af Verchou, född 1688, född 1746-03-29 på Bredsjö, dotter av översten, friherre Henning Adolf Kruuse af Verchou, och friherrinnan Virginia Spens.

Barn:

 • Virginia Lucretia, född 1720-05-20 på Bredsjö, död i barnsäng 1748 på Eka och begraven 1748-04-20. Gift 1740-11-20 på Bredsjö med sin faders kusin, ryttmästaren friherre Carl Erik Duwall i hans 3:e gifte, född 1694, död 1752.
 • Johanna Gustava, född 1721-07-31 på Bredsjö. Stiftsjungfru. Död ogift 1792-01-23 i Stockholm.
 • Fredrika, född 1722-10-03 på Bredsjö, död 1801-05-20 Eke och ligger begraven i adlade Mömerska familjegraven vid Roslagsbro kyrka, vilken grav hon inköpte av Linderstedtska arvingarna. Gift 1743-09-20 på Bredsjö med majoren Carl Johan Mörner, född 1698, död 1782.
 • Johan Didrik, född 1723. Generallöjtnant. Död 1801. Se Tab. 19.
 • Henning Adolf, född 1725-01-19 på Bredsjö, död på Bredsjö 1725-02-13 och begraven 1725-02-21.
 • Sven, född 1726-04-01 på Bredsjö, död på Bredsjö 1729-04-27 och begraven 1729-05-15.
 • Helena, född tvilling 1727-04-11 på Bredsjö, död på Bredsjö 1728-03-25 och begraven 1728-04-05.
 • Sofia Charlotta, född tvilling 1727-04-11 på Bredsjö, död på Bredsjö 1729-10-29.
 • Beata Maria, född 1728 på Bredsjö, död 1732-06-07 och begraven 1732-06-09 i Järlåsa kyrka .
 • Gustaf, född 1730-12-10 på Bredsjö. Volontär vid livgardet 1748. Förare vid livgardet 1749-06-09. Fänrik 1749-07-31. Löjtnant 1754-11-09. Kapten 1760-12-09. Kompanichef 1762-12-31. RSO 1767-11-23. Överstelöjtnant i armén 1772-09-13. Överstelöjtnant vid änkedrottningens regementsbataljon i Stockholm 1773-11-01. Överste i armén 1777-04-23. Överstelöjtnant vid Upplands regemente 1778-08-19. Transporterad till dalregementet 1779-02-10. Överste och chef för dalregementet 1781-12-05. Avsked 1785-05-20. Död ogift 1816-04-20 i Västerås, sedan han gjort testamente åt sin brorsons sonson Johan Conrad Duwall.
 • Jakob, född 1732-03-03. Hovjunkare (SAB.) 1763-04-02. Död ogift 1792-01-12 Sallösa .
 • Sven Christoffer, född 1733-08-13 på Bredsjö. Kadett vid konung Adolf Fredriks kadettkår. Fänrik vid Upplands regemente 1756-12-01. Löjtnants karaktär. Död ogift 1795-04-27 på Skensta rusthåll.

TAB 19

Johan Didrik (son av Sven, Tab. 18), till Näsby i Taxinge socken, Södermanlands län. Född 1723-10-05 Bredsjö. Volontär vid livregementet till häst 1737. Student i Uppsala (Um.) 1738-06-15. Volontär vid livgardet 1741. Furir 1742. Livdrabant 1742. Regementskvartermästare vid Gustaf Ruthensparres värvade regemente 1747-10-20. Kapten vid Gustaf Ruthensparres värvade regemente 1748-11-23. Kapten vid livgardet 1753. Överadjutant och major i armén 1754-07-29. RSO 1757-04-28. Överstes titel 1762. En av herrar ett hundrade män i Stockholms stads brand- och försäkringscontoir 1772. Generalmajor 1773-11-01. Avsked med generallöjtnants karaktär 1776-06-19. Förste stallmästare hos hertiginnan av Södermanland 1778-12. KmstkVO 1778-03-31. Lantmarskalk vid 1786 års riksdag. RoKavKMO 1786-06-23. Död 1801-03-12 på Näsby. Gift 1757-07-17 med Ulrika Kjerrman, adlad Kjerrmansköld, född 1734-05-24, död 1804-02-03, dotter av handelsborgmästaren i Stockholm Gustaf Kjerrman och hans 1:a hustru Anna Margareta Geding.

Barn:

 • Sofia Margareta, född 1758-08-05, död 1775-11-02 i Stockholm (At (P.)), och begraven 1775-11-15.
 • Juliana, född tvilling 1759-07-19 (1759-07-20) i Stockholm. Död 1789 i Gävle (At (P.)) och begraven i Gävle (At (P.)) 1789-04-02. Gift 1777-05-20 med landshövdingen, greve Fredrik Adolf Ulrik Cronstedt, född 1744, död 1829.
 • Ulrika, född tvilling 1759-07-19 (1759-07-20) i Stockholm. Stiftsjungfru. Död i Stockholm 1778-05-26.

TAB 20

Axel (son av Sven, Tab. 18), född 1729-10-06 på Bredsjö i Järlåsa socken, Uppsala län. Korpral vid livdragonregementet. Livdrabant 1750-05-26. Avsked 1751-05-16. Furir vid konung Adolf Fredriks kadettkår. Vice korpral (kapten) vid drabanterna. Död 1764-03-29 (1764-03-30) Brerum [KrAB]. Gift 1:o 1751-07-11 med Ulrika Ehrenstam, född 1733-04-15 i Stockholm, född 1754-08-16 i Hammars socken, dotter av hovrättsrådet Lars Eneroth, adlad Ehrenstam, och Catharina Elisabet Gripenstedt. Gift 2:o 1756-11-05 Åmmeberg Gift 3:o 1775-11-24 på Brerum med skogvaktaren Erik Bredenberg, född 1744, död 1817-05-30 i Lofallet, Askersunds landsförsamling.), född 1738-07-01 på Stora Ålberga i Kila socken, Södermanlands län, levde 1795, dotter av överstelöjtnanten Claes Prytz, och Christina Juliana von Essen.

Barn:

 • 2. Adolf Didrik, född 1757-03-17 på Åmmeberg, död en dag gammal och begraven 1757-03-25.
 • 2. Axel Vilhelm, född 1758. Major. Död 1816. Se Tab. 21.
 • 2. Sofia Christina, född 1760-05-29, död 1760.

TAB 21

Axel Vilhelm (son av Axel, Tab. 20), född 1758-09-22 på Tasstorp i Askersunds landsförsamling. Korpral vid livregementet till häst 1770-04-10. Livdrabant 1773-05-03. Löjtnant i armén 1777-11-08. Avsked från livdrabantkåren med ryttmästares n. h. o. v. 1786-05-03. Major. Död 1816-09-13. Gift 1:o 1783-10-09 på Strand i Jäders socken, Södermanlands län med Johanna Christina Riddergroll från vilken han 1793 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1775-12-28 på Strand med kaptenen Eberhard Marcks von Würtemberg, född 1733, död 1781), född 1757-02-27 på Strand, död 1815-11-23 i Stockholm, dotter av majoren Per Riddergroll, och Helena Charlotta Ridderhierta. Gift 2:o med Sara Catharina Broman, född 1764, död 1839-11-09.

Barn:

 • 1. Axel Johan Didrik, född 1787. Fabrikör. Död 1847. Se Tab. 22.
 • 1. Gustaf Vilhelm, född 1789-02-16 på Marietorp i i Åkers socken, Södermanlands län. Fänrik vid livregementets grenadjärer 1806-08-23. Löjtnant vid livregementets grenadjärer 1810-09-18. Död 1811-08-30 i Köping.
 • 1. Carl Jakob, född 1792-07-14 på Marietorp, död ung.
 • 2. Axel Jakob, född 1797. Häradshövding. Död 1853. Se Tab. 23.
 • 2. Carl Gustaf, född 1798. Bankokamrerare. Död 1877. Se Tab. 24.
 • 2. Alexander Magnus, född 1802. Fältväbel. Död 1849. Se Tab. 25.

TAB 22

Axel Johan Didrik (son av Axel Vilhelm, Tab. 21), född 1787-07-12. Volontär vid Västmanlands regemente 1804-09-11. Förare vid Västmanlands regemente 1805-05-19. Fänrik 1809-06-26. Förste adjutant vid Västmanlands regemente (KrAB.) 1810-03-06. Avsked 1810-12-18. Urfabrikör i Sala. Död i Sala 1847-05-29. Gift med Ulrika Carolina Lytken, från vilken han 1826-08-25 blev skild.

Barn:

 • Johan Conrad, född 1812-11-10, död 1822-06-20 i Västerås.
 • Teodor Vilhelm, född 1815-01-10, död 1815-08-20.
 • Emilia Bernhardina, född 1820-11-24 i S:t Ilians socken, Västmanlands län, död 1881-08-10 i Nedertorneå socken, Norrbottens län. Gift 1850-09-29 med handskmakaren Johan Lorentz Ahlqvist.
 • Henrietta Concordia, född 1822-02-17 i Västerås, död ogift 1898-11-28 Kettinge .

TAB 23

Axel Jakob (son av Axel Vilhelm, Tab. 21), född 1797-06-27. Extra notarie i Göta hovrätt. Vice häradshövding. Död 1853-12-12 Torp s län. Gift 1835-09-11 Årup s län med grevinnan Lovisa Catharina Wachtmeister af Johannishus nr. 3, född 1813-10-06 i Stockholm, död 1859-11-07 på Torp, dotter av en av rikets herrar, greve Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister af Johannishus, och hans 2:a fru friherrinnan Catharina Charlotta Leijonhufvud.

Barn:

 • Margareta Lovisa (Louise),' född 1837-01-01 på Torp, död 1916-08-19 Älvdalen s län . Gift 1856-07-15 i Sörby kyrka med friherre Nils Gyllenstierna af Lundholm', född 1826, död 1905.
 • Sigrid Ulrika Charlotta (Lotta), född 1844-09-29 på Årup. Död 1926-09-13 i Kristianstad. Begraven i Sörby förs., Kristianstads län. Gift 1:o 1866-08-03 Uddarp s län med underlöjtnanten, friherre Kjell Christian Barnekow, nr 230, född 1843, Död 1874. Gift 2:o 1876-02-18 på Uddarp med sin svåger, konsuln, greve Adolf Gabriel Barnekow, nr 128, född 1838, död 1924.

TAB 24

Carl Gustaf (son av Axel Vilhelm, Tab. 21), född 1798. Kanslist vid kommissariatets kansli i rikets ständers bank 1827. Bokhållare vid bankens låneavdelning 1834-11-05. Kamrer vid depositionsavdelningen 1848-03-23. En av herrar ett hundrade män i Stockholms stads brandförsäkringskontor 1855. Avsked från kamrerarebetattningen 1864. RVO 1866-07-03. Död 1877-08-09 i Norrtälje. Ägde huset nr 60 vid Hornsgatan i Stockholm. Gift 1:o 1829-06-12 med Johanna Maria Bergstedt. Gift 2:o 1843-10-15 med Hedvig Fredrika Carolina Brunnius, född 1816-04-04, död 1868-07-03 i Stockholm, dotter av prosten och kyrkoherden i Skällviks pastorat av Linköpings stift Johan Brunnius och hans 2:a fru friherrinnan Anna Charlotta Rehbinder.

Barn:

 • 1. Carl Axel Vilhelm, född 1830-04-29. Student i Uppsala 1849. Examen till rättegångsverken 1856-05-22. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1856 och i justitiekanslersexpeditionen 1856. Extra ordinarie kontorsskrivare i rikets ständers bank. Kontorsskrivare 1870. Avsked från tjänsten som kontorsskrivare 1878. Död ogift 1889-03-28 i Stockholm.
 • 1. Ebba Julia Sofia, född 1832-09-01, död 1845-03-20 i Stockholm.
 • 1. Frans Gustaf Cordian, född 1834-08-09, död 1849-05-02 i Stockholm.

TAB 25

Alexander Magnus (son av Axel Vilhelm, Tab. 21), född 1802-12-12 i Järfälla socken, Stockholms län. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1819-10-24. Avsked 1826-05-18. Fältväbel vid Södermanlands regemente 1828-06-18. Avsked 1837-02-28. Död 1849-04-11 Våmtorp. Gift 1830-05-30 med Gustava Sofia Rosander, född 1803-07-24, död 1848-02-27, dotter av lantbrukaren Adolf Magnus Rosander och Elisabet Christina Naesström.

Barn:

 • Axel Adolf, född 1830-08-09 på hemmanet Lund i Vallby socken, Södermanlands län. Volontär vid Södermanlands regemente 1850-10-14. Avsked 1854-05-01, vice korpral vid livgardet till häst under namnet Alexandersson. Död 1870-07-07 i Stockholm.
 • Emilia Sofia Amanda (Bernhardina), född 1833-04-22 på Lund, död 1893-12-14 i Kungsholms församling, Stockholm. Gift 1854-12-07 med målarmästaren Carl Ludvig Eriksson, född 1821.
 • Carl Oskar Vilhelm Alexander, född 1835 Viby, död 1843-08-18.
 • Rosalie Albertina Dorotea, född 1837-11-23 på Viby. Död 1914-11-24 i Torshälla. Gift 1859-11-11 i Torshälla med skomakarmästaren Johan Vilhelm Björklund, född 1829-07-12 vid Haddebo bruk i Svennevads socken, Örebro län, död 1903 i Torshälla.
 • Adalbert Fridolf Magnus, född 1840-07-30 i Stenkvista förs., Södermanlands län, död , ogift 1923-03-05 i Torshälla och utgick ätten med honom på svärdssidan.
 • Jenny Lovisa Hedvig Eleonora, född 1844-07-09 på Kämptorp i Stenkvista socken, Södermanlands län, död 1903-03-10 i Eskilstuna. Gift 1867-08-25 i Stockholm med handlanden och husägaren Carl Emanuel Almqvist, född 1844-05-28 i Eskilstuna, död i Eskilstuna 1904-02-25.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: