:

Tungel nr 85

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Tungel nr 85 †

Friherrlig 1687-12-24, introd. 1689. Utdöd 1698-12-23.

Gustaf Tungel, friherre Tungel (son av Nils Nilsson, adlad Tungel, se adliga ätten Tungel nr 182, Tab. 3), till Landsberga i Biskopskulla socken Uppsala län. Född 1638-11-11 i Stockholm. Student i Uppsala1 1653-12-24. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1657. Fänrik därst. Löjtnant vid riksrådet greve Gustaf Otto Stenbocks livkompani till häst 1658. Reformerad kapten vid Östgöta regemente till fot s. å. Kapten vid Smålands regemente 1659. Överstelöjtnants titel 1668-03-31. Gick s. å. i venetiansk tjänst. Kapten i spansk tjänst. Överstelöjtnant vid ett värvat regemente till fot i holländsk sold 1671. Avsked därifrån 1675. Överste för ett svenskt värvat regemente i Wismar s. å. Kommendant i Kalmar 1676-06-07. Överste för Upplands regemente 1678-02-26. Generalmajor samt landshövding i Hallands län 1684-12-12. Friherre 1687-12-24 (introd. 1689 under nr 85). Död ogift 1698-12-23 och slöt själv sin friherrliga ätt samt begraven 1699-07-25 i Riddarholmskyrkan och därefter nedsatt i faderns grav i Nyköpings östra kyrka, där hans epitafium finnes. 'Han bevistade bland annat år 1659 slaget på Fyen under pfalzgrevens af Sulzbach befäl, då han svårt blesserad dagen efter igenfanns bland de döda med litet liv samt fördes fången till Berlin, där han kvarsatt till följande året. Deltog 1669 vid venetianska armén med mycken tapperhet i Candias belägring. Fick 1672 under tjänsten i Holland av prinsen av Oranien överbefälet i fästningen Groll, där, efter tio dagars hård belägring, borgerskapet och garnisonen revolterade och togo honom blesserad till fånga samt utlämnade honom och uppgav fäst- ningen till biskopen av Münster, som kvarhöll honom ett år. Råkade 1677-02-13, strax utanför Kristianopel, att i duell ihjälskjuta översten Henr. Ulfvenklou, men fick genast nåd. Var s. å. med vid Kristianopels och Karlshamns erövring från danskarna samt blockaden av Kristianstad. Fick därpå befallning att under riksrådet friherre Henr. Horns befäl avgå till Jämtland för att därifrån utdriva fienden.'

Källor

1Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: