:

Bildt nr 404

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Bildt nr 404

TAB 1

Didrik Anders Gillis, friherre Bildt (son av Daniel Fredrik Bildt, Se adliga ätten Bildt nr 678, tab 22), född 1820-10-16 i Göteborg. Kadett vid Karlberg 1835-02-09. Utexaminerad 1837-09-22. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente s. å. 17/11. Genomgick högre artilleriläroverket å Marieberg 1839–1842. Repetitör vid nämnda artilleriläroverk 1841–44. Löjtnant 1846-10-17. Lärare i artilleri vid högre artilleriläroverket å Marieberg 1846–47 samt i matematik och artilleri vid krigsakademien 1847–54. Artilleristabsofficer 1848-02-22. LKrVA 1849-10-21. Statsrevisor 1850. Adjutant hos konungen 1851-03-22. Kapten i armén 1852-07-02. RFrHL 1853-09-21. Chef för artilleristaben 1854-03-03. Major i artilleriet s. å. 7/3. Kapten i Göta artilleriregemente 1855-09-13. Överstelöjtnant i artilleriet 1856-05-07. KDDO s. å. 22/9. Major vid Svea artilleriregemente 1857-10-06. Fullmäktig i riksens ständers bank s. å. Överste i artilleriet s. å. 17/7. KNassAd02klmsv 1858. KNS:tOO 1858-07-04. Landshövding och militärbefälhavare på Gotland s. d. KNassAdO s. å. 10/8. RSO 1859-01-28. Utomordentligt sändebud till Danmark s. å. i aug. med anledning av konung Oskar I:s död och konung Carl XV:s tronbestigning. StkDD O s. å. 20/7. Generalmajor s. å. 6/8. 1. adjutant hos konungen s. d. KSO 1851-05-03. Utomordentligt sändebud till Italien 1861-07-00. StkItS:tMLO s. å. 21/7. StOff FrHL s. å. 18/10. Överståthållare i Stockholm 1862-05-13. Stadsfullmäktiges ordförande 1863–1874-03-03. Utomordentligt sändebud till Danmark 1863-11-00. Friherre 1864-05-03 (introd. 1865-08-31 under nr 404). StkNS:tOO 1864-11-05. KmstkNO 1866-07-03. Ledamot av riksdagens 1. kammare s. å. –1874. RPrRÖO1kl 1867-08-10. StkTMO 1870. KmstkSO 1872-05-27. Utomordentligt sändebud till Berlin s. å. med anledning av konung Carl XV:s död och konung Oskar II:s tronbestigning. RPrKrO1kl med RÖÖ emaljband s. å. 2/10. RoKavKMO 1873-05-12. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Berlin 1874-03-03 och i Dresden 1875-04-21. Generallöjtnant s. å. 16/6. StkSWHvFO 1878-05-20. Envoyé i Karlsruhe 1881-04-27. Vice kansler vid KMO 1885-11-23–1887-11-21. Riksmarskalk (excellens) 1886-08-18. Återkallad från beskickningarna i Berlin, Dresden och Karlsruhe s. å. 21/8. RBad FidelO s. å. 11/10. Kansler vid KMO s. å. 21/11. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1887-01-08. Statsminister 1888-02-06–1889-10-12. RPrSvÖO i juli. SBL. Avsked ur armén 1890-11-28. Död 1894-10-22 i Stockholm. Ägde Lina i Västertälje socken Stockholms län. Gift 1848-03-16 i Stockholm med Rose Lucie Dufva, född 1825-12-14 på Hanstavik i Västertälje socken, död 1916-10-31 i Stockholm, K. Hovförs ]]. Dotter av kammarrådet Nils Dufva och Adelaide Hall.

Barn:

 • Adéle Elisabet, född 1849-03-27 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1914-09-08 i Stockholm.
 • Carl Nils Daniel, friherre vid faderns död 1894, född 1850. Envoyé. Se Tab. 2.

TAB 2

Carl Nils Daniel (son av Didrik Anders Gillis, friherre Bildt, tab 1), friherre vid faderns död 1894, född 1850-03-15 i Stockholm. Student i Uppsala 1866-09-17. Avlade jur.-filosofie examen 1867 och jur. kandidatexamen 1870-04-06. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 11/4. Extra ordinarie notarie där s. å. 25/4. Attaché i Paris s. å. 3/6 och i London s. å. 23/11. Ånyo i Paris 1871-06-02. Ånyo i London s. å. 14/10. 2. sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxling s. å. 21/12. Kammarherre 1872-01-28. RRS:tAO3kl 1873-05-26. RPKO s. å. 25/7. Attaché i Washington 1875-08-20–1876-06-30. T. f. legationssekreterare i Berlin 1877-09-10–1878-07-10. Legationssekreterare i Washington 1877-11-16. Chargé d'affaires därst. 1879-05-28–s. å. 30/11 samt 1883-05-28–s. å. 5/12. KSAO2kl 1878-07-07. RPrRÖO3kl s. å. 24/7. RNS:tOO 1883-05-15. Legationssekreterare Wien 1884-04-18. T. f. chef för handels- och konsulatavdelningen i utrikesdepartementet s. å. 31/10. Kansliråd och chef för samma avdelning s. å. 15/11. RNO s. å. 1/12. Kabinettssekreterare 1886-10-29. TMO2kl. KPdaCO. KFrHL. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Rom 1889-09-10. KNO1kl s. d. StkSpCIII:sO 1887. StkPKO 1888. RPrRÖO2kl m. kr. S. å. Avgick i särskilt uppdrag till Venedig 1891 och 1897-02-05. KmstkNO 1897-09-18. LSkS 1898. Ledamot av antianarkistkonferensen i Rom s. å. och av fredskonferensen i Haag 1899-05-18–30/7. HLVH o. AA 1900-04-00. Filosofie hedersdoktor s. å. 31/5. RRS:tAO1kl s. å. En av de aderton i Svenska akademien 1901. Ledamot av unionella kommittén 1902. StkItMLO s. å. Envoyé extraordinarie och ministre plénipotentiaire i London 1902-10-03. Hedersledamot av kejs. Tyska arkeologiska institutet 1903. StbVO1kl 1905-06-15. Åter envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Rom s. å. 14/10. Tillika generalkonsul där 1906-09-28. Medlem av den permanenta skiljedomstolen i Haag s. å. 7/12. Avsked från ministerposten i Rom 1920-03-05. Gift 1:o 1874-10-01 i Paris med Lilian Augusta Stuart Moore, från vilken han 1887-11-15 blev skild, född 1853-10-17 i Filadelfia, död 1911-12-18, dotter av fabriksägaren Bloomfield Haines Moore och Clara Jessup. Gift 2:o 1890-09-15 i Göteborg med Hedvig Alexandra Keiller, född 1864-08-30 Särö, dotter av bruksägaren Alexander Keiller och Hedvig Falk.

Barn:

 • 1. Ernald Edvard Gillis Bloomfield, född 1875-06-20 Lina, död 1876-07-08 ombord å ångfartyget Ohio på resa mellan Filadelfia och Liverpool.
 • 1. Harald Knut Clarence, född 1876-08-31 i Torquay i England. Mogenhetsexamen i Stockholm 1892-05-17. Student i Uppsala s. å. Jur. filosofie kandidat 1893-09-22. RItKrO. RFrHL. Jur. utr. kandidat 1899-11-00. Attaché i Rom s. å. 30/12, i Paris 1900-06-23, i Washington 1901-02-03, i utrikesdepartementet 1902-03-03 och i Madrid 1903-01-12. 2. sekreterare i utrikesdepartementet 1903-05-08. RPKO s. å. T. f. legationssekreterare i London 1905-06-30–1906-07-13 och t. f. chargé d'affaires 1905-11-26–1906-03-20. RSpCIII:sO 1906. T. f. 1. legationssekreterare s. å. 4/8. Avsked 1907-09-06. Legationsråd i disponibilitet 1908-08-28. T. f. chargé d'affaires hos argentinska republiken 1910-01-21. RNO 1911-06-06. SiamHvEO3kl 1912. Kammarherre i K. M:ts hov s. å. 31/12. StOffCambO 1913. KItKrO s. å. JOHS3kl s. å. OffFrHL s. å. RJohO 1918. KItS:tMLO 1919. KVO2kl 1920-10-01. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire vid egyptiska hovet samt generalkonsul i Kairo 1922-07-14. Gift 1917-12-27 i Bern med friherrinnan Märta Ida Margareta Leijonhufvud i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1911-04-20 i Stockholm med godsägaren Alexander George Seton, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1882), född 1888-09-12 i Stockholm, död 1918-03-15 i Rom, dotter av översten, friherre Broder Sten Abrahamsson Leijonhufvud, och grevinnan Hanna Elisabet Hedvig Charlotta Lewenhaupt.
 • 1. Didrik Carl, född 1879-02-08 i Washington. Mogenhetsexamen i Stockholm 1896-05-15. Volontär vid Svea livgarde s. å. 23/5. Sergeant därst. 1897-08-10. Elev vid krigsskolan s. å. i sept. Fanjunkare 1898-08-15. Officersexam, s. å. 30/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 9/12. Över stat 1901-10-04–1904-09-16. Löjtnant 1903-03-13. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant inträda i regementets reserv 1907-04-12. Avsked ur krigstjänsten 1909-05-07. RItS:tMLO 1915-04-30. RNO 1916-06-06. ItRKm 1918-03-01. Stiftade en fond för landsortens arbetsstugor för barn i Sverige 1918–1919. OffItKrO 1919-02-16. RJohO 1919-02-20. Skriftställare.
 • 2. Alice Blanceflor, född 1891-09-01 i Siena i Italien. Stiftsjungfru. Gift 1924-02-14 i Abbazia, Italien, med prins Andrea Boncompagni-Ludovisi, i hans 2:a gifte, född 1884-02-03 i Rom.

TAB 3

Knut Gillis (son av Didrik Anders Gillis, friherre Bildt, tab 1), född 1854-07-13 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1869-09-01. Utexaminerad 1871-09-16. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår s. å. 23/9. Åtföljde sin fader på den utomordentliga beskickningen till Berlin 1872. RPrRÖO4kl s. å. Genomgick krigsakademien i Berlin 1875–78. Löjtnant 1875-10-01. RSWHvFO 1878. RBadZLO 1881. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1882-07-01. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1883-01-20 och adjutant s. å. 20/9. Kapten vid generalstaben s. å. 20/8. Lärare vid krigshögskolan s. å. 3/9. RSAO1kI 1888. RPrRÖO3kl s. å. RDDO 1889-01-00. Ryttmästare vid ovannämnda kår 1890-01-19. Major vid generalstaben och avdelningschef vid dess kommunikationsavdelning 1891-10-05. LKrVA s. å. RSO s. å. 1/12. Förordnad att tills vidare vara souschef i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1892-07-06. Överstelöjtnant och 1. major vid Smålands husarregemente 1893-11-17. RRS:tAO2kl 1896. Överste och chef för Smålands husarregemente s. å. 13/11. Chef för kronprinsens stab s. å. 24/11–1905-11-03. OII:sJmt 1897-09-18. KBadZLO2kl s. å. i okt. T. f. chef för generalstaben 1899-02-03–s. å. 8/12. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1900–1908. KSO2kl 1900-12-01. Sekundchef för livregementets dragoner 1902-06-13. KSO1kl 1903-12-01. Generalmajor i armén samt generalintendent och chef för arméförvaltningens intendentsdepartement och för intendenturkåren 1904-01-29. T. f. chef för generalstaben 1905-09-25. Chef för generalstaben s. å. 3/11. GVSbm 1906. HedLÖS 1907. StkDDO 1908-01-27. StkBadZLO s. å. Banerförare vid KMO samt KNO1kl s. å. 28/4. RPrKrO1kl s. å. Generallöjtnant i armén 1910-10-28. KmstkSO 1911-06-06. StkSAO med stj. 1913. Avsked såsom chef för generalstaben 1919-07-14. General i armén s. d. RoKavKMO s. å. 11/7. Gift 1883-08-12 i österåkers kyrka med före detta hovfröken hos kronprinsessan Victoria, GVSbm, friherrinnan Christina Elisabet Hélène Åkerhielm af Blombacka, född 1858-07-01 på Smedby i österåkers socken Stockholms län, dotter av kaptenen friherre Oskar August Blixt Åkerhjelm af Blombacka, nr 232, och friherrinnan Christina Fredrika Åkerhielm af Margretelund.

Barn:

 • Christina Victoria Rosa Fredrika (Stina), född 1885-05-12 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1909-10-12 i Stockholm med kaptenen Carl Rudolf Eskil Henningsson Ridderstad, född 1881.
 • Nils Gustaf Knut, född 1889. Kapten. Se tab 4.

TAB 4

Nils Gustaf Knut (son av Knut Gillis, tab 3), född 1889-05-22 i Stockholm. Sjökadett. Mogenhetsexamen 1907-05-17. Volontär vid Svea livgarde s. å. 31/5. Elev vid krigsskolan 1908-10-15. Officersexamen 1909-12-19. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 31/12. Löjtnant 1911-12-31. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1921-01-21. Kapten i regementet 1923-12-07. Kapten via Svea livgarde 1927-01-14. Ånyo. kapten vid Generalstaben 1929-09-13. RSO 1930-06-06. RSpMfOvk. Stabsadjutant och major i Generalstaben 1931-05-15 f.o.m. juli 7 s.å. Överstelöjtnant i Generalstaben 1935-06-20. Överstelöjtnant vid Generalstaben 1935-12-13 f.o.m. 1936-01-16. RVO 1936-06-06. T. f. överstelöjtnant vid Södra skånska infanteriregementet 1937-03-19 f.o.m. apr. 1 s.å. Överstelöjtnant vid samma regemente 1937-04-30. Överste i armén och som t.f. chef föra befälet över Hallands regemente 1938-01-21. Överste och chef för Hallands regemente 1938-05-13. Tjänstgöring vid Försvarsstaben 1940-11-18. KSO2kl 1941-06-06. KFinlVRO. KNS:too. RGM. LKrVA. Gift 1917-12-08 i Holmens kirke i Köpenhamn med Fritze Caroline Sneedorff-Willemoës från Danmark, född 1890-01-21 i Köpenhamn. Dotter av danske kammarjunkaren Fredrik Sneedorff-Willemoës och Emely Caroline Blom.

Barn:

 • Knut Fredrik Carl, född 1918-10-11 i Stockholm.
 • Nils Daniel Fredrik, född 1920-07-09 i Ronneby
 • Hugo Gillis, född 1923-04-04 i Stockholm.
 • Gustav Henrik, född 1929-02-23 i Stockholm.


Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: