:

Kagg nr 27

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Kagg nr 27 †

Friherrl. 1651-10-16, introducerad 1652. Utdöd 1772-05-27.


TAB 1

Nils Kagg, friherre Kagg (son av Nils Kagg, se adl, ätten Kagg nr 68, Tab. 7), friherre till Tohmajärvi i Kexholms län, herre till Kjellstorp i Örslösa socken, Skaraborgs län samt Skävesund i Glanshammars socken, Örebro län. Född 1598-08-18, på Kjellstorp. Kammarpage hos hertig Johans av Östergötland furstinna 1612 och hos pfaizgreven Johan Casimir 1614, varest han var i två år. Försändes 1616 till Frankrike. Gefreiter (volontär) vid prins Moritz' av Oranien garde i Nederländerna. Fänrik vid Västgöta regemente 1619. Löjtnant vid Västgöta regemente 1620. Kapten 1620. Var 1622 kompanichef vid Närkes och Värmlands knektar och 1627 kvartermästare vid Närkes och Värmlands knektar (Nh.). Introducerad på riddarhuset 1625 jämte sina bröder under nr 68. Kompanichef vid Södermanlands regemente 1627(Nh.). Major vid Södermanlands regemente 1627-11 (Nh.). Kommendant i Neuenburg i Preussen 1628. Överste för ett tyskt regemente i svensk sold 1631. Överste för Västgötadals regemente 1633–1651 (Nh.). Kommendant i Wollin 1636 samt i Stettin och över hela Hinter-Pommern 1638-07-01. Avsked därifrån (Nh.) 1650-09-01. Friherre 1651-10-16 jämte äldre brodern Lars och skulle skriva sig friherre till Tohmajärvi pogost i Kexholms norra län, vilket friherreskap bemälte hans broder erhöll (introducerad 1652 under nr 27). Guvernör i Halland 1651-11-10. Avsked från regementet före (Nh.) 1652-02-23. Död 1653-11-16 i Halmstad och begraven i Halmstads kyrka samt därefter nedsatt i Kaggska familjegraven i Örslösa kyrka i Västergötland). 'Han blev 1628 vid Neuenburg häftigt angripen av polackerna, därvid han sköts genom högra sidan av bröstet med trenne kulor, varav en gick mitt igenom, men de båda andra blevo kvarsittande. Utstod därefter mycket ont under en tvåårig fängelsetid. Förhöll sig slutligen i konung Gustaf II Adolfs tyska krig alltid berömligen och tappert.' Gift 1634-09-29 Örebro med friherrinnan Margareta Bonde, till Laihela, född 1615, död 1658-02-07 på Skävesund, dotter av riksrådet och presidenten Carl Bonde, friherre Bonde, och hans 1:a fru friherrinnan Beata Oxenstierna.

Barn:

 • Göran, född 1635-09-13, död 1647 i Wollin i Pommern.
 • Nils, född 1636. Kammarherre. Död 1699. Se Tab. 2.
 • Beata, född 1638-07-23 på Kjellstorp. Gift 1:o 1660-02-24 i Göteborg med riksrådet Johan Mauritz Wrangel, friherre Wrangel af Lindeberg, i hans 3:e gifte, född 1616, död 1665. Gift 2:o kort efter 1674-04-21 (1674-08-09, i Stockholm) (At (S).) med landshövdingen, friherre Gabriel Kurck, i hans 2:a gifte, född 1630, död 1712.
 • Brita, född 1640-10-12 i Stettin, död i Stettin 1640 och begraven i Wollin.
 • Brita, född 1641-10-12 i Stettin, död 1678-11-12 på Ekeberg i Lillkyrka socken, Örebro län och ligger jämte sin man begraven i Lillkyrka kyrka. Gift 1658-09-18, i Örebro med landshövdingen, friherre Abraham Leijonhufvud, född 1627, död 1676.
 • Johanna Margareta, född 1643 i Stettin, död i Stettin 1648-06-17, och begraven i Wollin.
 • Carl Jörgen, född 1644. Kammarherre. Död 1686. Se Tab. 6.
 • Gustaf, född 1647-01-05, död 1649 och begraven i Wollin.
 • Margareta Helena, född 1649-04-01 i Stettin, död före 1709. Gift 1667 med kammarherren Gustaf Reuter af Skälboö, född 1639, död 1703.
 • Ebba Agneta, född posthuma 1654-03-06, i Halmstad, död 1655-04-16 på Kjellstorp.

TAB 2

Nils (son av Nils Kagg, friherre Kagg, Tab. 1), till Kjellstorp samt Kårtorp i Vedums socken och Arvidstorp i Mellby socken (båda i Skaraborgs län), född 1636-08-15 på Källstorp. Student i Uppsala (Um.) 1653-03-28. Kammarherre 1670. Död 1699-08-08 och begraven i familjegraven i Örslösa kyrka, Gift 1660-12-02 i Stockholm, då drottning Hedvig Eleonora höll deras bröllop, med friherrinnan Märta Ribbing af Zernava, född 1637-02 Boxholm, död 1700 (At (L).), dotter av riksrådet och guvernören Peder Lindormsson Ribbing, friherre Ribbing af Zernava, och Christina Ryning.

Barn:

 • Lars, född 1661. Överstelöjtnant. Död 1710. Se Tab. 3.
 • Margareta, född 1662 Gimmersta, död Gimmersta
 • Christina Maria, till Lövholmen i Vedums socken. Född 1666 på Kjellstorp, död 1739-04-21 i Forshems socken, Skaraborgs län. Gift 1725-04-28 på Lövholmen med överstelöjtnanten Reinhold Klöfverskjöld, född 1673, död 1734.
 • Carl, till Ravnäs i Konungsunds socken, Östergötlands län. Född 1667 på Källstorp. Student i Lund 1684. Volontär vid livgardet 1685. Fänrik vid Västgötadals infanteriregemente 1687-07-23. Löjtnant vid Västgötadals infanteriregemente 1697-04-20. Löjtnant vid Västgötadals infanteriregemente garde 1702 20712. Regementskvartermästare vid Västgötadals infanteriregemente 1707-08-14. Kapten 1708-06-17. Överstelöjtnant vid Västerbottens infanteriregemente 1711-11-10. Överstes avsked 1719-04-02 död barnlös 1730-01-27 på Ravnäs och begraven 1730-02-17 i Konungsunds kyrka. Var med vid Holovzin, Poltava och Bönder. Gift med Maria Körning, begraven 1734-01-29 i Konungsunds kyrka, dotter av ryttmästaren Erik Körning, och Maria Ribbing.
 • Gustaf, född 1668 på Kjellstorp, död ung.
 • Per, född 1669 på Kjellstorp. Drunknade i ungdomen.
 • Georg, född på Kjellstorp, död ung. Märta född 1671-05-11 på Källstorp, död 1710-03-31, då Arvidstorp och begraven i Örslösa kyrka.
 • Agneta, född på Kjellstorp, död på 15:e året gammal.
 • Lennart, född på Kjellstorp, död 26 veckor gammal.
 • Helena, född tvilling 1676-10 Fjällskäfte. Gift 1:o 1706-12-28 på Eskilsberg i Kärda socken, Jönköpings län med kaptenen Hans Gabriel Stierna, född 1667, död 1707. Gift 2:o 1711-05-09 På Eskilsberg med kaptenen Hans Ulfsparre af Broxvik, i hans 2:a gifte, död 1756.
 • Beata, född tvilling 1676-10 på Fjällskäfte, död 1752-08-25, Säckestad och ligger jämte sin man begraven i Bondegraven i Fägre kyrka Skaraborgs län. Gift 1701-09-16 med kaptenen Ulf Gustaf Bonde, född 1668, död 1709.

TAB 3

Lars (son av Nils, Tab. 2), till Kjellstorp samt Kylehov i Hångers socken, Jönköpings län. Född 1661-09-21, i Göteborg. Student i Uppsala (Um.) 1674-10-03. Volontär vid livgardet 1680 (Lk.). Fänrik vid Västgötadals regemente 1682-01-04. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1685-09-02,. Kaptenlöjtnant 1693-03-26. Kapten 1696-08-08,. Major 1705-10-09. Överstelöjtnant vid Kronobergs regemente 1709-10-06. Död 1710-03-01 i Lund och begraven 1710-06-18, i Örslösa kyrka. Gift 1700 med Helena Stake, till Kårtorp, född 1677, död 1757-03-27 på Kjellstorp, dotter av kaptenen Ulrik Stake, och hans 1:a fru Elsa Kyle.


 • Helena, född 1701-11-07, död 1732-03-06 på Källstorp och begraven 1732-03-16 i Kaggska graven i Örslösa kyrka. Gift 1726-05-03 med hovmarskalken Per Filip Hierta, i hans 1:a gifte, född 1698, död 1784.
 • Per, död som barn före fadern.
 • Nils7 Ulrik, född 1704-02-09 död 1710-02-01.
 • Johan, född 1705-09-15 på Kjellstorp, död före fadern [ (At (L).) ]
 • Märta Beata, född 1707-04-03, död 1783-05-26 på Stacketorp i Vånga socken, Skaraborgs län och begraven 1783-06-02. Gift 1733-05-15 Kårtorp

TAB 4

Nils (son av Nils, Tab. 2), till Arvidstorp i Mellby socken, Skaraborgs län. Född 1663 Kjellstorp Student i Uppsala (Um.) 1674-10-03. Volontär vid livgardet 1682-06. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1683-09-17. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1689-12-01, kaptenlöjtnant 1694-03-01. Kapten 1700-09-08 Kapten vid livgardet 1702-12-20. Avsked 1707-08-14. Död 1724-02-23 på Arvidstorp. Gift 1720-11-01 Russelbacka med sin svägerskas sysslings dotter Beata Kafle i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1725-12-26 på Arvidstorp med fänriken Axel Hård af Segerstad, i hans 1:a gifte, död 1750), född 1690-07-15, på Russelbacka, död 1743-09-09, dotter av Erland Kafle, och Margareta Ribbing.

Barn:

 • Lars, född 1722-01-06 på Arvidstorp. Uppfostrades hos sin faders syskonbarn, presidenten, frih. Conrad Ribbing och studerade tillsammans med hans son, friherre Lennart Ribbing, vid akademien i Lund, där han 1734-10-25 blev student (At (P) ) och 1742-02-10 försvarade en disputation. Fänrik först vid Hamiltonska regementet, sedan vid livgardet. Kapten i fransk tjänst. Löjtnant vid Cronhielmska regementet. RSO 1770-04-28. Avsked. Drunknade barnlös natten mellan 1772-05-26 och 1772-05-27, vid Skeppsbron i Stockholm och slöt ätten samt begraven 1772-06-03 i Riddarholmskyrkan, då vapnet krossades av kaptenen och riddaren Abraham de Frese. Friherre Kagg köpte Tumlebergs säteri i Essunga socken, Skaraborgs län, vilket dock sedan för skuld honom frångick. Gift med Maria Christina Brand, döpt 1722-07-16 i Lekåsa socken, Skaraborgs län, död 1796-04-16 Hamrum, dotter av kaptenen Herman Brand, och Anna Brita Papegoja.

TAB 5

Johan (son av Nils, Tab. 2), till Kårtorp i Vedums socken och Ågården i Råda socken, (båda i Skaraborgs län). Född 1664 Gimmersta. Student i Uppsala 1674-10-03. Fänrik vid Skaraborgs regemente (Lk.) 1681-10-29 Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1686-02-19. Kaptenlöjtnant 1692-04-24. Kapten 1699-12-08 Avsked 1700-12-04. Död 1739-08-24 Sjöberg och begraven i Vedums kyrka. Gift 1:o 1689-06-10 på Kjellstorp med Christina Kafle, född 1669-04 Ledinge, död 1716-03-13 på Kårtorp, dotter av vice presidenten Erland Kalle, nr 70, och hans 1:a fru Brita MåneSköld af Seglinge, nr 62. Gift 2:o 1720-07-31 med sin broders svägerska Christina Hedvig Körning, begraven 1729-06-02 i Konungsunds kyrka, Östergötlands län, dotter av ryttmästaren Erik Körning, och Maria Ribbing. Gift 3:o 1730-01-29 på Sjöberg med Magdalena Christina Uggla, född 1687, död 1747-11-21 (1747-01-21) på Sjöberg, dotter av kaptenen Bengt Uggla, och hans 2:a fru Regina Helena Gyllengrip.

Barn:

 • 1. Lennart, född 1688. Fänrik vid Liewens regemente 1708-04. Stupade död ogift 1709-09-29 i slaget vid Poltava.
 • 1. Erland, född 1690-03 på Ågården, död på Ågården 1691-05-06.
 • 1. Lars, född 1691, död ung.
 • 1. Carl Gustaf, född 1692 död ung.
 • 1. Brita, född 1693-10-09 på Ågården, död 1769-04-05 Ro. Gift i Mellby socken 1721-11-20 med kornetten Herman Adam Fleming, född 1665, död 1728.
 • 1. Maria Margareta, född 1695-04-26 på Ågården, död 1734 och begraven 1734-11-26 Dagsnäs. Gift 1725-06-05 på Kårtorp med sin 2:a styvmoders broder, överstelöjtnanten Christoffer Uggla, död 1733.
 • 1. Carl Jörgen, född 1699-02 på Ägården, död 1699-08-19, i Åsle socken, Skaraborgs län.
 • 1. Agneta, född 1701, död 1777-06-27 Maryd. Gift 1731-03-04, på Ro med kaptenen Gabriel Gyllengrip, i hans 2:a gifte, död 1747.
 • 1. Beata, född 1703, död 1710-07 på Kårtorp.
 • 1. Anna Ebba, född 1706, död 1771-01-08 på Maryd. Gift 1727 med kaptenen Samuel Blix, av samma släkt som adlad ätten Blixencron, född omkring 1696, död 1781-05-15 Rödjenäs (Lk.).
 • 1. Maria Magdalena, född 1709, död ogift.
 • 1. Beata, född tvilling 1713 och döpt 1713-10-15 på Kårtorp, död på Kårtorp 1713-10-25.
 • 1. Sigrid Helena, född tvilling 1713 och döpt 1713-10-15 på Kårtorp, död på Kårtorp 1751-01-07. Gift 1736-06-29, på Ro med lanthushållaren Johan Georg Drakenberg, i hans 2:a gifte, född 1697, död 1774.

TAB 6

Carl Jörgen (son av Niis Kagg, friherre Kagg, Tab. 1), till Djurström och Esbjörnstorp, båda i Värsås socken, Skaraborgs län samt Fyllingarum i Ringerums socken, Östergötlands län. Född 1644-05-31 i Stettin. Student i Uppsala 1654-09. Drottning Hedvig Eleonoras kammarherre. Död 1686-09-29 i Norrköping och begraven i Ringarums kyrka, varest hans vapen uppsattes. Gift, enligt kunglig tillstånd 1672-04-26, med sin kusins dotter Märta Christina Kagg, död 1684 Viggebyholm, dotter av översten Nils Kagg, och hans 1:a fru Christina von Scheiding.

Barn:

 • Nils, till Fyllingarum. Född 1672 på Viggebyholm, död 1694 och begraven 1694-10-17, i Grebo kyrka .
 • Carl, född 1673 på Viggebyholm, död 1694 och begraven 1694-10-17, i Grebo kyrka .
 • Märta, född 1674 på Viggebyholm, död 1743-03-06, i Varola socken, Skaraborgs län. Gift 1689-02-26 i Dunkers socken, Södermanlands län med kaptenen Axel Lillie, af Greger Mattssons ätt, nr 6, död 1706.
 • Beata, född 1675 på Viggebyholm, död ogift 1697 och begraven 1697-08-31 i Grebo kyrka .
 • Margareta Christina, död 1724. Gift 1690-01-05 i Östra Ryds socken, Östergötlands län med greve Magn. Gabr. De la Gardies hovjunkare Salomon Skutenberg, född 1655, död 1693.

TAB 7

Didrik (son av Carl Jörgen, Tab. 6), till Skälboö i Skönberga socken, Östergötlands län. Fänrik vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1700-12-05. Avsked för sjukdom 1701. Död 1747-12-31 på Skälboö. Gift 1701-04-14 Ekhult med sin fasters mans brorsdotter Catharina Charlotta Reuter af Skälboö, död 1749-01-20 på Skälboö 70 år gammal, dotter av överstelöjtnanten Johan Reuter af Skälboö, och hans 2:a fru Sofia Christina Natt och Dag.

Barn:

 • Hedvig Sofia, född 1702-02-13 i Björsäters socken, död 1775-12-06. Gift 1:o 1719-10-04 med kaptenen David Fredrik von Wachenfeldt, född 1686, död 1735. Gift 2:o 1739-02-06, Myckelby s socken, Östergötlands län med underlöjtnanten Carl Gustaf Klingfelt, nr 1674, född 1714.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: