:

Von Kothen nr 252

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Kothen nr 252 †

Friherrlig 1771-10-15, introducerad 1772.

Ätten, som efter 1809 icke varit representerad i Sverige förrän 1923, då finska statsrådet, friherre Carl Axel Fridolf von Kothen erhöll kungligt tillstånd att inträda i sina förfäders rättigheter på svenska riddarhuset, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-18 under nr 16 bland friherrar.

Kothen%20F25200.png

TAB 1

Magnus Adolf von Kothen, friherre von Kothen (son av Simon Gustaf Kothen, se adliga ätten von Kothen nr 995, tab 14), född 1704-12-28. Extra ordinarie kanslist i krigskollegium 1721-08-00. Kopist i krigskollegium 1721. Kanslist 1794. Äldre kanslist och tillförordnad registrator 1736-04-19. Registrator och aktuarie 1738-11-08 (1738-10-06). Notarie 1739-05-03. Sekreterares fullm. 1743-09-28. Sekreterare i krigskollegium 1744-06-06. Krigsråds titel 1747-12-23. (1748-01-14). RNO 1767-11-23. Landshövding i Västerbottens län 1769-05-22. Friherre 1771-10-15 (introducerad 1772 under nr 252). Död 1775-04-09 i Umeå och begraven i Umeå. Gift 1744-06-09 med Catharina Eleonora Adlerheim, född 1715-11-16, död 1780-12-03 i Stockholm, dotter av bankosekreteraren Peter Arosell, adlad Adlerheim, och Catharina Margareta Franc.

Barn:

 • Catharina Maria, född 1751-12-30. Stiftsjungfru. Död ogift 1808-03-26 i Stockholm.

TAB 2

Gustaf (son av Magnus Adolf von Kothen, friherre von Kothen, tab 1), född 1748-11-08 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1760-02-09. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1765. Sekundkorpral vid Västgöta kavalleriregemente 1766-07-18. Livdrabant 1766-08-26. Kornett vid Nylands dragonregemente 1770-04-27. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1771-11-27. Kapten 1778-06-01. Sekundmajor 1783-12-19. Premiärmajor 1786-05-31. Dömd från tjänsten 1790-08-13 Död 1808-10-12 Menhammar. Han blev för delaktighet i Anjalaförbundet 1790-04-19 dömd att halshuggas, men fick försköning till livet 1790-08-14 och skulle i stället på behaglig tid hållas fängslig å Landskrona fästning. Gift 1774-10-09 Strömma med sin halvkusin Christina Elisabet Aminoff, född 1751-01-17, död 1792-11-27 Söderskog

Barn:

 • Catharina Maria, född 1774-12-22 vid Fagerviks bruk i Ingå socken, Finland, död vid Fagerviks bruk i Ingå socken, Finland 1775-08-23 [Ingå församl:s kyrkoarkiv.].
 • Adolf Fredrik, född 1776. Handlande i Marseille. Död 1819. Se Tab. 3.
 • Gustaf, född 1778. Verkligt statsråd. Död 1851. Se tab 4.
 • Carl Axel, född 1779. Major. Död 1853. Se Tab. 8.
 • Augusta Eleonora Lovisa, född 1780-05-30. Stiftsjungfru. Död 1825-11-16 i Helsingfors. Gift 1798-12-20 Karsby med verkl. statsrådet Jakob Vilhelm Hisinger, född 1767, död 1843.
 • Charlotta Hedvig Fredrika, född 1781-10-01 i Tenala socken (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.). Stiftsjungfru. död 1787.

TAB 3

Adolf Fredrik (son av Gustaf, tab 2), född 1776-05-18 på Kolsarby i Kyrkslätts socken, Finland. Furir vid Nylands dragonregemente 1779-12-21. Kornett vid Nylands dragonregemente 1785-08-29. Avsked. Student i Lund. Antagen under namnet Kothen på handelskontor i Köpenhamn. Assorié med bröderna Magnan i Marseille 1802. Död 1819-03-17 i Marseille. Gift i Marseille 1:o med Johanna Magdalena Schartau, född 1772-09-20 i Malmö, död i barnsäng 1805-08-19 i Marseille, dotter av (Im.) rådmannen i Malmö Anders Schartau och hans 2:a fru Anna Catharina Langwagen. Gift 2:o 1813-12-23 i Malmö med Elise Aglaë Estienne, född 1793-10-08, dotter av handlanden i Marseille Jean Baptiste Estienne och Marianne Jeanne Louise Amand.

Barn:

 • 1. Gustava Elisabet, född 1805-06-06 i Marseille, död i Marseille 1805-08-10.
 • 2. Charles Jean, född 1814-12-30 i Marseille, död Marseille 1884-05-09.
 • 2. Ännu ett barn.

TAB 4

Gustaf (son av Gustaf, tab 2), född 1778-02-21. Student i Åbo 1793-02-22. Auskultant i Åbo hovrätt 1795-06-16. Extra notarie i Åbo hovrätt 1796-02-16. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1797-05-23. Kanslist i Åbo hovrätt 1799-11-30. Extra fiskal i Åbo hovrätt 1802-03-15. Notarie 1802-10-06. Häradshövding i Vemo härad, Finland 1807-06-11. Lagmans titel 1811-02-09. Lagman i Viborgs domsaga 1812-07-02. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 16 bland friherrar 1818-01-18. Ledamot av kejserlige senatens för Finland ekonomidepartement 1820-07-06. RRS:tAO2kl 1822-08-08. Tillförordnad adjoint hos chefen för senatens kammar- och räkenskapsexpedition 1823-05-28. Ledamot av finska riddarhusdirektionen 1825. Chef för senatens kammar- och räkenskapsexpedition 1825-08-30. Statsråd 1826-02-22. RRS:tVlO03kl 1830-08-14. Verkligt statsråd 1833-06-16. Överförd till senatens justitiedepartement 1833-06-16. RRS:tStO2kl m kr 1836-01-12. RRS:tStO1kl 1839. Jur. doktor 1840-07-17 vid Helsingfors universitets jubelfest. RRS:tAO1kl 1842-12-28. RRS:tAO1kl m kejserl. krona 1847-01-14. Avsade sig ledamotskapet i riddarhusdirektionen 1848-05-24. Död 1851-01-26 i Helsingfors. Gift 1806-09-11 Saaris

Barn:

 • Casimir, född 1807. Generallöjtnant. död 1880. Se tab 5.
 • Gustaf, född 1808. Generalmajor. Död 1861. Se tab 6.
 • Maurits Ferdinand, född 1811. Generalmajor. Död 1875. Se tab 7.
 • Eva Matilda Aglaë, född 1825-07-03 i Helsingfors, död 1914-07-10 i Loimijoki socken och begraven i Helsingfors. G. 1849-08-20 i Helsingfors med presidenten Harald Viktor Vilhelm Furuhjelm, i hans 2:a gifte, född 1810, död 1872.

TAB 5

Casimir (son av Gustaf, tab 4), född 1807-05-29 på Hermansaari i Lokalaks kapell av Vemo socken. Student i Åbo 1822-05-20. Underofficer vid livgardets Moskovska regemente 1826-11-11. Underfänrik vid livgardets Moskovska regemente 1827-02-01. Fänrik 1828-04-06. Bevistade fälttåget i Turkiet 1828 och 1829 samt erhöll medaljen därför. Underlöjtnant 1831-01-13. Bevistade polska fälttåget 1831 och 1832 samt erhöll polska utmärkelsetecknet Virtuti militari 4kl och medaljen för Warschaus stormning. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1831-11-11. Löjtnant 1832-11-20. Adjutant hos generalguvernören över Finland, furst Mensjikov 1833-12-20. RRS:tAO3kl 1835-08-24. Äldste adjutant vid staben för de i Finland förlagda trupperna 1837-08-07. Stabskapten 1837-09-06. RRS:tV1O4kl 1838-01-24. Kapten 1840-01-13. Transporterad till livgardets finska skarpskyttebataljon med överstelöjtnants grad 1840. Anställd för särskilda uppdrag hos generalguvernören över Finland 1840-11-15. Tillförordnad direktor för generalguvernementskansliet i Finland 1840-11-26. RRS:tStO2kl 1843-04-22. Avsked ur militärtjänsten 1843-06-20 med kollegiiråds n. h. o. v. Direktor för generalguvernementskansliet 1843-07-05. Tillförordnad guvernör i Viborgs län 1844-03-20. Guvernör i Viborgs län 1846-01-14 och tillika ordförande i ekonomiska kommittén för Saima kanals byggnad 1845-05-00–1853-09-00. RRS:tAO2kl 1847-04-14. Kammarherre vid kejserlige hovet 1847-12-18. RRS:tVlO3kl 1850-05-04. Generalmajor i armén 1851-04-20. Entledigad från guvernörsbefattningen 1853-04-14. Ledamot av senatens för Finland ekonomidepartement 1853-04-14. Tillförordnad chef för senatens ecklesiastikexpedition 1853-04-14. RRS:tStO1kl 1854-03-04. Ledamot av direktionen för väg- och vattenbyggnadskommunikationerna i Finland 1854 ¼. Jämväl ordförande i en 1854 tillsatt kommitté för uppgörande av förslag till återuppsättande av en del av finska indelta militären. Ledamot av riddarhusdirektionen i Finland 1855-02-23–1860-03-01. Generalmajor vid kejserlige sviten 1855-04-29. Tillförordnad inspektör för finska indelta militären 1855-12-02. Tillika ordförande i direktionen för väg- och vattenbyggnadskommunikationerna 1856-04-23, allt. med bibehållande av sina befattningar i senaten. RRS:tAO1kl 1856-09-07. Entledigad från ordförandebefattningen i direktionen för väg- och vattenbyggnadskommunikationerna 1857-03-04. Senator 1857-11-28. Entledigad från chefsbefattningen i senatens ecklesiastikexpedition 1858-01-11. Med bibehållande av inspektörsbefattningen för indelta militären tillförordnad chef för senatens nyinrättade militieexpedition 1858-01-11. Entledigad från inspektörsbefattningen för indelta militären 1859-04-24 och från befattningarna i senaten 1859-07-12. Generallöjtnant och ledamot i ryska dirigerande senaten i S:t Petersburg 1861-05-05. Tillika honorär-förmyndare och ledamot av förmyndarerådet i S:t Petersburg 1863-05-19–1866-02-17. RRS:tVlO2kl m st k 1864-01-13. Tillförordnad vice kansler för universitetet i Helsingfors 1869-07-13 och tillika ordförande i den nyinrättade överstyrelsen för skolväsendet i Finland 1869-11-09. RRVÖO 1870-01-00. Erhöll 1871-04-09 en briljanterad gulddosa med kejsarens porträtt. Ordförande i en kommitté för omarbetande i vissa delar av universitetets statuter 1871-05-15 och i en kommitté för uppgörande av förslag till inrättande av ett läroverk för inlärande av ryska och andra moderna språk 1871-11-18, vilket sistnämnda, som under benämning av Reallyceum öppnades 1872-09-01 ställdes under hans särskilda överuppsikt och ledning. Erhöll 1873-04-00 ledighet, tillsvidare, från utövningen av sina ämbeten och frikallades 1873-12-17 från vidare handhavande av sina befattningar såsom tillförordnad vice kansler och ordförande i överstyrelsen för skolväsendet. RRS:t AlexNewO 1878. Död 1880-11-25 på godset Kittendorf i Mecklenburg-Schwerin. Gift 1834-09-26 i Helsingfors med hovfröken Anna Charlotta von Haartman, född 1815-12-13, död 1849-08-27 i Dresden, dotter av ledamoten av senaten i Finland, statsrådet, med. doktorn Gabriel Erik Haartman, finsk adelsman von Haartman nr 168, och hans 2:a fru Fredrika Sofia Fock.

Barn:

 • Alma Maria Alexandra, född 1841-09-17 i Helsingfors. Hovfröken hos kejsarinnan Alexandra Feodorovna. Död 1911-08-19 i Stockholm. Gift 1862-01-16 i S:t Petersburg med kammarherren vid Mecklenburg-Schwerinska hovet, godsägaren Hans Friedrich von Oerizen-Kittendorf, född 1816-01-28 på Kittendorf, död på Kittendorf 1902-01-22.

TAB 6

Gustaf (son av Gustaf, tab 4), född 1808-07-31 i Vemo socken. Kadett i Fredrikshamn 1823-02-17. Fänrik vid Viborgska infanteriregementet 1827-02-15. Underlöjtnant vid Viborgska infanteriregementet 1829-03-27. Transporterad till livgardets Moskovska regemente med fänriks grad 1830-01-13. Bevistade polska kriget 1831 och 1832 samt erhöll polska utmärkelsetecknet Virtuti militari 4kl och medaljen för Warschaus stormning. Underlöjtnant vid livgardets Moskovska regemente 1832-11-20. Löjtnant vid livgardets Moskovska regemente 1834-12-18. Stabskapten 1838-12-18. RRS:tStO3kl 1841-12-18. Kapten 1843-04-23. RRS:tAO3kl 1847-02-09. Transporterad till livgardets finska skarpskyttebataljon med överstelöjtnants grad 1847-12-30. Överste vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1848-05-27. RRS:tAO2kl 1850-12-17. Tillförordnad kommendör för livgardets finska skarpskyttebataljon 1850-12-28. RRS:tVlO4kl 1851-12-17. Chef för livgardets finska skarpskyttebataljon 1852-03-04. Flygeladjutant hos kejsaren 1854-07-27. RRS:tGO4kl 1855-12-08. Generalmajor med placering på gardesinfanteriet 1856-09-07. Tillika adjoint hos inspektören för skarpskyttebataljonerna i Ryssland 1856-09-07. Förordnades 1856 att med brigadchefs rättigheter hava inseende över finska värvade trupperna. RRS:tVlO3kl 1859-09-20. Död 1861-12-22 i Åbo. Gift 1837-09-24 i Pemars kyrka med sin kusin, friherrinnan Sofia Matilda Beata von Kothen, född 1818-12-09 i Lemo socken, död 1900-03-23 i Helsingfors, dotter av majoren, friherre Carl Axel von Kothen, och hans 2:a fru Johanna Maria Pippingsköld, finska adliga ätten nr 165.

Barn:

 • Gustaf Carl Magnus, född 1838-07-25 på Loppis säteri i Pemars socken, död 1847-11-07 i S:t Petersburg.
 • Rolf Casimir, född 1843-04-29 på Loppis. Elev vid kejsarens pagekår. Död 1860-12-26 i S:t Petersburg.
 • Gertrud Maria, född 1849-01-04 i Helsingfors, död i Helsingfors 1900-03-04. Gift 1870-12-09 med generalpostdirektören Carl Hjalmar Lagerborg, född 1842, död 1910.

TAB 7

Mauritz Ferdinand (son av Gustaf, tab 4), född 1811-06-17 Hermansaari Kadett i Fredrikshamn 1825-03-18. Fänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1830-01-31. Bevistade polska fälttåget 1831 och 1832. RRS:tAO 4kl med påskrift: för tapperhet 1831-07-07 och samma ordens 3kl m ros 1831-10-18. Erhöll därjämte polska utmärkelsetecknet Virtuti militari 4kl samt medaljen för Warschaus stormning. Underlöjtnant vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1832-04-22. Erhöll guldhalvsabel med påskrift: för tapperhet. Löjtnant 1833-03-31. Transporterad till livgardets Moskovska regemente med underlöjtnants grad 1835-11-29. Löjtnant vid livgardets Moskovska regemente 1837-02-09. Stabskapten 1841-12-18. Kapten 1844-04-07. Transporterad till 8. finska linjebataljonen med överstelöjtnants grad 1845-02-16 och till 9. finska linjebataljonen 1845-06-04. Chef för 2. finska linjebataljonen 1848-02-03. RRS:tAO2kl 1849-02-18 och S:tGO4kl 1852-01-10. Överste 1852-03-30. Chef för 3. finska linjebataljonen 1855-01-14, för 3. och 4. förenade bataljonerna 1855-03-26 samt för 1. bataljonen av samma trupper 1857-06-02. RRS:tStO2kl 1857-05-09 och samma orden och klass med kejs. krona 1861-02-26. Platsmajor i Fredrikshamn med placering på arméinfanteriet 1863-05-14. RRS:tAO2kl med kejs. kr o sv 1865-02-03. Generalmajor med avsked ur tjänsten 1872-06-13. Död 1875 på Hiitis gård i Janakkala socken. Gift 1:o 1842-08-14 i Helsingfors med grevinnan Amalia Magdalena Piper, född 1822-07-28 i Åbo, död 1855-05-28 i Helsingfors, dotter av kammarherren, greve Axel Adolf Piper, och friherrinnan Magdalena Maria Augusta Armfelt. Gift 2:o 1857-06-23 Wredeby Gift 3:o 1866-12-30 i Fredrikshamn med Valborg Forsblom, född 1832-04-06, död 1913-04-18 i S:t Michel och begraven i Helsingfors, dotter av klockaren i Vekkelaks socken, Gustaf Forsblom.

Barn:

 • 1. Gustaf Axel, född 1843-07-17 i Peterhof. Kadett i Fredrikshamn 1855-10-27. Transporterad till kejsarens pagekår 1860-06-27. Kammarpage 1861. Fänrik vid livgardets tsarskojeselska, sedan livgardets 2. skarpskyttebataljon 1862-06-25. Underlöjtnant vid livgardets 2. skarpskyttebataljon 1863-04-29. Bevistade 1863 polska fälttåget och erhöll den till minne härav instiftade medaljen. Löjtnant 1870-04-29. Stabskapten 1873-04-06. Kapten 1877-04-08. Flygeladjutant hos kejsaren 1877-05-11. Bevistade turkiska fälttåget 1877–1878. RRS:tAO3kl m sv o ros 1878-04-23. Erhöll den till minne av kriget instiftade medaljen och RumJK Trecerea Dunari. Överste 1878-09-11. Kommendör för 14. ryska skarpskyttebataljonen 1881-06-18. RRS:tStO2kl 1882-04-11, S:tAO2kl 1886-06-18 och S:tVlO4kl 1887. Kommendör för 65. Moskovska, storfursten-tronföljarens, sedan kejsarens infanteriregemente 1888-12-24, allt med kvarstående såsom flygeladjutant. RRS:tVlO3kl 1890-04-06. KOldHFO mstk. RSiamVEO1kl. Generalmajor 1894-11-26. Kommendör för livgardets litauska regemente 1895-03-20. KSO1kl 1896. RRS:tStO1kl 1897-12-18. Guvernör i Vasa län med placering på gardesinfanteriet och med tillstånd att kvarstå i livgardets litauska regemente 1898-12-25. Transporterad till guvernör i Tavastehus län 1900-01-10. Avsked från detta ämbete 1901-05-16. Generallöjtnant med avsked ur militärtjänsten 1901-10-25. Död 1906-06-25 på villan Laihiala invid Lauritsala i Lappvesi socken. Gift 1872-10-23 i Tsarskoje Selö med Anna Chromov, född 1849-07-14 i Stavropol, dotter av kommendanten i Stavropol, översten Leon Chromov och Elisabet Filipson.
 • 1. Augusta Johanna, född 1845-05-27 i Viborg, död 1882-06-21 Mariefors Gift 1863-08-19 i Fredrikshamn med bruksägaren Lars Magnus Robert Björkenheim, finska adliga ätten nr 197, född 1835-08-28, död 1878-01-30 under en resa till Helsingfors.
 • 1. Pontus Magnus Adolf, född 1846-12-29. Sjöfarande. Död ogift 1874-01-13 i Tusby socken.
 • 1. Hedvig Mariana, född 1850-04-02, död 1851-03-11.
 • 1. Anna Magdalena, född 1853-10-15, död 1870-05-16 i Fredrikshamn.
 • 2. Emil Fabian Mauritz, född 1858-04-20 i Fredrikshamn. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1876. Utexaminerad 1878. Elev vid Västankärr i Kimito socken 1879. Arrenderade Jokela i Mäntsälä socken 1880–1883. Brännvinskontrollör 1881–1888. Förvaltare vid Mariefors i Tusby socken 1883–1884. Ägde Lill-Merijoki i Viborgs socken 1884–1890 och var delägare i Bussila gård, Piikkis socken 1892–1893. Godsförvaltare å Ingala i Hattula socken 1893–1899. Överkontrollör för brännvins- och spritbrännerierna i Tavastehus län 1899-07-14. Avsked 1902-11-00 och blev affärsman i S:t Petersburg. Brännvinskontrollör vid Kiala aktiebolag för jordbruk och industri 1907 och därefter vid Virala bränneri i Janakkala socken. Avsked. Död 1925-04-30 i Helsingfors och begraven i Janakkala socken.
 • 2. Maria Matilda, född 1861-04-11. Gift 1881-10-01 Mariefors lic. Oskar August Heikel, född 1844-11-28 i Brahestad.
 • 2. Emilia Sofia, född 1865-03-00, död 1867-11-06.
 • 3. Casimir Gustaf, född 1869-07-21, död 1873-02-20.
 • 3. Carl Axel, född 1871-08-15 i Fredriksnamn. Student i Helsingfors 1894-05-26. Idkade musik- och sångstudier. Professore accademico di Santa Cecilia i Rom 1900-07-13. Lärare i solosång vid musikinstitutet i Helsingfors 1908. Komponist. Död 1927-07-07 i Ekenäs. Gift 1:o 1898-11-17 i Helsingfors med Anna Sofia Eugenia Danielson, från vilken han 1910 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med attachén vid tyska beskickningen i Helsingfors, forstmästaren, fil. doktor Johan Carl Metzger. född 1865), född 1874-06-18 i Laukkas socken, dotter av förste revisorn vid revisionskontoret i Finland Ivar Fredrik Danielson och Sofia Maria Amalia Viktoria Onén. Gift 2:o 1911-11-19 i Helsingfors med Catharina Vilhelmina Mjahkin, från vilken han blev skild, född 1888-09-15. Gift 3:o 1916-01-01 i Vasa med Valborg Antonia Hellström, född 1882-01-30 i Björkö, dotter av fabrikören och brännvinskontrollören Axel Adolf Hellström och Antonia Ingeborg von Bergmann.
 • 3. Anna Maria, född 1875-11-06 posthuma. Student i Helsingfors 1894-05-26. Språklärarinna. Gift 1903-11-06 med sanitetsöverstelöjtnanten, med. lic. Vilho Angervo, född 1875-02-13 i Rautalampi socken.

TAB 8

Carl Axel (son av Gustaf. tab 2). född 1779-04-23 på Kolsarby boställe i Kyrkslätts socken. Kadett vid Karlberg 1793-02-25. Utexaminerad 1797-02-16. Fänrik vid arméns flotta 1797-03-16. Tjänstgjorde från 1800 i tre år på fregatten Thetis, vilken var utsänd för öppnande av handelsrelationer mellan Sverige och de Nordafrikanska staterna. Bevistade 1808 och 1809 års finska krig såsom adjutant vid generalmajoren Johan Fredrik Aminoffs stab Löjtnant vid arméns flotta 1808-08-16. Kapten i flottorna 1808-10-21. Avsked 1809-04-01. Majors n. h. o. v. 1810-10-11. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-18 under nr 16 bland friherrar. Tillförordnad magasinsförvaltare i Åbo 1823-11-04–1827-11-01. Död 1853-06-26 Kauppi G. 1:o 1806-03-25 Hannula Gift 2:o 1815-04-11 i Åbo med Johanna Maria Pippingsköld, född 1791-10-30, död 1871-02-07 i Helsingfors, dotter av med. professorn vid Åbo akademi, rektorn vid Åbo akademi, Josef Gustafsson Pipping, finsk adelsman Pippingsköld, nr 165, och hans 1:a fru Maria Sederholm.

Barn:

 • 1. Johanna Maria, född 1807-03-02 Vuorenpää Stiftsjungfru. Död 1880-02-06 i Stockholm. Gift 1827-11-25 i Villnäs kapellkyrka med guvernören (friherre) Samuel Verner von Troil, född 1798, död 1865.
 • 2. Christina Maria Gustava, född 1816-03-16, på Autis (Villnäs förs. kyrkoarkiv.), död ogift 1894-10-20 i Helsingfors.
 • 2. Antoinette Lovisa, född 1817-06-15, på Autis (Villnäs förs. kyrkoarkiv.), död 1828-07-04 i Pemars socken.
 • 2. Sofia Matilda Beata, född 1818-12-09 på Autis (Villnäs förs. kyrkoarkiv.), Död 1900-03-23 i Helsingfors. Gift 1837-09-24 i Pemars kyrka med sin kusin, generalmajoren, friherre Gustaf von Kothen, född 1808, död 1861.
 • 2. Josefina Fredrika, född 1820-09-05 på Autis (Villnäs förs. kyrkoarkiv.), död 1905-05-24 i Helsingfors. Gift 1837-09-24 i Pemars kyrka med professorn i teologi vid universitetet i Helsingfors, teol. doktorn Axel Adolf Laurell, född 1801-04-09 i Pieksämäki socken, död 1852-04-14 i Helsingfors.
 • 2. Johanna Elisabet, född 1822-06-05 på Autis (Villnäs förs. kyrkoarkiv.), död 1887-05-01 i Åbo. Gift där 1851-06-01 med kämnärsrättsordföranden i Åbo, vice häradshövdingen Carl Anton Nystedt, född 1815-11-30 i Åbo, död i Åbo 1872-07-20.
 • 2. Adolf Fredrik Josef, född 1824. Direktör i Finlands statskontor. Död 1896. Se Tab. 9.
 • 2. Anna Augusta, född 1833-05-07, död 1880-12-30 på Sjöskog i Helsinge socken. Gift 1854-01-10 i Åbo med kamreraren i forststyrelsen i Finland, kommunalrådet, vice häradshövdingen August Fredrik Robert Ullner i hans 1:a gifte, (gift 2:o med Johanna Elisabet Reilin, född 1856), född 1831-11-13 Königstedt

TAB 9

Adolf Fredrik Josef (son av Carl Axel, tab 8), född 1824-04-29 på Autis (Villnäs förs. kyrkoarkiv.) i Villnäs kapellförsamling. Student i Helsingfors 1842-12-12. Auskultant i Åbo hovrätt 1848-06-20. Extra notarie i Åbo hovrätt 1848-12-20. Vice häradshövding 1852-06-19. Extra ordinarie kopist i kejserliga senatens för Finland justitiedepartement 1853-10-04. Kopist i senatens prokuratorsexpedition 1853-11-23. Kanslist i senatens prokuratorsexpedition 1856-11-06. Tillika kanslist i riddarhusdirektionen 1857-06-22. Kanslist i senatens ecklesiastikexpedition 1859-02-08. Avsked från kanslistbefattningen i riddarhusdirektionen 1860-01-19. Protokollssekreterare i finansexpeditionen 1865-04-18. RRS:tAO3kl 1877-04-29. Direktör i Finlands statskontor 1880-02-11. RRS:tStO2kl 1883-04-14. Utmärkelsetecken för 40 års oförvitlig tjänst 1888-12-01. Avsked 1890-06-12. Död 1896-04-02 i Helsingfors. Gift 1859-07-02 Fagervik

Barn:

 • Magnus Mikael (Manne), född 1860. Överstelöjtnant. Se Tab. 10.
 • Alexandra Anna Maria (Sanna), född 1862-06-07 i Helsingfors. G. där 1888-02-18 med generalmajoren Archibald Viktor Ramsay, född 1847, död 1907.
 • Carl Axel Fridolf, född 1863. Statsråd. Se tab 11.
 • Max Tyko Adolf, född 1871-05-04 i Helsingfors, död 1879-05-09.

TAB 10

Magnus Mikael (Manne) (son av Adolf Fredrik Josef, tab 9), född 1860-07-11 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1875-08-04. Transporterad till kejsarens pagekår 1880-11-24. Kammarpage 1881-10-25. Fänrik vid livgardets jägarregemente 1882-08-19. Underlöjtnant vid livgardets jägarregemente 1884-09-11. Löjtnant 1886-09-11. Adjutant hos generalguvernören över Finland med placering på arméinfanteriet såsom stabskapten 1890-05-05. RRS:tStO3kl 1891-09-11. Kameralexamen vid universitetet i Helsingfors 1892-05-07. Kapten 1894-09-11. RRS:tAO3kl 1897-12-18. Överstelöjtnants avsked 1899-03-14. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1899-04-10. Extra ordinarie kammarskrivare i tullstyrelsen 1899. Gift 1893-01-19 i Helsingfors med Marie Matilde Justine Jägerhorn af Spurila, född 1871-11-20 i Helsingfors, död i Helsingfors 1898-01-12, dotter av landshövdingen Carl Johan Jägerhorn af Spurila, och Louise Henriette Angelique von Knorring.

Barn:

 • Gustaf Mauritz, född 1893-11-13 i Helsingfors, död 1913-09-12 i La Sour de Peitz i Schweiz.
 • Helge Adolf Hisinger, född 1896-04-23 i Helsingfors.

TAB 11

Carl Axel Fridolf (son av Adolf Fredrik Josef, tab 9), född 1863-11-11 i Helsingfors. Studentexamen 1884. Student i Uppsala 1884. Tjänsteman över stat vid inrikesdepartementet av ryska utrikesministeriet 1886-12-21. Kollegiiregistrator 1888-05-06 med tur från 1887-12-21. Guvernementssekreterare 1891-06-24 med tur från 1890-12-21. Kollegiisekreterare 1894-04-14 med tur från 1893-12-21. Titulärråd. Bucharas GylleneStjO3kl 1897-02-15, ÖFrJO 1897-06-11 och PrJohO 1897-07-26. Kammarjunkare vid ryska hovet 1898-05-18. Tillförordnad legationssekreterare i Lissabon 1899-04-09. Rysk vice konsul i Stockholm 1899-09-05. Kollegiiassessor 1900-03-19 med tur från 1899-12-21. RPKO 1900-01-25. Rysk vice konsul i Hamburg 1902-09-29. RFrHL 1902-10-18. RVO 1903-01-15. RRS:tStO3kl 1903-04-24. offOldHFO 1903-11-05. Hovråd 1904-03-18 med tur från 1903-01-25. Rysk vice konsul i Neapel 1904-02-24 och i Amsterdam 1905-11-05. RItKrO 1906-11-02 och MontDO4kl 1906. Kollegiiråd 1908-03-02 med tur från 1907-12-22. Rysk konsul i Cadix 1908-08-29. RRS:tStO2kl 1909-04-11. Rysk konsul i Havre och Rouen 1911-04-03. KSpICO 1912-04-09. Statsråd 1912-04-15 med tur från 1911-12-22. Avsked ur rysk tjänst 1913-12-16. Överflyttade till Sverige 1914. Svensk medborgare 1922-07-07. Erhöll Kungl Maj:ts tillstånd 1923-04-27 att inträda i sina förfäders rättigheter på svenska riddarhuset. Har efter överflyttningen till Sverige innehaft anställningar i olika företag, bl a såsom korrespondent och vice direktör i tidskriften Affärsvärlden 1921–1926. Död 1937-01-15 i Stockholm (Finska förs.db). Gift 1905-03-12 i Oskarskyrkan i Stockholm (Hedvig Eleonora förs vb) med Emy Viktoria Ringblom, född 1883-03-12, i Stockholm. Hedvig Eleonora förs. Dotter av vaktmästaren Alfred Pehrsson och Gustava, född Ringblom. Från vilken han 1923-11-08 blev skild.

Barn:

 • Mary Sofie Lucie, född 1905-12-13 i Neapel. Finsk stiftsjungfru. Gift 1929-03-24 i Frösö förs. Jämtlands län, med kaptenen Nils Gustaf Barkman, född 1889-10-28 i Östersund.
 • Sonny Dagmar Ragnhild, född 1907-02-26 i Helsingfors. Finsk stiftsjungfru. Gift 1:o 1929-10-03 med civilingenjören Carl Einar Magnus Hök från vilken hon blev skild genom Stockholms RR:s utslag 1935-11-19 (äktensk reg), född 1904-11-01. Gift 2:o 1935-12-30 i Johannes förs, Stockholm (vb nr 276) med löjtnanten Bengt John Ernst Hök, född 1898-08-01. Död 1939-09-24 i Stockholm.
 • Dagmar Margareta Sofia, född 1910-09-08 i Helsingfors. Finsk stiftsjungfru. Gift 1938-05-25 i Finska kyrkan o förs, Stockholm med Ivar Georg Pegel, född 1908-05-05.


Källor

5Åbo.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: