:

Adlerfelt nr 178

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Adlerfelt nr 178 †

Friherrlig 1720-02-29, introducerad 1720. Utdöd 1769-01-20.

TAB 1

Per Adlerfelt, friherre Adlerfelt (son av Carl Johansson, adlad Adlerfelt, se adliga ätten Adlerfelt nr 1272, Tab. 1), född 1680-06-04 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1700. Sergeant vid livgardet 1700. Fänrik 1701-01-18. Löjtnant 1703-01-08. Kapten 1708-06-17. Överstelöjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1710 (Lk.). Överstelöjtnant vid Bremiska dragonregementet 1711-05-23. Överste för Närkes och Värmlands regemente 1712-09-27. Konfirmationsfullmakt (Lk) 1714-08-19. Överste för bergsregementet 1717-12-07. Generalmajor av infanteriet 1719-04-29. Avfärdad till Danmark i diplomatiska värv (Bbl.) 1719-06-25. Friherre 1720-02-29 (introducerad 1720 under nr 178). Minister i Köpenhamn (Bbl.) 1720-05-24. Rappellerad (Bbl.) 1725-08-16. Kommendant i Malmö 1726. Tillförordnad landshövding i Malmö (Bbl.) 1737-09-27. Riksråd 1739-03-31. Kansliråd 1739-04-18. Död 1743-06-27 av ett skott genom veka livet, som han den 1743-06-22 erhöll på Norrmalms-, nu Gustaf Adolfstorg i Stockholm, då han var utsänd för att stilla de upproriska dalkarlarna, ett skott, som eljest var ämnat överståthållaren friherre Rutger Fuchs, på vars vita häst han red. Begraven i Södertälje kyrka, där ett epitafium över honom är uppsatt. 'Han förskaffade sig i ungdomen mycken färdighet i kroppsövningar och dansade ypperligt, vadan han i bataljen vid Düna, där han var med, skall skämtsamt önskat, att sachsarna icke skulle måtta åt och skada benen på honom. Bevistade slaget vid Narva, fälttåget i Kurland, belägringen av Thorn och aktionen vid Holofzin. Duellerade kort före slaget vid Poltava med en annan svensk officer, som därigenom fick sin bane, för vilket konungen ämnat straffa honom, men som han, i anseende till den olyckliga utgången av slaget, undgick. Bidrog i träffningen vid Gadebusch genom sitt mannamod mycket till segern och gjorde slutligen 1716 fälttåget i Norge. ' Gift med Catharina Juliana von Bautzen, död 1742-10-27 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka, dotter av en överste i mecklenburgisk tjänst.


  • Fredrika Ulrika, född tvilling 1720-08-07 i Köpenhamn, död i Köpenhamn 1723 och begraven 1725-11-05 i Malmö.
  • Sofia Anna, född tvilling 1720-08-07 i Köpenhamn, begraven 1740-05-14 i Jakobs församling, Stockholm.
  • Charlotta Eleonora, född 1721, död 1723 i Köpenhamn och begraven 1725-11-05 i Malmö.

TAB 2

Carl (son av Per Adlerfelt, friherre Adlerfelt, Tab. 1), till Landsjö i Kimstads socken, Östergötlands län. Född 1719-04-00 (Bbl.) i Stockholm. Student i Lund (Bbl.) 1734-10-04. Volontär vid fortifikationen 1734. Furir vid fortifikationen 1735. Fänrik 1736-06-07. Löjtnant 1740-07-10. Kapten vid Hamiltonska regementet 1741-07-22. Överadjutant hos riksrådet von Rosen i Bohuslän 1743. Major (Bbl.) 1746-12-16. Överstelöjtnant vid Posses värvade infanteriregemente (Bbl.) 1747-06-03. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant vid kronprinsens regemente (KrAB.) 1749-08-28. Överste i armén och generaladjutant 1749-11-22. Överste för kronprinsens regemente (KrAB.) 1756-07-01. Generalmajor 1760-07-28. Landshövding i Malmöhus län 1764-02-14. Överkommendant i Malmö (Bbl.) 1764-02-15. Ålderman vid Knutsgillet i Malmö 1764. Död 1769-01-20 i Malmö utan söner och slöt således ätten, 'men vapnet blev vid begravningen i S:t Petri kyrka ej krossat, emedan hans änka var i havande tillstånd. Han bevistade fälttågen i Finland och Pommern samt ådagalade mycken tapperhet under sin tjänstgöring vid franska armén. Var en driftig landshövding och upprättade, bland annat, av egna medel åtta vackra gränsskillnadsstenar emellan de båda skånska länen, även som 1768 den sk Stavstenen vid Kempinge till minne av konung Carl XII:s återkomst till Sverige 1715'. Gift 1:o 1745 i Strassburg med friherrinnan Fransiska Magdalena von Falkenhain, född 1722, död 1751. Gift 2:o 1754-10-10 på Stockholms slott med hovfröken, grevinnan Agneta Margareta Strömfelt, född 1725-12-07, i Stockholm, död i barnsäng 1760-08-15 och begraven 1761-11-27 i Kimstads kyrka Östergötlands län, dotter av riksrådet greve Johan Carl Strömfelt, och Hedvig Eleonora Wrangel av Elstferska huset. Gift 3:o 1762-10-14 i Stockholm med grevinnan Ulrika Sofia Sparre, född 1736-07-21 (1736-08-01) i Stockholm, död 1765-05-23 i Malmö och begraven 1765-06-03, i S:t Petri kyrka i Malmö, dotter av överståthållaren greve Axel Sparre (Wrede-Sparre) av Sundby, nr 63, och grevinnan Christina Margareta Augusta Törnflycht. Gift 4:o 1768-10-02 Barsebäck med Betty Jennings i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1752-02-27 med landshövdingen, friherre Carl Axel Hugo Hamilton af Hageby, född 1722, död 1763), född 1734-07-27 i Stockholm, död 1801-02-02 Vanås s län och begraven 1801-02-10 i Gryts kyrka, dotter av kommerserådet Frans Jennings, naturaliserad Jennings nr 1874, och Maria Christina Bedoire.


  • 1. Fredrika Lovisa, döpt 1745-12-00 i Stockholm, död 1750.
  • 1. Carolina, född 1747. död 1747.
  • 1. Per, född 174(8). Kadett vid livgardet. Deltog i Pommerska kriget, men blev hempermitterad för sjukdom (KrAB.) 1760-09-16. Död före fadern.
  • 2. Tre barn, dödfödda.
  • 3. Charlotta Augusta, född 1765-05-17 i Malmö, död 1791-11-08 i Stockholm. Gift 178310-23 med en av rikets herrar, överhovstallmästaren friherre Claes Rålamb, i hans 2:a gifte, född 1750, död 1826.
  • 4. Carolina, född posthuma 1769-08-15 i Stockholm, död 1799-12-08 på Vanås och begraven 179912-23 i Gryts kyrka. Gift 1792-06-29 på Vanås med konteramiralen greve Hans Fredrik Wachtmeister af Johannishus, i hans 1:a gifte, född 1752, död 1807.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: