:

Wrangel af Ludenhof nr 55

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Wrangel AF LUDENHOF nr 55

Friherrlig 1653-10-08, introd. 1664.

Översten Hans Wrangel, broder till fältmarskalken Herman Wrangel af Lärje och Sko (se grevliga ätten Wrangel af Salmis nr 13) blev den 4 januari 1624 förlänad med slottet Luhde (Ludenhof) i Livland. Då han icke ägde manliga avkomlingar överlät han slottet till sin måg överstelöjtnanten Carl Adolf von Tiesenhausen, vilken konfirmerades i besittningen härav av drottning Christina den 2 juli 1652. Efter Tiesenhausens död samma år i dec., ärvdes Ludenhof av hans dotter (i ett föregående gifte) Anna Dorotea von Tiesenhausen, gift med Hans Wrangels kusins son ryttmästaren Herman Wrangel till Ellistfer. Båda upphöjdes sedan till friherrar Wrangel af Ludenhof.

Wrangel af Ludenhof F5500.jpg

TAB 1

Hans Wrangel, friherre Wrangel af Ludenhof, (son av Hans Wrangel, se grevliga ätten Wrangel af Salmis nr 13, Tab. 1), friherre till Ludenhof, som han erhöll i förläning 1624-01-04, herre till Allo i Rappels socken i Estland samt Kymmenegård i Kymmene socken i Finland, som han erhöll mot penningförsträckning till kronan 1629-05-06. Född 1588. Var löjtnant vid estniska adelsfaneregementet 1620. Lantråd i Estland 1624-07-04 och säges då varit överstelöjtnant. Var överste och kommendant i Kokenhusen 1631 och överste för ett regemente dragoner 1632. Friherre 1653-10-08 jämte sin kusins son, ryttmästaren Herman Wrangel (introd. 1664 under nr 55). Död 1667-07-30 i Reval och begraven 1668-03-26 i domkyrkan därst., utan manliga arvingar och slöt sålunda själv sin friherrliga ättegren. Gift 1:o 1620 med Anna Yxkull, död 1651 och begraven s. å. 14/3 i Revals domkyrka, dotter av lantrådet Johan Yxkull och Anna von Rosen. Gift 2:o 1661-09-15 i Revals domkyrka med sin kusin Gertrud Yxkull i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1669-03-23 med fältmarskalken Otto Vilhelm von Fersen, friherre von Fersen, född 1623, död 1703), född 1640, död 1688-10-25 och begraven 1689-03-12 i Revals domkyrka, dotter av mannrichtern Georg Yxkull och Elisabet Magdalena Wrangel samt syster till Wolter Reinhold Yxkull, friherre Meijendorff von Yxkull.

Barn:

 • 1. Ebba Barbara. Gift 1:o med överstelöjtnanten och lantrådet Carl Adolf von Tiesenhausen i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Dorotea von Tiesenhausen), född 1605, död 1652-12-00. Gift 2:o med generalmajoren och lantrådet Johan Eberhard von Bellingshausen, friherre von Bellingshausen, i hans 2:a gifte, född 1604, död 1655. Gift 3:o 1661 med överstelöjtnanten Otto Johan Yxkull, friherre Meijendorff von Yxkull.
 • 1. Anna Brita. Gift före 1652 med översten Didrik von Rosen, död 1657, farfader till generalguvernören Gustaf Fredrik von Rosen, natural., friherre och greve von Rosen.

TAB 2

Herman Wrangel (son av Herman Wrangel, se adliga ätten Wrangel, Tab. 3), till Ellistfer med Sadjerw i Ecks socken och Kayafer i Marien-Magdalenen socken, båda i Livland, samt Tolsburg i Haljalls socken, Nömküll i Rappels socken och Jerwakant i Ampels socken, alla i Estland. Manngerichtsbisittare i Reval. Död 1626. Gift med Gertrud von Tiesenhausen, död 1654-06-29 i Reval, dotter av Didrik von Tiesenhausen till Jerwakant och Margareta Berendes.

Barn:

 • Herman Wrangel, friherre Wrangel af Ludenhof, friherre till Ludenhof, som han fick genom sitt gifte, herre till Ellistfer, Tolsburg, Nömküll och Jerwakant, som han ärvde efter föräldrarna, samt Warrol i Marien-Magdalenen socken och Rösthof i Teals socken, båda i Livland, som han likaledes fick genom sitt gifte. Ryttmästare för en skvadron ryttare 1648-07-13. Friherre 1653-10-08 jämte sin faders kusin, översten och lantrådet Hans Wrangel (introd. 1664 under nr 55). Död 1675-12-08 i Reval och begraven 1676-03-08 i domkyrkan därst. Gift med Anna Dorotea von Tiesenhausen, död 1676 och begraven s. å. 20/3 i Revals domkyrka, dotter av överstelöjtnanten och lantrådet Carl Adolf von Tiesenhausen och hans 1:a fru Anna Dorotea von Tiesenhausen.

Barn:

 • Ebba Barbara. Gift 1:o 1661 med kaptenlöjtnanten Johan Nilsson, adlad Bagghufvud, i hans 2:a gifte, död 1680. Gift 2:o 1704-05-15 i Reval med Översten Gustaf von Wrangel i hans 2:a gifte (gift 1:o 1680-01-29 med Helena von Zöge i hennes 2:a gifte, född 1640-09-14, död 1690-08-10, dotter av överstelöjtnanten Joakim Fredrik von Zöge och Helena Henriksdotter Horn af Kanckas), född 1645-06-19, död 1710.
 • Carl Johan, född 1651. Överstelöjtnant. Död 1691. Se Tab. 3.
 • Herman Adolf, till Nömküll född 1652-09-10. Ryttmästare i svensk tjänst. Död 1694-12-19, och begraven 1695-02-14 i Reval. Gift 1687-07-01 med Gerdula Maria von Rosen, begraven 1692-02-08 i Reval, dotter av Henrik von Rosen och Elisabet Helena von Uexkull. Två deras barn begrovos på samma gång som modern.
 • Gertrud Elisabet. Gift före 1687 med ryttmästaren friherre Otto Fredrik von Buxhöwden, till Allenkull, död 1697.
 • Henrik Otto, döpt. 1656-12-01 i Reval, död före 1687.
 • Helmich, född 1658 i Reval. Kornett vid von der Pahlens livländska kavalleriregemente 1684-05-00. Löjtnant därst. 1686-12-23. Sekundryttmästare vid livländska adelsfaneregementet 1688-11-26. Premiärryttmästare därst. 1697-05-00. Major 1702-07-20. Konfirm.fullm. 1705-07-27, men stupade dessförinnan s. å. 16/7 i slaget vid Gemauerthof. [1]
 • Georg Gustaf, född 1662. Överstelöjtnant och lantråd. Död 1733. Se Tab. 16.
 • Anna Dorotea, död 1710-02-21. Gift 1689-02-17 i Reval med Reinhold Johan von Vietinghoff.
 • Juliana Margareta, död 1706 i pesten på Ösel. Gift med överstelöjtnanten Jakob von Kaulbars, född 1659, död 1705.
 • Helena, död 1727-10-18 i Reval. Gift där 1697-04-08 med översten Bogislaus von der Pahlen, friherre von der Pahlen, född 1646, död 1719.

TAB 3

Carl Johan, (son av Herman Wrangel, friherre Wrangel af Ludenhof, Tab. 2), friherre till Ludenhof, å vilket friherreskap han erhöll k. m:ts konfirmation 1677-11-03, herre till Ellistfer och Warrol i Livland samt Selkis och Nömküll i Estland. Född 1651-05-03 i Reval. Löjtnant vid Königsmarcks regemente i fransk tjänst. Major vid Vellingks regemente i svensk tjänst och bevistade kriget mot danskarna i Skåne 1676–1678. Överstelöjtnant vid von der Pahlens regemente 1679. Död 1691-08-01 i Riga. Gift 1685-02-25 i Riga med friherrinnan Anna Ebba Horn af Åminne i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1693-12-05 med överstelöjtnanten Gustaf Johan Forbus, död 1694-08-31. Gift 3:o med överstelöjtnanten Gotthard Vilhelm Yxkull, som levde ännu 1717), döpt 1663-10-11 i Stockholm, död 1732 och begraven s. å. 8/4 i Reval, dotter av riksrådet och fältmarskalken friherre Christer Horn af Åminne, och hans 2:a fru friherrinnan Anna Elisabet Wrangel af Lindeberg.

Barn:

 • Christer Herman. Adjutant vid livländska adelsfaneregementet. Kornett därst. 1704-10-01. Konfirm.fullm. 1705-07-22. Löjtnant s. å. 20/11. Konfirm.fullm. 1707-01-12. Mördad 1710 i Livland av marodörer. [1]
 • Hans. Kornett vid Schlippenbachs dragonregemente. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Död 1718-09-05 i Tobolsk.
 • Carl Johan, född 1689. Generalekonomidirektör. Död 1742. Se Tab. 4.

TAB 4

Carl Johan, (son av Carl Johan. Tab. 3), till Ellistfer, Lude, Warrol, Selkis och Nömküll. Född 1689-05-29. Kornett vid livländska adelsfaneregementet 1708-04-23. Fången vid Czernowitz 1709-09-24. Hemkom till Livland 1722-04-00. Lantråd i Livland 1737. Assessor i hovrätten därst. 1738. Generalekonomidirektör. Död 1742-09-24. Gift 1724-06-21 i Reval med friherrinnan Charlotta Johanna von Liebesberg, född 1703-09-05 i Naumburg, död 1748-03-29 på Warrol, dotter av danske kavalleriöversten friherre Johan Fredrik von Liebesberg.

Barn:

 • Carl Johan, född 1725. Assessor och hakenrichter. Död 1798. Se Tab. 5.
 • Charlotta Dorotea, född 1726-05-00 i Riga. Död 1773-09-24 i Reval. Gift 1749-06-24 med löjtnanten Adam Johan von Tiesenhausen, död 1800.
 • Gotthard Vilhelm, född 1727. Kretsdomare. Död 1786. Se Tab. 7.
 • Johan Georg, född 1732. Ordningsdomare. Död 1805. Se Tab. 15.

TAB 5

Carl Johan (son av Carl Johan, Tab. 4), till slottet Lude samt Tumeshot i Livland och Gross-Soldina i Estland, vilka han fick genom sitt gifte. Född 1725-04-12. Ordningsdomareadjunkt 1747. Assessor och hakenrichter 1769. Död 1798-07-06 i Riga. Gift 1:o 1753-01-17 i Reval med Eva Maria Meck, från vilken han blev skild, född 1718, död 1787-01-10. Gift 2:o 1758-03-11 med Renata Johanna de la Barre i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1739-03-29 med sin syssling, översten och presidenten Carl Fredrik Staël von Holstein, från vilken hon blev skild, född 1708, död 1765), född 1723, död 1765, dotter av översten Robert Fredrik de la Barre, av en 1672-12-16 adlad men ej introd. ätt, och Christina Gyllenlood.

Barn:

 • 2. Carl Johan Vilhelm, född 1760. Kretsdomare. Död 1818. Se Tab. 6.
 • 2. Hans Henrik Gustaf, född 1765-08-07, död 1783-03-05.

TAB 6

Carl Johan Vilhelm (son av Carl Johan, Tab. 5), till Lude, Turneshof och Gross-Soldina, vilket sistnämnda gods han försålde 1808. Född 1760-06-03. Var först en tid kornett vid ryska livgardeskyrassiärregementet. Assessor vid landsrätten i Walk 1783. Kretsdomareassessor 1786. Kretsdomare 1789. Kirchspielsrichter i Walk 1804. Död 1818-02-27. Gift 1786 med sin kusin friherrinnan Vilhelmina Charlotta Dorotea Wrangel af Ludenhof, född 1770-03-17 på Odenpäh i likanämnd socken, Livland, död 1839-10-30, dotter av kretsdomaren friherre Gotthard Vilhelm Wrangel af Ludenhof och Anna Maria von Gersdorff.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1787-08-26, död 1789-06-20.
 • Margareta Maria Johanna, till Lude och Turneshof. Född 1789-05-26, död 1876-10-31. Gift 1810-10-14 med Anton Otto von Wrangel, af huset May del, född 1779-11-02, död 1863-07-12.

TAB 7

Gotthard Vilhelm, (son av Carl Johan, Tab. 4), till Lude-Grosshof, som han ärvde, men sedan överlät till brodern Carl Johan. Född 1727-08-09. Uppehöll sig på grund av sjuklighet i utlandet till 1775, då han hemkom. Var 1783 assessor och sedan kretsdomare i Walk. Död 1786-03-23. Gift 1766-12-01 med Anna Maria von Gersdorff, född 1749-05-04, död 1814-09-22, dotter av ordnungsrichtem Georg Gustaf von Gersdorff, till Koiküll och Asuma och Margareta Eleonora von Kobes.

Barn:

 • Margareta Gotthardine Elisabet, född 1769-09-01, död ogift 1831-01-08.
 • Vilhelmina Charlotta Dorotea, född 1770-03-17 på Odenpäh i likanämnd socken, Livland, död 1839-10-30. Gift 1786 med sin kusin, kretsdomaren friherre Carl Johan Vilhelm Wrangel af Ludenhof, född 1760, död 1818.
 • Georg Gotthard Vilhelm, född 1772. Ryttmästare. Död 1850. Se Tab. 8.
 • Carl Gustaf Fredrik, född 1773. Godsarrendator. Död 1813. Se Tab. 9.
 • Jeannett Marie, född 1777-09-01, död ogift 1820.
 • Elisabet Eleonora, född 1780-05-02, död ogift 1854-06-08 i Narva.
 • Moritz Johan, född 1781. Major. Död 1842. Se Tab. 12
 • Anna Fredrika Louise, född 1783-10-19. Gift med kollegierådet Karl von Hehn.
 • Adolfine Augusta, född 1784-12-24, död 1839-03-31 i S:t Petersburg. Gift med hovrådet Johan von Hehn, död 1833.

TAB 8

Georg Gotthard Vilhelm (son av Gotthard Vilhelm, Tab. 7), född 1772-08-15. Ryttmästare i rysk tjänst. Efter avsked tulltjänsteman i Libau. Död 1850-01-17 i S:t Petersburg. Gift med friherrinnan Margareta Helena von Ungern-Sternberg, född 1779-11-13, dotter av lantrådet friherre Vilhelm Fredrik von Ungern-Sternberg, och Catharina Johanna Vilhelmina von Wiedau.

Barn:

 • Anna Helena Vilhelmina, född 1802-01-17, levde änka 1845 i S:t Petersburg. Gift 1820 med generallöjtnanten vid ryska ingenjörskåren Carl Eberhard von Bulmering.
 • Louise Julie Henriette, född 1804-12-18. Stiftsjungfru i Fellin. Död ogift 1849 i nämnda stad.
 • Helena Vilhelmina Antoinette, född 1807-05-26. Gift 1824 med ryske kaptenen Lucian Michailov.
 • Herman Fredrik Vilhelm, född 1808-12-28, död ogift 1876-08-00 i Kaluga.
 • Augusta Alexandrine Vilhelmina, född 1812-03-08, död 1876-08-00. Gift 1842 med Nikolai von Scherffer i Voronesj.

TAB 9

Carl Gustaf Fredrik (son av Gotthard Vilhelm, Tab. 7), född 1773-05-24. Student i Wittenberg. Arrenderade godset Ludwinowo vid litauiska gränsen. Död 1813-02-03 i tyfus i Vitebsk. Gift 1:o 1797 med Christiane Elisabet von Wernsdorf, född 1778-06-19, död 1802-02-00, dotter av professorn i Wittenberg von Wernsdorf. Gift 2:o 1808 med M. Freiwald, död 1813 i tyfus i Vitebsk samtidigt med mannen.

Barn:

 • 1. Christiane Elisabet, född 1798-02-14, död ogift 1888-01-18 Tois
 • 1. Carl Vilhelm Gottlieb, född 1800. General. Död 1872. Se Tab. 10.
 • 2. Carolina Helena, född 1809-08-06, död 1833-07-12 i Narva. Gift 1833-02-05 med ryske översten N. N. Simisjin i hans 3:e gifte.
 • 2. Två barn, döda unga i tyfus 1813 i Vitebsk.

TAB 10

Carl Vilhelm Gottlieb (son av Carl Gustaf Fredrik, Tab. 9), född 1800-07-22 på Ludwinowo. Fänrik vid karabinjärfysiljärregemente 1819-03-24. Fänrik vid livgardesjägarregementet 1820-03-23. Underlöjtnant därst. 1822-06-26. Löjtnant 1823-04-29. RRS:tVlO4kl m sv efter intagandet av fästningen Kars 1828-12-06. Stabskapten s. å. RRS:tGO4kl 1829-02-15. Deltog i polska kriget. Erhöll guldsabel med påskrift: för tapperhet 1831-06-25. RRS:tAO2kl s. å. RRS:tAO 2kl m kejs kr 1832-01-15. Kapten s. å. 28/1. Överste 1834-12-06. RRS:tStO2kl 1835-09-22. RPrRÖO3kl s å. Kommendör för livgrenadjärregementet 1837-10-23 och deltog i kriget i Kaukasus. RRS:tVlO3kl 1839-04-16. Generalmajor 1843-10-11. Kommendör för kaukasiska reservgrenadjärbrigaden s. å. 2/12. RRS:tStO1lkl 1848-03-13 och S:tAO1kl s. å. 10/8. Kommendör för 21. infanteridivisionen 1849-08-03. RRS:tAO1kl m kejs kr s. å. 20/11. Generallöjtnant s. å. 6/12. Utmärkelsetecknet för trettioårs tjänst 1851-08-22. T. f. befälhavare för ryska armén vid turkiska gränsen 1853-11-20. Slog turkarna vid Natsjin 1854-07-17 och intog dagen därpå den starka fästningen Bajazet i Armenien. RRS:tGO3kl s. å. 11/8. Nedlade överbefälet på grund av blessyrer i slaget vid Natsjin 1855-01-04. Kommendör för 6. reservinfanteridivisionen s. å. 10/2. Bevistade Krimkriget. Befälhavare för ryska ostarmén på Krim s. å. 20/3. RRS:tVlO2kl m sv 1856-01-22. Överbefälhavare för Krimarmén s. å. 24/1–s. å. 16/7. Erhöll medaljen för Sevastopols försvar s. å. RRVÖO 1857-12-16. Befälhavare för 4. armékåren i Worraisch 1859-10-20 och för 8. armékåren i Sjitomir 1861-04-02. General av infanteriet s. å. 30/8. Medlem av krigsrådet och arméinspektör 1862-12-19. RRAlexNewO 1864-04-19 och i brilj. 1867-04-16. Generaladjutant för livstiden hos kejsaren 1869-04-17. Död 1872-09-05 i Grodno och begraven på lutherska kyrkogården vid Narva. Gift 1829-05-14 på Annenhof vid Narva med Carolina von Tiesenhausen, född 1798-07-03, död 1861-07-28 i Berlin och begraven på lutherska kyrkogården vid Narva, dotter av ryske generalen en chef Anton Otto von Tiesenhausen och Anna Antonowna.

Barn:

 • Anton Carl Vilhelm Nikolai, född 1831. Löjtnant. Död 1864. Se Tab. 11.
 • Anna Vilhelmina Elisabet Carolina, född 1832-10-27, död 1836-12-06 och begraven i Narva.
 • Carl Paul, född 1834-08-16 i Narva, död 1853-07-17 i Taganrog.
 • Helena Christina, född 1836-10-13 i Narva, död 1894-09-05 Tois Gift 1856-10-13 i Feodosia på Krim med ryske generalen av infanteriet friherre Edvard von Dellingshausen, född 1823, död 1888-11-14 på Tois.
 • Elisabet, född 1839-11-19 i Kaukasus, död 1848-12-13 i S:t Petersburg och begraven i Narva.

TAB 11

Anton Carl Vilhelm Nikolai (son av Carl Vilhelm Gottlieb, Tab. 10), född 1831-05-09 på Annenhof vid Narva. Elev vid junkarskolan i S:t Petersburg. Fänrik 1845. Följde fadern till Kaukasus och deltog i slaget och erövringen av fästningen Bajazet 1854-07-17. Löjtnant och RRS:tGO4kl s. å. Död 1864-04-05 i Taganrog. Gift 1858 i Grodno med Maria von Hehn i hennes 1:a gifte (gift 2:o med N. N. Nikitin), dotter av presidenten i Grodno N. N. von Hehn.

Barn:

 • Maria, född 1862-05-08 i Sadonsk i guvern. Voronesj. Död 1900. Gift med ryske stabskaptenen N. N. Ostrowski, död 1897.

TAB 12

Moritz Johan, (son av Gotthard Vilhelm, Tab. 7), född 1781-11-11. Anställd vid vattenkommunikationskommissionen i Livland 1804. Assessor vid pernauska lanträtten i Fellin. Under fälttåget 1807 ingick han som frivillig vid ett ryskt gardesregemente och blev 1808 sekreterare i en utredningskommission. Tjänstgjorde under fälttågen 1812 och 1813 som major vid livgardeskyrassiärregementet. Avsked 1816. Kirchspielsrichter i Walk 1818. Genealog och sammanförde stora historiska och genealogiska samlingar. Erhöll 1821 i uppdrag att ordna ridderskapets i Livland arkiv. Medlem av reorganisationskommissionen för riksdomänerna 1838. Kollegieråd. Död 1842-06-08 i Walk. Gift 1815-07-07 Maydel

Barn:

 • Georg Gotthard Moritz Ernst, född 1816. Geheimeråd. Död 1878. Se Tab. 13.
 • Anna Agnes Carolina, född 1817-11-21, död ogift 1885-03-14 i Walk.
 • Anton Ludvig Gotthard Vilhelm Viktor August, född 1819-08-04. Kadett vid adliga kadettkåren i S:t Petersburg 1833-10-00. Fänrik 1837. Transp. till erivanska livkarabinjärregementet. Major därst. Blev vid stormningen av Kars 1855-09-17 svårt sårad. Död ogift s. å. 8/10 av sina sår i Alexandropol och där begraven.
 • Gotthard Vilhelm Geron Herman, född 1821-02-11 i Lude socken, Livland. Kadett vid adliga kadettkåren i S:t Petersburg 1835. Fänrik vid grenadjärregementet Kaiser Franz I von Oesterreich 1839-08-08. Transp. till erivanska livkarabinjärregementet och deltog i åtskilliga expeditioner mot bergsborna i Kaukasus. Bataljonskommendör vid regementet. Svårt sårad i slaget vid Basch-Kadiklar 1853-11-19. För där visad tapperhet RRS:tGO4kl s. å. Ånyo sårad vid stormningen av Kars 1855-09-17. Regementskommendör 1860. Generalmajor 1864-01-00. Död barnlös s. å. 2/5 i Moskva på resa till Walk. Gift 1857-10-06 i S:t Petersburg med sin kusins dotter Tekla von Bulmerinq, född 1826, dotter av generallöjtnanten Carl Eberhard von Bulmerinq och friherrinnan Anna Helena Vilhelmina Wrangel af Ludenhof.
 • Georg Gotthard Nikolai Carl, född 1826-09-16 i Lude socken. Junkare vid grenadjärregementet Kaiser Franz I 1842-09-19. Transp. till erivanska livkarabinjärregementet 1843. Fänrik därst. 1847. Transp. till ett regemente i Pavlovsk 1853 och till muromska regementet i Plock i Polen 1864. Sist överstelöjtnant vid sistnämnda regemente. Död ogift 1872-01-06 i Plock.

TAB 13

Georg Gotthard Moritz Ernst, (son av Moritz Johan, Tab. 12), född 1816-06-15 på slottet Lude i Livland. Kadett vid 2. kadettkåren 1830. Fänrik vid petersburgska ulanregementet 1834. Transp. till apsjeronska infanteriregementet 1835. Kommenderad till ridande artilleriet 1837–1838. Stabsryttmästare vid nämnda ulanregemente 1841. Transp. till abodoranska regementet i Kaukasus 1843. Utmärkte sig i kampen mot bergsborna. Kapten 1844. RRS:tAO3kl med band 1844. Transp. till erivanska livkarabinjärregementet 1845 utmärkte sig i slaget vid Dargo s. å. 12/7. RRS:t VlO4kl med band s. å. Transp. till petersburgska ulanregementet och adjutant hos furst Gortsjakov i Sibirien s. å. Major 1846-06-16. Chef för »Grossen Kirgisen-Horde» 1848-01-18 och uppbyggde fort Kopal vid kinesiska gränsen. Adjutant hos presidenten för gränskommissionen i Orenburg 1851. Uppdrag att anlägga faktorier i Kina och ställd till generalguvernörens i Orenburg Pervoskys förfogande 1853. Överstelöjtnant och RRS:tAO2kl s. å. RRS:tStO2kl m kr 1854. Kommenderad till Baku för förhandlingar med kirgiserna 1857. Överste 1858. Avsked och bosatte sig i Baku. Återvände till Livland 1862 och gick åter i tjänst. Anställd vid finansministerium s. å. Statsråd och kretschef vid tullförvaltningen i Reval 1864. Verkl. statsråd 1867. Förflyttad till Warschau 1870. Geheimeråd 1871. Avsked 1876. Död 1878-11-25 Soor Gift 1850-06-13 i Walk med Augusta Clementine Charlotta von Smitten, född 1816-02-23 på Soor, död där 1886-09-01, dotter av livländska lantrådet Conrad von Smitten och Sofie Augusta von Reutern.

Barn:

 • Elisabet Carolina Augusta, född 1852-11-19, död ung.
 • Moritz Conrad Christoffer, född 1856. Godsägare. Död 1882. Se Tab. 14.

TAB 14

Moritz Conrad Christoffer, (son av Georg Gotthard Moritz Ernst, Tab. 13), född 1856-09-23 i Orenburg. Student i Dorpat 1875. Kandidat &oelig.Con. därst. 1877. Arrenderade riddargodset Trikaten i Livland. Död där 1882-01-17, genom olyckshändelse. Gift 1881-08-06 Sackhof

Barn:

 • Moritz Benvenuto, född 1883-02-13 i Reval. Utexaminerad från storhertigl. gymnasium i Weimar 1902-03-07. Jur. examen i S:t Petersburg 1905. Jur. utr. doktor i Leipzig 1908. Anställd i utrikesministeriet i S:t Petersburg 1909. Sekreterare därst. Före detta ryskt hovråd. Attaché i Siam 1917. Filosofie stud. vid Lunds universitet 1921. Filosofie kandidat därst. RRS:tStO3kl. RSAO1kl. RNS:tOO2kl. RFrHL. RMontDO. RSerbS:tSO4kl. OffMonS:tCO. BokhO3kl. Ägde Soor från 1886, tills det exproprierades 1919. Död ogift 1946-04-07 i Meldorf, Holstein.

TAB 15

Johan Georg (son av Carl Johan, Tab. 4), till Warrol i Marien-Magdalenen socken, Livland. Född 1732-08-28. Ordningsdomare i kretsen Dorpat. Död 1805-04-18 på Warrol. Gift 1759-07-17 på Allatzkiwwi i Koddafers socken, Livland, med Maria Elisabet von Löwenstern i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1749-07-04 med godsägaren Otto Henrik Stackelberg, född 1725-08-02 Ellistfer å. 30/5), född 1728-11-10 på Anzen i likanämnd socken, Livland, död 1761-12-25 på Warrol, dotter av Carl Didrik von Löwenstern, till Anzen, och Beata Christina von Ulenbrock.

Barn:

 • Charlotta Helena, född 1760-10-15, död 1828-03-10. Gift 1791-06-25 i Dorpat med hovrådet greve Peter Sievers, till Wilsenhof, i hans 2:a gifte, död 1827.

TAB 16

Georg Gustaf, (son av Herman Wrangel, friherre Wrangel af Ludenhof, Tab. 2), till Brackelshof i Bartholomæi socken och Rösthof i Teals socken, alla i Livland, samt Tolsburg i Haljalls socken, Nömkül och Koik i Ampels socken, alla i Estland. Född 1662-09-17 i Reval. Fänrik i kejserlig tjänst. Löjtnant därst. Kapten. Avsked 1685-11-09. Kapten vid svenska trupperna i Holland. Major vid jerwiska lantmilisregementet 1701-05-02. Överstelöjtnant därst. s. å. 15/6. Överstelöjtnant och chef för niggenska lantmilisregementet 1703-12-18. Fången vid Dorpat 1704-07-00. Lantråd i Livland 1714 och i Estland 1733. Död 1733-09-14 på Koik. Gift 1:o 1686-03-17 i Reval med friherrinnan Agnes Elisabet von Fersen, döpt 1667-07-25 i nämnda stad, dotter av överstelöjtnanten friherre Herman von Fersen och Catharina von Funcken. Gift 2:o med Sabina Sidonia von Paykull i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten Gustaf Adolf Mellin, friherre Mellin, i hans 2:a gifte, död 1710), född 1677-06-05, död 1714-04-26, dotter av generalfälttygmästaren Rembert von Paykull och friherrinnan Helena von Yxkull-Gyllenband. Gift 3:o 1715-07-18 med Elisabet Margareta von der Pahlen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1682-05-17 med ryttmästaren Johan Georg von Mohrenschildt, av en adlad men ej introd. ätt, död 1715), född 1660, död 1743 och begraven s. å. 2/9, dotter av ivländska lantrådet Gustaf von der Pahlen och Barbara Gertrud von Ermes.

Barn:

 • 1. Herman Gustaf, döpt 1686-12-13 i Reval. Adjutant: vid C. G. Wrangels livländska lantmilisbataljon 1702-04-00. Fänrik därst. s. å. 14/7. Löjtnant vid Lievens livländska infanteriregemente 1704-01-29. Konfirm.fullm. 1705-06-23. Kapten därst. 1708-04-29. Fången vid Wesenberg s. å. 16/8. Hemkom till Livland 1722-07-00. Majors avsked 1724-07-16. Gift 1718-12-16 i Tobolsk under fångenskapen, men med vilken är ej känt. [1]
 • 1. Carl Johan, född 1688. Överste. Död 1742. Se Tab. 17.
 • 1. Hans, född 1690. Hakenrichter. Död 1754. Se Tab. 20
 • 1. Augusta Helena, döpt 1702-01-16 i Reval.
 • 2. Georg Gustaf, född 1711. Godsägare. Död 1783. Se Tab. 42.
 • 2. Gerhard Johan, född 1712. Godsägare. Död 1777. Se Tab. 43.

TAB 17

Carl Johan, (son av Georg Gustaf, Tab. 16), född 1688-02-09 i Reval. Musketerare vid Skyttes livländska infanteriregemente 1701. Korpral därst. s. å. Underofficer s. å. Adjutant 1702. Fänrik vid niggenska lantmilisregementet 1703-06-01. Löjtnant vid Åbo läns tremänningsinfanteriregemente 1704-11-29. Konfirm.fullm. 1705-06-22. Löjtnant vid Aderkas' regemente i Holland 1707. Kapten vid bremiska infanteriregementet 1711-05-29. Fången vid Stade 1712-08-27. Hemkom 1713-07-00. Kapten vid livgardet s. å. 14/9 med tur från 1711-11-11. Överstelöjtnant vid änkedrottningens livregemente till fot 1718-07-22 överstelöjtnant vid Södermanlands regemente 1719-08-28. Överste för Östgöta infanteriregemente 1720-02-04. Död 1742-12-12 i Stockholm. Gift 1:o 1717-12-15 med grevinnan Christina Lovisa Oxenstierna af Korsholm och Wasa, döpt 1694-09-00 i Stockholm, död 1729-05-12, dotter av översten greve Gustaf Adolf Oxenstierna af Korsholm och Wasa, och grevinnan Christina Douglas. Gift 2:o 1734-09-01 i Stockholm med friherrinnan Beata Elisabet Rålamb, född 1706-07-03, död 1758-01-24 Högsjö, dotter av presidenten friherre Gustaf Rålamb, och grevinnan Hedvig Douglas.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1718. Ceremonimästare. Död 1779. Se Tab. 18.
 • 1. Gabriel Adolf, född 1724. Överstelöjtnant. Död 1790. Se Tab. 19.

TAB 18

Carl Gustaf, (son av Carl Johan, Tab. 17), född 1718-09-11 i Linköping. Student i Lund 1732-08-26. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1734-05-24. Underofficer därst. 1735. Fänrik s. å. 14/6. Löjtnant 1741-06-25. Kapten 1743-03-30. Avsked 1748-12-21. RSO 1755-01-13. Kammarherre och kavaljer hos prins Carl 1762. Ceremonimästare. Död 1779-01-03 Trystorp. Gift 1744-07-24 i Hassle socken, Skaraborgs län med friherrinnan Christina Maria Falkenberg af Trystorp, döpt 1720-02-21 i Stockholm, död 1760-01-18 i Linköping och begraven s. å. 29/1, dotter av landshövdingen friherre Gabriel Falkenberg af Trystorp, och grevinnan Beata Margareta Douglas.

Barn:

 • Carl Gabriel, född 1747, död s. å.
 • Gustaf Adolf, död ung och begraven 1752-01-19.
 • Herman, död ung.

TAB 19

Gabriel Adolf, (son av Carl Johan, Tab. 17), född 1724-07-03 Kungsbro. Student i Uppsala2 1740-10-04 sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1742. Fänrik därst. 1743-05-14. Adjutant vid livgardet 1746-08-11. Fänrik därst. 1747-09-03. Kaptenlöjtnant 1749-03-21. Kapten 1752-10-30. Major 1760-08-11. RSO 1761-11-23. Avsked med överstelöjtnants karaktär 1768-09-13. Död 1790-10-29, Norrby. Gift 1748-01-26 på Norrby med friherrinnan Sofia Helena Bildstein, död 1798-11-09 på nämnda egendom, dotter av generallöjtnanten friherre Eberhard Bildstein, och friherrinnan Beata Clerck.

Barn:

 • Carl Johan, född 1759, död 1763-04-16 på Norrby och begraven i Asby socken, men synes sedan hava förts till Bildsteinska graven på Höreda kyrkogård Jönköpings län, i vars kyrka hans huvudbanér finnes uppsatt.

TAB 20

Hans, (son av Georg Gustaf, Tab. 16), till Nömküll i Ampels socken, Erras i Luggenhusens socken och Uchten i Wesenbergs socken, vilka han erhöll genom sitt gifte, alla i Estland. Född 1690. Kapten i rysk tjänst. Hakenrichter. Död 1754 och begraven s. å. 7/3 i Reval. Gift 1716-03-19 med friherrinnan Elisabet Dorotea von Ungern-Sternberg, döpt 1700-11-18, död 1762-02-23 i Reval, dotter av överstelöjtnanten friherre Fabian Ernst von Ungern-Sternberg, och Anna Margareta von Wrangell.

Barn:

 • Georg Gustaf, till Erras. Född 1718. Major i rysk tjänst. Död barnlös 1795. Gift 1772-07-15 med Anna Margareta von Krusenstierna i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1754-02-18 Ahagfer
 • Anna Helena, död Samm Gift 1743-09-18 på Erras med majoren vid muromska infanteriregementet Alexander Clapier de Colongue, född 1715-11-10, död 1767 på Samm.
 • Margareta Elisabet. Gift 1743-09-13 på Erras med översten för Drotzska infanteriregementet Carl Filip von Frauendorff.
 • Johanna Dorotea, född 1723-04-03, död 1773-10-29 på Erras. Gift där 1756-06-20 med sin faders halvbroder, godsägaren friherre Gerhard Johan Wrangel af Ludenhof, född 1712, död 1777.
 • Sofia Renata, död 1765. Gift 1:o 1757-01-03 på Erras med Johan Vilhelm von Bielski, till Ruil. Gift 2:o 1764 med baron Conrad von Rosen, till Karstimois död 1781-09-06.
 • Juliana Charlotta, döpt 1729-10-21 i Maholms socken, Estland, död 1798-02-16 Kandel Gift 1767 med kaptenen Peter von Rennenkampff, född 1724-08-14, död 1778-09-20 Selgs
 • Anna Christina, född 1733, död ogift 1760-01-03 på Erras.
 • Herman, född 1734, död 1784-04-05 i Narva.
 • Carl Johan, född 1740-10-02, död 1744-12-02 på Erras.

TAB 21

Hans, (son av Hans, Tab. 20), till Erras samt Uchten i Wesenbergs socken, Estland. Född 1727-04-10 i Reval. Oberlandgerichtsassessor. Major vid Gatsjina kyrassiärregemente. Begraven 1774-01-07 i Reval. Gift 1763-10-09 Hannijöggi

Barn:

 • Hans, född 1764-09-25, död 1795 eller 1796.
 • Jakob Johan, född 1765-09-22 på Hannijöggi. Kapten i rysk tjänst. Död 1801-04-10 i Reval. Gift där 1797-01-30 med Sofia Elisabet Manderstierna i hennes 1:a gifte (gift 2:o med prosten i Lais Henrik Jannau), född 1776-04-29 på slottet Leal i Estland, död 1836-05-29 i Dorpat, dotter av ryttmästaren Sten Göran Manderstierna, och hans 1:a fru Sofia von Tiesenhausen. De hade två söner, döda späda.
 • Hedvig Margareta, född 1766-10-17, död 1831-07-31 i Reval. Gift 1795-12-28 med ryske vice amiralen Fredrik Vilhelm von Lohmann.
 • Georg Gustaf, född 1767. Löjtnant i rysk tjänst. Död ogift 1824 Sala
 • Dorotea Elisabet, döpt 1768-01-29, död ogift före 1796 i Reval.
 • Anna Charlotta, levde ännu 1845. Gift 1788-02-11 med Johan von Korff, till Sala.
 • Gertrud Helena, född 1770, död s. å.
 • Bernhard, död ung.
 • Carl Herman, född 1773. Packhusinspektor. Död 1821. Se Tab. 22.

TAB 22

Carl Herman, (son av Hans, Tab. 21), till Uchten, som han sålde omkr. 1800. Född där 1773-05-15. Korpral vid Gatsjina livgardeskyrassiärregemente 1782. Sedermera kornett och löjtnant därst. Avsked 1795. Tulltjänsteman i Pernau 1805. Packhusinspektor i Riga 1809. Död där 1821-04-12. Gift 1799-06-04 Repshof

Barn:

 • Maria, född 1802-07-28 i Riga, död 1885-09-05 i S:t Petersburg. Gift med ryske generallöjtnanten baron Alexander von Korff, född 1794, död 1855.
 • Hans Georg Herman, född 1803. Verkl. ryskt statsråd. Död 1868. Se Tab. 23.
 • Georg Alexander Johan, född 1804-10-23. Löjtnant vid livgardesgrenadjärregementet. Blev vid stormningen av Warna 1828, där han var en av de första, som besteg murarna, svårt sårad. Död ogift 1830-05-13 i S:t Petersburg och begraven under ett av officerskåren vid regementet bekostat monument på Smolenskikyrkogården därst.
 • Carl Johan, döpt 1806-07-22.
 • Johanna Sofia, döpt 1807-11-06.
 • Charlotta, död 1863-04-01. Gift med ryske generalmajoren Sjipov.
 • Nikolaus Anastasius Reinhold, född 1810. Generalmajor. Död 1857. Se Tab. 33.
 • Ida Natalia, född 1812 i Riga, död ogift 1864-01-08 i Kiev och där begraven.
 • Eugenie Jeanette, född 1815-01-03 i Riga, död ogift 1900-08-28 Terpilitz
 • Voldemar, född 1816 i Riga. Löjtnant vid Gatsjina grenadjärregemente, sedan kapten vid ridande gardesgrenadjärregementet. Sist överste. Död 1859-07-30 i Simferopol på Krim. Han bevistade fälttåget i Kaukasus, utmärkte sig i slaget vid Dargo och bevistade Sebastopols belägring.

TAB 23

Hans Georg Herman, (son av Carl Herman, Tab. 22), till Rudnik, Lapzy, Terpilitzy och Torossowo, alla i Ingermanland. Född 1803-10-10 i Riga. Genomgick kadettskolan i Petersburg. Fänrik i arméartilleriet 1823. Löjtnant vid gardesgrenadjärregementet 1824. Löjtnant därst. Bevistade fälttåget mot turkarna 1828 och deltog i belägringen av Warna och stormningen av turkarnas befästa läger s. å. 18/9. RRS:t AO4kl med sabel med påskrift: för tapperhet. RRS:t AO3kl och S:tVl4kl med slejf. Bevistade fälttåget i Polen 1830 och stormningen av Warschau. Guldsabel för tapperhet och RPolVirtMilO s. å. Stabskapten s. å. Avsked 1833. Proviantmästare vid gardesgrenadjärkåren 1833–1844. Kollegieråd 1850. Adelsmarskalk i jamburgska kretsen, Ingermanland, 1853–1864. RRS:tAO2kl m kr och S:tStO2kl m kr. Verkl. statsråd (excellens) 1863. Död 1868-10-02 på Terpilitz. Gift 1831-11-13 i Jamburg med Dorotea von Traubenberg, född 1807-10-26 på Werino vid Narva, död 1851-08-27 i Dresden, dotter av hovrådet Alexander Gustaf von Traubenberg och Vjera Rotkirch.

Barn:

 • Vera, född 1832. Rödakorssyster. Bevistade rysk-turkiska kriget 1877–1878 och erhöll GM därför. Föreståndarinna för S:t Georgsstiftet och militärsjukhuset i S:t Petersburg. Död ogift 1915-04-20 i nämnda stad.
 • Alexander, född 1833. Minister. Död 1915. Se Tab. 24
 • Mikael, född 1836. Generalmajor. Död 1899. Se Tab. 27
 • Anastasia, född 1838-03-17 i Tsarskoje-Selo, död 1899-03-02 i Warschau. Gift 1859 i S:t Petersburg med adelsmarskalken Alexis Manderstierna, född 1834, död 1888.
 • Georg, född 1842. Ryttmästare. Död 1901. Se Tab. 30
 • Dorotea, född 1844-03-02 i Tsarskoje-Selo, död 1914-07-31 i Moskva. Gift 1874 med ryttmästaren Peter Michaelovitj Obuchov, död 1882.
 • Nikolaus, född 1847. Filosofie doktor. Död 1923. Se Tab. 31

TAB 24

Alexander, (son av Hans Georg Herman, Tab. 23), till Terpilitzy. Född 1833-06-23 på Werino vid Narva. Genomgick kadettskolan och sedan Kejsar Alexanderlyceum i S:t Petersburg. Utexaminerad 1853 med titulärråds rang. Anställd i justitiekollegium s. å. Statsjurist i Semipalatinsk, Sibirien, 1855. Sekreterare hos kommendören för en rysk eskader för utforskande av kustområdet i ryska Ostasien 1857–1859. Anställd i ryska utrikesministerium 1859. Sekreterare vid ryska generalkonsulatet i Bukarest 1861. PersSLO2kl. RRS:tAO2kl och S:tStO2kl. Rysk kammarjunkare 1863. Legationssekreterare i Köpenhamn 1863–1866. Övertog egendomen Rudabelka i Litauen 1866 och ägnade sig åt lantbruk. Landes-Ehren-Friedensrichter. RDDO 1868-10-22. Sålde nämnda egendom 1874 och gjorde därefter utrikes resor. Återinträdde i utrikesministerium 1876. Rysk kommissarie i Montenegro 1877. RMontDO2kl 1897-04-01. Rysk kammarherre 1878. RRS:tVlO3kl 1879. RPrRÖO2kl 1881. Verkligt rysk statsråd 1882-12-00. RRS:tStO1kl 1886-04-13. Rysk ministerresident i Dresden 1896-11-00. Geheimeråd 1897-04-01. Envoyé extraordinaire et rninistre plénipotentiaire därst. 1898-12-12. RRS:tAO1kl. StkSAO. Avsked 1906-07-01. RRVÖO1kl. Död 1915-09-12 i Dresden. Gift 1861-05-01 i S:t Petersburg med Anna von Schönberg-Schaffhausen-Eck-Schaufus, född 1839-08-06 i Taganrog, död 1921-02-21 i Dresden, dotter av geheimerrådet och senatorn Nikolai Feodorovitj von Schönberg-Schaffhausen-Eck-Schaufus och Catharina Vaffei.

Barn:

 • Olga, född 1862-03-26 i Bukarest. Gift 1882-11-22 i Berlin med preussiska generallöjtnanten Fredrik Vilhelm Maximilian Reinhard von Lange, född 1843-07-14 i Königsberg, död 1915-11-18 i Dresden.
 • Georg, född 1863-04-26 i Bukarest, död 1916 i S:t Petersburg.
 • Catharina, född 1865-10-26 i Köpenhamn, död 1867-04-13 i S:t Petersburg.
 • Nikolaus, född 1869. Generalmajor. Död 1927. Se Tab. 25

TAB 25

Nikolaus, (son av Alexander, Tab. 24), född 1869-08-15 på Strelna i guvern. Petersburg. Elev vid Kejsar Alexanderlyceum 1884-09-01. Page hos kejsaren 1886. Guvernementssekreterare i utrikesministerium 1890-05-28. Officersvolontär vid ryska livgardet till häst s. å. 7/8. Kornett därst. 1891-08-05. Premiärlöjtnant 1895. Stabsryttmästare 1900-04-09. RRS:tStO3kl. PersSLO. Sekreterare i storfurstentronföljaren Mikael Alexandrovitj' kansli. Chef för nämnda kansli 1901-11-15. Överstelöjtnant 1903-12-06. Överste 1907-04-22. Adjutant hos storfursten Mikael Alexandrovitj 1911. Chef för 16. husarregementet i Irkutsk 1913. Flygeladjutant hos nämnda storfurste 1914. Placerad på 2. kavalleriregementet i Daghestan s. å. 3/12. RRS:tVlO3 o. 4kl m sv 1915. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet s. å. Generalmajor 1916-04-10. RRS:tStO3kl m sv s. å. RRSstStO1kl m sv 1917. Död 1927-03-07 i Rom. Ägde familjegodset Terpilitzy, som han sålde 1913, och köpte 1917 Kirna och Kohhat i Haggers socken, båda i Estland, vilka hava exproprierats. Gift 1:o 1894-06-10 i S:t Petersburg med hovfröken hos ryska kejsarinnan Maria Skarjatin, från vilken han 1908 blev skild, i hennes 1:a gifte, född 1874-08-04 i Tsarskoje-Selo, dotter av ryske hovjägmästaren och generalmajoren Vladimir Vladimirovitj Skarjatin och prinsessan Maria Michailovna Lobanov-Rostovski. Gift 2:o 1915-06-30 i S:t Petersburg med baronessan Elisabet von Hoyningen-Huene i hennes 1:a gifte, från vilken han 1919 blev skild, född 1891-09-23 i Detroit, Nordamerika, dotter av ryske stallmästaren baron Barthold von Hoyningen-Huene och Anna Lothorp.

Barn:

 • 1. Maria, född 1895-03-12 på Terpilitzy. Gift 1916-10-12 i S:t Petersburg med officeren i polsk tjänst Henrik Napoleon Borovyi.
 • 1. Vera, född 1896-05-19 på Troitzskoje i guvern. Orel. Gift 1:o 1918 i London med ryske sjöofficeren Nikolai Semenov-Tiansjanski, från vilken hon blev skild. Gift 2:o med Tom Lanyon.
 • 1. Nikolaus, född 1900-05-27 på Terpilitzy, död där 1901-07-10.
 • 1. Xenia, född 1902-02-25 i S:t Petersburg, död 1918.
 • 1. Georg, född 1903-09-03 i S:t Petersburg. Student vid universitetet i Freiburg i Baden. Rer. pol. doktor. Gift 1928-08-22 i Schöneiche vid Berlin med Margareta Magdalena Florentine Eggers, född 1904-09-19 i Berlin, dotter av bankofullmäktigen Wilhelm Eggers och Olga Florentine Schneider.

TAB 26

Vladimir, (son av Nikolaus, Tab. 25), född 1898-02-19 Terpilitzy Besitter en del av det exproprierade fädernegodset Kirna i Turgels socken, Estland. Gift 1923-03-12 i Haggers socken, Estland, med Anne Marie Thomson, född 1900-09-07 i sistnämnda socken, dotter av prosten i Westharrien Constantin Thomson och Meta Wieckmann.

Barn:

 • Alexander Claes Georg, född 1924-02-27 i Reval liksom syskonen.
 • Liselotte, född 1926-06-29.
 • Hans Olaf, född 1928-07-20.

TAB 27

Mikael (son av Hans Georg Herman, Tab. 23), född 1836-12-29 i S:t Petersburg. Elev vid gardesjunkerskolan därst. 1851. Utexaminerad 1854. Kornett vid ryska livgardet till häst s. å. Genomgick ryska militärakademien och som generalstabsofficer kommenderad till fältmarskalken Bariatinsky i Tiflis. Bevistade fälttågen mot tjerkesserna 1860–1862. Deltog såsom överste och chef för gardesdivisionens stab i polska upprorets undertryckande 1863. Chef för militärdistriktet i Lomja 1864. Attaché hos ståthållaren Muraviev i Warschau 1867. Militärguvernör i Plock 1868. Civilguvernör i Livland 1871. Avsked därifrån för sjukdom 1873. Generalmajors avsked ur krigstjänsten 1875. RRS:tAO1kl och S:tStO1kl. RRS:tVlO3kl. Död 1899-10-01 i S:t Petersburg. Ägde Torossowo i Ingermanland och Scharbkov i guvern. Grodno. Gift 1867-06-05 i Warschau med hovfröken baronessan Charlotte von Korff, född 1848-04-13 Sala

Barn:

 • Paul, född tvilling 1868-03-01, död 1883-07-00.
 • Dorotea, född tvilling 1868-03-01, död s. å.
 • Mikael, född 1874. Hovråd. Död 1918. Se Tab. 28
 • Dmitri, född 1881-05-20 i S:t Petersburg. Kadett vid sjökadettkåren. Midshipman vid 14. ryska sjöekipaget 1900-05-00. Löjtnant därst. 1904-04-16. Stupade ogift 1905-05-14 i slaget vid Tsushima.

TAB 28

Mikael (son av Mikael, Tab. 27), född 1874-01-14 i Warschau. Elev vid Nikolaikavalleriskolan i S:t Petersburg. Kornett vid 39. dragonregementet Narva 1895. Premiärlöjtnant därst. 1899. Avsked med tillstånd att inträda i reserven 1901. Anställd i civil rysk statstjänst 1902. Tjänsteman vid rikskontrollämbetet 1905. Kollegieassessor s. å. Hovråd. Mördad under revolutionen 1918-08-00 på Sestropetzk vid S:t Petersburg. Ägde majoratet Scharbkov i guvern. Grodno. Gift 1:o 1904-04-25 på Staraja Russa i guvern. Novgorod med Maria Lowitska, från vilken han blev skild, född 1885-04-14. Gift 2:o med Matrena Sjuvalov.

Barn:

 • 2. Irina, född 1909.
 • 2. Xenia, född 1912.

TAB 29

Georg (son av Mikael, Tab. 27), född 1876-02-07 i S:t Petersburg. Elev vid Kejsar Alexanderlyceum därst. 1890-09-01. Kollegiesekreterare 1897-05-16. Titulärråd 1900. Kollegieassessor 1903. Anställd i inrikesministerium. Avdelningschef därst. 1904-06-21. Hovråd 1907. Mördad under ryska revolutionen 1918-02-21 på sin egendom Torossowo i Ingermanland. Gift 1:o 1904-08-15 i S:t Petersburg med baronessan Nina von Stackelberg, född 1878-08-03 på Lilienbach, död 1908-04-20 på Torossowo, dotter av ryska statsrådet baron Alexander von Stackelberg av huset Thomel och baronessan Nina von Korff. Gift 2:o 1910-07-11 med prinsessan Maria Golitzyn, född 1881-05-01 på Sewerska i guvern. Saratov, dotter av furst Leon Golitzyn och Maria Martynov.

Barn:

 • 1. Dmitri, född 1905-10-24 i S:t Petersburg, död 1906-10-18 i Wehrawald i Baden.
 • 2. Georg, född 1911-05-03 i S:t Petersburg, död där 1918-06-00.
 • 2. Leon, född 1912-06-18 på Torossowo.
 • 2. Nina, född 1914-09-10 på Torossowo.
 • 2. Boris, född 1917-02-17 på Torossowo.

TAB 30

Georg (son av Hans Georg Herman, Tab. 23), född 1842-09-03 Lapzy Elev i kejserliga rättsskolan i S:t Petersburg. Titulärråd i kejserliga senatens första departement 1862-05-00. Utgick vid utbrottet av polska upproret 1863 som frivillig i rysk krigstjänst. Junkare vid 5. Alexandrinska husarregementet 1864. Fänrik därst. s. å. Transp. till grodnoska gardeshusarregementet 1866. Regementsadjutant 1869. Ryttmästare och anställd i särskilt uppdrag hos hetmanen över de donska kosackerna 1875. Avsked med kvarstående i reserven 1876. Död 1901-12-31 i Nizza. Ägde genom sitt gifte Kosatzkoje i guvern. Kiev och Besjbaraki i guvern. Cherson, vilket sistnämnda han försålde 1890. Gift 1872-08-27 i Warschau med prinsessan Barbara Golitzyn, född 1851-06-15, död 1908-02-08 i Kiev, dotter av furst Gregor Golitzyn och N. N. Sjevanov.

Barn:

 • Elisabet, född 1873-07-17, död 1875-12-20.
 • Barbara, född 1876-11-17 i Meran. Rysk hovfröken. Gift 1900-05-09 i Florens med greve Ugolino della Gherardesca, född 1874-08-21.
 • Tatiana, född 1879-04-05, i Odessa. Gift 1901-04-29 i Yalta på Krim med furst Mikael Kurakin.

TAB 31

Nikolaus, (son av Hans Georg Herman, Tab. 23), född 1847-07-06 Lapzy Filosofie doktor vid universitetet i Göttingen 1867. Skriftställare. Död 1923-07-02 i Belgrad. Gift 1877-07-02 i Odessa med Maria Dementjev, född 1856-04-05 i S:t Petersburg, dotter av majoren Dmitri Dementjev och Maria Poltoratzki.

Barn:

 • Peter, född 1878. General. Regent. Död 1928. Se Tab. 32
 • Nikolaus, född 1882-07-01 på Golovkovka i guvern. Kiev. Konsthistoriker. Författare. Anställd vid kejs. Eremitaget i S:t Petersburg. Död ogift 1915-07-15 i Warschau.
 • Vsevolod, född 1884-04-21 i Rostov a/Don, död där 1895-03-11.

TAB 32

Peter, (son av Nikolaus, Tab. 31), född 1878-08-15 i Novo-Alexandrovsk i guvern. Kovno. Elev vid bergsinstitutet i S:t Petersburg 1895. Utexaminerad bergsingenjör 1904. Tjänsteman med särskilt uppdrag hos generalguvernören i Irkutsk s. å. Ingick som frivillig i militärtjänst under rysk-japanska kriget 1905. Reservlöjtnant vid transbajkalska kosackregementet s. å. Löjtnant 1907. Stabsryttmästare vid ryska livgardet till häst 1908. Guldsabel för tapperhet. Ryttmästare vid nämnda regemente 1914. Utmärkte sig i det s. å. utbrutna världskriget för stor tapperhet. Överste och chef för ett kosackregemente. Rysk generalmajor. Efter bolsjevikrevolutionen 1917 general över en armékår i Denikins armé. Överbefälhavare över den vita armén efter Denikins nederlag i mars 1920. Provisorisk innehavare av den politiska makten i det »legitima» Ryssland och bildade på Krim en »sydrysk» regering, vilken erkändes av Frankrike s. å. i aug. Förmådde dock ej hålla stånd mot de röda arméerna, vilka inryckte i Sevastopol s. å. 14/11, varefter spillrorna av hans armé överfördes till Konstantinopel. Sedan bosatt i utlandet. Död 1928-04-25 i Bryssel. Gift 1908-10-01 S:t Petersburg med ryska hovfröken Olga Ivanenko, född 1883-08-05 i Iwanenkowo, guv. Melitopol, Ryssland, dotter av hovstallmästaren Mikael Ivanenko och Helena Katkov.

Barn:

 • Helena, född 1909-07-25 i S:t Petersburg. Gift 1930-10-14 i Paris med Philip Knapp Hills.
 • Peter, född 1911-01-14 i S:t Petersburg, död ung. Gift 1938-01-06 med Andrea Méde.
 • Natalia, född 1913-11-26. Gift 1938-02-27 med Alexis Brasilewsky.
 • Alexis, född 1922-06-24 i Belgrad i Toptschider i Serbien.
 • Peter, född 1924-09-04.

TAB 33

Nikolaus Anastasius Reinhold (son av Carl Herman, Tab. 22), född 1810-03-10 i Reval. Underofficer vid livgardesgrenadjärregementet till häst 1826-12-02. Underfänrik därst. 1827-05-20. Fänrik 1828-09-26. Sekundlöjtnant 1833-01-01. Stabskaptens avsked 1837-01-12. Åter i tjänst som löjtnant vid nämnda regemente 1838-02-13. Stabskapten s. å. 6/12. Skvadronschef 1840-12-10. Kapten 1841-03-30. Major 1846-07-07. Överste s. å. 21/3. Divisionschef s. å. 22/8. Chef för rigaska dragonregementet 1854-05-06. Generalmajor 1855-09-08. RRS:tGO4kl, S:tVlO4 o. 3kl. S:tAO3 o. 2kl m kejs kr samt flera krigsmed. Död 1857-11-14 på Tjugujev vid Charkov. Ägde godset Ljatsjino i guvern. Novgorod. Gift 1842-09-20 på Basarov i guvern. Novgorod med Helena Anitsjkov, född 1823-04-25 på Basarov, död 1893-01-22 i S:t Petersburg, dotter av ryske hovrådet Vasili Anitsjkov och Catharina Demidov.

Barn:

 • Catharina, född 1843-09-09 på Basarov, död 1893-09-20 i Wiesbaden. Gift 1869-10-03 på Terebunovo i guvern. Novgorod m. med. doktorn Edvard Pfeiffer, född 1837-03-21, död 1885-05-25.
 • Georg, född 1845-02-03. Anställd vid pagekåren i S:t Petersburg. Fänrik vid livgardesgrenadjärregementet till häst 1862. Död 1865.
 • Anna, född 1847-09-03 i Peterhof, död ogift 1910.
 • Nikolaus, född 1849-07-23 Terpilitzy Anställd vid pagekåren i S:t Petersburg. Page hos kejsar Alexander II. Titulärråd i finansministerium. Död 1874-01-28 i S:t Petersburg.
 • Barbara, född 1854-10-17 i Peterhof, död ogift 1916-10-18 på Borowenka i guvern. Novgorod.
 • Mikael, född 1858. Överste. Död 1894. Se Tab. 34

TAB 34

Mikael (son av Nikolaus Anastasius Reinhold, Tab. 33), född 1858-02-05 på Ljatsjino i guvern. Novgorod. Rysk överste. Prokurator och auditör vid militärdomstolen i Kiev. Död där 1894-03-31. Gift 1892-10-10 i Pjatigorsk, Kaukasus, med Maria Villiers de l'Isle-Adam i hennes 1:a gifte (gift 2:o med furst Mchedse), född 1867, dotter av ryske generalstabsläkaren Paul Villiers de l'Isle-Adam.

Barn:

 • Constantin, född 1893-02-01 i Kiev. Kadett. Officer. Död 1918 i Kaukasus.

TAB 35

Fabian Ernst (son av Hans, Tab: 20), till Ontika i Luggenhusens socken, Estland. Kapten i rysk tjänst 1749-11-19, sedermera major. Död före 1765. Gift med Anna Helena von Stackelberg.

Barn:

 • Elisabet Dorotea, död barn.
 • Bernhard Vilhelm, född 1747. Hovråd. Död 1845. Se Tab. 36.
 • Fabian Adolf, född 1754. Rysk major. Död ogift 1785.

TAB 36

Bernhard Vilhelm (son av Fabian Ernst, Tab. 35), till Ontika, som han försålde 1797, och Johannishof. Född 1747-11-01. Gick i rysk krigstjänst 1765. Kapten 1776. Avsked 1778 och gick i civil tjänst. Hovråd 1780. Kollegieassessor i Pleskov. Avsked 1798. Död 1845-03-17 i S:t Petersburg. Gift 1777-08-15 på Maidel med Hedvig Barbara Elisabet von Wrangel, döpt 1758-11-22 i Dorpat, död 1838-01-29 i S:t Petersburg, dotter av ryske överstelöjtnanten och kammarherren Berend Gustaf von Wrangel, av huset Lagena, och Barbara Charlotta von Krüdener.

Barn:

 • Charlotta Elisabet, född 1778-06-00, död s. å.
 • Georg Gustaf, född 1780-05-31, död 1791.
 • Georg Gustaf Ludvig, född 1783. Statsråd. Död 1841. Se Tab. 37.
 • Anna Barbara Charlotta, född 1787-10-02, död ogift 1824-06-04.
 • Margareta Elisabet Juliana, född 1790-03-13 i Werro, Livland, död 1873-12-08 i S:t Petersburg. Gift 1807-01-25 med ryske kaptenlöjtnanten Fredrik von Romberg, död 1811-02-07.
 • Fabian Vilhelm Christoffer, född 1791. Regeringsråd. Död 1833. Se Tab. 40.
 • Alexander Peter Magnus, född 1794-09-21 i Pleskov. Elev vid 2. kadettkåren. Deltog som fänrik i slaget vid Borodino 1812-09-06, varest han blev sårad. Bevistade fälttågen 1813 och 1814 samt intåget i Paris 1814-03-30 samt polska fälttåget 1830–1831. Kommendör för 50. jägarregementet. Sist generalmajor. Död barnlös 1841-07-20 i Vilkomir. Gift med Julie Chritov.
 • Vilhelm Bernhard Fredrik, född 1797. Amiral. Död 1872. Se Tab. 41.
 • Carl Fredrik, född 1799-08-31 på Johannishof, död s. å. 1/11.
 • Edvard, född 1800, död s. å.
 • Vilhelmina Dorotea Catharina, född 1802-07-30, död ogift 1826-11-17 i Reval.

TAB 37

Georg Gustaf Ludvig (son av Bernhard Vilhelm, Tab. 36), född 1783-10-09 Maidel Student i Dorpat 1802–1803, sedan i Wittenberg och Heidelberg. Anställd vid ryska lagkommissionen. Kallad till professor i rysk rätt vid universitetet i Kasan 1811. Lärare vid kejserliga lyceum i Tsarskoje-Selo. Professor vid universitetet och pedagogiska institutet i S:t Petersburg 1820. Inspektor för kejserliga rättsskolan därst. och lärare för tronföljaren, sedermera kejsar Alexander II. Verkligt ryskt statsråd. Död 1841-06-15 i S:t Petersburg. Gift i Kasan med Praskovja Jakovkin, född 1794-10-26, död 1858-10-04 i S:t Petersburg, dotter av professorn Ilja Jakovkin.

Barn:

 • Alexander, född 1812, död 1813.
 • Catharina, född 1815-01-14, död 1836-08-20 i S:t Petersburg.
 • Vilhelm, född 1816-03-01 i Kasan. Student från kejserliga lyceum i S:t Petersburg 1834. Titulärråd 1835. Avdelningschef i departementet för skeppsbyggen i sjöministerium 1837. Chef för nämnda departement 1845. Statsråd 1850 och verkligt statsråd 1853. Konsult i kansliet för sjöministerium s. å. RRS:t StO3 o. 2kl m kr, S:tAO3 o. 2kl m kr. RRS:t VlO3kl 1855 och S:tStO1kl 1856. Död ogift 1860-10-15 i S:t Petersburg.
 • Babara, född 1817-08-20, död ogift 1873-01-27 i S:t Petersburg.
 • Juliana, född 1819-03-12 i Kasan, död 1883-11-28. Gift med ryske vice amiralen Vasili Zawoiko, född 1809, död 1898-05-15.
 • Anna, född 1820-11-20 i Tsarskoje-Selo, död ogift 1895-12-27 i S:t Petersburg.
 • Viktor, född 1823, död 1836 i S:t Petersburg.
 • Georg, född 1827. Geheimeråd. Död 1875. Se Tab. 38

TAB 38

Georg (son av Georg Gustaf Ludvig, Tab. 37), född 1827-08-23 i Tsarskoje Selo. Utexaminerad från kejserliga rättsskolan i S:t Petersburg med titulärråds titel 1846-05-30. Anställd vid kejserliga senatens kansli s. å. Sekreterare vid dess likvidationsexpedition. Sekreterare vid första avdelningen av senatens tredje departement 1849. Ställföreträdande redaktör vid tredje avdelningen i justitieministerium 1852-04-20 hovråd 1853-05-30. Ställföreträdande avdelningschef i nämnda ministerium s. å. 13/12. Äldste juris konsult därst. 1854-10-01. RRS:tAO2kl s. d. Överprokurator och tillika ställföreträdande vice direktör. RRS:tStO2kl. Statsråd 1857-07-04. Vice direktör 1858-05-20. Verkligt statsråd 1859-11-06. Ledamot av kommittén för omorganisation av rättsväsendet 1862-04-24. Avsked från vice direktörsbefattningen s. d. RRS:tVlO3kl s. å. 23/10. Departementschef i justitieministerium s. å. 7/11. RRS:tStO 1kl. Geheimeråd 1865-08-30. RRS:tAO1kl 1866-08-30. Senator 1867-04-15. RRS:tVlO2kl 1869-01-01. Död 1875-01-21 i S:t Petersburg. Gift där 1855-09-11 med Natalie Jevreinov, född 1837-07-18 i Moskva, död 1916-10-10 i S:t Petersburg, dotter av statsrådet Nikolai Jevreinov.

Barn:

 • Georg, född 1856-08-23 i S:t Petersburg, liksom syskonen. Sekreterare i senatens andra departement. Kejserlig kammarherre och verkligt statsråd.
 • Natalie, född 1857-10-27, död i S:t Petersburg.
 • Vasili, född 1862-06-13. Tjänsteman i inrikesministerium. Statsråd. Död ogift 1901-02-25 i S:t Petersburg. Musiker och kompositör.

TAB 39

Peter (son av Georg, Tab. 38), född 1874-06-29 i S:t Petersburg. Midshipman i ryska marinen 1897. RDDO 1900-10-11. Löjtnant 1904. Kaptenlöjtnant. Marinattaché i Rom. Gift 1902-10-30 med prinsessan Maria Ruffo, född 1879-07-30 i Tegernsee, Bayern, dotter av prins Fabrizio Ruffo av huset Duchi di Bagnara och furstinnan Natalia Alexandrovna Mesjtsjerskaja.

Barn:

 • Georg, född 1903-08-19 i S:t Petersburg, liksom syskonen. Efter att ha bott i Rom o. Paris överflyttade han 1930 till USA, där han blev utrikeskorrespondent.
 • Paul, född 1905-05-25.
 • Vasili, född 1906-06-19.
 • Elisabet, född 1908-04-23.

TAB 40

Fabian Vilhelm Christoffer (son av Bernhard Vilhelm, Tab. 36), född 1791-11-27. Student i Kasan. Anställd i lagkommissionen i S:t Petersburg 1818. Kollegieassessor. Regeringsråd i Riga 1824. RRS:t AO2kl och S:tVlO4kl. Död 1833-12-18 i Riga. Gift 1:o med Catharina Margareta Willers från vilken han blev skild, född 1799-10-16 i S:t Petersburg, död där 1865-03-06. Gift 2:o 1827-05-27 med Cecilia von Gulievsky, född 1806-01-04, död 1873-03-00 i Wiesbaden.

Barn:

 • 1. Julius Fabian, född 1822-02-09. Ingick i rysk krigstjänst 1840. Deltog som ordonnansofficer hos general Grabbe i ungerska fälttåget 1848–1849. Avsked ur aktiv krigstjänst. Major och kompanichef vid gränsbevakningen i Estland 1865 och sedan vid preussiska gränsen i Wirballen. Död ogift 1891-04-24 i Libau.

TAB 41

Vilhelm Bernhard Fredrik (son av Bernhard Vilhelm, Tab. 36), född 1797-02-06 i Pskov. Kadett vid marinkåren i S:t Petersburg 1809. Midshipman vid baltiska flottan 1815. Löjtnant 1820. Kommenderad till professor Struwes gradmätningsinstitut i Dorpat 1822 och till assistent hos general Schubert vid dennes trigonometriska och astronomiska uppmätningar av Rysslands kuster vid Östersjön och Rigabukten 1828. L av ryska VA s. å. Kaptenlöjtnant 1830. Överstelöjtnant 1831. Deltog 1833 i den första ryska kronometerexpeditionen under general Schubert. RRS:tVlO4kl s. å. RSO2kl s. å. LKr VA 1836. Överste 1838. Avdelningschef för de trigonometriska och astronomiska mätningarna i Östersjön 1840. RRStGO4kl 1843 och S:tAO2kl 1846. Utmärkelsetecken för 30-årig tjänst 1847. Generalmajor 1849. Chef för telegraflinjerna vid Finlands södra kust 1854. Generallöjtnant och direktör för ryska lots- och fyrväsendet i Östersjön 1855. RRS:tStO2kl s. å. Hamnkommendant i Reval 1860. RRS:tAO1kl 1861 och samma O m kr 1863. RRS:tVlO2kl 1865. Vice amiral s. å. Amiral 1866. RRVÖO 1868 och S:tAlexNewO 1872-04-16. Död s. å. 25/4 i Reval och begraven i domkyrkan därst. Gift 1831-10-16 med Ida von Helmersen, född 1808-08-06, död 1888-12-30 i Reval, dotter av Andreas von Helmersen, till Testama, av en 1643-06-01 adlad men ej introd. ätt, och Anna von der Felden.

Barn:

 • Vilhelm Andreas Georg, född 1832-09-09 i Reval. Genomgick kejserliga rättsskolan i S:t Petersburg. Kollegiesekreterare 1852. Anställd i senatens departement, sedan tjänsteman med särskilt uppdrag i justitiedepartementet till 1868. Vid införandet av den nya ryska rättsreformen medlem av avdelningsdomstolen i Odessa och senare i Moskvastatsråd. RRS:tStO2kl m kejs kr, S:tAO2kl och S:tVlO4kl. Verkl. statsråd. Död ogift 1905-12-09 i Reval.

TAB 42

Georg Gustaf (son av Georg Gustaf, Tab. 16), född 1711. Ägde Sadjerw i Ecks socken, vilket han ärvde efter fadern, och Weslershof i Dorpats socken, vilket han köpte 1753, båda i Livland, samt Türsel vid Narva. Död 1779-02-22 på Sadjerw. Gift med Anna Beata von Löwenstern, född 1725-03-06, död 1787-08-12 på Weslershof, dotter av överstelöjtnanten Carl von Löwenstern till Anzen och Beata Justina von Uhlenbrock.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1743-03-19 på Anzen, död ung.
 • Peter Johan Georg, född 1746-06-30, begraven s. å. 6/10.
 • Eufrosyne Charlotta, född 1749-08-21 på Sadjerw, död där 1788-07-20. Gift 1775-07-10 på Weslershof med löjtnanten och livländska lantrådet Magnus Gustaf von Fersen i hans 1:a gifte (gift 2:o 1789-11-23 på Sadjerv med Louise Juliana Helena von Yxkull i hennes 2:a gifte, född 1767-07-09 i Reval, död 1821-04-22 i Dorpat, dotter av Hans von Yxkull, till Menzen, och friherrinnan Juliana von Wolff), född 1749-04-10 Laupa
 • Augusta Sidonia, född 1751-04-07, död 1813-05-11 i S:t Petersburg. Gift 1775-12-09 i Dorpat, med generallöjtnanten baron Vilhelm Teodor Schultz.

TAB 43

Gerhard Johan (son av Georg Johan, Tab. 16), född 1712-12-13 Koik Ägde Sauss i Haljalls socken, Estland. Död där 1777-07-28. Gift 1756-06-20 Erras

Barn:

 • Hans, född 1757-01-02 på Sauss. Ägde nämnda gods, som han försålde, och köpte 1788 Udenküll i Nuckö socken, Estland. Död barnlös 1820-10-08. Gift 1:o 1778-03-16 med baronessan Gertrud Helena Bielsky, död 1781. Gift 2:o 1783-03-23 med Dorotea Elisabet von Villebois, född 1755, död 1819-03-19.
 • Elisabet Johanna Dorotea, född 1761-02-07 på Sauss, död s. å. i mars.
 • Juliana Charlotta, född 1765-02-16 på Sauss, död 1830-08-12. Gift 1:o 1781-02-12 i Reval med lantrådet Jakob Johan von Patkull, till Tois, från vilken hon blev skild, död 1811-05-03. Gift 2:o med kaptenen N. N. von Yhlen.

Källor

1Lk. 2 Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: