:

Von Ehrenheim nr 324

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Ehrenheim nr 324 †

Uppflyttad i dåvarande riddarklassen 1799-11-16. Friherrlig 1805-03-01, introducerad 1807. Utdöd 1828-08-02.


Fredrik Vilhelm von Ehrenheim, friherre von Ehrenheim (son av Johan Ludvig von Ehrenheim, se adliga ätten von Ehrenheim, Tab. 13), född 1753-06-29 Broby. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1775-03-23. Kopist i riksarkivet 1776-01-23. Kanslist 1780-02-29. 2. Sekreterare i presidentsexpeditionen i kungliga kansliet 1782-11-19. Kommissionssekreterare i Dresden 1785-12-27. Chargé d'affaires i Dresden 1787-04-19. Chargé d'affaires i Köpenhamn 1790-09-27. Minister i Köpenhamn 1794-03-18. RNO 1794-11-24. Envoyé extraordinaire 1794-12-15. Tillförordnad hovkansler och chef för utrikesexpeditionen (Br.) 1794-12-19. Ledamot av rikets ärenders allmänna beredning 1798-01-07. KNO 1799-11-16 och uppflyttad i dåvarande riddarklassen under nr 1749 A. Kanslipresident 1801-05-28. LVA 1802-04-14. Friherre 1805-03-01 med succession av värdigheten på äldsta son efter son (introducerad 1807-01-09 under nr 324). Avsked 1809-03-27. Död ogift 1828-08-02 i Stockholm och begraven 1828-10-16 i Klara kyrka samt slöt ätten. Vapnet krossades av statsministern för utrikes ärendena, greve G. af Wetterstedt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: